МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
ВОДИЧ КРОЗ НАСТАВУ
I године студија
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ФАРМАЦИЈА
Бањалука, 2012.
2
Водич за студенте I године – студијски програм фармација
УВОДНА РИЈЕЧ ДЕКАНА
Поштоване колеге!
Пред нама је школска 2012/2013. година, за вас прва академска
година на Медицинском факултету у Бањој Луци. Ово је велики почетак и
животна прекретница за све вас. С једне стране улазите у свијет медицине
и биомедицинских наука и свијет здравља, који су ослонац цивилизације.
Свијет хуманости и љубави према човјеку. С друге стране улазите у
академски свијет, који је опредијељен да слободно, својом вољом и
избором, трага за новим знањем и тако унапређује сопствену спознају и
спознајне хоризонте своје средине.
На факултету вас чека цијели низ препрека и тежак задатак
стрпљивог и преданог рада да би освојили потребна знања. Истовремено
вас чека не мали број задовољстава у откривању нових спознаја и ширењу
сопствених стручних и научних видика.
Сви ваши професори биће вам сарадници и водичи на том вашем
путу трансформације у младог стручњака из области биомедицинских
наука.
Добродошли!
Ваш Декан
Проф.др Милан Скробић
3
Водич за студенте I године – студијски програм фармација
ХИПОКРАТОВА ЗАКЛЕТВА
Кунем се Аполоном лекаром, Асклепијем, Хигејом, и
Панакејом, и за сведоке узимам све богове, и све богиње, да ћу
се у складу са својим способностима и својим расуђивањем
држати ове Заклетве.
Да ћу сматрати драгим као родитеља оног који ме је научио
овој уметности; да ћу живети у слози са њим и, уколико је то потребно, делити
своја добра са њим; да ћу његову децу гледати као своју браћу, да ћу их, уколико то
зажеле, подучити овој уметности без наплате или писане обавезе, да ћу
поделити са својим синовима, синовима учитеља и ученицима који су се уписали и
прихватили правила професије, али само са њима, правила и инструкције.
Преписиваћу лечење на добробит својих пацијената у складу са мојим
способностима и мојим расуђивањем и никада никоме нећу нанети зло.
Никоме нећу, чак и ако ме замоли, преписати смртоносан отров нити ћу му
дати савет који може проузроковати његову смрт.
Нити ћу дати жени средство за побачај.
Одржаћу чистоту мог живота и мог умећа.
Нећу оперисати код камена, чак и ако је болест очигледна код пацијента;
оставићу ову операцију специјалистима тог умећа.
У коју год кућу да уђем, ући ћу само за добробит мојих пацијената, држећи се
подаље од било каквог намерног недела и од завођења жена и мушкараца зарад
љубавних задовољстава, било да су слободни или робови.
Све што сазнам приликом вршења моје професије или свакодневног пословања са
људима, а што не треба ширити даље, чуваћу као тајну и никада нећу открити.
Уколико се верно држим ове заклетве, нека уживам у мом животу и пракси моје
уметности, поштован од стране свих људи за сва времена; али уколико застраним
са ње или је прекршим, нека ме све супротно задеси.
4
Водич за студенте I године – студијски програм фармација
ЖЕНЕВСКА ВЕРЗИЈА ХИПОКРАТОВЕ ЗАКЛЕТВЕ ИЗ
1946.ГОДИНЕ
У часу када ступам међу чланове лекарске професије
свечано обећавам да ћу свој живот ставити у службу хуманости.
Према својим учитељима сачуваћу дужну захвалност и поштовање.
Свој позив ћу обављати савесно и достојанствено.
Највећа брига ће ми бити здравље мог болесника.
Поштоваћу тајне онога ко ми се повери.
Одржаваћу свим својим силама част и племените традиције лекарског
звања.
Моје колеге ће бити браћа.
У вршењу дужности према болеснику неће на мене утицати никакви
обзири, вера, националност, раса, политичка или класна припадност.
Апсолутно ћу поштовати људски живот од самог почетка.
И под претњом нећу попустити да се искористе моја медицинска знања,
супротна законима хуманости.
Ово обећавам свечано, слободно позивајући се на своју част.
5
Водич за студенте I године – студијски програм фармација
ОСНИВАЊЕ И РАЗВОЈ МЕДИЦИНСКОГ
ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
Медицински факултет Бањалука ове године навршава 32 године
успјешног рада, као најстарија високо-школска установа те врсте у регији.
Основан 17. марта 1978. године рјешењем Скупштине општине
Бањалука број: 01-012-33/78 (Сл.гл.бр.3/78), а на иницијативу
Универзитета у Бањој Луци, да образује стручњаке са високом стручном
спремом и стручним називом доктор медицине, а прво предавање је
одржано 15. новембра 1978. године.
Након успјешног рада студијског програма медицина и студијског
програма стоматологија Медицински факултет покреће иницијативу за
оснивање студијског програма Фармације на приједлог У ниверзитета у
Бањој Луци. Рјешењем Министарства образовања, науке и културе
Републике Српске од 17.07.1995. године број: У П-02-07/95 основан је
студијски програм фармације на Медицинском факултету у Бањој Луци за
профил магистар фармације. Настава на овом студијском програму
почела је школске 1995/96. године.
У оквиру свог рада Медицински факултет организује и обавља
наставни и научно-истраживачки рад за образовање и усавршавање
стручњака са високом и највишом стручном спремом из области
медицинских наука. Организује и обавља научно-истраживачки рад за
стицање стручног степена специјалисте и научног степена магистра у
области медицинских наука, те научног степена доктора медицинских
наука у складу са потребама друштвеног развоја.
Медицински факултет усавршава и развија методе научноистраживачког рада, организује системско праћење стручних и научних
достигнућа и припрема кадрове за самосталан стручни и научноистраживачки рад. Организује и обавља стално стручно усавршавање
6
Водич за студенте I године – студијски програм фармација
кадрова у области здравства у оквирима савремених достигнућа у тој
области, а посебно се бави подизањем и усавршавањем научно-наставног
подмлатка у складу са реформом Високог образовања, те учествује у
научно-истраживачким пројектима свих медицинских дисциплина.
У чесник је пројекта реформе Медицинских факултета у БиХ у складу са
Болоњском декларацијом и Европском реформом високог образовања.
Објекат студијског програма фармације (Кампус Универзитета)
7
Водич за студенте I године – студијски програм фармација
ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
Декан
Проф. др Милан Скробић
Продекан за научноистраживачки рад
Проф. др Радослав Гајанин
Продекан за наставу
Мр сц. др Озрен Кордић
Декан факултета
Продекан за
научноистраживачки рад
8
Продекан за наставу
Водич за студенте I године – студијски програм фармација
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФАРМАЦИЈА – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
9
Водич за студенте I године – студијски програм фармација
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФАРМАЦИЈА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
10 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
СТУДЕНТСКА СЛУЖБA
Студентска служба обaвља сљедеће активности:
· упис студената на 1. годину студија
· упис студената у више семестре
· овјера семестра
· пријава испита
· вођење матичних књига
· пријем молби и издавање увјерења
· пријем студената
· издавање различитих докумената потребних за студенте
(домови, кредити, стипендије...)
Тел. 051/234-100
11 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
Запослени у администрацији факултета:
Дипл. правник Драгослава Бјелајац,
шеф студентске службе - лок. 106
Бранка Галић,
референт за медицину - лок. 140
Нада Анчић,
референт за стоматологију и
фармацију- лок. 142
Зорица Галић,
секретарица - лок. 101
Никола Дувњак,
референт за постдипломске
студије - лок. 107
Игор Винчић,
референт за здравствену његу - лок. 143
12 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
БИБЛИОТЕКА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Библиотека Медицинског факултета располаже научном грађом
која својим обимом и садржајем обезбјеђује неопходну подршку
студијском процесу и научно - истраживачком раду из области медицине,
стоматологије, фармације и здравствене његе. Фонд библиотеке одговара
научним подручјима Медицинског факултета. Фонд којим располаже
библиотека садржи фундаментална и специјална дјела из области
медицине, стоматологије, фармације и здравствене његе, обавезну и
допунску литературу прописану програмом наставе у којима се налазе
одговарајуће информације потребне за стицање и продубљивање знања.
Што се тиче монографских публикација, библиотека поред уџбеничке
литературе намијењене студентима располаже и са стручном литературом
намијењеној специјализантима за постдипломски студиј и остале врсте
стручног усавршавања. Фонд библиотеке тренутно садржи 5106
библиотечких јединица (1781 наслов) у штампаном облику. Фонд
библиотеке је у сталном порасту, систематски се обнавља, тако да
задовољава потребе корисника. Поред набавне политике, поклона,
донација фонд библиотеке се обогаћује и издавачком дјелатношћу
факултета.
Корисници библиотеке су студенти додипломског и
постдипломског студија, наставно особље факултета и остали посјетиоци
из многих здравствених установа. Број корисника библиотеке је у
сталном порасту тако да су тренутно учлањена 2527 члана. Библиотека
располаже и са одређеним бројем серијских публикација (часописа) у
штампаном облику. Медицински факултет је претплаћен на пет
часописа на српском језику и они редовно стижу у библиотеку. То су
часопис љекара и фармацеута Војске Србије Војносанитетски преглед,
часопис Медицинског факултета у Нишу Acta Medica Mediane, часопис
Друштва доктора медицине Републике Српске Scripta Medica
и
интернацинални стручни стоматолошки часопис Dentalart. Поред
серијских публикација у штампаном облику, библиотека располаже
великим бројем серијских публикација у електронској форми.
Библиотека Медицинског факултета има омогућен приступ
електронској бази података Свјетске Здравствене Организације, бази
Хинари, која располаже фондом са преко 4000 најпознатијих
13 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
биомедицинских часописа. Коришћење ове научне базе нашим
корисницима
омогућава
приступ
најпознатијим
свјетским
биомедицинским часописима, што је од изузетног значаја за
научноистраживачки рад који се одвија на факултету. Библиотека
располаже и са најсавременијом рачунарском опремом која је на
располагању посјетиоцима. У библиотеци се налази шест рачунара који су
умрежени на интернет. Корисницима библиотеке омогућен је несметан
приступ интернету, помоћу кога они брзо и ефикасно долазе до
драгоцјених научних информација. Поред монографских и серијских
публикација, библиотека располаже и са великим бројем дипломских,
магистарских и докторских радова одбрањених на нашем и на другим
факултетима. У библиотеци се тренутно налази 364 докторске
дисертације, 313 магистраских и 87 дипломских радова. Корисници
библиотеке један дио фонда могу користити у библиотеци (читаони), а
други дио могу подићи и користити ван библиотеке до мјесец дана.
Запослени:
Проф. историје Славиша Зимоња, библиотекар
Раде Бабић, библиотекар
Библиотека ради сваким радним даном у двије смјене од 8,00 до 20,00
часова.
14 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
ВЕБ СТРАНИЦА
На веб страницама Медицинског факултета и Универзитета можете брзо,
једноставно и лако доћи до потребних података о настави, научноистраживачком раду, академском календару (календар наставних обавеза),
као и другим активностима из домена наших установа.
Веб страница медицинског факултета: www.mf-bl.rs.ba
Веб страница Универзитета у Бањој Луци: www.unibl.org
15 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
О СТУДИЈАМА
Високо школство у Европи пролази кроз велике реформе у које је
укључено више од 5600 високошколских институција са око 16 милиона
студената. Болоњска декларација је основни, почетни, документ који је
одредио циљеве трансформације високог образовања широм Европе. Ова
декларација је потписана 1999. године од стране министара 29 европских
земаља задужених за високо образовање. Све је почело 1998. године на
Универзитету Сорбона у Паризу кад су министри образовања Француске,
Велике Британије и Италије потписали Декларацију о "усклађивању
архитектуре европског високообразовног система" познату као Сорбонска
декларација. Болоњску декларацију је потписало 45 земаља Европе. Обе
декларације, заједно са документима насталим кроз процес реформе
високог образовања у Европи, чине Болоњски процес.
Болоњски процес има за циљ креирање јединственог европског
система универзитетске наставе и истраживања до 2010. године, уз
истовремено признавање и задржавање разноликости националних
специфичности (култура, језик, традиција и др.). На тај начин се тежи се
стварању флексибилнијег и ефикаснијег система високог образовања
Европе, који би био компетитиван и на глобалном свјетском тржишту
знања.
НАЈВАЖНИЈЕ ОДРЕДНИЦЕ БОЛОЊСКОГ ПРОЦЕСА СУ:
· увођење Европског Система Преноса Бодова (ЕСПБ) или Еuropean
Credit Transfer System (ECTS)
· усвајање нове структуре студија коју чине три циклуса
· промовисање мобилности студената и наставника
· усвајање система упоредивих диплома
Европски систем преноса бодова (ЕСПБ или EЦТС) представља
јединствен систем квантитативног вредновања уложеног рада студента у
стицању знања, способности и вјештина (исходи учења) предвиђених
студијским програмом и сваким предметом у оквиру тог програма. Бодови
су врста заједничке "валуте" у Европском систему високог образовања, при
чему се она заснива на раду студента који је верификован испитом.
16 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕЦТС СИСТЕМА:
·
·
·
·
·
·
судент у просјеку ради 40 часова недељно
укупно оптерећење студента састоји се од похађања предавања и
вјежби, консултација, припрема за наставу, семинарских радова,
пројеката, дипломског-мастер рада и др.
уведена је конвенција да 60 бодова представља квантитативну мјеру
оптерећења студента у једној акедмској години, односно 30 бодова у
једном семестру
један бод одговара 25 - 30 сати рада студента
бодови се додјељују свакој наставној компоненти у оквиру предмета
бодови нису оцјене нити их замјењују
ВРСТЕ И ЦИКЛУСИ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ :
·
·
·
Основне академске студије (I циклус) имају од 180 до 240 ЕЦТС,
односно трају 3 до 4 академске године. Студент који заврши овај
циклус студија добија звање које стиче првим степеном академских
студија из одговарајуће области. Енглески назив за звање стечено на
крају овог циклуса је "Bachelor"
Дипломске академске студије (инегрисани студиј) трају од 5 до 6
академских година и имају збир од 300 до 360 ЕЦТС. На крају
студент добија назив "Мaster"
Докторске академске студије трају најмање 3 године и имају
најмање 180 ЕЦТС, уз услов да су претходно завршене дипломске
академске студије. Студент који заврши овај циклус студија добија
назив доктор наука с назнаком области
17 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
На Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци
организују се и остварају у складу са Правилима студирања заснованим на
ЕЦТС сљедеће студије: Интегрисане студије медицине, стоматологије и
фармације, те студије I и II циклуса Студија здравствене његе.
Студијски програми подјељени су на студијске године и семестре. У
складу са ЕЦТС обим студијског програма износи 60 ЕЦТС бодова у једној
студијској години односно 30 ЕЦТС бодова у једном семестру. Један бод
односи се на 30 часова рада студената. Број бодова за поједини предмет
одређује се према броју часова наставе (теоријске или практичне, вјежби,
семинара и слично) и времена за учење код припреме за провјеру знања и
оцјењивање (тестови, колоквијуми, завршни испити).
Студијска година се организује у два семестра, гдје се у сваком
семестру планира по 15 седмица наставе (зимски и љетни семестар),
односно 30 седмица годишње током којих студент прати наставу у виду:
предавања (П), вјежби (В), семинара (С). Преостале седмице су предвиђене
за одржавање других облика наставе у виду групних консултација,
завршавање појединих студијских обавеза, завршних испита и паузе
између семестара.
У оквиру наставног процеса предвиђен је седмични фонд укупно 40
сати, од чега непосредни рад са студентом износи 20-25 сати седмично у
оквиру једног семестра, а преостали број сати односи се на самостални рад
студента. Један наставни сат траје 45 минута.
Вријеме и начин остваривања појединих облика студија утврђује се
академским календаром и годишњим распоредом рада који дефинише
студијски програм, а у складу са количином рада потребном за успјешно
завршавање сваког појединачног предмета израженом кроз придружене
ЕЦТС бодове.
Студент непосредно након завршетка предиспитних обавеза,
предвиђених за сваки појединачни предмет, полаже испит. Испуњавањем
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити
највише 100 бодова. Бодови се стичу само уколико се, на начин који је
18 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
предвиђен програмом, успјешно испуне све обавезе. Оцјене на испиту су
од 5 до 10, при чему 5 није пролазна оцјена, а 10 је највиша оцјена.
Студент који је положио све испите предвиђене за уписани
студијски програм интегрисаних студија и испунио све остале обавезе
прописане Статутом Универзитета и Правилима студирања стиче диплому
интегрисаног студија одговарајућег студијског програма.
У з диплому интегрисаних студија издаје се и додатак дипломи ради
детаљнијег увида у ниво, природу, садржај, систем, правила студирања и
постигнуте резултате током студија.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА
Обавезе студената су да:
· редовно похађа све видове наставе
· поштује општа акта факултета и универзитета
· поштује права запослених и других студената на факултету
· учествује у доношењу одлука
Најважнија права студената су:
· упис, квалитетно школовање и објективно оцјењивање
· благовремено и тачно информисање о свим питањима која се
односе на студије
· активно учествовање у доношењу одлука
· различитост и заштиту од дискриминације
· самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења
· подједнако квалитетне услове студија за све студенте
· да бира и буде биран у студентски парламент и друге органе
универзитета и факултета
19 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
ОСНОВНЕ НАПОМЕНЕ О НАСТАВИ
Настава на Медицинском факултету у Бањој Луци-студијски
програм фармација, састоји се из основне и изборне наставе.
Основна настава је обавезан вид наставе и заједничка за све
студенте (табела 1-5)
Изборна настава је такође обавезан вид наставе. Из групе
понуђених изборних предмета, студент бира предмет према усвојеном
плану студијског програма.
На првој години нема изборних предмета.
Број студената на појединим изборним предметима је ограничен.
Зато се за изборну наставу расписује конкурс на почетку семестра. Студент
попуњава картон у који уписује своје примарне и алтернативне жеље.
Предност у избору предмета имају студенти који су постигли бољи успјех
на претходним годинама студија.
Амфитеатар Медицинског факултета - студисјки програм фармација
20 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА СВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
Табела 1. Основна настава прве године студија
I година
Предмет
1. МАТЕМАТИКА
2. ОПШТА И
НЕОРГАНСКА
ХЕМИЈА
3. БИОЛОГИЈА СА
ГЕНЕТИКОМ
4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
5. АНАТОМИЈА СА
ХИСТОЛОГИЈОМ
6. АНАЛИТИЧКА
ХЕМИЈА
7. ФИЗИКА
8. СТАТИСТИКА И
ИНФОРМАТИКА У
ФАРМАЦИЈИ
Недељно оптерећење
I
семестар
3+3
5+4
II
семестар
-
Број
часова
90
135
ЕЦТС
4+4
-
120
10
1+1
-
5+4
30
135
2
11
-
4+3
105
9
-
4+3
1+1
105
30
8
2
25
25
750
60
21 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
7
11
Табела 2. Основна настава друге године студија
II година
Предмет
9. ОРГАНСКА ХЕМИЈА
10. ФИЗИОЛОГИЈА
11. ФАРМАЦЕУТСКА
МИКРОБИОЛОГИЈА
12. ФИЗИЧКА ХЕМИЈА
13. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК У
ФАРМАЦИЈИ
14. БОТАНИКА
15. ИНСТРУМЕНТАЛНЕ
МЕТОДЕ
16. ФАРМАЦЕУТСКА
ХЕМИЈА I
III
IV
семестар семестар
4+4
3+3
2+2
3+1
3+1
1+1
Недељно оптерећење
Број
часова
210
120
90
ЕЦТС
17
10
7
3+4
1+1
-
105
30
8
2
-
3+3
90
7
-
2+2
60
5
-
3+0
45
4
25
25
750
60
Напомена о условљености предмета
Студенти који обнављају I годину имају право да из II године студија
упишу предмете од укупно 60 ЕЦТС бодова.
1. Ботаника- услов је положен испит из Биологије са генетиком
2. Физиологија- услов су положени испити из Анатомије са хистологијом,
Биологије са генетиком, Физике и Опште и неорганске хемије
ЗА ДРУГЕ ПРЕДМЕТЕ НЕМА УСЛОВЉЕНОСТИ
22 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
Табела 3. Основна и изборна настава треће године студија
III година
Предмет
V
семестар
VI
семестар
Број
часова
ЕЦТС
4+4
4+4
240
19
4+3
2+3
3+2
-
2+3
2+0
5+3
2+0
180
75
75
30
120
30
15
6
6
2
10
2
25
25
750
60
14. ФАРМАЦЕУТСКА
ХЕМИЈА II
15. ФАРМАЦЕУТСКА
ТЕХНОЛОГИЈА I
16. ФАРМАКОГНОЗИЈА I
17. ОПШТА БИОХЕМИЈА
18. ИМУНОЛОГИЈА
19. ФАРМАКОГНОЗИЈА II
20. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
Недељно оптерећење
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:
1. ФИТОТЕРАПИЈА
2. ЉЕКОВИТЕ БИЉКЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА
3. МОДЕЛИРАЊЕ И СИНТЕЗА ФАРМАКОЛОШКИ АКТИВНИХ
СУПСТАНЦИ
4. БИОХЕМИЈА СЛОБОДНИХ РАДИКАЛА
Напомена о условљености предмета
Студенти који обнављају II годину имају право да из III године студија
упишу предмете до укупно 60 ЕЦТС бодова.
1. Фармацеутска технологија I – услов је положен испит из Физичке хемије
2. Фармакогнозија I – услов је положени испити из Органске хемије,
Физичке хемије и Ботанике
3. Фармакогнозија II –услов је положени испити из Физиологије и
Фармакогнозије I
ЗА ДРУГЕ ПРЕДМЕТЕ НЕМА УСЛОВЉЕНОСТИ
23 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
Табела 4. Основна и изборна настава четврте године студија
IV година
VII
VIII
Број
Предмет
семестар семестар часова
4+7
3+4
270
24.ФАРМАЦЕУТСКА
ТЕХНОЛОГИЈА II
4+2
3+1
150
25.ФАРМАКОЛОГИЈА I
ФАРМАКОТЕРАПИЈА
3+3
90
26. БРОМАТОЛОГИЈА
27.ОРГАНИЗАЦИЈА
2+0
30
ФАРМАЦЕУТСКЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
2+0
2+0
60
28.ПАТОЛОШКА
ФИЗИОЛОГИЈА
3+3
90
29.АНАЛИТИКА
ЛИЈЕКОВА
30. ЕТИКА И
2+0
30
ДЕОНТОЛОГИЈА У
ФАРМАЦИЈИ
2+0
30
31. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
Недељно оптерећење
25
25
750
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:
1. ИСТОРИЈА ФАРМАЦИЈЕ
2. КОЗМЕТОЛОГИЈА
3. ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИНДУСТРИЈСКЕ ФАРМАЦИЈЕ
4. ДИЈЕТЕТСКА ХРАНА И СУПЛЕМЕНТИ
ЕЦТС
22
12
7
2
5
8
2
2
60
Напомена о условљености предмета
Студенти који обнављају III годину имају право да из IV године студија упишу
предмете до укупно 60 ЕЦТС бодова.
1. Фармакологија и фармакотерапија – услов су положени испити из
Физиологије, Фармацеутске микробиологије, Опште биохемије
2. Патолошка физиологија – услов је положен испит из Опште биохемије
ЗА ДРУГЕ ПРЕДМЕТЕ НЕМА УСЛОВЉЕНОСТИ
24 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
Табела 5. Основна и изборна настава пете године студија
V година
Предмет
32. МЕДИЦИНСКА
БИОХЕМИЈА
33. ТОКСИКОЛОГИЈА
34. ФАРМАКОКИНЕТИКА
35. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
ДОДИПЛОМСКА
ПРАКСА
Недељно оптерећење
IX
семеста
р
4+3
X
семестар
5+3
3+2
2+0
3
25
Број
часо
ва
105
ЕЦТ
С
15
НЕДЕЉА
120
75
30
10
6
2
420
33
25
750
60
-
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:
1. КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
2. КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА
3. ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ЛИЈЕКОВА
4. МЕТАБОЛИЗАМ ЛИЈЕКОВА И ОТРОВА
5. БИОЛОШКА РАСПОЛОЖИВОСТ И ЕКВИВАЛЕНТНОСТ
ЛИЈЕКОВА
Студенти који обнављају IV годину имају право да из V године студија
упишу предмете до укупно 60 ЕЦТС бодова.
25 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
9
ИСПИТНИ РОКОВИ У ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
На основу члана 102. Статута Универзитета испитни рокови су:
Јануарско-фебруарски
Јунско-јулски и
Септембарски.
Испитни рок у правилу садржи два испитна термина, с правом студента да
користи оба термина.
26 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
ПРОГРАМ НАСТАВЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
Назив
предмета
МАТЕМАТИКА
Шифра
предмета
Статус
семестар
ECTS кредит
Фонд часова
предмета
обавезни
I
7
(3+3)
Студијски програми за које се организује: Академске основне студије ФАРМАЦИЈЕ. Студије трају
10 семестара, 300 ЕЦТС
Условљеност другим предметима: Нема услова за пријаву, праћење и полагање предмета
Циљеви изучавања предмета: Елементарно математичко описмењавање у области линеарне
алгебре, интегралног и диференцијалног рачуна, диференцијалних једначина и примењене
математике. Разумијевање и праћење садржаја везаних за физичке, хемијске и фармацеутске науке.
Име и презиме наставника и сарадника: Др Зоран Митровић, ванредни професор, Мр Биљана
Војводић, виши асистент
Метод наставе и савладавања градива: Класична предавања на табли, илиустрације у
електронској форми (video beam), вјежбе, консултације, домаћи задаци.
Садржај предмета
I Недјеља
II Недјеља
III, IV Недјеља
V, VI Недјеља
VII, VIII Недјеља
IX Недјеља
X- XI Недјеља
XII- XIII Недјеља
XIV-XV Недјеља
МАТЕМАТИЧКА ЛОГИКА
БРОЈЕВИ
ПОЛИНОМИ
ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА
НУМЕРИЧКИ НИЗОВИ И РЕДОВИ
ФУНКЦИЈЕ
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ РАЧУН
ИНТЕГРАЛНИ РАЧУН
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ
XVI Недjеља
XVII Завршна
недjеља
Завршни испит. Овјера семестра и упис оцјена
Допунска настава и поправни испитни рок
27 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
XVIII-XXI Недеља
Недjељно
Број сати: 7 бодова х
40/30=9,31
Структура оптерећења:
3 сата предавања
3 сата аудиторних вјежби
3,31 сата самосталног рада
укључујући консултацијесата
самосталног рада укључујући
консултације
Оптерећење студената на предмету
У току семестра
Настава и завршни испит: 9,31x 15 =139,65 сати
Неопходне припреме (прије почетка семестра): 2х9,31=18,62
Укупно оптерећење за предмет: 7 х 30=210
Допунски рад за припрему испита у поправном испитном року
укључујући и полагање поправног испита: 51,73
Структура оптерећења
139,65 сати (настава)+18,62 сата (припрема) + 51,73 (допунски
рад)
Студенти су обавезни да похађају теоријску наставу и вјежбе и положе колоквијум
Литература:
1. Јован Д. Кечкић, Математика за фармацеуте, медицинаре, хемичаре и биологе, Београд, 1977.
2. Јован Д. Кечкић, Стана Ж. Никчевић, Математика, Београд, 2005.
3. Олга Хаxић, \ур|ица Такачи, Математика за студенте природних наука, Нови Сад, 1998.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Парцијални испити, интегрални испит
Посебна назнака за предмет:
Име наставника који је припремио податке: Проф. др Зоран Митровић
Напомена:
28 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
Назив
предмета:
Шифра
предмета
ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
Статус
Семестар
предмета
Обавезан
1
Број ЕЦТС
кредита
Фонд часова
11
5п+4в
Студијски програми за које се организује: Академске додипломске студије ФАРМАЦИЈЕ.
(Студије трају 10 семестара. 300 ЕЦТС кредита).
Условљеност другим предметима: Нема условљености
Циљеви изучавања предмета: Изучавањем овог предмета студенти се упознају са основама
хемијских појмова који ће им омогућити успјешно праћење других сложенијих хемијских
дисциплина, као и развијање креативног приступа хемијским проблемима те разумијевању
дешавања унутар хемијских једињења и током хемијских процеса.
Име и презиме наставника и сарадника: др Жељка Марјановић-Балабан – доцент, мр Дијана
Јелић, виши асистент
Методе наставе и савладавања градива: Предавање, рачунске и лабораторијске вјежбе,
самостална израда семинарских радова, консултације.
Садржај предмета:
Припремна недјеља Припрема и упис семестра
I недјеља Структура чистих супстанци. Основни хемијски закони. Унутар атома.
Електрони у атомима. Структура водониковог атома. Структура
вишеелектронских атома. Атомска спектроскопија.
II недјеља Таласи материје. Хемијска веза и структура молекула. Јонска веза.
Ковалентна веза.
III недјеља Међумолекулске силе. Водонична веза. Метална веза.
IV недјеља Усмјереност ковалентне везе, комплексни спојеви.
V недјеља Енергија у прелазу: термохемија.
VI недјеља Први колоквијум.
VII недјеља Реакције у равнотежи.
VIII недјеља Јонске равотеже, производ растворљивости, киселине и базе, pH,
пуфери, индикатори.
IX недјеља Раствори.
X недјеља Брзина хемијске промјене. Хемијска кинетика. Основни појмови.
XI недјеља Хемијска енергија и електрична енергија: електрохемија.
XII недјеља Колоквијум.
XIII недјеља Елементи главних група s и p блок.
XIV недјеља Елементи главних група s и p блок.
XV недјеља Прелазни елементи
Завршна недјеља Овјера семестра и упис оцјена.
XVIII – XXI недјеља Допунска настава и поправни испитни рок.
Оптерећење студената на предмету
Недјељно
У семестру
Број сати = 11 бодова × 40/30 =
Настава и завршни испит: (14,66 сати) × 15 = 220 сати
14.66
Неопходне припреме (прије почетка семестра): 2 × 14,66
Структура оптерећења:
сати = 29,3 сати
5 сати предаванја
Укупно оптерећење за предмет: 11 × 30 = 330 сати
29 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
2 сата рачунских вјежби
2 сата лабораторијских вјежби
5,66 сати самосталног рада
укључујући консултације
Допунски рад за припрему испита у поправном испитном
року, укључујући бодовање поправног испита до 80,7 сати
Структура оптерећења:
220 сати (настава) + 29,3 сати (припрема) + 80,7 сати
(допунски рад)
Литература: Предавање: Нада Перишић Јањић, Општа хемија, Наука - Београд 1997; Иван
Филиповић и Стјепан Липановић, Опћа и анорганска кемија, I и II дио, Школска књига - Загреб
1995.
Вјежбе: Јелена Пенавин Шкундрић и остали, Стехиометрија I, Технолошки факултет - Бањалука
2000.
Облици провјере знања и оцјењивање:
2 колоквијума (2×20)=40 поена
2 семинарска рада (2×5)=10 поена
Завршни испит 50 поена
Пролазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи 55 поена.
Посебну назнаку за предмет: Претпоставља се да студент има одговарајуће знање из хемије које
се обраћује у средњој и основној школи.
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Јелена Пенавин
Шкундрић
30 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
Назив
предмета
Шифра
предмета
БИОЛОГИЈА СА ГЕНЕТИКОМ
Статус предмета
семестар
ЕЦТС кредит
Фонд часова
обавезни
I
10
120 (4+4)
Студијски програми за које се организује: Академске основне студије ФАРМАЦИЈЕ. Студије трају
10 семестара, 300 ЕЦТС
Условљеност другим предметима: Нема услова за пријаву, праћење и полагање предмета
Циљеви изучавања предмета: Основни циљ наставе на предмету Биологија са генетиком је
упознавање студената са фундаменталним и практичним основама савремене биологије, посебно
биологије ћелије, те улога макромолекула (нуклеинских киселина и бјеланчевина) у биолошком
систему, са посебним освртом на хуману генетику, односно, насљеђивање хромозомопатија и
других генетичких поремећаја који утичу на здравље људске популације
Име и презиме наставника и сарадника: Др Стојко Видовић, ванредни професор; Ирина Вулић,
асистент
Метод наставе и савладавања градива: Теоријска настава и вјежбе. Семинари и консултације
Садржај предмета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
Биологија ћелије (4 часа)
Прокариотска и еукариотска ћелија (2 часа)
Организација и функција насљедне основе (6 часова)
Регулација активности гена (4 часа)
Мутације гена (2 часа)
Механизам поправке ДНК и генетичке рекомбинације (2 часа)
Аберације хромозома код човјека (6 часова)
Репродукција организама (4 часа)
Биологија развића (4 часа)
Типови насљеђивања код човјека (6 часова)
Имуногенетика (2 часа)
Онкогенетика (4 часа)
Генетика старења (2 часа)
Генетика популација (4 часа)
Генетичко савјетовање и превенција насљедних обољења (4 часа)
Молекуларна биологија у медицини (4 часа)
СЕМИНАРИ
област: Молекуларна биологија
област: Репродукција
област: Пренатална дијагностика
област: Онкогенетика
област: Медицинска генетика
Оптерећење студената на предмету
31 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
Недељно
Број сати: 10 х 40/30 = 13,33
Структура оптерећења:
4 сата предавања
4 сата вјежби и семинара
5,33 сата самосталног рада
укључујући и консултације
У току семестра
Настава и завршни испит: 13,33 сати х 15 недеља = 199,95 сати
Неопходне припреме (прије почетка семестра): 2 х 13,33 = 26,66
Укупно оптерећење за предмет: 10 х 30 = 300
Допунски рад за припрему испита у поправном испитном року
укључујући и полагање поправног испита: 103,39 сата
Структура оптерећења
199,95 сати (настава) + 26,66 сати (припреме) + 103,39 сата
(допунски рад)
Студенти су обавезни да похађају теоријску наставу и вјежбе и положе колоквијум
Литература:
1. Биологија са хуманом генетиком: Диклић В., Косановић М., Дукић С., Николиш Ј., Медицински
факултет, Београд, 2003.
2. Практикум за биологију са хуманом генетиком: Новаковић М., Видовић С., Медицински
факултет, Бањалука, 2005.
3. Хумана генетика: Зерголлерн Љ. и сурадници, Медицинска наклада, Загреб,1994.
4. Основе опће и хумане генетике: Швоб Т. и сурадници, Школска књига, Загреб, 1991.
5. Genes VII: Lewin B., Oxford University Press Inc., New York, 2002.
6. Molecular Biology of the Cell: Alberts B., Garland Publishing Inc., Philadelphia, 2002.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијум: студент је обавезан положити два колоквијума у семестру.
Тест: студент је обавезан положити два теста у семестру.
Практични и усмени испит: студенти који су редовно присуствовали настави, положили
колоквијуме и тестове, стичу право да полажу практични, а затим усмени (завршни) дио испита.
Посебна назнака за предмет:
Име наставника који је припремио податке: Проф. др Стојко Видовић
Напомена:
32 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
Назив предмета
Ш[ифра
предмета
Статус предмета
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
семестар
ЕЦТС кредит
Фонд часова
обавезни
I
2
(1+1)
Студијски програми за које се организује: Академске основне студије ФАРМАЦИЈЕ. Студије трају
10 семестара, 300 ЕЦТС
Условqеност другим предметима: Нема услова за пријаву, праћење и полагање предмета
Циqеви изучавања предмета: Циљ и задатак предмета Енглески језик је да студенти фармације
савладају основе језика струке-енглеског језика у фармацији. Ова изучавања омогућиће им да
савладају терминологију y фармацији.
Име и презиме наставника и сарадника: др Бранка Максимовић, ванредни професор
Метод наставе и савладавања градива: Теоријска настава и вјежбе. Семинари и консултације
Садржај предмета
I Недеља UNIT 1 , PART I: The challenge of prevention, PART II: Methods of prevention
II Недеља UNIT 2, PART I: Helathy eating, PART II: The importance od protein health reports
UNIT 3, PART I: Hypertension: the disease, its causes and symptoms, PART II:
Hypertension and the general practitioner: task or challenge? News from the world of
III Недеља medicine,
UNIT 4, PART I: Stress, PART II: Relaxation and breathing exercises how vulnerable
IV Недеља are you to stress
UNIT 5 , PART I: Peptic ulcer , PART II: Peptic ulcer: Complications
UNIT 6, PART I: Dangers of smoking, PART II: Lung cancer,
V Недеља UNIT 7, PART I: The heart, PART II: The physical examination of cardiac patients
UNIT 8, PART I: Risk factors for coronary artery disease, PART II: Cholesterol and
VI Недеља heart disease, TEXT I, TEXT II, ADDITIONAL TEXT: Cardiovascular disease
UNIT 9, PART I: Investigating heart attacks, PART II: Organ transplantation: heart
UNIT 10, PART I: Diabetes: 5,000,000 have diabetes and don t know it, PART II:
Diabetes – The disease and it s causes
VII Недеља
UNIT 11, PART I: A case of diabetes (Doctor – Patient dialogue), PART II: A case of
diabetes (Intern – Resident dialogue), News in medicine, Test II
VIII Недеља
UNIT 12, PART I: Organ transplantation – Pancreas, PART II: A transplant diabetes
,,cure,, news from the medical world, ADDITIONAL TEXT: Future of transplantation
UNIT 13, PART I: The thyroid gland, PART II: Hypothyroidism, (Doctor – Patient
IX Недеља
Dialogue 1), (Doctor – Patient Dialogue 1), Hypothyroidism, (Intern-Resident
dialogue 2)
X Недеља
UNIT 14, PART I: Measles, PART II: Chickenpox and german measles,
ADDITIONAL TEXT: - Vitamin A supplements and mortality related to measles
controversy about chicken pox
XI Недеља
UNIT 15, PART I: Arthritis, PART II: The symptoms of rheumatoid arthritis,
ADDITIONAL TEXT: Selenium and arthritis
XII Недеља
UNIT 16, PART I: Sneezes, wheezes and itches of allergy, PART II: Allergy: The
disease and its causes health lines, ADDITIONAL TEXT: - Doctors track down the
XIII Недеља hay fever gene drug therapy has dominated, Asthmatics lives for too long, TEST III
UNIT 17, PART I: Appendicitis, ADDITIONAL TEXT: Hanging up the knife,
XIV Недеља ADDITIONAL TEXT: Hanging up the knife, PART II: The story of appendectomy,
UNIT 18, PART I: Medicine without sings, PART II: Pain,
XV Недеља UNIT 19, PART I: Malaria, PART II: Combatting an ancient enemy, ADDITIONAL
TEXT: The challenge of malaria vaccine: Trials and tribulations
33 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
UNIT 20, PART I: AIDS – What is aids? What caused AIDS? What are the symptoms
of aids?
UNIT 21,PARTI:Alternative medicine,Osteopathy,TEST IV,
XVI Zavrsni ispit
Zavrsna nedeqa Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI Dopunska nastava i popravni ispitni rok
Optereћeњe студената на предмету
У току семестра
Настава и завршни испит: 2,66 х 15 = 39,9 сати
Неопходне припреме (прије почетка семестра): 2 х 2,66 = 5,32
сати
Укупно оптерећење за предмет: 2 х 30 = 60 сати
Допунски рад за припрему испита у поправном испитном року
укључујући и полагање поправног испита: 14,78 сати
Структура оптерећења
39,9 сати (настава) + 5,32 сати (припрема) + 14,78 сати (допунски
рад)
Студенти су обавезни да похађају теоријску наставу и вјежбе и положе колоквијум
Литература: У припреми
Недељно
Број сати: 2 бода х 40/30 =
2,66 сата
Структура оптерећења:
1 сат предавања
1 сат вјежби
0,66 сат самосталног рада
укључујући консултације
Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијум, Тест, Практични и усмени испит
Посебна назнака за предмет:
Име наставника који је припремио податке: Проф. др Бранка Максимовић
Напомена:
34 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
Назив
предмета
АНАТОМИЈА СА ХИСТОЛОГИЈОМ
Шифра
предмета
Статус
семестар
ECTS кредит
Фонд часова
предмета
обавезни
II
11
5+4
Студијски програми за које се организује: Академске основне студије ФАРМАЦИЈЕ. Студије трају
10 семестара, 300 ЕЦТС
Условљеност другим предметима: Нема услова за пријаву, праћење и полагање предмета
Циљеви изучавања предмета:
Име и презиме наставника и сарадника: др Зденка Кривокућа, редовни професор; др Душан
Шушчевић, редовни професор; др Горан Спасојевић, ванредни професор; др Татјана Бућма, доцент;
др Весна Гајанин, доцент; мр Златан Стојановић, виши асистент; мр Игор Сладојевић, виши
асистент; др Гостимир Микаћ, ванредни професор; мр Весна Вујковић-Љубојевић, виши асистент,
Валентина Солдат-Станковић, стручни сарадник, Синиша Станковић, стручни сарадник
Метод наставе и савладавања градива: Теоријска настава и вјежбе. Семинари и консултације
Садржај предмета
I недјеља 1. УВОД - Предмет изучавања анатомије и хистологије . Међусобна условљеност
II недјеља
III недјеља
IV недјеља
V недјеља
VI недјеља
VII недјеља
грађе и функције .Систематска анатомија и њена подјела. Основи грађе ( ћелија
,ткиво , орган и систем ).
2. ОПШТА ОСТЕОЛОГИЈА - Подјела костију , елементи грађе , врсте коштаног
ткива . Елементи остеологије главе, трупа и удова . коштани елементи значајни за
општу и антрополошку орјентацију . Спојеви костију ( општа артрологија)
3. ОПШТА МИОЛОГИЈА - Попречно пругасто и глатко мишићно ткиво . Мишић
као орган (( грађа ,влакна, тетиве ,припоји, неуроваскуларни спој и хилуси
мишића). помоћни органи (фасције и слузни омотачи ). Систематска миологија
(мимични , мастикаторни , респираторни мишићи , највећи мишићи удова ).
4. ОПШТА АНГИОЛОГИЈА - Артерије , вене и капилари (основи грађе ,
законитости положаја , анастомозе , колатерални и терминални судови ). Велики
и мали крвоток . Срце (положај , спољна морфологија , опис срчане дупље ,
подјела на коморе и преткоморе , отвори и залисци ) . Грађа ( ендокард , миокард
и проводни систем ). Коронарни судови . Срчана кеса . Аорта и њене гране .
магистрални судови ; главе , горњи и доњи удова . Систем горње и доње шупље
вене . Основи лимфотока .
5. ОРГАНИ ЗА ДИСАЊЕ - Дио прибора за дисање и дио прибора за варење
смјештени у глави и врату . Горњи дисајни путеви : носна дупља , параназални
синуси . Усна дупља и њен садржај (језик , зуби и пљувачне жлијезде) . Ждријело
( спратови и комуникације ) . Гркљан ( фонацијони апарат - глотис ) . Тироидна и
паратироидна жлијезда .
6. ГРУДНА ДУПЉА - Подјела ( зид и отвори ). Средогруђе , подјела и распоред
органа . Душник и главне душнице (положај , опис и грађа ). Плућа ( опис ,
капацитет , подјела на режњеве , бронхо-пулмоналне сегменте , секундарне и
примарне лобулусе ) . Плућна марамица (паријетални и висцерални лист ,
плеурална дупња , плеурални синуси ). Једњак . Тимус.
7. ТРБУШНА ДУПЉА - Трбушни зид и његове слабе тачке ,(препонски канал ,
трбушна преса ) . Трбушна марамица и подјела трбушне дупње. Односи органа
према трбушној марамици . Систематска анатомија органа за варење ( желудац ,
35 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
VIII недјеља
IX недјеља
X недјеља
XI недјеља
XII недјеља
XIII недјеља
XIV недјеља
XV недјеља
Завршна
недјеља
XVIII – XXI
недјеља
дуоденум , јејунум , илеум , цекум , апендикс , колон и ректум ). Јетра и жучни
путеви . Панкреас . Слезина . Велики крвни судови трбуха ( целијачна артерија ,
мезентеричне артерије ; портални венски систем и његове анастомозе) .
8. РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ ПРОСТОР - Бубрези и мокраћни путеви . Бубрежна
ложа . Грађа бубрега ( макроскопска и микроскопска ). Мокраћна бешика .
Надбубрежна злијезда
9. МАЛА КАРЛИЦА - Зидови и крвни судови . Мушки полни органи - положај и
грађа ( сјеменик ,пасјеменик , сјемевод, бризник , сјемена кеса и простата , мушка
уретра ) . Женски полни органи - положај и грађа ( јајник , јајовод , материца ,
усмина ) . Преглед спољних полних органа ( мушких и женских ).
10. ЦЕНТРАЛНИ НЕРВНИ СИСТЕМ - Подјела нервног система . Кичмена
мождина , помбасти мозак , средњи мозак и међумозак . Хипофиза и епифиза .
11. ВЕЛИКИ МОЗАК : Сива и бијела маса , проводни путеви . Можданице и
међуможданични простори . Ликвор цереброспиналис ( стварање и евакуација ) .
Основни крвни судови мозга .
12. ПЕРИФЕРНИ НЕРВНИ СИСТЕМ - Мождани живци ( подјела , главне гране ,
инервацијона подручја ). Спинални живци ( подјела , велики сплетови - рамени ,
слабински и крсни , главне гране и њихова инервациона подручја ) .
13. АУТОНОМНИ НЕРВНИ СИСТЕМ - Симпатички и парасимпатички .
Велики аутономни сплетови ( срчани , плућни , целијачни и карлични ) .
14. АНАТОМИЈА ЧУЛА ВИДА, СЛУХА И РАВНОТЕЖЕ 15. АНАТОМИЈА КОЖЕ - Дефиниција , подјела , најважнији називи и схема грађе
коже.
Оптерећење студената на предмету
У семестру
Настава и завршни испит: (14,66 сати) × 15 = 220 сати
Неопходне припреме (прије почетка семестра): 2 × 14,66 сати =
29,3 сати
Укупно оптерећење за предмет: 11 × 30 = 330 сати
Допунски рад за припрему испита у поправном испитном року,
укључујући бодовање поправног испита до 80,7 сати
Структура оптерећења:
220 сати (настава) + 29,3 сати (припрема) + 80,7 сати (допунски
рад)
Студенти су обавезни да похађају теоријску наставу и вјежбе и положе колоквијум
Литература: У припреми
Недјељно
Број сати = 11 бодова × 40/30
= 14.66
Структура оптерећења:
5 сати предаванја
2 сата рачунских вјежби
2 сата лабораторијских вјежби
5,66 сати самосталног рада
укључујући консултације
Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквијум; Тест; Практични и усмени испит
Колоквијум:
Колоквијум 1 ( Рука и Грудни кош );
Колоквијум 2 ( Глава и врат );
Колоквијум 3 (ЦHC )
Парцијални испит из анатомије :
Парцијални испит 1 ( Рука , Грудни кош , Трбух ) , полаже се после првог (зимског) семестра у
Јануарском и Фебруарском испитном року;
Парцијални испит 2 ( Глава и врат ,Централни нервни систем , Карлица , Нога ) полаже се после
другог семестра .
36 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
Услови : за Парцијални испит 1 : положен колоквијум 1; за Парцијални испит 2 : положен
парцијални испит 1 и положен колоквијум 2 и 3
Завршни испит из анатомије : Положен парцијални испит 1 и парцијални испит 2 или
Полагање ипита из анатомије у цјелини после завршеног другог семестра и положених колоквија
1,2 и 3
Посебна назнака за предмет:
Име наставника који је припремио податке: Проф. др Зденка Кривокућа
Напомена:
37 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
Назив
предмета
АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА
Шифра
предмета
Статус
семестар
ECTS кредит
Фонд часова
предмета
обавезни
II
9
(4+3)
Студијски програми за које се организује: Академске основне студије ФАРМАЦИЈЕ. Студије трају
10 семестара, 300 ЕЦТС
Условљеност другим предметима: Нема услова за пријаву, праћење и полагање предмета
Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је да се да подлога у хемијским начелима која су
важна за аналитичку хемију али и развијање просуђивања за тачност и прецизност хемијских
експеримената. Такође је циљ да се студенти науче лабораторијским вјештинама које ће им дати
поуздање у сврху добијања квалитетних аналитичких података. Кроз реализацију теоријске наставе
студенти се упућују и у системе рјешавања проблема који се јављају кроз праксу.
Име и презиме наставника и сарадника: др Јасна Виндакијевић, редовни професор; др Славица
Сладојевић, доцент; Весна Антуновић, асистент
Метод наставе и савладавања градива: Теоријска настава и вјежбе. Семинари и консултације
Садржај предмета
I Недјеља Задатак, историјат и место аналитичке хемије међу другим наукама
Састав раствора. Количина супстанце
II Недјеља Закон о дејству маса. Теорија киселина и база
III Недјеља Равнотеже у хомогеним системима. Израчунавање pH у раствори-ма киселина,
IV Недјеља база и соли. Пуфери
V Недјеља Равнотеже у растворима комплексних једињења
VI Недјеља Равнотеже у хетерогеним системима. Производ растворљивости
VII Недјеља Реакције оксидо-редукције. Константе равнотеже код редокс сис-тема.
VIII Квантитативност редокс реакција.
Недјеља У вод и подела метода квантитативне хемијске анализе. Основне операције
IX Недјеља квантитатвине хемијске анализе
X Недјеља Гравиметрија
XI Недјеља Гравиметрија. Волуметрија (основни принципи, подела, стандардни раствори)
XII Недјеља Методе неутрализације
XIII Недјеља Методе таложних титрација
XIV Недјеља Комплексометријске титрације
XV Недјеља Методе оксидо-редукције
XVI Недјеља Методе оксидо-редукције
Титрације у неводеној средини
XVIII-XXI
Недјеља Завршни испит
Завршна недеља. Овјера семестра и упис оцјена.
Допунска настава и поправни испитни рок
Оптерећење студената на предмету
38 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
Недјељно
Број сати: 9х40/30=12
Структура оптерећења:
4 сата предавања
3 сата вјежби
5 сати самосталног рада
укључујући консултације
У току семестра
Настава и завршни испит: (12 сати) x 15 =180 сати
Неопходне припреме (прије почетка семестра): 2 х 12 = 24
Укупно оптерећење за предмет: 9х30=270 сати
Допунски рад за припрему испита у поправном испитном року
укључујући и полагање поправног испита: до 66 сати
Структура оптерећења
180 сати (настава) + 24 сата (припрема) + 66 сати (допунски рад)
Студенти су обавезни да похађају теоријску наставу и вјежбе и положе колоквијум
Литература:
1. Рангел Игов, Аналитичка хемија (теоријски основи), Ниш, 1997.
2. Ранђел Михајловић, Бранислав Вукановић, Љиљана Михајловић, Квалитативна хемијска
анализа, Крагујевац, 2005.
3. Јелена Савић, Момир Савић, Основи аналитичке хемије (класичне методе), Сарајево, 1987.
4. Д. Скуг, Д. Вест, Џ. Холер, Основе аналитичке кемије, Школска књига. Загреб, 1999
Облици провјере знања и оцјењивање:
Писмени и усмени испит
Посебна назнака за предмет:
Име наставника који је припремио податке: Проф.др Бранислав Вукановић
Напомена:
39 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
Назив
предмета
Шифра
предмета
Статус
предмета
обавезни
ФИЗИКА
семестар
2
ЕЦТС кредит
Фонд часова
8
(4+3)
Студијски програми за које се организује: Академске основне студије ФАРМАЦИЈЕ. Студије
трају 10 семестара, 300 ЕЦТС
Условљеност другим предметима: Нема услова за пријаву, праћење и полагање предмета
Циљеви изучавања предмета: Основни циљ предмета физика је да омогући студентима
фармације познавање и разумјевање фундаменталних општих физичких закона и
принципа, те примјени физике у разумијевању био-медицинских феномена.
Име и презиме наставника и сарадника: Академик Драгољуб Мирјанић, редовни професор;
Саша Њежић асистент.
Метод наставе и савладавања градива: Теоријска настава и вјежбе. Семинари и консултације
Садржај предмета
I Недеља
II Недеља
III Недеља
IV Недеља
V Недеља
VI Недеља
VII Недеља
VIII Недеља
IX Недеља
X Недеља
XI Недеља
XII Недеља
XIII Недеља
XIV Недеља
XV Недеља
XVI-XXIII
Нед.
Механика; Њунтнови закони; Полуге; Рад и енергија; Основи динамике флуида.
Трење у течностима и гасовима. Поазејев и Стоксов закон. Гасна емболија.
Хармонијске осцилације. Таласи. Ултразвук и примјене ултразвука у медицини.
Кинетичка теорија материје; Чврста тијела и течности. Основе термодинамике.
Ентропија. Други и трећи принцип термодинамике.
Електромагнетизам. Кондензатори. Дијатермија. Лоше запремински проводник.
Охм-ов закон за биолошке системе. Акциони и мембрански потенцијал.
Магнетно поље. Електромагнетна индукција. Енергија стационарног магнетног
поља. Фотометрија. Геометријска оптика. Дифракција и интерференција.
Поларизација свјетлости.
Квантна физика. Топлотно зрачење. Планцк-ова теорија. Фотони.
Својства микрочестица. Бохор-ов квантни модел атома. Шредингерова
једначина. Спонтано и принудно зрачење атома. X-зраци. Физички основи
рендгенодијагностике. Луминесценција. Ласер. Де Брољева хипотеза и
електронска микроскопија.
Нуклеарне силе. Модели језгра. Енергија везе.. Нуклеарне реакције. Изотопи у
медицини. Могућност заштите од радиоактивног зрачења. Дозиметрија зрачења.
Завршни испит и поправна настава; Испитни и поправни рок
Оптерећење студената на предмету
Недељно
У току семестра
Број сати: 8x40/30=10,66 Настава и завршни испит: 10,66 часа x 15 недеља=159,90 часова
Структура оптерећења:
Неопходне припреме (прије почетка семестра): 2x10,66=21,32
4 сата предавања
часова
2 сата лабораторијских
Укупно оптерећење за предмет: 8x30=240 часова
вјежби
Допунски рад за припрему испита у поправном испитном року
1 сат рачунских вјежби
укључујући и полагање поправног испита: 58,78 часова
3,6 сатa самосталног рада
укључујући консултације Структура оптерећења
159,90 часова (настава) + 21,32 часова (припрема) + 58,78 часова
40 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
(допунски рад)
Студенти су обавезни да похађају теоријску наставу и вјежбе и положе колоквијум
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
Љ.Ристовски, Н.Бурић: ФИЗИКА, Београд 2002
И.Јанић, Д.Мирјанић, Ј.Шетрајчић: ОПШТА ФИЗИКА И БИОФИЗИКА,
Матићграф Бањалука 1993
Д.Раковић: ОСНОВИ БИОФИЗИКЕ, Гроскњига Београд, 1995
Ј.Херак: ОСНОВЕ ХЕМИЈСКЕ ФИЗИКЕ, Фармацеутско-биохемијски
факултет, Загреб 2001
Ј.Шетрајчић, С.Вученовић, Д.Мирјанић: ФИЗИКА -експерименталне вежбе,
НовиСад - Бањалука 2006
Облици провјере знања и оцјењивање:
Похађање наставе и активности: 10 поена
2 колоквијума по 20 поена (укупно 40 поена)
завршни испит 50 поена
пролазна оцијена се добије ако се кумулативно сакупи најмање 51 поен
Посебна назнака за предмет:
Име наставника који је припремио податке: Акад. проф.др Драгољуб Мирјанић
Напомена:
41 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
Назив предмета
Шифра
предмета
Статус
предмета
обавезни
СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА У
ФАРМАЦИЈИ
семестар
II
ЕЦТС кредит
2
Фонд часова
(1+0)
Студијски програми за које се организује: Академске основне студије ФАРМАЦИЈЕ. Студије трају 10
семестара, 300 ЕЦТС
Условљеност другим предметима: Нема услова за пријаву, праћење и полагање предмета
Циљеви изучавања предмета: Усвајање основних статистичких знања и метода за рјешавање математичких
проблема; Упознавање статистике и фармације као научне дисциплине; Стручно оспособљавање за успјешно
прихватање и примјену постојећих и нових статистичких метода у фармацији; Упознавање са основама
информатике и примјене информационих технологија у фармацији. Стицање практичних знања и вјештина у
примјени информационих технологија и техника расположивих у фармацији
Име и презиме наставника и сарадника:
Метод наставе и савладавања градива: Практична настава, семинари и консултације
Садржај предмета
Припремне Припрема и упис семестра
недјеље Windows оперативни системи: Упознавање са радним окружењем Windowsa; Рад са
I Недеља Windows програмима; Покретање програма; Управљање датотекама и директоријима.
Мрежни оперативни системи: Windows Server; Unix; Оперативни систем Windows - Vista.
II Недеља Интегрисани пакет MS Office: Апликације пакета Officea; Покретање и излазак из Оfficeovih
III Недеља апликација; Officeova палета пречица; Рад са датотекама у Office апликацијама;
Word: Дефиниција и карактеристике документа; Покретање Worda; Wordov прозор - опис и
IV Недеља подешавања; Унос текста; Обрада текста; Бирање - маркирање текста; Брисање текста;
Уметање текста; Замјена текста.
Израда семинарског рада на задану тему помоћу Office интегрисаног пакета
Excel: Израда радних листова и унос података; Форматирање радне свеске; Израчунавање у
V Недеља Excelu; Израда графичких приказа.
Израда семинарског рада на задану тему помоћу Office интегрисаног пакета.
Аccess: Основе Accessa; Прављење упита за одређену информацију; Израда образаца и
VI Недеља извјештаја; Објављивање података на Интранету и Интернету; Интегрисање Accessa са
осталим Office апликацијама; Напредне технике Accessa.
VII Недеља Израда семинарског рада на задану тему помоћу Office интегрисаног пакета.
PowerPoint: Окружење PowerPointa; Израда слајдова; Организација и повезивање
VIII Недеља презентације.
IX Недеља Израда семинарског рада на задану тему помоћу Office интегрисаног пакета.
Оutlook: Окружење MS Outlooka; Израда и слање порука; Читање и организовање порука;
X Недеља Израда листе за контакте; Организовање распореда кориштењем календара; Управљање
задацима; Усклађивање распореда са другим корисницима; Праћење рада кроз дневник
Outlooka; Повезивање са осталим Office апликацијама; Ажурирање датотека у Outlooku;
Одобравање приступа другим корисницима; Рад ван радног мјеста.
XI Недеља Израда семинарског рада на задану тему помоћу Office интегрисаног пакета.
Заједничка употреба Office алата и апликација.
XII Недеља Израда семинарског рада - Weba на задану тему помоћу FrontPage алата.
Интернет: Историјат и дефиниција; Интернет сервиси; Разлика између Интернет и on-line
сервиса; Брзи и Dial-up Iнтернет. Израда семинарског рада - Weba на задану тему помоћу
XIII Недеља FrontPage алата.
E-mail: Отварање адресе; Слање и примање поруке; Напредни e-mail, HTML и криптовање.
XIV Недеља Израда семинарског рада - Weba на задану тему помоћу FrontPage алата.
Woorld Wide Web: Органитација Weba; W3C конзорцијум; Избор, инсталација и
XV Недеља подешавања браузера; Основи Web дизајна.
XVI Нед. Остали Интернет сервиси: FTP; Archie; Gopher; Telnet. Израда семинарског рада - Weba на
Завршна недјеља задану тему помоћу FrontPage алата.
42 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
XVIII-XXI
недјеља
Израда семинарског рада - Weba на задану тему помоћу FrontPage алата.
Израда семинарског рада - Weba на задану тему помоћу FrontPage алата.
Завршни испит: Oдбрана семинарских радова.
Допунска настава и поправни испитни рок
Оптерећење студената на предмету
У току семестра
Настава и завршни испит: 2,67 сата x 15 недеља=40 сати
Неопходне припреме (прије почетка семестра): 2x2,67=5,34 сати
Укупно оптерећење за предмет: 2x30=60 часова
Допунски рад за припрему испита у поправном испитном року
укључујући и полагање поправног испита: 14,66 часова
Структура оптерећења
40 сати (настава) + 5,34 сати (припрема) + 14,66 сати (допунски рад)
Студенти су обавезни да похађају теоријску наставу и вјежбе и положе колоквијум
Литература:
Недељно
Број сати: 2x40/30=2,67
Структура оптерећења:
1 сат предавања
1,67 сат самосталног рада
укључујући консултације
1. Раде Тањга, Статистика у фармацији, ИСА, Бањалука, 2006.
2..Раде Тањга, Фармацеутски и здравствени информациони системи, ИСА, Бањалука, 2006.
Облици провјере знања и оцјењивање:
- два домаћа задатка се оцјењују са по 10 бодова (укупно 20 бодова)
- два колоквијума се оцјењују са 25 бодова ( укупно 50 бодова)
- семинарски рад се оцјењује са 30 бодова
- Пролазна оцјена се добије ако се кумулативно у току семестра сакупи најмање 51 бод.
Посебна назнака за предмет: Претпоставља се да студент влада елементарном употребом рачунара.
Име наставника који је припремио податке: Проф. Др Раде Тањга
Напомена:
43 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
САВЕЗ СТУДЕНАТА МЕДИЦИНСКОГ
ФАКУЛТЕТА
Савез студената Медицинског факултета (ССМФ) је организација чији је
основни циљ заштита права и интереса студената сва четири смјера овог
факултета, те побољшање услова студирања. ССМФ се може у оквиру досадашњег
рада похвалити чињеницом да је најбоље организован савез студената, да су наши
чланови иницијатори и оснивачи Студентског парламента Универзитета у Бањој
Луци, да смо нашим студентима у сарадњи са деканом обезбједили нову опрему за
рад, да издајемо студентски часопис „Лимфа“, да помажемо студентима нашег
факултета да посјећују семинаре и конгресе широм свијета итд.
Поред тога, ССМФ ради и на анимирању студената омогућавајући им да се
укључе и активно дјелују кроз шест секција, и то: журналистичку, научно –
истраживачку, информатичку, спортску, секцију Црвеног крста и секцију за
унапређење рада.
Да бисте се и ви учланили у неку од секција није неопходно да имате
претходно знање из области којом се секција бави, него да имате жељу за
дружењем, жељу да нешто ново научите, старо примјените и подјелите са
колегама, жељу да будете дио једног великог тима јер ССМФ има око 5000
чланова, од чега преко 100 представљају активни чланови.
Уписом на факултет постајете чланови ССМФ – а, а на вама је да одлучите и
изаберете желите ли бити активни чланови који ће својим радом помоћи себи и
својим колегама да вам услови студирања постану бољи и да вам студирање буде
занимљивије или ћете сједити и чекати да то неко други уради за вас. Ми смо
изабрали ово прво, надамо се да ћете и ви.
Срећно!
Предсједник Савеза студената Медицинског факултета
Радомир Јеркић
44 Водич за студенте I године – студијски програм фармација
Download

vodic za nastavu – farmacija