АДРЕСАР
ОКРУЖНОГ ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА ВАЉЕВА И КЛУБОВА
Окружни одбојкашки савез Ваљева
ПИБ: 104061723
Преседник ООСВ
Секретар- комесар ООСВ
Врховни судија СОООСВ
Врховни судија УОСМО Шабац
Организација Савеза Тренера
Администратор сајта ООСВ
14000 Ваљево, Карађорђева 43
тел/факс: 014/239-145
e-mail: [email protected]
[email protected]
Вуловић Дејан
14000 Ваљево, Пети пук 1
моб: 061/6166825
e-mail: [email protected]
Павловић Вељко
Ваљево, Ослободиоци Ваљева 47/17
моб: 064/5267718
e-mail: [email protected]
Јаковљевић Никола
14000 Ваљево, Грбовићева 15
тел: 014/231-259
моб: 060/0102500
e-mail: [email protected]
Петровић Иван
15000 Шабац, Вићентија Ракића 14
моб: 064/8441439
e-mail:[email protected]
Сретеновић Златомир
15300 Лозница, Генерала Јуришића 17/6
тел: 015/882-253
моб: 065/5071995
e-mail: [email protected]
Станковић Младен
моб: 064/6511229
e-mail: [email protected]
ОК Ваљево
Карађорђева 43, 14000 Ваљево
тел/факс: 014/239-145
web: www.zokvaljevo.rs
e-mail: [email protected]
ОК Железничар
Владике Николаја лок. бр. 3, 14224 Лајковац
тел: 014/76-446
063/252710
факс: 014/76-702
web: www.zokzeleznicar.rs
e-mail: [email protected]
ОК Заслон
Церска бб, 15000 Шабац
тел: 015/312-562
e-mail: [email protected]
ОК Јединство Владимирци
Светог Саве бб, 15225 Владимирци
тел: 060/7105764
e-mail: [email protected]
ПИБ: 101497709
председник: Радовановић Александар
Збратимљени градови 9/2/19, Ваљево
моб: 065/5028705
e-mail: [email protected]
секретар: Ранковић Александар
Миливоја Бјелице бр.3, Ваљево
моб: 064/1177204
e-mail: [email protected]
ПИБ: 105687617
председник: Лазаревић Живорад
Николе Аћевца 6/20, Лајковац
моб: 063/252710
секретар: Петровић Златко
Милене Павловић Барили 32
тел: 014/343-1596
моб: 063/666694
e-mail: [email protected]
ПИБ: 105367163
председник: Поповић Јован
Церска 19/45, Шабац
моб: 064/1976744
069/1976744
секретар: Милошевић Драган
Кнеза Лазара 3/19
моб: 064/6663033
e-mail: [email protected] rs
ПИБ: 102323225
председник: Пурешић Михаило
Маховине, Владимирци
моб: 069/1936794
ОК Јединство Мали Зворник
ПИБ: 104177313
Краља Петра I бр.12, 15318 Мали Зворник
моб: 062/8881070
e-mail: [email protected]
председник: Суботић Младен
Јована Цвијића 7, Мали Зворник
моб: 062/8881070
секретар: Ћирић Милка
Вука Караџића 46, Мали Зворник
тел: 015/471-003
ОК Лозница
Милоша Поцерца 58, 15300 Лозница
тел: 065/5791461
065/5071995
e-mail: [email protected]
ОК Осечина
Болничка бб, 14253 Осечина
тел: 014/451-197
факс: 014/451-170
email: [email protected]
ОК Пролетер
Милоша Поцерца 58, 15300 Лозница
тел: 015/877-898
069/8210143
факс: 015/883-991
email: [email protected]
[email protected]
ПИБ: 101199302
председник: Антонић Бранко
Вука Караџића 29, Лозница
тел: 015/874-044
моб: 060/8201815
e-mail: [email protected]
секретар: Аћимовић Милорад
Булевар Доситеја Обрадовића 83, Лозница
тел: 015/881-233
моб: 065/8896448
ПИБ: 102428645
председник: Бојичић Живорад
Хајдук Вељкова 25, Осечина
тел: 014/451-197
моб: 064/3833335
секретар: Поповић Горан
Војводе Мишића бб, Пецка
тел: 014/455-333
моб: 064/6511406
e-mail: [email protected]
ПИБ: 101199441
председник: Баровић Биљана
Јована Цвијића 12, Лозница
тел: 015/877-898
моб: 069/8210143
e-mail: [email protected]
секретар: Кнежевић Владимир
Булевар Доситеја Обрадовића 83, Лозница
тел: 015/881-216
моб: 065/5791461
060/5791461
е-mail: [email protected]
ОК Рађевац
Радничка 2, 15314 Крупањ
моб: 064/4626404
факс: 015/581-718
[email protected]
ОК Рибница
Кнеза Грбовића 31, 14242 Мионица
тел: 014/62-139
факс: 014/62-120
e-mail: [email protected]
ОК Спартак
Ламела Годевац бб, 14240 Љиг
тел/факс: 014/3443-525
e-mail: [email protected]
ОК Мали Зворник
Краља Петра 10, 15318 Мали Зворник
тел/факс: 015/471-923
e-mail: [email protected]
ПИБ: 105585546
председник: Симић Гордана
Народног ослобођења 5, Крупањ
тел: 015/581-095
моб: 064/4626404
секретар: Васиљевић Мирослав
21. септембра 39, Крупањ
тел: 015/681-683
моб: 060/6816833
e-mail: m.vasiljevic @gmail.com
ПИБ: 103829430
председник: Петровић Бранка
Кнеза Грбовића 31, Мионица
тел: 014/342-1188
моб: 065/2456880
секретар: Качаревић Јелена
Кнеза Грбовића бб, Мионица
моб: 069/1202002
e-mail: [email protected]
ПИБ: 101286299
председник: Миловановић Горан
Војводе Мишића 8, Љиг
тел: 063/261101
секретар: Радовановић Драган
Ушће 1/3, Љиг
моб: 063/367876
e-mail: [email protected]
ПИБ: 102533636
председник: Стаменковић Војислав
Краља Петра 23, Мали Зворник
тел: 015/471-121
моб: 064/8046211
секретар:Белић Миодраг
Краља Петра I бр. 7, Мали Зворник
тел: 015/471-923
моб: 062/8887000
ОК Тамнава Воћар
Немањина 74, 15220 Коцељева
тел: 015/556-302
факс: 015/556-587
e-mail: [email protected]
ЖОК Уб
Вука Караџића 25/1, 14210 Уб
тел/факс: 014/411-622
e-mail: [email protected]
ОК ВА 014
Кнеза Милоша 23, 14000 Ваљево
тел: 014/236-275
факс: 014/290-471
web: www.va014.com
e-mail: [email protected]
ОК Богатић
Мике Велимировића 2, 15350 Богатић
факс: 015/354-934
моб: 064/9038695
email:[email protected]
МОК Железничар
Омладински трг 1, 14224 Лајковац
моб: 064/8844442
е-mail: [email protected]
ПИБ: 102468618
председник: Софронић Драгиша
Карађорђева 9, Коцељева
моб: 065/8115401
e-mail: [email protected]
ПИБ: 107689705
председник: Глишић Дарко
Стубленица бб, Уб
моб: 063/286487
секретар: Васиљевић Ивана
Милована Глишића 15, Обреновац
моб: 065/3443511
e-mail: [email protected]
ПИБ: 106939261
председник: Токић Мирослав
Милана Станишића 3, Ваљево
моб: 064/8689628
e-mail: [email protected]
секретар: Мијајловић Александар
Кнеза Милоша 75, Ваљево
моб: 060/3435007
e-mail: [email protected]
ПИБ: 107276605
председник: Војиновић Ненад
Сремска 7/3, 15000 Шабац
тел: 015/354-934
моб: 064/9038695
ПИБ: 107806236
председник: Јовановић Милан
Димитрија Туцовића 62, Лајковац
моб: 064/4831921
секретар: Живковић Ненад
Железничка 13, Лајковац
моб: 064/1373136
ОК БМП Петловача 1947
Јеремије Максимовића 2, 15310 Петловача
моб: 063/8396793
e-mail: [email protected]
ОК Парк 015
Јарачких жртава 22/5, 15000 Шабац
тел: 015/352-527
063/7352240
e-mail: [email protected]
ЖОК Србијанка 014
Железничка 1, 14000 Ваљево
тел/факс: 014/245-147
моб: 066/245147
e-mail: [email protected]
ПИБ: 107329611
председник: Максимовић Драган
Вука Караџића 4, Петловача
моб: 063/455317
секретар: Исаиловић Ненад
Краља Милана 45/12, 15000 Шабац
моб: 064/2328178
ПИБ:108593237
председник: Симић Петар
Јарачких жртава 22/5,15000 Шабац
моб: 063/7352240
секретар: Брковић Дејан
Текеришка 6, 15000 Шабац
моб: 065/2010370
e-mail: [email protected]
ПИБ: 108479679
председник: Ракић Милован
Милића Кедића бб, 14000 Ваљево
моб: 066/245147
секретар: Ненадовић Драган
Душанова 91/4, 14000 Ваљево
тел: 014/233-637
014/233-564
моб: 064/8368519
e-mail: [email protected]
Download

ОВДЕ - Окружни одбојкашки савез Ваљева