1-7. avgust 2014.
KO JE KO NA 28. FFHN-MFF
Filmski Festival Herceg Novi - Montenegro Film Festival
Adresa: Njegoševa bb,
85340 Herceg Novi
Tel: +382 67 509 032 | +382 69 700 833
Fax. +382 (0)31 322 004
28. FFHN-MFF TIM:
Zoran Živković, poslovni direktor festivala
[email protected]
Olga Vukmirović, poslovni sekretar festivala
Redakcija Kataloga 28. FFHN-MFF:
Vitka Vujnović, odgovorni urednik
[email protected]
Vuk Vuković, urednik
[email protected]
Vojislav Vojo Kilibarda, likovni urednik
[email protected]
Kordinator selekcije dokumentarnih filmova:
Branka Knezević
Koordinator selekcije studentskih filmova:
Đorđe Stanojlović
Sajt 28. FFHN-MFF (www.ffhn.me)
Savjet 28.FFHN-MFF
STEVAN KOPRIVICA – predsjednik Savjeta Festivala
MILENA DRAVIĆ
BRANKO BALETIĆ
MIRSAD PURIVATRA
IVAN MARINOVIĆ
[4]
RIJEČ PREDSJEDNIKA SAVJETA 28.FFHN-MFF,
STEVAN KOPRIVICA
FFHN-MFF u setu evropskih festivala
Ovogodišnji Festival je još jedna zahtijevan korak prema značajnijem etabliranju u setu evropskih filmskih festivala. Još uvijek većinski oslonjeni na
produkciju u regionu ali sve otvoreniji prema umjetnički relevantnoj evropskoj kinematografiji, pokušavamo da Herceg Novi postane vidljivija tačka
na mapi važnih festivala. Svjedoci smo da se donedavno brojni festivali u
okruženju gase. Postavljaju se pitanja treba li toliko festivala ako nema
novaca za proizvodnju filmova, da li su festivali namijenjeni publici ili posvećnoj kasti profesionalaca i cehovskom okupljanju filmadžija? Naš festival
pokušava da pomiri te dileme, okrenut je i prema publici i prema cehu istovremeno. Insistiramo podjednako na takmičarskoj selekciji igranog filma
na Kanli kuli koliko i, na takodje takmičarskom i sve moćnijem, programu
dokumentarista na Belavisti, a posebno nam je važna kompeticija mladih
autora u amfiteataru nekadašnjeg Hercegnovskog pozorišta. Forte mare je
ponovo karusel filmova koji su obilježili nedavne evropske filmske festivale,
tu nema takmičenja ali ima punog i vrhunskog umjetničkog doživljaja.
U samoj organizaciji Festivala došlo je do redukovanja menadžementa,
upravljanje je svedeno na uski operativni tim profesionalaca, a iza takve
odluke stali su i grad Herceg Novi i Ministarstvo kulture Crne Gore koji su
titulari Festival. Na liniji buduće potpune profesionalizacije Festivala je i
stalno nastojanje da se edukuju i u operativu uključe mladi stvaraoci iz Herceg Novog i Crne Gore koji bi svojom energijom i novim idejama doprinjeli
razvoju Festivala.
Selektori takmičarskih kategorija, reditelji Srdan Golubović / igrani, Kanli kula/ Vladimir Perović / dokumentarni Belavista/ i Stefan Aresnijević /
studenstska, amfiteatar/ napravili su zanimljivu profilaciju programa koja,
sigurno je, publiku neće ostaviti ravnodušnom. To jeste svrha filmske umjetnosti i ovakvih festivala. Da nas potaknu, pomaknu, da naš pogled na
svijet i ljude, poslije odgledanih filmova, ne bude više isti kao prije gledanja.
Što se nas iz Savjeta Festivala tiče, mi smo već uveliko u pripremi za 2015.
godinu, duboko uvjereni da samo na dobrom putu i da dobra vremena za
Festival i Herceg Novi tek predstoje.
[5]
A WORD FROM THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF 28.FFHN-MFF,
STEVAN KOPRIVICA
FFHN-MFF in the set of european festivals
This year's Festival is another significant step toward establishing the FFHNMFF in the set of European film festivals. Still predominantly reliant on the
regional production but increasingly open to all relevant European art cinema, we are trying to make Herceg Novi a visible point on the map of important festivals. We have witnessed that recently a number of festivals in
the region have been closed. Questions are being asked such as whether
so many festivals are needed if there is no money to produce films, whether
the festivals are intended for the broad public or a devoted caste of professionals and guild gathering filmmakers? Our festival is trying to reconcile
these dilemmas, and is addressing the broad audience and the guild at the
same time. We insist equally on the competitive selection of feature films
on Kanli tower and the more and more powerful documentarian program
at Belavista, and we especially value the important competition of young
authors in the amphitheater of the former Herceg Novi Theatre. Forte Mare
is again a carousel of films that have marked the recent European film festivals, here there is no competition but there is full and supreme artistic
experience.
In the organization of the festival there was the reduction of management,
the management has been reduced to a narrow operating team of professionals, and behind that decision stood both the town of Herceg Novi and
the Ministry of Culture of Montenegro who are entitled to the Festival. In
the future line of full professionalization of the Festival is the ongoing effort
to educate and engage young creators from Herceg Novi and Montenegro,
whose energy and new ideas would contribute to the development of the
festival.
Selectors of the competitive categories, directors Srdjan Golubovic / feature films, Kanli Tower, Vladimir Perovic / documentary, Belavista and Stefan Arsenijević / student films, amphitheater, made an interesting profiling
of the program which, certainly, will not leave the audience indifferent. It is
the purpose of film art and such festivals. To inspire us, move us, cause that
our view of the world and people, after watching the movies, is no longer
the same as before viewing.
As for us from the Council of the Festival, we are already intensely engaged
in the preparation for the 2015. year, deeply convinced that we are on the
right track and that the good times for the Festival and Herceg Novi are
imminent.
[6]
RIJEČ POSLOVNOG DIREKTORA 28.FFHN-MFF: ZORAN ŽIVKOVIĆ
Stare i nove vrijednosti Festivala
Na početku 28. FFHN-MFF jedno je nepromijenjeno – publika s nestrpljenjem očekuje Festival i kako su navikli proteklih godina, očekuju kvalitetne
filmove raznih žanrova, na atraktivnim lokacijama, na Kanli kuli, na tvrđavi
Forte Mare, na trgu Belavista i u Amfiteatru kod nekadašnje zgrade Hercegnovskog pozorišta. I još nešto je svih ovih godina nepromjenjeno, selektori, organizacioni tim Festivala, umjetnici, filmski radnici, članovi žirija,
predstavnici medija, ostaju na strani Festivala. I doprinosom koji daju ovoj
manifestaciji i učešćem potvrđuju da vjeruju da je FFHN-MFF na dobrom
putu da prevaziđe granice države i postane regionalno i u Evropi uvažena
filmska smotra.
Podsjetio bih i na predhodnih nekoliko uspješnih godina, od kako je 2009.
godine ova manifestacija dobila status od posebnog značaja za kulturu
Crne Gore. Ministarstvo kulture i grad Herceg Novi od tada zajedno realizuju ovu manifestaciju, a ove godine sa ponosm potvrđuju svoju odluku,
proteklih godina, pa i ove, više puta opravdanu.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Svi koji učestvuju u pripremi Festivala, svi koji ga realizuju, svi koji na njemu
promovišu filmsko stvaralaštvo ili će to činiti narednih godina ostaju dakle
u sprezi koju od godine do godine jačom čini želja da Festival napreduje,
da ostene otvoren i naš.
To nas je ove godine i to će nas i ubuduće obavezivati da za svaki novi
FFHN-MFF u Novom uvijek pravimo iskorak naprijed.
Vjerujući da smo i za 28.izdanje FFHN-MFF u tome uspjeli- želim vam svima
dobrodošlicu.
[7]
A WORD BY THE BUSINESS MANAGER OF 28th FFHN-MFF: ZORAN ŽIVKOVIĆ
Old and new values of the Festival
At the beginning of the 28th FFHN-MFF one thing is unchanged - the audience is looking forward to the Festival and, as they are used to from the
recent years, they expect quality movies of various genres, at attractive locations, the Kanli tower, the fortress Forte Mare, the square Belavista and
in the amphitheater at the former building of Herceg Novi Theatre. And
another thing is unchanged in all these years: the selectors, the organizational team of the Festival, the artists, the filmmakers, the jury members,
the representatives of the media, remain on the side of the festival. By their
contribution to this event and by their on-going participation in it they confirm that they believe that the FFHN-MFF is on the right path to overcome
the limits of the state and become a respected regional and European film
festival.
Also, I would like to remind us all of the previous few years of success, since
in 2009. this event has acquired the status of national importance for Montenegro. The Ministry of Culture and the city of Herceg Novi have since
implemented together this event, and this year with pride confirm their
decision, which in the recent years, including this one, has ben repeatedly
justified.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
All who participate in the preparation of the festival, all who realize it and
promote creative filmmaking in it from year to year inspire a stronger desire to make the festival progress, and ensure that it remains open and
ours. This has engaged us this year and we will continue to engage us in
the future in every new FFHN-MFF in Novi to always make a step forward.
Believing that we have succeeded in it also in this 28. edition of FFHN-MFF,
I wish you all a warm welcome.
[9]
Glavni program
Kanli kula
[ 10 ]
RIJEČ SRDANA GOLUBOVIĆA, UMJETNIČKOG DIREKTORA 28. FFHN-MFF
Godina debitanata
Ovogodišnji takmičarski program je obeležen filmovima debitanata.
Čak pet filmova u selekciji su prvi dugometražni igrani filmovi autora, dva
filma su drugi filmovi, a samo film “Stratos” grčkog reditelja Janisa Ekonomidesa ne spada u debitantske filmove i četvrto je ostvarenje tog reditelja.
Francuski film “Devojka za zabavu” je ovogodišnji dobitnik nagrade “Camera d’Or”, za najbolji prvi film u svim programima festivala u Kanu.
Prvi film izraelske rediteljke Talije Lavi “Bez motivacije” dobitnik je nagrade
za najboji film na Tribeka festivalu u Njujorku.
Srpsku kinematogafiju u ovoj godini su obeležili prvi filmovi rediteljke Mine
Đukić “Neposlušni”, Ivana Ikića “Varvari”, kao i drugi film Darka Lungulova
“Spomenik Majklu Džeksonu”. Neku novu energiju hrvatskom filmu doneo
je izuzetni low budget prvenac reditelja Nevia Marasovića “Vis-a-Vis”.
Dugo očekivani drugi film Nikole Vukčevića “Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa” predstavljaće crnogorsku kinematografiju u takmičarskom programu.
Svi ovi autori predstavljaju novi glas evropskog filma.
Novu energiju, krik, pogled i stav.
Pogled pun humora, hrabrosti, beskompromisnosti, slobode.
Svi oni donose svoj lični stav i pogled na svet- svež, drugačiji i autentičan.
Zato je ovogodišnji festival posvećen debitantima i potrebi da se čuje i vidi
taj novi glas.
U glavnom programu, ali van konkurencije, prikazaćemo dva glavna kanska pobednika- dobitnika Zlatne Palme “Zimski san” turskog reditelja Nuri
Bilg Džejlana i film italijanske rediteljke Alise Rohvaher “Čudesa”, koji je
osvojio drugu nagradu na festivalu Veliku nagradu žirija i takođe se smatra
debitantskim filmom- drugo je dugometražno ostvarenje ove autorke. Van
konkurencije ćemo imati priliku da pogledamo i novi film Srđana Dragojevića “Atomski zdesna”, rađen u crnogorsko- srpskoj koprodukciji, omnibus
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
film “Mostovi Sarajeva” u kome se kao autori između ostalih pojavljuju Žan
Lik Godar, Sergej Loznica, Kristi Puju, Ursula Mejer, Vladimir Perišić i Aida
Begić , kao i film “Mamula” reditelja Milana Todorovića koji je ostvaranje
koje je u potpunosti snimamo u Herceg Novom i siguran sam da će izazvati
veliko interesovanje novske publike.
Na Forte Mare ćemo opet imati priliku da uživamo u najboljim i najnagrađivanijim filmovima ove godine. Taj program će otvoriti berlinski pobednik
“Crni ugalj, tanak led” kineskog reditelja Jinan Dijaoa, zatim ćemo gledati
fantastični 3D film Žan Lik Godara “Zbogom govoru”, pa ruski “Levijatan”
jednog od najznačajnijih savremenih evropskih reditelja Andreja Zvjaginceva, film mađarskog reditelja Kornela Mundruca “ Beli bog”, poslednje
ostvarenje Kena Louča “Džimijeva plesna dvorana” i simbolično i ne slučajno ovaj program će da zatvori snažni i opominjući prvi dugometražni film
ukrajinskog reditelja Miroslava Slabošpitskog “Pleme”, film koji je osvojio
nagradu za najbolji film u programu posvećenom prvim filmovima “Nedelja
kritike” u Kanu.
Takođe, očekuje nas program dokumentarnih filmova na Belavisti u izboru
selektora Vladimira Perovića, kao i program studentskih filmova po izboru
Stefana Arsenijevića.
Novi autori i nova filmska uzbuđenja nas čekaju u Herceg Novom!
Uživajte u filmovima!
[ 11 ]
WORD OF SRDJAN GOLUBOVIĆ, ARTISTIC DIRECTOR OF 28th FFHN-MFF
A year of debutants
This year's competition program is marked by films debuts.
As many as five films in the selection are the first feature films of the authors, two films are the second films, and only the movie "Stratos" by Greek
director Yannis Economides does not belong to debut films and is the fourth
creation of the director.
The French film "Girl for Fun" is this year's winner of the "Camera d'Or" for
best first film in all programs of the festival in Cannes.
The first film directed by Talia Israeli Lavi "Without Motivation," is the winner
of the award for the best film at the Tribeca Film Festival in New York.
Serbian cinema production this year was marked by the first film directed
by Mina Djukic "The Disobedient," Ivan Ikić’s "The Barbarians", as well as the
second movie by Darko Lungulov "Monument to Michael Jackson." New
energy was brought to Croatian film by a remarkably low-budget debut of
the director Nevio Marasović, "Vis-a-Vis".
The long-awaited second film of Nikola Vukčević "Boys from the Street of
Marx and Engels” represents the Montenegrin cinema in our competition.
All of these authors are the new voice of European film.
New energy, cry, look and attitude.
View full of humor, courage, uncompromising stance, freedom.
They all bring their personal attitude and view of the world-fresh, different
and authentic.
That is why this year's festival is dedicated to debutants and reflects the
need to hear and see this new voice.
In the main program, but out of competition, we present two major winners-the Cannes Palme d'Or winner "Winter's Dream" of Turkish director
Nuri Bilge Ceylan and Italian film directed by Alice Rohrwacher "The Wonders“, which won the second prize at the Festival Grand Jury Prize and may
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
also be considered debut film- a second feature film by this author. Out of
competition, we will have the opportunity to look at the new film by Srdjan Dragojevic "Atomic Attack from the Right", made in the MontenegrinSerbian co-production, the omnibus film "The Bridges of Sarajevo" in which
such authors among others appear Jean-Luc Godar, Sergei Loznitsa, Cristi
Puiu, Ursula Meier, Vladimir Perisic and Aida Begic, as well as the movie
"Mamula" directed by Milan Todorovic, which was filmed entirely in Herceg
Novi and I am sure it will cause a lot of interest by Herceg Novi audience.
At Forte Mare, we will again have the opportunity to enjoy the best and
most awarded films of the year. This program will be opened by the Berlin winner "Black Coal, Thin Ice," by Chinese director Jinan Dijaoa, then
we will see the fantastic 3D movie character of Jean-Luc Godard "Farewell
to Speech" and the Russian "Leviathan" one of the most important creations of the modern European director Andrei Zvyagintsev, the film of the
Hungarian director Kornel Mundruca "White God", the last achievement of
Ken Loach "Jimmy’s Hall". Symbolically and not by accident this program
will close with the strong and cautionary first feature film directed by the
Ukrainian director Miroslav Slabošpitsky "The Tribe", the film which won an
award for the best film in the program dedicated to the first films of "Week
of Critics" in Cannes.
Also, we will have a program of documentaries on the Belavista selected
by Vladimir Perović, as well as a program of student films chosen by Stefan
Arsenijević.
New authors and new movie excitement await us in Herceg Novi!
Enjoy the movies!
[ 12 ]
Glavni program
Kanli kula 1-7. avgust
1.08.2014.
P E T A K
|
F R I D A Y
21:00 /
VARVARI
23:00 /
DJEVOJKA ZA ZABAVU - PARTY GIRL
2.08.2014.
SUBOTA | SATURDAY
21:00 /
SPOMENIK MAJKL DŽEKSONU
23:00 /
MOSTOVI SARAJEVA
izvan konkurencije / out of competition
3.08.2014.
NEDJEL JA | SUNDAY
21:00 /
NEPOSLUŠNI
23:00 /
ČUDESA - THE WONDERS
izvan konkurencije / out of competition
[ 13 ]
[ 13 ]
4.08.2014.
PONEDJELJAK | MONDAY
21:00 /
VIS A VIS
23:00 /
MAMULA
izvan konkurencije / out of competition
5.08.2014.
U T O R A K | T U E S DAY
21:00 /
DJEČACI IZ ULICE MARKSA I ENGELSA
premijera / premiere
23:00 /
BEZ MOTIVACIJE - ZERO MOTIVATION
6.08.2014.
S R I J E D A | W E D N E S D AY
21:00 /
ATOMSKI ZDESNA
izvan konkurencije / out of competition
23:00 /
STRATOS
7.08.2014.
Č E T V RTA K | T H U R S D AY
21:30 /
ZIMSKI SAN - WINTER SLEEP
izvan konkurencije / out of competition
[ 14 ]
[ glavni program - kanli kula ]
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ glavni program - kanli kula ]
[ 15 ]
Varvari
[ The Barbarians ]
Godina/Year: 2014
Zemlja/Country: Srbija, Crna Gora, Slovenija / Serbia, Montenegro, Slovenia
Režija/Director: IVAN IKIĆ
Trajanje/Running time: 87 min
Uloge/Starring: Željko Marković, Nenad Petrović, Jasna
Đuričić, Marina Vodeničar, Mirko Vlahović
Scenario/Scenario: Ivan Ikić
Producent/Producer: Milan Stojanović
Fotografija/Photography: Miloš Jaćimović
Sinopsis / Film synopsis
Montaža/Editing: Dragan von Petrovic
Muzika/Music: Vladimir Živković, Vladimir Uspenski
Produkcija/Production: SENSE Production
Film „Varvari“ je tinejdžerska drama o odrastanju u svijetu bez perspektive,
portret jedne mlade generacije koja stasava u društvu izgubljenih vrijednosti. Junak priče Luka je mladić na pragu punoljetstva koji, zajedno sa
svojim najboljim drugom Flešom, vodi navijače lokalnog drugoligaškog
tima iz predgrađa. Rastrzan između uslovne kazne, porodičnih problema i
tajne veze sa djevojkom jednog od fudbalera, Luka očajnički pokušava da
pronađe svoje mesto u okruženju.
The Barbarians is a teen drama about growing up in a world without perspective, a portrait of a young generation that is growing up in a society
that lost values. The hero of the story Luka is a young man on the threshold
of adulthood, who, together with his best friend Flash, leads fans of the
local team from the suburbs. Torn between probation, family problems and
a secret affair with a girlfriend of one of the football players, Luke desperately tries to find his place in the environment.
Ivan Ikić je rođen 1982. godine, diplomirao je filmsku i
TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu
2002. Pohađao je Berlinale Talent Campus, a njegov dokumentarni film „Tarot Srbija!“ iz 2010. godine uspješno je
prikazan na značajnom broju inostranih filmskih festivala. „Varvari“ je njegov prvi dugometražni igrani film.
Ivan Ikić was born in 1982., graduated in film and TV directing at
the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade in 2002. He attended the
Berlinale Talent Campus, and his documentary "Tarot Serbia!" from
2010 was successfully displayed at several foreign film festivals . The
Barbarians is his first feature film.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 16 ]
[ glavni program - kanli kula ]
Djevojka za zabavu
[ Party Girl ]
Godina/Year: 2014
Zemlja/Country: Francuska/France
Režija i scenarij/Director and screenplay: MARIE AMACHOUKELI, CLAIRE BURGER, SAMUEL THEIS
Trajanje/Duration: 96 min
Proizvodnja/Production: Elzevir Films
Uloge/Starring: Angélique Litzenburger, Josip Bour, Mario
Theis, Samuel Theis, Severine Litzenburger, Cynthia Litzenburger
Sinopsis / Film synopsis
Angelique je 60-godina stara barska hostesa. Ona još uvijek voli zabave,
ona još uvijek voli muškarce. Noću, ona ih navodi da piju, u kabareu na
francusko-njemačkoj granici. Kako vrijeme prolazi, klijenti postaju rijetkost. Ali, Michel, njen redovni klijent, još uvijek je zaljubljen u nju. Jednog
dana, on predlaže Angelique da se uda za njega.
Marie Amachoukeli-Barsacq je rođena 16. Jula 1979 u Parizu, Francuska. Ona je pisac i režiser poznata po Besplatno
za Djevojčice (2009), Party Girl (2014) i Forbach (2008).
Claire Burger je urednik i režiser poznata po Forbach
(2008), To je Besplatno za Djevojčice (2009) i Party Girl
(2014).
Samuel Theis je glumac i pisac, poznat po Party Girl
(2014), The Princess of Montpensier (2010) i Versailles:
San Kralja (2008).
Marie-Amachoukeli Barsacq was born on July 16, 1979 in Paris,
France. She is a writer and director, known for It's Free for
Girls (2009), Party Girl (2014) and Forbach (2008).
Claire Burger is an editor and director, known for Forbach (2008), It's Free for Girls (2009) and Party Girl
(2014).
Samuel Theis is an actor and writer, known for Party Girl
(2014), The Princess of Montpensier (2010) and Versailles:
The Dream of a King (2008).
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Angelique is a 60-year-old bar hostess. She still likes to party, she still likes
men. At night, she makes them drink, in a cabaret by the French-German
border. As time goes by, clients become rare. But Michel, her regular client, is still in love with her. One day, he asks Angelique to marry him.
[ glavni program - kanli kula ]
[ 17 ]
Spomenik
Majklu Džeksonu
[ Monument to
Michael Jackson ]
Godina/Year: 2014
Zemlja: Srbija, Nemačka, Makedonija, Hrvatska / Serbia,
Germany, Macedonia, Croatia
Režija/Directed by: DARKO LUNGULOV
Trajanje/Running time: 95 min
Uloge/Starring: Boris Milivojević, Dragan Bjelogrlić, Ljubomir
Bandović, Nataša Tapušković, Mirjana Karanović, Branislav
Trifunović, Toni Mihajlovski...
Scenario/Screenplay: Darko Lungulov
Producent/Producer: Darko Lungulov, Snežana Penev
Fotografija/Photography: Mathias Schoningh
Montaža/Editing: Dejan Urošević
Muzika/Music: Dejan Pejović
Produkcija/Production: This and That / Papa Films
Darko Lungulov je rođen u Beogradu, a filmske studije je završio na
City College of New York. Radio je kao reditelj i producent dokumentarnih filmova u produkcijskoj kući Spiral Pictures/Ross Institute. Njegov film Bekstvo (Escape) osvojio je nagradu publike na Hamptons International Film Festivalu 2004, a prikazan je i na festivalima kao što
su Amsterdam International Documentary Film Festival 2004,
FEST 2005, Leipzig Documentary Film Festival 2005, Santiago de Chile 2006. Lungulov je dobitnik nagrade "Balkan
Fund" na 47. međunarodnom filmskom festivalu u Solunu
za scenario Tamo i ovde.
Darko Lungulov was born in Belgrade, and completed film
studies at the City College of New York. He has worked as a
director and producer of documentary films in the production house Spiral Pictures / Ross Institute. His film The Escape
won the Audience Award at the Hamptons International Film Festival
in 2004, and has been shown at festivals such as Amsterdam International Documentary Film Festival 2004, FEST 2005, Leipzig Documentary Film Festival 2005, Santiago de Chile 2006. Lungulov is a winner
of the award "Balkan Fund" at the 47th international Film Festival of
Thessaloniki for the scenario There and Here.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Sinopsis / Film synopsis
Da bi spasao svoju umiruću varošicu i spriječio ljubav svog života da ode,
vječiti sanjar Marko, odlučuje da podigne spomenik Majklu Džeksonu. Njegova neobična ideja privlači pristalice, ali i neprijatelje. U maloj srpskoj varošici koja je na samom izdisaju, živi Marko, vječiti sanjar. Ljubinka, Markova žena, duboko razočarana, odlučuje da napusti umiruću palanku i njega.
Marko dolazi na ideju da spase svoju varošicu i zadrži ljubav svog života izgradnjom spomenika Majklu Džeksonu. On uspeva da ubedi najbliže prijatelje da mu pomognu. Ali gradonačelnik Dragan ima drugačiji plan i koristi
nacionalističku grupu “Čista Srbija“ da spriječi Marka u njegovoj namjeri.
In order to to save his dying small town and prevent the love of his life
from leaving, the eternal dreamer Marko decides to erect a monument to
Michael Jackson. His unusual idea attracts followers, but also enemies. He
manages to convince his closest friends to help him. But Mayor Dragan has
a different plan and uses the nationalist group "Clean Serbia" to prevent
Marko in his plan.
[ 18 ]
[ glavni program - kanli kula ]
Mostovi Sarajeva
[ Bridges of Sarajevo ]
Godina/Year: 2014
Zemlja/Country: BiH, Bugarska, Nemačka, Francuska, Italija,
Portugalija
Režija/Directed by: Aida Begic, Leonardo di Costanzo,
Jean-Luc Godard, Kamen Kalev, Isild Le
Besco, Sergei Loznitsa, Vincenzo Marra,
Ursula Meier, Vladimir Perisic, Cristi
Puiu, Marc Recha, Angela Schanelec,
Teresa Villaverde
Trajanje/ Running time: 114 min
Uloge/Starring: Gaetano Bruno, Emanuel Caserio, Fortunato Leccese, Emiliano Masala, Giovanni
Ortoleva, Andrea Meneghello, Hans Gottardi, Laurent Gjeci, Paolo Iezzi, Angelo
Spadaro, Michele Comite, Martin Tranquillini, Francesco Monticelli
Producenti/ Producers: Mirsad Purivatra, Jovan Marjanović,
Fabienne Servan Schreiber, Laurence Miller
Produkcija/Produced by: Obala Art Centar Sarajevo, Cineteve
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Sinopsis / Film synopsis
Omnibus sastavljen od priča 13 poznatih evropskih reditelja, koji nam daju
svoje viđenje promjena na kontinentu tokom poslednjeg vijeka, a kroz vizuru Sarajeva. Šta je ovaj grad predstavljao u evropskoj istoriji i šta Sarajevo predstavlja sada? “Mostovi Sarajeva” predstavljaće i kinematografski
doprinos obilježavanju 100-godišnjice početka Prvog svetskog rata, a prva
asocijacija kada se on spomene i dalje ostaje atentat u kome je poginuo
nadvojvoda Franc Ferdinand, a izvršio ga je Gavrilo Princip, pripadnik organizacije "Mlada Bosna", 28. juna 1914. godine.
Omnibus composed of 13 well-known story of European directors, who
give us their vision of change on the continent during the last century,
and through the lens of Sarajevo. What did this city represent in European history and what constitutes Sarajevo now? "Bridges of Sarajevo" also
represent a cinematic contribution marking the 100th anniversary of the
start of the First World War, and the first association when it is mentioned
remains the assassination of Archduke Franz Ferdinand by Gavrilo Princip,
a member of the organization "Mlada Bosna" on June 28, 1914th year.
[ glavni program - kanli kula ]
[ 19 ]
Neposlušni
[ The Disobedient ]
Zemlja/Country: Srbija, SAD
Režija/Directed by: MINA ĐUKIĆ
Trajanje/Running time: 112 min
Uloge/Starring: Hana Selimović, Mladen Sovilj, Minja
Subota, Danijel Šike, Ivan Đorđević, Dunja Tatić, Raslav
Sekulović, Marko Janjić, Branka Šelić, Žarko Radić
Scenario/Scenario: Mina Đukić
Producent/Producer: Mina Đukić, Nikola Ležaić
Fotografija/Photography: Đorđe Arambasić
Montaža/Editing: Ivan Vasić
Sinopsis / Film synopsis
Muzika/Music: Danijel Milošević, Nikola Živojinović
Produkcija/Production: Film House Kiselo Dete
Dok su bili djeca, Leni i Lazar su bili najbolji prijatelji. Kada se Lazar vratio
sa dužeg odsustva u inostranstvu kako bi prisustvovao očevoj sahrani, Leni
zažele da se ponovo zbliži sa srodnom dušom iz djetinjstva. Bilo kako bilo,
nadajući se da će izbeći mrtvilo svakodnevnog života, kreće sa Lazarom
u biciklističku avanturu predivnim, osunčanim predijelima. Dok zajedno
uživaju u sirovim napadima nestašluka, Leni mora da odluči da li je njihovo
razumijevanje u nedoličnom ponašanju veza na kojoj ona može da izgradi
život.
When they were kids, Leni and Lazarus were best friends. When Lazarus
came back from a long absence abroad to attend his father's funeral, Leni
wishes to again come together with kindred spirit of childhood. Either way,
hoping to avoid the dullness of everyday life, she sets off with Lazarus on a
cycling adventure around beautiful, sunny areas. While enjoying together
in bouts of raw mischief, Lena must decide whether their mutual understanding in misconduct is a connection on which she can build a life.
Mina Đukić rođena je 22. jula 1982. godine u Somboru.
Živjela je u Kuli do 2001. godine, nakon čega se preselila
u Beograd, gdje i sada živi. Početkom 2008. godine je
osnovala filmsku kuću ‘’Kiselo dete’’ sa dvojicom kolega
(Nikolom Ležajićem i Urošem Tomićem).
Mina Djukic was born on July 22, 1982 in Sombor, Serbia, Yugoslavia. She is an assistant director and writer, known for The Disobedient (2014), Almost Mythical (2003) and Last Stuntman (2012).
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 20 ]
out of competition
Izvan konkurencije
[ glavni program - kanli kula ]
Čudesa
[ Le Meraviglie / The Wonders ]
Godina/Year: 2014
Zemlja/Country: Italija, Švajcarska, Njemačka / Italy, Switzerland, Germany
Režija/Directed by : Alice ROHRWACHER
Trajanje/Duration: 110 min
Scenario/Dijalog - Script/Dialogue: Alice Rohrwacher
Proizvodnja/Production: TEMPESTA SRL
Glumci/Actors: Alexandra Lungu, Sam Louvyck, Alba
Rohrwacher, Sabine Timoteo, Luis Huilca, Monica Bellucci
Sinopsis / Film synopsis
Ništa neće biti isto na kraju ovog ljeta za Gelsominu i njene tri mlađe sestre. Ona je određena kao nasljednik čudnog, usamljenog kraljevstva koje
je njihov otac izgradio oko njih da bi zaštitio svoju obitelj od "kraja svijeta".
Tog izuzetnog ljeta, stroga pravila koja drže porodicu na okupu, počinju
da se raspadaju: djelomično zbog dolaska Martina, njemačkog mladića na
programu rehabilitacije za mlade, a zbog učestovovanja lokalne zajednice
u TV takmičenju za veliku nagradu "Seoska Čuda", koju je predstavio tajanstveni Milly Catena.
Nothing will be the same at the end of this summer for Gelsomina and her
three younger sisters. She is the designated heir of the strange, secluded
kingdom that her father constructed around them to protect his family
from “the end of the world”. An extraordinary summer, when the strict rules that hold the family together, are beginning to break: in part due to the
arrival of Martin, a German boy on a youth rehabilitation program, and in
part the local community’s participation in a TV competition for big prizes
“Village Wonders”, presented by the mysterious Milly Catena.
Alice Rohrwacher rođena je 1982 u Fiesole, Toskanija, Italija. Ona je urednik i pisac, poznata po filmovima Corpo Celeste
(2011), Čuda (2014) i Un piccolo spettacolo (2005).
Alice Rohrwacher was born in 1982 in Fiesole, Tuscany, Italy. She is
an editor and writer, known for Corpo celeste (2011), The Wonders
(2014) and Un piccolo spettacolo (2005).
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ glavni program - kanli kula ]
[ 21 ]
Vis a Vis
[ Vis a Vis ]
Godina/Year: 2013
Zemlja/Country: Hrvatska/Croatia
Režija/Director: NEVIO MARASOVIĆ
Trajanje/Running time: 80 min
Uloge/Starring: Darija Lorenci Flatz, Rakan Rushaidat, Janko
Popović Volarić, Krešimir Mikić
Scenario/Scenario: Nevio Marasović, Rakan Rushaidat,
Janko Popović Volarić
Producent/Producer: Nevio Marasović, Danijel Pek
Fotografija/Photography: Damir Kudin
Sinopsis / Film synopsis
Montaža/Editing: Nevio Marasović, Marin Juranić
Muzika/Music: Andrew Bird
Produkcija/Production: Antitalent Produkcija, Copycat
Produkcija
Nevio Marasović (Zagreb, 7. jul 1983.), hrvatski redatelj i scenarista. Sa
šesnaest godina snima svoj prvi dugometražni igrani film “Popravak
kompjutora”. 2005. godine snima lažni reklamni spot naziva “Durex
Lunch” koji iste godine pobjeđuje na kreativnom festivalu “Magdalena”
u Mariboru osvojivši Grand prix, zlato za najbolji spot, te zlato u kategoriji “TV”. Filmom The Show Must Go On diplomirao je na zagrebačkoj
Akademiji dramske umjetnosti. Na filmskome festivalu u Puli The Show
Must Go dobija Zlatnu arenu za scenario, Zlatnu arenu za specijalne efekte, nagradu Breza za najboljeg debitanta (Nevio
Marasović) i nagradu Oktavijan za najbolji film 2010. godine
po izboru kritičara. Iste godine snima i režira humorističku
seriju “Instruktor”.
Nevio Marasović (born Zagreb, 7 July 1983) is a Croatian
film director and screenwriter. At sixteen, he shot his first
feature film, "Repair of Computer." In 2005th he recorded
a fake advertising spot called "Durex Lunch" that in the same
year won the creative festival "Magdalena" in Maribor won the
Grand Prix, the best spot for gold, and gold in the category "TV". With
the film The Show Must Go On, he graduated from the Academy of
Drama Arts in Zagreb. On the cinema festival in Pula The Show Must
Go got the Golden Arena for the screenplay, Golden Arena for special
effects, Birch Award for Best Newcomer (Nevio McNally) and Octavian
Award for Best Picture 2010 selected by critics. In that same year, he
shot and directed the sitcom "Instructor".
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Reditelj priprema novi film. Poznati glumac kog želi za ulogu oca kritikuje
kvalitet scenarija i izbor glumca za ulogu sina. Reditelj zove glumca koji će
tumačiti sina na otok Vis da bi radili na scenariju i njegovoj ulozi te da bi se
uvjerio kako je donio ispravnu odluku oko glumačkog odabira. Zbog izolacije s kojom su na otoku suočeni tokom zime, njih dvojica su neočekivano
osuđeni uhvatiti se u koštac sa sopstvenim frustracijama koje se pritom na
čudan način konstantno isprepliću s radnjom filma.
The director is preparing a new movie. The famous actor whom he wants
for the role of the father criticizes the quality of the scenarios and the choice of actor for the role of the son. The director invites the actor who will
interpret the role of the son to the island of Vis to work on the script and
his role and to make sure that he made the right decision about choosing
an actor. Because of the isolation which they face on the island during the
winter, the two are unexpectedly forced to cope with their own frustrations
which in a strange way are constantly intertwined with the action of the
film.
[ 22 ]
out of competition
Izvan konkurencije
[ glavni program - kanli kula ]
Mamula
[ Mamula ]
Godina/Year: 2014
Zemlja/Country: Srbija/Serbia
Režija/Director: MILAN TODOROVIĆ
Trajanje/Running time: 90 min
Uloge/Starring: Kristina Klebe, Franco Nero, Dragan
Mićanović, Natalie Burn, Miodrag Krstović, Slobodan
Stefanović, Sofija Rajović
Scenario/Scenario: Barry Keating, Milan Konjević, Marko
Backović
Producent/Producer: Marko Jocić
Fotografija/Photography: Dimitrije Joković
Montaža/Editing: Dejan Urošević
Muzika/Music: Filip Dedić
Produkcija/Produced by: Viktorija Film
Sinopsis / Film synopsis
Dvije mlade Amerikanke odlaze na odmor na Mediteran, i otkrivaju vodenu jazbinu sirene ubice koja je skrivena ispod napuštene vojne tvrđave.
Film Mamula sniman je dijelom i u Herceg Novom, na ostrvu Lastavica…
Two young American women go on vacation to the Mediterranean, and
discover a water lair of siren killers which is hidden beneath an abandoned
military fort. Mamula movie was filmed partly in Herceg Novi, on the island
of Lastavica ...
Milan Todorović. Reditelj, producent i scenarista, naјpoznatiјi kao tvorac prvog srpskog zombi filma Zona
mrtvih. Diplomirao јe produkciјu na Fakultetu dramskih
umetnosti u Beogradu 2006. godine. Zaјedno sa Vukotom Braјovićem osnovao јe producentsku kuću Talking
Wolf Productions 2005. godine.
Milan Todorovic (born October 2, 1981) is a Serbian film director
and producer, best known as the creator of the first Serbian zombie
movie, Zone of the Dead. [1] as well as the director of the first Serbian creature feature - Mamula (2014).
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ glavni program - kanli kula ]
[ 23 ]
P R E M I E R E
P R E M I J E R A
Dječaci iz ulice
Marksa i Engelsa
[ The Kids From the
Marx & Engels Street ]
Zemlja porijekla/Country: Crna Gora/Montenegro
Režija/Director: NIKOLA VUKČEVIĆ
Scenario/Scenario: Milica Piletic, Nikola Vukcevic, po motivima drame INSTANT, Đorđa Milosavljevića
Produkcija/Produced by: Galileo production Montenegro
Uloge/Starring: Momčilo Otašević, Ana Sofrenović, Emir
Hadzihafisbegović, Nebojša Glogovac, Branka Stanić,
Branimir Popović, Branislav Trifunović, Petar Burić, Petar
Pozović, Fatmir Spahiu, Qendrim Kqiku, Julija Milačić, Anđela
Mićanović, Nikola Perišić
Nikola Vukčević je filmski i televizijski reditelj. Diplomirao je
Filmsku i pozorišnu režiju na Akademiji umetnosti u Novom
Sadu, u klasi prof. Vlatka Gilića. Doktor nauka iz oblasti Filmologije, član Odbora za filmsku umjetnost Crnogorske
akademije nauka i umjetnosti (CANU). Kao reditelj je realizovao sedamdesetak projekata: cjelovečernji igrani film
Pogled sa Ajfelovog tornja, cjelovečernji dokumentarni film
Kana, dokumentarnu seriju Ulice i ljudi, preko trideset namjenskih
propagandnih filmskih i TV formi, desetak nagrađivanih pozorišnih
predstava. Sedam sezona je bio umjetnički direktor Gradskog pozorišta
Podgorica. Na FDU Cetinje angažovan od 2001, najvećim dijelom kao
saradnik u nastavi prof. Branku Baletiću.
Nikola Vukcevic is a film and television director. He graduated in film
and theater directing at the Academy of Arts in Novi Sad, in the class
of prof. Vlatko GILIĆ. He is a Doctor of Science in Film Studies, and a
member of the Film Arts Montenegrin Academy of Sciences and Arts
(CANU). As a director he realized seventy projects: feature film View
from the Eiffel Tower, a feature documentary experience of Cannes,
documentary series The Streets and People and over thirty dedicated
propaganda film and television form, a dozen award-winning theatrical performances. For seven seasons he was Artistic Director of City
Theatre Podgorica. At FDU Cetinje he was engaged since 2001, mainly
as an associate of professor Branko Baletić.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Sinopsis / Film synopsis
Stanko (30) treba da ubije čovjeka, po prvi put. Ne osjeća se dorastao situaciji. Istog dana, njegov mlađi brat Vojo (16) treba da vodi ljubav, po prvi
put. Ni mlađem bratu nije lako, ni on se ne osjeća dorastao. Putevi dva
brata će se istog dana ukrstiti nekoliko puta; ono što se u startu čini lakim/teškim - pokazaže svoju suprotnu stranu, a njihov bratski odnos će
biti preispitan.
Stanko (30) is supposed to kill a man for the first time. He is not feeling
able to cope with the situation. On the same day, his younger brother Vojo
(16) is to make love for the first time. Neither the younger brother is not
easy, he also does not feel up to it. The two brothers will cross paths within
the same day a few times; what in the start looks easy / difficult - shows its
opposite side, and their sibling relationship will be reviewed.
[ 24 ]
[ glavni program - kanli kula ]
Bez motivacije
[ Zero Motivation ]
Godina/Year: 2013
Zemlja/Country: Izrael/Israel
Režija/Directed by: TALYA LAVIE
Trajanje/Duration: 100 min
Uloge/Starring: Dana Ivgy, Nelly Tagar, Shani Klein, Heli
Twito, Meytal Gal Suisa
Scenario/Scenario: Talya Lavie
Producent/Producers: Eilon Ratzkovsky, Yossi Uzrad, Guy
Jacoel Yochanan Kredo
Fotografija/Photography: Yaron Scharf
Sinopsis / Film synopsis
Montaža/Editing: Arik Lahav-Leibovich
Muzika/Music: Ran Bagno
Produkcija/Produced by: Zeitgeist Films
Zohar i Dafi su najbolje drugarice koje zajedno služe u administraciji artiljerijske baze na jugu Izraela. Dijele krevet na sprat, a pošto se ni jedna od
njih ne slaže sa ostalima, provode sve svoje vrijeme zajedno dijeleći tajne,
svoje obroke i strast prema kompjuterskim igricama. Pričama ovih mladih
žena vojnika, njihovim stvarnim i nestvarnim putovanjem kroz lavirint birokratije i mladalačke nemire, film “Bez motivacije” omogućava tragičnokomični uvid u militarističko društvo Izraela.
Zohar and Duffy are best friends who serve together in the administration
of the artillery base in southern Israel. They share a bunk bed, and since
neither one of them agrees with the others, they spend all their time together sharing secrets, meals and a passion for computer games. Through
the stories of these young women soldiers, their real and surreal journey
through a maze of bureaucracy and youthful unrest, the film "Zero motivation" affords a tragic-comic insight into the militaristic society of Israel.
Talya Lavie je rođena 1978. godine u Izraelu (Petah Tikva). Scenaristikinja je i rediteljka poznata po filmovima
- Zero Motivation, The Substitute i Sliding Flora.
Talya Lavie was born in 1978 in Petah Tikva, Israel. She is a writer and director, known for Zero Motivation, The Substitute (2006)
and Sliding Flora (2004).
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ glavni program - kanli kula ]
[ 25 ]
out of competition
Izvan konkurencije
Atomski zdesna
[ From Zero to Hero ]
Zemlja/Country: Srbija, Crna Gora/Serbia, Montenegro
Režija/Director: SRĐAN DRAGOJEVIĆ
Trajanje/Running time: 94 min
Uloge/Cast: Srđan Todorović, Tanja Ribič, Brane Šturbej,
Branko Đurić, Nataša Janjić, Bojan Navojec, Goran Navojec, Zoran Cvijanović, Mira Banjac, Milutin Mima Karadžić,
Ana Kostovska, Miloš Samolov, Hristina Popović, Isidora
Simijonović, Mladen Nelević, Dubravka Drakić, Mirko
Vlahović, Mirjana Đurđević i Daris Aljić
Scenario/Scenario: Srđan Dragojević
Producent/Producer: Srđan Dragojević
Fotografija/Photography: Dušan Joksimović
Montaža/Editing: Petar Marković
Muzika/Music: Igor Perović
Produkcija/Production: Delirium
Srđan Dragojević je filmski reditelj rođen je 1. januara 1963.
godine u Beogradu. Po obrazovanju je klinički psiholog i
reditelj. Kao mlad reditelj snimio je film Mi nismo anđeli,
tinejdžersku komediju kojom je postao priznati reditelj. Autor
je i filmova – “Lepa selo lepo gore“, „Rane“, „Mi nismo anđeli 2“,
„Sveti Georgije ubija aždahu“.
Srdjan Dragojević is a film director who was born on January 1, 1963rd
in Belgrade. By education he is a clinical psychologist and director. As
a young filmmaker he made a film We Are Not Angels, a teen comedy
that made him a recognized director. He is also the author of the films:
Fancy Village Pretty Flame, Wounds, We Are Not Angels 2, St George
Killing the Dragon.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Sinopsis / Film synopsis
„Ništa na ovom svetu nije besplatno, osim sira u mišolovci“, kaže jedan od menadžera prodaje, gledajući porodice iz svih krajeva bivše Jugoslavije koje su
došle na ljetovanje u rizort na Jadranu. Ljetovanje je besplatno uz uslov da se
prisustvuje „seansi“ prodaje u sistemu „time-share“ koji podrazumjeva da se
kupuje ograničeno vrijeme za korišćenje apartmana na period od 99 godina.
Beograđanin Mladen je najuspešniji u ekipi prodavaca iz čitavog regiona, šarmantan i bez skrupula. Glavni menadžer prodaje, Metod, dodjeljuje Mladenu
„nemoguće“ klijente - Omera, bivšeg ratnog veterana iz Bosne i njegovu ženu
Maju. Omer prema Mladenu gaji neskriveni animozitet.
"Nothing in this world is free, except the cheese in a mousetrap," says one of
the sales managers, seeing families from all over the former Yugoslavia who
came on holiday in the Adriatic resort. The vacations are free with a condition to attend "sessions" of sales in the system "time-share" which implies that
they are buying a limited time to use the apartment for a period of 99 years.
Mladen from Belgrade is the most successful of the team of salesmen from all
over the region, charming and unscrupulous. General Manager of Sales, Metod, assigns Mladen "impossible" clients - Omar, a former veteran of Bosnian
war and his wife Maja. Omar shows overt animosity to Mladen.
[ 26 ]
[ glavni program - kanli kula ]
Stratos
[ To Mikro Psari ]
Godina/Year: 2014
Zemlja: Grčka, Nemačka, Kipar/Greece, Germany, Cyprus
Režija/Directed by: YANNIS ECONOMIDES
Trajanje/Duration: 137 min
Uloge/Starring: Vangelis Mourikis, Vicky Papadopoulou,
Petros Zervos
Scenario/Scenario: Yannis Economides
Producent/Produced by: Viola Fügen
Fotografija/Photography: Dimitris Katsaitis
Montaža/Editing: Yannis Chalkiadakis
Sinopsis / Film synopsis
Muzika/Music: Babis Papadopoulos
Produkcija/Production: Faliro House Productions, Argonauts
Productions S.A., Match Factory, The Yannis Economides Films
Yannis Economides rođen je u Limasolu na Kipru 1967. i studirao je film
u Atini. Režirao je nekoliko kratkih filmova i dokumentaraca. Svoj prvi
cjelovečernji film "Kutija Šibica" je režirao 2003 godine. "Soul Kicking",
njegov drugi dugometražni, proslavio je svoju svjetsku premijeru u
čuvenoj službenoj sekciji Međunarodnog filmskog festivala u Cannesu
2006, Međunarodna Sedmica Kritike ("Semaine de la Critique du Festival de Cannes") i bio je izabran za takmičarsko prokazivanje na raznim
filmskim festivalima širom svijeta. Njegov treći igrani film "Knifer", imao
je svoju svjetsku premijeru na Pusan Internacionalnom Filmskom Festivalu 2010. Na nagradama Helenske filmske akademije "Knifer" je zablistao i dobio sedam nagrada (najbolji film, najbolji režiser, najbolji scenarij, najbolja kamera, najbolje uređivanje, najbolja
produkcija, dizajn, najbolji zvuk), a takođe je nagrađen od
grčkog društva filmskih kritičara kao najbolji grčki film za
2010 godinu.
Yannis Economides was born in Limassol, Cyprus, in 1967 and
studied film in Athens. He has directed several short films and
documentaries. He directed his debut feature film "Matchbox"
back in 2003. "Soul Kicking", his second feature, celebrated its world
premiere at the renowned official section of the Cannes International
Film Festival 2006, "The International Critics' Week" ("Semaine de la Critique du Festival de Cannes") and was selected for competitive screening
at various film festivals throughout the world. His third feature, "Knifer",
had its world premiere in Pusan International Film Festival 2010.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Noću Stratos radi u pekari, ali danju je profesionalni ubica. Potreban mu
je novac kako bi svog prijatelja Leonidasa izbavio iz zatvora. Bez obzira na
to koliko je ljudi ubio on još uvijek ima savjest. Posvećeno se stara o komšijskom djetetu, osmogodišnjoj Katerini, kao i o njenoj majci i ujaku. U
momentu kada ima dovoljno novca za organizovanje bjekstva iz zatvora,
dešava se neočekivani obrt. Samoća protagoniste odražava očaj društva
koje je diglo ruke od sebe i sopstvenih vrijednosti dopuštajući da maska
civilizacije spadne.
At night, Stratos works in a bakery, but during the day was a professional
killer. He needs money to help his friend Leonidas out of jail. No matter
how many people are killed he still has a conscience. He is dedicated to
the care of the neighbor child, eight-year Katerini, as well as her mother
and uncle. At the moment when he has enough money to organize the
escape from prison, an unexpected turn happens. Loneliness of the protagonists reflects the desperation of the society that has given up on itself
and its own values by allowing the mask of civilization to slip.
[ glavni program - kanli kula ]
[ 27 ]
out of competition
Izvan konkurencije
Zimski san
[ Winter Sleep ]
Godina/Year: 2014
Zemlja/Country: Turska, Francuska, Njemačka / Turkey,
France, Germany
Režija/Directed by : Nuri Bilge CEYLAN
Trajanje/Duration: 196 min
Scenario/Dijalog-Script/Dialogue: Ebru CEYLAN
Scenario/Dijalog-Script/Dialogue: Nuri Bilge CEYLAN
Producent/Producer: Zeynep OZBATUR ATAKAN
Proizvodnja/Production: ZEYNO FILM
Uloge/Cast: Haluk BILGINER, Melisa SÖZEN, Demet AKBAĞ,
Ayberk PEKCAN, Serhat KILIÇ, Nejat İŞLER, Tamer LEVENT,
Nadir SARIBACAK, Mehmet Ali NUROĞLU, Emirhan DORUKTUTAN
Sinopsis / Film synopsis
Aydin, bivši glumac, vodi u mali hotel u središnjoj Anatoliji sa svojom mladom ženom Nihal sa kojom ima burne odnose i njenu sestru Necla koja
pati od nedavnog razvoda.
Zimi kad snijeg počinje da pada, hotel se pretvara u sklonište, ali i neizbježno mjesto koji pojačava njihove animozitete ...
Aydin, a former actor, runs a small hotel in central Anatolia with his young
wife Nihal with whom he has a stormy relationship and his sister Necla who
is suffering from her recent divorce.
In winter as the snow begins to fall, the hotel turns into a shelter but also
an inescapable place that fuels their animosities...
Nuri Bilge Ceylan je rođen 26. Januara 1959 u Istanbulu,
Turska. On je režiser i pisac, poznat po filmovima Udaljen
(2002), Bilo Jednom u Anatoliji (2011) i Tri Majmuna (2008).
Nuri Bilge Ceylan was born on January 26, 1959 in Istanbul, Turkey. He
is a director and writer, known for Distant (2002), Once Upon a Time in
Anatolia (2011) and Three Monkeys (2008).
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 28 ]
ŽIRI 28. FFHN – MFF
Slobodan Šnajder (1948) rođen je u Zagrebu. Prva objavljena proza 1966,
prvo profesionalno izvođenje u pozorištu 1968. (drama Minigolf). Studirao je i diplomirao filozofiju i anglistiku. Suosnivač je i šesnaest godina je
uređivao pozorišni i u nekim godištima pozorišno-filmski časopis Prolog,
te edicije izdavačke kuće Cekade (danas AGM).
Važnije knjige: Kamov, Hrvatski Faust, Glasi iz dubrave, Radosna apokalipsa, Utjeha sjevernih mora, – Knjiga o sitnom, Kardinalna greška, Opasne veze, Nevjesta od vjetra, Umrijeti pod zvijezdom, Opasne veze II…
Njegovi komadi igrani su u Beču, Frankfurtu, Rimu, Kopenhagenu, Oslu,
Varšavi, Krakovu, Dablinu, Beogradu…. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, između ostalih nagrade “Marin Držić” ali i nagrade Kraljevskog
pozorišta Zetski dom sa Cetinja za najbolji neobjavljeni tekst na prostoru
bivše Jugoslavije, inspiriran djelom i životom Danila Kiša - za tekst Enciklopedija izgubljenog vremena…
Meto Jovanovski (1946 ) rođen je u Pančarevu- Makedonija.
Na Pozorišnoj akademiji u Sofiji, Bugarska diplomirao je 1971. godine.
Njegova glumačka karijera počela je na sceni Narodnog pozorišta u
Štipu, gdje je igrao i prije odlaska na studije. Za kratko vrijeme, Meto
Jovanovski je postao jedan od vodećih pozorišnih umjetnika u Makedoniji. Igrao je u oko pedesetak filmova, tridesetak drama i šest serija, a u
Dramskom pozorištu je angažovan punih više od 30 godina.
Ovog vrsnog umjetnika filmska publika pamti po sjajnim rolama koje je
ostvario u filmovima “Stršljen”, “Pre kiše”, “Nečista krv”, “Srećna Nova
`49.”, “Za sada bez dobrog naslova”, “Kuća pored pruge”, “Seks – partijski neprijatelj broj 1”, “Dorotej”... Dobitnik je najznačajnijih glumačkih
nagrada u region.
Branko Baletić (1946) rođen je u Beogradu, gdje je diplomirao režiju na
FDU. U Srbiji je proveo prvih 55 godina života, a onda se vratio u Crnu
Goru.
Od sedamdesetih godina od TV filma „Laka lova“, režirao je čitav niz TV
serija, između ostalih Drži vodu dok majstori odu, Zeleni signal, muzičke
i dokumentarne TV filmove, kao i putopisne, iz Afrike, igrane filmove: Sok
od šljiva, Balkan Express (3), Uvijek spremne žene. Baletić je bio direktor
najveće YU producentske kuće Avala film u Beogradu od ’86. do ’90. Kao
producent ili koproducent potpisao je filmove koji su dobili značajan broj
festivalskih priznanja u zemlji i inostranstvu. 2000. godine kao producent
i reditelj Baletić završava dugo spreman projekat “Kratki film o raspadanju” koji govori o raspadu YU, kasnije i film “Bila jednom jedna armija”.
Nakon toga režirao je igranu TV seriju Ultima, filmove Srećna mi Nova
godina, Crna Gora – zemlja u pokretu, dugometražni igrani film Lokalni
vampir koji je 2011. osvojio specijalnu nagradu žirija Hercegnovskog festivala, nagradu za najbolju režiju na Festivalu filma jugoistočne Evrope.
Režirao je dokumentarni film o Petru II Petroviću Njegošu „Njegoš – jedna biografije; Noć skuplja dva vijeka”. Dobitnik je brojnih priznanja za
stvaralštvo u zemlji i inostranstvu i dobitnik Trinaestojulske nagrade.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 29 ]
JURY OF 28. FFHN – MFF
Slobodan Schneider (1948) was born in Zagreb. He first published fiction in
1966, his first professional theater performance was in 1968 (drama Minigolf).
He studied and graduated in Philosophy and English Literature. He was a cofounder and for sixteen years edited the theater-film magazine Prologue, and
the publications of the publishing house Čekada (today AGM).
Main books: Kamov, Croatian Faust, Voices from Dubrava, Joyful Apocalypse,
Consolation of the Northern Sesa - Book of Tiny, Cardinal Error, Dangerous
Liaisons, The Bride of the Wind, To Die Under the Stars, Dangerous Liaisons II
... His plays feature in Vienna, Frankfurt , Rome, Copenhagen, Oslo, Warsaw,
Krakow, Dublin, Belgrade .... He has received numerous awards and honors,
among others the award "Marin Držić" but also the prize of the Royal Theatre
Zeta home from Cetinje for best unpublished text in the former Yugoslavia, inspired by the life and work of Danilo Kis – for the text Encyclopedia of Wasted
Time ...
Meto Jovanovski (1946) was born in Pančarevo-Macedonia.
He graduated at the Theatre Academy in Sofia, Bulgaria in 1971. His acting career began at the National Theatre in Shtip, where he played even before he
went to study. In a short time, Meto Jovanovski has become one of the leading
theater artists in Macedonia. He played in about fifty films, drama and thirty
six series, and in the Drama Theatre he has been engaged for more than 30
years.
This skilled artist is remembered by film audiences remember for the great
rolls that he presented in "Hornet", "Before The Rain", "Impure Blood", "Happy
New` 49 "," For now, without a good title "," House by the railroad ""Sex - Party
Enemy No. 1", "Dorotej" ... he has won the most awards for acting in the region.
Branko Baletić (1946) was born in Belgrade, where he majored in directing at
FDU. In Serbia, he spent 55 years of life, then came to Montenegro.
Since the seventies, from the TV film "Easy Money", he directed a string of TV
series, among others Keep Water Until Repairmen Leave, Green Signal, music
and documentary TV films, as well as travelogues from Africa, and feature
films: Prune Juice, Balkans Express (3), Ever Willing Women. Baletić was the
director of YU largest production company Avala Film in Belgrade from'86. to
'90. As producer or co-producer he has signed films that received a significant
number of festival awards at home and abroad. In 2000., as a producer and
director Baletić ends up long project "A short film about the disintegration"
that talks about the disintegration of Yugoslavia, and a later film, "There Was
Once One Army". After that, he directed the feature TV series Ultima, movies
Happy New Year to Me, Montenegro - a Country on the Move, the full-length
feature film Local Vampire which in 2011 won a special award of the jury of
Herceg Novi Festival, Best Director Award at the Film Festival in South Eastern
Europe. He has directed a documentary about Petar II Petrovic Njegoš "Njegoš
- a biography; Night Worth Two Centuries. He has received numerous awards
for creativity at home and abroad and won the July 13th Award.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 31 ]
dokumentarna selekcija /
documentary selection
Trg od muzike
(kod crkve sv Jeronima) Trg Mića Pavlovića
[ 32 ]
2.08.2014.
SUBOTA | SATURDAY
3.08.2014.
NEDJEL JA | SUNDAY
OCIJENITE ŽIRI
(117 min)
DRUŠTVO JE LOŠE
MJESTO (119 min)
U PREBIJELOJ SAMOĆI
IN WHITEST SOLITUDE
JA KAD SAM BILA KLINAC, BILA
SAM KLINKA
WHEN I WAS A BOY, I WAS A GIRL
Rada Šešić / Rada Sesic
HOLANDIJA / NETHERLANDS
9 / 2002
GANGSTER TE VOLI
GANGTER OF LOVE,
Nebojša Slijepčević /
Nebojsa Slijepcevic,
HRVATSKA / CROATIA
58 / 2013
LUD ZA TOBOM
CRAZY ABOUT YOU
Danilo Marunović / Danilo Marunovic,
CRNA GORA / MONTENEGRO
50 / 2013
Ivana Todorović / Ivana Todorovic
SRBIJA / SERBIA
30 / 2013
KRALJICA
THE QUEEN
Manuel Abramovič / Manuel Abramovich
ARGENTINA / ARGENTINA
19 / 2013
ĐAVO
THE DEVIL
LE DIABLE
Žan-Gabrijel Perio / Jean-Gabriel Périot
FRANCUSKA / FRANCE
7 / 2012
ČOVJEK PTICA SA CRVENOG
DRUMA
THE BIRD MAN OF RED ROAD
Kris Lesli / Chris Leslie
ŠKOTSKA / SCOTLAND
6 / 2013
99,9% KRIVI
99,9% GUILTY
Sandro Kakabadze / Sandro Kakabadze
GRUZIJA / GEORGIA
27 / 2012
TRG OD MUZIKE
(KOD CRKVE SV JERONIMA)
TRG MIĆA PAVLOVIĆA
2-6. 8. 2014.
SUBOTA - SRIJEDA
SATURDAY - WEDNESDAY
21.30 / 9.30 P.M.
ZATOČENICI KANONA
PRISONERS OF KANUN
PRISIONEROS DEL KANUN
Roser Korela / Roser Corella
ŠPANIJA / SPAIN
30 / 2013
[ 33 ]
4.08.2014.
PONEDJELJAK | MONDAY
5.08.2014.
U T O R A K | T U E S DAY
6.08.2014.
S R I J E D A | W E D N E S D AY
MEDITACIJA O…
(120 min)
LJUDI (124 min)
DOKUMENTARNO,
IGRANO (119 min)
MALA JUGA
LITTLE YUGOSLAVIA
KANTON JUGOSLAWIEN
BAŠ TAKO KAKO JE…
JUST THE WAY IT IS...
BERIK / BERIK
DOM / HOME
DIJETE TIHE ZIME
THE CHILD OF SILENT WINTER
HILJAISEN TALVEN JAPSI
DUHOVI LJUBAVI
THE SPIRITS OF LOVE
Nikola Ilić Nikola Ilic
ŠVAJCARSKA / SWITZERLAND
16.23 / 2013
Tomas Glison / Thomas Gleeson
NOVI ZELAND / NEW ZEALAND
10.55 / 2012
TRAGOVI TRACES
Fjama Montesemolo Fiamma Montezemolo
MEKSIKO, SAD / MEXICO, USA
20 / 2012
DIVLJI
VEPAR WILD BOAR
WILD ZWIJN
Vilem Baptist / Willem Baptist
HOLANDIJA / NETHERLANDS
26 / 2013
IRSKI NARODNI NAMEŠTAJ
IRISH FOLK
FURNITURE
Toni Donohju / Tony Donoghue
IRSKA / IRELAND
8.19 / 2013
NAFTONOSNO
POLJE OIL FIELD
МЕСТОРОЖДЕНИЕ,
Ivan Galavnjov / Ivan Golovnev
RUSIJA / RUSSIA
26 / 2012
IZVAN OVOG SVIJETA
OUT OF THIS WORLD
Viktor Nordenšeld / Viktor Nordenskiöld
ŠVEDSKA / SWEDEN
10 / 2014
Bernadet Tuza-Riter / Bernadett Tuza-Ritter
RUSIJA, MAĐARSKA / RUSSIA, HUNGARY
13 / 2013
Iris Herme / Iiris Härmä
FINSKA / FINLAND
21 / 2012
MARIJA / MARIA
Klaudiju Mitku / Claudiu Mitcu
RUMUNIJA / ROMANIA
19.06 / 2013
PENJAČ
THE CLIMBER
Zoran Kubura, Bojan Hadžiabdić /
Zoran Kubura, Bojan Hadziabdic
B i H / BOSNIA & HERZEGOVINA
32.34 / 2013
NA RUBU ŠUME
AT THE EDGE OF THE FOREST
LA MARGINEA PĂDURII
Jon Donika / Ion Donică
MOLDAVIJA / MOLDOVA
21.47 / 2012
ČEKANJE U VILKABAMBI
WAITING IN VILCABAMBA
ESPERANDO EN VILCABAMBA
Sesil Huan Reno Cécile / Juan Raynaud
EKVADOR, ŠPANIJA / ECUADOR, SPAIN
17.30 / 2012
Danijel Jozef Borgman /
Daniel Joseph Borgman
DANSKA / DENMARK
16 / 2011
Talija Finkel / Taliya Finkel
AUSTRIJA / AUSTRIA
5.09 / 2014
NEZABORAV JAJE
THE-FORGET-ME-NOT EGG
MORGHANEH
Mohammadreza Farzad
IRAN / IRAN
26.52 / 2012
MOMAK S PLAŽE / BEACH BOY
Emil Lengbal / Emil Langballe
VELIKA BRITANIJA / UK
27 / 2013
RODOPI / RHODOPIA
Christof Arge Švarc /
Christoph Arge Schwarz
BUGARSKA, AUSTRIJA /
BULGARIA, AUSTRIA
11 / 2012
NIŽE OD RAJA
BENEATH HEAVEN
Logan Mjuka / Logan Mucha
AUSTRALIJA / AUSTRALIA
5 / 2013
VEKNE HLEBA I RIBA
LOAVES AND FISH
Irene M. Borego / Irene M. Borrego
ŠPANIJA / SPAIN
23.33 / 2013
23.15 / 11.15 P.M.
PROGLAŠENJE POBJEDNIKA,
DODJELA NAGRADA /
AWARDING CEREMONY
[ 34 ]
VLADIMIR PEROVIĆ (1955, Cetinje) diplomirao je filmsku i TV režiju na
FDU Beograd. Njegovi kreativni dokumentarci prikazivani su širom svijeta i osvojili 74 nagrade i priznanja. Predavao je na Akademiji umetnosti
BK u Beogradu. Trenutno je gostujući profesor za predmet Dokumentarni film, na FDU, Cetinje. Bio je član žirija više puta, u Jugoslaviji, Srbiji,
Crnoj Gori, Njemačkoj, Rusiji, Iranu, Rumuniji… Zaposlen je kao urednik/
reditelj u Dokumentarnoj redakciji RTV, Novi Sad. Živi u Beogradu, a filmove snima i u Srbiji i u Crnoj Gori…
VLADIMIR PEROVIĆ (1955, Cetinje, Montenegro) graduated in Film & TV
Directing from Faculty of Drama Arts, Belgrade, Serbia. His creative documentaries were screened at the festivals worldwide and won 74 awards
and recognitions so far. He used to teach Documentary at “BK” Academy of Arts in Belgrade. Actually he is a guest professor of Documentary
at Faculty of Drama Arts in Cetinje, Montenegro. He was jury member
several times, in Yugoslavia, Serbia, Montenegro, Germany, Russia, Iran,
Romania… He is employed as Producer/Director in Documentary Dept.
of RTV, Novi Sad. He lives in Belgrade, Serbia, and makes his films both in
Serbia and in Montenegro…
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 35 ]
Umjesto radosnog uvoda...
Instead of a joyful foreword...
Uprkos svemu, u dokumentarnoj sekciji imamo veoma jake filmove iz svijeta.
S nadom da će se odsad pa nadalje o festivalu uvijek mnogo više znati, s
nadom da će festival u nekom momentu ipak dobiti brigu koju zaslužuje,
uđimo u divni svijet dokumentarca, u središte života i središte misli o životu!
I pomolimo se za festival 2015...
In spite of all odds, we’ve got very strong films from the world in our documentary selection.
Hoping we will, from now on, always know far more about the festival than
this year, hoping the festival, from some moment, will be given a care it
deserves, let’s enter the wonderful world of documentary, right into the
middle of the life and of the thoughts of life! And let’s pray for 2015 edition...
Vladimir Perović
Selektor Dokumentarne sekcije
Vladimir Perovic
Selector Documentary competition
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 36 ]
U PREBIJELOJ SAMOĆI
IN WHITEST SOLITUDE
Rada Šešić / Rada Sesic
NETHERLANDS / HOLANDIJA, 9 / 2002
[ dokumentarna sekcija ]
izvan konkurencije /out of competition
Sve što postoji prije i poslije jezika jeste pokret, koji nije ni apstraktan ni metafizički
nego konkretno kretanje tijela. Jezik u samom sebi nije sasvim nezavisan. Pokret je
instinkt koji počinje dodirom, a nastavlja se osjećanjima i mislima.
Everything that exists before and after language is nothing but movement, which is
neither abstract nor metaphysical but concrete movements of the body. Language in
itself is not completely independent. Movement is an instinct that begins with touching and continues with feelings and thoughts.
Rada Šešić nakon života i rada u Sarajevu kao filmska kritičarka,
novinarka i autorka, odlazi u Utreht, gdje režira četiri dokumentarna i plesna filma: “Room without a view” 1997, “Soske” 2001, “In
whitest solitude” 2002. i “On the way to school” 2007. Pored brojnih festivala i dobijenih nagrada, njene filmove prikazala je i otkupila MoMa u New Yorku. Selektorka je dokumentarnih filmova
na IDFA u Amsterdamu, te programska savjetnica festivala IFFR u
Rotterdamu, kao i Dok Leipzig festivala za filmove iz Jugoistočne
Evrope i Indije, te selektorka na dva festivala u Indiji. U Holandiji
započela Eastern Neighbours FF na kojem je i danas umjetnička
direktorka. Selektorka projekata u fondaciji “Hubert Bals”, a duže od decenije ocjenjivala je projekte unutar IDFA fonda za dokumentarni film i STIFO – Media fonda u
Amsterdamu.
Rada Sesic previously lived in Sarajevo, worked as film critic, journalist and a film maker, then moved to Utrecht, The Netherlands, where she directed four doc and dance
films: “Room without a view” 1997., “Soske” 2001., “In whitest solitude” 2002., “On the
way to school” 2007., selected and awarded at numerous festivals, and screened and
archived by MoMa in NY. Selection comity member at IDFA Amsterdam and program
advisor at IFFR Rotterdam. Collaborates on program of Dok Leipzig at cinema of the
SEE Europe and India. Programs European cinema for two Indian festival as well. In
NL she started with friends Eastern Neighbours FF where she still is an artistic director. Takes part in selection of Hubert Bals Fund and more than a decade was judging
projects at the IDFA fund as well as in the Dutch media fund STIFO.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
LUD ZA TOBOM
CRAZY ABOUT YOU
Nebojša Slijepčević / Nebojsa Slijepcevic
HRVATSKA / CROATIA, 58 / 2013
Danilo Marunović / Danilo Marunovic
CRNA GORA / MONTENEGRO, 50 / 2013
«Gangster te voli» je tragikomedija o ljubavnim odnosima u 21. stoljeću. Nedjeljko
Babić Gangster bračni je posrednik. Kada se Gangsteru za pomoć u pronalaženju
muža obrati 35-godišnja Bugarka Maya, čini se da će njen slučaj vrlo jednostavno
riješiti. No, činjenica da je Maja samohrana majka trogodišnjeg djeteta i strankinja,
ovaj slučaj pretvara u Gangsterovu nemoguću misiju.
Matchmaker Nediljko Babic, also known as "Gangster", helps a Bulgarian single
mother find a new husband in Croatia. But a series of comically disastrous dates
discloses the true nature of conservative Croatian men: they would rather die
alone than marry a foreigner with a child.
Reditelj i scenarista Nebojša Slijepčević rođen je u Zagrebu
gdje je i diplomirao režiju na Akademiji dramske umjetnosti.
Autor je nagrađivanih kratkih filmova ("O kravama i ljudima",
"Za 4 godine", "Muški film") i dokumentarnog serijala “Direkt”.
Njegov prvi dugometražni dokumentarni film "Gangster te voli"
(2013.) prikazan je na preko 30 festivala u 21 državi, te je osvojio
9 nagrada.
Nebojsa Slijepcevic was born in Zagreb, Croatia. He graduated with Film Directing
from the Academy of Drama and Art, also in Zagreb. He is author of several awarded short films (“Real Man’s Film”, “In 4 Years”, “Of Cows and People”) and documentry series “Direkt”. His first feature documentary “Gangter of Love” (2013.) was
shown on over 30 festivals in 21 country, and won 9 awards.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ documentary selection ]
izvan konkurencije / out of competition
[ 37 ]
GANGSTER TE VOLI
GANGTER OF LOVE
Film „Lud za tobom“ prati živote pacijenata u Zavodu za mentalno zdravlje Komanski
most tokom godinu dana. Film se bavi najintimnijim aspektima njihovih života. Kroz
različite komične, šokantne i tužne situacije, junaci filma otkrivaju svoje svijetove paralelne s našim, tzv. normalnim. Film se prije svega temelji na dramatičnoj ljubavnoj
priči Ismeta i Vladane, nekadašnjih ljubavnika koji su još uvek u tajnoj vezi, usprkos
tome što su u međuvremenu pronašli nove partnere.
Mad about you is film about a year in life of Institute for Mental Health Komanski most
patient’s. This film deals with the most intimate aspects of their lives. It’s protagonists
reveal their world, parallel to our so called normal one, through many different funny, shocking and sad situations. This film is mainly based on the dramatic love story
between Ismet and Vladana, former lovers still engaged in an affair, in spite of having
found new partners in the meantime.
Reditelj Danilo Marunović rođen je 1986. godine u Podgorici.
Komadom Ezena Labiša „Dajte da se zagrlimo, Folvile“ završio je
osnovne studije pozorišne režije na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Režirao je dokumentarne filmove „Sad Song“,
„Montenegrin beauty“, „Evropa u mom gradu“ i „Lud za tobom“.
Radio je na nekoliko muzičkih i TV spotova. Najznačajniji od njih
je „Mi smo dio Ekipe“ koji afirmiše prava LGBT osoba. Završio je
specijalističke studije FDU-a komadom „Koza, ili ko je Silvija“ Edvarda Olbija, koja je premijerno izvedena u decembru 2013. godine u Crnogorskom narodnom pozorištu. Na čelu je organizacije
„Koala production“ od 2009. godine.
Danilo Marunovic was born in 1986 in Podgorica. With a Eugene Labish’s play “ Let’s
Hug, Folville” he completed Theater Directing bachelor studies at the Faculty of
Drama Arts in Cetinje. He directed documentary films: „Sad Song“, „Montenegrin
beauty“, „Europe in my town“ and „Crazy about You, as well as several music and
TV videos, the most important of which is „We are part of the team“, video-clip affirmating the rights of LGBT people. With Edward Albee’s play "The Goath, or who is
Sylvia", premiered in Decembar 2013 in Montenegrin national theatre, he finished his
specialistic stydies. From 2009 he is the head of the organization „Koala production“.
[ 38 ]
[ dokumentarna sekcija ]
JA KAD SAM BILA KLINAC,
BILA SAM
KLINKA WHEN I WAS A BOY,
I WAS A GIRL
KRALJICA / THE QUEEN
Manuel Abramovič / Manuel Abramovich
ARGENTINA / ARGENTINA, 19 / 2013
Ivana Todorović / Ivana Todorovic
SRBIJA / SERBIA, 29.55 / 2013
Goca je transvestit u Beogradu, prestonici države u kojoj je organizovanje ili učestvovanje
u gej paradi ponosa zabranjeno. Odgaja kćerku koja joj je, ustvari, nećakinja. Iako joj njen
osamnaestogodišnji momak stalno krade novac što ga ona zarađuje kao prostitutka, Goca
ga ipak voli i uspijeva da sačuva vedar i otvoren pogled na svijet…Nekoliko mjeseci po
završetku snimanja, Goca je počela da radi kao aktivista za prava transseksualaca u Srbiji,
napustila je prostituciju, i još traga za srodnom dušom. A njena nećakinja u međuvremenu
se udala.
Goca is a transvestite in Belgrade, the capital city of a country where organising or participating in a gay pride parade is forbidden. She is raising a daughter who is actually her
niece. Although her eighteen year-old boyfriend steals the money she risks life and limb
to earn as a sex worker, Goca still loves him and manages to retain her sunny, openminded nature… A few months after film was made Goca started to work as an actvist for
transsexual issue in Serbia, she left sex work and still search her soul mate. Her niece
got married.
Ivana Todorović (1979, Beograd, Jugoslavija) je autorka dokumentarnih filmova iz Beograda, s naročitom strašću za društvene
promene. Ivanini filmovi su prikazivani na puno američkih i evropskih
festivala, kao: Traverse City Festival u Roterdamu, Palm Springs International Shortfest, filmski festival u Kanu (Američki paviljon, Kutak
kratkog filma) itd, a osvojili su nagrade u SAD-u, Rusiji, Srbiji, Italiji
i Kanadi. Film A Harlem Mother je korišćen u medijskim kampanjama protiv oružanog nasilja mladih u New Yorku, a filmovi Rapresent i Svakodnevni život romske dece iz bloka 71 često se koriste u
nastavnom planu i programu osnovnih i srednjih škola u Srbiji.
Ivana Todorovic (1979 in Belgrade, Yugoslavia) is a documentary filmmaker from Belgrade, Serbia with a passion for social change. Ivana's films have been shown in a number
of US and European festivals, such as Traverse City Festival, Rotterdam, The Palm Springs
International Shortfest, the Festival de Cannes (American Pavilion, Short film Corner),
etc and won acclaim in USA, Russia, Serbia, Italy, Canada. Film A Harlem Mother is used
in media campaigns against youth gun violence in New York and films Rapresent and
Everyday Life Of Roma Children From Block 71 are often used as part of the educational
curriculum in primary and high schools in Serbia.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
„Kruna joj je tako teška da su je morali smanjiti. Nije mogla da je nosi. Padala joj
je s glave. Ali ona sad ne želi da se oko toga išta više radi, jer izgleda tako lijepo.“
Izgubljena u svijetu odraslih i zarobljena u svakodnevici, Memi je rastrgana između
glamura pompezne svečanosti takmičenja u ljepoti i pritiska porodice da postane
kraljica karnevala po bilo koju cijenu.
"Her crown is so heavy, they had to remove weight from it. She couldn’t carry it.
It would fall off her head. But now she doesn’t want anything else to be done with
it because she looks so pretty." Lost in a world of grownups and trapped in her
routine, Memi is torn between the glamour of the beauty pageant and her family’s
pressure to become the queen of the carnival at any cost.
Manuel Abramovič je rođen 1987. u Buenos Ajresu, gdje je
studirao Kameru. Radi kao dokumentarista i snimatelj. Režirao
je više kratkih filmova. Poslednji, „Kraljica“, dobio je puno
nagrada. 2012. pohađao je Berlinale Talent kampus. Trenutno
dovršava prvi dugometražnk dokumentarac “Solèy”, odabran
na Ljetnoj školi IDFA 2012, a finansiran od strane INCAA.
Manuel Abramovich was born in 1987 in Buenos Aires, where he studied Cinematography. He works as a documentary director and cinematographer. He has directed several short films. His latest work "The Queen" won many awards. In 2012,
he attended the Berlinale Talent Campus. He is currently completing his first documentary feature “Solèy”, selected at the IDFA Summer School 2012 and funded
by INCAA.
Žan-Gabrijel Perio / Jean-Gabriel Périot
FRANCUSKA / FRANCE, 7 / 2012
Kris Lesli / Chris Leslie
ŠKOTSKA (VELIKA BRITANIJA) SCOTLAND (UK), 6 / 2013
[ 39 ]
ČOVJEK PTICA SA CRVENOG DRUMA
THE BIRD MAN OF RED ROAD
[ documentary selection ]
ĐAVO / THE DEVIL
LE DIABLE
Montirane na zvuk moćne i prijeteće pjesme francuske grupe Boogers, vidimo
slike Afroamerikanaca i njihove borbe tokom pedesetih i šezdesetih. Njihovo
političko buđenje ispoljava se u govorima i demonstracijama, i oni iskorišćavaju
njihov zamah. Sloboda je tu da se zgrabi, a metaforični duh je pušten iz boce.
Riječima pjevača iz Boogersa: „Ako pogledaš u moje lice, gledaš u đavola“. Iz te
perspektive, sve je u projekciji, sa bijelcem koji tumači šta to crnac hoće i vidi ovu
pobunu kao prijetnju.
Izgrađeni 1967. godine, stanovi Red Roud (Crveni drum) u Glazgovu bili su nekada
dom za više od 4500 ljudi. Sada je najveći dio blokova ispražnjen i otpočelo se sa
rušenjem. Džamal Hamad, irački Kurd kome nije pošlo za rukom da dobije azil,
živio je sâm u jednom od blokova. Kompanija za rušenje nestrpljiva je da nastavi sa
pripremama, ali Džamal odbija da se iseli. Ukoliko se bude iselio, boji se izbacivanja
iz Velike Britanije, a ako se bude vratio u svoju zemlju, kako nalaže Agencija za
čuvanje granica Velike Britanije, vjeruje da će ga tamo ubiti…
Edited to the sound of a powerful and menacing song by the French band Boogers,
we see images of African-Americans and their struggles in the 1950s and 1960s.
Their political awakening takes shape in speeches and demonstrations, and they
capitalize on their momentum. Freedom is up for grabs, and the metaphorical
genie is out of the bottle. In the words of the Boogers singer, "If you look upon my
face, you are watching now the devil." From this perspective, it's all about projection, with the white man interpreting what the black man wants and seeing his
rebellion as a threat.
Built in 1967, the Red Road flats in Glasgow were once home to over 4500 people.
Now most of the blocks have been emptied and demolition has already begun.
Jamal Hamad, a failed Iraqi Kurdish asylum seeker, has lived alone in one block.
The demolition company are keen to move on with the demolition preparation but
Jamal is refusing to move. If he does move out, he fears eviction from the UK- and
if he returns to his homeland, as instructed by the UK Border Agency, he believes
he will be killed...
Žan-Gabrijel Perio (1974) bebisiter, barmen, prodavac odeće i
rukotvorina, službenik za program videotraka, asistent reditelja,
montažer, pantomimičar, asistent prodaje na aukcijama, novinar, umetnik… filmadžija koji je režirao više kratkih filmova, u
video i filmskoj varijanti. Razvija svoj osobeni stil s arhivom.
Između dokumentarca, animacije i eksperimentalnog, mnogi
od njegovih radova bave se nasiljem i istorijom.
Jean-Gabriel Périot (1974) baby-sitter, barman, clothes and handcrafts salesman,
videotapes program clerk, assistant director, editor, mime, auction sales assistant,
journalist, artist… filmmaker who directed several short movies, both in video and
cinema. He develops his own editing style with archives. Between documentary,
animation and experimental, most of his works deal with violence and history.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Kris Lesli je škotski dokumentarista i dobitnik nagrade BAFTA, fotograf i vizuelni umjetnik sa boravištem u Glazgovu, u Škotskoj.
Godine 2010. na kursu dokumentarne fotografije stekao je
master sa odlikom, za projekat “Nada, sjećanja, gubitak i zajednica”, koji priča skrivene priče o regeneraciji širom Glazgova;
taj rad nastavlja i danas, putem svog dugoročnog multimedijalnog projekta “The Glasgow Renaissance”.
Chris Leslie is Scotland BAFTA award winning Documentary Filmmaker, Photographer and Visual Artist located in Glasgow, Scotland. In 2010 he gained a distinction
award for a Masters in Documentary Photography course for his project – Hope,
memories, loss and community – telling hidden stories of regeneration throughout Glasgow – he continues that work today with his long-term multimedia project
– The Glasgow Renaissance.
[ 40 ]
99,9% KRIVI / 99,9% GUILTY
Sandro Kakabadze / Sandro Kakabadze
GRUZIJA / GEORGIA, 27 / 2012
ZATOČENICI KANONA
PRISONERS OF KANUN
PRISIONEROS DEL KANUN
[ dokumentarna sekcija ]
Roser Korela / Roser Corella
ŠPANIJA / SPAIN, 30 / 2013
U postsovjetskoj Gruziji 99.9% svih ljudi optuženih za kršenje zakona na sudu bivaju proglašeni krivima, što znači da, ukoliko odlazite na sud, vaše šanse za oslobađanje su skoro ravne nuli. Autor filma je proveo dvije nedjelje na ulazu u jedan
gruzijski sud i zabilježio očajanje običnih građana suočenih sa sudskim gonjenjem.
In Post-Soviet Georgia 99.9% of all people accused of crimes in court are found
guilty, which means that if went to a court your chances of being acquitted were
almost zero. The filmmaker spent two weeks at the entrance of a Georgian court
and captured the despair of ordinary citizens who face prosecution.
Sandro Kakabadze je dokumentarista potekao iz novinarstva.
Radio je za različite gruzijske televizijske kanale kao izvještač,
takođe i kao dopisnik iz inostranstva. Njegov prvi dokumentarni
film All Day Strolling osvojio je Nagradu za najbolji dokumentarni film na Studentskom filmskom festivalu u Mančesteru.
Trenutno živi u Sao Paulu, u Brazilu, i radi na jednoj televizijskoj
dokumentarnoj seriji.
Sandro Kakabadze is a documentary filmmaker with a journalistic background. He
worked for various Georgian TV channels as a reporter, as well as a foreign correspondent. His first documentary film “All Day Strolling” won a Best Documentary
Film Prize at Manchester Student Film Festival. Right now he is living in São Paulo,
Brasil and working on TV docu-series.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Vjekovima stari običaj krvne osvete počeo je da zatire živote u Albaniji od pada komunizma, posebno u planinama na sjeveru, gdje mnoge porodice žive zaključane
u svojim kućama u strahu od krvne osvete. Kanon, kôd predaka, koji je u Albaniji
upravljao životom na selu četiri stotine godina strane okupacije, podrazumijeva
pravo na ubistvo da bi se osvetilo neko ranije ubistvo: “krv mora da se plati krvlju”.
The centuries-old custom of blood feuds has started blighting lives in Albania since
the collapse of communism, particularly in the mountains of north, where many
families are living locked down in their houses in fear of blood vengeance. The
ancestral code of “Kanun”, which has governed rural life in Albania for five centuries of foreign occupation, include the right to murder to avenge an earlier killing:
“blood must be paid with blood”.
Nezavisna dokumentaristkinja i video novinarka Roser Korela
(Barselona, 1978) počela je karijeru radeći u Dokumentarnoj
produkciji u rodnoj Barseloni, a onda krenula da radi kao video
novinarka za TV program Talasa. Nakon četiri godine rada u
timu, počela je da radi sopstvene projekte kao nezavisna dokumentaristkinja. Imala je velikih uspjeha po svijetu, pojavivši se
na stotinama festival i pokupivši više od 25 nagrada za najbolji
dokumentarac za film Čovjek mašina (prikazan u HN!). Uz lični
rad, Roser sarađuje i sa međunarodnim medijima.
Independent Documentary Filmmaker and Video Journalist, Roser Corella (Barcelona, 1978) began her career working for a Documentary Production company
in her hometown Barcelona, Spain, until she moved to work as Video Journalist for
the TV program Thalassa. After four years working as part as the crew program she
started producing her own projects as an independent documentary filmmaker.
Her work has enjoyed global success, appearing in hundreds of film festival worldwide and collecting more than 25 “Best Documentary” awards for the film Machine
man. Alongside her personal work, Roser collaborates with international media.
DOM / HOME
[ 41 ]
MALA JUGA
LITTLE YUGOSLAVIA
KANTON JUGOSLAWIEN
Tomas Glison / Thomas Gleeson
NOVI ZELAND / NEW ZEALAND, 10.55 / 2012
[ documentary selection ]
Nikola Ilić / Nikola Ilic
ŠVAJCARSKA / SWITZERLAND, 16.22 / 2013
Ovo je portret šarolike grupe ljudi iz bivše Jugoslavije koji su emigrirali u Švajcarsku
tokom poslednjih 40 godina. Ali – jesu li oni stvarno stigli!? Onoliko koliko uzdižu
i cijene prednosti života u Švajcarskoj, sačuvali su i svoje tradicije i žive život pun
čežnje i nostalgije u svom izdvojenom kantonu, „Kantonu Jugoslavija“.
This is the multi-faceted portrait of a motley group of people from ex-Yugoslavia
who emigrated to Switzerland over the last 40 years. But – have they truly arrived?
Much as they might praise and appreciate the advantages of living in Switzerland,
they have kept their traditions of old and live a life of yearning and nostalgia in
their own separate canton, the „Canton of Yugoslavia“.
Nikola Ilić (1977, Beograd) od 2007. živi, studira i radi u
Švajcarskoj. Radio je u Gradskom pozorištu u Lucernu tri godine. Od 2010. studira Fakultet primijenjenih umjetnosti na Univerzitetu u Lucernu, gdje je na specijalizaciji za video. Radi kao
nezavisni filmski stvaralac i fotograf.
Nikola Ilic (1977, Belgrade Serbia). From 2007 lives, studies and works in Switzerland. Use to work in City Theatre of Lucerne for three years. In 2010 onto studying
Lucerne University of Applied Sciences & Arts where he majors in Video. Works as
an independent Filmmaker and photographer.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
O kućama često mislimo kao o čvrstim, jakim, trajnim stvarima. Ustvari, one
mogu da budu slabe, krhke i, kao što ovaj film pokazuje, pokretne. Nadrealne i
destabilizujuće slike krajolika promiču pored prozora prazne spavaće sobe. Krenite na putovanje unutar montažne kuće, dok se ona kreće kroz spektakularne
pejzaže Novog Zelanda do mjesta na kome će konačno da počine, gdje će postati
dom.
We often think of houses as solid, strong, permanent things. In fact they can be
weak, fragile and, as this film shows, mobile. Surreal and destabilizing images of
landscapes move past the windows of an empty bedroom. Take a trip inside a prefabricated house, as it moves through a spectacular New Zealand landscape to its
final resting place, where it becomes home.
Tomas Glison je reditelj/montažer sa Novog Zelanda, trenutno
živi u Londonu.
Thomas Glisson is a director / editor from New Zealand, currently based in London.
[ 42 ]
TRAGOVI / TRACES
Fjama Montesemolo / Fiamma Montezemolo
MEKSIKO, SAD / MEXICO, USA, 20.16 / 2012
DIVLJI VEPAR
WILD BOAR
WILD ZWIJN
[ dokumentarna sekcija ]
Vilem Baptist / Willem Baptist
HOLANDIJA / NETHERLANDS, 26 / 2013
U ovom eksperimentalnom video-eseju, etnografsko istraživanje i umjetničke
forme kombinovane sa zagonetnim elektronskim muzičkim motivom teže da stvore
meditaciju na granici života između SAD i Meksika. Zasnovan na godinama etnografskog istraživaja u Tihuani i jednom asketskom snimanju punih 24 sata, umjetnica i antropološkinja prelama svoja iskustva u ovom području u pokušaju da izvaja
živopisni, skoro taktilni portret, neku vrstu biografije, Zida koji razdvaja Tihuanu i
San Dijego.
In this experimental video-essay ethnographic research and art forms combined
with and an enigmatic electronic musical motif merge to create a meditation on the
border life between the United State & Mexico. Based on both years of ethnographic
work in Tijuana and an ascetic shooting schedule of 24hrs, the artist and anthropologist refracts her experience in the region by attempting to sculpt a textured
living portrait, a sort of biography, of the Wall that separates Tijuana and San Diego.
Fjama Montesemolo je kulurni antropolog (doktorat Orijentalnog univerziteta u Napulju) i umjetnik (MFA San Francisco Art
Institute). Dugo godina je predavala u Meksiku, Italiji i SAD, a
trenutno to radi na California College of the Arts, San Francisko.
Radi u različitim medijima: instalacije, kartografija, video, digitalna fotografija, industrijski materijali, performans, arhivski dokumenti. Njeni radovi su izlagani, između ostalog, u Nju Jorku,
San Feancisku, San Dijegu, Nju Orleansu, Dablinu, Rimu, Meksiko sitiju, Tihuani, Mareliji.
Fiamma Montezemolo is both a Cultural Anthropologist (PhD University Orientale
of Naples) and an artist (MFA San Francisco Art Institute). She has taught for many
years in Mexico, Italy and USA and she is currently teaching at the California College of the Arts, San Francisco. She works with various media, including installation,
cartography, video, digital photography, industrial materials, performance, archival
documents. Her art work has been exhibited, among other places, in New York, San
Francisco, San Diego, New Orleans, Dublin, Rome, Mexico City, Tijuana, Morelia.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
U prirodi vlada samo jedno pravilo: pojesti ili biti pojeden. Divlji vepar je poetični,
očaravajući dokumentarac o čudnovatoj vezi između čovjeka i rasta broja divljih veprova. Film priča priču o konfuziji, beznađu i zgodama usred invazije neobuzdanih
stvorenja koja ne žele da se pokore čovjekovim pravilima i zakonima.. Divlji vepar je
istraživanje društva suprotstavljenog prirodi i refleksija o čudnovatosti same ljudske
prirode. Hoćemo li mi pojesti njih, ili će na kraju oni progutati nas!?
In nature only one rule counts; eat or be eaten. Wild Boar is a poetic, and visually
arresting documentary about the curious relationship between man and the rise of
the wild boar. The film tells a story about confusion, despair and opportunity amidst
the invasion of unruly creatures that won’t abide by manmade rules and laws. Wild
Boar is an exploration of a society conflicted with nature and a reflection of the
curiosity of human nature itself. Will we eat them or will they eventually devour us?
Vilem Baptist (1979) je holandski filmadžija i polaznik Berlinale
Talent Kampusa, Dokumentarne radionice IDFA, Cinemart,
Roterdam Lab. DIplomirao je 2009 na Akademiji Vilem de Koning. Filmovi su mu prikazivani na međunarodnim festivalima
kao IDFA, HotDocs, IFFR Roterdam, Toronto, Visions Du Réel, BFI
London i Slamdance. Njegov proslavljeni zezatorski mladalački
dokumentarac Ja se nikad ne bojim! (2010) prikazan je na 80+
filmskih festivala širom svijeta i dobio je više nagrada uključujući
Kinderkast Nagradu Žirija na 25 Cinekidu, Nagradu Golden Gejt
na 55 San Francisko FF, i Gran Pri Žirija na 36 Atlanta FF.
Willem Baptist (1979) is a Dutch filmmaker and alumni of the Berlinale Talent Campus, IDFA Documentary Workshop, Cinemart; Rotterdam Lab. He graduated from
Willem de Kooning Academy in 2009. His work has been shown at international film
festivals such as IDFA, HotDocs, Rotterdam IFFR, Toronto, Visions Du Réel, BFI London and Slamdance. His acclaimed quirky youth documentary I’M NEVER AFRAID!
(2010) screened at 80+ film festivals worldwide and won multiple awards including
the Kinderkast Jury Prize at 25th Cinekid, Golden Gate Award at 55th San Francisco
International Film Festival and the Grand Jury Prize at 36th Atlanta Film Festival.
Ivan Galavnjov / Ivan Golovnev
RUSIJA / RUSSIA, 26 / 2012
[ documentary selection ]
Toni Donahju / Tony Donoghue
IRSKA / IRELAND, 8.19 / 2013
NAFTONOSNO POLJE
OIL FIELD
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
[ 43 ]
IRSKI NARODNI NAMEŠTAJ
IRISH FOLK FURNITURE
U ruralnim dijelovima Irske, stari ručno farbani namještaj obično se vezuje za
neka teška vremena i glad, što bi mnogi rado zaboravili. Baš zbog toga, puno
naslijeđenog namještaja leži i trune u ostavama i šupama. Tokom snimanja ovog
filma restaurirano je i vraćeno u svakodnevnu upotrebu16 komada odbačenog
namještaja.
U udaljenim oblastima Sibirske tajge, tradicionalni način života domorodačkog
stanovništva opstaje i u 21. vijeku. Polako ali sigurno, krug oko Hanti-Mansijske
autonomne oblasti zatvaraju pogoni za proizvodnju nafte, kojom se obezbjeđuju
uvećane potrebe civilizacije... Za jedne, ta teritorija je mjesto gdje su rođeni, a za
druge – samo naftonosno polje…
In rural Ireland old hand painted furniture is often associated with hard times, with
poverty and with a time many would rather forget. Because of this association
much of the country's furniture heritage lies rotting in barns and sheds. In the
making of this film 16 pieces of abandoned folk furniture were restored and returned back into daily use.
The 21st century in the remote corners of the Siberian taiga sees a traditional lifestyle of the North of Russia natives still preserved. Oil production, providing the
increasing needs of civilization, constantly encompasses the territories of KhantyMansi Autonomous Area. For some, this territory is their birthplace, for others, it
is just an oil field.
Toni Donohju je radio 7 godina na nadzoru u Ekološkim parkovima u okviru Prirodnjačkog muzeja u Londonu. U istraživanju
ruralnih tradicija i rituala koristi svoje obrazovanje iz biologije
i filma.
Tony Donoghue worked for 7 years at the Ecological Parks Trust
and the Natural History Museum in London. He uses his background in both biology and film to explore rural traditions and
rituals.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Ivan Galavnjov (1978) diplomirao je na Omskom državnom univerzitetu, na odsjeku za Istoriju. Završio je koledž na Filmskom
studiju Sverdlovsk u Jekaterinburgu, a najviše kurseve za filmske scenariste i reditelje u Moskvi.
Ivan Golovnev (1978) Graduated from the Omsk State University, History department. Finished college at the Sverdlovsk Film Studio in Ekaterinburg and the Highest Courses of Film Writers and Directors in Moscow.
[ 44 ]
BAŠ TAKO KAKO JE...
JUST THE WAY IT IS...
Viktor Nordenšeld / Viktor Nordenskiöld
ŠVEDSKA / SWEDEN, 10 / 2014
Bernadet Tuza-Riter / Bernadett Tuza-Ritter
RUSIJA, MAĐARSKA / RUSSIA, HUNGARY, 13 / 2013
[ dokumentarna sekcija ]
IZVAN OVOG SVIJETA
OUT OF THIS WORLD
Mohamad Rizvan, dvanaestogodišnjak, obožava braću i sestre. Život kod kuće pun
je ljubavi. Ali kad pristignu prljave cistijerne za gorivo, on prilegne na posao. Ovdje,
pored drugog po veličini pakistanskog skladišta goriva, djeca se uvlače u mračnu
unutrašnjost tankova za dizel – uprokos izuzetno kancerogenim isparenjima. Za
to, Mohamadu se plaća jedan evro dnevno. Izvan ovog svijeta prati Rizvanove misli
i snove, i vodi nas na njegovo hazardno radno mjesto…
Film koji nam pruža uvid u tajanstvenu rusku dušu kroz portret krhke ali jake Ruskinje koja se ponaša kao neki junak Dostojevskog iz 2. klase Trans-Sibirske pruge.
Kao pratilac kola ona svakodnevno služi stotine putnika, a čezne za domom i sanja
o tome da bude balerina. Putujući sa njom u središte ledenog Sibira, mi ćemo,
kroz neobičnu formu dokumentarističkog kazivanja, dotaći ruske snove, ljubav,
patnju i sreću.
Mohammad Rizwan, 12, adores his siblings. Life at home is full of love. But when
the filthy fuel tankers arrive, he gets busy. Here, next to Pakistan’s second largest
oil depot, children crawl inside the dark interior of the diesel tanks – in spite of
the extremely carcinogenic fumes. For this Mohammad is paid one euro a day.
Out Of This World follows Rizwan's thoughts and dreams, and takes us inside his
hazardous workplace.
A movie which gives an insight into the mysterious Russian Soul through a portrait
of a fragile and strong Russian woman who behaves like Dostoyevsky’s lonely hero
of the 2nd class on the Trans-Siberian Railway. As a carriage attendant she serves
hundreds of passengers every day, even if she’s longing for home and dreaming
about being a ballet dancer. The journey with her in the middle of the frozen Siberia gives a glance into the Russian dreams, love, suffering and happiness – in an
unusual form of documentary storytelling.
Viktor Nordenšeld (1969, Geteborg, Švedska) nastoji da stvara
inovativne i kreativne filmove o identitetu i ljudskim odnosima.
Poslije istorije umjetnosti, studije su ga dovele do diplome iz
žurnalistike i istakao se kao reporter i strani dopisnik za vijesti na
TV4 u Švedskoj, od 1993–2000. Snimao je u više od 50 zemalja
širom svijeta i posebno je zainteresovan za pitanja identiteta,
internacionalnih odnosa, ljudskih prava i ksenofobije.
Viktor Nordenskiöld, (1969, Gothenburg, Sweden) strives to make innovative and
creative films about identity and human relations. After studying Fine Arts, his university studies evolved into a Bachelor of Journalism (B.J.) and he established
himself as a reporter and foreign news correspondent at TV4 News in Sweden,
from 1993–2000. He has filmed in over 50 countries around the world and is especially interested in identity, international relations, human rights and xenophobia.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Bernadeet Tuza-Riter je nezavisna autorka, specijalizovana za
igrane filmove i kreativne dokumentarce. Diplomirala je na Univerzitetu za pozorišnu i filmsku umjetnost u Budimpešti 2009.
godine. Radila je kao montažerka brojnih mađarskih igranih,
kratkih i dokumentarnih filmova koji su prikazivani po svijetu
i dobili puno nagrada na uglednim filmskim festivalima. Takođe je radila i na internacionalnim filmovima kao montažerka i
supervizorka skripta, sa rediteljima iz više od 12 zemalja. “Tako
kako je…” je njen prvi rediteljski rad u dokumentarcu.
Bernadett Tuza-Ritter is an independent filmmaker, specialising in fiction and creative documentaries. She graduated from the University of Theatre and Film Arts
in Budapest in 2009. She was the editor of several Hungarian features, shorts and
documentaries that have been screened internationally and have received numerous awards at renowned film festivals. She’s been working also in international
movies as an editor and script supervisor with directors from over 12 countries.
"Just the way it is..." is Bernadett’s first documentary as a director.
MARIJA / MARIA
[ 45 ]
DIJETE TIHE ZIME
THE CHILD OF A SILENT WINTER
HILJAISEN TALVEN JAPSI
Klaudiju Mitku / Claudiu Mitcu
RUMUNIJA / ROMANIA, 19.06 / 2013
[ documentary selection ]
Iris Herme / Iiris Härmä
FINSKA / FINLAND, 21/ 2012
Katja je mlada, penzionisana i veoma je frustrirana. Sa 24 godine, živi u krugu
samoće, provodeći dane sa psom i zureći kroz prozor. Njena samoća potiče iz godina kad je bila žrtva školskog zlostavljanja. Tjeskobna je i uplašena. Kad bi samo
mogla da nađe nekog prijatelja…
Katja is a young retiree and frustrated. At 24, she is living in a circle of solitude,
spending her days walking her dog and looking out of the window. Her loneliness
stems from years of being the victim of school bullying. She is anxious and afraid.
If only she could find a friend.
Jedna starica (rediteljeva baka) sprema se na poslednje putovanje okružena porodicom i prijateljicama. Čuvaju je dan i noć, i njen lagani rastanak s ovim svijetom
pokreće seriju ispovijedi koje su u filmu da bi oslikale što življi portret.
An old lady (the director's grandmother) prepares for the ultimate journey surrounded by family and friends. Guarded by them day and night, her slowly parting
with this world triggers a series of confessions meant to paint a vivid portrait.
Iris Herme (1970, Finska) ima 10 godina iskustva kao producentkinja, kordinatorka produkcije, rediteljka i scenaristkinja u dokumentarnim produkcijama. Od 1999. ona i njen muž i kolega
Visa Koiso-Kantila pokreću sopstvenu produkcijsku kuću Gerila
Films.
Klaudiju Mitku je reditelj, scenarista i producent dokumentarnih filmova. Njegovi dokumentarci, kao Noi doi (2011), Circul
Vesel (2010), Australia (2009) i Nisipuri (2008), prikazani su i
nagrađeni na mnogo festivala.
Iiris Härmä (Finland,1970) has over 10 years experience as a producer, production
coordinator, director and writer in documentary film productions. Since 1999 She
has worked in her own Guerilla Films production company together with her husband and colleague Visa Koiso-Kanttila.
Claudiu Mitcu is a documentary film director, screenwriter
and producer. His documentary films, including Noi doi (2011),
Circul Vesel (2010), Australia (2009) and Nisipuri (2008), have
been screened and awarded at many film festivals.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 46 ]
PENJAČ / THE CLIMBER
NA RUBU ŠUME
AT THE EDGE OF THE FOREST
LA MARGINEA PĂDURII
Jon Donika / Ion Donică
MOLDAVIJA / MOLDOVA, 21.47 / 2012
[ dokumentarna sekcija ]
Zoran Kubura, Bojan Hadžiabdić
Zoran Kubura, Bojan Hadziabdic (BHT1)
BiH / BOSNIA & HERZEGOVINA, 32.34 / 2013
Naizgled bezazlena avantura dvojice prijatelja pretvorila se u tragičan događaj u kojem je
stradao Adnan Ćatić, jedan od najboljih sportskih penjača koje je BIH ikad imala. "Penjač"
nije priča o smrti, već o životu. Ovo je film o upornosti koja prevazilazi ljudske mogućnosti
i sredini koja to, po pravilu, uvijek kasno shvati.
A seemingly harmless adventure of two friends turns tragic; Adnan Ćatić, one of the best
Bosnian and Herzegovinian sport climbers of all time, loses his life. This is not a story about
a death; it is a story of life. The movie deals with perseverance which is beyond human
capabilities and social environment which, as a rule, comes to understand it only too late.
Bojan Hadžiabdić (Sarajevo, 1982.) Videonovinar, snimatelj, montažer, urednik i reditelj
televizijskih emisija, dokumentarnih filmova, muzičkih spotova i reklama. Novinarstvom
se bavi od 2002. godine. Filmografija (autor i koautor): "Na adresi ti piše" (2010.), "Kada
čujem, ja vidim" (2013.), Penjač (2013.), "Skije koje su napravile planinu" (2014.).
Bojan Hadžiabdić (Sarajevo, 1982) Video journalist, camera operator,
assembler, editor and director of TV shows, documentaries, movies,
music videos and advertisements. He has been working in journalism
since 2002. Filmography (author and co-author): Na adresi ti piše (It
is in your address) (2010), Kada čujem, ja vidim(When I hear, I see)
(2013), Penjač (A Climber) (2013), Skije koje su napravile planinu
(The skis that made a mountain) (2014).
Zoran Kubura (Sarajevo, 1982.) Videonovinar, snimatelj, urednik,
scenarista i reditelj televizijskih emisija, reportaža i dokumentarnih
filmova. Novinarstvom se bavi od 2002. godine. Filmografija (autor
i koautor): Primitivizam na prvi pogled (2006.), „Pariz za jedan dan“
(2009.), Penjač (2013.), "Skije koje su napravile planinu" (2014.).
Zoran Kubura (Sarajevo, 1982) Video journalist, camera operator, editor, screenwriter and director of TV shows, feature stories and documentaries. He has been working in journalism since 2002. Filmography (author and co-author): Primitivizam na prvi pogled (Primitivism
at first sight) (2006), Pariz za jedan dan (Paris for a day) (2009),
Penjač (The Climber) (2013.), Skije koje su napravile planinu(The skis
that made a mountain) (2014).
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Stvarnost življenja u siromašnoj porodici bez perspektive. Sve se odvija u selu,
dvoje tinejdžera provode život napasajući krave da bi zaradili nešto novca za
preživljavanje. Iako sputani siromaštvom, oni su ipak optimistični, i žive ne bi li
dosegli svoje snove…
The reality of living in a poor non perspective family. Action takes place in a village,
two teenagers spend their life grazing cows to earn money for survival. Although,
they are stuck in poverty, they are still optimistic, and live to achieve theirs dreams.
Jon Donika je rođen u Kišinjevu, Moldavija. Diplomirao je na
Visokoj školi "Ciprijan Porumbesku" kao bubnjar. Nakon 12
godina muziciranja upisao je Akademiju za muziku, pozorište
i likovne umjetnosti, specijalnost režija i montaža. Tokom tih 4
godine obrazovanja, tri su bile o fotografiji. Za njega, fotografija
je način da materijalizuje osjećanja. Osvojio je više nagrada za
fotografiju i za film.
Ion Donica is born in Chisinau, Moldova. He graduated high school "Ciprian Porumbescu" as a drummer. After 12 years of music he went to the Academy of Music, Theater and Fine arts, specialty film directing and editing. In this four years of
education, three of them were about photography. For him photography is a way
to materialize emotions and feelings. Won several awards in photography and in
film.
BERIK / BERIK
[ 47 ]
ČEKANJE U VILKABAMBI
WAITING IN VILCABAMBA
ESPERANDO EN VILCABAMBA
Danijel Josef Borgman / Daniel Joseph Borgman
DANSKA / DENMARK, 16 / 2011
[ documentary selection ]
Sesil Huan Reno / Cécile Juan Raynaud
EKVADOR, ŠPANIJA / ECUADOR, SPAIN, 17.30 / 2012
Vilkabamba je selo na jugu Ekvadora poznato po izuzetnom kvalitetu tamošnjeg
života. Upoznajemo stanovnike: bivšeg veterinara koji traži malo mira, gitaristu koji
je u Vilkabambu došao prije mnogo godina, i par Ekvadorijanaca koji svakodnevno
sjede ispred kuće i prosto čekaju… Kroz njih, otrkivamo djelić života ovog malenog
sela.
Berik, kratka drama o prijateljstvu i razumijevanju, odvija se u Semeju, Kazahstan.
Berik (33), slijep i deformisan zbog izlaganja radijaciji, provodi dane u kući sam, dok
mu je brat na poslu. I tako je sve dok Adil (11) najmanji i najneomiljeniji od klinaca
u stambenom bloku, ne dospije na Berikovo stepenište tražeći izgubljenu fudbalsku
loptu lokalnog siledžije...
Vilcabamba is a south Ecuadorian village known for its remarkable quality of life.
We meet some of the people who live there: an ex-vet looking for some peace, a
guitar player who arrived in Vilcabamba many years ago and a couple of Ecuadorians who sit everyday outside and just wait… Through them, we discover a bit of
the life of this small village.
Berik, a short drama about friendship and understanding, takes place in Semey, Kazakhstan. Berik, 33, blind and deformed due to radiation poisoning, spends his days
at home alone, while his brother is at work. That is until Adil, 11, the smallest and least
popular of the kids in the apartment block, turns up on Berik's doorstep looking for
the local bully’s football, which he has lost.
Sesil Huan Reno (1983, Palma de Majorka) sa dvojnim francuskošpanskim državljanstvom, diplomirala je 2010. godine na školi
za film ESCAC u dokumentarnoj sekciji. Tokom studija, Sesil
Huan je režirala razne vrste kratkih filmova. Čekanje u Vilkabambi je nastalo zahvaljujuću stipendiji. 2012. godine režirala
je Kordon. Izabran za mnoge festival, to je njen završni školski
projekat i njen prvi dugometražni film.
Danijel Jospeh Borgman (1981, Dandin, Novi Zeland) je studirao
film na Otago Univerzitetu na NZ pa preselio u Evropu. Dobijao
je priznanja na najprestižnijim festivalima kratkog filma. Bio je
inovativan u pristupu i formatu, a filmovi mu iskazuju zrelu senzibilnost i jaku vizuelnu estetiku. Njegov treći kratki film Berik je
bio selektovan za Nedjelju kritike u Kanu i osvojio Gran Pri kao
najbolji kratki film. Bio je nominovan za nagradu Evropske filmske
akademije 2011. Danijel je 2012. dovršio studije na Danskoj alternativnoj filmskoj školi Super 16. Trenutno ima igrani film u poodmakloj fazi razvoja, Svjetla u boci, a radi na još puno projekata kao
scenarista i scenaristički konsultant.
Cécile Juan Raynaud (1983, Palma de Mallorca) with both French and Spanish nationalities, she graduated in 2010 from the school of cinema ESCAC in the
documentary section. During her studies, Cécile Juan has directed various short
films. Esperando in Vilcabamba has been directed thanks to a scholarship. In 2012,
Cécile Juan directed Le Cordon. Selected at different festivals, it is her final school
project and first feature film. Since then Cécile Juan has worked for television as
well as cinema, theatre and music. She is also lecturer at the Sorbonne university.
Cécile Juan is actually preparing her next documentary in Guinea Conakry.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Daniel Jospeh Borgman (1981, Dunedin, New Zealand) studied film science at Otago
University in New Zealand before moving to Europe. He has gained recognition at
the most prestigious festivals in the world. He has been innovative with approach and
format, but the films all share a mature sensitivity and strong visual aesthetic. His third
short film Berik was selected for Critics Week at Cannes 2010 and won the Grand Prix
for ‘Best Short Film’. Berik was nominated for the European Film Academy Award in
2011. In 2012 Daniel completed studies at the Danish alternative film school Super16
. He currently has a feature film in advanced development entitled The Light in the
Bottle and is working on a range of projects as a script writer and script consultant.
[ 48 ]
DUHOVI LJUBAVI
THE SPIRITS OF LOVE
Mohamadreza Farzad / Mohammadreza Farzad
IRAN / IRAN, 28 / 2012
[ dokumentarna sekcija ]
Talija Finkel / Taliya Finkel
AUSTRIJA / AUSTRIA, 5.09 / 2014
NEZABORAV JAJE
THE-FORGET-ME-NOT EGG
MORGHANEH
U Beču, gradu punom duha i želje za životom, živi Andi, novovjekovni kicoš. U
čežnji za ljubavlju, on traži djevojku svojih snova. Srce je njegovo otvoreno, a ljubav
je slijepa. Duhovi ljubavi odvešće ga na jedno putovanje…
Stari Hadž Mohamad za život zarađuje tako što po selima sjevernog Irana prodaje
jaja. Približava se (iranska) Nova Godina; ljudi boje jaja da poklanjaju djeci. A on se
pita kako da dâ obojeno jaje svojoj kćerki koja je nedavno umrla…
In Vienna, a city where people of great spirit used to live, lives Andi – a New Age
dude. Yearning for love, he searches for the girl of his dreams. His heart is open,
love is blind. The spirits of love are taking him on a journey…
Haj Mammad, an old man, makes a living selling eggs in rural regions of Northern
Iran. The New Year is approaching; people are dyeing eggs to give to children as a
gift. He wonders how he can give a colored egg to his daughter who has recently
died.
Mohamadreza Farzad (1978) diplomirao je na pozorišnim studijama Teheranskog univerziteta umjetnosti. Počeo je karijeru kao
pjesnik i književni prevodilac, predstavio je iranskoj javnosti neke
od najprestižnijih pisaca svjetske književnosti. Nekoliko njegovih knjiga bilo je zabranjeno. Učestvovao je na međunarodnim
pozorišnim konferencijama u Maroku, Gruziji, Bosni, Sudanu,
Njemačkoj, Azerbajdžanu, Jordanu. U filmu se prvo okušao kao
glumac u kraćim i dužim filmovima, a onda ušao u svijet dokumentarnog prvo kao istraživač i montažer, a onda i kao reditelj.
Njegov prvi film “Into Thin Air” imao je premijeru na Berlinalu 2011
i prikazan je na skoro 30 festivala. "Nezaborav jaje" bio je nominovan za najbolji iranski dokumentarac 2012. Farzad je pohađao Ljetnu školu IDFA 2012. Živi u Teheranu.
Talija Finkel (1978, Izrael) je multidisciplinarna umjetnica, specijalizovana za dokumentarni film. Njena tri dokumentarca, sva
tri sa nagradama, proizvedena su i emitovana na Izraelskoj TV,
a prikazana na mnogo prestižnih fesivala širom svijeta. 20102014. ona živi i radi kao nezavisni filmski stvaralac u Beču.
Taliya Finkel (born in Israel 1978) is a multidisciplinary artist, specializing in documentary films. Her three award winning documentaries were produced and
broadcasted in Israeli TV, and screened in many prestigious festivals worldwide.
During 2010-2014 she lived and worked as an independent filmmaker in Vienna,
Austria.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Mohammadreza Farzad (1978) graduated MA in theatre study from Tehran university
of fine Arts. Started art career as poet and literary translator, introduced to Iranian
audiences some of most prestigious writers of world literature. Several books books
of him were banned to publish. Participated at International conferences on Theatre
in Morocco, Georgia, Bosnia, Sudan, Germany, Azerbaijan, Jordan. He launched his
film career with acting in some short and feature films and then moved into Documentary first as researcher and film editorand then as a documentary filmmaker. His
first film “Into Thin Air” premiered at Berlinale 2011, was shown in almost 30 film festivals. "The Forget-Me-Not Egg" was nominated for Best Iranian documentary 2012.
Farzad attended in IDFA Summer School 2012. He lives in Tehran.
Kristof Arge Švarc / Christoph Arge Schwarz
BUGARSKA, AUSTRIJA / BULGARIA, AUSTRIA, 11 / 2012
[ documentary selection ]
Emil Lengbal / Emil Langballe
VELIKA BRITANIJA / UK, 27 / 2013
RODOPI / RHODOPIA
[ 49 ]
MOMAK S PLAŽE
BEACH BOY
Juma je jedan od mnogih momaka s plaže (galebova) na obali Mombase u Keniji, mladića koji se upuštaju u veze sa „slatkim mamicama“, u nadi da će se tako
domoći novca, uspjeha ili evropske vize. Jednog dana on susrijeće Britanku, i najednom mu Evropa biva mnogo bliža...
Juma is one of many so called «beach boys» on the coast of Mombasa, Kenya
— boys who date older European «sugar mamas» because they hope to achieve
money, success or a visa to Europe. One day he meets a British woman, and Europe suddenly gets closer.
Emil Lengbal je rođen u Odenseu u Danskoj, 1982. Trenutno je
u Londonu gdje je diplomirao dokumentarnu režiju na Nacionalno filmskoj i televizijskoj školi. Prije te škole studirao je Dansku
školu novinarstva na Državnom univerzitetu u Njujorku i snimao dokuentarne programe za dansku TV. Takođe je režirao
i dva kratka dokumentarca. U filmskoj školi je razvio zanimanje
za filmske (sinematične) dokumentarce i to mu je i dalje u žiži
intereesovanja.
Emil Langballe was born in Odense, Denmark in 1982. He is currently based in
London where he graduated from the National Film and Television School in documentary direction. Before coming to film school he studied at the Danish School of
Journalism and State University of New York and worked on factual programmes
for Danish TV. He also directed two short documentaries. In film school he developed an interest in cinematic documentaries and this is still his main focus.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Na svoj 30. rođendan, austrijski medijski umjetnik Kristof Arge Švarc shvata da je
njegov život fatalno loš. Ništa nikad nije bilo istinski časno. To što je trenutno umjetnik na rezidencijalnom programu u Bugarskoj, on iskorišćava da život pokrene
iznova. Časno i iskreno, bez uljepšavanja, Rodopi opisuju najintimnije strahove
generacije pripremane na maksimum individualnosti, uz težnju ka jasnoći i
društvu.
His 30th birthday makes Austrian media artist Christoph Schwarz accept his life
as fatally misguided. Nothing was ever authentically meant honestly. An artist
in residence programme in Bulgaria is used as a pretext to start life anew. With
unadorned honesty “Rhodopia” describes the most intimate fears of a generation
trained on maximum individuality seeking clarity and community.
Kristof Arge Švarac (1981, Beč) diplomirao je na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beču 2006. Švarcovi projekti najčešće
proizlaze iz postavki u kojima je uvijek i on, gdje miješa činjenice
i fikciju kroz humorne narative koje smješta u fromalni oblik
performansa, instalacije ili kratkih filmova, koji su prikazivani na
izložbama I festivalima u svijetu. Poslednje izložbe i stipendije:
Sarajevo Film festival, ORF III Artist-in-Residence programme,
solo šou "Krochacarraldo / Rhodopia / Der Sender schläft" u
Galeriji Frey, Beč, i rezidencijalni program Black Sea Calling.
Christoph Schwarz born 1981 in Vienna, graduated from the University of Applied
Arts Vienna in 2006. Schwarz's projects mainly emerge out of self-involved setups, in which he blends fact and fiction into humorous narratives that can find their
respective formal shape in performance, installations, and short film, and have
been shown at exhibitions and film festivals internationally. Recent exhibitions and
grants include Sarajevo Film festival, ORF III Artist-in-Residence programme, the
solo show "Krochacarraldo / Rhodopia / Der Sender schläft" at Gallery Frey, Vienna, and the residency programme Black Sea Calling.
[ 50 ]
NIŽE OD RAJA
BENEATH HEAVEN
Irene M. Borego / Irene M. Borrego
ŠPANIJA / SPAIN , 23.33 / 2013
[ dokumentarna sekcija ]
Logan Mjuka / Logan Mucha
AUSTRALIJA / AUSTRALIA, 5 / 2013
VEKNE HLEBA I RIBA
LOAVES AND FISH
LOS PANES Y LOS PECES
Istraživanje o tome kako zlostavljanje u djetinjstvu može da utiče na nekoga za cio
život. Sintija priča o tome kako se neočekivanio, mnogo godina nakon događaja,
susrela sa svojim zlostavljačem licem u lice. Je li praštanje stvar moralnog izbora
ili prosto njena odgovornost prema Bogu?
An exploration of how childhood abuse can affect a person for life. Cynthia recounts an unexpected face-to-face encounter with her abuser years after the
fact. Plagued with guilt and a loss of faith, she reunites with her assailant 17 years
later in a chance meeting. Is forgiveness a moral choice or simply her responsibility to God?
Logan Mjuka je dokumentarista. Njegov dugometražni debi u
igranom filmu, East Bloc Love, istraživao je prava LGBT populacije širom Istočne Evrope, usmjerivši pažnju na jednu malu
grupu aktivista u Minsku, u Bjelorusiji. Film je prikazan na festivalu Amnesti Internešnel “Movies That Matter“, a osvojio je
Nagradu za najbolji dokumentarni film na Filmskom festivalu
Merlinka, u Beogradu. Njegov kratkometražni film, Niže od raja,
osvojio je Nagradu za najbolji australijski kratkometražni film na
filmskom festivalu Human Rights and Arts, u Melburnu.
Logan Mucha is a documentary director. His feature debut, East Bloc Love, explored LGBT rights across Eastern Europe, focusing on a small group of activists in
Minsk, Belarus. The film has screened at Amnesty International’s Movies That Matter and won Best Documentary at the Merlinka Film Festival, Belgrade. His short
film, Beneath Heaven, won Best Australian Short at the Human Rights and Arts
Film Festival.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
U selu u srcu Srbije Mirko vodi brigu o staroj pravoslavnoj ckrvici. Kad je sve spremno,
Mirko zvoni. I samo jedna starica ulazi u crkvu: ona je jedino čeljade koje se pojavljuje
na službi. A jednog dana čak ni one ne dolazi...
Vekne hleba i riba predstavlja filmski pokušaj da se uhvati nevidljivo, i da se ulovi suština
tajne duboke vjere u maloj pravoslavnoj zajednici u udaljenom srpskom selu. Ali ovo
je takođe i film o vjeri u širem smislu: vjeri kao istrajnosti, posvećenosti i sposobnosti
da se čeka.
In a little village in the heart of Serbia Mirko takes care of the old and small Serbian
Orthodox church of the community. When everything is ready, Mirko rings the bells.
Only an old and devoted woman enters the church: she is the only person attending the
service. But one day not even the old lady arrives.
As a cinematographic attempt to capture the invisible, The Loaves and Fish tries to catch
the essence and mystery of the profound faith of a small Orthodox community in a remote Serbian village. But this is also a short film about faith in its broader meaning: faith
conceived as persistence, dedication and the capacity to wait. Somehow it is a film about
the meaning of silence and work.
Irene M. Borego. Diplomirala je filmsku režiju na Međunaronoj školi
za film i TV (EICTV), na Kubi. Kasnije je proširila znanja na Londonskoj filmskoj školi. 2013 je u muzeju Prado pohađala Estetički seminar „Oko koje misli“ pod vođstvom Feliksa de Asue. Dugo je živjela u
Meksiku.Kad se vratila u Španiju, osnovala je sa drugima 59 en Conserva, nezavisnu produkcijsku kuću. 2008 je bila pozvana od Emira
Kusturice da sa drugima sluša master klasove Nikite Mihalkova,
fatiha Akina, Kristijana Munđiua, Majkla Redforda i samog Kusturice.
Irene M. Borrego. She graduated in Film Directing from the Escuela
Internacional de Cine y TV (EICTV), Cuba. Later on she extended
her studies at The London Film School. In 2013 she became a Prado
Museum scholar for “El ojo que piensa” Aesthetics Seminar, under the guidance of Félix
de Azúa. Living in Mexico for several years, she cooperated with diverse press media in
the culture section as well as worked as an assistant director for several Latin-American
features. Back to Spain, she co-founded 59 en Conserva, an independent production
company. In 2008 she was invited to Serbia by Emir Kusturica to receive along with other
young international filmmakers master classes by Nikita Mikhalkov, Fatih Akin, Cristian
Mungiu, Michael Radford and Kusturica himself.
[ 51 ]
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 52 ]
Članovi žirija dokumentarnog filma
Rada Šešić
Nakon života i rada u Sarajevu kao filmska kritičarka, novinarka i autorka, odlazi u Utreht, gdje režira četiri dokumentarna i plesna filma:
“Room without a view” 1997, “Soske” 2001, “In whitest solitude” 2002. i
“On the way to school” 2007. Pored brojnih festivala i dobijenih nagrada,
njene filmove prikazala je i otkupila MoMa u New Yorku. Selektorka je
dokumentarnih filmova na IDFA u Amsterdamu, te programska savjetnica festivala IFFR u Rotterdamu, kao i Dok Leipzig festivala za filmove
iz Jugoistočne Evrope i Indije, te selektorka na dva festivala u Indiji. U
Holandiji započela Eastern Neighbours FF na kojem je i danas umjetnička direktorka. Selektorka projekata u fondaciji “Hubert Bals”, a duže od
decenije ocjenjivala je projekte unutar IDFA fonda za dokumentarni film i
STIFO – Media fonda u Amsterdamu. Glavna je selektorka za Takmičarski
dokumentarni program na Sarajevo FF, te inicijatorka i ko-rukovoditeljka
Docu Rough Cut Boutiqua. Predavačku karijeru započela na Univerzitetu
u Amsterdamu na Fakultetu za filmsku teoriju, da bi kasnije prešla na Holandsku filmsku akademiju u Amsterdamu kao mentorka na Masteru za
film. Tokom osam sezona bila je predavač filma na Holandskom Institutu
za edukaciju NIF, te dvije sezone na Sristi Institutu u Bangaloreu/Indija.
Gostovala kao predavačica na više univerziteta u svijetu. Sarađivala na
nekoliko knjiga o filmu, te na Dokumentaristickoj svjetskoj enciklopediji
(USA), a kao kritičarka objavljivala u Film Guide (Variety), Skrien, Dox,
Filmski ljetopis, Sineast. Bila član žirija na oko 40 međunarodnih festivala
u Evropi i Aziji.
Reditelj i scenarista Nebojša Slijepčević rođen je u Zagrebu gdje je i diplomirao režiju na Akademiji dramske umjetnosti. Autor je nagrađivanih
kratkih filmova ("O kravama i ljudima", "Za 4 godine", "Muški film") i dokumentarnog serijala “Direkt”. Njegov prvi dugometražni dokumentarni
film "Gangster te voli" (2013.) prikazan je na preko 30 festivala u 21 državi,
te je osvojio 9 nagrada.
Reditelj Danilo Marunović rođen je 1986. godine u Podgorici. Komadom
Ezena Labiša „Dajte da se zagrlimo, Folvile“ završio je osnovne studije
pozorišne režije na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Režirao
je dokumentarne filmove „Sad Song“, „Montenegrin beauty“, „Evropa u
mom gradu“ i „Lud za tobom“. Radio je na nekoliko muzičkih i TV spotova. Najznačajniji od njih je „Mi smo dio Ekipe“ koji afirmiše prava LGBT
osoba. Završio je specijalističke studije FDU-a komadom „Koza, ili ko je
Silvija“ Edvarda Olbija, koja je premijerno izvedena u decembru 2013.
godine u Crnogorskom narodnom pozorištu. Na čelu je organizacije
„Koala production“ od 2009. godine.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 53 ]
Members of documentary jury
Rada Sesic previously lived in Sarajevo, worked as film critic, journalist
and a film maker, then moved to Utrecht, The Netherlands, where she
directed four doc and dance films: “Room without a view” 1997., “Soske”
2001., “In whitest solitude” 2002., “On the way to school” 2007., selected and awarded at numerous festivals, and screened and archived by
MoMa in NY. Selection comity member at IDFA Amsterdam and program
advisor at IFFR Rotterdam. Collaborates on program of Dok Leipzig at
cinema of the SEE Europe and India. Programs European cinema for two
Indian festival as well. In NL she started with friends Eastern Neighbours
FF where she still is an artistic director. Takes part in selection of Hubert Bals Fund and more than a decade was judging projects at the IDFA
fund as well as in the Dutch media fund STIFO. Head of the Documentary
competition at Sarajevo FF and co-head of the Docu Rough Cut Boutique. As a lecturer she started at University of Amsterdam at the Faculty
for the film theory, and later on was employed at the Master of film at
the Dutch film academy Amsterdam. During eight seasons she was a
lecturer at NIF, Dutch Institute for the film education, and two seasons at
Srishti in Bangalore, India. As a guest lecturer she taught at several universities in different countries. Collaborated on several books on cinema
and on The Documentary World Encyclopedia (USA), published her film
reviews in Film guide (Variety), Skrien, Dox, Sineast, Filmski Ljetopis. She
was a jury member more than 40 times in Europe and Asia.
Nebojsa Slijepcevic was born in Zagreb, Croatia. He graduated with Film
Directing from the Academy of Drama and Art, also in Zagreb. He is
author of several awarded short films (“Real Man’s Film”, “In 4 Years”,
“Of Cows and People”) and documentry series “Direkt”. His first feature
documentary “Gangter of Love” (2013.) was shown on over 30 festivals in
21 country, and won 9 awards.
Danilo Marunovic was born in 1986 in Podgorica. With a Eugene Labish’s
play “ Let’s Hug, Folville” he completed Theater Directing bachelor studies at the Faculty of Drama Arts in Cetinje. He directed documentary
films: „Sad Song“, „Montenegrin beauty“, „Europe in my town“ and
„Crazy about You, as well as several music and TV videos, the most important of which is „We are part of the team“, video-clip affirmating the
rights of LGBT people. With Edward Albee’s play "The Goath, or who is
Sylvia", premiered in Decembar 2013 in Montenegrin national theatre,
he finished his specialistic stydies. From 2009 he is the head of the organization „Koala production“.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 55 ]
filmovi studenata akademija
za film i televiziju
[ 56 ]
2.08.2014.
SUBOTA | SATURDAY
3.08.2014.
NEDJEL JA | SUNDAY
AKADEMIJA DRAMSKE
UMJETNOSTI, Zagreb
FAKULTET DRAMSKIH
UMETNOSTI, Beograd
PRIČA O MARI IZ VELOG
VAROŠA - 21' (igrani)
NEMOJ DA ŽURIŠ – 11’ (igrani)
Katarina Mutić
Igor Šeregi
SAMA – 14’ (igrani)
ZAJEDNO - 21' (igrani)
Katarina Koljević
Jasna Nanut
KRATKA JE NOĆ – 13’ (igrani)
Isidora Veselinović
SUTRA – 19’ (igrani)
Maja Todorović
FAKULTET DRAMSKIH
UMJETNOSTI, Cetinje
IZLAZ U SLUČAJU OPASNOSTI 15’ (igrani)
Vladimir Tagić
LETO BEZ MESECA - 31’ (igrani)
Stefan Ivančić
POLJUBAC – 8’ (igrani)
Nemanja Lakić
KURIR – 9’ (igrani)
Ivan Čojbašić
ODLAZAK NA POSLOVNI PUT 10’ (igrani)
Sead Šabotić
DILER – 10’ (igrani)
Bojan Stijović
[ 57 ]
4.08.2014.
PONEDJELJAK | MONDAY
5.08.2014.
U T O R A K | T U E S DAY
6.08.2014.
S R I J E D A | W E D N E S D AY
FAKULTET ZA DRAMSKI
UMETNOSTI, Skoplje
AKADEMIJA SCENSKIH
UMJETNOSTI, Sarajevo
AKADEMIJA ZA
GLEDALIŠČE, RADIO FILM
IN TELEVIZIJO, Ljubljana
THE LAST ACT - 28' (igrani)
SPAZAM – 20’ (igrani)
Dina Duma
Dražen Krešić
100 TOČK (NAJVEĆI POGODAK) – 22’
(igrani)
ŠEKSPIROVA 9/1 - 19' (igrani)
ZID – 25’ (igrani)
Vladimir Mitrevski
Zulfikar Filandra
AUDICIJA – 12’ (igrani)
POSTELJA BR. 29 – 6’ (igrani)
Lavinia Sofronievska
Alen Šimić
Peter Hvalica
KAM (KUDA) – 19’ (igrani)
Katarina Morano
MOJE IME JE OGLEDALO – 15’
(dokumentarni)
Katarina Rešek
(EXTRA)TERRESTRIAL LEE – 21’
(dokumentarni)
Saško Potter Micevski
AKADEMIJA UMETNOSTI,
Beograd
USUD – 15’ (igrani)
Sara Marković
AKADEMIJA UMJETNOSTI,
Banja Luka
DOGAĐAJ – 25’ (igrani)
Danilo Nikolić
VELTSMERC – 17’ (igrani)
Nemanja Savanović
DŽONINE STARE SIN – 7’ (igrani)
Ana Stanarević
[ 58 ]
Stefan Arsenijević
Rođen je u Beogradu 1977. godine. Diplomirao filmsku i TV režiju
na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gdje sada radi kao
docent. Za kratke filmove osvojio preko 30 međunarodnih i domaćih priznanja, uključujući Zlatnog medveda u Berlinu, nagradu
Evropske filmske akademije i nominaciju za Oskara. Njegov prvi
cjelovečernji film, „Ljubav i drugi zločini” premijerno je prikazan
na Berlinskom festivalu 2008. godine i osvojio je nekoliko međunarodnih nagrada među kojima je i bronzana Mimoza Hercegnovskog filmskog festivala.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Stefan Arsenijevic
He was born in Belgrade in 1977. He graduated from film and TV
directing at the Faculty of Drama Arts in Belgrade, where he currently works as an assistant professor. For short films he won
more than 30 international and national awards, including the
Golden Bear at the Berlin European Film Academy Award and an
Oscar nomination. His first feature movie, "Love and Other Crimes" premiered at the Berlin Film Festival in 2008. and has won
several international awards including the Bronze Mimoza of Herceg Novi Film Festival.
[ 59 ]
Riječ selektora
The word of the selector
Susret sa selekcijom recentnih studentskih filmova uvek je prvoklasni
susret sa sadašnjim trenutkom. Ako smo i izgubljeni u novom vremenu, zbunjeni, umorni ili otupeli, najbolji način da zaista sagledamo gde
i kako živimo, da uhvatimo i razumemo ovaj trenutak, je da svet sagledamo iz perspektive onih kojima ovo vreme najviše pripada. Onih koji
su još uvek otvoreni i senzibilni na sve što ih okružuje.
Meeting with a selection of recent student films is always a first-class
encounter with the present moment. If we are lost in the new time,
confused, tired or numbed, the best way to truly perceive where and
how we live, to catch and understand this moment, is to look at the
world from the perspective of those to whom these times belong the
most. Those who are still open and sensitive to everything around
them.
Kako to nova generacija vidi svet u kojem živimo? Gledajući ovogodišnju selekciju, otvoriće vam se svet nedvosmisleno nepravedan i surov, ali sa trenucima lepote i smisla. Svet u kojem se osećanja najčešće ne iskazuju, ali su itekako prisutna i pojačana skrivanjem. Ideali
više ne postoje, ali postoji pronicljivost i smisao za humor. A mehanizmi sveprisutnog apsurda ogoljeni su do kraja i pretvoreni u duhovitost.
Svet u kojem živimo nije ni jednostavan ni optimističan, ali način na
koji su ga ovi mladi autori sagledali daje nadu.
I još jedan zanimljiv trend. U ovogodišnjoj selekciji dominiraju žene. I
ispred i iza kamere. Junakinje ovih filmova su često zaglavljene između dva sveta - tradicionalnog i modernog, karijere i emotivnog života,
sredine u kojoj su odrasle i odlaska u inostranstvo, sveta živih i sveta
mrtvih. One rade sve ono što obično ne viđamo u regionalnom filmu:
bore se, zbližavaju, svete, donose odluku da budu drugačije i za to plate cenu, čine čudne iracionalne postupke na koje nas navodi ljubav...
Očigledan je jedan snažan prodor autorki i jakih ženskih likova koji
donose tako potrebnu svežinu i kompleksnost ovdašnjem filmu.
U narednih pet dana očekuje vas 26 filmova iz osam regionalnih filmskih akademija. Uživajte!
How this new generation sees the world in which we live? Looking at
this year's selection, you will behold a world that is clearly unjust and
cruel, but with moments of beauty and meaning. A world in which
feelings are usually not reported, but are very much present and enhanced by concealment. Ideals do not exist, but there is insight and
humor. Pervasive mechanisms of the absurd are stripped bare and
turned into humor. The world in which we live is neither simple nor
optimistic, but the way it was perceived by these young authors inspires hope.
And another interesting trend. This year's selection is dominated by
females. Both in front of and behind the camera. The heroines of these
films are often stuck between two worlds – traditional and modern,
career and emotional life, the environment in which they grew up and
moving abroad, the world of the living and the world of the dead. They
are doing everything that we normally do not see in the regional film:
fight, get closer, take revenge, make the decision to be different and
to pay the costs, commit strange irrational acts ut of love ... Manifest
is a strong penetration of female authors and strong female characters who bring much needed freshness and complexity to the regional
film.
Stefan Arsenijević
In the next five days you can expect 26 films from eight regional film
academies. Enjoy !
Stefan Arsenijevic
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 60 ]
[ filmovi studenata akademija za film i televiziju ]
AKADEMIJA DRAMSKIH
UMJETNOSTI, Zagreb
FAKULTET DRAMSKIH
UMJETNOSTI, Cetinje
PRIČA O MARI IZ VELOG VAROŠA /
TALE OF MARA FROM VELI VAROŠ
POLJUBAC / KISS
[ 21 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Igor Šeregi
Scenario/Screenplay: Igor Šeregi
Uloge/Cast: Vanda Boban Jurišić, Mijo Jurišić, Dara Vukić,
Snježana Sinovčić Šiškov, Trpimir Jurkić
Sinopsis: Mare se rodila jednog od najtoplijih ljeta 80-ih u Splitu.
Otkako je bila mala, uvijek je znala da sluša ljude. Jednog sasvim
običnog popodneva doktor je rekao Mari da će uskoro umrijeti.
Mare na to nije rekla ništa. Jedan dan, kapetan Edo pokucao je
na Marina vrata…
Synopsis: Mare was born one of the warmest summer of the 1980s
in Split. Ever since she was a kid, she always knew how to listen
to people. One ordinary afternoon, a doctor said to Mara that
she will soon die. Mare said nothing to this. One day, captain Edo
knocked on Mara’s door ...
ZAJEDNO / TOGETHER
[ 21 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Jasna Nanut
Scenario/Screenplay: A clear Nanut
Uloge/Cast: Tanja Smoje, Frano Mašković, Goran Bogdan, Kimi
Husar, Ivana Gudelj
Sinopsis: Koliko smo iskreni kada smo zajedno?
Synopsis: How sincere are we when we are together?
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 8 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Nemanja Lakic
Scenario/Screenplay: Nemanja Lakic
Uloge/Cast: Filip Đuretić, Sanja Vujisić, Maja Stojanović
Synopsis: Luka decides to kiss the girl he is in love with. However,
from his desire to kiss is only greater his fear of failure.
Sinopsis: Luka odlučuje da poljubi djevojku u koju je zaljubljen.
No, od njegove zelje za poljupcem jedino je veći njegov strah od
neuspjeha.
KURIR / ERRAND GUY
[ 9 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Ivan Čojbašić
Scenario/Screenplay: Ivan Čojbašić
Uloge/Cast: Petar Novaković, Dragan Račić, Zoran Vujović,
Anđelija Rondović, Jovan Dabović
Sinopsis: Goga dobija šansu da se pridruži krimi klanu, ali kada se
u njegov zadatak umiješa policajac, Goga će morati da donese
odluku. Ostati ili pobjeći.
Synopsis: Goga gets a chance to join a crime clan, but when a
policeman intervenes, Goga will have to make a decision. Stay
or flee.
[ 61 ]
FAKULTET DRAMSKIH
UMETNOSTI, Beograd
ODLAZAK NA POSLOVNI PUT /
ON A BUSINESS TRIP
[ 10 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Sead Šabotić
Scenario/Screenplay: Sead Šabotić
Uloge/Cast: Jovan Dabović, Anđelija Rondović, Iva Ražnatović,
Maja Stojanović
Sinopsis: Priča o mladom bračnom paru koji je u krizi. Dok žena
pokušava da očuva jedinstvo familije, muškarac dolazi u iskušenje
u hotelskoj sobi na poslovnom putu.
Synopsis: The story of a young couple who are in crisis. While the
woman is trying to preserve the unity of the family, the man is
tempted in a hotel room on a business trip.
DILER / DEALER
[ 10 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Bojan Stijović
Scenario/Screenplay: Stefan Boskovic, Bojan Stijović
Uloge/Cast: Zoran Vujović, Ana Vučković, Ognjen Jovanović,
Petar Novaković, Jovan Krivokapić, Aleksandar
Radulović, Stefan Bošković, Dragan Račić
Sinopsis: Šta se dešava kada diler postane opsjednut devojkom
koja je jedna od njegovih mušterija?
Synopsis: What happens when a dealer becomes obsessed with a
girl who is one of his clients?
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
NEMOJ DA ŽURIŠ / DON’T RUSH IT
[ 11 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Katarina Mutić
Scenario/Screenplay: Katarina Mutić
Uloge/Cast: Ana Marković, Vladislav Mihailović
Sinopsis: Ona je čvrsto odlučila da ponovo budu zajedno.
Synopsis: She is determined that they should be together again.
SAMA / SAMA
[ 14 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Katarina Koljević
Scenario/Screenplay: Katarina Koljević
Uloge/Cast: Jovana Stojiljković, Marko Grabež, Vučić Perović
Sinopsis: Ana je zaglavljena i jedini način da nastavi dalje je da
shvati da u svojim teškim odlukama ne mora da bude potpuno
sama.
Synopsis: Anna is trapped and the only way to move on is to realize
that in her difficult decisions she does not have to be totally alone.
[ 62 ]
[ filmovi studenata akademija za film i televiziju ]
FAKULTET DRAMSKIH
UMETNOSTI, Beograd
KRATKA JE NOĆ / SHORT IS THE NIGHT
[ 13 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Isidora Veselinović
Scenario/Screenplay: Ivan Stančić, Isidora Veselinović
Uloge/Cast: Jovana Stojiljković, Željko Maksimović, Đorđe
Branković
Sinopsis: Ivana je zaljubljena, ali od svog dečka ne dobija sve što
želi. Jedne noći ona odlučuje da se osveti i oslobodi.
Synopsis: Ivana is in love, but she does not get everything she
wants from her boyfriend. One night she decides to take revenge
and free herself.
SUTRA / TOMORROW
[ 19 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Maja Todorović
Scenario/Screenplay: Maja Todorović
Uloge/Cast: Jelena Gavrilović, Peđa Bjelac, Tanja Bošković, Davor
Perunović
IZLAZ U SLUČAJU OPASNOSTI /
EMERGENCY EXITS
[ 15 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Vladimir Tagić
Scenario/Screenplay: Vladimir Tagić
Uloge/Cast: Bane Zeremski, Uroš Jakovljević, Marko Baćović,
Miodrag Radonjić, Ivan Tomić, Danica Ristovski
Sinopsis: Gospodinu Stojanoviću su ukrali prvu pomoć, Petar
puši na prozoru sobe koje iznajmljuje, gospodin Ivanović ima
problema sa sluhom, gospodina Filipovića žena šalje da kupi
osnovne namirnice za kuću... Naizgled obične i nepovezane
situacije kulminiraju krajnje neočekivano, otkrivajući mehanizam
balkanskog apsurda.
Synopsis: Mr. Stojanovic had his first aid stolen, Peter smokes on
the window of his rented room, Mr. Ivanovic has a hearing problem,
Mr. Filipovic woman is sent by his wife to buy basic groceries ...
seemingly ordinary and unrelated situations culminate in an
extremely unexpected way, revealing the mechanism of the
Balkan absurdity .
LETO BEZ MESECA /
SUMMER WITHOUT THE MOON
[ 31 ' | igrani/feature ]
Sinopsis: Lena je mlada žena koja pokušava da sredi svoj život i
izbori se sa svojom tradicionalističkom porodicom, odnosom
s oženjenim muškarcem, usamljenosti... Drugačija od svoje
generacije, zrela, inteligentna i emotivna, ona ne uspijeva da se
prilagodi društvu u kom živi.
Synopsis: Lena is a young woman who is trying to pull her life
together and cope with relations with her traditionalist family,
relationship with a married man, loneliness ... Different from
her generation, mature, intelligent and emotional, she does not
manage to adapt to the society she lives in.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Režija/Director: Stefan Ivančić
Scenario/Screenplay: Stefan Ivančić
Uloge/Cast: Isidora Marković, Jelisaveta Karadžić, Matija Ristić,
Stefan Đorđević
Sinopsis: Pred odlazak u inostranstvo, šesnaestogodišnja Isidora
provodi nekoliko dana u vikendici sa svojom starijom sestrom.
Izgubljena u ljetnoj tišini, strepi da će se sve oko nje promeniti.
Synopsis: Before going abroad, the sixteen year old Isidora spends
a few days in a cottage with her older sister. Lost in the summer
silence, she fears that everything around her will change.
[ 63 ]
FAKULTET ZA DRAMSKI
UMETNOSTI, Skoplje
THE LAST ACT
AUDICIJA / AUDITION
[ 28 ' | igrani/feature ]
[ 12 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Dina Duma
Scenario/Screenplay: Aleksandar Rusjakov, Dina Duma
Uloge/Cast: Ivana Pavlaković, Dimitrija Doksevski, Kristina
Lelovac, Ivica Dimitrijević, Nikola Ristanovski Vlado
Jovanovski, Sofija Kunovska
Režija/Director: Lavinia Sofronievska
Scenario/Screenplay: Lavinia Sofronievska
Uloge/Cast: Milan Tocinovski, Ivana Pavlaković, Jakov Angelov,
Igor Angelov
Sinopsis: Ratna priča smještena u Mekedoniju 1942, prati dvije
žene u vezi sa muškarcima koji su na zaraćenim stranama. Jedna
je italijanska glumica, druga Mekedonka iz dobre kuće. Jedan
događaj ukrstiće njihove sudbine.
Synopsis: The war story placed in Mekedonija 1942, accompanied
by two women in relation to men who are the warring parties. One
is an Italian actress, the second Mekedonka from a good home.
One event ukrstiće their fate.
ŠEKSPIROVA 9/1 / SHAKESPEARE 9/1
[ 19 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Vladimir Mitrevski
Scenario/Screenplay: Dimitrija Doksevski, Vladimir Mitrevski
Uloge/Cast: Dimitrija Doksevski, Kristina Letovac, Gorast
Cvetkovski, Vladimir Patrović, Simon Manaskovski
Sinopsis: Mladi bračni par sa šestogodišnjim sinom dolazi da
pogleda stan koji žele da kupe. Ispostavlja se da je vlasnica stana
upravo preminula, što pokreće niz neočekivanih i apsurdnih
događaja.
Synopsis: A young couple with a six year old son is coming to look
at an apartment that they want to buy. It turns out that the owner
of the apartment just died, which initiates a series of unexpected
and absurd events.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Sinopsis: Da bi položio audiciju, mladi pijanista mora da prevaziđe
traume iz djetinjstva.
Synopsis: In order to pass the audition, the young pianist has to
overcome the traumas of childhood.
(EXTRA)TERRESTRIAL LEE
[ 21 ' | dokumentarni/ documentary ]
Režija/Director: Saško Potter Micevski
Scenario/Screenplay: Saško Potter Micevski
Sinopsis: Dokumentarac o Mikiju Lee Trajchevskom, beskućniku
koji govori šest jezika, živi po pravilima i ideologiji Brucea Leeja i
tvrdi da ima redovne susrete sa vanzemaljcima.
Synopsis: A documentary about Trajchevskom Miki Lee, a
homeless person who speaks six languages, lives by the rules and
ideology of Bruce Lee and claims to have regular encounters with
aliens.
[ 64 ]
[ filmovi studenata akademija za film i televiziju ]
AKADEMIJA SCENSKIH
UMJETNOSTI, Sarajevo
AKADEMIJA UMETNOSTI,
Beograd
SPAZAM / SPASM
USUD / FATE
[ 20 ' | igrani/feature ]
[ 15 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Dražen Krešić
Scenario/Screenplay: Džejna Avdić, Adnan Lugonić, Dražen
Krešić
Uloge/Cast: Suada Ahmetašević, Mirjana Đan, Adnan Kreso, Saša
Krnpotić
Režija/Director: Sara Marković
Scenario/Screenplay: Sara Marković
Uloge/Cast: Bojan Dimitrijević,Predrag Bjelac, Vlasta Velisavljević
Sinopsis: Vladimir dolazi u grad na studije. Iznajmljuje sobu koju
je našao preko oglasa, ne sumnjajući šta ga sve u novom domu
čeka...
Synopsis: Vladimir comes to the city to study. He rents a room
he found through ads, not suspecting what awaits him in his new
home ...
ZID / WALL
[ 25 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Zulfikar Filandra
Scenario/Screenplay: Adnan Lugonić, Zulfikar Filandra
Uloge/Cast: Igor Skvarica, Semir Krivić, Edin Avdagić, Dino Sarija,
Admir Šehović
Sinopsis: Stavljen je pred zid. Izdaja ili predaja. Ekranizacija Sartrove priče.
Synopsis: He was placed in front of the wall. Treason or surrender. Screening of the Sartre’s story.
POSTELJA BR. 29 / BED NO. 29
[ 6 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Alen Šimić
Scenario/Screenplay: Alen Šimić
Uloge/Cast: Mario Drmać, Alisa Čajić, Damir Kustura, Emir Fejzić
Sinopsis: Bio jednom jedan Kapetan. Imao je dva zanimanja: rat i
žene. Sve dok nije došla ona... Onda je upoznao novo lice ljubavi.
I rata.
Synopsis: There once was a captain. He had two occupations: War
and women. Until she came along ... Then he met the new face of
love. And war.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Sinopsis: Roker, budući tata, suočava se sa hramom poretka koji
mrzi - ide u nabavku u hipermarket.
Synopsis: Roker, a future dad is facing the temple of the social
order that he hates - going to the grocery hypermarket.
DOGAĐAJ / EVENT
[ 25 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Danilo Nikolić
Scenario/Screenplay: Danilo Nikolić
Uloge/Cast: Ognjen Dragović, MIlica Zarić, Aleksandar Đurica
Sinopsis: Nikolu je u školskom dvorištu, tokom fudbala, opsovao
jedan od drugara. On odlazi kući, gdje uobičajene, svakodnevne
stvari poslije događaja sa fudbalskog igrališta dobijaju drugačije
značenje.
Synopsis: Nicolas was in the schoolyard during football, and
swore at a buddy. He goes home, where common, everyday
things after the event in the soccer pitch gain a different meaning.
[ 65 ]
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,
RADIO, FILM IN TELEVIZIJO,
Ljubljana
AKADEMIJA UMJETNOSTI,
Banja Luka
100 TOČK (NAJVEĆI POGODAK) /
100 POINTS (BIGGEST HIT)
VELTSMERC
[ 22 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Peter Hvalica
Scenario/Screenplay: Peter Hvalica
Uloge/Cast: Lotos Vincenc Šparovec, Lena Hribar, Maša Grošelj,
Gorka Berden
Sinopsis: Juš je sveštenik. Koji je njegov grijeh? Koliko je veliki?
Synopsis: Juš is a cleric. What was his sin? How great?
KAM (KUDA) / KAM (WHERE)
[ 19 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Katarina Morano
Scenario/Screenplay: Katarina Morano
Uloge/Cast: Lara Vouk, Ivanka Mežan
Sinopsis: Dvije žene različitih generacija sticajem okolnosti se
sreću i provode dan zajedno. Svaka na svoj način nosi se sa
pitanjima života i smrti.
Synopsis: Two women of different generations accidentally meet
and spend the day together. Each one in her own way deals with
matters of life and death.
MOJE IME JE OGLEDALO /
MY NAME IS THE MIRROR
[ 15 ' | dokumentarni/ documentary ]
Režija/Director: Katarina Rešek
Scenario/Screenplay: Katarina Rešek
Sinopsis: Svakodnevni život tinejdžerke Ayne, pokrivene muslimanke. Živeći u Ljubljani, ona je stalno između dva svijeta koja
su često u koliziji – tradicionalnog (islama) i modernog života u
Sloveniji.
Synopsis: Everyday life of teenager Ayna, a covered Muslim
women. Living in Ljubljana, she is constantly between two worlds
which are often in conflict – the traditional (Islam) and the modern life in Slovenia.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 17 ' | igrani/feature ]
Režija/Director: Nemanja Savanović
Scenario/Screenplay: Nemanja Savanović
Uloge/Cast: Zeljko Erkić, Miljka Brđanin Babić
Sinopsis: U jednom malom motelu na putu sreću se lokalni
zabavljač i jedna izgubljena žena koja je emigrirala u Švedsku.
Gorak ukus nostalgije i života raspalih sa državom koja ih je spajala i sa njenom najsjajnijom zvezdom: Zdravkom Čolićem.
Synopsis: In a small road motel a local entertainer encounters a
lost woman who emigrated to Sweden. A bitter taste of nostalgia
and a life disbanded together with the state that connected them
and its brightest star: Zdravko Čolić.
DŽONINE STARE SIN /
DŽONINE’S OLD SON
[ 7 ' | igrani/featurei ]
Režija/Director: Ana Stanarević
Scenario/Screenplay: Ana Stanarević
Uloge/Cast: Aleksandar Runić, Dragam Vučić
Sinopsis: Od kako su se u kraju pojavila ova dvojica pljačkaša,
nijedna prodavnica nije sigurna. Ovo je njihova priča...
Synopsis: Ever since these two robbers appeared in the neighbourhood, no store is safe. This is their story ...
[ 66 ]
Žiri studentskog filma
Anja Dimić je završila Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, na
Katedri za filmsku i TV produkciju. Diplomirala je autorskim filmom
„Jednake“, dokumentarcem koji se bavi rodnim pravima. Radi u
sektoru produkcije na filmovima i reklamama, a trenutno je angažovana na filmovima „Pet leptir“ Milorada Milinkovića i „Panama“
Pavla Vučkovića. Živi u Beogradu.
Balša Poček. Rođen 1988. godine u Podgorici. Diplomirao 2014. na
Fakultetu dramskih umjetnosti Cetinje, na odsjeku Dramaturgija.
Kao asistent dramaturgije radio na predstavama Očevi su gradili,
Allegretto Albania i Predstava Hamleta u selu Mrdoša donja. Kao
dramaturg radio na performansu Poslušaj me – odigraću ti. Sa kratkom dramom To sam ja, Breht bio među pobjednicima konkursa
Regionalna mreža akademija, u sklopu festivala KRADU u Zagrebu.
Marko Ugarković je diplomirao filmsku režiju na Akademiji za audiovizuelne umjetnosti ESRA Parzi-Skoplje-Njujork. Poslije jednogodišnjih
specijalističkih studija na danskom European Film College upisao je postdiplomske studije filmske režiju na Akademiji ESRA. Autor je više kratkometražnih i dokumentarnih filmova.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 67 ]
Jury of student films
Anja Dimić graduated from the Faculty of Drama Arts in Belgrade, in
the Department of Film and TV production. She graduated with the
copyright film "Equal", a documentary that deals with gender rights.
She is working in the sector of production on films and commercials, and she is currently engaged in the films "Five Butterflies" by
Milorad Milinković and "Panama" by Pavle Vučkovic. She lives in
Belgrade.
Balsa Pochek was born 1988. in Podgorica. He graduated in 2014.
from the Faculty of Drama Arts, Cetinje, the Department of Dramaturgy. As an assistant dramaturgy he worked on productions Fathers
Built, Allegretto Albania and Hamlet in in the Village of Mrduša. As a
playwright he worked on performance Listen to Me. With the short
drama, It's me, Brecht, he was among the winners of the contest
Regional Academy Network, in the festival KRADU in Zagreb.
Mark Ugarković received his degree in film directing at the Academy
for Audiovisual Arts ESRA Paris-Skopje-New York. After one-year
specialist studies at the Danish European Film College he enrolled
in the graduate school of film directing at the Academy ESRA. He is
the author of several short films and documentaries.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 69 ]
Forte mare
program festivalskih
pobjednika
[ 70 ]
Reditelj Srdan Golubović rođen je 1972. godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu gdje sada i radi kao
docent. Za vrijeme studija snimio je više kratkih igranih filmova, među
kojima je najpoznatiji kratki igrani film „Trojka“, koji je 1994. osvojio Zlatnu
medalju grada Beograda za najbolji debitantski film na Festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu. Film „Trojka“ učestvovao je na festivalima u Tel Avivu, Birmingemu, Lionu, Čikagu. Godine
1995. režirao je treću priču iz omnibusa „Paket aranžman“, pod nazivom
„Herc minuta“, generacijskog rokenrol filma koji se s velikim uspjehom
prikazivao u domaćim bioskopima. Osnivač je producentske kuće BašČelik koja potpisuje produkciju njegovog prvog dugometražnog igranog
filma „Apsolutnih sto“. Potpisuje i režiju dugometražnog filma „Klopka“. U
okviru programa „Atelje“ 63. Kanskog festivala Srdan Golubović je dobio
nagradu za najbolji film u nastajanju – film „Krugovi“ premijerno je prikazan početkom 2013. godine i već je dobio naklonost festivalskih žirija,
kritike i publike.
Golubović je selektor i umjetnički direktor Filmskog festivala Herceg
Novi od 2009. godine.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 71 ]
Director Srdan Golubovic is born in 1972. in Belgrade. He studied on
Faculty of Dramatic Arts in Belgrade and now he’s working there as
docent. During the studies he made several short movies and the most
famous is movie „Triplet” which was awarded with Gold medal of City of
Belgrade as the best debut movie on Festival of documentary and short
movie in Belgrade. Film „Triplet” participated in festivals in Tel Aviv, Birmingham, Lion and Chicago. In 1995. directed third story from omnibus
“Package deal”, called “Hearts minute”, rock and roll movie that made
great success in national cinemas. He established production company
“Bas Celik” that produced his first feature-length movie “The absolute
100”. He also directed movie “Trap”. In program of 63. Cannes Film Festival called “Studio” Srdan Golubovic was awarded for the best movie
in the making – movie “Circles” had its premiere at the begging of 2013.
and already got great critics among festival juries and audience.
Golubovic is selector and Art director of Herceg Novi Film Festival since
2009.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 72 ]
Tvrđava Forte mare
program festivalskih pobjednika
2.08.2014.
SUBOTA | SATURDAY
21:00 /
CRNI UGALJ, TANAK LED - BLACK COAL, THIN ICE
(China)
Trajanje: 106 min.
Režija: Yi'nan Diao • Uloge: Fan Liao, Lun Mei Gwei, Xuebing Wang
3.08.2014.
NEDJEL JA | SUNDAY
21:00 /
ZBOGOM GOVORU 3D - GOODBYE TO LANGUAGE 3D
(Portugal)
Trajanje: 70 min.
Režija: Jean-Luc Godard • Uloge: Héloise Godet, Kamel Abdeli, Richard Chevallier
4.08.2014.
PONEDJELJAK | MONDAY
21:00 /
LEVIJATAN - LEVIATHAN
(Russia)
Trajanje: 141 min.
Režija: Oleg Negin, Andrey Zvyagintsev
Uloge: Vladimir Vdovichenkov, Elena Lyadova, Aleksey Serebryakov
[ 73 ]
program of festival winners
5.08.2014.
U T O R A K | T U E S DAY
21:00 / BIJELI BOG - WHITE GOD
(Hungary)
Trajanje: 119 min.
Režija: Kornél Mundruczó • Uloge: Zsófia Psotta, Sándor Zsótér, Lili Horváth
6.08.2014.
S R I J E D A | W E D N E S D AY
21:00 /
DZIMIJEVA PLESNA DVORANA - JIMMY’S HALL
(UK)
Trajanje: 109 min.
Režija: Ken Loach • Uloge: Barry Ward, Simone Kirby, Andrew Scott
7.08.2014.
Č E T V RTA K | T H U R S D AY
21:00 /
PLEME - THE TRIBE
(Ukraine, New Zealand)
Trajanje: 130 min.
Režija: Myroslav Slaboshpytskiy
Uloge: Grigory Fesenko, Yana Novikova, Alexander Osadchiy
[ 74 ]
[ forte mare / program festivalskih pobjednika ]
Crni ugalj, tanak led
[ Black coal, thin ice ]
Kina / China
Trajanje/Running time: 106 min.
Režija/Director: Yi'nan Diao
Uloge/Cast: Fan Liao, Lun Mei Gwei, Wang Xuebing
Sinopsis / Film synopsis
U Sjevernoj Kini, u jednom malom mjestu 1999. godine pronađeno je nekoliko leševa. Dvojica policajaca ginu, a jedan je teško ranjen u nesreći
koja se desila prilikom pokušaja hvatanja ubice. Preživjeli policajac Zang
Zili je suspendovan. Zapošljava se kao radnik obezbjeđenja u fabrici. Pet
godina kasnije dešava se još jedna serija ubistava. Zili na svoju ruku kreće
da istražuje zločine uz pomoć bivšeg kolege. Otkriva da su sve žrtve povezane sa mladom ženom koja radi u radnji za hemijsko čišćenje. Navraća
tamo, ali shvata da se zaljubljuje u djevojku, a jednog dana dolazi i do užasnog otkrića...
In North China, in a small village in 1999. several corpses were found. Two
police officers are killed and one is seriously injured in an accident that
occurred while trying to capture the killers. Survivor policeman Zhang Zili
is suspended. He takes a job as a security guard at a factory. Five years
later, another series of murders occurs. Zili decided to investigate the crimes on his own with the help of a former colleague. He discovers that all
the victims are associated with a young woman who works in a shop for
chemical cleaning. He begins to drop in there, but realizes that he is falling
in love with a girl, and one day a terrible discovery comes...
Yi'nan Diao rođen je 1969 u Xi'an-u, Shaanxi, Kina. On je
pisac i režiserj, poznat po ostvarenjima Tuš (1999), Crni
Ugljen, Tanak Led (2014) i Noćni Voz (2007)
Yi'nan Diao was born in 1969 in Xi'an, Shaanxi, China. He is a
writer and director, known for Shower (1999), Coal Black, Thin Ice
(2014) and Night Train (2007)
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ forte mare / program of festival winners ]
[ 75 ]
Zbogom govoru 3D
[ Goodbye to language 3D ]
Portugal/Portugal
Trajanje/Running time: 70 min.
Režija/Director: Jean-Luc Godard
Uloge/Starring: Heloise Godet, Kamel Abdel Richard
Chevallier
Sinopsis / Film synopsis
Ideja je jednostavna: udata žena i jedan muškarac se sreću. Vole se i prepiru… Godine prolaze.Muškarac i žena se ponovo sreću. Bivši suprug razbija
sve. Počinje drugi film: isto kao i prvi put... Prelazimo na metaforu. Sve
završava u lavežu psa i plaču bebe. U međuvremenu, vidjećemo kako ljudi
pričaju o padu dolara, istini u matematici i smrti crvendaća.
The idea is simple: A married woman and a single man meet. They love,
they argue, fists fly. A dog strays between town and country. The seasons
pass. The man and woman meet again. The dog finds itself between them.
The other is in one, the one is in the other and they are three. The former
husband shatters everything. A second movie begins: the same as the first,
and yet not. From the human race we pass this metaphor. This ends in
barking and a baby's cries. In the meantime, we will have seen people
talking of the demise of the dollar, of truth in mathematics and of the death
of a robin.
Jean-Luc Godard (rođen je 3. decembra 1930.) francusko-švajcarski je filmski režiser, scenarista i filmski kritičar. On se često poistovjećuje sa francuskim filmskim
pokretom iz 1960-ih La Nouvelle Vague, ili "novi val".
Najnovija filmografija - Mostovi u Sarajevu; Zbogom Jeziku 3D; Film socijalizam; Notre musique; U slavu ljubavi ...
Jean-Luc Godard, born 3 December 1930) is a French-Swiss film
director, screenwriter and film critic. He is often identified with the
1960s French film movement La Nouvelle Vague, or "New Wave".
Latest filmography - Bridges of Sarajevo; Goodbye to Language 3D;
Movie socialism; Notre musique; In Praise of Love ...
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 76 ]
[ forte mare / program festivalskih pobjednika ]
Levijatan
[ Leviathan ]
Rusija/Russia
Režija/Director : Andrey Zvyagintsev
Scenario/Screen Writers: Oleg Negin, Andrey Zvyagintsev
Produkcija/Production: NON-STOP PRODUCTION
Uloge/Cast: Vladimir Vdovichenkov, Elena Lyadova,
Aleksey Serebryakov
Sinopsis / Film synopsis
Kolya live in a small town near the Barents Sea in northern Russia. He is
the owner of a car repair shos, which is located next to the house he lives
in with his young wife Lila and his son from a previous marriage. However,
the mayor plans to take his job, his house and his land. At first, the mayor
tries to buy all this from Kolya, but Kolya cannot imagine the loss of not
only the land but also the beauty that surrounds him from the moment he
was born. Therefore, the mayor becomes aggressive ...
Andrej Petrovič Zvjagincev ( 1964.) je ruski filmski režiser
i glumac. Poznat je po filmu iz 2003. Povratak, koji mu
je donio Zlatnog Lava na filmskom festivalu u Veneciji. Nakon Povratka, Zvjagincev je režirao Protjerivanje i
Elenu. Njegov film iz 2011, Elena, je premijerno prikazan na
filmskom festivalu u Kanu u program u " UnCertain Regard" i
osvojio je nagradu žirija. Leviathan je u glavnoj takmičarskoj sekciji
na Filmskom festivalu u Kanu 2014. osvojio nagradu za najbolji scenario.
Andrey Petrovich Zvyagintsev (Russian: Êндрéй Петрóвич
Зв×΄гинцев) (born 6 February 1964) is a Russian film director and
actor. He is mostly known for his 2003 film The Return, which won
him a Golden Lion at the Venice Film Festival. Following The Return, Zvyagintsev directed The Banishment and Elena. His 2011 film,
Elena, premiered at the 2011 Cannes Film Festival, in the Un Certain
Regard section, where it won the Jury Prize. His 2014 film Leviathan
was selected to compete for the Palme d'Or in the main competition section at the 2014 Cannes Film Festival. Zvyagintsev won the
award for Best Screenplay.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Kolja živi u malom gradu kraj Barencovog mora u severnoj Rusiji. Vlasnk
je automehaničarske radnje koja se nalazi do kuće u kojoj živi sa svojom
mladom suprugom Liliom i sinom iz prethodnog braka. Međutim, gradonačelnik mjesta namjerava da mu uzme posao, kuću i zemlju. Isprva gradonačelnik pokušava da sve to otkupi od Kolje ali ovaj ne može da zamisli
gubitak ne samo zemlje već i ljepote koja ga okružuje od trenutka kada
se rodio. Stoga gradonačelnik postaje agresivniji…
[ forte mare / program of festival winners ]
[ 77 ]
Bijeli Bog
[ White God ]
Mađarska/Hungary
Trajanje/Running time: 119 min.
Režija/Directed by: Cornel Mundruczó
Uloge/Starring: Zsófia Psotta, Sándor Zsótér, Lili Horváth
Sinopsis / Film synopsis
Usamljena trinaestogodišnjakinja Lili, nakon što joj majka dobija posao u
inostranstvu, primorana je da živi s bolešljivim ocem. Otac nema nimalo
razumijevanja za Lilinog najboljeg prijatelja, prelijepog i neobično inteligentnog psa, mješanca Hagena. Problem je i novi zakon koji zabranjuje
pse mješance. Ostavljen uz autoput, Hagen uskoro stiže do ilegalnog
ringa za borbu pasa – gdje pokušavaju da ga istreniraju da bude okrutna mašina za ubijanje. Hagen bježi, organizuje proboj zarobljenih pasa iz
gradskog šinteraja, a onda i osvetnički pohod na kojem su meta svi okrutni
ljudi. Sukob možda može zaustaviti samo Lili…
Kornél Mundruczó (rođen 3. aprila 1975) je mađarski
glumac, režiser i scenarista. Režirao je 15 kratkih i igranih filmova od 1998. Njegov film Johanna je prikazan
u sekciji Un Certain Regard Filmskog festivala u Kanu
2005. Bijeli Bog je podržan iz filmskog fonda Mađarske.
Film je osvojio Un Certain Regard Prix na filmskom festivalu
u Kanu 2014.
Kornél Mundruczó (born 3 April 1975) is a Hungarian actor, film director and screenwriter. He has directed 15 short and feature films
since 1998th. His film Johanna was screened in the Un Certain Regard section at the 2005 Cannes Film Festival.
His next movie White God has been granted production from the
Hungarian Film Fund. It won the Prix Un Certain Regard at the 2014
Cannes Film Festival.
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Lonely thirteen-years old Lili, after her mother gets a job abroad, forced to
live with ailing father. The father has no sympathy for Lili’s best friend, the
beautiful and unusually intelligent dog, mongrel Hagen. Another problem
is the new law that prohibits dogs mongrels. Left along the highway, Hagen
arrives soon to a ring for illegal dog fights - where they are trying to train
him to be a ruthless killing machine. Hagen escapes, organizs a breakthrough of captured dogs from the city pound, and then a revenge mission
which targets all cruel people. The conflict may be stopped only by Lili ...
[ 78 ]
[ forte mare / program festivalskih pobjednika ]
Džimijeva plesna
dvorana
[ Jimmy’s Hall ]
Velika Britanija/UK
Trajanje/Running time: 109 min.
Režija/Directed by: Ken Loach
Uloge/Starring: Barry Ward, Simon Kirby, Andrew Scott
Sinopsis / Film synopsis
Džimi Gralton 1921. godine htio je da sagradi plesnu salu na seoskom putu
u Irskoj, gdje bi mladi ljudi mogli da uče, raspravljaju se, sanjare... ali, iznad
svega, da plešu i zabave se! Deset godina kasnije Džimi se vraća kući
i ponovno mašta o otvaranju sale... Louč je dramu “Džimijeva dvorana”,
najavio kao poslednje filmsko ostvarenje.
In 1921., Jimmy Gralton wanted to build a dance hall on the country road
in Ireland, where young people could learn, argue, dream... but, above
all, dance and have fun! Ten years later, Jimmy returns home imagines
opening the hall again... Loach’s drama "Jimmy’s Hall" is announced as his
last motion picture.
Kenneth "Ken" Loach (rođen 17. juna 1936) je engleski filmski i televizijski režiser. Poznat po svojem
naturalističkom, društveno-realističkom režiserskom
stilu… koji su očigledni u njegovoj obradi društvenih
pitanja kao što su beskućništvo i radnička prava. Najnovija filmografija – Jimmy’s Hall; The Angels 'Share; Irska Ruta;
Tražeći Erica; To je Slobodni Svijet ...
Kenneth "Ken" Loach (born 17 June 1936) is an English film and television director. He is known for his naturalistic, social realist directing style and for his socialism, Which are evident in his film treatment of social issues such as homelessness and labor rights. Latest
filmography - Jimmy's Hall; The Angels' Share; Route Irish; Looking
for Eric; It's a Free World ...
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ forte mare / program of festival winners ]
[ 79 ]
Pleme
[ The tribe ]
Ukrajina, Novi Zeland / Ukraine, New Zealand
Trajanje/Running time: 130 minutes.
Režija/Director: Myroslav Slaboshpytskiy
Uloge/Starring: Grigory Fesenko, Yana Novikova,
Alexander Osadchiy
Sinopsis / Film synopsis
Gluvonijemi Sergej dolazi u specijalni internat… U novoj školi probija se
kroz hijerarhijski ustrojenu mrežu – Pleme, koja se bavi kriminalom i prostitucijom. Učestvuje u nekoliko pljački i napreduje u organizaciji. Nakon
izvjesnog vremena upoznaje jednu od šefovih konkubina Anu i nevoljno,
krši sva nepisana pravila plemena.
Deaf and dumb Sergei comes to a special boarding school... In the new
school, he makes his way through a hierarchically structured network –
The Tribe, dealing with crime and prostitution. He participates in several
robberies and progresses in the organization. After some time he meets
one of the chef's concubines, Ana, and unwillingly violates all the unwritten
rules of the tribe.
Myroslav Slaboshpytskiy, rođen 1974, u Kijevu (Ukrajina), diplomirao je na filmskom odsjeku u Kijevu
Državnog zavoda za Pozorište i Umjetnosti. On je radio
na filmskim studijima u Kijevu (Dovzhenko filmski studio)
kao i u St. Petersburgu (Lenfilm Studios). Takođe je radio kao
scenarista na brojnim televizijskim filmovima i objavio niz priča ...
Born in Kiev in 1974, in Kiev (Ukraine) Myroslav Slaboshpytskiy graduated from the filmmaking department of the Kiev State Institute
of Theatre Arts. He has worked at film studios in Kiev (the Dovzhenko Film Studio) and in St. Petersburg (the Lenfilm Studios). He
also worked as a script writer on numerous TV films and published
a number of stories ...
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 81 ]
FFHN-MFF
informator
[ 82 ]
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
[ 83 ]
TV hronike 28. FFHN-MFF
Press konferencije
TV hronike festivala pripremiće i emitovati RTCG.
Radio hronike 28. FFHN-MFF
Konferencije za novinare XXVIII Filmskog festivala
Herceg Novi – Montenegro Film Festival biće organizovane
svakog dana s početkom u 11 časova u Kongresnoj sali Mediteranskog centra Igalo.
Konferencije vodi Nevenka Jovović
Nakon glavnog takmičarskog programa slijede razgovori o
selekciji dokumentarnih filmova.
Domaćin je selektor Vladimir Perović.
Radio Herceg – Novi emituje Hronike 27. Filmskog
festivala Herceg Novi svakog dana od 1. do 8. avgusta, s početkom u 11:30h. Hronike uređuje Vitka Vujnović.
NAGRADE 28. FFHN-MFF
Velika zlatna mimoza – Grand prix za najbolji film
Zlatna mimoza za režiju
Zlatna mimoza za najbolju žensku ulogu
Zlatna mimoza za najbolju mušku ulogu
Zlatna mimoza za najbolji scenario
Zlatna mimoza za kameru
Nagrada Fondacije Živko Nikolić
Nagrada za najbolji studentski film
Nagrada za najbolji dokumentarni film
Nagrada „Milan Žmukić“ za izuzetan doprinos afirmaciji Festivala
(nagradu dodjeljuju FFHN-MFF i Centar film – Beograd)
XXVIII ФИЛМСКИ ФЕСТИВЛ ХЕРЦЕГ НОВИ | MONTENEGRO FILM FESTIVAL
Okrugli sto naslovljen Literatura kao premisa filmskog
stvaralaštva okupiće sledeće učesnike – Abdulah Sidran,
Slobodan Šnajder, Jordan Plevneš, Branko Baletić i Stevan
Koprivica. Razgovor je na programu 4. avgusta u 12 h u kongresnoj sali.
Pokrovitelji
Izdavač
Filmski festival Herceg Novi – Montenegro Film Festival
Njegoševa bb, Herceg Novi
Za izdavača
mr Zoran Živković, poslovni direktor Festivala
Glavni i odgovorni urednik
Vitka Vujnović
Katalog uredili
Vitka Vujnović i Vuk Vuković
Prevod
Omar Kusturica
Likovni urednik
Vojislav Vojo Kilibarda
Dizajn kataloga i prelom
Nebojša Glumac
Tiraž
1000 primjeraka
Štampa
Grafo Bale, Podgorica
Izvršni producent
Download

FFHN-MFF u setu evropskih festivala