Download

Ravno kretanje tela Razlaganje ravnog kretanja na translatorno i