EC Deklaracija o usaglašenosti
PIB :
Izdato u skladu sa Direktivom za Građevinske proizvode (CPD)
CPD GG/2011
Ovim certifikatom, koji je u saglasnosti sa Direktivom Saveta za građevinske proizvode 89/106/EEC od 21.
decembra 1988., dopunjen Direktivom Saveta 93/68/EEC od 22. jula 1993. i Uredbom (EC) Evropskog
Parlamenta i Saveta broj 1882/2003 od 29. septembra 2003. godine
Tarkett d.o.o
Bačka Palanka, Srbija
Izjavljuje da je dole naveden proizvod usklađen sa traženim tipom u pomenutim direktivama, potvrđenim tačno
utvrđenim načinom usaglašavanja pod sistemom atestiranja 3, prilog ZA.2 od EN 14342:2005.
Karakteristike
Standard
Performanse
deklaracije
Reakcija na vatru
EN 13501-1
Dfl-s1
Emisija formaldehida
EN 120
E1
Otpornost na lomljenje
EN 1533
3.5 kN
Klizavost
EN 1339
11 USRV
Toplotna provodljivost
EN 12664
EN 12524
0,11
Biološka trajnost
EN 335-2
Klasa 1
Naziv i adresa institucija koje su uključene u evaluaciju i testiranje:
Euroinspekt – drvokontrola d.o.o.
Preradovićeva 31a
10000 Zagreb, Hrvatska
Proizvodi-kolekcije:
Salsa, Samba, Tango, Flamenco, Tango Art, Sinteros, Essentials,
Aberhof, Gold, Bravo, Floor Experts, Klassika, Basic, Professional
Opis:
Troslojni parket
Upotreba:
Podne obloge za upotrebu u zatvorenim prostorima; postavljaju se na ravnu i
suvu podlogu
Primenljivi standardi:
EN 13489 – Drveni podovi – elementi za višeslojni parket
Ime: Miroslav Okuka
Položaj: Generalni Direktor Tarkett d.o.o. Srbija
Datum: 13/04/2011
Download

EC Deklaracija o usaglašenosti Tarkett d.o.o Bačka Palanka, Srbija