Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Školska 2014/15. god.
Nedjeljni fond časova: 5
Razred: V
Мjеseс: Septembar
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
Naziv nastavne jedinice i korelacija
2.
Upoznavanje učenika sa nastavnim
planom i programom za narednu godinu
Obnavljanje gradiva iz gramatike
obrađenog u IV razredu
3.
Obnavljanje književnih tekstova
obrađenih u IV razredu
4.
Diktat ćirilicom i latinicom
5.
Morfemi i riječi kao morfološke jedinice
Narodna književnost, pojam i podjela
1.
6.
12.
Putnik i gostioničar – šaljiva narodna
priča
Tvorba riječi
Tvorba riječi
Domaća zadaća Smiješan događaj iz mog
okruženja
Riječi- pojam i podjela
(promjenljive,djelimično promjenljive,
nepromjenljive)
Imenice, pojam i podjela
13.
Imenice, pojam i podjela
7.
8.
9.
10.
11.
Tip časa
uvodni čas
obnavljanje
obnavljanje
pisana
vježba
obrada
obrada
obrada
obrada
utvrđivanje
pisana
vježba
obrada
obrada
utvrđivanje
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
14.
15.
16.
Lirska pjesma ( sevdalinka)
Djevojka je ružu brala
Deklinacija- pojam padeža, značenje i
služba
Nominativ
obrada
Vrelo ljepote Šimo Ešić
obrada
Bošnjačka narodna proza Bajka o
prstenu- narodna bajka
Bajka o prstenu, stvaralačko
prepričavanje
Genitiv-pripadanje i dio materije
obrada
Genitiv-pripadanje i dio materije
utvrđivanje
Mujo Hrnjica ženi brata Halila epska
narodna pjesma
obrada
obrada
obrada
17.
18.
19.
20.
21.
22.
govorna
vježba
obrada
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Školska 2014/15. god.
Nedjeljni fond časova: 5
Razred: V
Мjеseс: Oktobar
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
Naziv nastavne jedinice i korelacija
Tip časa
3.
Mujo Hrnjica ženi brata Halila epska
narodna pjesma
Gusjenica Luko Paljetak
San Bisera Alikadić,
4.
5.
6.
7.
8.
Dativ-namjena i pravac kretanja
Akuzativ
Akuzativ
Vodeni cvijetovi Ahmet Hromadžić
Kiša Enes Kišević
obrada
obrada
utvrđivanje
obrada
obrada
9.
Priprema za prvi pismeni zadatak
pisana vježba
10.
Prvi pismeni zadatak
provjera
Prvi pismeni zadatak
kolektivni
ispravak
1.
2.
11.
12.
Prvi pismeni zadatak
13.
Vokativ- dozivanje i obraćanje
Instrumental-padež društva i sredstva
14.
utvrđivanje
obrada
obrada
individualni
ispravak
obrada
obrada
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
Svici Kasim Deraković
obrada
utvrđivanje
19.
Izražajno recitovanje pjesama: Svici i
Kiša
Narodna balada: U srid šehera u srid
Bajne Luke
Narodna balada: U srid šehera u srid
Bajne Luke
Lokativ
20.
Lokativ
utvrđivanje
21.
Lisica i gavran narodna basna
obrada
22.
Padeži-osnovna značenja
sistematizacija
23.
Po Taslidži pala magla narodna lirska
pjesma
obrada
15.
16.
17.
18.
obrada
utvrđivanje
obrada
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: V
Školska 2014/15.god.
Nedjeljni fond časova: 5
Мjеseс: Novembar
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
1.
Naziv nastavne jedinice i korelacija
Upotreba velikog slova
Tip časa
obrada
Upotreba velikog slova
utvrđivanje
obrada
utvrđivanje
15.
Slika Isfahana Zuko Džumhur
Slika Isfahana Zuko Džumhur
Dvadeset hiljada milja pod morem
(odlomak) Žil Vern
Dvadeset hiljada milja pod morem
(odlomak) Žil Vern
Pridjevi-značenje i vrsta,deklinacija
Pridjevski vid
Komparacija pridjeva
Pridjevi-značenje, vrsta, deklinacija
Za obraz Alija Nametak
Za obraz Alija Nametak
Ženidba Smailagić Meha Avdo
Međedović (odlomak iz epa)
Ženidba Smailagić Meha Avdo
Međedović (odlomak iz epa)
Diktat
16.
Epska narodna pjesma Đerzelaz Alija i
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
obrada
utvrđivanje
obrada
obrada
obrada
utvrđivanje
obrada
utvrđivanje
obrada
utvrđivanje
pravopisna
vježba
obrada
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
17.
18.
.
vila
Epska narodna pjesma Đerzelez Alija i
vila
Zamjenice- pojam, podjela i promjena
utvrđivanje
obrada
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: V
Školska 2013/14.
Nedjeljni fond časova: 5
Мjеseс: Decembar
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
Naziv nastavne jedinice i korelacija
1.
Lične, nelične imeničke zamjenice i
zamjenica za svako lice (sebe/se)
2.
Zamjenice- pojam, podjela i promjena
Tip časa
obrada
utvrđivanje
6.
Pripovijedanje,kritika,recenzija i
anotacija
Bašta sljezove boje Branko Ćopić
Bašta sljezove boje Branko Ćopić
Brojevi –značenje i vrste
7.
Brojevi –značenje i vrste
8.
Tri lica moga oca Rizo Džafić,
obrada
9.
Otac s kišobranom Ismet Bekrić,
obrada
10.
Otac s kišobranom Ismet Bekrić,
11.
Priprema za drugi pismeni zadatak
3.
4.
5.
12.
13.
14.
Drugi pismeni zadatak
Narodna pjesma, uspavanka Spavaj, sine
Upravni govor
obrada
obrada
utvrđivanje
obrada
utvrđivanje
utvrđivanje
pisana
vježba
provjera
obrada
pisana
vježba
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
15.
16.
Drugi pismeni zadatak
17.
18.
Glagoli- pojam i podjela
Glagolski vid i glagolski rod
kolektivni
ispravak
individualni
ispravak
obrada
obrada
19.
Glagoli- pojam i podjela
utvrđivanje
20.
Kratke narodne umotvorine
obrada
21.
Promjenljiva vrsta riječi
sistematiz.
22.
Imenske riječi, rad na tekstu
sistematiz.
Drugi pismeni zadatak
Оperativni plan nastavnika
Školska 2013/14. god.
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: V
Nedjeljni fond časova: 5
Мjеseс: Januar
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
1.
Naziv nastavne jedinice i korelacija
Televizija, radio, telefon, internet
Tip časa
govorna
vježba
3.
Oblici TV i radio komunikacije (vijest,
intervju, reportaža).
Pisanje pisma
4.
Nepromjenljiva vrsta riječi (prijedlozi)
obrada
5.
Vučja gora (odlomak) Safet Sijarić
obrada
6.
Vučja gora (odlomak) Safet Sijarić
7.
Veznici, riječce (partikule) i uzvici
obrada
8.
Prilozi
obrada
2.
obrada
obrada
utvrđivanje
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: V
Školska 2013/14. god.
Nedjeljni fond časova: 5
Мjеseс: Februar
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
Naziv nastavne jedinice i korelacija
Tip časa
2.
3.
Promjenljiva, djelimično promjenljiva i
nepromjenljiva vrsta riječi
Prosta rečenica
Subjekat
kontrolna
vježba
obrada
obrada
4.
Subjekat
utvrđivanje
5.
Prvi snijeg Osman Đikić
Bijeli ljudi u blizini Danijel Defo
(odlomak iz romana Robinson Kruso)
Bijeli ljudi u blizini, Danijel Defo
(odlomak iz romana Robinson Kruso)
obrada
8.
Predikat, imenski i glagolski
obrada
9.
Predikat, imenski i glagolski
utvrđivanje
Šašava pjesma Miroslav Antić
Domaća lektira Moja nevidljiva
drugarica Zekerija
Tamir
Domaća lektira Moja nevidljiva
drugarica Zekerija Tamir
obrada
1.
6.
7.
10.
11.
12.
obrada
utvrđivanje
obrada
utvrđivanje
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
14.
Domaća zadaća Moj najbolji
drug/drugarica
Đaci pješaci Vefik Hadžisalihović
pisana
vježba
obrada
15.
Objekat, pojam i vrste
obrada
16.
Objekat, pojam i vrste
utvrđivanje
17.
Roman o novčiću (odlomak) Kemal
Mahmutefendić
Majstorija Advan Hozić,
obrada
13.
18.
obrada
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: V
Školska 2013/14. god.
Nedjeljni fond časova: 5
Мjеseс: Mart
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
1.
2.
3.
4.
Naziv nastavne jedinice i korelacija
Moje pustolovine
Pisanje pravopisnih znakova: tačka,
zarez, upitnik, uzvičnik.
Adverbijalne (priloške) odredbe- pojam i
vrste
Adverbijalne odredbe, pojam i vrste
7.
Imenički dodaci:
- atribut,
- apozicija
Imenički dodaci:
- atribut,
- apozicija
Veliki pljusak Husein Kikić
8.
Priprema za treći pismeni zadatak
5.
6.
9.
10.
Treći pismeni zadatak
Treći pismeni zadatak
Tip časa
govorna
vježba
pravopisna
vježba
obrada
utvrđivanje
obrada
utvrđivanje
obrada
pisana
vježba
provjera
kolektivni
ispravak
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
11.
Treći pismeni zadatak
12.
Lesi se vraća kući Erih Najt
13.
14.
Lesi se vraća kući Erih Najt
Složena rečenica, pojam i odnos
rečeničnih članova
Složena rečenica, pojam i odnos
rečeničnih članova
Hrt Ćamil Sijarić
Diktat
15.
16.
17.
individualni
ispravak
obrada
utvrđivanje
obrada
utvrđivanje
obrada
pravopisna
vježba
obrada
20.
Tale Ličanin dolazi u Liku epska
narodna pjesma
Tale Ličanin dolazi u Liku epska
narodna pjesma
Prosta i složena rečenica
21.
Majka Zija Dizdarević
obrada
22.
Domaća zadaća Majka je najveće blago
pisana
vježba
18.
19.
utvrđivanje
vježba
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: V
Školska 2013/14. god.
Nedjeljni fond časova: 5
Мjеseс: April
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red. br.
teme
Red.
br.
časа
Naziv nastavne jedinice i korelacija
Tip časa
1.
Da je meni drvo biti Oton Župančić
2.
3.
Lađarski put Alija H. Dubočanin
Glavni i zavisni rečenični čalanovi
obrada
obrada
obnavljanje
4.
Izgovor i pisanje riječi s glasovima ije/je
obrada
5.
6.
Infinitiv, značenje i tvorba
Infinitiv, značenje i tvorba
Kapetan Džon Piplfoks (odlomak) Duško
Radović
Kapetan Džon Piplfoks (odlomak) Duško
Radović
obrada
utvrđivanje
Srebrena česma Džemaludin Latić
obrada
11.
12.
Pisanje riječce ne uz glagole, imenice,
pridjeve i priloge
Knjiga Ivo Andrić
Knjiga Ivo Andrić
pravopisna
vježba
obrada
utvrđivanje
13.
Pet zrelih krušaka Vilijam Sarojan
obrada
7.
8.
9.
10.
obrada
utvrđivanje
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
Domaća zadaća Jedan moj nestašluk
15.
Prezent, značenje i tvorba
pisana
vježba
obrada
16.
Prezent, značenje i tvorba
utvrđivanje
17.
Pomoćni glagoli JESAM, BITI, HTJETI
obrada
14.
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: V
Školska 2013/14. god.
Nedjeljni fond časova: 5
Мjеseс: Maj
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
Naziv nastavne jedinice i korelacija
Tip časa
1.
Perfekat, značenje i tvorba
obrada
2.
Perfekat, značenje i tvorba
utvrđivanje
3.
O pero Nerkesi
obrada
4.
Radni glagolski pridjev
obrada
5.
Radni glagolski pridjev
utvrđivanje
6.
7.
8.
9.
Sinonimija, homonimija, antonimija
Sinonimija, homonimija, antonimija
Ulica divljih kestenova Danilo Kiš
Ulica divljih kestenova Danilo Kiš
obrada
utvrđivanje
obrada
utvrđivanje
10.
Futur I, značenje i tvorba
obrada
11.
12.
Futur I, značenje i tvorba
Glagolski oblici
utvrđivanje
sistematiz.
13.
Priprema za četvrti pismeni zadatak
14.
Četvrti pismeni zadatak
pisana
vježba
provjera
15.
Četvrti pismeni zadatak
kolektivni
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
16.
ispravak
obrada
17.
Bošnjačka književa tradicija-Prvi pisani
spomenici
Niko i ništa Alija Isaković
18.
Niko i ništa Alija Isaković
utvrđivanje
19.
20.
Književnost srednjeg vijeka
Četvrti pismeni zadatak
obrada
individualni
ispravak
obrada
Оperativni plan nastavnika
Naziv predmeta: Bosanski jezik
Razred: V
Školska 2013/14. god.
Nedjeljni fond časova: 5
Мjеseс: Jun
Ocjena ostvarenosti plana i razlozi odstupanja za protekli mjesec:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Red.
br.
teme
Red.
br.
časа
Naziv nastavne jedinice i korelacija
Tip časa
1.
2.
Sijelo mudraca Nedžad Ibrišimović,
Sijelo mudraca Nedžad Ibrišimović,
3.
Različak Enisa Osmančević Ćurić
4.
Natpisi na stećcima
obrada
obrada
8.
Leksički sastav jezika
Dok se dvoje svađaju, treći se koristi
Abdulah Sidran
Dok se dvoje svađaju, treći se koristi
Abdulah Sidran
Sistematizacija gradiva iz gramatike
9.
Sistematizacija gradiva iz književnosti
utvrđivanje
10.
Lektire za VI razred
završni čas
5.
6.
7.
obrada
utvrđivanje
obrada
obrada
utvrđivanje
obrada
Оblici rada
Metode rada
Nastavna
sredstva
Obrazovni
standardi
(Samo)evalu
-acija
Pokazatelji
ostvarenosti
propisanih
standarda
Download

Prijedlog operativnog plana rada nastavnika – Bosanski jezik 5