XI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM
IZ OSIGURANJA
«Globalna industrija osiguranja,
stanje,
problemi, perspektiva«
VRNJAČKA BANJA
13-16 JUNE 2013
Prof.dr.sc. Zagreb,2013.
Drago Jakovčević
Ostvareni i prognozirani rast BDP-a
SAD JE POBJEDILA RECESIJU, POZITIVAN TREND U GODINAMA
KOJE SLIJEDE,
KINA OSTVARUJE I OČEKUJE STOPE RASTA NEDOSTIŽNE ZA
RAZVIJENE ZEMLJE
EU I JAPAN STAGNACIJA2 ILI SLAB OPORAVAK
Prof.dr.sc. Drago Jakovčević
27.05.2013
OSTVARENI I OČEKIVANI RAST
NEŽIVOTNIH OSIGURANJA
OD PET NAJVEĆIH EU TRŽIŠTA SAMO SU NJEMAČKA I FRANCUSKA
OSTVARILE RAST NEŽIVOTNIH OSIGURANJA TIJEKOM 2011.
SAD, KANADA I JAPAN BILJEŽE POZITIVNE STOPE RASTA
Prof.dr.sc. Drago Jakovčević
3
27.05.2013
OSTVARENI I OČEKIVANI RAST
ŽIVOTNIH OSIGURANJA
ŽIVOTNA OSIGURANJA OSJETLIVIJA SU NA KRIZU OD
NEŽIVOTNIH OSIGURANJA!
U 2011 PAD SU IMALE:
ITALIJA 20%, NJEMAČKA 7%, FRANCUSKA 15%
Prof.dr.sc. Drago Jakovčević
4
27.05.2013
KRETANJE PREMIJA NEŽIVOTNOG
OSIGURANJA (EU-2002-2011)
KRIZA UTJEČE NA STAGNACIJU PREMIJSKIH PRIHODA
NEŽIVOTNOG OSIGURANJA
5
Prof.dr.sc. Drago Jakovčević
27.05.2013
KRETANJE PREMIJA ŽIVOTNIH
OSIGURANJA (EU-2002-2011)
- 11%
- 7%
FRANCUSKA , NJEMAČKA ITALIJA I UK OBUHVAĆAJU
70 % TRŽIŠTA ŽIVOTNIH OSIGURANJA EU
Prof.dr.sc. Drago Jakovčević
6
29.05.2013
INVESTICIJE DRUŠTAVA ZA
OSIGURANJA U EU (2011)
Investicijski
portfolio
€7.740 mlrd
55% GDP
Njemačka
Francuska
UK
40%
ostale
zemlje
Σ 60%
Prof.dr.sc. Drago Jakovčević
7
28.05.2013
STRUKTURA INVESTICIJSKOG PORTFELJA
EU-OSIGURATELJA (2001-2010)
Prof.dr.sc. Drago Jakovčević
8
28.05.2013
INVESTICIJE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE ŽIVOTA
U SAD (2009-2011)
AMERIČKI OSIGURATELJI IMAJU KONZERVATIVNIJU
INVESTICIJSKU POLITIKU OD EUROPSKIH
Prof.dr.sc. Drago Jakovčević
9
29.05.2013
PROBLEM IZBJEGAVANJA VOLATILNOSTI I
PROCIKLIČNOSTI (QIS5)
1. “Matching adjustment “(Uravnotežena prilagodba) –
konstrukcija portfolia od rangiranih obveznica koje se drže
do dospijeća kako bi se više izložili “default riziku” nego
“spread” riziku.
2. Protuciklička premija – primjena reducirane diskontne
stope u vrednovanju obaveza(matem.rezerve) u uvjetima
prekomjerne volatilnosti tržišta(EIOPA)
3. Ekstrapolacija –određivanje nerizične kamatne stope u
okolnostima kad tržište nije dovoljno duboko, likvidno i
transparentno! Kako uskladiti vrednovanje obveznice s
dospijećem od 15 godina s dospijećem obaveza od 25
godina?
Prof.dr.sc. Drago Jakovčević
10
29.05.2013
PERSPEKTIVA TRŽIŠTA
OSIGURANJA ?
 KAKVE SU MAKROEKONOMSKE POLITIKE U POJEDINIM
ZEMLJAMA ?
ŠTEDNJA (AUSTERITY) I RECESIJA SU POZITIVNO
KORELIRANE !
 VIŠE ŠTEDNJE = DUBLJA RECESIJA= PAD PREMIJSKIH
PRIHODA
TAMO GDJE SE OPORAVILA EKONOMIJA OPRAVILO SE
TRŽIŠTE OSIGURANJA
 AMERIKA JE UDŽBENIČKI PRIMJER NAČINA IZLASKA IZ
KRIZE!
Prof.dr.sc. Drago Jakovčević
11
29.05.2013
DRŽAVNA POTROŠNJA I BDP U
SAD
Prof.dr.sc. Drago Jakovčević
12
27.05.2013
Državni prihodi , potrošnja i BDP u
SAD
Prof.dr.sc. Drago Jakovčević
13
27.05.2013
NOVČANA MASA(M1) i BDP u
SAD-u
Prof.dr.sc. Drago Jakovčević
14
23.05.2013
Download

Globalna industrija osiguranja, stanje, problem, perspektiva