H2B PROGRAM
Detalji o programu
H2B program omogućava
ćava poslodavcima iz SAD da dovode strane državljane u SAD i
na taj način popune otvorene privremene radne pozicije.
U saradnji sa sponzorskom agencijom iz SAD, koja je uspostavila jaku podršku i
mogućnost da pomogne poslodavcima pri korišćenju viznog H2B programa,
programa našim
klijentima nudimo privremeno zaposlenje a poslodavcima iz SAD kvalifikovanu radnu
snagu. Podnosioci zahteva za H2B vizu imaju jjedinstvenu
edinstvenu priliku da istraže život u
SAD, radeći zajedno i ravnopravno sa gradjanima SAD.
Kao učesnik, imate priliku da doživite Ameriku na najzanimljiviji i najuzbudljiviji način.
Otkrijete novu kulturu i unapredite svoje znanje engleskog jezika,
jezika steknite
neprocenjivo radno iskustvo.
Uslovi za apliciranje
Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove
 Da je starosti između 18
18-40 godina
 Da poseduje srednje/napredno znanje engleskog jezika
 Da poseduje čvrste veze sa Srbijom (stalno zaposlenje, status studenta,
poseduje pokretnu i nepokretnu imovinu...)
 Da ima radno iskustvo u traženoj oblasti
 Da poseduje diplomu srednje škole
Trošk ovi progr ama i neophodni koraci
Cena programa iznosi $2900 i 7999din
7999din.. Plaćanje se može vršiti u više rata.
1. Pri prijavi na program se uplaćuje $500 i 7999din, dostavlja CV i kopija pasoša,
popunjava
opunjava ugovor i US Temporary Work Application (dobija se u agenciji)
2. Klijent dobija ponudu za posao
3. Nakon dobijanja i potpisivanja ponude klijent treba da dostavi potvrdu da nije
pod
d krivičnim postupkom
4. Klijent dobija I-797
797 (dokument potreban za dobijanje H2B vize),
vize) potpisani radni
ugovor od strane poslodavca iz SAD, pov
povratnu
ratnu avio kartu (poslodavac snosi
sn
troškove avio transporta) i u tom trenutku isplaćuje ostatak programa
5. Klijent sa pripremljenom dokumentacijom odlazi na viziraje
*U slučaju ne dobijanja vize, agencija zadržava $300 i 7999din
STUDENT ADVENTURES
Nemanjina 40 lok. 27, 11000 Beograd
tel 011/365
011/365-0086 mob 060/365-0091
www.studentadventures.rs
H2B PROGRAM
Potrebna dokumentacija










CV (klijent dobija formu CV od agencije)
Ispunjenu i potpisanu formu – US Temporary Work Application (dobija od
agencije)
AVI Claim Form (dobija od agencije)
Kopija važećeg pasoša
Potvrda da klijent nije pod krivičnim postupkom
Potvrda o zaposlenju / status redovnog studenta
Potvrda o posedovanju imovine
Ukoliko je klijent u braku
braku- izvod iz matične knjige venčanih
Ukoliko klijent ima svoju firmu
firmu- potvrda o ragistraciji iz APR-a
Ostala dokumentacija kojom se potvrđuju čvrste veze sa Srbijom
Dodatna m ogućnost program a
Supružnik i deca ispod 21 godine starosti, svakog H2B kandidata, imaju mogućnost
mogućnos
da podnesu zahtev za H4 neuseljeničku vizu. Članovi porodice ne ispunjavaju uslove
za zapošljavanje u SAD dok su na H4 statusu, tj. Nemaju pravo da rade u USA.
STUDENT ADVENTURES
Nemanjina 40 lok. 27, 11000 Beograd
tel 011/365
011/365-0086 mob 060/365-0091
www.studentadventures.rs
H2B PROGRAM
Poslovi i lokacije
•FOOD RUNNER,, (male / female), 102 staff needed / Miami, FL; Los Angeles,
CA; Dallas, TX; Boston, MA; Denver, CO; San Francisco, CA.
• FOOD SERVER,, (male / female), 72 staff needed / Las Vegas, NV; San
Francisco, CA; Seattle, WA.
• HOUSEKEEPER,, (male / female), 144 staff needed/ Los Angeles, CA;
Washington DC; Lake Tahoe, NV, Denver, CO; Miami, FL.
• HOTEL SECURITY ATTENDANT,, (male (!)), 24 staff needed / San
Francisco, CA; San Diego, CA.
• DISHWASHER,, (male/ female), 145 staff needed / Miami, FL; Los Angeles,
CA; Orlando, FL.
• LAUNDRY ATTENDANT,, (male/ female), 108 staff needed/ San Francisco,
CA; New York, NY.
• RECEPTIONIST,, (male / female), 21 staff needed / San Francisco, CA; Los
Angeles, CA; Boston, MA.
• BARTENDER,, (male / female), 43 staff needed / Washington DC; Denver,
CO.
• WAITER, (male / female), 129 staff
ff needed / Boston, MA; San Francisco, CA.
• BUSSER,, (male / female), 89 staff needed / San Francisco, CA; Boston,
MA; Dallas, TX; Miami, FL.
• CHEF,, (male/female), 10 staff needed/San Francisco, CA; Orlando, FL.
• CHEF - DE - PARTIE,, (male / female), 10 sstaff needed / Boston,
MA; Phoenix, AZ; New York, NY.
• SOUS-CHEF,, (male / female), 29 staff needed / San Francisco, CA; Chicago,
IL; Boston, MA; New York, NY; Miami, FL.
• BELLBOY (hotel porter), (male (!)), 47 staff needed / San Francisco,
CA; Chicago, IL;; Las Vegas, NV; Miami, FL.
• CAFETERIA WORKER,, (male / female), 102 staff needed/ Washington DC;
Denver, CO; Boston, MA; San Francisco, CA.
• FAST FOOD WORKER,, (male / female), 72 staff
STUDENT ADVENTURES
Nemanjina 40 lok. 27, 11000 Beograd
tel 011/365
011/365-0086 mob 060/365-0091
www.studentadventures.rs
Download

attachu - Student Adventures