FINALNI PROGRAM
FINAL PROGRAMME
ORGANIZATOR /ORGANIZER
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
University of Belgrade, Technical faculty in Bor
GENERALNI SPONZOR /GENERAL SPONSOR
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije
Ministry of Education, Science and Technological Development
of Republic of Serbia
PLATINASTI DONATORI /PLATINUM DONORS
SPONZORI /SPONSORS
IZLAGAČI /EXHIBITOR
SIMPOZIJUM JE PODRŽAN OD STRANE /SYMPOSIUM IS SUPPORTED BY
NACIONALNI NAUČNI ODBOR /NATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. dr Rodoljub Stanojlović, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, predsednik
Prof. dr Zoran Marković, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, podpredsednik
Prof. dr Milan Antonijević, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Prof. dr Milan Trumić, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Prof. dr Grozdanka Bogdanović, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Prof. dr Ljubiša Andrić, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd
Prof. dr Zoran Stević, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Prof. dr Miodrag Žikić, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Prof. dr Nada Štrbac, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Prof. dr Anđelka Mihajlov, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Prof. dr Goran Vujić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Prof. dr Željko Kamberović, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
Prof. dr Dinko Knežević, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
Prof. dr Gordana Stefanović, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Niš
Prof. dr Dušan Stanojević, Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac
Doc. dr Jovica Sokolović, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Dr Dragana Dražić, Institut za šumarstvo, Beograd
Dr Ana Kostov, Institit za rudarstvo i metalurgiju, Bor
Dr Vladan Milošević, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd
MEDJUNARODNI NAUČNI ODBOR /INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE
Dr. Branko Bošnjaković, UN Economic Commission for Europe (retired), Geneve, Switzerland
Dr. Florian Kongoli, Flogen Technologies Inc., Canada
Dr. Wencheng Xia, China University of Mining and Technology (CUMT), Xuzhou, China
Dr. Jacques Yvon, Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) Nancy, France
Dr Slavomir Hredzak, Slovak Academy of Sciences in Košice, Slovakia
Prof. Dr. Evangelos Gidarakos, Technical University of Crete, Greece
Prof. Dr. Cipriana Sava, Christian University “Dimitrie Cantemir“,Timisoara, Romania
Prof. Dr. Ivan Nishkov, University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski“, Bulgaria
Assoc. Prof. Dr. Semra Coruh, Ondokuz Mayis University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Irena Grigorova, University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski“, Bulgaria
Prof. Dr. Jakob Lamut, University of Ljubljana, Slovenia
Prof. Dr. Žarko Radović, University of Montenegro, Montenegro
Prof. Dr. Kiril Lisichkov, University ''Ss. Cyril Methodius'', Skopje, Republic of Macedonia
Prof. Dr. Petar Gvero, University of Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Prof. Dr. Damir Hršak, University of Zagreb, Croatia
ORGANIZACIONI ODBOR /ORGANIZING COMMITTEE
Doc. dr Jovica Sokolović, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, predsednik
Prof. dr Rodoljub Stanojlović, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Prof. dr Zoran Marković, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Prof. dr Milan Trumić, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Prof. dr Grozdanka Bogdanović, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Prof. dr Zoran Stević, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Doc. dr Vladimir Despotović, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Mr Dejan V. Antić, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Mr Zoran Štirbanović, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Maja Trumić, dipl. ing., Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
DOBRO DOŠLI NA SRTOR 2014 /WELCOMING ADDRESS ON SRTOR 2014
U ime Organizacionog odbora, svim učesnicima skupa, uz dobrodošlicu želim prijatan boravak u
Zaječaru i uspešan rad na 9. Simpozijumu “Reciklažne Tehnologije i Održivi Razvoj“ (9. SRTOR 2014) i
na 3. Studentskom simpozijumu „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“ (3. SSRTOR 2014).
The Organizing Committee welcomes you to the 9th SRTOR and 3rd Student Symposium “Recycling
Technologies and Sustainable Development” and wishes you nice staying in Zajecar and useful participation to
Symposium work.
Predsednik Organizacionog odbora
President of the Organizing Committee
Doc. Dr Jovica Sokolović
VREME I MESTO ODRŽAVANJA /TIME AND VENUE
9. Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“ (9. SRTOR), održaće se od 10. do 12.
septembra 2014. godine u Hotelu „Srbija-TIS“ u Zaječaru.
Kancelarija Simpozijuma biće otvorena po sledećem rasporedu:
10. septembar 2014. od 8:00 do 19:00
11. septembar 2014. od 8:00 do 19:00
The 9th Symposium „Recycling technologies and sustainable development“ (9. SRTOR), will be held from
September 10-12, 2014 at Hotel “Srbija-TIS”, Zaječar, Serbia.
The Symposium office will be open on:
September, 10th 2014 from 8:00 to 19:00
September, 11th 2014 from 8:00 to 19:00
JEZIK /LANGUEAGE
Službeni jezici na Simpozijuma biće srpski i engleski, bez simultanog prevođenja.
The official languages of the Symposium will be Serbian and English, without simultaneous translating.
ORGANIZACIJA RADA /ORGANIZATION OF WORK
Rad Simpozijuma biće organizovan u plenumu i po sekcijama (usmeno izlaganje i poster sekcija).
Plenarna predavanja su po pozivu. Predviđeno vreme za prezentacije je:
• Plenarna predavanja - 30 minuta
• Prezentacije donatora, sponzora i izlagača - 20 minuta
• Usmena saopštenja - 10 minuta po radu.
• Poster prezentacije - na prostoru dimenzija 70x100 cm.
Za usmena izlaganja referata, autorima biće na raspolaganju personalni računar i LCD projektor.
The work on the Symposium will be organized in sessions, including plenary lectures, session lectures,
oral and poster presentations. Scheduled time for the presentation is:
• Plenary lecture, 30 minutes
• Presentation of donors, sponsors and exhibitors - 20 minutes
• Oral presentation - limited to 10 minutes per paper
• Poster presentation on space of 70x100cm will be available.
For oral presentation, personal computer and LCD Projector will be at author’s disposal.
KOTIZACIJA /SYMPOSIUM FEE
Kotizacija za domaće učesnike skupa iznosi 100 EUR + PDV (u dinarskoj protivvrednosti). Ovaj
iznos kotizacije obuhvata: koktel dobrodošlice, Zbornik radova sa pratećim materijalima, svečanu
večeru, etno veče, osveženja u pauzama skupa i prisustvovanje skupu.
Kotizacija za pratioce iznosi 60 EUR + PDV (u dinarskoj protivvrednosti). Ovaj iznos
podrazumeva sve navedene stavke kao i za učesnike, osim Zbornika radova sa pratećim materijalima.
Uplatu kotizacije vršiti preko žiro- računa:
Tehnički fakultet u Boru br. 840-1478666-37
Poziv na broj 185
Svrha uplate: za 9. SRTOR
Kotizacija se može platiti i na licu mesta pri dolasku na skup.
Učesnici 3. Studentskog Simpozijuma (3. SSRTOR) ne plaćaju kotizaciju, pri čemu stiču pravo
prisustvovanja skupu i prezentovanju svojih radova. Studenti, prvi autori na radovima, dobiće Zbornik
radova 3. SSRTOR sa pratećim materijalom, a takođe ih očekuje i specijalno iznenađenje!
The Symposium fee is 100 EUR + VAT. It includes admission to the Symposium sessions, Symposium
Proceedings and the accompanying materials, welcome cocktail, banquet and ethno dinner and refreshments
during the Symposium.
The symposium fee for the accompanying person is 60 EUR + VAT. It includes all items specified for the
participants except the Symposium Proceedings and the accompanying materials.
Payment can be made in advance or at the Hotel on the Symposium desk upon arrival.
Participants of the 3rd Student Symposium (3rd SSRTOR) do not pay the Symposium fee and are eligible
to take part at the Symposium and present their papers. Students first authors of the papers will get the
Proceedings of the 3rd SSRTOR, accompanying materials and could expect special surprise!
IZLOŽBA /EXIBITION
U holu Hotela održaće se komercijalna izložba proizvoda i usluga firmi i institucija, koje se bave
poslovima koje tretira tematika ovog Simpozijuma. Štandovi se jedino mogu koristiti za izlaganje
postera, tehničke dokumentacije i promotivnog materijala. Izložba će biti otvorena sve vreme
Simpozijuma.
Kotizacija za izlagače je 200 € za jednog delegata što uključuje izložbeni štand, Zbornik radova sa
pratećim materijalima, koktel dobrodošlice, svečanu večeru, etno veče, osveženja u pauzama skupa.
Dodatna kotizacija za drugog delegata iz iste firme je 100 €.
An exhibition will be held during the Symposium, which will be a good opportunity for the companies
operating in the fields related to the Symposium topics, to introduce their products and services to the wider
public. It will be open throughout the Symposium.
Exhibition fee of € 200 includes an exhibition booth, Symposium Proceedings and the accompanying
materials, welcome cocktail, banquet and ethno dinner and refreshments during the Symposium for one
delegate.
Additional fee for other delegates is € 100 per person.
SMEŠTAJ UČESNIKA /HOTEL ACCOMMODATION
Svi učesnici biće smešteni u Hotelu „Srbija – TIS“ koji se nalazi u samom centru Zaječara.
Više informacija o samom Hotelu možete naći na web strani http://www.srbijatis.co.rs
CENE SMEŠTAJA NA BAZI PUNOG PANSIONA
VIŠA KATEGORIJA
1/1 soba - 3980 dinara
1/2 soba - 2180 dinara po osobi
1/2 apartman - 2580 dinara po osobi
1/3 apartman - 1980 dinara po osobi
NIŽA KATEGORIJA
1/1 soba - 2980 dinara
1/2 soba - 1980 dinara
CENE SMEŠTAJA NA BAZI POLUPANSIONA
VIŠA KATEGORIJA
1/1 soba - 3680 dinara
1/2 soba - 1880 dinara po osobi
1/2 apartman - 2280 dinara po osobi
1/3 apartman - 1680 dinara po osobi
NIŽA KATEGORIJA
1/1 soba - 2680 dinara
1/2 soba - 1680 dinara
All participants will be accommodated in Hotel „Srbija-TIS“, which is located in the center of the city
Zajecar. More information about the hotel can be found on the web site: http://www.srbijatis.co.rs
PRICES OF ACCOMMODATION BASED ON A FULLBOARD
HIGHER CATEGORY
1/1 room - 3980 RSD
1/2 room - 2180 RSD per person
1/2 apartment - 2580 RSD per person
1/3 apartment - 1980 RSD per person
LOWER CATEGORY
1/1 room - 2980 RSD
1/2 room - 1980 RSD
PRICES BASED ON A HALFBOARD
HIGHER CATEGORY
1/1 - 3680 RSD
1/2 bedroom - 1880 RSD per person
1/2 apartment - 2280 per person
1/3apartment - 1680 RSD per person
LOWER CATEGORY
1/1 - 2680 RSD
1/2 room - 1680 RSD per person
PREVOZ /TRANSPORTATION
Sve informacije vezane za prevoz mogu se naći na Internet stranici konferencije
(http://www.srtor.tf.bor.ac.rs/mesto.php)
All information’s about transportation could be found at the Symposium web page
(http://www.srtor.tf.bor.ac.rs/mesto.php)
EKSKURZIJA /EXCURSION
Poslednjeg dana Simpozijuma će biti organizovana stručna ekskurzija u vidu posete reciklažnih
pogona Jugo-Impex-a d.o.o. i Jugo-Impex E.E.R. d.o.o. u Nišu i PET reciklaže u Merosini. Za sve učesnike
Simpozijuma je organizovan prevoz (broj mesta je ograničen).
On the last day of the Symposium will be organized professional excursions in the form of visits to
recycling plants of the Jugo-Impex Ltd. and Jugo-Impex E.E.R. Ltd. in Nis and PET recycling in Merosina.
For all participants, the Symposium has been organized transport (number of participants is limited).
LIČNO OSIGURANJE /PERSONAL INSURANCE
Organizator neće odgovarati za nesrećne slučajeve učesnika i po pitanju načinjene štete ili
gubitka ličnih stvari. Učesnici su dužni da sami obezbede lično osiguranje. Za ova osiguranja obratite se
vašoj lokalnoj osiguravajućoj agenciji.
The organizers cannot be held responsible for any accidents involving Conference participants or the
accompanying persons, for damage or loss of their personal property or for cancellation expenses, regardless of
cause. Participants should, therefore, make their own insurance arrangements and are advised to consult their
local insurance agents regarding coverage.
INFORMACIJE /INFORMATION
Predsednik Organizacionog odbora:
Doc. dr Jovica M. Sokolović
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor, Srbija
Tel. + 381 30 424 555, lok. 185
Fax: + 381 30 421 078
E-mail: [email protected] ili [email protected]
President of the Organizing Committee:
Assist. Prof. dr Jovica Sokolović
University of Belgrade, Technical Faculty in Bor
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor, Serbia
Telephone: ++ 381 30 424 555 No. 185
Fax: + 381 30 421 078
E-mail: [email protected] or [email protected]
SATNICA SIMPOZIJUMA /SCHEDULE OF SYMPOSIUM
th
Sreda, 10.09. 2014. / Wednesday, September 10 , 2014.
09:00 – 10:00 Prijem i registracija učesnika / Registration of participants
10:00 – 10:30 Svečano otvaranje 9. SRTOR 2014 (Sala A) / Opening Ceremony 9th SRTOR 2014 (Hall A)
10:30 – 12:00 Prezentacija donatora, sponzora i izlagača (Sala A) /
Presentation of donors, sponsors and exhibitors (Hall A)
12:00 – 13:00 Koktel dobrodošlice / Welcoming Coctail
13:00 – 15:00 Plenarnа predavanjа (Sala A) / Plenary lectures (Hall A)
14:00 – 16:00 Ručak / Lunch
15:00 – 16:30 Sekcija I - 9. SRTOR 2014 (Sala A) / Session I - 9th SRTOR 2014 (Hall A)
16:30 – 17:00 Kafe pauza / Coffee break
17:00 – 19:00 Sekcija II - 9. SRTOR 2014 (Sala A) / Session II - 9th SRTOR 2014 (Hall A)
20:00 – 24:00 Svečana večera / Banquet dinner
th
Četvrtak, 11.09.2014. / Thursday, September 11 , 2014.
09:00 – 09:20 Svečano otvaranje 3. SSRTOR 2014 i 1. Festivala reciklaže (Sala A) /
Opening Ceremony 3rd SSRTOR 2014 and 1st Recycling Festival (Hall A)
09:20 – 10:30 Sekcija III - 9. SRTOR 2014 i Studentska sekcija I - 3. SSRTOR 2014 (Sala A) /
Session III - 9th SRTOR 2014 and Student Sessions I - 3rd SSRTOR 2014 (Hall A)
10:30 – 11:00 Kafe pauza / Coffee break
11:00 – 12:30 Sekcija IV - 9. SRTOR 2014 (Sala A) i Studentska sekcija II - 3. SSRTOR 2014 (Sala B) /
Session IV - 9th SRTOR 2014 (Hall A) and Student Sessions II - 3rd SSRTOR 2014 (Hall B)
12:30 – 13:00 Kafe pauza / Coffee break
13:00 – 14:30 Sekcija V - 9. SRTOR 2014 (Sala A) / Session V - 9th SRTOR 2014 (Hall A)
14:00 – 16:00 Ručak / Lunch
15:00 – 16:45 Sekcija VI - 9. SRTOR 2014 (Sala A) / Session VI - 9th SRTOR 2014 (Hall A)
16:45 – 17:00 Kafe pauza / Coffee break
17:00 – 18:30 Poster sekcija 9. SRTOR 2014 i 3. SSRTOR 2014 (Sala A) /
Poster session 9th SRTOR 2014 and 3rd SSRTOR 2014 (Hall A)
18:30 – 19:00 Svečano zatvaranje 9. SRTOR 2014 i 3. SSRTOR 2014 (Sala A) /
Closing ceremony of 9th SRTOR 2014 and 3rd SSRTOR 2014 (Hall A)
20:00 – 24:00 Etno večera / Ethno dinner
th
Petak, 12.09.2014. / Friday, September 12 , 2014.
08:00 – 15:00 Stručna ekskurzija / Professional excursion
15:00 – 16:00 Ručak / Lunch
16:00 – 18:00 Odlazak učesnika / Departure of participants
GENERALNI PROGRAM / GENERAL PROGRAMME
Prijem i registracija učesnika/Registration of participants
Sreda/Wednesday, 10. Septembar 2014/September 10th, 2014, 9:00-10:00 (Sala A / Hall A)
Svečano otvaranje 9. SRTOR 2014/Opening Ceremony 9th SRTOR 2014
Sreda/Wednesday, 10. Septembar 2014/September 10th, 2014, 10:00-10:30 (Sala A/Hall A)
Prezentacija donatora, sponzora i izlagača/Prezentation of donors, sponsors and exhibitors
Sreda/Wednesday, 10. Septembar 2014/September 10th, 2014, 10:30-12:00 (Sala A/Hall A)
Predsedavajući/Chairmen: Rodoljub Stanojlović, Jovica Sokolović, Nebojša Redžić
10:30 – 10:50
10:50 – 11:10
11:10 – 11:30
11:30 – 11:50
11:50 – 12:00
PR-1. Marija Micaković, Stefan Cvetković
JUGO-IMPEX E.E.E. D.O.O. NIŠ - RECIKLAŽA EE OTPADA UZ NAJBOLJU DOSTUPNU
TEHNOLOGIJU I ŠIROKU MREŽU KOMPANIJA, ZAPOSLENIH I SAKUPLJAČA I
MOGUĆNOSTI RASTA
JUGO-IMPEX E.E.E. D.O.O. NIS - RECYCLING OF EE WASTE WITH THE BEST AVAILABLE
TECHNOLOGY AND A WIDE NETWORK OF COMPANIES, EMPLOYEES AND THE COLLECTOR
AND GROWTH OPPORTUNITIES
PR-2. Davor Lončar, Jelena Vučićević
PERKIN ELMER U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE - SUPERLAB BEOGRAD
PERKIN ELMER IN THE ENVIRONMENTAL PROTECTION - SUPERLAB BELGRADE
PR-3. Duško Radivojević
PREZENTACIJA BASF SRBIJA
PRESENTATION OF BASF SERBIA
PR-4. Wienands Hubert, Dragana Radanov
PREZENTACIJA WEHRLE UMWELT GMBH NEMAČKA
PRESENTATION OF WEHRLE UMWELT GMBH GERMANY
PR-5. Suzana Vujić
PREZENTACIJA PROJEKTA „REGIONALNE DEPONIJE HALOVO“
PRESENTATION OF THE PROJECT "REGIONAL LANDFILL HALOVO"
Koktel dobrodošlice/Welcoming Coctail
Sreda/Wednesday, 10. Septembar 2014/September 10th, 2014, 12:00-13:00 (Hotel/Hotel)
Plenarna predavanja/Plenary lectures
Sreda/Wednesday, 10. Septembar 2014/September 10th, 2014, 13:00-15:00 (Sala A/Hall A)
Predsedavajući/Chairmen: Zoran Marković, Martin Debelak
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
PL-1. Nebojša Redžić
UPRAVLJANJE OTPADOM U SRBIJI – PODACI AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
WASTE MANAGEMENT IN SERBIA – ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY DATA
PL-2. Aleksandar Jovović, Dušan Todorović
TERMIČKO ISKORIŠĆENJE KOMUNALNOG I INDUSTRIJSKOG OTPADA - PRIMERI DOBRE
PRAKSE I MOGUĆNOSTI NJIHOVE PRIMENE U SRBIJI
THERMAL TREATMENT OF WASTE – GOOD PRAXIS EXAMPLE AND POSSIBILITIES OF USE IN
SERBIA
PL-3. Božo Dalmacija, Snežana Maletić
RAZVOJ NOVIH ADSORBENATA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA I REMEDIJACIJU
ZAGAĐENIH LOKALITETA
DEVELOPMENT OF NEW ADSORBENTS FOR WASTEWATER TREATMENT AND
CONTAMINATED SITE REMEDIATION
PL-4. Gordana Stefanović, Biljana Milutinović
ODRŽIVI RAZVOJ I PRIMENA MULTIKRITERIJALNE ANALIZE U PROCENI ODRŽIVOSTI
SISTEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF MCA IN SYSTEM SUSTAINABILITY
ASSESSMENT
Ručak/Lunch (14:00-16:00)
Sekcija I (9. SRTOR 2014)/Session I (9th SRTOR 2014)
Sreda/Wednesday, 10. Septembar 2014/September 10th, 2014, 15:00-16:30 (Sala A/Hall A)
Predsedavajući/Chairmen: Rodoljub Stanojlović, Miodrag Žikić
15:00 – 15:10
15:10 – 15:20
15:20 – 15:30
15:30 – 15:40
15:40 – 15:50
15:50 – 16:00
16:00 – 16:10
16:10 – 16:20
16:20 – 16:30
I-1. Zlatko Martić, John Gelson, Hugo Bras, Duško Radivojević
CEMENTED HYDRAULIC FILL AND NEW PERSPECTIVES WITH CHEMICAL TECHNOLOGIES
I-2. Ivailo Koprev, Ilian Djobov
POSSIBILITIES FOR UTILIZATION OF MINING WASTE IN THE “ASAREL” OPEN PIT
I-3. Mirko Ivković, Dejan Ćirić
ODRŽIVI RAZVOJ PODZEMNE EKSPLOATACIJE RUDNIKA UGLJA U SRBIJI
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UNDERGROUND COAL MINING IN SERBIA
I-4. Branislav Stakić, Savo Perendić, Dejan Ćirić
ODRŽIVI RAZVOJ EKSPLOATACIJE UGLJA U RUDNIKU ANTRACITA ,,VRŠKA ČUKA,,
AVRAMICA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COAL MINING IN ANTHRACITE MINE “VRŠKA ČUKA”
AVRAMICA
I-5. Rodoljub Stanojlović, Jovica Sokolović, Ratko Gašić
VALORIZACIJA UGLJA IZ STAROG JALOVIŠTA BIVŠEG RUDNIKA UGLJA “RTANJ” –
BOLJEVAC
VALORIZATION OF COAL FROM OLD TAILINGS POND FORMER COAL MINES "RTANJ" BOLJEVAC
I-6. Miodrag Žikić, Dejan Tanikić, Jovica Sokolović, Jovan Stojanović, Saša Stojadinović
PROTOTIP MAŠINE ZA BRIKETIRANJE OTPADNOG USITNJENOG NEMETALIČNOG
MATERIJALA
PROTOTYPE OF THE MACHINE FOR BRIQUETTING OF THE WASTE FRAGMENTED NONMETALLIC MATERIAL
I-7. Kemajl Zeqiri, Biserka Dimishkovska
OPTIMUM THICKNESS OF TOPSOIL FOR RECULTIVATION OF FLOTATION TAILINGS WITH
GRASS
I-8. Marinko Pavlović, Jovica Sokolović
SANACIJA I REKULTIVACIJA JALOVIŠTA KOPA LAPORCA „TREŠNJA“ KAO DOPRINOS
ODRŽIVOM RAZVOJU HOLCIM (SRBIJA) d.o.o
SANATION AND RECLAMATION OF TAILINGS POND OF MARL PIT „TREŠNJA“ AS A
CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOLCIM (SERBIA
Diskusija
Kafe pauza/Coffee break (16:30-17:00)
Sekcija II (9. SRTOR 2014)/Session II (9th SRTOR 2014)
Sreda/Wednesday, 10. Septembar 2014/September 10th, 2014, 17:00-19:00 (Sala A/Hall A)
Predsedavajući/Chairmen: Milan Trumić, Ljubiša Andrić
17:00 – 17:10
17:10 – 17:20
17:20 – 17:30
17:30 – 17:40
17:40 – 17:50
PR-6. Zoran Stanojević
PREZENTACIJA PET RECIKLAŽA MEROŠINA
PRESENTATION OF PET RECYCLING MEROSINA
II-1. Ljiljana Trumbulović, Ljubiša Andrić, Zagorka Aćimović
SISTEM MENADŽMENTA KOMUNALNIM OTPADOM
MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT SYSTEM
II-2. Marina Ilić, Ana Nikolić, Jovan Protić
UPRAVLJANJE OTPADOM KAO POTENCIJAL ZA ZELENO ZAPOŠLJAVANJE
WASTE MANAGEMENT AS A POTENTIAL FOR GREEN JOBS
II-3. Obrenija Kalamanda
RECIKLAŽA KOMUNALNOG OTPADA U REPUBLICI SRPSKOJ
RECYCLING MUNICIPAL WASTE IN THE REPUBLIC OF SRPSKA
II-4. Vladimir Živanović, Srđan Matijašević, Jelena Nikolić, Snežana Zildžović, Snežana
Grujić, Sonja Smiljanić
TEHNOLOGIJE VITRIFIKACIJE ZA BEZBEDNO UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM
VITRIFICATION TECHNOLOGIES FOR SAFE MANAGEMENT OF MUNICIPAL AND WASTE
17:50 – 18:00
18:00 – 18:10
18:10 – 18:20
18:20 – 18:30
18:30 – 18:40
18:40 – 19:00
II-5. Stojan Simić, Branko Despotović
UPRAVLJANJE ZAULJENOM PLASTIČNOM AMBALAŽOM
MANAGEMENT OILED PLASTIC PACKAGING
II-6. Maja Trumić, Milan Trumić, Grozdanka Bogdanović, Dejan Antić, Jovanka Dinić
UTICAJ DOZE PENUŠAČA NA EFIKASNOST FLOTIRANJA ČESTICA TONERA
FROTHER DOSES INFLUENCE ON TONERFLOTATION EFFICIENCY
II-7. Jovica Sokolović, Rodoljub Stanojlović, Aleksandra Stojanović
RECIKLAŽA OTPADNIH ALUMINIJUMSKIH KABLOVA IZ TF KABLE - FABRIKE KABLOVA
ZAJEČAR PRIMENOM ELEKTROSTATIČKE SEPARACIJE
RECYCLING OF WASTE ALUMINUM CABLE FROM TF KABLE - CABLE FACTORY ZAJECAR BY
ELECTROSTATIC SEPARATION
II-8. Goran Vasić, Milica Nešović, Marinko Pavlović, Jovica Sokolović
OTPAD KAO ALTERNATIVNI ENERGENT - DOPRINOS ODRŽIVOM ENERGETSKOM
PLANIRANJU
WASTE AS ALTERNATIVE FUEL - CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE ENERGY PLANNING
II-9. Milica Mladenović, Dragoljub Dakić, Stevan Nemoda, Milijana Paprika, Aleksandar
Erić, Branislav Repić, Mirko Komatina
REZULTATI SAGOREVANJA RAZLIČITIH OTPADNIH GORIVA U FLUIDIZOVANOM SLOJU
RESULTS OF COMBUSTION OF DIFFERENT WASTE FUEL IN FLUIDIZED BAD
Diskusija
Svečana večera/Banquet Dinner
Sreda/Wednesday, 10. Septembar 2014/September 10th, 2014, 20:00-24:00 (Restoran/Restaurant)
Svečano otvaranje 3. SSRTOR 2014 i 1. Festivala Reciklaže 2014/
Opening Ceremony 3rd SSRTOR 2014 and 1st Festival of Recycling 2014
Četvrtak/Thursday, 11. Septembar 2014/September 11th, 2014, 9:00-9:20 (Sala A/Hall A)
Sekcija III (9. SRTOR 2014) i Studentska sekcija I (3. SSRTOR 2014)/
Session III (9th SRTOR 2014 and Student Session I (3rd SSRTOR 2014)
Četvrtak/Thursday, 11. Septembar 2014/September 11th, 2014, 9:20-10:30 (Sala A/Hall A)
Predsedavajući/Chairmen: Jovica Sokolović, Dejan Antić, Dragan Ranđelović
9:20 – 9:30
9:30 – 9:40
9:40 – 9:50
9:50 – 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 10:20
10:20 – 10:30
III-1. Petra Balaban, Petra Tanović
ANALIZA STAVOVA STUDENATA PO PITANJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
ANALYSIS OF THE STUDENTS ATTITUDES REGARDING ENVIRONMENTAL ISSUES
III-2. Milena Doberšek, Valentina Dimitrijević, Marija Radovanović, Danijela Dević
ISKUSTVA SA OGLEDNIM ODELJENJEM TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU U TEHNIČKOJ ŠKOLI
BOR
EXPERIENCE WITH EXPERIMENTAL CLASS FOR RECYCLING TECHNICIAN IN TECHNICAL
SCHOOL IN BOR
III-3. Nataša Ranđelović, Dragan Ranđelović
MOGUĆNOSTI PRIMENE „ZELENOG PAKETA“ ZA OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ U
ŠKOLAMA
POSSIBILITIES FOR APPLICATION OF “GREEN PACK” FOR EDUCATION FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN SCHOOLS
IS-1. Ana Momčilović, Marko Ilić, Filip Marinković, Stefan Milić
ISTRAŽIVANJE NIVOA ZNANJA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE STUDENTSKE POPULACIJE
RESEARCH ABOUT KNOWLEDGE OF ENVIROMENTAL PROTECTION ON THE STUDENT
POPULATION
IS2. Alija Salkunić, Bajro Salkunić, Nataša Janković Petrović
ODNOS ŠABAČKIH SREDNJOŠKOLACA PREMA ZNAČAJU VODE
ŠABAC HIGHSCHOOL STUDENTS MINDFULNESS OF THE WATER SIGNIFICANCE
IS-3. Marija Rogović
POTENCIJALI POLJOPRIVREDNE BIOMASE U ZAJEČARSKOM OKRUGU
POTENTIALS OF AGRICULTURAL BIOMASS IN ZAJECAR DISTRICT
Diskusija
Kafe pauza/Coffee break (10:30-11:00)
Sekcija IV (9. SRTOR 2014/Session IV (9th SRTOR 2014)
Četvrtak/Thursday, 11. Septembar 2014/September 11th, 2014, 11:00-12:30 (Sala A/Hall A)
Predsedavajući/Chairmen: Grozdanka Bogdanović, Jakob Lamut
11:00 – 11:10
11:10 – 11:20
11:20 – 11:30
11:30 – 11:40
11:40 – 11:50
11:50 – 12:00
12:00 -12:10
12:10 -12:20
12:20 – 12:30
IV-1. Wienands Hubert, Dragana Radanov
A SHORT COMPARISON OF ELIMINATION AND CONCENTRATION PROCESSES OF LEACHATE
TREATMENT
IV-2. Vojka Gardić, Radojka Jovović, Ljiljana Avramović, Ljubiša Obradović
KARAKTERIZACIJA OTPADNOG MATERIJALA SA STAROG FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA U
BORU – TEST LUŽLJIVOSTI
CHARACTERIZATION OF WASTE MATERIAL OF OLD BOR FLOTATION TAILING - LEACHING
TEST
IV-3. Mile Dimitrijević, Daniela Urošević, Snežana Milić, Srđana Magdalinović, Dragan
Milanović
EKSTRAKCIJA BAKRA IZ TOPIONIČKE ŠLJAKE PRŽENJEM SA PIRITOM ILI FLOTACIJSKOM
JALOVINOM I LUŽENJEM VODOM
COPPER EXTRACTION FROM COPPER SMELTER SLAG BY PYRITE OR FLOTATION TAILINGS
ROASTING FOLLOWED BY WATER LEACHING
IV-4. Mile Dimitrijević, Daniela Urošević, Snežana Milić, Slađana Alagić
EKSTRAKCIJA BAKRA IZ TOPIONIČKE ŠLJAKE LUŽENJEM HLORO-VODONIČNOM
KISELINOM I VODONIK-PEROKSIDOM
COPPER EXTRACTION FROM COPPER SMELTER SLAG BY LEACHING WITH HYDROCHLORIC
ACID AND HYDROGEN PEROXIDE
IV-5. Stefan Đorđievski, Suzana Stanković, Vojka Gardić, Vesna Krstić, Beba Stojanovska,
Tamara Urošević, Zorica Petrović
KVALITATIVNA ANALIZA ORGANSKIH POLUTANATA U BORSKOJ RECI METODOM GC MS
QUALITATIVE ANALYSIS OF ORGANIC POLUTANTS IN BOR RIVER BY GC MS
IV-6. Dejan Antić, Grozdanka Bogdanović, Milan Antonijević
MATEMATIČKA INTERPRETACIJA EXPERIMENTALNIH REZULTATA ADSORPCIJE TEŠKIH
METALA IZ VODENIH RASTVORA
THE MATHEMATICAL INTERPRETATION OF EXPERIMENTAL HEAVY METAL ADSORPTION
DATA FROM WATER SOLUTIONS
IV-7. Nicoleta Matei
AN OVERVIEW ON AMMONIA WATER TREATING TECHNIQUES
IV-8. Nicoleta Matei
ULTRASONIC EFFECT IN AMMONIA-WATER TREATMENT - A REVIEW
Diskusija
Kafe pauza/Coffee break (12:30-13:00)
Studentska sekcija II (3. SSRTOR 2014/Student Session II (3rd SSRTOR 2014)
Četvrtak/Thursday, 11. Septembar 2014/September 11th, 2014, 11:00-12:30 (Sala B/Hall B)
Predsedavajući/Chairmen: Zoran Štirbanović, Ivana Jelić
11:00 – 11:10
11:10 – 11:20
11:20 – 11:30
11:30 – 11:40
IIS-1. Jelena Stojiljković
EKONOMSKA OPRAVDANOST PLANSKOG UZGAJANJA PAULOVNIJE
ECONOMIC VIABILITY OF THE CULTIVATION OF PAULOWNIA
IIS-2. Ana Stanujkić, Miloš Panajotović
PRISUSTVO TEŠKIH METALA U POVRĆU
PRESENCE OF HAVY METALS IN VEGETABLES
IIS-3. Marija Vučković
ODRŽIVO KORIŠĆENJE ELEKTROFILTERSKOG PEPELA IZ TERMOELEKTRANE „NIKOLA
TESLA“
SUSTAINABLE USE OF FLY ASH FROM THERMAL POWER PLANT “NIKOLA TESLA”
IIS-4. Jelena Stojanović
LUŽENJE BAKRA IZ NISKOPROCENTNE RUDE LEŽIŠTA „CEROVO-CEMENTACIJA“
LEACHING OF LOW GRADE COPPER ORE FROM “CEROVO – CEMENTACIJA” DEPOSIT
Sekcija II (3. SSRTOR 2014/Session II (3rd SSRTOR 2014)
Četvrtak/Thursday, 11. Septembar 2014/September 11th, 2014, 11:00-12:30 (Sala B/Hall B)
Predsedavajući/Chairmen: Zoran Štirbanović, Ivana Jelić
11:40 – 11:50
11:50 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:20
12:20 – 12:30
IIS-5. Bajro Salkunić
ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI PRIMENE OTPADNOG ELEKTROLITA IZ PROCESA
PROIZVODNJE BELIH LIMOVA ZA DOBIJANJE DEKORATIVNIH PREVLAKA KALAJA
DEPOZICIJOM U STACIONARNIM USLOVIMA
EXAMINATION OF THE POSSIBILITY OF WASTE ELECTROLYTE USAGE FROM THE PROCESS
OF MAKING WHITE SHEET METALS FOR ACQUIRING DECORATIVE PEWTER TINS BY
DEPOSITION IN STATIONARY CONDITIONS
IIS-6. Stefan Stepić, Bogdan Cekić
PROIZVODNJA BIOGASA PRERADOM NUSPROIZVODA SA GOVEDARSKE FARME I
MLEKARE
BIOGAS PRODUCTION PROCESSING BY-PRODUCTS FROM CATTLE FARMS AND
CREAMERIES
IIS-7. Marko Lazić, Sanja Gruborović
ULOGA VETERINARSKE SLUŽBE PRILIKOM NUKLEARNIH AKCIDENATA
THE ROLE OF THE VETERINARY SERVICE DURING NUCLEAR ACCIDENTS
IIS-8. Aleksandra Stojanović
MOGUĆNOST PRERADE OTPADNIH KABLOVA
THE POSSIBILITIS OF WASTE CABLES PROCESSING
Diskusija
Kafe pauza/Coffee break (12:30-13:00)
Sekcija V (9. SRTOR 2014/Session V (9th SRTOR 2014)
Četvrtak/Thursday, 11. Septembar 2014/September 11th, 2014, 13:00-14:30 (Sala A/Hall A)
Predsedavajući/Chairmen: Snežana Maletić, Dan Scarpete
13:00 – 13:10
13:10 – 13:20
13:20 – 13:30
13:30 – 13:40
13:40 – 13:50
13:50 – 14:00
14:00 – 14:10
14:10 – 14:20
14:20 – 14:30
V-1. Snežana Maletić, Jasmina Agbaba, Aleksandra Tubić, Srđan Rončević, Božo Dalmacija
REKUPERACIJA KORISNIH MATERIJA PUTEM ANAEROBNE DIGESTIJE
RECOVERY OF USEFUL SUBSTANCES BY ANAEROBIC DIGESTION
V-2. Renata Relić, Nenad Mićić
STAJNJAK KAO IZVOR ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE U RURALNIM PODRUČJIMA
MANURE AS A SOURCE OF ENVIRONMENTAL POLLUTION IN RURAL AREAS
V-3. Zorica Žujović, Darko Radosavljević, Vladimir Pavićević
POTENCIJALI KOMPOSTIRANJA U SRBIJI
POTENTIALS FOR COMPOSTING IN SERBIA
V-4. Jakob Lamut, Martin Debelak, Bruno Tušar, Matjaž Knap
METALLURGY AND RENEWABLE ENERGY PRODUCTION
V-5. Dan Scarpete, Bianca Elena Chiosa, Vlad Vrabie
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC IMPACT OF SOME ALTERNATIVE DIESEL FUELS - A
REVIEW
V-6. Goran Pujić, Dejan Nikolić
POTENCIJALI KONVERZIJE PLASTIKE U MEŠAVINU ULJA
THE POTENTIAL OF PLASTIC TO OIL CONVERSION
V-7. Marica Dugić, Branka Dugić-Kojić, Pero Dugić, Zoran Petrović, Vladan Mićić
NOVI TRENDOVI RAZVOJA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVIH MAZIVA I MOGUĆNOSTI NJIHOVE
PRIMJENE
FUTURE DEVELOPMENTS OF ENVIRONMENTALLY ACCEPTABLE LUBRICANTS AND
POSSIBILITIES OF THEIR APPLICATION
V-8. Pavle Hadžić, Ljubinko Janjušević, Miroslav Radosavljević
BIODIZEL: INDIVIDUALNA PROIZVODNJA I KVALITET
BIODIESEL: HOME-MADE TECHNOLOGY AND PRODUCT QUALITY
Diskusija
Ručak / Lunch (14:00-16:00)
Sekcija VI (9. SRTOR 2014/Session VI (9th SRTOR 2014)
Četvrtak/Thursday, 11. Septembar 2014/September 11th, 2014, 15:00-16:45 (Sala A/Hall A)
Predsedavajući/Chairmen: Stojan Simić, Vladimir Pavićević
15:00 – 15:10
15:10 – 15:20
15:20 – 15:30
15:30 – 15:40
15:40 – 15:50
15:50 – 16:00
16:00 – 16:10
16:10 – 16:20
16:20 – 16:30
16:30 – 16:45
VI-1. Predrag Maksić, Darko Radosavljević, Dominik Brkić, Vladimir Pavićević, Slaviša
Putić, Marina Stamenović
ZELENI DIZAJN: ZNAČAJ PRIMENE EKO-TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U POLJU
DIZAJNERSKE PRAKSE
GREEN DESIGN: THE IMPORTANCE OF ECO-TECHNOLOGICAL INNOVATIONS FOR DESIGN
PRACTISE
VI-2. Saša Muminović, Vladan Pavlović
IZVEŠTAVANJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ČLANICA GLOBALNOG DOGOVORA UN U
SRBIJI
ENVIRONMENT PROTECTION REPORTING OF SERBIAN GLOBAL COMPACT MEMBERS
VI-3. Ivan Milić, Aleksandar Todorović
OSNOVI KAZNENE ODGOVORNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I
UPRAVLJANJA OTPADOM
BASIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY IN THE REALM OF ENVIRONMENT PROTECTION AND
WASTE MANAGEMENT
VI-4. Mesud Adžemović, Ivana Jelić
METODOLOGIJA COST-BENEFIT ANALIZE PROCENE UTICAJA STANJA ŽIVOTNE SREDINE
METHODOLOGY OF COST-BENEFIT ANALYSIS OF IMPACT ASSESSMENT ON THE
ENVIRONMENT
VI-5. Darko Radosavljević, Vladimir Pavićević, Marina Stamenović, Boban Đurović
KRITERIJUMI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE − USLOV
ODRŽIVOG RAZVOJA
ENVIRONMENTAL CRITERIA FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS − CONDITION FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
VI-6. Ivana Jelić, Dragi Antonijević
EKSERGETSKA EFIKASNOST KAO EKOLOŠKI INDIKATOR
EXERGETIC EFFICIENCY AS ENVIRONMENTAL INDICATOR
VI-7. Stojan Simić
EFEKTI SPROVEDENIH MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PRIMJERU RAFINERIJE
IMPLEMENTED MEASURES EFFECTS OF ENERGY EFFICIENCY IN THE CASE OF REFINERY
VI-8. Dragan Mihajlović
ZNAČAJ GASOVODA „JUŽNI TOK“ ZA ENERGETSKI SEKTOR SRBIJE
SIGNIFICANCE OF GAS PIPELINE "SOUTH STREAM" FOR THE SERBIAN ENERGY SECTOR
VI-9. Ranka Gojković, Vladimir Gojković, Slaviša Moljević
MOGUĆE MJERE ZA UPROŠĆAVANJE PROCEDURE REALIZACIJE MALIH
HIDROELEKTRANA U REPUBLICI SRPSKOJ
POSSIBLE MEASURES FOR SIMPLIFLYING PROCEDURES FOR IMPLEMEN-TATION OF SMALL
HYDRO POWER PLANTS IN SERBIAN REPUBLIC
Diskusija
Kafe pauza/Coffee break (16:45-17:00)
Poster sekcija (9. SRTOR 2014 i 3. SSRTOR 2014)/
Poster session (9th SRTOR 2014 and 3rd SSRTOR 2014)
Četvrtak/Thursday, 11. Septembar 2014/September 11th, 2014, 17:00-18:30 (Sala A/Hall A)
Predsedavajući/Chairmen: Dragan Ranđelović, Dejan Antić, Zoran Štirbanović
P-1. Marius Vasilescu, Mircea Dobrescu
WAYS OF MANAGING WASTES AND BY-PRODUCT
P-2. Roohollah Noori, Bafrin Maroufi Aghdam
PREDICTION OF MUNICIPAL SOLID WASTE GENERATION BY USE OF COMBINATION OF ARTIFICIAL
NEURAL NETWORK AND PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS
P-3. Vojka Gardić, Suzana Stanković, Jovica Sokolović
SISTEMATSKI PRISTUP IZRADI PLANA ANALIZE OPASNOG OTPADA
SYSTEMATIC APPROACH TO THE DEVELOPMENT PLAN OF HAZARDOUS WASTE ANALYSIS
P-4. Obrenija Kalamanda
UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE
MANAGING MEDICAL WASTE IN THE AREA OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
P-5. Nemanja Pešaković, Dragana Živković, Dragan Manasijević, Nada Štrbac, Svetlana Nestorović,
Aleksandra Mitovski, Ljubiša Balanović
ANALIZA TEHNOLOŠKOG STATUSA UPRAVLJANJA METALNIM OTPADOM NA PRIMERU METALPROM
D.O.O. VALJEVO
ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL STATUS IN METAL WASTE MANAGEMENT IN EXAMPLE OF METALPROM
LTD. VALJEVO
P-6. Wencheng Xia, Xiahui Gui
WHY NEIMENG BITUMINOUS COAL IS DIFFICULT TO BE DEASHED?
P-7. Anja Terzić, Ljubiša Andrić, Milan Petrov, Ljiljana Miličić, Zagorka Radojević, Ljubica Pavlović
ODRŽIVA REŠENJA ZA REAPLIKACIJU LETEĆEG PEPELA POSTIGNUTA KROZ PROCES MEHANIČKE
AKTIVACIJE
TOWARDS SUSTAINABLE SOLUTIONS FOR FLY ASH REAPPLICATION THROUGH MECHANICAL ACTIVATION
P-8. Marija Štulović, Aleksandar Mihajlović, Milisav Ranitović
PROCENA UTICAJA OTPADNE OLOVNE ŠLJAKE NA OKOLINU I ZDRAVLJE LJUDI
THE ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL AND HEALTH RISKS FROM THE SECONDARY LEAD SLAG
P-9. Branko Leković, Vesna Karović Maričić, Dušan Danilović
ODLAGANJE OTPADNOG MATERIJALA IZ PROCESA BUŠENJA NAFTNIH I GASNIH BUŠOTINA
WASTE DISPOSAL IN THE OIL AND GAS WELL DRILLING
P-10. Aleksandar Ivanović
VERMICOMPOSTING AS THE ORGANIC WASTE RECYCLING TECHNIQUE IN ORGANIC AGRICULTURE
P-11. Vanja Kostić Mališić, Nataša Ćalić Pintović, Stanislav Glumac, Dominik Brkić, Marina Stamenović,
Slaviša Putić
ZAVISNOST pH VREDNOSTI I HPK PROCEDNIH VODA DEPONIJE "VINČA" OD STEPENA RAZLAGANJA
OTPADA
DEPENDENCE OF pH AND COD OF LEACHATE LANDFILL "VINČA" REGARDING DEGREE OF WASTE
DECOMPOSITION
P-12. Cipriana Sava
DRINKING WATER, A SUSTAINABILITY FACTOR IN CONURBATIONS-CASE STUDY TIMISOARA, ROMANIA
P-13. Marina Nenković-Riznić, Jasmina Đurđević
PROBLEMSKI PRISTUP EDUKACIJI I PARTICIPACIJI LOKALNOG STANOVNIŠTVA U OBLASTI RECIKLAŽE
U SRBIJI
A PROBLEMATIC APPROACH TO EDUCATION AND PARTICIPATION OF LOCAL PEOPLE IN RECYCLING IN
SERBIA
P-14. Mirjana Galjak, Slađana Đoković
OBRAZOVANJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U STRATEGIJI ODRŽIVOG RAZVOJA
EDUCATION IN ENVIRONMENTAL PROTECTION IN STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
P-15. Petra Tanović, Petra Balaban
INFORMISANOST LJUDI O ZNAČAJU OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE I SPREMNOST DA UČESTVUJU U
RECIKLAŽI
AWARENESS OF PEOPLE THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND READINESS TO
PARTICIPATE IN RECYCLING
P-16. Ljubica Kanazir Mandić
MOGUĆNOSTI RECIKLAŽE OTPADA U SVRHU STVARANJA UMETNIČKOG DELA
FEATURES WASTE RECYCLING IN ORDER TO CREATE WORKS OF ART
P-17. Suzana Polić
RECIKLAŽA PLASTIKE I AUTONOMIJA NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLEĐA
RECYCLING OF PLASTICS AND AUTONOMY OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
P-18. Suzana Polić
ZAŠTITA UMETNIČKIH PREDMETA I UTOPIJA RECIKLAŽE PLASTIKE
PROTECTION OF ARTISTIC SUBJECTS AND UTOPIA OF PLASTIC RECYCLING
P-19. Gordana Kapunac
PRIMENA DIZAJNA U POSTUPKU RUČNOG PRAVLJENJA RECIKLIRANOG PAPIRA
APPLICATION PROCEDURE DESIGN IN HAND MAKING RECYCLED PAPER
P-20. Gordana Kapunac
MOGUĆNOST PRIMENE RUČNO PRAVLJENOG PAPIRA RECIKLAŽNIM POSTUPKOM U GRAFIČKOM
DIZAJNU
POSSIBLE APPLICATIONS HANDMADE PAPER RECYCLING PROCEEDINGS IN GRAPHIC DESIGN
P-21. Kristina Anđelić
MODEL REGULISANJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U REPUBLICI SRBIJI
MODEL OF REGULATION OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE REPUBLIC OF SERBIA
P-22. Pinteala Gheorghe
JUDICIAL MANAGEMENT AND THE INTERFERENCE OF THE ROMANIAN NATIONAL LAW WITH THE
COMMUNITY LAW IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
P-23. Miodrag Miljković, Jovica Sokolović, Rodoljub Stanojlović
ISTRAŽIVANJE I PROGNOZIRANJE POJAVA U ŽIVOTNOJ SREDINI I EKOLOGIJI
RESEARCH AND FORECASTING OF PHENOMENA IN THE ENVIRONMENT AND ECOLOGY
P 24. Slađana Đoković, Mirjana Galjak
ODRŽIVI RAZVOJ KAO NOVA DRUŠTVENA I RAZVOJNA PARADIGMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A NEW SOCIAL AND DEVELOPMENTAL PARADIGM
P-25. Milan Đurićić, Ljubiša Andrić, Ahmed Mumđić, Marko Pavlović
EFIKASNO INVESTIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ
EFFECTIVE INVESTMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
P-26. Dragoslav Rakić, Irena Basarić
ENERGETSKE GEO-STRUKTURE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA
ENERGY GEO-STRUCTURE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
P-27. Mircea Dobrescu, Marius Vasilescu
SUPERELASTICITY MECHANISMS AND MECHANICAL ASPECTS OF NI-TI BIOMATERIALS
PS-1. Miloš Panajotović, Ana Stanujkić
LOW COST ADSORBENSI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
LOW COST ADSORBENTS FOR WASTEWATER TREATMENT
PS-2. Bajro Salkunić, Alija Salkunić, Nataša Janković Petrović
KOMPOSTIRANJE KAO METOD OBRADE BIOLOŠKOG OTPADA
COMPOSTING AS A METHOD OF PROCESSING BIOWASTE
PS-3. Jovana Matijević, Jelena Ćirković
PRAVNI ASPEKTI ZAŠTITE VODA U REPUBLICI SRBIJI U ODNOSU NA OKVIRNU DIREKTIVU O VODAMA
EVROPSKE UNIJE
THE LEGAL ASPECTS OF WATER PROTECTION IN THE REPUBLIC OF SERBIA COMPARED TO THE WATER
FRAMEWORK DIRECTIVE OF THE EUROPEAN UNION
PS-4. Alija Salkunić
ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA KAO SEVESO POSTROJENJE VIŠEG REDA
ELIXIR ZORKA MINERAL FERTILIZER AS A LOWER SEVESO INSTALLATION
PS-5. Ivica Vojinović
ENERGIJA VETRA KAO ZNAČAJNA KOMPONENTA ODRŽIVOG RAZVOJA ISTOČNE SRBIJE
WIND ENERGY AS AN IMPORTANT COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE EASTERN
SERBIA
PS-6. Andrijana Pavlović
RECIKLAŽA ALUMINIJUMA IZ SEKUNDARNIH SIROVINA
RECYCLING OF ALUMINIUM AS SECONDARY RAW MATERIALS
Svečano zatvaranje (9. SRTOR 2014 i 3. SSRTOR 2014)/
Closing ceremony (9th SRTOR 2014 and 3rd SSRTOR 2014)
Četvrtak/Thursday, 11. Septembar 2014/September 11th, 2014, 18:30-19:00 (Sala A/Hall A)
Predsedavajući/Chairmen: Rodoljub Stanojlović, Jovica Sokolović, Dejan Antić
Etno večera/Ethno Dinner
Četvrtak/Thursday, 11. Septembar 2014/September 11th, 2014, 20:00-24:00 (Etno kuća/Ethno tavern)
Stručna ekskurzija/Professional excursion
Petak/Friday, 12. Septembar 2014/September 12th, 2014, 8:00-15:00 (Niš/Nis)
Ručak/Lunch (15:00-16:00)
Odlazak učesnika/Departure of participants (16-00-18:00)
PROGRAM / PROGRAMME
1. Festival Reciklaže 2014 / 1st Recycling Festival 2014
Svečano otvaranje 1. Festivala Reciklaže 2014/Opening Ceremony 1st Recycling Festival 2014
Četvrtak/Thursday, 11. Septembar 2014/September 11th, 2014, 9:00-9:20 (Sala A/Hall A)
Sekcija: Značaj obrazovanja u oblasti reciklaže i održivog razvoja/
Session: The significance of education in the field of recycling and sustainable development
Četvrtak/Thursday, 11. Septembar 2014/September 11th, 2014, 9:20-10:30 (Sala A/Hall A)
Predsedavajući/Chairmen: Jovica Sokolović, Dejan Antić, Dragan Ranđelović
9:20 – 9:30
9:30 – 9:40
9:40 – 9:50
9:50 – 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 10:20
10:20 – 10:30
1. Petra Balaban, Petra Tanović
ANALIZA STAVOVA STUDENATA PO PITANJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
ANALYSIS OF THE STUDENTS ATTITUDES REGARDING ENVIRONMENTAL ISSUES
2. Milena Doberšek, Valentina Dimitrijević, Marija Radovanović, Danijela Dević
ISKUSTVA SA OGLEDNIM ODELJENJEM TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU U TEHNIČKOJ ŠKOLI
BOR
EXPERIENCE WITH EXPERIMENTAL CLASS FOR RECYCLING TECHNICIAN IN TECHNICAL
SCHOOL IN BOR
3. Nataša Ranđelović, Dragan Ranđelović
MOGUĆNOSTI PRIMENE „ZELENOG PAKETA“ ZA OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ U
ŠKOLAMA
POSSIBILITIES FOR APPLICATION OF “GREEN PACK” FOR EDUCATION FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN SCHOOLS
4. Ana Momčilović, Marko Ilić, Filip Marinković, Stefan Milić
ISTRAŽIVANJE NIVOA ZNANJA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE STUDENTSKE POPULACIJE
RESEARCH ABOUT KNOWLEDGE OF ENVIROMENTAL PROTECTION ON THE STUDENT
POPULATION
5. Alija Salkunić, Bajro Salkunić, Nataša Janković Petrović
ODNOS ŠABAČKIH SREDNJOŠKOLACA PREMA ZNAČAJU VODE
ŠABAC HIGHSCHOOL STUDENTS MINDFULNESS OF THE WATER SIGNIFICANCE
6. Marija Rogović
POTENCIJALI POLJOPRIVREDNE BIOMASE U ZAJEČARSKOM OKRUGU
POTENTIALS OF AGRICULTURAL BIOMASS IN ZAJECAR DISTRICT
Diskusija
Radionica i izložba radova/Workshop and exhibition
Četvrtak/Thursday, 11. Septembar 2014/September 11th, 2014, 12:00 – 15:00
Plato OŠ „Desanka Maksimović“ Zaječar/Plato of OS "Desanka Maksimovic" Zajecar
Download

Finalni program možete pogledati ovde.