NAZIV FIRME 1 „ALFE‐MI“ d.o.o. Živinice 2 „ALUMINA“ d.o.o. Živinice 3 Institut za zavarivanje 4 Umel FAKOL d.o.o. Tuzla 5 Herceg d.o.o. Srebrenik 6 Metalmont d.o.o. Zvornik 7 8 CIMOS TMD AI d.o.o. Gradačac VACOMA‐NETZ d.o.o. Gradačac 9 Remontmontaža d.d. Tuzla 10 ŠU‐MA Plast d.o.o. Bijeljina 11 12 HST CNC TECHNIK d.o.o Gračanica KOVAN metalna industrija, Gračanica 13 Helios d.d. Banovići 14 Livnica čelika Tuzla 15 Opruge Krajnović d.o.o. Gradačac Adresa Maline 16
75270 Živinice Armije BiH 47
75270 Živinice Hasana Brkića 72
75000 Tuzla Termoelektrana b.b. 75300 Lukavac Industrijska b.b. 75350 Srebrenik Braće Jugovića B‐14 75400 Zvornik Sarajevska 62, 76250 Gradačac Sarajevska bb
76250 Gradačac Mije Keroševića 24 75000 Tuzla Šabackih daka bb 76300 Bijeljina Ul. Branilaca Kule Grada bb 75320 Gračanica Grabovac bb
75320 Gračanica Radnička br.101 75290 Banovići Bosne Srebrene 14 75000 Tuzla Mionica bb
76250 Gradačac E‐MAIL WEB TELEFON FAX [email protected] http://www.alfe‐mi.com/al.htm +387 (0)35 301 800 +387 (0)35 772 511 [email protected] ‐ +387 (0)35 772 028 +387 (0)35 740 046 [email protected] http://www.iz‐bih.ba +387 (0)35 340 080 +387 (0)35 340 081 ‐ http://www.fakol.com +387 (0)35 555 474 +387 (0)35 555 474 [email protected]
[email protected] http://www.dooherceg.com +387 (0)35 646 446 +387 (0)35 645 821 [email protected] ‐ +387 (0)56 231 491 +387 (0)56 231 490 [email protected]
[email protected] http://www.tmdai.ba +387 (0)35 822 869 ++387 (0)35 822 888 [email protected] ‐ +387 (0)61 292 873 +387 (0)35 821 821 +387 (0)35 320 700 +387 (0)35 281 315 +387 (0)55 221 133
+387 (0)55 415 541 + 387 (0)35 705 147
+ 387 (0)35 705 153 + 387 (0)35 704 416
+ 387 (0)35 704 487 +387 (0)55 203 347 +387 (0)55 210 738 [email protected] [email protected] http://www.remontmontaza.co
[email protected] m [email protected] [email protected] http://www.sumaplast.net info@ hsttechnik.com http://hsttechnik.com/ [email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] http://www.kovan.ba/ +387 (0)35 704 915 + 387 (0)35 704 475 http://www.helios.com.ba/ + 387 (0)35 880 500 + 387 (0)35 880 501 + 387 (0)35 880 502 + 387 (0)35 880 505 + 387 (0)35 880 300 [email protected] http://www.livnica.com.ba +387 (0)35 283 480 +387 (0)35 280 750 [email protected] http://www.oprugekrajnovic.co
m.ba +387 (0)35 855 310 +387 (0)35 855 310 +387 (0)35 708 172 +387 (0)35 705 055 http://oraobn.com
http://www.vzorao.com/ +387 (0)55 209 299
+387 (0)55 209 264 +387 (0)35 704 949
+387 (0)35 705 221 +387 (0)55 202 905
+387 (0)55 202 103 [email protected] http://www.uniflexbih.com +387 (0)65 584 289 +387 (0)55 773 324 [email protected] http://www.alpamm.ba +387 (0)35 224 400
+387 (0)35 225 500 +387 (0)35 225 501 +387 (0)35 224 401 http://www.deling.ba +387 (0)35 320 100 +387 (0)35 282 855 http://suman.ba +387 (0)35 708 302 +387 (0)35 708 302 [email protected] [email protected] http://www.dbc.ba +387 (0)35 70 86 52 +387 (0)35 70 86 53 +387 (0)35 70 86 51 Tržni centar Slatina 9
75 000 Tuzla [email protected] http://www.sincom.ba Panaflex –MV Bijeljina Sremska 2 55000 Bijeljina [email protected] [email protected] http://panaflex‐mv.com SEP d.o.o. Bijeljina Ljeskovac, novo naselje 76300 Bijeljina [email protected] http://www.sep.si +387 (0)55 225 490 +387 (0)55 225 491 http://mzpromet.net +387 (0)55 350 580 +387 (0)55 350 719 +387 (0)55 350 581 +387 (0)55 350 719 16 ELVACO a.d. Bijeljina ‐ ‐ http://www.elvaco.srpska.net 17 INDEX d.o.o Gračanica Ul. Branilaca Kule‐grada bb 75320 Gračanica [email protected] http://www.index.com.ba 18 Vazduhoplovni zavod Orao Bijeljina 55000 Bijeljina [email protected] 19 Uniflex d.o.o. Ugljevik Vuka Karadžića 4
76330 Ugljevik 20 Alpamm d.o.o. Tuzla Zarka Vukovica 138 75000 Tuzla 21 Deling d.o.o. Tuzla Šići bb
75000 Tuzla 22 Suman d.o.o. Gračanica
Branilaca grada bb 75320 Gračanica 23 Deutsch Bosnische Cooperation DBC d.o.o. Gračanica Industrijska Zona 75320 Gračanica 24 Sincom d.o.o. Srebrenik 25 26 [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] 035 250 558
035 276 065 +387 (0)55 210‐961
+387 (0)55 205‐141 +387 (0)55 209 211 +387 (0)55 212 825 ‐ +387 (0)55 202 007 ‐ +387 (0)55 209 961 27 MZ Promet d.o.o. Bijeljina Pavlovića put bb 76311 Dvorovi, Bijeljina [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 28 Smiljevac Prom d.o.o. Lopare Smiljevac 17 75247 Koraj [email protected] http://www.smiljevacprom.com +387 (0)55 676 468 +387 (0)55 676 469 29 Zanus a.d. Šekovići Karađorđeva 2
75450 Šekovići [email protected] http://www.tedenet.com/pred
uzece_detalji.php?id_preduzec
+387 (0)56 653 275 +387 (0)56 653 275 a=18
30 E‐METAL Šamac Njegoševa bb
76230 Šamac 31 Strolit d.o.o. Odžak Redže Porobića 8 76290 Odžak 32 Metalac d.o.o. Odžak 33 Bakara d.o.o Liješće 34 35 ST‐komerc d.o.o Bosanski Brod Promet‐mehanika d.d. Orašje 36 GLIK Brčko 37 CONRAM d.o.o. Brčko 38 Elit Debejki doo Brčko 39 MP Pandurević Miloševac 40 UNIS Tok d.o.o. Kalesija 41 Lafat Komerc d.o.o. Kalesija 42 Elektroremont d.d. Banovići 43 Rudarinvest d.o.o. Banovići 44 SZR "LIMORAD" Gračanica 45 Seming Gračanica [email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
http://www.emetalsamac.com +387 (0)54 612 502 +387 (0)54 612 502 http://strolit.com +387 (0)31 763 440 +387 (0)31 763 442 [email protected] http://www.metalac.odzak.com +387 (0)31 762 601 +387 (0)31 762 601 ‐ http://bakaradoo.com +387 (0)53 665 325
+387 (0)53 665 326 +387 (0)53 612 887
+387 (0)53 610 895 +387 (0)53 665 325 +387 (0)53 665 326 +387 (0)31 712 851 +387 (0)31 713 104 Brodska bb
76 290 Odžak
Liješće 74450 Bosanski Brod V.S.Stepanovića bb
74 450 Bosanski Brod Auto cesta bb
76270 Orašje [email protected] http://stkomerc.com [email protected]
[email protected] http://prometmehanika.com Petra Kočića 11 76000 Brčko [email protected] [email protected] http://www.glik.org Ulica Bulevar Mira broj 4
76000 Brčko Banjalučka 152 76000 Brčko 74485 Miloševac
Modriča Ul. Senada Mehdina Hodžica bb
75260 Kalesija Ul. Senada Mehdina Hodžica bb
75260 Kalesija Omazići b.b.
75290 Banovići Čubrić bb
75290 Banovići Branilaca kule grada bb
75320 Gračanica 75320 Gračanica [email protected] [email protected] http://www.conramdoo.com [email protected] [email protected] http://www.inoxdebejki.net +387(0)49 213 110 +387(0)49 220 085 +387 (0)49 591 858 [email protected] http://www.pandurevicmp.com +387(0)53 870 117 +387(0)53 870 377 [email protected]
[email protected] http://www.unistok.ba ‐ http://lafat‐komerc.com [email protected]
[email protected] http://www.elektroremont.ba ‐ http://www.rudarinvest.com +387 (0)35 870 243 http://limorad.ba/limorad/hom
e.html http://www.seming.ba +387 (0)35 708 160
+387 (0)35 708 161 +387 (0)35 703 311 [email protected] [email protected] +387 (0)49 213 606
+387 (0)49 216 250 +387 (0)49 218 004 +387 (0)49 234 241 +387 (0)49 234 240 +387(0)35 631 296
+387(0)35 631 295 +387 (0)35 632 131
+387 (0)35 632 132 +387 (0)35 875 495
+387 (0)35 875 466 +387 (0)53 610 895 +387 (0)49 216 250 +387 (0)49 234 241 +387(0)35 630 157 +387 (0)35 632 133 +387 (0)35 875 265 +387 (0)35 875 336 +387 (0)35 708 162 ‐ [email protected] MOM Smajlović d.o.o. Srebrenik Gredelj‐Revom d.o.o. Dobošnica Tvrtka I Kotromanjića bb
75350 Srebrenik ul 25. Novembra bb
75308 Dobošnica 48 Fering d.d. Gračanica Zlatnih ljiljana 24 75320 Gračanica 49 Alpro a.d. Vlasenica 50 Tvornica transportnih uređaja ‐ TTU d.d. Tuzla 51 Zaharex d.o.o. Srebrenik 52 TMD Group d.o.o. Brčko 53 TMD MIBO Brčko 54 Pirometal Brčko 55 TMD AGS d.o.o. Gradačac 46 47 56 Njegoševa bb
75440 Vlasenica 18 Hrvatske brigade 25
75000 Tuzla Špionica
75350 Srebrenik Husejn kapetana Gradaščevića bb 76250 Gradačac Ciglana 12
76100 Brčko Distrikt Gredice bb 76100 Brčko Distrikt Sarajevska 62
76250 Gradačac TMD‐Dommers Lighting d.o.o. Gradačac Sarajevska 62 76250 Gradačac Lović&CO Donji Bistarac Lukavac TMD‐Hanibal d.o.o.
Gradačac 59 Elir Nikola Tesla d.d. Tuzla 60 Montingenergetika Group d.o.o. Živinice Donji Bistarac bb
75300 Lukavac Sarajevska bb
76250 Gradacac Save Kovačevića 11
75000 Tuzla Sjever 28
75270 Živinice 61 Novi Termal Lopare 57 58 [email protected] http://www.mom.ba +387 (0)35 644 345 +387 (0)35 641 836 [email protected] http://www.gredelj‐revom.ba +387 (0)35 557 393
+387 (0)35 557 904 +387 (0)35 577 904 www.fering.com.ba +387(0)35 704 950 +387(0)35 704 952 http://www.alpro‐vl.com +387(0)56 733 720 +387(0)56 733 041 +387(0)56 733‐196 [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] +387 (0)35 708 901
+387(0)35 282 365
+387(0)35 282 360 +387(0)35 645 794
+387(0)35 645 819 [email protected] http://www.internet.ba/ttu ‐ http://www.zaharex.ba/ [email protected] [email protected] http://www.tmd‐group.ba +387(0)35 821 100 +387(0)49 233 280 +387(0)35 821 101 [email protected] http://www.tmd‐group.ba
+387(0)49 217 523 +387(0)49 217 522 ‐ http://www.tmd‐group.ba
+387(0)49 340 194 +387(0)49 340 195 http://www.tmd‐ags.ba +387(0)35 816 737 +387(0)35 816 737 [email protected] http://tmd‐dommers.com +387(0)35 817026
+387(0)35 816724 +387(0)61 733310 +387(0)35 817026 [email protected] http://lovic‐co.com +387(0)35 550 360 +387(0)35 553 525 [email protected] http://www.tmd‐hanibal.com/ [email protected]
[email protected] http://www.elir.ba/ [email protected] http://www.montingenergetika
.com +387(0)35 744 143 +387(0)35 744 158 ‐ ‐ 055 650 160
055 650 063 055 650 160 [email protected] +387(0)35 281 405 +387(0)35 645 819 +387(0)35 816 738
+387(0)61 193 366 +387(0)35 290 638
+387(0)35 290639 +387(0)35 816 738 +387(0)35 292 092 62 Metalmont Zvornik [email protected] ‐ 056 231 491 056 231 490 63 TEHNOMETAL Vlasenica ‐ ‐ ‐ 64 Limex Petrovo [email protected] ‐ 65 Metal‐holand Šamac [email protected] http://www.metal‐holand.com 056 710 090 053 797 255
053 797 355 054 620 470 66 Elektrometal bh Odžak [email protected] ‐ 67 AMAR Gradačac [email protected] ‐ 68 IZOMONT OMERČEVIĆ Čelić ‐ 69 OKOV NOVAKOVIĆ Donji žabari 70 Kuvvet 71 053 797 255 054 612 511 ‐ ‐ 035 816‐349
035 816‐360 035 663 042 035 660 771 ‐ ‐ 054 861‐442 054 861 442 Kalesija ‐ ‐ 035 610 060 ‐ Tubić Kalesija ‐ ‐ ‐ ‐ 72 Bauming Gračanica [email protected] ‐ 035 704 605 035 704 605 73 Vorbila Srebrenik ‐ ‐ ‐ ‐ 74 Aksemont Srebrenik ‐ ‐ ‐ ‐ 75 Hidromont Srebrenik ‐ ‐ 035 644 190 035 644 190 76 Metalopreprada Srebrenik ‐ ‐ 035 650 060 035 650 060 77 Semomonting Srebrenik ‐ ‐ ‐ ‐ 78 Bast MG Ugljevik [email protected] ‐ 055 798 089 79 Mass Gračanica [email protected] ‐ 035 708 960 ‐ ‐ 035 816 349 
Download

firmi - nerda