2014 – 2015
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
5 – A SINIF ÖĞRETMENİ : Yaprak ATAŞSALAR
GÜNLER
PAZARTESİ
D
1
Fen
Bilimleri
Görsel
Sanatlar
E
R
S
2
3
4
5
Matematik
Türkçe
Türkçe
İngilizce
E
R
6
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
İngilizce
Sınıf Etkinliği
SEÇMELİ
LER ( 2 )
İngilizce ( 2 )
İngilizce
İngilizce
7
8
Bilişim
Bilişim İngilizce
Teknolojil Teknolojil
eri
eri
Matematik
Türkçe
Türkçe
Sosyal
Bilgiler
Fen
Fen
Almanca
Beden
ÇARŞAMBA
İngilizce
Türkçe
Bilimleri
Bilimleri
İspanyolc Eğitimi
Sosyal
Sosyal
Matemati
Fen
a
PERŞEMBE
Matematik D.K.A.B
Bilgiler
Bilgiler
k
Laboratuv
Almanca
Etkin
ar
CUMA
Matematik Matematik İngilizce İngilizce
İspanyolc Okuma
a Ali ERGÜN
Türkçe
Gizem A. GÖRÜNMEZ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
SALI
Fen
Bilimleri
L
Beden Eğit. Ve Spor
Hasan ALPTEKİN
Etkin Okuma
Elif KORKMAZ
Nihal ATALAY ZENGİN
Görsel Sanatlar
Muteber GÖNÜLLÜ
Lale Zeynep ERDOĞAN
Müzik
Gülsüm Gökçe KARACA
Yaprak ATAŞSALAR
Bilişim Teknolojileri
Sümeyra AKÇAY
S E Ç M E L İ
D E R S L E R
Almanca
Mustafa ERARSLAN
2.Yabancı
Süreyya Ezgi YAHŞİ
Dil ( 2 )
İspanyolca
Burcu GÖKTAŞ
Keman
- Nefesli ve Vurmalı Çalgılar Eşli Dans
Yan Flüt
- Gitar - Görsel Sanatlar Basketbol Drama - Voleybol - İngilizce Drama
Koro - Modern Dans - Matematik Uygulamaları
Beden
Eğitimi
9
İngilizce
D.K.A.B
Seçmeli Dersler
Müzik
İngilizce
Türkçe
Sınıf
Etkinliği
İngilizce
Pınar CEYLAN
Yaprak ATAŞSALAR
13. 10 . 2014
Ahmet SÜRÜCÜ
Ortaokul Müdürü
2014 – 2015
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
5 – B SINIF ÖĞRETMENİ : Gizem AYDOĞAN GÖRÜNMEZ
GÜNLER
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
İngilizce
Sınıf Etkinliği
SEÇMELİ
LER ( 2 )
İngilizce ( 2 )
D
1
2
3
E
R
4
S
5
L
E
6
R
7
8
9
Görsel
İngilizce İngilizce Matematik
Müzik
Sanatlar
Fen
Fen
Etkin
Bilişim
Bilişim
İspanyolc
Türkçe
Bilimleri
Bilimleri
Okuma
Teknolojil Teknoloj
eri
ileri
Fen
Sosyal
Sosyal
Matematik Matematik İngilizce İngilizce
Seçmeli Dersler
Bilimleri
Bilgiler
Bilgiler
Sosyal
Beden
Beden
Türkçe
Türkçe
İngilizce İngilizce D.K.A.B
İngilizce
Bilgiler
Eğitimi
Eğitimi
Fen
Sınıf
İngilizce
İngilizce Matemati İspanyolc
Türkçe
İngilizce
Laboratuv
Etkinliği
Türkçe
Türkçe
Fen
D.K.A.B
Bilimleri
Matemati Matematik
Gizem A. GÖRÜNMEZ
Pınar CEYLAN
Hande TÖLÜV
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ali ERGÜN
Beden Eğit. Ve Spor
Hasan ALPTEKİN
Etkin Okuma
Elif KORKMAZ
Nihal ATALAY ZENGİN
Görsel Sanatlar
Muteber GÖNÜLLÜ
Lale Zeynep ERDOĞAN
Müzik
Gülsüm Gökçe KARACA
Gizem A. GÖRÜNMEZ
Bilişim Teknolojileri
Sümeyra AKÇAY
S E Ç M E L İ
D E R S L E R
2.Yabancı
Süreyya Ezgi YAHŞİ
İspanyolca
Burcu GÖKTAŞ
Dil ( 2 )
Keman
- Nefesli ve Vurmalı Çalgılar Eşli Dans
Yan Flüt
- Gitar - Görsel Sanatlar Basketbol Drama - Voleybol - İngilizce Drama
Koro - Modern Dans - Matematik Uygulamaları
24. 11 . 2014
Ahmet SÜRÜCÜ
Ortaokul Müdürü
2014 – 2015
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
5 – C SINIF ÖĞRETMENİ : Nihal ATALAY ZENGİN
D
GÜNLER
PAZARTESİ
SALI
PERŞEMBE
CUMA
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
İngilizce
Sınıf Etkinliği
SEÇMELİ
LER ( 2 )
İngilizce ( 2 )
R
S
L
E
1
2
3
4
5
6
Sosyal
Bilgiler
İngilizce
İngilizce
Müzik
Türkçe
Türkçe
Sosyal
Bilgiler
Sosyal
Bilgiler
Beden
Eğitimi
Fen
Bilimleri
İngilizce
İngilizce
Matematik Matematik
ÇARŞAMBA
E
R
7
8
İngilizce Matematik Matematik
İspanyolc
Beden
Fen
Fen
Eğitimi
Bilimleri Bilimleri
Fen
Görsel
Türkçe Matematik D.K.A.B.
İngilizce
Laboratuv Sanatlar
Fen
Etkin
Bilişim
Bilişim
ar
İngilizce Matematik
İngilizce
Bilimleri
Okuma Teknolojil Teknolojil
eri
eri
Funda Işıl COŞKUN
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ali ERGÜN
Türkçe
Türkçe
İngilizce
Beden Eğit. Ve Spor
Hasan ALPTEKİN
Etkin Okuma
Elif KORKMAZ
Nihal ATALAY ZENGİN
Görsel Sanatlar
Muteber GÖNÜLLÜ
Lale Zeynep ERDOĞAN
Müzik
Gülsüm Gökçe KARACA
Nihal ATALAY ZENGİN
Bilişim Teknolojileri
Sümeyra AKÇAY
S E Ç M E L İ
D E R S L E R
2.Yabancı
Süreyya Ezgi YAHŞİ
İspanyolca
Burcu GÖKTAŞ
Dil ( 2 )
Keman
- Nefesli ve Vurmalı Çalgılar Eşli Dans
Yan Flüt
- Gitar - Görsel Sanatlar Basketbol Drama - Voleybol - İngilizce Drama
Koro - Modern Dans - Matematik Uygulamaları
9
Türkçe
D.K.A.B
Seçmeli Dersler
İngilizce
İspanyolca
Sınıf
Etkinliği
M. Osman ERDOĞAN
Hande TÖLÜV
13. 10 . 2014
Ahmet SÜRÜCÜ
Ortaokul Müdürü
2014 – 2015
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
6 – A SINIF ÖĞRETMENİ : Funda Işıl COŞKUN
D
GÜNLER
PAZARTESİ
1
2
3
Türkçe
Türkçe
D.K.A.B
Fen
Bilimleri
İngilizce
İngilizce
Sosyal
Bilgiler
Fen
Bilimleri
Fen
Bilimleri
Fen
Bilimleri
ÇARŞAMB Almanca
A
İspanyolc
a
PERŞEMBE İngilizce
SALI
İngilizce
CUMA
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
İngilizce
(2)
SEÇMELİ
İngilizce
(2)
İngilizce
İngilizce
Funda Işıl COŞKUN
M. Osman ERDOĞAN
Yaprak ATAŞSALAR
Nihal ATALAY ZENGİN
E
4
R
S
5
Matematik Matematik
Beden
Eğitimi
Sosyal
Bilgiler
Beden
Eğitimi
Görsel
Sanatlar
Matematik Matematik
Matematik
Türkçe
L
E
R
6
7
8
9
Sosyal
Bilgiler
Fen
Laboratuv
ar
Türkçe
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
Türkçe
Matematik Matematik
Almanca
İspanyolca
D.K.A.B
Türkçe
Müzik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ali ERGÜN
Beden Eğit. Ve Spor
Hasan ALPTEKİN
Görsel Sanatlar
Muteber GÖNÜLLÜ
Müzik
Onur SANDIKÇI
Hayal KARABİBER+ Denis RMOUCH
Bilişim Teknolojileri
Sümeyra AKÇAY
S E Ç M E L İ
D E R S L E R
Almanca
Mustafa ERARSLAN
Hayal KARABİBER
2.Yabancı
Denis RMOUCH
Dil ( 2 )
İspanyolca
Burcu GÖKTAŞ
Keman
- Nefesli ve Vurmalı Çalgılar Eşli Dans
Yan Flüt
- Gitar - Görsel Sanatlar Basketbol Drama - Voleybol - İngilizce Drama
Koro - Modern Dans - Matematik Uygulamaları
Sınıf Etkinliği : Funda Işıl COŞKUN
Seçmeli Dersler
Bilişim
Bilişim
Teknolojil Teknoloji
Sınıf
eri
leri
Etkinliği
13. 10 . 2014
Ahmet SÜRÜCÜ
Ortaokul Müdürü
2014 – 2015
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
6 – B SINIF ÖĞRETMENİ : M. Osman ERDOĞAN
D
GÜNLER
PAZARTESİ
1
2
Matematik Matematik
İngilizce
SALI
Türkçe
Sosyal
Bilgiler
Sosyal
Bilgiler
İngilizce
İngilizce
Türkçe
Türkçe
İngilizce
Müzik
İngilizce
Fen
Bilimleri
Beden
Eğitimi
Sosyal
Bilgiler
Fen
Bilimleri
D.K.A.B
Fen
Bilimleri
İngilizce
İngilizce
(2)
R
7
CUMA
SEÇMELİ
E
6
Türkçe
İngilizce
(2)
L
5
İngilizce
Funda Işıl COŞKUN
M. Osman ERDOĞAN
Yaprak ATAŞSALAR
Nihal ATALAY ZENGİN
S
4
PERŞEMBE
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
İngilizce
R
3
Almanca
İspanyol
ca
Türkçe
ÇARŞAMBA Matematik Matematik
E
Beden
Eğitimi
Matematik
Matematik Matematik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ali ERGÜN
Beden Eğit. Ve Spor
Kuntay VELİOĞLU
Görsel Sanatlar
Muteber GÖNÜLLÜ
Müzik
Onur SANDIKÇI
Hayal KARABİBER+ Denis RMOUCH
Bilişim Teknolojileri Sümeyra AKÇAY
S E Ç M E L İ
D E R S L E R
Almanca
Mustafa ERARSLAN
Hayal KARABİBER
2.Yabancı
Denis RMOUCH
Dil ( 2 )
İspanyolca
Burcu GÖKTAŞ
Keman
- Nefesli ve Vurmalı Çalgılar Eşli Dans
Yan Flüt
- Gitar - Görsel Sanatlar Basketbol Drama - Voleybol - İngilizce Drama
Koro - Modern Dans - Matematik Uygulamaları
Sınıf Etkinliği : Muvaffak Osman ERDOĞAN
D.K.A.B
Türkçe
Fen
Bilimleri
Görsel
Sanatlar
8
9
Almanca
Fen
İspanyolc Laboratuva
Bilişim
Bilişim
a
r
Teknolojil Teknolojiler
eri
i
Seçmeli
Dersler
İngilizce
İngilizce
Sınıf
Etkinliği
13. 10 . 2014
Ahmet SÜRÜCÜ
Ortaokul Müdürü
2014 – 2015
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
6 – C SINIF ÖĞRETMENİ : Hande TÖLÜV
GÜNLER
D
1
2
PAZARTESİ
Fen
Bilimleri
Fen
Bilimleri
SALI
İngilizce
İngilizce
D.K.A.B
Görsel
Sanatlar
ÇARŞAMBA
Türkçe
Türkçe
Matematik
D.K.A.B
Türkçe
İngilizce
PERŞEMBE
CUMA
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
İngilizce
(2)
SEÇMELİ
İngilizce
(2)
Matematik Matematik
Fen
Bilimleri
Fen
Bilimleri
3
E
R
S
4
Matematik Matematik
5
Türkçe
Türkçe
L
E
6
R
7
8
Fen
Müzik
İngilizce
Laboratuv
ar
Türkçe
Matematik Matematik
9
İngilizce
Sosyal
Bilgiler
Bilişim
Bilişim
Seçmeli Dersler
Teknolojil Teknolojil
Beden
Beden
Almanca
eri
eri
İngilizce
İngilizce
Eğitimi
Eğitimi
İspanyolc
Sosyal
Sınıf
a
İngilizce
İngilizce
Bilgiler
Etkinliği
İngilizce
Almanca
Sosyal
İspanyolc
Bilgiler
a Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Gizem A. GÖRÜNMEZ
Din
Ali ERGÜN
Pınar CEYLAN
Beden Eğit. Ve Spor
Hasan ALPTEKİN
Hande TÖLÜV
Görsel Sanatlar
Muteber GÖNÜLLÜ
Müzik
Onur SANDIKÇI
Nihal ATALAY ZENGİN
Hayal KARABİBER+ Denis RMOUCH
Bilişim Teknolojileri Sümeyra AKÇAY
S E Ç M E L İ
D E R S L E R
Almanca
Mustafa ERARSLAN
Hayal KARABİBER
2.Yabancı
Denis RMOUCH
Dil ( 2 )
İspanyolca
Burcu GÖKTAŞ
Keman
- Nefesli ve Vurmalı Çalgılar Eşli Dans
Yan Flüt
- Gitar - Görsel Sanatlar Basketbol Drama - Voleybol - İngilizce Drama
Koro - Modern Dans - Matematik Uygulamaları
Sınıf Etkinliği : Hande TÖLÜV
24. 11 . 2014
Ahmet SÜRÜCÜ
Ortaokul Müdürü
2014 – 2015
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
7 – A SINIF ÖĞRETMENİ : Elif KORKMAZ
1
2
3
PAZARTESİ
Türkçe
Türkçe
Matematik
SALI
Fen
Bilimleri
Fen
Bilimleri
Türkçe
D.K.A.B
PERŞEMBE
Sosyal
Bilgiler
Fen
Bilimleri
Türkçe
Matematik
Sosyal Bilgisi
Fen Bilimleri
Sınıf Etkinliği :
Müzik
Din Kül.Ah.Bil
Görsel Sanat.
Beden Eğitimi
Ve Spor
Tekno. Ve Tas.
R
4
ÇARŞAMBA
CUMA
E
S
L
E
Hüseyin DOĞANYÜZ
Miray ERBERBER
Mustafa
2.Yabancı Dil Almanca
ERARSLAN
(2)
İspanyolca Burcu GÖKTAŞ
6
R
9
Almanca
Fen
Sosyal
Matematik
İngilizce İngilizce İspanyolc
Bilimleri
Bilgiler
a
Türkçe
İngilizce Matematik Matemati
Seçmeli Dersler
k
İngilizce Matematik Matematik
Müzik
İngilizce Almanca
İspanyol
Sosyal
Beden
Beden
ca
Matematik İngilizce
İngilizce
Bilgiler
Eğitimi
Eğitimi
Fen
Görsel
Türkçe
Türkçe
İngilizce
D.K.A.B.
Bilimleri
Sanatlar
Elif KORKMAZ
Rüştü Emre ŞAHİN
Arif ÜLGER
Ebru BAYŞAR
Elif KORKMAZ
Gülsüm Gökçe
KARACA
Ali ERGÜN
Arzu DUMAN
5
7
8
Gülsen PULATSÜ
Süreyya Ezgi YAHŞİ
Yaprak ERDEN
Fen Laboratuvar
Ebru BAYŞAR
Gitar: Onur SANDIKÇI
İn
E
İngilizce
İng.Drama:A.GÜNER+L.BOYACIGİL+
M.BOTTOMLEY+P.KARATAŞ
SEÇMELİ
DERSLER
D
GÜNLER
Tasarım Etkinlikleri: Miray ERBERBER
Yan Flüt: Berna YILMAZTÜRK
Basketbol : Kuntay VELİOĞLU
Voleybol : Hüseyin DOĞANYÜZ
Masa Tenisi : Hasan ALPTEKİN
Bilim-Bilişim: G:AYDOĞAN+N.ZENGİN+E.DERE
Müzikal:Müzik ve Modern Dans Öğrtmenleri
Nef.Vur.Çalgılar : Semih DURUCU
13
Ahm
Orta
2014 – 2015
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
7 – B SINIF ÖĞRETMENİ : Tuğba SÜNGÜ
D
1
2
Fen
Fen
PAZARTESİ
Bilimleri
Bilimleri
SALI
Matematik Matematik
Fen
Bilimleri
İngilizce
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Fen
Bilimleri
İngilizce
Matematik Matematik
Türkçe
Matematik
Sosyal Bilgisi
Fen Bilimleri
Sınıf Etkinliği :
Müzik
Din Kül.Ah.Bil
Beden Eğitimi
Ve Spor
Görsel Sanat.
Tekno. Ve Tas.
Elif KORKMAZ
Rüştü Emre ŞAHİN
Arif ÜLGER
Tuğba SÜNGÜ
Tuğba SÜNGÜ
G. Gökçe
KARACA
Ali ERGÜN
Hüseyin DOĞANYÜZ
Arzu DUMAN
Miray ERBERBER
Mustafa
2.Yabancı Dil Almanca
ERARSLAN
(2)
İspanyolca Burcu GÖKTAŞ
E
R
S
L
4
İngilizce
İngilizce
Sosyal
Bilgiler
Türkçe
Sosyal
İngilizce
Türkçe
Bilgiler
Beden
Beden
Almanca
Eğitimi
Eğitimi
İspanyolc
Matemati Matematik Türkçe
a
k
Almanca
İngilizce İngilizce
İspanyolc
Gülsen PULATSÜ a
İngilizce
D.K.A.B
İngilizce
5
E
3
6
R
7
Matematik Teknoloji ve Tasarım
Fen
Bilimleri
İngilizce
Türkçe
Sosyal
Bilgiler
8
9
Türkçe
Türkçe
Seçmeli Dersler
Fen
Laboratu
Görsel
var
Sanatlar
Sınıf
Etkinliği
D.K.A.B
Müzik
Süreyya Ezgi YAHŞİ
Yaprak ERDEN
Fen Laboratuvar
Tuğba SÜNGÜ
Gitar: Onur SANDIKÇI
İng.Drama:A.GÜNER+L.BOYACIGİL+
M.BOTTOMLEY+P.KARATAŞ
SEÇMELİ
DERSLER
GÜNLER
Tasarım Etkinlikleri: Miray ERBERBER
Yan Flüt: Berna YILMAZTÜRK
Basketbol : Kuntay VELİOĞLU
Voleybol : Hüseyin DOĞANYÜZ
Masa Tenisi : Hasan ALPTEKİN
Müzikal:Müzik ve Modern Dans Öğrtmenleri
Gitar: Onur SANDIKÇI
Nef.Vur.Çalgılar : Semih DURUCU
13. 10 . 2014
Ahmet SÜRÜCÜ
Ortaokul Müdürü
2014 – 2015
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
7 – C SINIF ÖĞRETMENİ : Arif ÜLGER
D
1
Sosyal
Bilgiler
PAZARTESİ
SALI
3
İngilizce
Türkçe
Matematik Matematik
PERŞEMBE
Sosyal
Bilgiler
Türkçe
CUMA
Matematik
ÇARŞAMBA
Türkçe
Matematik
Sosyal Bilgisi
Fen Bilimleri
Sınıf Etkinliği :
Müzik
Din Kül.Ah.Bil
Beden Eğitimi
Ve Spor
Görsel Sanat.
Tekno. Ve Tas.
2.Yabancı
Dil ( 2 )
2
Beden
Eğitimi
Fen
Bilimleri
İngilizce
Fatma MIRÇIK
İlksen Sevil ULUÇAY
Arif ÜLGER
Tuğba SÜNGÜ
Arif ÜLGER
G. Gökçe
KARACA
Ali ERGÜN
Hüseyin DOĞANYÜZ
Almanca
İspanyolca
Arzu DUMAN
Miray ERBERBER
MustafaERARSLAN
Burcu GÖKTAŞ
İngilizce
Beden
Eğitimi
Fen
Bilimleri
Teknoloji
E
R
4
S
L
5
E
R
6
7
8
Görsel
Türkçe
D.K.A.B Matematik Matematik
Sanatlar
Fen
Fen
Sosyal
İngilizce
Seçmeli
Bilimleri
Bilimleri
Bilgiler
Fen
Almanca
İngilizce İngilizce
Türkçe
Laboratuv İspanyolc
ar
a
Matematik Matemati İngilizce
İngilizce
Müzik
k
Fen
Sınıf
ve Tasarım
İngilizce
Türkçe
Bilimleri
Etkinliği
9
Almanca
İspanyol
ca
Dersler
Türkçe
D.K.A.B
Gülsen PULATSÜ
Süreyya Ezgi YAHŞİ
Yaprak ERDEN
Fen Laboratuvar
Tuğba SÜNGÜ
Gitar: Onur SANDIKÇI
İngilizce
İng.Drama:A.GÜNER+L.BOYACIGİL+
M.BOTTOMLEY+P.KARATAŞ
SEÇMELİ
DERSLER
GÜNLER
Tasarım Etkinlikleri: Miray ERBERBER
Yan Flüt: Berna YILMAZTÜRK
Basketbol : Kuntay VELİOĞLU
Voleybol : Hüseyin DOĞANYÜZ
Masa Tenisi : Hasan ALPTEKİN
Müzikal:Müzik ve Modern Dans Öğretmenleri
Gitar: Onur SANDIKÇI
Nef.Vur.Çalgılar : Semih DURUCU
13. 10 . 2014
Ahmet SÜRÜCÜ
Ortaokul Müdürü
2014 – 2015
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
8 – A SINIF ÖĞRETMENİ : Ebru BAYŞAR
D
GÜNLER
PAZARTESİ
SALI
1
Fen
Bilimleri
2
Fen
Bilimleri
Teknoloji ve Tasarım
E
3
R
4
TC.İnk.Tr.ve
Atatürkçülü.
5
İngilizce
İngilizce
Fen
Fen
Matematik Matematik
Bilimleri
Bilimleri
PERŞEMBE Matematik Matematik İngilizce
İngilizce
Türkçe
Matematik
TC İnkılap T.Ata.
Fen Bilimleri
Görsel Sanatlar
Tekno. Ve Tas.
Vat.ve Dem.Eğit.
Müzik
Din Kült.Ah. Bil.
Beden Eğitimi
Ve Spor
Fen Lab.
Türkçe
İngilizce
Fatma MIRÇIK
İlksen Sevil ULUÇAY
Arif ÜLGER
Ebru BAYŞAR
Muteber GÖNÜLLÜ
Miray ERBERBER
Arif ÜLGER
Onur SANDIKÇI
Ali ERGÜN
Kuntay VELİOĞLU
Ebru BAYŞAR
TC.İnk.Tr.ve
Atatürkçülü.
İngilizce
Rehberlik
2.Yabancı Dil
E
R
Fen
Bilimleri
Beden
Eğitimi
Görsel
Sanatlar
Türkçe
Müzik
D.K.A.B
İngilizce
Türkçe
Türkçe
İngilizce
D.K.A.B
7
8
Türkçe
9
Seçmeli Dersler
Fen
İngilizce Rehberlik
Laboratuv
Yaprak ERDEN ar
Almanca
İspanyolc
a
İngilizce
Vatandaşlık
ve Demokr.
Eğt.
Matematik
Aybegüm GÜNER
Gülsen PULATSÜ
Ebru BAYŞAR
Almanca : Mustafa ERARSLAN
İspanyolca : Burcu GÖKTAŞ
Sanat Etkinlikleri +
SEÇMELİ
DERSLER
Türkçe
L
6
Almanca
İspanyolc
Beden
a
Eğitimi
Matematik Matematik
ÇARŞAMBA
CUMA
S
Tasarım Etkinlikleri+
Bilardo + Basketbol
Bilim-Bilişim ( Türkçe Sosyal ))
Yan Flüt + Voleybol +
Nefesli ve Vurmalı Çalgılar +
Bilim-Bilişim ( Fen Mat.)
13. 10 . 2014
Ahmet SÜRÜCÜ
Ortaokul Müdürü
2014 – 2015
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
8 – B SINIF ÖĞRETMENİ : İlksen Sevil ULUÇAY
D
GÜNLER
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
2
Matematik Matematik
İngilizce
5
İngilizce
İngilizce
İngilizce
Müzik
Almanca
İspanyolca
D.K.A.B
Türkçe
Türkçe
TC.İnk.Tr.ve
Atatürkçülü
.
İngilizce
Türkçe
Matematik
TC İnkılap T.Ata.
Fen Bilimleri
Görsel Sanatlar
Tekno. Ve Tas.
Vat.ve Dem.Eğit.
Müzik
Din Kült.Ah. Bil.
Beden Eğitimi
Ve Spor
Fen Lab.
Fen
Bilimleri
İngilizce
Teknoloji ve Tasarım
İngilizce
Fatma MIRÇIK
İlksen Sevil ULUÇAY
Arif ÜLGER
Ebru BAYŞAR
Muteber GÖNÜLLÜ
Miray ERBERBER
Arif ÜLGER
Onur SANDIKÇI
Ali ERGÜN
Kuntay VELİOĞLU
Ebru BAYŞAR
S
4
Matematik Matematik
Fen
Bilimleri
D.K.A.B
R
3
İngilizce
L
E
6
Fen
Bilimleri
TC.İnk.Tr.ve
Atatürkçülü
k
Beden
Eğitimi
İngilizce
Fen
Türkçe
Türkçe
Laboratuva
Yaprak ERDEN
r
İngilizce
Rehberlik
2.Yabancı Dil
Aybegüm GÜNER
Gülsen PULATSÜ
İltksen Sevil ULUÇAY
Almanca : Mustafa ERARSLAN
İspanyolca : Burcu GÖKTAŞ
Sanat Etkinlikleri +
SEÇMELİ
DERSLER
1
E
Tasarım Etkinlikleri+
Bilardo + Basketbol
Bilim-Bilişim ( Türkçe + Sosyal )
Yan Flüt + Voleybol +
Nefesli ve Vurmalı Çalgılar +
Bilim-Bilişim ( Fen + Matematik )
R
7
Fen
Bilimleri
8
Seçmeli Dersler
Matematik Matematik
Beden
Eğitimi
Vatandaşlık
ve Demokr.
Eğt.
9
Fen
Bilimleri
Türkçe
Görsel
Sanatlar
Almanca
İspanyolc
a
Türkçe
Matematik Rehberlik
13. 10 . 2014
Ahmet SÜRÜCÜ
Ortaokul Müdürü
2014 – 2015
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
8 – C SINIF ÖĞRETMENİ : Rüştü Emre ŞAHİN
D
GÜNLER
PAZARTESİ
2
3
Fen
Bilimleri
Matematik Matematik
SALI
İngilizce
İngilizce
ÇARŞAMBA
Türkçe
PERŞEMBE
Türkçe
Almanca
İspanyolc
a
Türkçe
Fen
Almanca
Laboratuv İspanyolc
Türkçe
ar Elif KORKMAZ
a
CUMA
Matematik
TC İnkılap T.Ata.
Fen Bilimleri
Görsel Sanatlar
Tekno. Ve Tas.
Vat.ve Dem.Eğit.
Müzik
Din Kült.Ah. Bil.
Beden Eğitimi
Ve Spor
Fen Lab.
Fen
Bilimleri
Müzik
TC.İnk.Tr.ve
Atatürkçülü.
Rüştü Emre ŞAHİN
Arif ÜLGER
Tuğba SÜNGÜ
Muteber GÖNÜLLÜ
Miray ERBERBER
Arif ÜLGER
Onur SANDIKÇI
Ali ERGÜN
Kuntay VELİOĞLU
Tuğba SÜNGÜ
R
4
Fen
Bilimleri
S
L
E
R
5
6
7
İngilizce
İngilizce
Türkçe
D.K.A.B
Türkçe
Teknoloji ve Tasarım Matematik
8
9
Seçmeli Dersler
Türkçe
TC.İnk.Tr.ve
Atatürkçülü.
Matematik Matemati D.K.A.B
k
Fen
Fen
Beden
Beden Vatandaşlık
Bilimleri
Bilimleri
Eğitimi
Eğitimi ve Demokr.
Eğt.
Matematik Matematik İngilizce
İngilizce Rehberlik
İngilizce
İngilizce
Rehberlik
2.Yabancı Dil
İngilizce
Yaprak ERDEN
Aybegüm GÜNER
Gülsen PULATSÜ
Rüştü Emre ŞAHİN
Almanca : Mustafa ERARSLAN
İspanyolca : Burcu GÖKTAŞ
Sanat Etkinlikleri +
SEÇMELİ
DERSLER
1
E
Tasarım Etkinlikleri+
Bilardo + Basketbol
Bilim-Bilişim ( Türkçe Sosyal ))
Yan Flüt + Voleybol +
Nefesli ve Vurmalı Çalgılar +
Bilim-Bilişim ( Fen Mat.)
Görsel
Sanatlar
İngilizce
13. 10 . 2014
Ahmet SÜRÜCÜ
Ortaokul Müdürü
Download

Nihal ATALAY ZENGİN