8. razred
Vršnjački pritisak, samopoštovanje i rizična ponašanja
Opći cilj sata: Omogućiti učenicima da prepoznaju pritiske i rizične situacije i razumiju proces
donošenja odluke i primijene ga u rizičnim situacijama
Ishodi učenja:
●
Primijeniti vještinu donošenja odluka
●
Prepoznati pritiske i rizične situacije u prijateljskim/partnerskim odnosima
●
Prepoznati i odbiti vršnjačke pritiske i neželjena ponašanja vezana uz spolnost
●
Dati primjer i diskutirati o rizičnim spolnim ponašanjima
●
Prepoznati i protumačiti ulogu niskog samopoštovanja u rizičnim spolnim ponašanjima
Ovakav cilj bi trebalo postaviti tek nakon nekoliko susreta u kojima bi tema bila smisao spolnosti,
značenje spolnosti i sl. te da u tim susretima budu naglašene vrednote vezane uz ljudsku spolnost
kako bi učenici iznutra bili motivirani za donošenje ispravnih odluka, umjesto da samo žele
izbjeći neke negativne posljedice. Cijeli susret nepotrebno fiksira pažnju na negativnosti (nisko
samopoštovanje, rizična ponašanja, negativne posljedice), umjesto da se naglasi visoko
samopoštovanje, primjerena ponašanja i pozitivne posljedice. Zar se zaboravljaju saznanja
razvojne psihologije da su četrnaestogodišnjaci sposobni za ideale i da ih trebaju u svom životu?
Treba govoriti i o rizicima, ali nikad ne izgubiti iz vida da je potrebno dati i dobre primjere.
U informacijama za učitelja piše da se „mnoge neželjene situacije mogu unaprijed spriječiti
ukoliko mladi budu unaprijed informirani o štetnim posljedicama za sebe i druge“. Da to nije tako
izvrsno pokazuje i primjer s cigaretama budući da nijedan pušač ne prestaje pušiti (uključujući i
liječnike pušače) iz razloga što mu je na kutiji dobro istaknuto „pušenje je štetno za zdravlje“ ili
„pušenje ubija“.
Za ovako zamišljenu uvodnu aktivnost nije dovoljno 15 min, niti je za središnju dovoljno 20 min
ako se žele sve točke kvalitetno obraditi – čak i da više ne ulazim u problematičnost onoga što je
tema rasprave.
Za donošenje ispravnih odluka na koje će učenici kasnije moći biti ponosni važno je znati odoljeti
krivim pritiscima, ali je još važnije znati što je ispravna odluka u određenoj situaciji – a to
nedostaje ovdje.
Marija Friedrich
Download

8.r.-Vršnjački pritisak, samopoštovanje.pdf