FEDERAL ELEKTRİK
A.G.-O.G. ŞALT • TANITICI REKLAM
DÜNYADA “TANINMIŞ MARKA” STATÜSÜNE SAHİP
“FEDERAL”DE 3250 ÇEŞİT ÜRÜN ÜRETİLİYOR.
YATAY TİP YÜK KESİCİLER
Bıçaklı sigortalı yük kesiciler
EN 60947-3 standardına
göre, VDE ve IEC’ye uygun
olarak 160 A, 250 A, 400 A
ve 630 A olarak
üretilmektedir. Bıçaklı
sigortalı yük kesiciler,
hem pano içinde hem
de pano ön yüzeyinde
kullanılabilir. Çekilen akım ve
yükteki değişikliklere bağlı
olarak bıçaklı sigortaların
değiştirilmesi ile istenilen
anma akımında veya işletme
sınıfında devre koruma
imkanı sağladığından aynı
şalteri çok yönlü kullanmak
Elektrik malzeme imalatından
mermere, aydınlatmadan,
doğalgaza kadar farklı alanlarda
faaliyet gösteren Federal Şirketler
Grubu’na bağlı Federal Elektrik,
alçak gerilim otomasyon ve şalt
malzemeleri üretiminde Türkiye’nin
önde gelen firmalarından biridir.
Avrupa’nın ve dünyanın belirlemiş
olduğu IEC ve EN standartlarının
belirlediği kalitenin üzerinde ürünler
üreten, 25 yıldır elektromekanik
sektöründe faaliyet gösteren
FEDERAL, 2008 yılında dünyada
“tanınmış marka” olarak tescil
edilmiştir. Alçak gerilim otomasyon
ve şalt malzemeleri üretiminde
3.250 çeşit ürün üretmekte dört
kıtada 45 ülkeye satış yapmaktadır.
FEDERAL Elektrik’te; 16 A’den
2500 A’e kadar kompakt tip
devre kesiciler, 630 A’ den
6300 A’e kadar açık tip şalterler,
kaçak akım korumalı şalterler,
2 A’den 125 A’e kadar otomatik
sigortalar, parafudurlar, darbe
akım anahtarları, paket şalterler,
sigortalı- sigortasız yük kesiciler,
dikey yük ayırıcılar, NH bıçaklı
sigortalar, silindir sigortalar, kaçak
akım koruma şalterleri, kontaktörler,
kompanzasyon kontaktörleri,
yüksek akım kontaktörleri, tesisat
kontaktörleri, termik röleler,
kondansatörler, motor koruma
şalterleri, ölçü aletleri, muhtelif
ölçü ve kumanda röleleri ve reaktif
güç kontrol röleleri, akım trafoları,
güç analizörleri, aşırı akım röleleri,
dağıtım panoları, bara sistemleri
üretilmektedir.
Bu ürünlerin yanı sıra aydınlatma
sektörünün gereksinim duyduğu
elektronik balast üretimi de Federal
bünyesinde yapılmaktadır. Federal
elektronik balastlar, yüzde 35’lere
varan enerji tasarrufu sağlamakta
ve ampul ömrünü yüzde 50
artırmaktadır.
2002 yılında yapılan Ar-Ge
çalışmaları neticesinde G4’ten
G25’e kadar her marka doğalgaz
sayacına akuple edilebilen ön
ödemeli modüler üniteler geliştiren
FEDERAL, daha sonra G2,5 ve G4
mekanik doğalgaz sayacı üretmeye
başlamıştır.
FEDERAL, Türkiye’de ilk ve tek
TS5910 EN 1359 standardına
uygun tip test deney ünitelerinin
bulunduğu Tip Test Laboratuarı’nı
kurmuştur.
2013-2014 yılında piyasaya
sunulan yeni ürünler:
KAÇAK AKIM KORUMALI DEVRE KESİCİLER
Alçak gerilim devrelerinde oluşabilecek
toprak kaçak akımlarına karşı, kaçak akım
algılama rölesi ve toroidal trafo kombinasyonu ile algılanıp açtırma bobini veya düşük gerilim bobini montajlı devre kesicilere
kumanda edilerek koruma sağlanabileceği
gibi, kaçak akım korumalı tip kompakt
devre kesiciler ile de koruma sağlanabilmektedir. Toroidal trafo, algılama rölesi ve
açtırma bobini bu devre kesicilerin içine
yerleştirilmiştir. Dışarıdan hiçbir aksesuar
bağlantısına gerek olmadan sadece giriş ve
çıkış terminalleri bağlanarak montajı yapılabilir. 25 kA kesme kapasitesine sahip olan
ürün 30 mA-100 mA-300 mA kaçak akım eşiğine sahiptir.
140
Mayıs 2014
viko.indd 1
11.06.2014 13:44
ilan.indd 1
11.06.2014 13:55
SİLİNDİR SİGORTALAR
Endüstriyel
binalarda ve
konutlarda tercih
edilen ürününün
anma akımı 2 A’den
100 A’e kadardır.
8,5x30,5- 10x3814x51-22x58 mm
ölçülerinde üretim
yapılmaktadır. Yüzde 50’ye kadar
yer tasarrufu sağlayan ürünün
sigorta yuvaları da ürün gamında
yer almaktadır. Sigorta yuvaları
1 faz, 1 faz+nötr ve 3 faz olarak
üretilmektedir.
SOLİD LİNK
NH sigortaları buflonsuz
olarak doğrudan köprüleme
yapmak için kullanılmaktadır.
160 A’den 630 A’e kadar NH
altlıklara uygundur. NH00NH1-NH2-NH3 sigortalara
uygun olan ürün izolesiz tiptir.
KAÇAK AKIM KORUMALI
OTOMATİK SİGORTALAR
Kaçak akım rölesi görevinin
yanında otomatik sigorta
özelliklerini de taşıyan
ürün, aşırı akıma
karşı da koruma
sağlamaktadır. 6
A’den 40 A’e kadar
üretilmektedir.
Kısa devre kesme
kapasitesi 10
kA’dir. Nominal
akımı 30 mA-300 mA
olarak üretilmekte olup, B ve C
tipleri bulunmaktadır. Kutup sayısı
1faz+nötr’ dür.
PARAFUDURLAR
Enerji nakil hatlarında meydana gelen aşırı gerilimi toprağa deşarj
eden koruma elemanıdır. Tip 1 (B), Tip 2 (C), Tip 3 (D) ve Tip 1+2
(B+C) olarak üretilmektedir. Tepki süresi <25 ms olan ürünün çalışma
ortam sıcaklığı -40 °C.. +85 °C’dir.
25 A-32 A-100 A ve 125 A sigorta veya şaltere uygundur. B sınıfı 3
faz+Nötr, C sınıfı 1 faz+Nötr ve 3 faz+Nötr, D sınıfı 1 Faz+ Nötr ve B+C
sınıfı ise 3 faz+Nötr olarak üretilmektedir.
ÖLÇÜ ALETLERİ
Federal mevcut ölçü cihazlarına
ek olarak yeni tasarlamış olduğu
dijital ampermetre, voltmetre ve
multimetreyi ürün gamına ekledi.
Ampermetreler, akım trafo bağlantılı,
direkt (200A) ve 2 röleli olarak;
voltmetreler de direkt ve 2 röleli
olarak 72*72 ve 96*96 ebatlarında
üretilmektedir. Multimetreler ile akım
trafosu bağlantılı ve 8 röleli olarak
üretilmektedir.
DARBE AKIM ANAHTARI
HARMONİK FİLTRELERŞÖNT REAKTÖR:
Harmonik filtreler monofaze ve
trifaze olarak 0,5 kVAR’dan 100
kVAR’a kadar üretilmektedir.
Rezonans frekansı standart olarak
189 Hz’dir. Talebe göre 134 ve 210
Hz rezonans frekansında üretim
yapılmaktadır. Şönt reaktörler ise,
monofaze, trifaze ve kademeli olarak
üretilmektedir. 0,25 kVAR’dan 50
kVAR’a kadar üretilmektedir.
Aydınlatmanın iki ya
da daha fazla noktadan
kontrolünü sağlamak amacıyla
kullanılmaktadır. Kablo
çekiminde zamandan yüzde 80,
kablo uzunluğundan
yüzde 50
tasarruf sağlar.
Raya montaj
özelliğine sahip
olan ürünün
nominal akımı
16 A’dir. 24 V
- 48 V-230 V
bobin gerilimi
olup, ürün
yardımcı kontak
eklenebilme
özelliğine
sahiptir.
142
Mayıs 2014
viko.indd 2
11.06.2014 13:44
Download

“federal”de 3250 çeşit ürün üretiliyor.