Your Ultimate Choice
www.q4you.biz
• Odabrana mešavina aktivnih
bakterija
• Brzo obnavlja rad septičkog sistema
• Ne isparava, nije zapaljiv
• Ne oštećuje odvode, sifone, cevi i
porcelan, jer ne sadrži korozivne
materije
• Jednostavno se i dugotrajno skladišti
• Ekonomičan i isplativ
• Bezbedan i jednostavan za upotrebu
• Višestruko testiran
• Potvrđeno efikasan
• Biorazgradiv
• Bezbedan za ljude, životinje i životnu
okolinu!
ti Septico Fast Cleaner (brzi čistač septičke
jame). Nakon nekoliko dana dodati Septico
Treatment (sezonski tretman septičke jame),
koji će osigurati normalan rad i sprečiti nova
začepljenja.
Delovanje:
• razgrađuje proteine,
• razgrađuje skrob,
• razgrađuje masti i ulja,
• razgrađuje celulozu/papir.
Doziranje: 1 litar na svakih 4.000 litara kapaciteta septičke jame, onoliko često koliko je
potrebno.
Upotreba: Dobro promućkati i sadržaj sipati
u WC šolju ili direktno u septičku jamu; isprati
vodom iz kotlića nekoliko puta. Smanjiti upotrebu svega što dodatno puni septičku jamu (toalet, kupatilo, veš mašina, lavabo, sudopera...)
najmanje u naredna 24 sata.
Sastav: Vodeni rastvor nepatogenih, laboratorijski kontrolisanih bakterijskih kultura, osetljiuspostavlja normalna funkcija cevi, septičke vih na uobičajene antibiotike.
jame (tanka) i drenažnog polja (okolnog zemljiMere upozorenja: Ne piti! Držati van došta).
mašaja dece! Izbegavati kontakt sa otvorenim
Septico Fast Cleaner bakterije se ne raz- ranama, sluzokožom, očima i ustima. Nakon
množavaju: njihov životni vek i digestivna funk- kontakta kožu dobro isprati vodom i sapunom.
cija traju 7-10 dana, što je dovoljno da se obSkladištenje: Skladištiti u normalnim sobnovi efikasnost septičkog sistema.
nim uslovima. Izbegavati dugo izlaganje iznad
Preporuka: Na prvi znak poremećenog 50°C, da bi se očuvala aktivna svojstva proizvorada ili začepljenja sistema ODMAH upotrebi- da. U slučaju curenja ambalažu isprati vodom.
Your Ultimate Choice
www.q4you.biz
SEPTICO
EKOLOŠKI ČISTAČI SEPTIČKIH SISTEMA
S
eptički sistem je mini pogon za preradu kanalizacionog otpada i otpadnih voda. Ovaj složeni
sistem sastoji se od sanitarnih uređaja, cevi, septičkog tanka ili septičke jame i zone u koju
se odliva otpadna voda (okolno zemljište). Da biste predupredili poremećaje u funkcionisanju
i izbegli potpunu blokadu septičkog sistema, neophodno je da razumete kako on radi i kako ga
treba preventivno održavati.
Moderan način života nameće upotrebu raznih hemijskih sredstava za održavanje lične i opšte
higijene u domaćinstvu, koja izuzetno negativano utiču na uslove u septičkom sistemu. Narušavanje prirodnog biološkog balansa prvo dovodi do usporenog rada septičke jame, a kasnije i
do potpunog začepljenja usled taloženja nerazgrađenog otpada. Izuzetan problem predstavlja i
taloženje nerazgrađenih masti i ulja u zemljištu oko same jame, čime dolazi do stvaranja potpuno
nepropusne zone i ona postaje zatvoren sud. Sadržaj se izliva na površinu, šire se neprijatni mirisi
i preti opasnost od infektivnih bolesti.
Pored svesti o tome da se morate domaćinski ponašati, jednako je važno preventivno dodavati
kvalitetan i proveren biološki aditiv. Jedino tako možete produžiti radni vek septičkog sistema znatno duže od prosečnog, lišiti sebe neprijatnosti, izbeći prljave i skupe reparacije, otkloniti opasnost
od širenja zaraznih bolesti, a na globalnom planu dati značajan doprinos u zaštiti čovekove okoline.
53201
100% BIORAZGRADIV!
BRZI ČISTAČ SEPTIČKE JAME
SEPTICO FAST CLEANER
1000 ml
S
eptico Fast Cleaner efikasno uklanja zaPosebne, laboratorijski odabrane Septico
čepljenja u septičkoj jami. Primenjuje se Fast Cleaner bakterije vrše snažnu i koncenkod preopterećenih ili potpuno začeplje- trovanu razgradnju organskih začepljenja u svim
nih septičkih sistema.
delovima septičkog sistema, čime se uspešno
Download

Preuzmite FLAJER