Crna Gora
FOND ZA MANJINE
Broj: 888 /10
Podgorica, 09.12.2010.god.
Na osnovu člana 6, alineja 3 Odluke o osnivanju Fonda za manjine („Sl. list Crne
Gore“, broj 13/08) i člana 18, alineja 3 Statuta Fonda za manjine, Upravni odbor Fonda
za manjine na sjednici održanoj 26.11.2010.godine, donio je
ODLUKU
O KORIŠĆENJU SREDSTAVA FONDA
NA OSNOVU JAVNOG KONKURSA
1. Upravni odbor Fonda za manjine izvršio je raspodjelu dijela sredstava Fonda za
manjine na osnovu javnog konkursa u ukupnom iznosu od 850.000,oo, eura.
2. Upravni odbor je odlučio da sredstva iz tačke 1. ove Odluke raspodjeli sljedećim
podnosiocima projekata:
r/b
Naziv podnosioca
projekta
1.
Dina Murić
2.
NVO “HKZ-Dux Croatorum“-Tivat
NVO “HKZ-Dux Croatorum i Radio
DuX“-Tivat
3.
Naziv projekta
„Slike koje su ubile
mit“prev.knjige na njemački
jezik
„Fešta Rogača“
„Radio emisija o Hrvatima Boke
i događajima“
„Mate Brničević“,pobuna
,zatvor, streljanje,pok. u
Škaljarima.pren.posm.ostat.u
Krila Jesenice(1924),uz
autent.fotografije
Dok. film“Arhitektonsko
naslijeđe Muslimana i Bošnjaka
u Crnoj Gori“
„Odnosi između učenika i
nastavnika u nastavnom
procesu“
„Uz šolju kafe“(meditacija i
mišljenje)izdav.knjige
„Nabavka studijske opreme
TV“Luna“
Odobreni
iznos
1.500 €
1.000 €
11.000 €
1.300 €
4.
NVO“HKZ-Dux Croatorum“i
NVO“HKPD Ljudevit Gaj“-Tivat
5.
Kenan Duraković
6.
dr. Paloke Berisha
7.
Enver Mollabeqiri
8.
OD“Bradva Company“-RTV“Luna“Plav
9.
KUD“Ibrik „-Plav
„Nabavka nošnji za javne
nastupe Kud“Ibrik“
3.600 €
10.
NVO“Glas
tradicije,dijaloga,tolerancije“ Bijelo
Polje
„Bogatstvo naših
razlika“(zapisi,report. i objav.u
časop.Mozaik)
1.000 €
1.000 €
1.500 €
1.000 €
1.000 €
11.
NVO “Artmedia“ Rožaje,Edo Murić
12.
„Udruženje likovnih umjetnika
Bošnjaka Crne Gore“-Podgorica,
13.
Anton Gojčaj
14.
„Bošnjački savjet u C.G.“
15.
Bošnjački savjet u C.G.
16.
NVO “Shtoj“-Ulcinj,Leze Lazari
17.
NVO„Plima“-Ulcinj
18.
Anton Lulgjuraj
19.
Aslan Bisha
20.
Vaid Turusković
21.
NVO “Adriatic Star“-Bijelo Polje
22.
KUD “Vrelo Ibra“-Rožaje
23.
Ibiš Kujević
24.
Sulejman Beća Kujević
25.
KUD “Koha“-Dinoša-Tuzi
26.
Salko Luboder
27.
Zaim Azemović
28.
Mr.Halil Markišić
29.
NVO “Ikre“-Rožaje
30.
NVO “Mona“ Bijelo Polje
31.
32.
Lumnie Rexha Bisha-Ulcinj
„ALMANAH“
„Lavirint od trave“snimanje filma
„Kaligrafija nekad i sad“
„Albanska književnost u Crnoj
Gori“(studije ,pregled)
„Očuvanje i promocija
nacionalnih simbola,zastave i
grba Bošnjaka u C.G.“
Sufinansiranje nedostajućih
sredstava za „manif.Sehara
bošnjačke kulture“
„Nabavka nacionalne albanske
nošnje za muškarce „
Edi Shukriu- Eminentne
Albanke
(prev.i objav.knjige)
Arheološko naslijedstvo regiona
„ Malesije“ na teritoriji Crne
Gore
„Ljudske
sudbine“(objav.romana)
„Očuvanje rukotvorina
Bošnjaka/
Muslimana“
„Kulturna riznica
Muslimana/Bošnjaka B.Polje“
„Bošnjačke igre i pjesme iz
Rožaja i okoline“
„Istraživanje muzičkog blaga
sjevera C.G.“(snimanje i objava
na cd-u i u priručniku sa notnim
zapisisima.)
„Bošnjačka instrumentalna
muzika“(obrada izvorne
muzike)
„Afirmacija mladih za očuvanje
zvuka albanskih narodnih
instrumenata“
„Bošnjački pisci C.G.
zastupljeni u školskom
programu(sa
autent.aud.ivid.insertima)
„Humanost Bošnjaka C.G. u
odnosu na komšije,druge vjere i
izbjeglice“
„Prirodna i kulturna istorijska
baština Plavsko-Gusinjskog
kraja“
„Očuvanje etnografskog blaga i
starih zanata u Rožajama“
„Tradicionalna kuhinja
bjelopoljskog kraja“
„Raširi krila“
„BAŠTINA“
2.000 €
1.000 €
1.200 €
15.500 €
7.105 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
2.000 €
1.500 €
3.000 €
2.000 €
1.000 €
2.000 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
10.000 €
33.
Udruženje za kulturna i društvena
pitanja “Malesia“-Podgorica,
34.
NVU.F.A.“Monte Folk“ Podgorica
35.
36.
„Bošnjački informativni centar“
D.O.O-Rožaje ,
NVO “Asocijacija“-Ulcinj
37.
Forum Bošnjaka/Muslimana Crne
Gore
38.
Aldemar Ibrahimović
39.
Katolički župni ured“Sv.Ante“-Tuzi
40.
41.
NVO “Bošnjački kulturni
centar“Bijelo Polje
NVO “Bošnjački kulturni
centar“B.Polje
42.
Ćazim Muja
43.
Ali Salaj
44.
Haxhi Shabani
45.
„Art-Club“-Ulcinj,
46.
Nail Draga
47.
Adrović Admir
48.
Matica Muslimanska Crne Gore
49.
Matica Muslimanska Crne Gore
Časopis „Malesia „ na
albanskom jeziku
„Kupovina narodne nošnje i
scenografije za muzičko
scenski prikaz muslimanske
svadbe Podgorice“
„Bošnjačke novine“prve novine
na bosanskom jeziku u C.G.
„Karta Ulcinja sa kulturno
istorijskim monumentima“ „
„Bošnjaci u multinacionalnom
ogledalu“
„Promoviranje elemenata
nacionalne kulture Bošnjaka
C.G. u Francuskoj(izložba slika)
Časopis glasnik Sv.Antuna
“Zani i Shna Ndout“
„Rječnik bošnjačke kulture“
„Dani bošnjačke kulture
2011.god.“
„Čitanje u umjetnosti“
(
izdavanje knjige sa estetskim
vrijednostima vizuelne
umjetnosti)
„Kriza identiteta“
„Dvojezičnost kod Albanaca u
Crnoj Gori“
„Kultura Albanaca u Crnoj Gori
2011“
Revista „LEMBA“ br.16
www.bicent.com,prvi bošnjački
web portal iz C.G.
Treći broj časopis“Osvit“glas
Muslimana Crne Gore
„Očuvanje i razvoj nacionalnih i
kulturnih posebnosti
manjinskog muslimanskog
naroda C.G. iz čl.1 Odluke o
osnivanju Fonda za manjine“
Iseljavanje Muslimana C.G. u
Tursku od 1946 do
1970.god.(dofinansiranje)
50.
Matica Muslimanska Crne Gore
51.
Nacionalni savjet Roma i EgipćanaPodgorica
„RAE radio“
52.
Srpski Savjet u Crnoj Gori
„Dani srpske kulture“
53.
Srpski Savjet u Crnoj Gori
„Izdavačka djelatnost“
54.
Srpski Savjet u Crnoj Gori
„Obnova svetinja Srpske
pravoslavne crkve u Crnoj Gori“
55.
Srpski Savjet u Crnoj Gori
„Srpske elektronske novine“
1.000 €
3.000 €
4.000 €
1.400 €
15.000 €
500 €
1.000 €
2.000 €
3.000 €
1.500 €
1.500 €
2.000 €
3.000 €
1.200 €
3.500 €
6.000 €
18.430 €
10.220 €
7.055 €
15.000 €
65.000 €
30.000 €
27.300 €
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Srpski Savjet u Crnoj Gori
„Zaštita identiteta Srpskog
naroda u Crnoj Gori „
NVO “Društvo za ravnopravnost i
toleranciju“-Podgorica
NVO “Društvo za ravnopravnost i
toleranciju“-Podgorica
NVO “Društvo za ravnopravnost i
toleranciju“-Podgorica
„Srpske novine-štampani
mediji“
NVO“Karnevali-Koret“,-Tuzi
„Karnevali-Koret 2011.god.
TV “APR“-Rožaje
62.
NVO “Perparimi“Hajrudin Bećović
63.
NVO “Internacionalni naučni
centar“ILC-Tuzi
64.
„Format“-studio za produkciju,dizajn
i reklame-Podgorica
65.
KUD “Stara Varoš“-Podgorica
66.
KUD „Ded Gjon Luli“ Tuzi
67.
NVO „Exit B“ Plav
68.
NVO „Gajret“ Bar
69.
„ALMANAH“
70.
KUD „Ramadan Šarkić“ Tuzi
71.
Udruženje „Staro Tuzi“Tuzi
72.
NVO „Ivan Mažuranić“ Podgorica
73.
Muslimanski Savjet u CG
„Srpska televizija“
Srpski „Kul“radio
„Rad na snimanju,obradi
materijala i emitovanje sadržaja
sa okruglih
stolova,manifestacija i
dr.aktivnosti u susret popisu
stanovništva 2011.god. u cilju
afirmacije i očuvanja identiteta
Bošnjaka Crne Gore
„Pohađanje vaninstitucionalnog
obrazovanja na maternjem
jeziku“
„Spoznajte pravi put-dar
albanskoj bošnjačkoj i
muslimanskoj omladini“
Dokumentarni film“Homer sa
Obrova“
„Ne prepustiti zaboravukupovina 20 kompleta dječjih
muslimanskih/bošnjačkih nošnji
iz Podgorice“
„Mi ne možemo učiniti velike
stvari još,ali male stvari činimo
s velikom ljubavlju“
„Bošnjaci i bosanski jezik na
popisu stanovništva“
„Instrumentalna interpretacija
sevdalinke sa motivima i
stilskim crtama modernog
harmonsko muzičkog jezika kod
Bošnjaka“
Jubilarni 50-ti broj časopisa
„ALMANAH“ (priprema
štampanje i promocija)
„Očuvanje kulturnog nasledja i
kulturnog diverziteta i njihovo
uključivanje u savremene
evropske kulturne tokove“
„Izrada štampanje i promocija
Kataloga fotografija“
Izdavanje reprinta „Parčićev
glagoljski Misal“
„Ekonomsko-socijalni i
društveni status i položaj
Muslimana u CG“
79.600 €
167.200 €
72.600 €
60.900 €
2.000 €
5.000 €
2.000 €
3.500 €
500 €
1.500 €
1.500 €
1.000 €
1.000 €
6.000 €
3.500 €
500 €
9.250 €
4.000 €
74.
Muslimanski Savjet u CG
75.
76.
Muslimanski Savjet u CG
Muslimanski Savjet u CG
«Riječnik orijentalizma»
(turcizama, arabizama i
persijanizama) na crnogorskom
jeziku Muslimana CG
„ Orijentalni spomenici kulture u
Boki Kotorskoj“
„Putevi Redža Mulića“
77.
„Zavičajni muzej“ i NVO „Ora“ Ulcinj
„Osvježimo prošlost 3“
78.
NVO „Ora“ Ulcinj
„Drevni Šas spomenik kulture“
79.
„HGD CG“ Kotor
80.
Samir Bećaj
81.
SPKD „Prosvjeta“ H.Novi
82.
83.
84.
SOS Telefon za žene i djecu žrtve i
nasilja – Plav
NVO Za nauku, kulturu i umjetnost
Bošnjaka“Vakat“ Plav
Islamska zajednica u C.G.-Odbor
Islamske zajednice za Boku
Kotorsku i Budvu –Tivat
„Sentimentalni putokazi u
prošlosti – Boka Kotorska na
starim razglednicama 18901940 god.“
„Pjesme i igre iz Malesije
„(turistička panorama)
„Vidovdanski Sabor
Pravoslavnih crkvenih horova“
„Bošnjakinje u savremenom
svijetu“
„Spoj svih kultura u Opštini
Plav“
„Islam je dio našeg identiteta“
85.
JU O.Š.“Jedinstvo „ Skorać-Tuzi
„Snabdjevanje školske
biblioteke sa lektirama na
albanskom jeziku“
86.
Ali Gjecbritaj
„Orlovi Rumije“štamp.knjige
87.
Aishe dhe Ali Gjecbritaj
„Talasi“ izdavanje škol. lista
88.
Hajro Ulqinaku
Proza za Ulcinj „ Ulcinje ti
tvrdjavo“
89.
Fondacioni „Studenti“ Sume Kokaj
Ulcinj
„Mladi u fokusu stvaralaštva““
90.
Hajredin Kovaci
Zbirka poezije „Trula Daska“
91.
Ardita Rama
92.
NVO „ART-DULCINIUM“-Ulcinj
93.
94.
NVO “Horizonti“-centar za
međukulturno razumijevanje“Podgorica
Ali Bardhi
NVO “Horizonti“ Centar za
međukulturno razumijevanjePodgorica,
95.
Albanski Savjet u Crnoj Gori
96.
Albanski Savjet u Crnoj Gori
„Razvoj narodne biblioteke u
Ulcinju 1965-1995 „štampanje
knjige
„Likovni simpozijum albanskih
umjetnika iz regiona“
„Doprinos visokih ličnosti
Osmanskog carstva za
nacionalo pitanje Albanaca“
4.000 €
5.500 €
8.000 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
8.170 €
1.500 €
1.000 €
12.500 €
600 €
1.000 €
700 €
1.000 €
1.500 €
1.500 €
2.700 €
2.000 €
1.800 €
„Bošnjakinja na pragu svog
identiteta“
500 €
„Obilježavanje 28.NovembraDana zastave
7.Mart „Dan učitelja“
5.000 €
4.000 €
„Usmena književnost i
nacionalni identitet Albanaca“ (
naučni simpozijum)
„Ljetnja slava 2011 – Dani
kulture i sporta u Krajini
„Dani albanske poezije u
Svaču-6 i 7 avgust 2011.god.“
„Snabdjevanje škola sa
nastavom na albanskom jeziku
u C.G,sa geografskim kartama
na albanskom jeziku“
„Ažuriranje Web sajta
nacionalnog savjeta Albanaca“
«Gorska vila»(književni susreti,i
podizanje spomenika ubijenim
izbjeglicama)
„Barski masakar“ (jednodnevni
okrugli sto)
„Simpozijum Herceg Stjepan
Kosača i razvoj H.Novog
(učešće nacionalne zajednice
Hrvata, Srba, Bošnjaka
Muslimana)“
„Originalne pjesme sa
primrskim melosem“
„Nabavke Albanske nacionalne
nošnj
„Islamski web portal u CG
„www.monteislam.com
„Učešće na 45-tom
medjunarodnoj smotri folklora
od 20-24.07.2011 god.“ u
Zagrebu
Monografija «muzički
instrumenti i koreografski folklor
Albanaca u CG“
„Izvorne bošnjačke pjesme i
sevdalinke sa prostora CG i
Sandžaka“
Formiranje folklorne grupe“
Buzuku“ i priprema koreografije
„Šestanska igra“
„Obuka muzičkih talenata na
hormonici i žičanim
instrumentima, kao i afirmaija
pjevača,muzičkih talenatasvih
nacija opštine Rožaje“
97.
Albanski Savjet u Crnoj Gori
98.
Albanski Savjet u Crnoj Gori
99.
Albanski Savjet u Crnoj Gori, i
NVO“Harmonia“-Ulcinj
100.
Albanski Savjet u Crnoj Gori
101.
Albanski Savjet u Crnoj Gori
102.
Albanski Savjet u Crnoj Gori
103.
Albanski Savjet u Crnoj Gori
104.
NVO „Herceg Stjepan Kosača“
H.Novi
105.
Fondacioni „Lika“ Ulcinj
106.
KUD „Liria“Milesh-Tuzi
107.
Asmir Pepić
108.
KUD „Besa“ Tuzi
109.
NVO „Etno-harmonia“ Podgorica
110.
Ismet Agović
111.
NVO „Don Gjon Buzuku“ Ulcinj
112.
Djozović Safet
113.
Ali Daci
Objava knjige «Krvave staze»
Ramiz Luboder
„Ilmihal za drugi razred
vjeronauke sa Elif-sufarom na
bosanskom jeziku i DVD
Sufarom“
114.
2.000 €
1.500 €
2.000 €
1.300 €
1.500 €
3.000 €
4.000 €
8.600 €
1.500 €
2.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
500 €
1.000 €
500 €
2.000 €
1.000 €
115.
116.
NVO “Kulturno zavičajno udruženje
Napredak“ Gornja Lastva Tivat
PSK „Hrid“-Plav
Tradicijska i suvremena kultura
i identite Hrvata u Boki
Kotorskoj
III Medjunarodna studenstva
likovna kolonija „Hrid 2011“
„Popuna puhačkog orkestra
GPD Tivat
mladim članovima“
117.
NVO „Glazbeno prosvjetno društvo“
Tivat
118.
Mirela Avdić
„Sa tradicionalnim u integracije“
119.
Bošnjačko društvo kulture „Avlija“
Rožaje
„Produkcija dokumentarnog
filma Rožaje, arhit.i kultura
stanovanja u XX vijeku“
120.
NVO „Josip Juraj Štrosmajer „Bar
„Kulturno povjesna zbivanja i
spomenici Hrvata u Spiču“
121.
NVO „Media Plav“
„Džamije u Plavu i Gusinju“
122.
NVO „Egalite“ -Plav
123.
NVO “ Vakat“ Rožaje
124.
NVO „Likovni klub Kula“
„Boje da nas spoje“
NVO „Stari Most“ Bijelo Polje
„VI internacionalni likovni
susreti Stari Most“
Centar za etničke odnose i
manjinska prava „PAX“Ulcinj
„Značaj popisa stanovništva za
manjine“
125.
126.
„Prokletije gdje Crna Gora ljubi
nebo“
„Pospešivanje odnosa CG sa
dijasporom“
1.000 €
4.000 €
500 €
1.000 €
500 €
1.570 €
2.000 €
2.500 €
2.000 €
500 €
1.000 €
1.000 €
3. Sa podnosiocima projekata iz tačke 2. ove Odluke biće potpisani pojedinačni ugovori.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik UO Fonda za manjine
Dr.Miroslav Marić
Download

Crna Gora FOND ZA MANJINE - Fond za zaštitu i ostvarivanje