ARHIV JUGOSLAVIJE
(ranije ARHIV SRBIJE I CRNE GORE)
АДРЕСА: Васе Пелагића 33, 11000 Београд, Србија ПОШТАНСКИ ФAХ: 65
Е-ПОШТА: [email protected]
ТЕЛЕФОНИ: (+381 11) 3690-252, 3690-253, 3690-261, 3690-262 ФАКС: (+381 11) 3066-635
ARHIV NARODNE BANKE SRBIJE
(sadrži i dokumenta NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE)
(dokumentacija iz ukinutih banaka, fondova i novčanih zavoda svih vrsta posle II svetskog rata, ako ih
nema u Arhivu Jugoslavije))
Kralja Petra 12, 11 000 Beograd Telefon: 011/3027-100 ; Nemanjina 17, 11 000 Beograd Telefon:
011/3338-000
INFORMATIVNI CENTAR Telefon: 0800 111 110 I-mejl: [email protected]
ARHIV SRBIJE
(centralna ustanova sistema arhiva u Srbiji)
Архив Србије, Карнегијева 2, Београд, Србија; телефон: +381 11 3370 781; e-mail: [email protected]
LOKALNI ARHIVI U SRBIJI
Lokalni Arhivi u Srbiji su zasnivani davno i pokrivaju TERITORIJALNO oblasti koje su pokrivali
raniji srezovi pa u “pokrivanju teritorije” otstupaju od današnje teritorijalne podele Srbije na okruge.
“Gradski arhivi” ne pokrivaju samo gradove već daleko veće oblasti, kao na primer Arhiv grada
Novog Sada koji drži građu iz (skoro) celog južno-bačkog okruga, osim opština uz reku Tisu.
Da bi ste tačno znali KOJU TERITORIJU pokriva neki arhiv, treba pozvati (potreban dati) telefon i
interesovati se.
Drugi važan podatak koji možete saznati telefonom je KOJU VRSTU ARHIVSKE GRAĐE poseduje
arhiv koji Vas interesuje. Situacija je od arhiva do arhiva drastično različita – negde sadrže sudske
arhive negde ne.
SPISAK VRSTA ARHIVSKE GRAĐE
u svim arhivama u Srbiji je data na posebnom linku na ovom sajtu pod nazivom:
“ARHIVSKA GRAĐA POSLE 1944. GODINE”
POSTUPAK TRAŽENJA POTREBNIH DOKUMENATA
Od kuće, na ovom sajtu:
Prvo potražite u linku “ARHIVSKA GRAĐA....” VRSTU traženih dokumenata, prema Vašim
potrebama i iz koje su godine.
Zatim, na linku “ARHIVE U SRBIJI” tražite mesto (oblast, grad, naselje, selo) na koje se potrebna
dokumenta odnose.
Put kojim treba ići po Srbiji …..... :
PRVO tražiti dokumenta u imovinsko-pravnim odeljenjima Opština gde je imovina oduzimana i
saznati da li je arhiva iz potrebnog perioda vremena u opštini ili je predata nekoj arhivi i kojoj arhivi.
DRUGO, posetite (teritorijalno) nadležni Sud i proverite da li je SUDSKA ARHIVA iz traženog
perioda u sudu ili je predata nekom arhivu i kojem arhivu (Vrlo je različito od mesta do mesta !)
Архив Војводине
Дунавска 35
21000 Нови Сад
Телефон: 021/48-918-00, 021/522-332
Факс: 021/522-332
[email protected]
www.arhivvojvodine.org.rs
Архив Косова и Метохије
Историјски архив Ниш, Тврђава бб
18000 Ниш
Телефон: 064/393-42-32, 018/515-608
Историјски архив Београда
Палмира Тољатија 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/2606-336, 011/30-15-150
Факс: 011/3190-410
[email protected]
www.arhiv-beograda.org
Историјски архив Бела Црква
1.Октобра 40
26340 Бела Црква
Телефон: 013/ 851-283
Факс: 013/ 851-283
[email protected]
Историјски архив Ваљево
Поп Лукина 52
14000 Ваљево
Телефон: 014/221-028, 014/228-187
Факс: 014/228-187
Историјски архив Зрењанин
Трг Слободе 10
23000 Зрењанин
Телефон: 023/564-322, 023/510-925
Факс: 023/564-322
[email protected]
www.arhivzrenjanin.org.rs
Историјски архив Кикинда
Трг српских добровољаца 21
23300 Кикинда
Телефон: 0230/22-187, 0230/439-835
Факс: 0230/22-187
[email protected]
www.kiarhiv.org.rs
Историјски архив Краљево
Трг Светог Саве 1
36000 Краљево
Телефон: 036/317-560, 036/317-561
Факс: 036/317-560
[email protected]
www.arhivkraljevo.org.rs
Историјски архив Крушевац
Мајке Југовића 6
37000 Крушевац
Телефон: 037/420-595, 037/420-590
Факс: 037/420-590
[email protected]
Историјски архив Крушевац - Одељење у Трстенику
Књегиње Милице бб II спрат
37240 Трстеник
Телефон: 037/712-316
Факс: 037/712-316
Историјски архив Лесковац
Др Раде Свилара 25
16000 Лесковац
Телефон: 016/247-426, 016/216-996
[email protected]
Историјски архив Неготин
Бранка Перића 13
19300 Неготин
Телефон: 019/546-098, 015/542-762
Факс: 019/542-762
[email protected]
www.arhivnegotin.org.rs
Историјски архив Неготин - Одељење у Бору
Војске Југославије 18
19210 Бор
Телефон: 030/421-365
Факс: 030/421-365
Историјски архив Ниш
Тврђава бб
18000 Ниш
Телефон: 018/515–608, 018/515-609
Факс: 018/515–608
[email protected]
www.arhivnis.co.rs
Историјски архив Пирот
Српских владара 130
18300 Пирот
Телефон: 010/320-952, 010/310-592, 064/206-86-20
Факс: 010/31-05-92
[email protected]
Историјски архив Пожаревац
Др Војислава Дулића 10
12000 Пожаревац
Телефон: 012/223-082
Факс: 012/223-082
[email protected]
www.arhivpozarevac.org.rs
Историјски архив Сента
Главни трг 1/II, Пф: 56
24400 Сента
Телефон: 024/811-037, 024/811-134
Факс: 024/811-134
[email protected]
www.zentarhiv.rs
Историјски архив Сента - Одсек за архивску грађу у Бечеју
Зелена улица 100
21220 Бечеј
Телефон: 021/6915-321
Факс: 021/6915-321
[email protected]
Историјски архив Сомбор
Трг Цара Лазара 5
25000 Сомбор
Телефон: 025/26-292, 025/22-287
Факс: 025/22-287
[email protected]
www.arhivsombor.org.rs
Историјски архив Суботица
Трг слободе 1/III
24000 Суботица
Телефон: 024/626-866, 024/626-889, 024/626-865, 024/626-868, 024/551-171, 024/524-033
Факс: 024/524-033
[email protected]
www.suarhiv.co.rs
Историјски архив Ужице
Жичка 37
31000 Ужице
Телефон: 031/510-284, 031/510-684, 031/513-484, 031/513-498
Факс: 031/513-498
[email protected]
www.arhivue.org.rs
Историјски архив града Новог Сада
Тврђава 7 и 9
21131 Петроварадин
Телефон: 021/64-322-14, 021/64-317-52, 021/64-315-57
Факс: 021/64-31-557
[email protected]
www.arhivns.rs
Историјски архив у Панчеву
Немањина 7
26000 Панчево
Телефон: 013/317-344, 013/318-421, 013/331-240
Факс: 013/317-344
[email protected]
www.arhivpancevo.org.rs
Историјски архив у Смедереву
Краља Петра Првог 2
11300 Смедерево
Телефон: 026/648-980, 026/229-279
Факс: 026/229-279
[email protected]
Историјски архив „31. јануар“ Врање
Партизанска 17/а
17500 Врање
Телефон: 017/417-042, 017/423-334
Факс: 017/417-042
[email protected]
www.vranjearhiv.com
Историјски архив „Рас“ Нови Пазар
Oслобођења 41
36300 Нови Пазар
Телефон: 020/318-282
Факс: 020/318-282
[email protected]
Историјски архив „Средње Поморавље“ Јагодина
Милана Мијалковића 14
35000 Јагодина
Телефон: 035/223-506, 035/242-059
Факс: 035/223-506
[email protected]
www.arhivja.autentik.net
Историјски архив „Срем“ Сремска Митровица
Вука Караџића 4
22000 Сремска Митровица
Телефон: 022/613-592, 022/625-393, 022/621-861
Факс: 022/621-861
[email protected]
www.arhivsrem.org.rs
Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар
Николе Пашића 160
19000 Зајечар
Телефон: 019/420-285, 019/425-490
Факс: 019/420-285
[email protected]
www.arhivzajecar.org.rs
Историјски архив „Топлице“ Прокупље
Пасјачка 2
18400 Прокупље
Телефон: 027/329-546, 027/329-646
Факс: 027/329-646
[email protected]
Историјски архив „Шумадије“ Крагујевац
Крагујевачког октобра 13
34000 Крагујевац
Телефон: 034/336–251, 034/336–252, 034/335-584
Факс: 034/336-251
[email protected]
www.arhivsumadija.org.rs
Међуопштински историјски архив Шабац
Војводе Мишића 18/а
15000 Шабац
Телефон: 015/354-992, 015/354-989
Факс: 015/354-989
[email protected]
Међуопштински историјски архив Чачак
Господар Јованова 2
32000 Чачак
Телефон: 032/342-860, 032/222-729, 065/3222-729
Факс: 032/342-860
[email protected]
www.arhivcacak.org.rs
Download

Arhivi u Srbiji