USLUGA I KVALITETA
1
RAZDVAJANJE, FILTRACIJA, ZAŠTITA
Informacije navedene u ovoj brošuri su istinite i točne prema našem najboljem znanju.
Nikakva jamstva ili odgovornosti ne mogu biti povučena na temelju spomenutih informacija.
TS / F / P / Geolon PE
2
PREGLED PROIZVODA
Geosintetici
ARMIRANJE TLA
Rock PEC / Geolon PP / Geolon PET / TenCate Miragrid GX
3
DRENAŽA
DC / Megadrain
4
ZAŠTITA OD EROZIJE
Envirofelt CO / Polymat
5
ODRŽAVANJE CESTA
PGM / PGM-G
NAŠI NAJVIŠI STANDARDI SU CERTIFICIRANI
Certificirani laboratoriji kontrole kvalitete omogućuju nam
provedbu redovitog testiranja proizvoda prema najvišim standardima. Unutarnja kontrola kvalitete i vanjsko osiguranje kvalitete
od strane nezavisnih instituta za ispitivanje garantiraju konstantnu
prvoklasnu kvalitetu TenCate proizvoda. A bespotrebno je napominjati da svi TenCate geosintetici nose oznaku CE.
TRANSFER KNOW-HOW I PRISUTNOST ŠIROM SVIJETA
Unutar naše TenCate Geosintetičke Akademije (GSA) pružamo
našim partnerima i kupcima tehnički know-how i promoviramo
izmjenu iskustava i otvoreni dijalog na širokoj, međunarodnoj
osnovi. Naši mnogobrojni prodajni uredi su baza za bližu suradnju
s lokalnim distributerima. To osigurava pokrivenost tržišta kratkim
rokovima isporuke i efikasnom tehničkom podrškom, specifičnom
za svaku regiju.
OPTIMALNA RJEŠENJA ZA GEOTEHNIČKE PROBLEME
TenCate Vam nudi optimalna rješenja za geotehničke probleme
koja se protežu daleko iznad puste isporuke ovih odličnih materijala! Osnovne komponente takvih rješenja su projekt-specifični
geotehnički projekt, osobna tehnička pomoć na gradilištu i
specifične upute za polaganje.
WWW.TENCATE.COM – ON-LINE INFORMACIJA
Naša Internetska informativna platforma daje vam mogućnost da
naučite više o geosinteticima. FAQ i Lexicon predstavljaju prve
korake. S našim on-line savjetodavnim uslugama doći ćemo do
rješenja za sve vaše specifične probleme. A mi ćemo cijeniti vaše
povratne informacije jer će nam to pomoći da uskladimo naše
usluge preciznije s vašim potrebama. Naš projektni software je
dostupan on-line i na CD-ROM-u.
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZA BUDUĆNOST
Naš je cilj ispuniti i nadmašiti zahtjeve budućnosti. TenCate stoga
investira u istraživanja i neprekidan tehnološki razvoj. Inovativni
proizvodi, optimizacija specifičnih tehničkih svojstava i potraga za
novim primjenama geosintetika dokaz su naše predanosti kvaliteti
i pogledu unaprijed. Da bi postigli te ciljeve surađujemo aktivno s
priznatim sveučilištima i razvojnim institutima.
502378 HR/BH/XS | 12.2007 | wanted
TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH
Schachermayerstr. 18
A-4021 Linz
Austria
Tel. +43 (0)732 6983 0
Fax +43 (0)732 6983 5353
www.tencate.com
[email protected]
Protective & Outdoor Fabrics
Geosynthetics
Aerospace Composites
Industrial Fabrics
Armour Composites
Grass
PREGLED PROIZVODA GEOSINTETICI
TC_PUE_HR_cp.indd 1
28.11.2007 16:30:18 Uhr
RAZDVAJANJE, FILTRACIJA, ZAŠTITA
ARMIRANJE TLA
ZAŠTITA OD EROZIJE
TS / F / P / Geolon PE
Rock PEC / Rock GX = Miragrid GX / Geolon PP / Geolon PET
Envirofelt CO / Polymat
TS su geotekstili od nepletenih kontinuiranih mehanički povezanih vlakana napravljenih od
100% UV otpornog polipropilena.
Prednosti: Mehanička svojstva TS garantiraju visoku otpornost na oštećenja pri polaganju,
odlična hidraulička svojstva i vrlo visoku trajnost.
Primjena: TS je posebice pogodan za razdvajanje u stabilizaciji posteljice i stoga se intenzivno
koristi u cestogradnji i gradnji željezničkih pruga, kao i pri svim tipovima drenažnih sustava.
1
1
2
F filterske tkanine su geokompoziti, sastavljeni od dva sloja netkanih kontinuiranih mehanički
povezanih vlakana napravljenih od 100% UV otpornog polipropilena.
Prednosti: Jedan vlaknati sloj izrađen je kao filter a drugi kao zaštitni sloj sprječavajući
mehaničko oštećenje filtera. Optimalna veličina otvora osigurava odlična dugotrajna filterska
svojstva. F je posebice pogodan u slučajevima gdje problematična tla postavljaju vrlo visoke
zahtjeve za filterskim svojstvima geotekstila, ili kada se očekuju visoki mehanički naponi.
Primjena: F se koristi na riječnim obalama i zaštiti korita, obalo-zaštiti, obnovi tla i izgradnji
nasipa.
P geotekstilni zaštitni sloj izrađen je od netkanih kontinuiranih mehanički povezanih vlakana
napravljenih od 100% UV otpornog polipropilena.
Prednosti: Uz visoku zaštitnu mehaničku učinkovitost, P ima vrlo visoku kemijsku i biološku
otpornost.
P ima također vrlo dobre drenažne karakteristike i lako se polaže.
Primjena: P geotekstili osiguravaju dugotrajnu zaštitu geomembrana na odlagalištima otpada,
tunelima i rezervoarima.
Geolon PP i PET su tkani geotekstili izrađeni od poliesterskih vlakana (PET) ili polipropilena
(PP). Geolon PP je dostupan u izvedbi s petljama i aditivima za dugotrajan vijek za podvodne
primjene.
Prednosti: Geolon PET ima odlične karakteristike puzanja i trenja. Ove tkanine visokog
modula ograničuju dugotrajnu deformaciju u tlima. Geolon PP ima visoku vlačnu čvrstoću,
vrlo malo izduženje i odličnu kemijsku otpornost. Može biti prefabriciran u obliku panela
izrađenih po mjeri.
Primjena: Nasipi na mekanom tlu ili iznad pukotina, nasipne konstrukcije na stupovima
(Geolon PET), stabilizacija tla za lukobrane i napere, ceste i željeznice (Geolon PP).
protoci vrlo velikih količina vode. Geolon PE može se prethodno proizvesti u obliku panela,
dimenzija po želji.
Primjena: Drenaža, zaštita riječnih obala od erozije, obalo-utvrde i morska dna, kao i stabililizacija tla za valobrane, regulacijska pera (napere) i brane.
1
Envirofelt CO je biološki razgradivi eroziono-zaštitni pokrivač napravljen 100% od prirodnih
vlakana.
Prednosti: Envirofelt CO pomaže rast vegetacije na pokosima sprječavajući površinsku eroziju
i optimizirajući mikro-klimu. Njegova očekivana trajnost od pet godina osigurava zaštitu za
vrijeme procesa zakorijenjivanja. Envirofelt CO podržava razvitak prirodne vegetacije čime se
postiže trajna zaštita od erozije.
Primjena: Envirofelt CO se koristi za sve vrste pokosa koje treba zaštititi od erozije.
4
Polymat pokrivač za zaštitu od erozije je monofilamentni geopokrov izrađen od polipropilena,
s ili bez ojačanja geomrežom.
Prednosti: Struktura s iznimno visokim sadržajem praznina ojačava gornjih 1 do 2 cm tla,
sprječavajući tako površinsku eroziju pokosa pomažući time trajno gornjem sloju tla i vegetaciji.
Primjena: Polymat se koristi naročito za strme pokose uz ceste i pruge kao i kod pokrivanja
deponija.
4
2
TenCate Miragrid GX je georešetka izrađena od visoko-otpornog poliestera s polimernim
premazom.
Prednosti: GX se odlikuje visokom čvrstoćom kod niskog izduženja i odličnim frikcionim
svojstvima prema krupnozrnom tlu. Stoga se koristi uglavnom za ojačanje nekoherentnog tla.
Primjena: GX se koristi za stabilizaciju podloge kod gradnje cesta i željeznica, za armiranje
pokosa u odlagalištima, armiranje potpornih konstrukcija, uključujući one čiji su potporni
zidovi izrađeni od predgotovljenih betonskih blokova.
1
Geolon PE su tkani geotekstili izrađeni od UV otpornog polietilena.
Prednosti: Geolon PE je specijalno proizveden za filtracijske svrhe gdje se očekuju dugotrajni
Rock.PEC je geokompozit koji se sastoji od netkanih kontinuiranih vlakana i visoko otpornog
poliesterskog pletiva.
Prednosti: Rock PEC karakterizira visoka vlačna čvrstoća u kombinaciji s odličnom
propusnošću u ravnini. Koristi se uglavnom za ojačanje koherentnog tla, gdje njegova
drenažna funkcija pridonosi poboljšanju čvrstoća na smicanje. Netkana komponenta štiti
visoko-otporno pletivo od oštećenja a njegovo svojstvo razdvajanja znači da Rock PEC može
biti korišten između čestica sitnozrnog kao i krupnozrnog tla.
Primjena: Rock PEC se upotrebljava za razne oblike armiranja tla i za stabilizaciju posteljice.
2
DRENAŽA
ODRŽAVANJE CESTA
DC / Megadrain
PGM / PGM-G
DC je geokompozit koji se sastoji od HDPE geomreže i netkanog filterskog sloja na jednoj ili
PGM tkanine za asfaltiranje su napravljene od mehanički povezanih kontinuiranih nepletenih
obje strane.
Prednosti: DC karakterizira niska stišljivost i stoga se upotrebljava u slučajevima gdje je
potrebna efikasna drenaža pri visokim tlačnim preopterećenjima.
Primjena: DC se koristi kao drenažni element u deponijima, potpornim zidovima, temeljima,
tunelima i ostalim ispod površinskim strukturama.
3
PREGLED PROIZVODA
3
TC_PUE_HR_cp.indd 2
cesta. Njegova uporaba sprječava reflektivno pucanje reparirane asfaltne površine ceste
kombinirajući funkcije smanjenja naprezanja, brtvljenja i jednoličnog vezivanja slojeva.
Primjena: PGM se uglavnom koristi u radovima koji uključuju presvlačenje površine ili tankog
habajućeg sloja i održavanje manjih cesta.
5
Megadrain drenažni kompoziti su monofilamentni geopokrovi iz polipropilena, s filterskim
Geosintetici
PREGLED PROIZVODA GEOSINTETICI
vlakana od polipropilena.
Prednosti: PGM je ekonomski daleko efikasniji od konvencionalnih metoda održavanja
netkanim geotekstilom (TS) s jedne ili obje strane.
Prednosti: Ekstremno visok sadržaj praznina Megadrainu garantira visoki kapacitet protoka
vode, naročito kod malih tlačnih preopterećenja. Megadrain se stoga koristi tamo gdje se traže
velike brzine protoka vode ili u slučajevima niskog hidrauličkog gradijenta.
Primjena: Megadrain se uglavnom koristi kao horizontalni drenažni element gdje su
dodatna opterećenja niska, kao kod ravnih krovova, igrališta, unutarnjih dvorišta i sustava za
pokrivanje deponija.
Polyfelt.PGM-G je geokompozit ojačan staklenim vlaknima.
Prednosti: PGM-G je idealan za ekonomično lokalno održavanje svih ispucanih cestovnih
površina sa stabilnim donjim ustrojem. Kombinacija PGM – s njegovim brtvljenjem i
jednoličnim vezivanjem – i ojačanje staklenim vlaknima vode do značajnog smanjenja u pojavi
i formiranju pukotina.
Primjena: PGM-G se koristi u slojevitim strukturama s visokim horizontalnim naponima, kao
što su proširenja cesta, betonske ceste, poletno-sletne staze ili planinske ceste.
5
PREGLED PROIZVODA GEOSINTETICI
28.11.2007 16:30:23 Uhr
RAZDVAJANJE, FILTRACIJA, ZAŠTITA
ARMIRANJE TLA
ZAŠTITA OD EROZIJE
TS / F / P / Geolon PE
Rock PEC / Rock GX = Miragrid GX / Geolon PP / Geolon PET
Envirofelt CO / Polymat
TS su geotekstili od nepletenih kontinuiranih mehanički povezanih vlakana napravljenih od
100% UV otpornog polipropilena.
Prednosti: Mehanička svojstva TS garantiraju visoku otpornost na oštećenja pri polaganju,
odlična hidraulička svojstva i vrlo visoku trajnost.
Primjena: TS je posebice pogodan za razdvajanje u stabilizaciji posteljice i stoga se intenzivno
koristi u cestogradnji i gradnji željezničkih pruga, kao i pri svim tipovima drenažnih sustava.
1
1
2
F filterske tkanine su geokompoziti, sastavljeni od dva sloja netkanih kontinuiranih mehanički
povezanih vlakana napravljenih od 100% UV otpornog polipropilena.
Prednosti: Jedan vlaknati sloj izrađen je kao filter a drugi kao zaštitni sloj sprječavajući
mehaničko oštećenje filtera. Optimalna veličina otvora osigurava odlična dugotrajna filterska
svojstva. F je posebice pogodan u slučajevima gdje problematična tla postavljaju vrlo visoke
zahtjeve za filterskim svojstvima geotekstila, ili kada se očekuju visoki mehanički naponi.
Primjena: F se koristi na riječnim obalama i zaštiti korita, obalo-zaštiti, obnovi tla i izgradnji
nasipa.
P geotekstilni zaštitni sloj izrađen je od netkanih kontinuiranih mehanički povezanih vlakana
napravljenih od 100% UV otpornog polipropilena.
Prednosti: Uz visoku zaštitnu mehaničku učinkovitost, P ima vrlo visoku kemijsku i biološku
otpornost.
P ima također vrlo dobre drenažne karakteristike i lako se polaže.
Primjena: P geotekstili osiguravaju dugotrajnu zaštitu geomembrana na odlagalištima otpada,
tunelima i rezervoarima.
Geolon PP i PET su tkani geotekstili izrađeni od poliesterskih vlakana (PET) ili polipropilena
(PP). Geolon PP je dostupan u izvedbi s petljama i aditivima za dugotrajan vijek za podvodne
primjene.
Prednosti: Geolon PET ima odlične karakteristike puzanja i trenja. Ove tkanine visokog
modula ograničuju dugotrajnu deformaciju u tlima. Geolon PP ima visoku vlačnu čvrstoću,
vrlo malo izduženje i odličnu kemijsku otpornost. Može biti prefabriciran u obliku panela
izrađenih po mjeri.
Primjena: Nasipi na mekanom tlu ili iznad pukotina, nasipne konstrukcije na stupovima
(Geolon PET), stabilizacija tla za lukobrane i napere, ceste i željeznice (Geolon PP).
protoci vrlo velikih količina vode. Geolon PE može se prethodno proizvesti u obliku panela,
dimenzija po želji.
Primjena: Drenaža, zaštita riječnih obala od erozije, obalo-utvrde i morska dna, kao i stabililizacija tla za valobrane, regulacijska pera (napere) i brane.
1
Envirofelt CO je biološki razgradivi eroziono-zaštitni pokrivač napravljen 100% od prirodnih
vlakana.
Prednosti: Envirofelt CO pomaže rast vegetacije na pokosima sprječavajući površinsku eroziju
i optimizirajući mikro-klimu. Njegova očekivana trajnost od pet godina osigurava zaštitu za
vrijeme procesa zakorijenjivanja. Envirofelt CO podržava razvitak prirodne vegetacije čime se
postiže trajna zaštita od erozije.
Primjena: Envirofelt CO se koristi za sve vrste pokosa koje treba zaštititi od erozije.
4
Polymat pokrivač za zaštitu od erozije je monofilamentni geopokrov izrađen od polipropilena,
s ili bez ojačanja geomrežom.
Prednosti: Struktura s iznimno visokim sadržajem praznina ojačava gornjih 1 do 2 cm tla,
sprječavajući tako površinsku eroziju pokosa pomažući time trajno gornjem sloju tla i vegetaciji.
Primjena: Polymat se koristi naročito za strme pokose uz ceste i pruge kao i kod pokrivanja
deponija.
4
2
TenCate Miragrid GX je georešetka izrađena od visoko-otpornog poliestera s polimernim
premazom.
Prednosti: GX se odlikuje visokom čvrstoćom kod niskog izduženja i odličnim frikcionim
svojstvima prema krupnozrnom tlu. Stoga se koristi uglavnom za ojačanje nekoherentnog tla.
Primjena: GX se koristi za stabilizaciju podloge kod gradnje cesta i željeznica, za armiranje
pokosa u odlagalištima, armiranje potpornih konstrukcija, uključujući one čiji su potporni
zidovi izrađeni od predgotovljenih betonskih blokova.
1
Geolon PE su tkani geotekstili izrađeni od UV otpornog polietilena.
Prednosti: Geolon PE je specijalno proizveden za filtracijske svrhe gdje se očekuju dugotrajni
Rock.PEC je geokompozit koji se sastoji od netkanih kontinuiranih vlakana i visoko otpornog
poliesterskog pletiva.
Prednosti: Rock PEC karakterizira visoka vlačna čvrstoća u kombinaciji s odličnom
propusnošću u ravnini. Koristi se uglavnom za ojačanje koherentnog tla, gdje njegova
drenažna funkcija pridonosi poboljšanju čvrstoća na smicanje. Netkana komponenta štiti
visoko-otporno pletivo od oštećenja a njegovo svojstvo razdvajanja znači da Rock PEC može
biti korišten između čestica sitnozrnog kao i krupnozrnog tla.
Primjena: Rock PEC se upotrebljava za razne oblike armiranja tla i za stabilizaciju posteljice.
2
DRENAŽA
ODRŽAVANJE CESTA
DC / Megadrain
PGM / PGM-G
DC je geokompozit koji se sastoji od HDPE geomreže i netkanog filterskog sloja na jednoj ili
PGM tkanine za asfaltiranje su napravljene od mehanički povezanih kontinuiranih nepletenih
obje strane.
Prednosti: DC karakterizira niska stišljivost i stoga se upotrebljava u slučajevima gdje je
potrebna efikasna drenaža pri visokim tlačnim preopterećenjima.
Primjena: DC se koristi kao drenažni element u deponijima, potpornim zidovima, temeljima,
tunelima i ostalim ispod površinskim strukturama.
3
PREGLED PROIZVODA
3
TC_PUE_HR_cp.indd 2
cesta. Njegova uporaba sprječava reflektivno pucanje reparirane asfaltne površine ceste
kombinirajući funkcije smanjenja naprezanja, brtvljenja i jednoličnog vezivanja slojeva.
Primjena: PGM se uglavnom koristi u radovima koji uključuju presvlačenje površine ili tankog
habajućeg sloja i održavanje manjih cesta.
5
Megadrain drenažni kompoziti su monofilamentni geopokrovi iz polipropilena, s filterskim
Geosintetici
PREGLED PROIZVODA GEOSINTETICI
vlakana od polipropilena.
Prednosti: PGM je ekonomski daleko efikasniji od konvencionalnih metoda održavanja
netkanim geotekstilom (TS) s jedne ili obje strane.
Prednosti: Ekstremno visok sadržaj praznina Megadrainu garantira visoki kapacitet protoka
vode, naročito kod malih tlačnih preopterećenja. Megadrain se stoga koristi tamo gdje se traže
velike brzine protoka vode ili u slučajevima niskog hidrauličkog gradijenta.
Primjena: Megadrain se uglavnom koristi kao horizontalni drenažni element gdje su
dodatna opterećenja niska, kao kod ravnih krovova, igrališta, unutarnjih dvorišta i sustava za
pokrivanje deponija.
Polyfelt.PGM-G je geokompozit ojačan staklenim vlaknima.
Prednosti: PGM-G je idealan za ekonomično lokalno održavanje svih ispucanih cestovnih
površina sa stabilnim donjim ustrojem. Kombinacija PGM – s njegovim brtvljenjem i
jednoličnim vezivanjem – i ojačanje staklenim vlaknima vode do značajnog smanjenja u pojavi
i formiranju pukotina.
Primjena: PGM-G se koristi u slojevitim strukturama s visokim horizontalnim naponima, kao
što su proširenja cesta, betonske ceste, poletno-sletne staze ili planinske ceste.
5
PREGLED PROIZVODA GEOSINTETICI
28.11.2007 16:30:23 Uhr
RAZDVAJANJE, FILTRACIJA, ZAŠTITA
ARMIRANJE TLA
ZAŠTITA OD EROZIJE
TS / F / P / Geolon PE
Rock PEC / Rock GX = Miragrid GX / Geolon PP / Geolon PET
Envirofelt CO / Polymat
TS su geotekstili od nepletenih kontinuiranih mehanički povezanih vlakana napravljenih od
100% UV otpornog polipropilena.
Prednosti: Mehanička svojstva TS garantiraju visoku otpornost na oštećenja pri polaganju,
odlična hidraulička svojstva i vrlo visoku trajnost.
Primjena: TS je posebice pogodan za razdvajanje u stabilizaciji posteljice i stoga se intenzivno
koristi u cestogradnji i gradnji željezničkih pruga, kao i pri svim tipovima drenažnih sustava.
1
1
2
F filterske tkanine su geokompoziti, sastavljeni od dva sloja netkanih kontinuiranih mehanički
povezanih vlakana napravljenih od 100% UV otpornog polipropilena.
Prednosti: Jedan vlaknati sloj izrađen je kao filter a drugi kao zaštitni sloj sprječavajući
mehaničko oštećenje filtera. Optimalna veličina otvora osigurava odlična dugotrajna filterska
svojstva. F je posebice pogodan u slučajevima gdje problematična tla postavljaju vrlo visoke
zahtjeve za filterskim svojstvima geotekstila, ili kada se očekuju visoki mehanički naponi.
Primjena: F se koristi na riječnim obalama i zaštiti korita, obalo-zaštiti, obnovi tla i izgradnji
nasipa.
P geotekstilni zaštitni sloj izrađen je od netkanih kontinuiranih mehanički povezanih vlakana
napravljenih od 100% UV otpornog polipropilena.
Prednosti: Uz visoku zaštitnu mehaničku učinkovitost, P ima vrlo visoku kemijsku i biološku
otpornost.
P ima također vrlo dobre drenažne karakteristike i lako se polaže.
Primjena: P geotekstili osiguravaju dugotrajnu zaštitu geomembrana na odlagalištima otpada,
tunelima i rezervoarima.
Geolon PP i PET su tkani geotekstili izrađeni od poliesterskih vlakana (PET) ili polipropilena
(PP). Geolon PP je dostupan u izvedbi s petljama i aditivima za dugotrajan vijek za podvodne
primjene.
Prednosti: Geolon PET ima odlične karakteristike puzanja i trenja. Ove tkanine visokog
modula ograničuju dugotrajnu deformaciju u tlima. Geolon PP ima visoku vlačnu čvrstoću,
vrlo malo izduženje i odličnu kemijsku otpornost. Može biti prefabriciran u obliku panela
izrađenih po mjeri.
Primjena: Nasipi na mekanom tlu ili iznad pukotina, nasipne konstrukcije na stupovima
(Geolon PET), stabilizacija tla za lukobrane i napere, ceste i željeznice (Geolon PP).
protoci vrlo velikih količina vode. Geolon PE može se prethodno proizvesti u obliku panela,
dimenzija po želji.
Primjena: Drenaža, zaštita riječnih obala od erozije, obalo-utvrde i morska dna, kao i stabililizacija tla za valobrane, regulacijska pera (napere) i brane.
1
Envirofelt CO je biološki razgradivi eroziono-zaštitni pokrivač napravljen 100% od prirodnih
vlakana.
Prednosti: Envirofelt CO pomaže rast vegetacije na pokosima sprječavajući površinsku eroziju
i optimizirajući mikro-klimu. Njegova očekivana trajnost od pet godina osigurava zaštitu za
vrijeme procesa zakorijenjivanja. Envirofelt CO podržava razvitak prirodne vegetacije čime se
postiže trajna zaštita od erozije.
Primjena: Envirofelt CO se koristi za sve vrste pokosa koje treba zaštititi od erozije.
4
Polymat pokrivač za zaštitu od erozije je monofilamentni geopokrov izrađen od polipropilena,
s ili bez ojačanja geomrežom.
Prednosti: Struktura s iznimno visokim sadržajem praznina ojačava gornjih 1 do 2 cm tla,
sprječavajući tako površinsku eroziju pokosa pomažući time trajno gornjem sloju tla i vegetaciji.
Primjena: Polymat se koristi naročito za strme pokose uz ceste i pruge kao i kod pokrivanja
deponija.
4
2
TenCate Miragrid GX je georešetka izrađena od visoko-otpornog poliestera s polimernim
premazom.
Prednosti: GX se odlikuje visokom čvrstoćom kod niskog izduženja i odličnim frikcionim
svojstvima prema krupnozrnom tlu. Stoga se koristi uglavnom za ojačanje nekoherentnog tla.
Primjena: GX se koristi za stabilizaciju podloge kod gradnje cesta i željeznica, za armiranje
pokosa u odlagalištima, armiranje potpornih konstrukcija, uključujući one čiji su potporni
zidovi izrađeni od predgotovljenih betonskih blokova.
1
Geolon PE su tkani geotekstili izrađeni od UV otpornog polietilena.
Prednosti: Geolon PE je specijalno proizveden za filtracijske svrhe gdje se očekuju dugotrajni
Rock.PEC je geokompozit koji se sastoji od netkanih kontinuiranih vlakana i visoko otpornog
poliesterskog pletiva.
Prednosti: Rock PEC karakterizira visoka vlačna čvrstoća u kombinaciji s odličnom
propusnošću u ravnini. Koristi se uglavnom za ojačanje koherentnog tla, gdje njegova
drenažna funkcija pridonosi poboljšanju čvrstoća na smicanje. Netkana komponenta štiti
visoko-otporno pletivo od oštećenja a njegovo svojstvo razdvajanja znači da Rock PEC može
biti korišten između čestica sitnozrnog kao i krupnozrnog tla.
Primjena: Rock PEC se upotrebljava za razne oblike armiranja tla i za stabilizaciju posteljice.
2
DRENAŽA
ODRŽAVANJE CESTA
DC / Megadrain
PGM / PGM-G
DC je geokompozit koji se sastoji od HDPE geomreže i netkanog filterskog sloja na jednoj ili
PGM tkanine za asfaltiranje su napravljene od mehanički povezanih kontinuiranih nepletenih
obje strane.
Prednosti: DC karakterizira niska stišljivost i stoga se upotrebljava u slučajevima gdje je
potrebna efikasna drenaža pri visokim tlačnim preopterećenjima.
Primjena: DC se koristi kao drenažni element u deponijima, potpornim zidovima, temeljima,
tunelima i ostalim ispod površinskim strukturama.
3
PREGLED PROIZVODA
3
TC_PUE_HR_cp.indd 2
cesta. Njegova uporaba sprječava reflektivno pucanje reparirane asfaltne površine ceste
kombinirajući funkcije smanjenja naprezanja, brtvljenja i jednoličnog vezivanja slojeva.
Primjena: PGM se uglavnom koristi u radovima koji uključuju presvlačenje površine ili tankog
habajućeg sloja i održavanje manjih cesta.
5
Megadrain drenažni kompoziti su monofilamentni geopokrovi iz polipropilena, s filterskim
Geosintetici
PREGLED PROIZVODA GEOSINTETICI
vlakana od polipropilena.
Prednosti: PGM je ekonomski daleko efikasniji od konvencionalnih metoda održavanja
netkanim geotekstilom (TS) s jedne ili obje strane.
Prednosti: Ekstremno visok sadržaj praznina Megadrainu garantira visoki kapacitet protoka
vode, naročito kod malih tlačnih preopterećenja. Megadrain se stoga koristi tamo gdje se traže
velike brzine protoka vode ili u slučajevima niskog hidrauličkog gradijenta.
Primjena: Megadrain se uglavnom koristi kao horizontalni drenažni element gdje su
dodatna opterećenja niska, kao kod ravnih krovova, igrališta, unutarnjih dvorišta i sustava za
pokrivanje deponija.
PGM-G je geokompozit ojačan staklenim vlaknima.
Prednosti: PGM-G je idealan za ekonomično lokalno održavanje svih ispucanih cestovnih
površina sa stabilnim donjim ustrojem. Kombinacija PGM – s njegovim brtvljenjem i
jednoličnim vezivanjem – i ojačanje staklenim vlaknima vode do značajnog smanjenja u pojavi
i formiranju pukotina.
Primjena: PGM-G se koristi u slojevitim strukturama s visokim horizontalnim naponima,
kao što su proširenja cesta, betonske ceste, poletno-sletne staze ili planinske ceste.
5
PREGLED PROIZVODA GEOSINTETICI
03.12.2007 14:34:22 Uhr
USLUGA I KVALITETA
1
RAZDVAJANJE, FILTRACIJA, ZAŠTITA
Informacije navedene u ovoj brošuri su istinite i točne prema našem najboljem znanju.
Nikakva jamstva ili odgovornosti ne mogu biti povučena na temelju spomenutih informacija.
TS / F / P / Geolon PE
2
PREGLED PROIZVODA
Geosintetici
ARMIRANJE TLA
Rock PEC / Geolon PP / Geolon PET / TenCate Miragrid GX
3
DRENAŽA
DC / Megadrain
4
ZAŠTITA OD EROZIJE
Envirofelt CO / Polymat
5
ODRŽAVANJE CESTA
PGM / PGM-G
NAŠI NAJVIŠI STANDARDI SU CERTIFICIRANI
Certificirani laboratoriji kontrole kvalitete omogućuju nam
provedbu redovitog testiranja proizvoda prema najvišim standardima. Unutarnja kontrola kvalitete i vanjsko osiguranje kvalitete
od strane nezavisnih instituta za ispitivanje garantiraju konstantnu
prvoklasnu kvalitetu TenCate proizvoda. A bespotrebno je napominjati da svi TenCate geosintetici nose oznaku CE.
TRANSFER KNOW-HOW I PRISUTNOST ŠIROM SVIJETA
Unutar naše TenCate Geosintetičke Akademije (GSA) pružamo
našim partnerima i kupcima tehnički know-how i promoviramo
izmjenu iskustava i otvoreni dijalog na širokoj, međunarodnoj
osnovi. Naši mnogobrojni prodajni uredi su baza za bližu suradnju
s lokalnim distributerima. To osigurava pokrivenost tržišta kratkim
rokovima isporuke i efikasnom tehničkom podrškom, specifičnom
za svaku regiju.
OPTIMALNA RJEŠENJA ZA GEOTEHNIČKE PROBLEME
TenCate Vam nudi optimalna rješenja za geotehničke probleme
koja se protežu daleko iznad puste isporuke ovih odličnih materijala! Osnovne komponente takvih rješenja su projekt-specifični
geotehnički projekt, osobna tehnička pomoć na gradilištu i
specifične upute za polaganje.
WWW.TENCATE.COM – ON-LINE INFORMACIJA
Naša Internetska informativna platforma daje vam mogućnost da
naučite više o geosinteticima. FAQ i Lexicon predstavljaju prve
korake. S našim on-line savjetodavnim uslugama doći ćemo do
rješenja za sve vaše specifične probleme. A mi ćemo cijeniti vaše
povratne informacije jer će nam to pomoći da uskladimo naše
usluge preciznije s vašim potrebama. Naš projektni software je
dostupan on-line i na CD-ROM-u.
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZA BUDUĆNOST
Naš je cilj ispuniti i nadmašiti zahtjeve budućnosti. TenCate stoga
investira u istraživanja i neprekidan tehnološki razvoj. Inovativni
proizvodi, optimizacija specifičnih tehničkih svojstava i potraga za
novim primjenama geosintetika dokaz su naše predanosti kvaliteti
i pogledu unaprijed. Da bi postigli te ciljeve surađujemo aktivno s
priznatim sveučilištima i razvojnim institutima.
502378 HR/BH/XS | 12.2007 | wanted
TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH
Schachermayerstr. 18
A-4021 Linz
Austria
Tel. +43 (0)732 6983 0
Fax +43 (0)732 6983 5353
www.tencate.com
[email protected]
Protective & Outdoor Fabrics
Geosynthetics
Aerospace Composites
Industrial Fabrics
Armour Composites
Grass
PREGLED PROIZVODA GEOSINTETICI
TC_PUE_HR_cp.indd 1
28.11.2007 16:30:18 Uhr
USLUGA I KVALITETA
1
RAZDVAJANJE, FILTRACIJA, ZAŠTITA
Informacije navedene u ovoj brošuri su istinite i točne prema našem najboljem znanju.
Nikakva jamstva ili odgovornosti ne mogu biti povučena na temelju spomenutih informacija.
TS / F / P / Geolon PE
2
PREGLED PROIZVODA
Geosintetici
ARMIRANJE TLA
Rock PEC / Geolon PP / Geolon PET / TenCate Miragrid GX
3
DRENAŽA
DC / Megadrain
4
ZAŠTITA OD EROZIJE
Envirofelt CO / Polymat
5
ODRŽAVANJE CESTA
PGM / PGM-G
NAŠI NAJVIŠI STANDARDI SU CERTIFICIRANI
Certificirani laboratoriji kontrole kvalitete omogućuju nam
provedbu redovitog testiranja proizvoda prema najvišim standardima. Unutarnja kontrola kvalitete i vanjsko osiguranje kvalitete
od strane nezavisnih instituta za ispitivanje garantiraju konstantnu
prvoklasnu kvalitetu TenCate proizvoda. A bespotrebno je napominjati da svi TenCate geosintetici nose oznaku CE.
TRANSFER KNOW-HOW I PRISUTNOST ŠIROM SVIJETA
Unutar naše TenCate Geosintetičke Akademije (GSA) pružamo
našim partnerima i kupcima tehnički know-how i promoviramo
izmjenu iskustava i otvoreni dijalog na širokoj, međunarodnoj
osnovi. Naši mnogobrojni prodajni uredi su baza za bližu suradnju
s lokalnim distributerima. To osigurava pokrivenost tržišta kratkim
rokovima isporuke i efikasnom tehničkom podrškom, specifičnom
za svaku regiju.
OPTIMALNA RJEŠENJA ZA GEOTEHNIČKE PROBLEME
TenCate Vam nudi optimalna rješenja za geotehničke probleme
koja se protežu daleko iznad puste isporuke ovih odličnih materijala! Osnovne komponente takvih rješenja su projekt-specifični
geotehnički projekt, osobna tehnička pomoć na gradilištu i
specifične upute za polaganje.
WWW.TENCATE.COM – ON-LINE INFORMACIJA
Naša Internetska informativna platforma daje vam mogućnost da
naučite više o geosinteticima. FAQ i Lexicon predstavljaju prve
korake. S našim on-line savjetodavnim uslugama doći ćemo do
rješenja za sve vaše specifične probleme. A mi ćemo cijeniti vaše
povratne informacije jer će nam to pomoći da uskladimo naše
usluge preciznije s vašim potrebama. Naš projektni software je
dostupan on-line i na CD-ROM-u.
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZA BUDUĆNOST
Naš je cilj ispuniti i nadmašiti zahtjeve budućnosti. TenCate stoga
investira u istraživanja i neprekidan tehnološki razvoj. Inovativni
proizvodi, optimizacija specifičnih tehničkih svojstava i potraga za
novim primjenama geosintetika dokaz su naše predanosti kvaliteti
i pogledu unaprijed. Da bi postigli te ciljeve surađujemo aktivno s
priznatim sveučilištima i razvojnim institutima.
502378 HR/BH/XS | 12.2007 | wanted
TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH
Schachermayerstr. 18
A-4021 Linz
Austria
Tel. +43 (0)732 6983 0
Fax +43 (0)732 6983 5353
www.tencate.com/geosynthetics
[email protected]
Protective & Outdoor Fabrics
Geosynthetics
Aerospace Composites
Industrial Fabrics
Armour Composites
Grass
PREGLED PROIZVODA GEOSINTETICI
TC_PUE_HR_cp.indd 1
30.11.2007 12:12:56 Uhr
Download

PREGLED PROIZVODA