KORISNI LINKOVI I KONTAKTI
U okviru projekta“Ekspertski elaborat o nerešenim pitanjima između država potpisnica
Dejtonskog sporazuma-imovinski i statusni problemi građana“ koji realizuje mreža
organizacija okupljena oko Igmanske inicijative uz podršku Direktorata za proširenje Evropske
unije, želi se ubrzati proces rešavanja statusnih i imovinskih pitanja.
U tu svrhu građanima koji imaju probleme sa ostvarivanjem prava na državljanstvo, ličnih
dokumenata pribavljanjem dokumentacije, stoje na raspolaganju besplatne pravne usluge i
pomoć nevladinih organizacija i državnih organa i institucija u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini,
Hrvatskoj i Srbiji.
Kontakti nevladinih organizacija, institucija i državnih organa koji se na teritoriji zemalja
potpisnica Dejtonskog sporazuma bave pružanjem pomoći ili rešavanjem statusnih i
imovinskih problema građana:
BiH
Vijeće ministara BiH
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
Kabinet ministra
tel: +387 33 202 600; fax: 206 140
e-mail: [email protected]
Ministarstvo civilnih poslova
tel: +387 33 221 073, 221 074
e-mail: [email protected]
Ministarstvo pravde
Trg BiH 1, 71000 Sarajevo
kontakt osoba: ministar
tel: + 387 33 223 501, 223 502, 223 504
Vlada Federacije BiH
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Alipašina 41, 71000 Sarajevo
kontakt osoba: Adil Osmanović, ministar
tel: + 387 33 226 553
fax: + 387 33 204 552
Ministarstvo pravde
Valtera Perića 15, 71000 Sarajevo
kontakt osoba: Zoran Mikulić, ministar
tel: +387 33 213 151
fax: +387 33 213 152 lok. 358
www.fmp.gov.ba
Kantoni u Federaciji BiH
1. Tuzlanski kanton (Tuzla)
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Slatina 2, 75000 Tuzla
tel: +387 35 369 334; 280 312
fax : +387 35 369 335
e-mail: [email protected]
2. Unsko-sanski kanton (Bihać)
Ministarstvo pravde
[email protected]
tel: +387 37 227 784, 227 785
3. Posavski kanton (Orašje)
Ured za raseljena i izbjegle osobe
kontakt osoba: šef Ureda
tel/ fax: +387 31 762 726
4. Zeničko dobojski kanton (Zenica)
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
kontakt osoba: Mirko Trifunović, ministar
tel: +387 32 244 618, 246 252, 245 640
5. Bosansko podrinjski kanton (Goražde)
Kantonalno ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Višegradska 2a, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
kontakt osoba: Azra Kuljuh, ministrica
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
http:// www.bpkg.gov.ba
6. Srednjobosanski kanton (Travnik)
Ministarstvo prostornog uredjenja, obnove i povratka
kontakt osoba: Nijaz Helez, ministar
tel: +387 30 511 215
7. Hercegovačko neretvanski kanton (Mostar)
Uprava za prognanike i izbjeglice
kontakt osoba: Kemal Isaković, direktor
tel: +387 36 312 183, 321 438
8. Zapadnohercegovački kanton (Široki Brijeg)
Županijski zavod za pružanje pravne pomoći
Trg Gojka Šuška 3d, 88220 Široki Brijeg
kontakt osoba: Ivan Lasić, ravnatelj
tel: +387 39 704 804
fax: +387 39 703 175
9. Kanton Sarajevo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
kontakt osoba: Velida Memić, ministrica
tel: +387 33 562-088
[email protected]
10. Kanton br. 10 (Livno)
Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih
Kralja Zvonimira bb, 80240 Tomislavgrad
kontakt osoba: dr. Darko Horvat, ministar
tel: +387 34 352 914, 200 910
[email protected]
VLADA REPUBLIKE SRPSKE
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica
Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka
kontakt osoba: Davor Čordaš, ministar
tel: +387 51 338 642
fax: +387 51 338 847
e-mail: [email protected]
Ministarstvo pravde
Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka
kontakt osoba: Džerard Selman, ministar
tel: +387 51 339 535
fax: +387 51 339 650
e-mail: [email protected]
UNHCR komesarijat za izbjeglice
kontakt osoba: Mr. Andrew Mavne
tel: +387 33 666 160
fax: +387 33 290 390
e-mail: [email protected]
Unija za održivi povratak i integracije u BiH
kontakt osoba: Mirhunisa Zukić
tel: +387 33 239 604
fax: +387 33 239 605; 273 581
Udruženja izbjeglih Srba iz Krajine i Hrvatske
tel/fax: +387 51 344272; mob: +387 65 922855 (Petar Đodan: +387 65 761130)
Udruženje radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom BiH
tel: +387 51 219984; +387 65 732 821
Vaša prava Sarajevo
Safeta Hadžića 66 A
tel/fax: +387 33 789 105
e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]
http://www.vasaprava.org
CRNA GORA
Zavod za zbrinjavanje izbjeglica
Jovana Tomaševića 4, 81000 Podgorica
tel: +382 20 241 071, +382 20 241 075
fax: +382 20 244 379
e-mail: [email protected]
http://www.zzzi.co.me
YIHR Podgorica
Vukice Mitrović 16, 81000 Podgorica
tel/fax: +382 20 655 175
e-mail: [email protected]
OSCE Mission to Montenegro
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1a, 81000 Podgorica
tel: +382 20 406 401
fax: +382 20 406 431
e-mail: [email protected]
UNHCR Crna Gora
Nikica od Rovina 51, 81000 Podgorica
tel: +382 20 23 80 66
e-mail: [email protected]
Pravni centar Podgorica
Balšića 4/1, 81000 Podgorica
tel/fax: +382 20 230 913
e-mail: [email protected]
Ministarstvo unutrašnjih poslova
tel. centrale: +382 20 242 299
Kabinet ministra
tel: +382 20 241 590
fax: +382 20 246 779
e-mail: [email protected]
http://www.mup.gov.me/ministarstvo
Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Rimski trg 46, 81000 Podgorica
kontakt osoba: dr Suad Numanović, ministar rada i socijalnog staranja
tel: +382 20 482 148
fax: +382 20 234 227
e-mail: [email protected]
http://www.minradiss.gov.me/ministarstvo
HRVATSKA
Centar za mirovne studije
Kuća ljudskih prava
Selska cesta 112a, 10000 Zagreb
tel/fax: +385 1 482 00 94
mob: +385 91 3300181
e-mail: [email protected]
Centar za ljudska prava iz Zagreba
tel/fax: +385 1 4653 001
www.human-rights.hr
Pravna klinika iz Zagreba
Ivana Tkalčića 50, 10000 Zagreb
tel: +385 1 4811 360, 4811 311, 4811 320
( ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 10 h – 12 h)
www.klinika.pravo.unizg
Građanski odbor za ljudska prava
Selska cesta 112 C, 10000 Zagreb
tel: +385 1 61 71 530
fax: +385 1 64 13 626
e-mail: [email protected]
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek
Trg Augusta Šenoe 1, 31000 Osijek
kontakt osoba: Ljiljana Božić Krstanović
tel/fax: +385 31 206 886, 206 887
e-mail: [email protected]
http://www.centar-za-mir.hr
Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar
Fra. Antuna Tomaševića 32, 32000 Vukovar
tel/fax: +385 32 413 319
e-mail: [email protected]
http://www.center4peace.org
Srpski demokratski forum
Ilića 16, 10000 Zagreb
kontakt osobe: Nemanja Relić, Obrad Ivanović
tel: +385 1 4921 862
fax: +385 1 4921 827
e-mail: [email protected]
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb
tel: +385 1 6122 111
e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]
http://www.mup.hr/
Ministarstvo pravosuđa
Dežmanova 10, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 371 06 66
fax: +385 1 371 06 02
http://www.mprh.hr/
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
tel: +385 1 2308 888; +385 1 2308 800
SRBIJA
Humanitarni centar za integraciju i toleranciju
kontakt osoba: Ratko Bubalo
Vojvođanskih Brigada 17, Novi Sad
tel: +381 21 528 132, 528 520, 528 030
e-mail: [email protected]
Praxis
Alekse Nenadovica 7-III, 11000 Beograd
tel/fax: +381 11 344 4486
e-mail: [email protected]
http://www.praxis.org.rs
Grupa 484
Pukovnika Bacića 3, 11000 Beograd
tel/Fax: +381 11 2660 972; 2660 973
e-mail: [email protected]
www.grupa484.org.rs
Srpski demokratski forum
kontakt osoba: Smiljana Bijelivuk
Kraljice Marije 47/II, 11000 Beograd
tel/fax: +381 11 3820 250, +381 11 3820 251
e-mail: [email protected]
[email protected]
Beogradski centar za ljudska prava
Beogradska 54, 11000 Beograd
tel/fax: +381 11 3085 328
e-mail: [email protected]
Inicijativa za razvoj i saradnju Srbija
Krunska 46, 11000 Beograd
tel/fax: + 381 11 324 2889
e-mail: [email protected]
http://www.idcserbia.org/
Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti (BCM)
Despota Stefana 53/2, 11000 Beograd
tel/fax: +381 11 322 0987; +381 11 322 3574
e-mail: [email protected]; [email protected]
www.bcm.org.rs
Fond Biljana Kovacevic Vučo
kontakt osoba: Dušan Bogdanović
mob: +381 63 328530
e-mail: [email protected]
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i lokalnu samoupravu
Birčaninova 6, 11000 Beograd
tel: +381 11 3613 654, 3616 432
fax: +381 11 2685 396
e-mail: [email protected], [email protected]
www.drzavnauprava.gov.rs
Ministarstvo pravde
Nemanjina 22–26, 11000 Beograd
tel/fax: +381 11 3616 548, 3616 549
e-mail: [email protected]
www.mpravde.gov.rs
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Bulevar Mihajla Pupina 2, 11000 Beograd
tel: +381 11 306-2000 lokal: 2601
www.mup.gov.rs
[email protected]
Ministarstvo rada i socijalne politike
Bulevar Mihajla Pupina 2, 11000 Beograd
tel: +381 11 3112-916, 3616-263
fax: +381 11 3114-650
e-mail: [email protected], [email protected]
www.minrzs.gov.rs
Download

KORISNI LINKOVI I KONTAKTI BiH