CLAMP ON AC/DC HiTESTER
3290-10
DIGITAL INSULATION TESTER
IR4056-20/IR4057-20
INFRARED THERMOMETER
FT3700-20/FT3701-20
CLAMP ON EARTH TESTER FT6380
2013
DC ili 1Hz i više sa izborom 3 izmenjiva
senzora za 100A do 2000A merenja.
CLAMP ON AC/DC HiTESTER
3285/3285-20
5-opsega test napona 50 V/100 MΩ do
1000 V/4000 MΩ, najbrže 0.3s vreme
odziva, sve-u-jednom komplet
ANALOG INSULATION TESTER
3490
-35.0°C do 500.0°C opseg, dugi fokus i/ili
precizni fokus tipovi, dvozračni laser marker
za ispravnu identifikaciju test tačke
CLAMP ON HiTESTER
3280-10/3280-20/3287/3288
2000 Arms, otvor klešta: 55 mm prečnika
udarna struja, krest vrednost, RMS
vrednost ispravljenih talasnih oblika
CLAMP ON POWER HiTESTER
3286-20
DIGITAL HiTESTER 3244-60
Džepni digitalni tseter za održavanje
postrojenja , 419 9 brojanja , CATII 600V,
420mV do 500 DCV, 4.2V do 500ACV
PHASE DETECTOR 3129-10
TACHO HiTESTER FT3405/FT3406
250V/500V/1000V 3-opsega testiranja
izolacije sa funkcijom neprekidnosti;
DIGITAL MULTIMETER
DT4281/DT4282
Veoma popularna tanka ilagana 4 2 do 10 0 0 A
serija mernih klešta sa Tr u e R M S ( 3 2 8 0 20/ /3287/3288 -20), idealna za merenja u uskim mestima
Ručna klešta tester za proveru snage,
faktora snage i za merenje harmonika
True RMS klešta tester malih dimenzija za
višeuzemljene sisteme do 60A; merenje
struje curenja sa 0.01mA rezolucijom
500mm beskontaktna detekciona razdaljina,
0.5 r/s do 99990 r/min, analogni izlaz ,
impulsni izlaz , izdržljiv na pad
Tr u e R M S , A C / D C 6 0 m V d o
1 0 0 0 V, ±0.025%rdg.±2dgt. najbolja
preciznost (DCV)
HIOKI JAPAN
MALI
KATALOG
DIGITAL HiTESTER 3256-50
Digitalni multimetar velike brzine i širokog
opsega sa mehanizmom zatvaranja
terminala radi sprečavanja pogrešne
upotrebe
EARTH HiTESTER 3151
DISTRIBUTER
Melco Buda d.o.o.
- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, SBB tel: 011/40-55-420, tel/faks: 011/ 3286 445
e mail: [email protected] , [email protected]
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com
- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: [email protected] , [email protected]
Beskontaktni fazni detektor koji garantuje
bezbednost operatera; CAT III 600V
Tester otpornosti uzemljenja sa
3-elektrode sa 0 do 1150 Ω mernim
opsegom
- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach
DME1-2ZB
MEMORY HiCORDER
8860-50/8861-50
MEMORY HiCORDER
MR8740/MR8741
20MS/s, 16kanalno snimanje talasnih
oblika ili 128-kanalno dugoročno beleženje
sa 2000 MW memorije i potpuno
izolovanim ulazima.
54kanalni rekorder visoke brzine ; potpuno
se integriše u postojeće merne sisteme ;
idealan za razvoj električnih vozila
MEMORY HiCORDER MR8847
MEMORY HiCORDER MR8875
2 0 M S / s sa potpuno izolovanim ulazima ,
16 analognih + 16 logičkih kanala ,
USB, HD, CF-CARD
M aks . 5 0 0 k S / s preko 4 potpuno
izolovana ulaza ; CAN ulazna jedinica
idealna za automobilska testiranja
MEMORY HiCORDER MR8880-20
MEMORY HiCORDER 8870-20
M eri 3 -fazne napojne linije preko 4
kanala izolovanog ulaza , CAT III 600V,
-10°C do 50°
Prenosni kompaktni 2-kanalni rekorder
talasnih oblika za jednostavno snimanje na
terenu pri 1MS/s
MEMORY HiLOGGER LR8431-20
MICRO HiCORDER
8205-10/8206-10
10 kanalni izolovani ulaz; dugoročno
beleženje napona, temperature (TC/RTD),
vlažnosti vazduha, sume impulsa/ broja
rotacija pri 10ms intervalima
Rekorderi jednostavni za upotrebu za
snimanje naponskih i strujnih RMS nivoa
MEMORY HiLOGGER
LR8400 Series
MEMORY HiLOGGER 8423
3 0 izolovanih kanala - proširivo do
6 0 ,1 0 m s intervala uzorkovanja ,
snimanje u realnom vremenau na USB 2.0
ili LAN
Kompletan sistem za dugoročno beleženje
sa do 600 simultanih kanala, beleženje
podataka putem PCa.
IMPEDANCE ANALYZER IM3570
LCR merenje, DCRmerenje
Frekvencijski domet merenje, 4 Hz do 5
MHz, vrhunska preciznost
LCR METER IM3523/IM3533
Idealan za proizvodne linije i automatsko
testiranje; ± 0.05% preciznost sa širokim
42Hz do 5MHz ili 1 mHz do 200 kHz
opsegom
BATTERY HiTESTER
3561/BT3562/BT3563
Testeri baterija za proizvodne linije, AC
1kHz test izvor, 18ms test brzina, najfinija
rezolucija od 0.1μΩ
CHEMICAL IMPEDANCE
ANALYZER IM3590
±0.05% osnovna preciznost, 1 mHz do 200 kHz
merenje frekvencije, 2 ms merna brzina,
Cole-Cole crtež i ekvivalentno kolo analiza
DATA LOGGERs
LR5000 Series
Dugoročno beleženje t e m p e r a t u r e ,
vlažnosti vazduha , napona , impulsa ,
vršnuh vrednosti i instrumentacije;
memoriše do 60,000 podataka po kanalu
LCR HiTESTER 3532-50
42Hz do 5MHz LCR metar sa 4 cifre
preciznošću
RESISTANCE HiTESTER
RM3542/RM3543
Idealan tester otpornosti visoke brzine
za automatizovane linije (0.1ms), DC
Testiranje. Najfinija rezolucija: 0.1μΩ
BATTERY HiTESTER 3554/3555
Trenutno utvrdite dotrajalost velikih alkalnih
i olovnih akumulatorskih baterija;
memoriše do 4800 skupova podataka.
INSULATION WITHSTANDING
HiTESTER 3153/58/59
500VA kapacitet transformatora sa maks. 5kV AC
izlazom, ugrađenim komparatorom i tajmerom za
jednostavno testiranje saglasnosti AC/DC ttestiranje
kod 3153
LEAK CURRENT HiTESTER
ST5540/ST5541
Merenje struje curenja za IEC 60601- 1
saglasnost; podržava nominalne struje do
20 A
POWER QUALITY ANALYZER PW3198
CLAMP ON POWER HiTESTER 3169
Analizator kvaliteta električne energije Klase A - Meri
faktor snage, propade i preskoke napona, tranzijente,
harmonike i međuharmonike; prikaz talasnog oblika
preko 4 naponska i 4 striujna kanala (AC/DC)
5 A do 5000 A opseg merenja do 4
monofazna 2-žična sistema ili jedan trofazni
4-žični sistem
POWER QUALITY ANALYZER 3197
DC SIGNAL SOURCE SS7012
Moćni ručni analizator kvaliteta električne
energije sa 4 MB interne memorije i 6
sati baterijskog napajanja - idealsn za
terenska testiranja
POWER HiTESTER 3193-10
6 kanala, analizator širokog spektra za
sveobuhvatnu procenu uređaja, širok
opseg DC, 0.5Hz do 1MHz
POWER HiTESTER
3331 to 3334
DC konstantni napon, konstantni strujni izvor
Za instrumentacione sisteme (4 - 20 mA) i
testiranje petlje, 8 tipova termoparova
DIGITAL HiTESTER 3237 to 3239
Stoni digitalni multimetar sa uzorkovanjem
velike brzine i ugrađenim komparatorom ;
3239 koristi merni metod 4- terminala za
otpornost
H.V. Insulation HiTESTER
3455
Monofazni analizator visoke preciznosti
garantovane za 3 godine; 3331 za
trofazne 3-žične sisteme
Maks. 5kV test napon za do 5TΩ testiranje
visokih otpornosti; bezbednosni zatvarač;
polarizacioni indeks i odnos dielektričke
apsorbcije
POWER ANALAYZER 3390
SOUND LEVEL METER FT3432
4kanalno inver ter merenje snage , šum i
harmonijska analiza , napredna analiza
motora, širok opseg DC, 0.5Hz do 150kHz
Jednostavno merenje nivoa zvuka od
električne opreme i mašinerije , 30dB do
130dB, analogni izlaz
Download

HIOKI JAPAN MALI KATALOG