Plan i Program u državnim školama
Gwinnett Kantona, od K (vrtića)-12og razreda, zove se Academic
Knowledge and Skills (AKS). AKS
za svaki level razreda detaljno
objašnjava bitne stvari koje se
očekuju od učenika da nauči i
savlada u odgovarajućim razredima
ili predmetima. AKS nudi solidnu
osnovu na kojoj nastavnici mogu
graditi bogata iskustva u učenju.
Nastavnici koriste vodič za
nastavni plan i program, udžbenike,
tehnologiju i druge materijale za
podučavanje AKS-a kako bi bili
sigurni da svaki učenik/ca uči do
svog potencijala.
Plan i Program, tj. The Academic
Knowledge and Skills (AKS),
razvijen je od strane naših
nastavnika, sa učešćem naših
roditelja i zajednice, kao odgovor
na misiju Državnih Škola Gwinnett
Kantona.
Misija Državnih Škola Gwinnett
Kantona je da se postigne izvrsnost
u akademskom znanju, vještinama i
ponašanju za svakog učenika, te da
to rezultira u mjeri poboljšanja za
standarde lokalne, nacionalne i
svjetske klase.
PRVI RAZRED
AKS BROŠURA ZA RODITELJE
Čitajte da biste saznali više o tome
šta će Vaše dijete naučiti u prvom
razredu i kako možete podržati
svoje dijete u učenju kod kuće.
Preporučujemo Vam da razgovarate
sa svojim djetetom o tome šta on ili
ona uči.
DOBRODOŠLI U PRVI
RAZRED!
Akademsko Znanje i Vještine
Academic
Knowledge
and Skills
2011-12
st
AKS Brochure – 1 Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
1
Engleski Jezik
Naučiti kako čitati i pisati je osnova za sva učenja. U prvom razredu, učenici rade na vještinama početnog čitanja i pisanja koje će ih dovesti
do uspjeha u kasnijim stupnjevima obrazovanja. Naime, fokus je na slova, zvukove i riječi, kao i čitanje i pisanje sa tačnim izražavanjem.
Učenici koriste čitanje i pisanje tokom školskog dana kao dio engleskog jezika, matematike, prirodnih i društvenih nauka pri aktivnostima u
učionici. Aktivnosti uključuju dijeljenje zajedničkog iskustva u čitanju i pisanju, horsko čitanje, čitanje u maloj skupini, neovisno čitanje i
pisanje-sve to u učionici i za vrijeme Writing Workshop, tj u radionici za pisanje.
Do kraja prvog razreda od učenika se očekuje da:
• Da počnu razumjevati odnos izmedu glasa/slova i patern u riječima kao što su konsonanti/suglasnici i vokali, mješavine suglasnika i
porodicu riječi (-ake, -at, -ed);
• Da počnu koristiti gramatiku i spelovanje u pisanju (veliko slovo, interpunkciju i pravilno spelovanje riječi za level u kom se nalaze);
• Da počnu sticati vještine doživotnog čitatelja i pisca, kao npr. da sami odaberu knjigu, da sami isprave pogreške prilikom čitanja i
pisanja, druženje s vršnjacima i slušanje o čitanja i pisanja; i
• Koristiti čitanje i pisanje za komunikaciju putem slušanja, govorenja i izvođenja.
Uravnotežena Pismenost
Nastavnici slijede ove principe da utvrde najbolje nastavne metode, strategije i materijale kako bi se zadovoljile potrebe naših učenika:
• Učenje čitanja i pisanja je složen proces s mnogo aspekata.
• Čitanje i pisanje su doživljaj jezika, a ne samo izolirano vježbanje vještina.
• Čitanje i pisanje su međusobno povezani oblici komunikacije koji proizlaze iz slušanja i govorenja.
• Ne postoji "jedan način" za podučavanje iz čitanja ili pisanja. Nastavnici će uključivati širok izbor strategija da nauče svakog učenika.
• Učenje čitanja i pisanja se javlja uz razvojne faze napredovanja.
• Sva djeca mogu učiti čitati i pisati uz ovaj razvojni progres s odgovarajućim prilagođavanjem
• Znajući kako se svako dijete razvija i kako omogućuje nastavnicima procjenu, planiranje i učenje na odgovarajući način.
• Djeca trebaju biti u prostoru gdje su izloženi knjigama.
• Čitanje i pisanje za i sa djecom trebalo bi se dogadati svaki dan.
• Svaki dan, djeca trebaju imati mogućnost za čitanje materijala koji su oni sami odabrali i da pišu o temama koje su sami odabrali.
• Čitanje i pisanje su prisutni u svim predmetima.
Slušanje, Govorenje i Pregledanje
Djeca prvog razreda slušaju i pišu o raznim književnim oblicima, kao što su priče i pjesme, u žanru fikcije i nofikcije. To uključuje bajke,
basne, biografije i izvještaje. Uče da slušaju pažljivo kako bi mogli odgovoriti na pitanja i upute. Učenici komuniciraju s opisnim jezikom u
odnosu na iskustvo, prepričavajući priče i raspravljajući o karakteru i temi.
Čitanje
Strategije i Razumijevanje
Učenici prvog razreda čitaju i pričaju priče po fotografijama, slikama i uče kako predvidjeti slijed, događaje i rezultate. Oni istražuju
koncept stvarnog i zamišljenog kao što su poređenja i kontrasti unutar priče i priča. Učenici s razlogom i sa zadovoljstvom čitaju različite
tekstove. Učenici prvog razreda, bilo sa slikom ili bez slike, čitaju i razgovaraju o svojim vlastitim radovima.. Očekuje se da na razrednoj
razini čitaju tekstove s tačnošću, odgovarajuće brzine i izražavanja kako bi se učinkovito shvatilo šta su pročitali.
Rad sa riječima, rječitost i rječnik
Do kraja godine, učenici prvog razreda trebaju biti u mogućnosti da čitaju i speluju riječi sa zadanog spiska. Pitajte nastavnika Vašeg djeteta
za spisak ovih riječi. U toku prvog razreda, nastavnici ocjenjuju znanje učenika za te riječi i njihovu sposobnost da ih koriste u čitanju i
pisanju.
Pisanje
Učenici pišu izmišljene i neizmišljene priče koje imaju odgovarajući uvod, razradu i zaključak. Počinju razvijati osjećaj publike i pisati iz
određenog cilja. Učenici prvih razreda koriste pravilno gramatiku, spelovanje, upotrebu velikog slova i interpunkcije. U stanju su da svoj
pisani tekst čitaju drugima.
Knjige za Čitanje za Vaše Dijete koje je u Prvom Razredu
You Read to Me, I’ll Read to You: Very Short Fairy Tales to Read Together
st
AKS Brochure – 1 Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
2
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day
Bear Snores On
Ramona the Pest
Henry and Mudge
The Hundred Dresses
Charlotte’s Web
The Little House
How the Elephant Got Its Trunk
Gail Gibbons’ series of nonfiction titles
Veći Izbor Divnih Knjiga za Djecu
Georgia Book Award Books:
www.coe.uga.edu/gcba
100 Best Books:
www.teachersfirst.com/100books.cfm
American Library Association Notable Books for Children:
www.ala.org/ala/awardsgrants
Savjeti za Roditelje kako Postići Pismenost kod Djece
•
•
•
Čitajte zajedno svaki dan. Pitajte dijete da pretpostavi i ubaci nove riječi koristeći sličice.
Posjetite biblioteku. Redovni odlasci u biblioteku daće Vašem djetetu širok izbor materijala za čitanje. Izaberite knjige sa rimovanjem,
ponovljenim frazama ili sa pretpostavljenim pričama.
Vježbanje u pisanju uključuje kratke zahvalnice i vlastiti rječnik. Pomozite djetetu da kreira “knjigu” slova od A-Z, kompletiranu sa
rečenicama ili crtezima ili sa fotosima iz magazina.
__________________________________________________________________________
Matematika
Kroz matematički program GCPS’ od K (vrtica) –12 razreda, učenici postaju biti sigurni u sebe i kompetentni u rješavanju matematskih
problema. Oni će biti u mogućnosti izračunati i duboko konceptualno razumijevati brojeve. Učenici će kritički misliti. Oni će prenijeti svoje
misli i matematičko zaključivanje na odgovarajući način dok se pripremaju za takmičenje na globalnoj razini.
Plan i program za učenike prvih razreda fokusira se na vještine procesiranja, brojeve i računske radnje, geometriju (oblike), mjerenje, algebru
(paterne) analitičke podatke. Po završetku prvog razreda učenici bi trebali znati slijedeće:
•
Objasniti vrednosno mjesto brojeva do 100;
•
Sabirati i oduzimati brojeve manje od 100;
•
Brojati po 2, po 5 i po 10, naprijed i nazad, do i od broja 100 (naprimjer, 2-4-6-8 and 10-20-30-40);
•
Koristiti sprave za mjerenje dužine, težine, visine i kapaciteta;
•
Kreirati geometrijske oblike (kvadrate, krugove, trokutove, pravougaonike, pentagone, heksagone, cilindre, kupe i pravougaone prizme) i
prepoznati njihov osnovni oblik;
•
Znati odrediti najbliže vrijeme do punog sata i do pola sata, kao i objasniti kako je kazajlka za minute u relaciji sa kazaljkom za sate;
•
Riješiti jednostavne probleme, ukljucujuci i one koji imaju prostorne relacije (naprimjer: blizu, daleko, iza, lijevo od, itd); i
•
Skupiti podatke i prikazati ih na jednostavnim tabelama i grafikama.
Učenici prvih razreda koriste bezbroj strategija i sprava dok savladavaju matematiku. Rade zajedno da riješe probleme. Crtaju slike i stvaraju
vezu sa stvarnim svijetom. Učenici koriste pomoćna sredstva, metalne novčanice, satove i tabele sa brojevima. Učenici prvih razreda koriste
tehnologiju učeći lekcije iz matematike. U razredu koriste matematske problem sa riječima i brojevima i strategije za rješavanje problema.
Savjeti iz Matematike za Roditelje
•
•
•
Imajte bar jedan analogni sat u kući (sa standardnim izgledom i kazaljkama). Pričajte o vremenu.
Posmatrajte predmete po kući. Procjenite veličinu. Koristite nestandardne sprave za mjerenje, kao npr, spajalice i metalne novčiće.
Igrajte se sa kartama i igrama na ploči koje zahtjevaju računanje.
__________________________________________________________________________
st
AKS Brochure – 1 Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
3
Prirodne Nauke
Istraživanje prirodnih nauka u prvom razredu njeguje se uz praksu. Učenici istražuju sadržaje prirodnih nauka o zemlji, životu i iz fizike.
Počinju doživljavati prva iskustva naučnog istraživanja. U prvom razredu učenici će razviti naučne vjestine, kao npr. posmatranje, skupljanje
i analiziranje podataka, mjerenje i donošenje zaključaka.
Karakteristike Prirodnih Nauka
Učenici prvih razreda su podstaknuti da pitaju pitanja u vezi sa svijetom oko njih i da počinju pretpostavljati štabi mogao biti odgovor na ta
pitanja. Učenici koriste naučne sprave da skupe i analiziraju podatke. Naučice kako procjeniti dužinu i težinu različitih predmeta. Djeca
razvijaju modele koji prezentiraju naučna otkrića.
Vrste Prirodnih Nauka
Prirodne Nauke o Zemlji
Učenici prvih razreda koriste instrumente za vrijeme— kao što su termometar, vjetrokaz i barometar — da bi posmatrali, mjerili i analizirali
podatke o vremenu na osnovu kojih određuju osnovnu strukturalnu formulu za vrijeme. Istražuju promjene u vodi kad se voda smrzava i topi
i kako je svaka ta faza u relaciji sa temperaturom. Učenici prvih razreda će ocjenjivati ulogu prirodnih bogatstava u našim svakodnevnium
životima i za buduće generacije.
Prirodne Nauke o Životu
Djeca uporeduju osnovne potrebe biljaka i životinja. Uče kako objasniti osnovne dijelove biljke— korijen, stablo, list i cvijet. Učenici prvih
razreda porede različite životinje u njihovom fizičkom izgledu, rastu i kretanju.
Prirodne Nauke o Fizici
Učenici prvih razreda istražuju svjetlost i zvuk identificirajuci izvor svjetlosti iprepoznavajući vibracije u proizvedenom zvuku. Takođe
ispituju djelovanje magneta na raznim objektima i demonstriraju privlačnost i odbijanje magneta .
Savjeti iz Prirodnih Nauka za Roditelje
•
•
•
Posjetite vrtni centar. Pitajte dijete da nacrta biljke i cvijeće i da ih sortira po boji, obliku i veličini.
Izjutra, pričajte o vremenu. Pitajte dijete da pretpostavi koju bi odjeću trebalo obući za takvo vrijeme.
Pitajte dijete da nađe predmete u kući i da li bi magnet mogao privući, odbiti ili ne imati efekt na te predmete.
_______________________________________________________________________
Nauka o Društvu
Program iz predmeta Nauka o Društvu u GCPS ' sistemu priprema učenike da sudjeluju kao konstruktivni građani u demokratskom društvu.
Učenici razumiju svoju ulogu i odgovornosti kao građanin. Uči se o Američkoj baštine , njenim ulogama i odgovornosti u svijetu. Učenici
povezuju proslost sa sadašnjošću. Oni uče sličnosti i razlike među narodima, kulturama i narodima svijeta. Učenici interpretiraju karte i
globuse, obraduju informacije, te rješavaju probleme. Teme izučavanja uključuju: Vjerovanja i ideje koje utiču na odluke i zakone, i
vjerovanja određuju donošenje odluka; sukobi uzrokuju promjene, kultura je proizvod društva, akcije utiču na društvo, i kretanje ideja i ljudi
utiče na sviju.
Interpretativne vještine /Gdje živimo/Privatne financije
Učenici prvih razreda mogu locirati svoj grad, kanton, državu i kontinent na mapi. Znaju glavne karakteristike zemljine površine. Učenici uče
kako objasniti vremenske granice. U stanju su da naprave razliku između činjenice i mišljenja. Učenici prvih razreda mogu odrediti glavnu
ideju, detalje, dijelove događaja i razlog i efekt u sadržajima Nauke o Društvu. Počinju učiti o koštanjima i beneficijama pri izboru trošenja i
čuvanja.
Naši Narodi
Učeći predmet Nauka o Društvu učenici, od K (vrtića) – 5-og razreda, se fokusiraju na Našu Baštinu. U prvom razredu, učenici uče o
američkim narodnim pričama i njihovoj ulozi u pričama o Americi . Djeca uče o američkim herojima i pozitivnim karakternim osobinama.
(Pogledajte sekciju Character Education da saznate više o ovom što je naglašeno).
st
AKS Brochure – 1 Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
4
Građanski Savjeti za Roditelje
•
•
Pitajte dijete da Vam pomogne pronaći kartu/mapu za putovanje. Pričajte o gradovima idržavama kroz koje će te putovati. Gledajte
znakove i obilježja na karti/mapi.
Pričajte na njihovom nivou o trenutnim događajima.
__________________________________________________________________________
Likovna Umjetnost i Muzičko Obrazovanje
Učenici prvog razreda su “prirodni” umjetnici i muzičari. Nastavnici potstiču prirodni entuzijazam djeteta za muziku i umjetnost.
Likovna Umjetnost
Učitelji naglašavaju radosna istraživanja i otkrića u program likovne umjetnosti. Kroz ponavljanje u razredima osnovne škole, učenici
savladavaju pojmove umjetnosti. Učenici osnovne škole uče elemente umjetnosti i načela dizajna koji se nalaze u svim umjetniškim
radovima. Učenici se upoznaju sa umjetnicima i umjetničkim djelima iz cijelog svijeta kroz vjekove. Radeći umjetnost, učenici stvaraju
vlastita djela, kao što su crteži, slike i skulpture. Kreirajući umjetnost koriste imaginaciju.
Učenici prvih razreda stvaraju likovna djela pomoću balansa, sastava primarnih i sekundarnih boja. Oni koriste različite materijale i tehnike
da bi stvorili umjetničko djelo. Učenici prvih razreda upoređuju sličnosti, razlike, teme i raspoloženje u umjetničkom djelu. Mogu prepoznati
razliku između različitih vrsta umjetničkih djela iz mnogih kultura.
Opšti Predmet Muzičkog Obrazovanja
Procesa učenja, stvaranja, izvođenja, reagovanja na i razumijevanja muzike su primarni ciljevi opšteg muzičkog obrazovanja osnovne škole.
Kroz pjevanje, sviranje instrumenata, stvaranje, kretanje kroz muziku, slušanja i drugih sudjelovanja, djeca otkrivaju i razvijaju svoje
muzičke sposobnosti. Učenici uče da prepoznaju i pokažu osnovne muzičke elemente ritma, ritam, melodiju, harmoniju, sastav, tempo,
dinamiku, boju i oblik. Djeca uče razlikovati instrumente.
Učenici prvih razreda sudjeluju u muzičkim aktivnostima koje predstavljaju različita razdoblja i kulture. Prate muziku sa dostupnim
instrumentima u učionici i sa udarnim pokretima po tijelu. Djeca prepoznaju momente ponavljanja i kontrasta u muzici. U mogućnosti su da
razviju svoje kreativne sposobnosti. Učenici izvode s povećanjem tačnosti pjevajući pjesme u ograničenom rasponu.
Savjeti iz Likovne i Muzičke Umjetnosti za Roditelje
•
•
•
•
Ohrabrite svoje dijete da crtati, slikati, ili napraviti obrta kod kuće. Držite materijal i radno područje dostupno.
Slusajte zajedno muziku. Imajte porodične moment za pjevanje.
Posjetite muzeje umjetnosti.
Posjetite koncerte, muzičke programe ili horove ili muzičke nastupe sreednjoškolskog orkestra.
__________________________________________________________________________
Zdravlje i Fizičko Obrazovanje
Zdravlje
Na časovima predmeta o Zdravlju, učenici uče kako živjeti zdravim stilom života i smanjiti rizike povezane s bolešću i ozljedama. Također,
uče o posljedicama nezdravog ponašanja. Učenici uče da budu odgovorni za svoje odluke i akcije i da razumiju kakav uticaj imaju na druge.
Svake godine, učenici uče odgovarajuće lekcije o emocionalnom zdravlju, o odnosima medu ljudima, prehrani, dobrobiti fizičke aktivnosti,
suzbijanju zlouporabe opojnih droga, osnovu ljudske anatomije i o ličnom zdravlju i sigurnosti.
Učenici prvih razreda uče kako biti bezbjedan i kakodobiti pomoć u hitnim slučajevima. Lekcije su usredotočene na osnovne postupke za
promociju zdravlja ili sprečavanje bolesti. Djeca uče osnovna pravila za uzimanje lijekova i vitamina. Oni uče što učiniti kad se susretnu sa
nepoznatim ili opasnim tvarima. Učenici prvih razreda shvataju važnost zdrave prehrane. Oni uče strategije za rješavanje sukoba. Učenici su
u mogućnosti identificirati članove porodice i njihove uloge u porodici. Učenici prvih razreda identificiraju osnovne unutarnje i vanjske
strukture tijela.
st
AKS Brochure – 1 Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
5
Fizičko Obrazovanje (PE)
Fizički/tjelesni odgoj naglašava trajanje u vježbanju, fizičku aktivnost i razvoj vještina. Kroz pažljivo planiranu nastavu, učenici uče o
važnosti tjelesne aktivnosti, za njihovo zdravlje i za njihov uspjeh u školi. Nastavni plan i program promovira povećane sposobnosti u
vježbanju uporedo sa sticanjem vještina i fizičkim razvojem.
Na času fiskulture učenici uče o fizičkim aktivnostima koje unapređuje njihovo zdravlje. Učenici razvijaju vještine kao što su bacanje,
hvatanje, udaranje i gadanje raznih predmeta. Djeca prvog razreda su u stanju prepoznati lični i zajednički prostor. Koriste prihvatljivo
ponašanja u grupama. Što više pokreta i motoričkih sposobnosti, skakanje, prevrtanje, balansiranje, zaustavljanje i ponovno kretanje i
promjene smjera su vrlo bitan dio plana i programa djece u prvom razredu.
Savjeti iz Predmeta o Zdravlju i Fizičkog Obrazovanja za Roditelje
•
•
•
Služite tzv. “rainbow” hranu— od pet do devet vrsta širokog izbora raznog voća i povrća— svaki dan.
Pokažite primjerom… Vaše zdrave navike življenja pomoći će Vašem djetetu da uradi isto. Vježbajte ili se igrajte zajedno.
Napravite plan za hitni slučaj. Vježbajte evakuaciju.
__________________________________________________________________________
Specijalni Programi i Usluge
Školski sistem pruža niz specijalnih programa i usluga, uključujući Title I program, ESOL Program (Engleski za djecu čiji maternji
jezik nije engleski), specijalno obrazovanje, obrazovanje za nadarenu djecu i alternativni obrazovni program . Smjernice, socijalni
rad i psihološke usluge pružaju učenicima sve što je potrebno za emocionalne i fizičke potrebe, zajedno sa uslugama medicinske
klinike za sve učenike, kao i specijaliziranu njegu za medicinski krhku djecu. Program zdrave hrane prisutan je u kafeteriji svake
škole u Gwinnett Kantonu. Neki programi i usluge su uslovljeni i zahtijevaju testiranje za prijem. Na ovoj stranici, saznajte više o
nekim od tih programa i usluga.
Obrazovanje Nadarene Djece
Program za obrazovanje nadarene djece u GCPS sistemu, u osnovnoj školi pod nazivom FOCUS, pruža akademski izazov za djecu koja su
intelektualno napredna. Program nudi vrijedne mogućnosti učenja koji su napredni u sadržaju i imaju ubrzan tempo rada. Svi predmeti ovog
programa nude iskustva koja proširuju GCPS 'AKS nastavni plan i program. Ta iskustva pomažu učenicima da razviju strategiju i proces
razmišljanja. Nastavu vode nastavnici koji su kvalifikovani za ovaj program. Da bi učenici bili uključeni u ovaj program moraju ispuniti
uslove na nivou države. Obadvoje, i učenikova aktivnost i rezultati na nacionalnoj procjeni koriste se za određivanje djetetovog sudjelovanja
u programu.
Specijalno Obrazovanje i Psihološke Usluge
GCPS ' Department of Special Education and Psychological Services tj. Zavod za specijalno obrazovanje i psihološku usluge u Državnim
Školama Gwinnett Kantona, počinje se fokusirati na potrebe obrazovanja učenika sa invaliditetom vec od njihove 3-e godine života. Učenici
koji primaju usluge u ovom program imaju fizička, mentalna i emocionalna oštećenja. Moraju ispuniti uslove koji su postavljeni od strane
Departmenta za Obrazovanje u Georgia. Državne Škole Gwinnett Kantona (GCPS) pružaju sveobuhvatno posebne program e obrazovnih
usluga, uključujući procjene i intervencije.
Časovi Engleskog Jezika za Djecu čiji Engleski nije Maternji Jezik (ESOL)
Omogućene su instrukcije engleskog jezika za učenike čiji primarni jezik ili jezik kojim govori kod kuće nije engleski, te zbog nedostatka
znanja engleskog jezika ograničava uspješno sudjelovanje u razredu. ESOL upute odnose se na slušanje, govorenje, čitanje i pisanje
engleskog jezika.
Predmet o Karakteru Obrazovanja
Školski sistem podržava mandat od Georgia General Assembly zahtijevaju ći da sve škole uvedu predmet o karakteru obrazovanja. Društvo i
kultura se vežu zajedno kroz zajedničke niti koje vode načinu življenja, rada i učenja Ova zajednička uvjerenja uče se kod kuće i ojačavaju
se kroz zajednicu, škole, vjerske ustanove i grupe koje su na usluzi mladima. Te temeljne postavke su vodič načina kako nastavnici školskog
sistema u Gwinnett Kantonu poučavaju i način na koji školski sistem vrši posao poučavanja i učenja. Karakter obrazovanja temeljito je
ugrađen u AKS nastavnog plana i programa.
st
AKS Brochure – 1 Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
6
Savjetovanje
Savjetnici rade sa porodicama i nastavnicima da se uklone prepreke pri postizanju uspjeha učenika. Oni su dostavili sveobuhvatan i
razvojno prigodan program koji uključuje predavanja na području akademskih i životnih vještina i karijere. Savjetnici grade čvrste
veze sa svojim učenicima u učionicama i kroz malo grupno i individualno savjetovanje.
Tehnologija/Informacije & Medijsko Opismenjavanje
Medijski program škole pridonosi akademskom obrazovanju Vašeg djeteta te ga/je priprema da živi i radi u naše drustvu koje je
ispunjeno sa informacijama. Dostupni resorsi uključuju knjige i časopise za užitak čitanja i istraživanja, on-line katalog za
pronalaženje materijala i kompjuteri preko kojih je dostupan internet i online za nastavna sredstva i za odgovarajuću dob starosti. U
GCPS Media Center, tj. bibliotekama su zaposleni kvalifikovani sa državnim certifikatom stručnjaci i bibliotekari koji podržavaju
učenje i ohrabruju doživotno čitanje. Stručnjak iz biblioteke surađuje s nastavnicima kako bi Vaše dijete naučilo locirati, analizirati,
vrednovati, interpretirati i komunicirati informacije i ideje.
Savjeti za roditelje kako pomoći djetetu da bude uspješno u Prvom Razredu
Istraživanja pokazuju da, kada su roditelji uključeni u obrazovanje njihove djece kod kuće, njihova djeca imaju bolje rezultate u školi.
Kada su roditelji uključeni u školi, uspjeh njihove djece se ističe i škole koje pohađaju postaju još jače.
“Be There” je nacionalni pokret koji inspiriše roditelje da postanu više uključeni u obrazovanje svog djeteta/djece i u njihovoj školi. Momenti učenja
su svuda. Možete biti omiljeni učitelj Vašeg djeteta radeći svakodnevnu rutinu …... vožnja u automobilu, priprema obroka, kupovina ili rad
kućanskih poslova. Dole navedeni i kroz brošuru navedeni savjeti su kako pomoći Vašem djetetu da bude uspješno u prvom razredu. Potražite više
korisnih savjeta na web-stranici školskog sistema i web-stranici Vaše lokalne škole.
•
Čitajte, pričajte i slušajte Vaše dijete, često i u vezi raznih tema.
•
Podržite prirodnu ljubav za učenjem kod Vašeg prvačića. Prepoznajte znatiželju i naporan rad. Neka Vaše dijete zna da je njegov/njezin
akademski uspjeh važan za vas.
•
Ostanite u kontaktu sa nastavnikom Vašeg djeteta. Učestvujte na sastancima za roditelje i nastavnike— na jesen i proljeće— da diskutujete o
uspjehu Vašeg djeteta.
•
Pričajte sa djetetom o čemu uči u školi. Koristite ovu brošuru kao preporuku. Možete naći kompletan AKS, tj Plan i Program za uzrast djece iz
prvog razreda na školskoj web-stranici (www.gwinnett.k12.ga.us).
•
Naglasite važnost redovnog pohađanja nastave i dolaska na vrijeme. Naglasite da je škola porodični prioritet i da je važno biti u razredu svaki
dan.
•
Budite informisani šta se dešava u školi i u razredu. Čitajte školske novine i izvještaj sa ocjenama.
•
Pitajte da pogledate radove svog djeteta. Čuvajte uzorke tako da možete vidjeti i slaviti postignuti uspjeh Vašeg djeteta u toku školske godine.
•
Postanite dio PTA (sastanci sa nastavnicima). Ako možete, volontirajte u školi.
•
Budite sigurni da dijete zna bitne lične informacije — Vaše vlastito ime, adresu i broj telefona.
•
Uključite zadatke u izlete. Razgovarajte o stvarima koje vidite i činite u pošti, trgovini ili banki.
•
Pričajte o porodičnim doživljajima i tradiciji. Posmatranje i razgovor su važne vještine za Vaše dijete dok se razvija.
•
Dajte djetetu dnevne odgovornosti, kao npr. šta obući u školu, servirati sto za jelo ili namjestiti krevet.
•
Potičite zdrave navike, kao što je zdrava hrana, dovoljno se odmarati, redovno spavati i biti fizički aktivan.
•
Posjetite lokalna mjesta, uključujući parkove, muzeje i javne biblioteke. Kartice za biblioteke su besplatne za građane Kantona.
10 stvari koje možete uraditi da budete “Be There”, tj. prisutni za svoje dijete
BUDITE…
• Roditelj koji sudjeluje… Budite pažljivi, svjesni i zajedno
• Uzor… Brinite se za dijete, budite uključeni, utjecajni
• Navijač… Budite roditelj koji podržava, koji je pozitivan, zabavan
• Partner… Ohrabrujte dijete, radite zajedno
• Njihov omiljeni nastavnik… Budite uz dijete u momentima učenja
• Prijateljski kritičar… Budite strpljivi, prihvatljivi, fleksibilni
• Savjetnik… Budite spremni da pomognete, pričajte o svom iskustvu
• Dobar sagovornik… Pričajte sa djetetom, slušajte, ostanite povezani
• Životni saputnik u učenju… Budite znatiželjni, dijelite, čtajte zajedno
• Zastupnik… Za Vaše dijete, za školu, zajednicu, javno obrazovanje
__________________________________________________________________________
st
AKS Brochure – 1 Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
7
O testiranju
Državne Škole Gwinnett Kantona mjere postignut uspjeh učenika na razne načine kako bi se osiguralo da učenici
uče/savladavaju nastavni plan i program. Naša procjena programa pomaže nastavnicima praćenje akademskog
napretka učenika. Procjena podataka i informacija ukazuje na učenikove prednosti i slabosti. Ovaj fokus omogućuje
nastavnicima planiranje sa ciljem da se postigne uspjeh učenika.
Testiranje za Prve Razrede
Svi učenici prvih razreda trebaju u jesen raditi Cognitive Abilities Test (CogAT).
CogAT
CogAT je niz testova koji pružaju informacije vezane za razvoj opštih i posebnih vještina učenja učenika. Ove
vještine su važne za učenje i rješavanje problema, unutar i izvan škole. Ovaj test daje detalje o tome kako
nastavnici uče djecu, tako da nastavnici mogu razviti odgovarajuće ciljeve učenja za svako dijete.
Gwinnett County
Public Schools
437 Old Peachtree Road, NW
Suwanee, GA 30045
www.gwinnett.k12.ga.us
Uslovi za Prelazak u 2-i (drugi) razred
Dijete upisano u 1. (prvi) razred mora uspješno svladati AKS, tj Plan i Program
za svoj uzrast, kako bi zaradio/la promociju za slijedeći razred.* Spremnost za 2.
(drugi) razred biće ustanovljena na osnovu ocjena iz razreda i/ili na osnovu
mišljenja Student Support Team (SST), tj Nastavničkog Vijeća.
* Obavijest: Učenicima specijalnog obrazovanja prelazak u slijedeći razred biće
odreden individualno, na osnovu Individualized Education Program (IEP).
Prelazak učenika u slijedeći razred, čije znanje engleskog jezika je ograničeno
(Limited English Proficiency; LEP), odlučuje njegov/njen AKS Intervention and
Modification Plan, tj. Prilagodeni Plan i Program ili preporuka English Language
Learner (ELL)/Test Participation Committee, tj. ELL Tima/Odbora za Testiiranje.
Juli 2011
--------- ---------------------------------------------------------------------------------Obavijest roditeljima i starateljima djece 1. (prvog) razreda o uslovima prelaska u slijedeći razred
Molim Vas potpišite i vratite nastavniku Vašeg djeteta. Ako imate pitanja kontaktirajte
nastavnika i/ili zamjenika direktora škole.
Razumijem da moje dijete koje je upisano u 1. (prvi) razred mora uspješno svladati gradivo na razini
akademskog znanja i vještina (AKS), kako bi steklo pravo za prelazak u slijedeći razred.
*Spremnost za 2. (drugi) razred biće ustanovljena na osnovu ocjena iz razreda i/ili na osnovu mišljenja Student Support Team (SST),
tj. Nastavničkog Vijeća.
* Obavijest: Učenicima specijalnog obrazovanja prelazak u slijedeći razred biće određen individualno, na osnovu Individualized
Education Program (IEP). Prelazak učenika u slijedeći razred, čije znanje engleskog jezika je ograničeno (Limited English Proficiency;
LEP), odlučuje njegov/njen AKS Intervention and Modification Plan, tj. Prilagođeni Plan i Program ili preporuka English Language
Learner (ELL)/Test Participation Committee, tj. ELL Tima/Odbora za Testiiranje.
_________________________________________________ _____________________________________________________
Ime učenika (pišite štampanim slovima)
Potpis roditelja
Datum
st
AKS Brochure – 1 Grade – Bosnian/Serbian/Croatian
8
Download

PRVI RAZRED - Gwinnett County Public Schools