Četvrtak
tvrtak 27. mart
mar
artt 2014.
201144.
20
“Volstrit džornal”
analizira situaciju u
Ukrajini i navodi da je
Vladimir Putin veliki
izazov za Zapad,
posebno što poredi
Krim sa Kosovom.
5
GU
GUBITNIK
POBEDNIK
JELENA ĆURUVIJA
počasna predsednicaa
Fondacije “Slavko Ćuruvija”
uruvija”
Osnovala fondaciju po imenu svog oca, ubijenogg
novinara, koja će podržavati istraživačkoo
novinarstvo i razvoj mladih novinara.
VLADE
IĆEVIĆ
MIROSLAV BOGIĆEVIĆ
vlasnik Farmakoma
ma
Rudari ”Zajače“ ponovo protestuju i
Rud
organizuju blokade puta zahtevajući
org
isplatu najmanje tri zaostale plate.
ispl
Ružić
Dačića
Foto: Z. Ilić
I Nenad Popović podneo ostavku
Potpredsednik DSS Nenad Popović podneo je juče
ostavku na tu funkciju,
ali nije izašao iz stranke.
Razlog za ostavku su loši
rezultati na izborima 16.
marta.
Popović je kazao da je
ostavka moralna potreba
i obaveza, kao i da je uvek
zagovarao princip da najviši
funkcioneri treba da preuzmu i najveću odgovornost.
- Zato oni koji me poznaju i rade sa mnom, neće
biti iznenađeni ovom odlukom - naveo je Popović,
istakavši da će do sledeće
izborne skupštine nastaviti
da radi u Ekonomskom sa-
vetu stranke i pruža doprinos širenju politike DSS.
On je zahvalio na saradnji svim članovima i
funkcionerima stranke
sa kojima je prethodnih
godina “delio dobro i zlo,
radeći na zaštiti državnih,
nacionalnih i ekonomskih
interesa Srbije”. L. G. „
INTERVJU Tanja M
Miščević, glavni pregovarač Srbije
BRANKO RUŽIĆ
I da se dogodi da SPS uđe u novi vladu, u
njoj ne bi bilo mesta za Branka Ružića,
što je razlog za njegov stav da SPS
treba da bude opozicija. SNS je
oštro reagovao na Ružićeve izjave
povodom hapšenja
biznismena
Dragana
Đurića.
ment protiv saradnje, svim
funkcionerima zabranio da
daju izjave i poručio im da
ni na koji način ne smeju
da se zameraju SNS. Žarko
Obradović, koji je bio i šef
izbornog štaba, ima zaduženje da obezbedi da partijski
zadatak svi poštuju.
Prva žrtva ovakve strategije je predsednik opštine
Surdulica i član Predsedništva Novica Tončev, inače
jedini koji je pobedio SNS
na lokalu. On je čestitao
SNS, ali i izjavio da za SPS
nije problem ni da bude
opozicija. Njemu je juče odgovorio potpredsednik SNS
Nebojša Stefanović i naveo
da će predložiti Vučiću i
Predsedništvu SNS da se
formira vlada bez SPS.
Tončevu se juče usijao
telefon od poziva i kritika iz
centrale SPS. On nije želeo
da govori o tome, ali je zato
reagovao SPS saopštenjem
da izjava bilo kog pojedinca ne dovodi u pitanje
stav Predsedništva SPS i
predsednika Dačića. SPS
je istakao da je izjava Tončeva, iako je emitovana 24.
marta, data nekoliko dana
pre sednice Predsedništva
SPS, na kojoj je odlučeno
da se ide u vladu. „
ISTRAGA POLITIČKE POZADINE
UBISTVA ĐINĐIĆA USLOV EU
BEOGRAD Istraga
političke pozadine
ubistva premijera
Đinđića zvaničan je
deo pregovora sa EU
o pravosuđu - kaže za
„Blic“ Tanja Miščević,
Srbije.
glavni pregovarač Srbije
U danu kad su zvaničn
zvanično
otvoreni pregovori o pri
pristupanju Srbije EU, šefov
šefovi
političkih grupa u Evrop
Evropskom parlamentu zatrazatra
žili su da istraga pozadin
pozadine
Đinđićevog ubistva bud
bude
jedan od uslova pregovor
pregovora
o pravosuđu. U intervjuu
intervju
za „Blic“ Miščevićeva kaže
kaž
da je ovo pitanje deo po
poglavlja 23 i da ga Evropsk
Evropska
komisija neće navoditi kao
poseban uslov.
- Istraga političke pozadine ubistva premijera
jeste zvaničan deo pregovora, jer ne možete postići
vladavinu prava i stabilnost institucija ukoliko
imate probleme koji se
ne rešavaju. Jer onda vi
zapravo imate problem reforme pravosuđa. Ubistvo
premijera u svakoj zemlji
predstavlja ozbiljan izazov
za sistem. Ali taman i da ga
niko nije ni pomenuo i da
parlamentarci Evropskog
parlamenta nisu tražili od
Evropske komisije da ovo
pitanje pokrene kao poseban uslov, mi bi to trebalo
da uradimo zbog sebe.
nači da je i
Da li to znači
vanje ubistva
rasvetljavanje
novinara zvanično deo
poglavlja 23?
-Svako nerazjašnjeo. Jedno od
no ubistvo.
pitanja naa kojem se
insistira je veliki broj
nerešenih sudskih slučajeva, ali i veliki broj
posebno teških ubistava,
odnosno političkih ubistava. Obaveza Srbije je
da na tome radi.
PROMENA
ENA
USTAVAA NUŽNA
Da li je pominjana
injana potreba
promene Ustava
stava u
vezi sa izborom
rom
sudija i njihovom
ovom
nezavisnošću?
ću?
- To PITANJEE
JE STALNO
PRISUTNO.
Promena Ustava
stava
u kontekstuu našeg
pridruživanjaa EU
biće nužna. Naša
sugestija, koja
oja je
dobro prihvaćena
aćena u
EU, jeste DA
A PROĐEMO SKRININGE
ININGE
KROZ SVE OBLASTI
da bismo utvrdili
tvrdili gde
sve postoje elementi zbog
kojih je nužna
na promena
Ustava, pa da onda krenemo i u to.
Kada će biti otvoreni
pregovori o pravosuđu?
- Naš plan je da što ranije,
do kraja ove godine, u decembru, otvorimo poglavlje
reform
23, u kome se nalazi reforma
pravosuđa, kao i poglav
poglavlje
24, gde se nalazi polic
policijska i pravosudna saradn
saradnja
u krivičnim stvarima za
zato
što zajedno kreiraju siste
sistem
vladavine prava. To ne zzavisi samo od nas, nego i od
Evropske komisije i od sagl
saglasnosti zemalja članica EU
EU.
Zašto je to dobro za nas?
pokaz
- Iskustvo pokazuje da reforme u
n
pravosuđu nije
urad
moguće uraditi tako što se
samoj drža
državi
prepus
to prepusti,
nego su
potreb
potrebni
savet,
pomoć
i ko
kontrola
trola, a
neka
nekad i
pritis
pritisak
EU. JJer
neke od
tih mera su
zaista i te
teške i obimn
obimne.
A Srbiji je p
poPROMENE
trebna vladavi
vladavina
prava zbog n
nas
SU POTREBNE ZBOG
samih.
NAS SAMIH
Tamara Spaić „
Foto: Đ. Kojadinović
Projekat “Da li je pravda dostupna građanima” finansira Evropska unija (preko Delegacije
EU u Srbiji) kroz program “Jačanje medijske slobode u Srbiji”. Objavljivanje ovog članka
omogućeno je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj članka isključivo je odgovornost
dnevnog lista “Blic” i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.
ȳɚɱɚʃɟɦɟɞɢʁɫɤɟɫɥɨɛɨɞɟ
Subota 22. mart 2014.
IZLOŽBA O DRAŽI MIHAILOVIĆU U holu Instituta za savremenu
istoriju sredinom aprila biće otvorena multimedijalna izložba „U ime
naroda“, na kojoj će prvi put biti prikazane lične stvari generala
Draže Mihailovića zaplenjene prilikom njegovog hapšenja 1946. Kako
kaže autor izložbe, istoričar dr Srđan Cvetković, izložba se bavi
temom političkih suđenja i likvidacije narodnih neprijatelja.
REFERENDUM O ĆIRILICI SRAMOTAN Hrvatski
premijer Zoran Milanović poručio je da Sabor
treba da odluči o referendumskoj inicijativi o
ćirilici, za koju je prikupljeno oko 700.000
potpisa građana. Naglasio je da smatra da je taj
referendum „sramota“, spomenuvši u tom
kontekstu i „varvarsko ponašanje“.
Bez vakcinacije
o trošku RFZO
Vakcinacije dece
PETOVALENTNOM
VAKCINOM o trošku RFZO
verovatno neće biti ni ove
godine, već će se mališani
vakcinisati Torlakovim
vakcinama. Reč je o vakcini
protiv DIFTERIJE,
TETANUSA, VELIKOG
KAŠLJA, DEČJE PARALIZE
I HEMOFILUSA
INFLUENCE B.
Sve manje obolelih
od tuberkuloze
U Srbiji, prema poslednjim
podacima, godišnje ima 17
PRIJAVLJENIH SLUČAJEVA
tuberkuloze na 100.000
STANOVNIKA, što je
svrstava među evropske
zemlje sa niskom stopom
obolelih - izjavila je
ministarka zdravlja
SLAVICA ĐUKIĆ
DEJANOVIĆ. Tuberkuloze u
Srbiji još ima, mogućnost
da se od nje oboli još
postoji, a najugroženije
grupe stanovništva su
osuđenici u zatvorima,
stanovnici romskih naselja.
Lekari u Nišu
zamrzavaju štrajk
Lekari niškog Kliničkog
centra, koji su u štrajku od
14. marta, nakon razgovora
sa upravom odlučili su da
zamrznu štrajk DO 1. JUNA,
rekao je predsednik
Štrajkačkog odbora
Aleksandar Zlatić. Prema
njegovim rečima, ispunjen
je zahtev za PLAĆANJE
DEŽURSTVA i više od 40
sati mesečno, a
Ministarstvu zdravlja
upućen je zahtev da se
solidarnim porezom
oporezuje samo osnovni
deo plate, a ne i
prekovremeni rad.
Srbiju godišnje
napusti 32.000
ljudi
Svake godine Srbiju napusti
oko 32.000 ljudi, od čega u
NEMAČKU ode oko 9.000
NAŠIH DRŽAVLJANA. Naša
dijaspora je u Nemačkoj
jedna od najbrojnijih i tamo
živi oko 600.000 naših ljudi.
Protest u PIO fondu
zbog smanjenja plata
PRAVDA U SRBIJI
(NE)DOSTIŽNA
Uspostavljanje
nezavisnog i
efikasnog pravosuđa
koje podrazumeva
integritet sudova i
sudija, nepristrasnost
osnova su na kojoj se
grade pravna država i
vladavina prava.
Srbija još nije dostigla
taj standard, a priključenje EU i reforme koje će
uslediti, ako ostanemo
dosledni u toj evropskoj
orijentaciji, omogućiće
uvođenje reda u sistem
pravosuđa. Kao početna
dijagnoza srpskog pravosuđa, može da posluži
sledeće:
- ni posle 14 godina od
demokratskih promena
nisu kažnjeni istaknuti
predstavnici režima koji
je zemlju uveo u sankcije i rat
- to je sistem u kome
godišnje zastari više od
800 predmeta
- radni spor traje u
proseku dve godine,
a zakonski rok je šest
meseci
- predsednici sudova se godinama drže u
v.d. stanju, tako da nisu
slobodni u odlučivanju
niti imaju pun kapacitet
odgovornosti
- sudije koje su prekršile zakon ili odugovlačile sa donošenjem
presuda nisu kažnjene,
već su napredovale u
službi.
„Blic“ će u narednim
mesecima, u sklopu
projekta koji finansira Evropska komisija,
istraživati uzroke i posledice neefikasnog sistema pravosuđa. Kroz
analizu pojedinih sudskih slučajeva, razgovore sa nezavisnim ekspertima, profesorima,
11
POMOĆ EVROPSKE UNIJE
Projekat „Da li je pravda dostupna građanima” finansira Evropska unija PREKO DELEGACIJE EU U SRBIJI
kroz program „Jačanje medijske slobode u Srbiji”.
Objavljivanje ovog članka omogućeno je uz finansijsku
pomoć EU. Sadržaj članka isključivo je odgovornost
dnevnog lista „Blic” i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.
nije.
SLOŽNI: Oko 300 radnika je učestvovalo na protestu
SUD U STRAZBURU I SRBIJA
JA
BUGARSKA
2.150
2,1%
SLOVENIJA
1.800
1,8%
Preostalih 37 država
ržava
17.750
17,6%
GRUZIJA
2.450
UKRAJINA
15.250
15,1%
2,4%
SRBI
NAJNEZADOVOLJNIJI
U EVROPI
V. BRITANIJA
2.450
2,4%
RUMUNIJA
6.350
6,3%
RUSIJA
15.250
15,1%
11.600
11,5%
snici protesta su se okupili
u hodniku na prvom spratu
da bi kasnije imali sastanak
sa direktorkom Fonda Draganom Kalinović u velikoj
sali na trećem spratu.
- Posebno nam smeta to
što su direktori sebi smanjili
plate za osam odsto, a pritom
su povećali sebi koeficijente
na osnovu kojih se određuje zarada - kaže jedan
zaposleni .
S druge strane, direktorka Dragana Kalinić je rekla
da je odluka o smanjenju
plata preporuka državne
revizije. IJ „
TURSKA
11.000
10,9%
ITALIJA
15.050
14,9%
SRBIJA
Više od 300 radnika PIO
fonda juče se oko 10 sati
okupilo u prostorijama direkcije ovog preduzeća u
Ulici dr Aleksandra Kostića
9 kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog toga što su im
smanjene plate za 22,7 odsto.
Kako saznajemo, jedinstveni
sindikat radnika organizovaće najverovatnije u utorak
štrajk upozorenja .
Radnici su reagovali samo
dan pošto je upravni odbor
ovog fonda doneo odluku o
rezanju zarada, a zanimljivo
je da su plate direktora umanjene za osam odsto. Uče-
Foto: R. Ristić
JJedna
d ttužba
žb na svakih
kih 620
0 stanovnika
t
ik
Srbija je na 4. mestu od 47 zemalja Evrope
po apsolutnom broju tužbi koje su građani podneli protiv
države
Prošle godine Srbija je bila na 5. mestu sa 7% učešća u
ukupnom broju tužbi podnetih Evropskom sudu za
ljudska prava. Najbrojniji slučajevi zbog kojih se građani
obraćaju sudu je povreda prava na suđenje u razumnom
roku (26,37%), dok je povreda prava na pravično
suđenje na drugom mestu (21,10%).
Kada se ukupan broj stanovnika države uzme u obzir,
Srbija je na prvom mestu po broju tužbi, na svakih 620
stanovnika dolazi po jedna tužba.
advokatima i svedočenja
ljudi koji su žrtve tog
sistema, bavićemo se
pitanjem zašto u Srbiji
zastarevaju slučajevi,
uticajem politike na
sudstvo, korupcijom u
sudstvu, nekažnjenim
lekarskim greškama...
Namera nam je da
objavljivanjem istraživačkih priča pravosu-
đe učinimo vidljivijim
građanima i da tako
pomognemo da Srbija
dobije pravosuđe koje
će građanima obezbediti pravdu i bezbednost. Pozivamo čitaoce
da nam na imejl adresu
[email protected] dostavljaju svoje
primere i iskustva sa
pravosuđem. „
Oprema za škole
„Koka-Kola“ i heroji koji i okolini kao mladić koji
šire dobrotu pokrenuli su naviše pomaže starijim
akciju prikupljanja sport- ljudima koji žive sami,
ske opreme koja će biti obavljajući za njih sve ono
donirana najugroženijim što sami ne bi mogli, od
biji. U okviru nabavke lek
školama u Srbiji.
lekova i hrane do
dobrotu,
akcije #širidobrotu,
plaćanja ra
računa i podizaklista
dok
mladi biciklista
nja dokumenata.
K brend koji
ko j i p o m a žee
Kao
ra-šir
starijim sugraširom
sveta širi
ksa
rad i dobrotu,
đanima Aleksa
radost
iva
„Ko
Ko
Živković poziva
„Koka-Kola“
je
pokre
sve građane da
pokrenula
akciju #širido
se priključe
ridobrotu,
u okviru
ko promoviše
akciji dokoje
lo
nošenjem
lokalne
heroje
- ljude koji svasportskih
ko
rekvizita u
kodnevno
čine
dob dela i svojim
prodavnice
dobra
#širidobrotu
#ši
širid
iddobbrotu gestovima
gesto
sportske opre-inspirišu
20
d
me „ĐAK“ do 20.
i druge
na ljubaznost i
aprila.
dobrotu. Promovišući akAleksa Živković je mladi tivan način života, „Kokabiciklista sportskog duha Kola“ u akciji s lokalnim
koji svoju dobrotu usme- herojima želi da podrži
rava na starije sugrađane fizičku aktivnost mladih i
kojima je pomoć najpo- omogući im da osete radost
trebnija. Poznat je u Pirotu bavljenja sportom. „
12
Petak 28. mart 2014.
ZASTARA
U SUDU
ISTRAŽIVANJE
Godina
2010.
2011.
2012.
2013.
DA LI JE PRAVDA DOSTIŽNA?
Odbijajuća
presuda zbog
zastarelosti
562
173
195
234
Obustavljeno
zbog
zastarelosti
154
547
746
580
Ukupno
716
720
941
814
U izveštaju za 2010. godinu nisu uneti
podaci Prvog osnovnog suda u
Beogradu, koji je od oktobra do kraja te
godine imao 70 zastarelih predmeta.
U izveštaje od 2010, 2011. i 2012. godine
nisu uneti podaci Osnovnog suda u Nišu.
UHODAN MODEL SRPSKOG PRAVOSUĐA
Zločini zastarevaju
Nekažnjeni zločin postao je
sindrom srpskog pravosuđa u protekloj
deceniji. U gotovo svim slučajevima gde
su tuženi privilegovani ljudi iz bivše vlasti
primenjen je model zastarevanja.
BEOGRAD
U Srbiji je samo prošle goTo su i razlozi zbog kojih
dine zastarelo 814 predmeta Evropska unija insistira na
u sudovima i još 139 u istra- tome da se tokom pregozi, ukupno 953. Zastarevanje vora o poglavljima 23 i 24
kao razrađen model koji se na pravno odgovoran način
primenjuje da bi se zaštitili zatvore svi stari slučajevi,
značajni i uticajni dobro je posebno da se rasvetle oni sa
poznata vrsta puzajuće po- političkom pozadinom.
litičke korupcije. Ogroman
Slučajevi zastare koji su
broj zastarelih slučajeva sve- vezani za ljude iz Milošedoče i o neorganizovanosti vićevog režima, a poslednji
i neefikasnosti pravosuđa je slučaj direktora Carine
od koga građani ne mogu Mihalja Kertesa, direktno
da očekuju pravdu.
su u vezi sa problemom izoSudije i tužioci čiji je rad stanka lustracije posle 5.
doveo do zastarevanja pred- oktobra i s odsustvom želje
meta nisu kažnjavani, nego da se otvore tajni dosijei,
su, naprotiv, najčešće napre- da se raskine sa sistemom
dovali. Drastičan je primer građenim na kriminalisudija koje nisu odgovarale zovanim tajnim službama
ni za izbornu krađu 1996- bezbednosti.
97. godine. I kao što svaki
Ugledni profesori, sudije,
nekažnjeni zločin ostavlja tužioci, advokati sa kojima je
neizbrisiv trag poniženja
“Blic” u prona žrtvateklih mesec
ma, tako
dana razgoi nekavarao istražužnjavanje
jući problem
84% građana
odgoz a s t a re u
smatra da je
vo r n i h
srpskom
u prapravosuđu,
pravosuđe neefikasno,
vosuđu
otvoreno go83% da je zavisno od
degravore o tome
politike, a 82% da je
dira ceo
da su politički
pristrasno
sistem. Popritisci na sud i
litičke vlasti
tužilaštvo uzroci
koje su sprovele
zastarevanja. Problem
neuspešne reforme pravo- je što za taj stav nemaju posuđa nisu odgovarale.
tvrdu ni u jednoj sudskoj
Nepoverenje
Mehanizam koji se ponavlja
- Zastarevanje krivičnog gonjenja je
raširena pojava kad su u pitanju “VIP
optuženi”. Da je optužnica protiv Mihalja
Kertesa ostala na snazi i da je sud utvrdio
teži oblik krivičnog dela, zastarelost bi
nastupila tek trideset godina nakon
izvršenja krivičnog dela. Međutim, pošto je
2014. godine utvrđeno da se radi o lakšem
obliku krivičnog dela zloupotrebe službenog
položaja, apsolutni
ni rok zastarelosti
iznosi deset godina
na i na osnovu
toga je sud zaključio
čio da je
zastarelost nastupila
pila još 2010.
godine. Taj isti mehanizam
ehanizam je
primenjen i u postupku
tupku
protiv Marka Miloševića,
oševića,
koga su otporaši iz Požarevca
optužili za tešku
telesnu povredu
opasnu po život.
Vesna Rakić Vodinelić
dinelić
odluci - niko nije kažnjen
ili pozvan na odgovornost
zato što je slučaj doveo do
zastare.
- Pitanje odgovornosti u
pravosuđu nikada nije bilo
postavljeno na pravi način.
Recimo, u jednom predmetu
nedozvoljenih polnih radnji
pred novosadskim sudom je
praktično protiv svih sudija
koji su ga se dohvatili, od sudija osnovnog do Vrhovnog
suda, pokrenut postupak za
razrešenje, a nijedan postupak nije okončan razrešenjem. Paradoks je da se u
slučaju pokretanja postupka
odgovornosti protiv dvojice
sudija jednom stavljalo na
teret da je određivanjem
Sud je deset godina nakon izvršene
povrede naredio veštačenje i utvrdio da se
radi o lakšoj telesnoj povredi za koju je
nastupila zastarelost i optužba je odbijena
– objašnjava profesorka Vesna Rakić
Vodinelić za „Blic“.
Ona ističe da to rađa sumnju da sud
nekako baš u takvim slučajevima ne
posvećuje dovoljno pažnje tome da
ukidana.
odluka ne bude ukida
- Zastarevanje
Z t
j kr
kkrivičnog
rivičnog gonjenja
poznatim
prema poznat
im ličnostima je
simptom
vrlo važan si
mptom pogodan
da ozbiljno uzdrma
u
poverenje
u pravosuđee i kompromituje
ga. Ljudi zbog
zboog ovakvih
slučajevaa misle da postoje
ljudi
ljuddi prvog i drugog
reda
reeda - upozorava
Vodinelićeva.
m
pritvoraa i raspisivanjem
ice onemogućio
onemogućii o
poternice
ak jer je okrivljen
ni
postupak
okrivljeni
o, a drugom sudiji
pobegao,
da
da nije odredio pritvor i da
oran jer ne mogu d
je odgovoran
daa
krivljenog. Najčešć
će
nađu okrivljenog.
Najčešće
ani
su takvi postupci završava
završavani
oga - kaže za “Blic
c”
bez epiloga
“Blic”
n Lazić, zameni
ik
Radovan
zamenik
onog tužioca u No
oapelacionog
Nodu.
vom Sadu.
re dve godine nije
niije
Do pre
gana koji su radi
ili
bilo organa
radili
upcima disciplinske
disciplinsk
ke
na postupcima
rnosti. Oni instituinstitu
uodgovornosti.
cionalnoo nisu postojali d
doo
tu
u2009. Nii za sudije ni za tuek pre dve godine je
žioce. Tek
e, a pre godinu dan
na
za sudije,
dana
ce donet pravilnik
ko
za tužioce
DOSADAŠNJE REFORME UNELE SU DODATNI HAOS I NESIGURNOST
NOST
MOMČILO GRUBAČ
BOŽA PRELEVIĆ
profesor i bivši predsednik Saveznog ustavnog suda
advokat
- Slučajevi poput Mihalja Kertesa,
tesa, Marka
Miloševića i vladike Pahomija u Nemačkoj
bi doveli do smene predsednika
ika suda i
ministra pravde. Naše pravosuđe
uđe radi kao
prazna mašina. Funkcioniše, ali proizvodi
samo škart robu. Ogromni broj
oj
zastara svedoči o haosu,
neodgovornosti i političkim
motivima.
- Za
Zastarevanju su mnogo doprinele reforme
m i
me
reforma reforme pravosuđa. Prvo niste znali
refor
n ko je
nali
sudija, pa ko je sudija u kom sudu, pa kojii tužilac
sudij
t
u
kom tužilaštvu, pa su sve to krenuli da rade
adde iz
početka, a onda je došla reforma reforme,
poče
e gde su se
e,
sudije ponovo rešile predmeta koji su blizu
sudij
zuu
zastare.
zast Kad se na jednom predmetu izmenja
meenja
pet sudija, teško je utvrditi koji je najvišee
doprineo
tome da slučaj zastari.
do
disciplinskoj odgovornosti
i formirani su disciplinska
komisija i disciplinski tužilac.
Građani su uvereni da
političari i malobrojni pripadnici uticajnih krugova
imaju vlast nad pravosuđem.
Prema istraživanju Strateškog marketinga, objavljenog
pre nekoliko dana, 71 odsto
građana ne veruje u sudove,
a 70 ne veruje u tužilaštvo.
Od svih državnih institucija,
građani Srbije najmanje poverenja imaju u pravosuđe. Sudovi koji nemaju
predsednike i koje
nedopustivo dugo
vode vršioci dužnosti ne mogu
biti otporni na pritiske.
Simbol pravosuđa u kome
su povlašćeni izbegli kaznu,
a žrtve dodatno ponižene
postupanjem suda i tužilaštva je Požarevac, rodni
gradić porodice Slobodana
Miloševića i bahate vladavine režima devedesetih, u
kome ni policajci batinaši ni
članovi porodice Milošević
nisu kažnjeni. Žrtve u njemu
žive sa jakim osećanjem nepravde i nemoći
nem
emoć
o i pred
d moćmoć
omrež
ežom
om političara,
političarra,
a
nom mrežom
pravosuđ
đa, tajkuna
ttaj
ajkunaa i slu
užb
žbi
pravosuđa,
službi
bezbednoost
sti,i, što
š predstavlja
preeds
dstav
vlja
bezbednosti,
slik
ku srpskog
sr
g pravoprav
pr
vopravu sliku
ogro
romnim
m brojem
bro
broje
jem
m
suđa, s og
ogromnim
h slučajeva.
sslu
l čajeva.
zastarelih
u „Požarevac“
„Požar
„P
arev
evac“ ćee
Slučaju
pos
osve
v titi
ti poseban
poseb
ban
“Blic” posvetiti
seri
se
riji
j koja
koj
oja se bavii
tekst u seriji
istraživan
anje
jem pr
pravosuđ
uđa
istraživanjem
pravosuđa
u Srbiji.
Istraživan
anje
je sproveli:
sprov
ovel
e i:
Istraživanje
vijić, M..
T. Spaić, V. CCvijić,
Latko
ković,
Ilić, N. Latković,
Anđelić
ić, N.
N
B. Anđelić,
Jaćimovi
vićć „
Jaćimović
Petak 28. mart 2014.
ZASTARELI POSTUPCI U ISTRAZI
2013.
2012.
2011.
2010.
39
0
50
*Obustavljeno
zbog
139*
zastarelosti
177
**Podaci
114
Ministarstva
pravde
Srbije
100
150
200
Projekat “Da li je pravda dostupna građanima”
finansira Evropska unija (preko Delegacije EU
u Srbiji) kroz program “Jačanje medijske slobode
u Srbiji”. Objavljivanje ovog članka omogućeno je
uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj članka
isključivo je odgovornost dnevnog lista “Blic” i ni na koji
način ne odražava stavove i mišljenja Evropske unije.
13
ȳɚɱɚʃɟɦɟɞɢʁɫɤɟɫɥɨɛɨɞɟ
Foto: M. Đurica
ZA NEKAŽNJAVANJE KRIVICE
po nalogu vlasti
NAJPOZNATIJI
SLUČAJEVI
MARKO MILOŠEVIĆ sin bivšeg predsednika Srbije
Tužen
2001.
godine za
prebijanje
otporaša
u Požarevcu u
maju
slučajj
j 2000. godine;
g
zastareo 2012. godine. Živi u
Rusiji, gde je dobio politički
azil. PROTIV MARKA
MILOŠEVIĆA
povučena je
i optužnica zbog pretnji
motornom testerom otporašu
Zoranu Milanoviću, koji je pod
pretnjama i pritiscima 2005.
godine promenio iskaz.
MIRJANA MARKOVIĆ
supruga bivšeg
predsednika Srbije
Okrivljena
za nezakonitu dodelu
stanova. Suđenje je pet puta
odlagano. Da bi sprečili da
predmet
p edmet zastari, optužnica je
pr
2008.
20 godine preimenovana
u zloupotrebu službenog položaja. Predmet je konačno
zastareo 2012. godine.
JEZDIMIR
VASILJEVIĆ
većinski
vlasnik
piramidalne
štedionice
“Jugoskandik” Optužen je
za zloupotrebu službenog
položaja i da je sebi i drugima
pribavio imovinsku korist
veću od 60 miliona maraka.
Posle više od deset godina
suđenja i 20 godina od kraha
štedionice, 2013. godine
godin delo
je zastarelo.
VLADIKA ILARION
nekadašnji
neka
ne
kada
dašn
šnjiji
starešina
star
st
areš
ešin
inaa
manastira
Hopovo
Uhapšen
2001.
2 01. pod
20
sumnjom
sum
su
mnjom za
ne
nedozvoljeprotiv
polne radnje pro
maloletnika.
malo
ma
lole
letnika. Osuđen
Os
oktobra
2006.
je 9. ok
kto
tobr
b a 20
na deset
et meseci
mes
esec
zatvora.
zatv
za
tvor
o a. Vrhovni
Vrhovvn sud
je 17.
1 aprila
apr
prililaa 2007.
2
vratio
vrattio predmet
predm na
novo suđenje,
suđenj ali je
predmet
pred
edme
met zastareo.
zast
BRATISLAVA - BUBA
BU
MORINA,
bivša komesarka
za izbeglice
ce
God. 2001.
optužena
zzaa zloupotrebu
tr
reb
ebuu službenog
položaja
urgirala
polo
oža
žaja
ja jjer je urgi
g rala da se
državnog
stan iz dr
drž
žavnog ffonda
onda
on
d dodeli
njenom
njen
nom sinu. Slučaj zastareo
za
2011.
201
20
11. godine.
SLOBODAN BELJANSKI
JOVAN ĆIRIĆ
advokat i predsednik Advokatske komore
Vojvodine
direktor Instituta za uporedno
upore pravo
- Problem sa nepristrasnošću postoji zbog
velikih uticaja na sud i želje političkih
stranaka da imaju dominaciju u pravosuđu,
a i zbog unutrašnjih slabosti kod sudija zbog
čestih i neuspešnih reformi, zasluženih ili
nezasluženih napredovanja. Te se aspiracije
moraju suzbijati na svaki način. Instrumenti
postoje, ali nedostaje volja.
PREDRAG RANKOVIĆ
PECONI, vlasnik “Invej grupacije Optužnica
za utaju
poreza od
2,6 miliona
dinara podignuta 2004 .
Do zastarelosti 2012. godine
promenjeno je šest sudija.
MARIJA MILOŠEVIĆ ćerka
bivšeg predsednika i bivša
vlasnica radija „Košava“
Osuđena je na osam meseci
zatvora (dve godine uslovno)
za neovlašćeno posedovanje
oružja i izazivanje opšte opasnosti (pucala
prilikom
hapšenja
Miloševića
1. aprila
2001). Nakon
poništenja
presude iz
2002, novo
suđenje
je počelo
dve
godine
kasnije,
ali se nije
odazivala
na sud. Optužnica
za posedovanje oružja
zastarela je 2007.
VLADIKA PAHOMIJE Proces protiv
vladike Pahomija za
seksualno zlostavljanje četvorice dečaka
počeo je 2003. u
Vranju da bi u aprilu 2005,
odlukom Vrhovnog suda,
preseljen u Niš, gde je u
- Ponekad država uz po
pomoć medija napravi
se da ne
hajku na nekoga,
neekoga, a ispostavi
ispo
dokazi
dotični kriv i onda se
postoje dok
kazi da je do
da slučaj
napravi neki
nekki prećutni dogovor
do
zastari da sse ne bi dokazala
doka ni nevinost.
Opšta je pojava
poojava vraćanja
vraćanj poziva sa
naznakom “nepoznata adresa”,
iako
javnosti znaju
iak
ko svi u javno
okrivljeni stanuje.
ggde okrivljen
martu 2006. nastupila zastarelost za dva krivična dela.
„Usled nedostatka dokaza”
vladika Pahomije je oslobođen optužbi za preostala dva
krivična dela - iz 2001. i
2002. godine.
KAKO PREVAZIĆI
PROBLEM
UZROCI
1. Politički pritisci
2. Neorganizovanost i haos
u pravosuđu
3. Česte reforme i promene
zakona
4. Nedovoljna stručnost i
slab karakter pravosudnog kadra
REŠENJA
1. Jačanje nezavisnosti
sudija i tužilaca
2. Disciplinsko kažnjavanje
za nedostojno ili neznalačko ponašanje sudija i
tužilaca
3. Veća odgovornost i
iskustvo nadležnog
ministra i sudske vlasti
4. Povećanje broja
kvalitetnog pravosudnog
kadra i jačanje sudske
mreže
Integralni intervjui sa
sagovornicima biće objavljeni
narednih dana na sajtu „Blica“
ZORAN STIJOVIĆ
rukovodilac u DB nakon petooktobarskih promena
- Ovo društvo je dugo funkcionisaloo u sistemu gde je
ključnu ulogu imala tajna služba kroz
ključn
oz selekciju
kadrova partije na vlasti. Uticajem na tok i karijeru
kadro
pojedinaca lako se može uticati i naa tok
pojedi
sudskog postupka. U takvoj situacijiiji je
sudsk
manipulisati sudskim
lako m
postupcima, izborom sudija i
po
tužilaca u pojedinim
predmetima.
Download

istraga političke pozadine ubistva đinđića uslov eu