JEDINA
PERISTALTIČKA
PUMPA KOJA ĆE
VAM ZATREBATI
Precizno doziranje
Od 0,16 ml/obr
pa sve do 20 l/obr
Velika usisna visina
Pogledajte šta realax pumpe
mogu da učine
za vas
– do 9 metara
Samousisna
Sposobnost rada na suvo
Rotacija u oba smera
Otpornost na abraziju
Konstrukcija bez zaptivača
Jednostavno čišćenje
i održavanje
Detekcija curenja
Konstrukcija sa papučicama
ili valjcima
Modeli za primenu u oblasti
visokih higijenskih
standarda
Produžena garancija
Otpornost na koroziju
Pogodna za sve vrste medija
– viskozne, abrazivne
i osetljive na deformacije
Snažna ali nežna
Peristaltičke pumpe, poznate i kao crevne pumpe, izvrsne su za transport širokog
spektra fluida kada se zahteva efikasnost i velika preciznost doziranja. Podjednako
su efikasne sa viskoznim i abrazivnim medijima, kao i sa fluidima koji su osetljivi na
deformacije.
Princip rada
U suštini, peristaltička pumpa je vrsta pozitivno potisne zapreminske pumpe.
Jednostavna konstrukcija pruža joj brojne prednosti u odnosu na druge tipove
pumpi.
Crevo, koje može biti izrađeno od raznih materijala, montira se u kućište pumpe.
Rotor pumpe u toku rotiranja pritiska, preko valjaka ili papučica, i komprimuje
crevo. Time se, iza valjka ili papučice, stvara podpritisak koja uvlači fluid u crevo dok
sledeći valjak ili papučica nežno gura fluid napred dalje kroz crevo. Kako fluid ne
dolazi u dodir sa kućištem pumpe, samo je crevo izloženo habanju. Crevo je jeftino i
brzo se menja na samom mestu ugradnje pumpe.
Valjci
Valjci montirani na ležišta tokom rotiranja potiskuju površinu creva. Time se stvara
manje trenja i mehaničkog naprezanja creva i zahvaljujući tome ono može da izdrži
pritisak do 8 bara.
Papučice ili valjci?
Budući da može biti opremljena papučicama ili valjcima, realax pumpa može da udovolji u uslovima kada se zahteva pumpanje i pod visokim i pod niskim pritiskom.
Postoji samo jedan način na koji možete da ugradite realax
peristaltičku pumpu – na Vaš način.
Papučice
Fiksirana papučica se tokom kompresije kreće po površini creva. Ova tehnologija
obično se primenjuje kada se zahteva veći radni pritisak (do 15 bara). Posledica ovog
kretanja je povećano oslobađanje toplote zbog trenja između papučica i creva.
Industrijska peristaltička pumpa
Serije ISI
Peristaltička pumpa za doziranje
Serije APY
Glavne karakteristike
Pogonski mehanizmi
Prateći elementi
Glavne karakteristike
Pogonski mehanizmi
Prateći elementi
• Usisna visina do 6 metara
• Rad na suvo bez oštećenja
• Bez zaptivki
• Rotacija u oba smera
• Visoka preciznost doziranja
• Jednostavno i ekonomično održavanje
• Otpornost na koroziju
• Higijenski dizajn
• Različiti prečnici creva
• Motor reduktor
• Motor reduktor sa varijatorom
• Motor reduktor sa frekventnim
invertorom
• Pneumatski motor sa prenosnikom
•Bajonet priključci
• Elektronska oprema za automatizaciju
rada
•Plastično postolje sa posudom za prihvata tečnosti
• Usisna visina do 9 metara
• Rad na suvo bez oštećenja
• Bez zaptivki
• Rotacija u oba smera
• Otporna na abraziju
• Visoka preciznost doziranja
• Jednostavno i ekonomično održavanje
• Otpornost na koroziju
• Bešuman rad
• Jednostavno čišćenje
• Motor reduktor
• Motor reduktor sa varijatorom
• Motor reduktor sa frekventnim
invertorom
• Pneumatski motor sa prenosnikom
• Detektor curenja creva
• Prigušivač pulsiranja
• TRI-CLAMP, DIN 11851, SMS, NPT, PP,
PVDF priključci
• Elektronska oprema za automatizaciju
rada
Idealna za niske pritiske i za rad u laboratorijama zbog mogućnosti preciznog doziranja malih količina
fluidado 90 l/h i izlaznog pritiska do 2 bar. Konstrukcija sa tri rolera značajno umanjuje oscilacije
u protoku, a zamena creva je brza i jednostavna.
Modeli
Model
APY 0.8
APY 1.6
APY 3.2
APY 4.8
APY 6.4
APY 8.0
Veličina
creva (mm)
0.8
1.6
3.2
4.8
6.4
8.0
Kapacitet
ml/obr
0.16
0.4
1.66
3.8
6.26
10.0
Maks.
pritisak (bar) 2
Pritisni
elementi
2
2
2
2
Performanse
Peristaltička pumpa za doziranje
serije APY
Valjci
Silikon
Santoprene®
Valjci
Valjci
Valjci
Valjci
Valjci
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
Silikon
Norprene®
A-60-F
Tygon®
LFL
Silikon
Norprene®
A-60-F
Tygon®
LFL
Norprene®
A-60-G
Solva®
StaPure®
ChemShure®
Silikon
Norprene®
A-60-F
Tygon®
LFL
Norprene®
A-60-G
Solva®
StaPure®
ChemShure®
Silikon
Norprene®
A-60-F
Tygon®
LFL
Norprene®
A-60-G
Solva®
StaPure®
ChemShure®
Silikon
Norprene®
A-60-F
Tygon®
LFL
Norprene®
A-60-G
Solva®
StaPure®
ChemShure®
Performanse
Industrijska peristaltička pumpa
serije ISI
Modeli
Model
ISI 10
ISI 13
ISI 16
ISI 19
ISI 22
Kapacitet
l/obr
0.023
0.038
0.095
0.123
0.246
1500
Priključci
3/8"
3/8"
3/4"
1"
1"
1350
1300
Maks. pritisak
(bar)
8
8
8
2
8
1200
1100
Pritisni
elementi
Valjci
Valjci
Valjci
Valjci
Valjci
Težina
pogona (kg)
6
6
13
13
22
NR
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
NORPRENE®
SANTOPRENE®
NR
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
NORPRENE®
SANTOPRENE®
NR
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
NORPRENE®
SANTOPRENE®
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
NORPRENE®
TYGON®
SANTOPRENE®
NR
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
NORPRENE®
SANTOPRENE®
ml/min
APY 8.0
1500
Težina
pogona (kg) 2.2
Materijal
creva
2
Pogodna za teške uslove rada u industriji, kapaciteta do 1.500 l/h i za pritisak do 8 bara. Ima
ojačano crevo. Moguća ugradnja kontrolera za jednostavniji automatski rad.
APY 6.4
900
700
APY 4.8
500
300
APY 3.2
100
0
APY 1.6
10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 110 120 130 140 1
50 o/min
Materijal
creva
* Odobrila američka administracija za hranu i lekove (FDA certifikovano)
l/h
ISI 22
1050
900
750
600
ISI 19
ISI 16
450
300
ISI 13
150
ISI 10
0 10203040506070 8090
100 o/min
Industrijska peristaltička pumpa visokog pritiska
Industrijska peristaltička pumpa
Serije IP
SERIJE RP
Glavne karakteristike
Pogonski mehanizmi
Prateći elementi
Glavne karakteristike
Pogonski mehanizmi
Prateći elementi
• Usisna visina do 9 metara
• Rad na suvo bez oštećenja
• Bez zaptivki
• Rotacija u oba smera
• Otporna na abraziju
• Visoka preciznost doziranja
• Jednostavno i ekonomično održavanje
• Otpornost na koroziju
• Bešuman rad
• Jednostavno čišćenje
• Motor reduktor
• Motor reduktor sa varijatorom
• Motor reduktor sa frekventnim
invertorom
• Detektor curenja creva
• Prigušivač pulsiranja
• TRIC-LAMP, DIN 11851, SMS, NPT, PP,
PVDF priključci
• Elektronska oprema za automatski rad
(IP 30, IP 40)
• Vakuumska oprema
• Vijak za pomeranje (IP 60, IP 70)
• Usisna visina do 9 metara
• Rad na suvo bez oštećenja
• Bez zaptivki
• Rotacija u oba smera
• Otporna na abraziju
• Visoka preciznost doziranja
• Jednostavno i ekonomično održavanje
• Otpornost na koroziju
• Bešuman rad
• Jednostavno čišćenje
• Motor reduktor
• Motor reduktor sa varijatorom
• Motor reduktor sa frekventnim
invertorom
• Detektor curenja creva
• Prigušivač vibracija
• TRI-CLAMP, DIN 11851, SMS, NPT, PP,
PVDF priključci
• Vakuumska oprema
• Vijak za pomeranje (RP 60 - RP 100)
Pogodna za teške i zahtevne uslove rada u industrijskoj, kapaciteta do 32.000 l/h i za pritisak
do 8 bara. Model 70D ima kapacitet do 64.000 l/h. Tihi rad, pogodna za viskozne fluide.
Pogodna za tešku i zahtevnu industrijsku primenu, kapaciteta do 72.000 l/h i za pritisak
do 15 bara. Tihi rad sa prigušivanjem vibracija.
Performanse
Industrijska peristaltička
pumpa serije RP
RP 70 - RP 100
m3/h
RP 100
50
45
RP 80
40
35
30
25
RP 70
20
15
10
Models
Modeli
Model
IP 30
IP 40
IP 50
IP 60
IP 70
IP 70D
Kapacitet
l/obr
0.43
0.75
1.34
3.16
6.72
13.4
Priključci
1 1/4 "
1 1/2"
1 1/2"
2"
2 1/2"
2 1/2"
Maks.
pritisak (bar 8
8
8
8
8
8
Pritisni
elementi
Valjci
Valjci
Valjci
Valjci
Valjci
Valjci
Težina
pogona (kg) 62
Materijal
creva
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
5
Performanse
Peristaltička pumpa za doziranje
serije IP
89
140
235
440
850
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
26
IP 70
24
22
20
18
16
14
IP 60
12
8
RP 25
6
IP 50
4
IP 40
2
IP 30
RP 32
RP 40
RP 60
RP 70
RP 80
RP 100
10
20
30
40
50
60 o/min
16
0.3
0.625
1.33
3.61
6.7
11.7
20.0
Priključci
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
Maks.
pritisak
(bar)
15
15
15
15
15
15
15
Pritisni
elementi
Shoes
Shoes
Shoes
Shoes
Shoes
Shoes
Shoes
8
89
150
252
530
920
1100
6
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
Materijal
creva
RP 60
15
Kapacitet
l/obr
14
13
12
11
Težina
pogona (kg) 57
10
0
RP 25 - RP 60
m3/h
Model
m3/h
0 1020 304050 6070 80 o/min
* Odobrila američka administracija za hranu i lekove (FDA certifikovano)
Models
Modeli
NR
NBR
EPDM
HYPALON
NR-A*
NBR-A*
* Odobrila američka administracija za hranu i lekove (FDA certifikovano)
10
9
7
RP 40
5
4
3
RP 32
2
RP 25
1
0
10
20
30
40
50
60
70
80 o/min
Kiseline
Mlečni proizvodi
Deterdženti
Voćni sokovi
Lepak
Mastila
U koju grupu korisnika
realax-a spadate?
Džem
Kaoli
Lateks
Tečna jaja
Majonez
Meso
Lekovi
Malter
Ulja
Boje
Polimeri
Minerali
Papir
Možda bi bilo bolje pitati šta ne možete da pumpate sa realax
peristaltičkim pumpama? Zahvaljujući jednostavnoj konstrukciji
i sigurnom radu, preciznosti i lakom čišćenju, kao i mogućnosti
postizanja konstantnih parametara, peristaltičke pumpe su odlično
rešenje i imaju širok spektar primene.
Pigmenti
U slučaju da imate
nedoumica, samo nas
pozovite!
Razređivači
Otpadna voda
Muljevi
Sirup
Vino
‘… da budem iskren,
one su toliko pouzdane
da sam i zaboravio na
njih.’
‘… ova pumpa izlazi
na kraj sa svime što joj
dam.’
‘… čisti se tako lako.’
‘… prvi put imam
utisak da je napravljena
pumpa baš za MOJE
potrebe.’
‘realax? Ime sve govori.’
www.realaxpumps.com
AHQ/S/SER/0295/0913
peace of mind pumping
Download

jedina peristaltička pumpa koja će vam zatrebati