VIS
SRB NEPOVRATAN ELEKTROMEHANIČKI MOTOR ZA SEGMENTNE KAPIJE
INSTRUKCIJE I UPOZORENJA ZA MONTIRANJE, UPOTREBU I ODRŽAVANJE
Rev. 01 - 07/2011 RT
TEHNIČKI PODACI
LIFE home integration zadržava pravo da promeni specifikacije u bilo koje vreme
bez najave, zadržavajući namenost i funkcionalnost.
VIS je porodica motora, elektromehanički nepovratne, za automatiku segmentnih vrata,
balansirana,klizne kapije industrijske kapije sa kaišnim i lančanim pogonom.
Raspon je 1 model : bez VIS kontrolne table
VIS
Elektromehanički motora sa nepovratnom spregom za segmentnu
i kliznu kapiju sa enkoderom i sa ili bez centralne komandne ploče
VIS
priključenje
V
230 Vac 50 Hz
napajanje
V
230 Vac 50 Hz
maksimalna snaga
W
450
trenutna absorpcija (230V)
A
3
moment motora
Nm
45
podamzivanje
Type
mazivo
elektromehanički prekidači
SI
enkoder
SI
rpm
20
radni ciklus
%
35
Ocenjeno radno vreme
min.
temperatura rada
°C
-20 +70
stepen bezbednosti
IP
54
brzina
F
klasa izolacije motora
Težina
15 Kg
centralna jedinica
GE VIS R DL
Maksimalna visina 5,5m sa VISCH
2
60
1
RG58-50ohm
1
2
ANTENA
N.C.
ZAJEDNIČKO ZA KOMANDE
STOP
6
7
8
9
OTVARANJE
ZATVARANJE
N.O.
STEP
N.C.
OSETLJIVE IVICE
N.C.
FOTO
2
6
7
24Vac3Wmax / FOTO TEST
10
IZLAZ 24 Vac 200 mA max
POMOĆNO SVETLO
6
12
15
16
PLAVA
BRAON
BELA
CRNA
7
8 OTVORI
9 ZATVORI
10 DELIMIČNO OTVARANJE
5
14
24Vac3wmax
16
MOTOR OTVARANJE 20
MOTOR ZAJEDNIČKO 21
MOTOR ZATVRANAJE 22
STOP 7
ZAJEDNIČKO ZA KOMANDE 6
GRANIČNI PREKIDAČ OTVORI 30
33
34
ZAJEDNIČKO 32
ENKODER
ENKODER
GRANIČNI PREKIDAČ ZATVORI 31
6
24
25
7
23
25
230Vac40Wmax
0V
24Vac
16Vac
0Vac
ZAJEDNIČKO ZA KOMANDE
6
12
15
14
16
24V
12V
NC
NO
0V
12V
230 Vac
230aV
6
TX
RX
24V
L1
FOTO TEST
COM
4
L2
L1
0V
TREPTUĆE
230 Vac 40W max
NC
NO
0V
230 Vac 25W max
12V
MOTOR1 ZATVARANJE
24V
ZAJEDNIČKO MOTOR1
COM
22
23
24
25
MOTOR1 OTVARANJE
KONDENZATOR
TX
RX
24V
12V
3
20
21
NO
NC
INDIKACIONO SVETLO
14
15
16
COM
10
11
12
N.O.
N.O.
1
2
1 VEZE I LINKOVI
Motor mora biti povezan na centralu LIFE GEVISRDL.
Sve operacije ovih kablova i veza treba da bude isključen sa
napajanja, ako je isključeno mora da se ispište naziv:
"UPOZORENJE ODRŽAVANJE U TOKU".
Interno povezivanje elektromehaničkog linearnog aktuatora koji su fabrički
postavljeni moraju biti promenjeni.
Međutim, predstavlja sledeće uopozorenje: napajanje mora biti usmereno i
priključeno od strane PROFESIONALNOG MONTERA.
The power line must have adequate protection earth faults.
Strujni kabl mora da ima adekvatno uzemljenje. Mora biti obezbeđeno
komplentno isključenje sa mreže vazdušnim kontaktom od najmanje 3.5mm
1.1 Uvod u električnu instalaciju u motoru
a) Za pristup terminalima, neophodno je ukloniti poklopac (1)
b) Pričvrstite kablove za bazu montaže pomoću kablovskih vezica (2)
C
1
2
1,2 Električne veze
Monter bi trebao da izvrši povezivanje napajanja uređaja za automatizaciju na
električnu mrežu 230V AC 50Hz. Veze između centrale, motora, enkodera i
transformatora su već izvršene od strane proizvođača.
Pažnja: neophodno je da se poveže motor za tlo. Krimpujte žuto-zelenu žicu umesto napojnog
kabla na poklopcu više kod tačke markirane simbolom kao što je prikazano na slici.
4
2 INSTALACIJA
2.1
Prelimirnarne provere i ograničenja funkcionalnosti
Pre instalacije morate uraditi sledeće preliminarne provere:
Struktura vrata je adekvatno jaka, šarke su efikasne i da postoje
Nema trenja između fiksnih i mobilnih delova
Put energetskih kablova se vrši u skladu sa kontrolom i bezbednost
Postoji mehanički prekidaš na otvoru
Ispravno stanje vrata.
Tabela ima indikativnu vrednost, kao što su mnogi faktori koji određuju
granice primene:
SEGMENTNA VRATA
VIS
VISINA MAX 6,5 m
ŠIRINA MAX 8 m
KLIZNA VRATA
TEŽINA MAX 1000 kg
2.2 INSTALACIJA KOMPONENTI MOTORA
2.3
SASTAV MOTORA
1. LIVE SOCKET
VIS se može povezati direktno na vratilo kapije.
D = 254 mm = 1 "
Ručno otključavanje motora se vrši okretanjem dugmeta za oslobađanje kontra
smeru kazaljke na satu, pozicija (A) do pozicije (B).
ZAKLJUČANO
OTKLJUČANO
2.3.1 DIREKTAN POGON
Gurnite čaure (G) na osovinu (D)
Ubacite motor (C) na SPREGU KAPIJE (D)
pokrećite kapiju tako da odgovara šupljini
osovine sa onim KABLOM JARBOLA MOTORA
Ubacite TAB (E) između dve šupljine
zajedno sa vratilom motora (F)
F
E
D
C
D
H
D
G
I
Zategnite sa vijkom (H).
Sklopite držače (I) i obezbedite ih
za motor (C) (izbegavajući bravu).
C
2.3.2 LANČANI PRENOS
E
Motor može biti povezan sa VIS pomoću
TRANSMISIONOG LANCA.
Instalacija segmentnih garažnih vrata sa
visinom većom od 5.5 m, za ovaj tip
moraju se koristiti dodaci kako bi
kompletirali VISCA. Zategnite sa
vijkom (H). Sastavite držače (I) i
pričvrstite ih za motor (C) (izbegavajući bravu).
C
Ručno otključavanje motora se vrši okretanjem dugmeta za oslobađanje kontra
smeru kazaljke na satu, pozicija (A) do pozicije (B).
ZAKLJUČANO
OTKLJUČANO
.
Pričvrstite nosač lančanika (L) na motor (C) pomoću šrafova.
Stavite TAB (M) šupljinu sprege na kapiji (N) nakon CROWN GEAR (H) i onda
spregu na vratima Z40 kod TAB-a i pričvrstiti sve sa šarafima (P).
Zatim ubacite TAB (Q) u šupljinu osovine sa PINION Z26 onda priljučite za POGON
MOTOR-a (R) i pričvrstiti sa šarafima (D).
Spojite dva kraja sa lancem (T) sa dodatnim zglobom i krunom (R) Z40
i ostavite da motor visi, nakon toga pričvrstite motor na zid, uveravajući da
je lanac pod pravim horizontalnim uglom postavljen (pogledati crtež).
2
O
L
M
P
O
N
C
O
T
O
R
Q
T
R
S
2
3
R
R
1
3 OTKLJUČAVANJE MOTOTRA
VISMV Manual unlock release chain.
Fiksirati zupčanik (A) sa vijkom (B)
nakon fiksiranja Lanca za otključavanje (C)
VIS motor pritegnuti sa 4 vijka (D)
C
A
B
D
PAŽNJA: Da bi ste otpustili, prvo povucite, nakon toga pomerajte lanac levo ili desno.
E
ZELENO
F
CRVENO
VISBLK: Ručno otključavanje pomoću klatna (E) Zelena (F) crvena
Zamenite dugme za otpuštanje sa tim koji se nalazi u kompletu.
8
.
5RI3060000
5RI3070000
5RI3010000
5RI3040000
OPEN
CLOSE
5RI3030000
5RI3020000
5RI3080000
5RI3050000
5RI3000000
Deklaracija usaglašenosti
under Directive 98/37/EC, appendix II, part B (Manufacturer’s Declaration of CE Conformity)
LIFE Home Integration
Via S.Pertini 3/5
31014 COLLE UMBERTO (TV)
deklariše sledeće artikle:
VIS
MOTOR
koja zadovoljava osnovne potrebe i sulove utvrđene u sledećim direktivama:
•
Low voltage directive 98/37/EEC and subsequent amendments,
Electromagnetic compatibility directive 89/336/EEC and subsequent amendments,
Radio and telecommunications equipment directive 1999/5/EC and subsequent amendments.
•
•
i zadovoljava sledeće standarde:
•
EN 12445:2000
•
EN 12453:
•
•
•
•
EN 60204-1:1997
EN 60950
ETSI EN 301489-3:2001
EN 300220-3:2000
Industrial, commercial and garage doors and gates – Safety in the usage of motorised doors –
testing methods
Industrial, commercial and garage doors and gates – Safety in the usage of motorised doors –
Requisites
Machinery safety – Electric equipment of the machine – Part 1: general rules.
Information technology equipment - Safety - Part 1: General requisites
Electromagnetic compatibility for radio equipment and appliances.
Radio equipment and systems – short band devices – Technical characteristics and testing methods for
radio apparatus with a frequency of 25 to 1000 MHz and powers of up to 500mW.
The Manufacturer also declares that it is not permitted for the abovementioned components to be used until such time as the
system in which they are incorporated is declared conform to directive 98/37/EC.
COLLE UMBERTO ____________
Ime i prezime:
Pozicija::
Potpis::
0
MICHELE RUI
PRESIDENT
Adresa:
Telefone:
Fax:
http:
e-mail:
Via Sandro Pertini,3/5 31014 COLLE UMBERTO (TV) Italia
+ 39 0438 388592
+ 39 0438 388593
www.homelife.it
[email protected]
Download

Uputstvo za ugradnju