Download

1. Dotyczy mieszadeł: Zwracamy uwagę, że wirników