HASTA POZİSYONLARI VE
MOBİLİZASYONU
1
Koruyucu Yatış Pozisyonları

Supine (Sırtüstü) Pozisyon

Lateral (Yan) Pozisyon

Fowler's (Oturur) Pozisyon

Semi-Fowler’s Pozisyon

Prone (Yüzüstü) Pozisyon
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
2
Supine Pozisyon
•Başın altına konan yastık başı, boynu ve omuzları
desteklemelidir.
•Hastanın pozisyonu, eller vücudun yanında
uzanmalı gövdeden uzaklaştırılmalıdır. Ön kol hafif
içe dönük şekilde küçük yastıklarla desteklenmelidir.
•Elin kavranması için avuç içine küçük rulolar
yerleştirilir.
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
3
•Belin altına normal eğimi koruyacak şekilde
katlanmış havlu konmalıdır. Kalçaların
kenarlarına trokanteri desteklemek için rulo
şeklinde havlu konulur. Dizlerin altına ayak
bileğine kadar katlanmış havlu konulur.
•Yastık hastanın bacaklarının aşağısına konur
böylece hastanın topukları yatağa temas
etmez.
•Ayakları dorsal fleksiyonda tutacak biçimde
tabanlar ayak tahtası ile desteklenmelidir. Uzun
süre böyle kalırsa düşük ayak oluşur.
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
4
Lateral (Yan) Pozisyon:
-Baş ve boyun altına omuz yüksekliğinde yastık
konulmalıdır.
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
5
•Hastanın altta kalan kolu dirsekten bükülür. Avuç
içi yukarı bakacak biçimde, el yastığın yanına,
yüz hizasına yerleştirilir. Vücut ağırlığının, alt
koldaki kan dolaşımını engellemediğinden emin
olmak için radial nabız,renk ve ısı kontrol
edilmelidir.
•Üstteki kol, dirsekten bükülerek omuz
yüksekliğini koruyacak biçimde yastıkla
desteklenmelidir. El yastık üzerinden aşağıya
sarkmamalıdır ve eller içine rulo sargılar
verilebilir.
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
6
•Altta kalan bacak dizden hafif bükülür, üstteki
bacak alttaki bacağa göre daha fazla bükülür.
Kalça ve diz eklemlerinin açıları 90° olmalıdır.
Bacak kalça düzeyini koruyacak şekilde yastıkla
desteklenir.
•Hastanın arkaya devrilmemesi için sırt yastıkla
desteklenebilir.
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
7
Fowler's (Oturur) Pozisyon:
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
8
Semi-Fowler’s Pozisyon
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
9
•Yatağın baş kısmı yükseltilerek hasta 90° oturur
olduğunda fowler's pozisyonu, 30° olduğunda ise
semi-fowler's pozisyonu denir.
•Eğer yatağın hareketli bir arkalığı yoksa hastanın
sırtı birbirine çapraz yaslanmış iki yastıkla
desteklenmelidir. Belin ve başın boşlukta
kalmamasına dikkat edilir.
•Kollar dirsekten bükülerek omuzların normal
düzeyini koruyacak biçimde yastıkla desteklenir.
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
10
 Eller yastık üzerinden aşağı sarkmayacak biçimde
desteklenmelidir.
 Kalça kenarlarına trokantere rulolar yerleştirilir.
 Diz altlarına yumuşak yastık ya da rulo havlu
konulur. Ayakların ayak tahtaları ya da çarşaflarla
desteklenmesi sağlanır.
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
11
Prone (Yüzüstü) Pozisyon:
•Baş altına küçük bir yastık konulmalıdır, yüz bir
yana çevrilir.
•Kollar başın iki yanına uzanmış durumdadır.
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
12
 Göğüsleri ve karnı büyük olan hastalarda göğüs
ile karın boşluğu küçük yastıkla
desteklenmelidir.
 Hastanın ayakları yataktan kaldırılmalı ya da baş
parmaklar yatağa değmeyecek biçimde alt
bacaklar yastıkla desteklenmelidir.
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
13
Yarı Yüzükoyun Pozisyon
•Baş ve boyun altına omuz yüksekliğinde yastık
konulmalıdır.
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
14
•Üstte kalan kolu dirsekten bükülür. Avuç içi
yukarı bakacak biçimde, el yastığın yanına, yüz
hizasına yerleştirilir. Dirseğin altına yastık
yerleştirilir. Diğer kol gövdenin yanına uzatılır.
•Altta kalan bacak dizden hafif bükülür, üstteki
bacak alttaki bacağa göre daha fazla bükülür.
Bacak kalça düzeyini koruyacak şekilde yastıkla
desteklenir
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
15
Hastayı hareket ettirirken ve taşırken
dikkat edilmesi gereken noktalar
Hastanın işbirliği düzeyi saptanmalıdır.
Hasta için güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Gizliliğe saygı gösterilidir.
Vücut mekaniği ilkelerine dikkat edilmelidir.
Tekerlekli koltuk, sedye gibi kullanılacak araç
önceden hazırlanmalıdır.
İşlem bitiminde hastaya uygun pozisyon
verilmelidir.
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
16
Hastayı Sırtüstü Yatış Pozisyonundan Yan
Yatış Pozisyonuna Çevirmek I
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
17
Hastayı Sırtüstü Yatış Pozisyonundan
Yüzüstü Yatış Pozisyonuna Çevirmek II
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
18
Hastayı Yüzüstü Yatış Pozisyonundan
Sırtüstü Yatış Pozisyonuna Çevirmek I
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
19
Hastayı Yüzüstü Yatış Pozisyonundan
Sırtüstü Yatış Pozisyonuna Çevirmek II
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
20
Hastanın Yatağın Kenarına Çekilmesi
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
21
Hastanın Yatakta Yukarı Çekilmesi
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
22
Hastanın Yatakta Oturtulması
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
23
Hastanın Yataktan Kaldırılması
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
24
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
25
Hastayı Yataktan Sandalyeye Alma I
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
26
Hastayı Yataktan Sandalyeye Alma II
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
27
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
28
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
29
Hastanın Yürümesine Yardım
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
30
Hastanın Yataktan Sedyeye Alınması
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
31
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
32
Var olan malzemelerden yükünüzü
hafifletecek şekilde sonuna kadar yararlanınız.
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
33
Sedye, tekerlekli sandalye ve yatak boyunu
ayarlayınız.
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
34
Sınırlarınızın farkında olunuz ve kahramanlık
yapmayınız. Çok ağır hasta olduğunda ya da uzun
mesafe taşımanız gerektiğinde mutlaka yardım
alınız.
Öğr. Gör. Dr. Serap Torun
35
BAŞARILAR DİLERİM
Öğr. Gör. Dr. S. TORUN
36
Download

VÜCUT MEKANİKLERİ VE HAREKET