H
B
ZŽS
N OVI S A D
NE
RTMAN ZA HEMI
EPA
BIOHEMIJU I ZAŠ
JU,
TN
U ŽIVO E SREDI
TIT
UNIVERZITET U NOVOM SADU
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
i
Fondacija Docent dr Milena Dalmacija
D
III MEMORIJALNI NAUČNI SKUP IZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
„DOCENT DR MILENA DALMACIJA“
Sreda, 1. april 2015. godine, 10:00-16:00 časova, predavaonica 14/V,
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine,
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3.
U okviru III Memorijalnog naučnog skupa iz zaštite životne sredine“ Docent dr Milena Dalmacija”,
Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija“ i Departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka
u Novom Sadu organizuju izložbu studentskih radova za idejno arhitektonsko rešenje kapele posvećene
nastradalim studentima. Otvaranje izložbe i dodela nagrada predviđena je za 1. april 2015. godine
u 12 časova u izložbenom paviljonu Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.
Vreme
10:00-10:10
10:10-10:25
10:25-10:40
10:40-10:55
10:55-11:10
11:10-11:45
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-14:10
14:10-14:20
14:20-14:30
14:30-14:40
14:40-14:50
14:50-15:00
15:00-15:10
15:10-15:20
15:20-15:30
15:30-16:00
AGENDA
Predavanje
Otvaranje skupa
Milica Jović: Degradacija triketonskih herbicida primenom unapređenih oksidacionih procesa (I
nagrada Fondacije Docent dr Milena Dalmacija za 2014.)
Vesna Vasić: Prečišćavanje otpadne vode iz procesa proizvodnje bioetanola mikro�iltracijom (II
nagrada Fondacije Docent dr Milena Dalmacija za 2014.)
Dragana Tomašević Pilipović, Milena Dalmacija†, Božo Dalmacija, Đurđa Kerkez, Milena BečelićTomin, Nataša Slijepčević, Srđan Rončević: Potencijalna primena nanomaterijala u tretmanu
kontaminiranog sedimenta (Posebno priznanje Fondacije Docent dr Milena Dalmacija za 2014.)
Đurđa Kerkez, Milena Bečelić-Tomin, Milena Dalmacija†, Dragana Tomašević Pilipović, Božo
Dalmacija, Dejan Krčmar, Srđan Rončević: Tretman mulja zaostalog nakon Fenton procesa (Posebno
priznanje Fondacije Docent dr Milena Dalmacija za 2014.)
POSTER SEKCIJA i pauza za kafu
Otvaranje izložbe studentskih radova realizovanih u okviru Konkursa za idejno arhitektonsko
rešenje kapele posvećene nastradalim studentima i dodela nagrada – Izložbeni paviljon
Rektorata
Koktel
Srđan Rončević, Dejan Krčmar, Emilijan Mohora, Jasmina Agbaba, Jelena Spasojević, Nataša Varga,
Kristiana Zrnić, Božo Dalmacija: Elektrokoagulacija vode izdvojene iz suspenzije sedimenta kanala
DTD Vrbas-Bezdan nakon izmuljivanja
Darko Kuzmanović, Dragan Manojlović, Biljana Dojčinović, Marijana Marković,
Dalibor Stanković, Milica Jović, Goran Roglić: Elektrohemijska degradacija metilensko plavog u
podeljenoj ćeliji primenom BDD elektrode
Marina Šćiban, Dragana Kukić, Jelena Prodanović, Vesna Vasić, Mile Klašnja: Primena ostataka
rezanaca šećerne repe iz procesa proizvodnje bioetanola kao adsorbenata jona teških metala iz vode
Jasmina Nikić, Nikolina Popadić, Ivan Savić, Katarina Njamcul, Jasmina Agbaba, Božo Dalmacija:
Sorpciono ponašanje As(III) i As(V) na novosintetisanim magnetnim materijalima
Malcolm Watson, Aleksandra Tubić, Jasmina Agbaba, Božo Dalmacija: Primena metologije odzivne
površine (RSM) u ispitivanju uklanjanja arsena iz vode procesom koagulacije
Tamara Apostolović, Snežana Maletić, Marko Šolić, Jelena Tričković, Božo Dalmacija: Adsorpcija
metala na karbonizovanom Portland cementu
Nataša Varga, Dejan Krčmar , Božo Dalmacija, Vesna Pešić, Gordana Pucar, Marko Šolić, Jasmina
Nikić: Procena rizika i uticaj specijacije metala na e�ikasnost solarne elektrokinetičke remedijacije
Jelena Spasojević, Snežana Maletić, Srđan Rončević, Jelena Molnar Jazić, Marijana Kragulj Isakovski,
Marko Grgić, Božo Dalmacija: Procena biodostupnosti pirena testom germinacije
Gordana Pucar, Milena Bečelić-Tomin, Đurđa Kerkez, Aleksandra Kulić: Primena modi�ikovane gline
kao katalizatora u foto-Fenton procesu
DISKUSIJA i zatvaranje skupa
* Ostali primljeni radovi biće prezentovani u okviru POSTER SEKCIJE.
http://milenadalmacija.com
Docent dr Milena Dalmacija
(26.10.1984-01.04.2012.)
Docent dr Milena Dalmacija rođena je 26. oktobra 1984. godine u Novom Sadu.
Prirodno-matematički fakultet na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu
životne sredine, smer Diplomirani hemičar – inžinjer za kontrolu kvaliteta i
menadžment životne sredine je upisala 2003. godine, a diplomirala 2007. godine
sa prosečnom ocenom 9,61. 2007. godine upisuje Doktorske studije na istom
fakultetu gde je 2010. godine i odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom
„Procena potencijala remedijacije sedimenta primenom imobilizacionih agenasa“.
Od 2007. godine je uključena u izvođenje nastave na Departmanu za hemiju,
biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
kao istraživač-pripravnik, a zatim i istraživač-saradnik iz naučnih oblasti hemije,
na predmetima: Kvalitet vode za piće, Monitoring životne sredine, Zaštita voda,
Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda, Ekoinženjering i Zagađenje voda.
Osmislila je vežbe iz predmeta Kvalitet vode za piće i Prečišćavanje industrijskih
otpadnih voda saglasno trendovima u oblasti zaštite životne sredine i analitike.
U svojstvu docenta, od marta 2010. godine nastavnik je na predmetima
Izvori i kontrola zagađivanja životne sredine, Zagađenje voda,
Zaštita voda i Kvalitet vode za piće.
Tokom školovanja i daljeg profesionalnog
usavršavanja dobitnik je više nagrada i
priznanja (Univerzitet u Novom Sadu –
nagrada za postignut uspeh u 2003/2004;
Srpsko hemijsko drustvo – specijalno
priznanje za izuzetan uspeh u toku studija
na Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Novom Sadu; Univerzitet u
Novom Sadu – nagrada za postignut uspeh
u toku studija, kao i mnoge druge). Vlada
Vojvodine posthumno joj je dodelila
specijalnu plaketu za ostvarene izuzetne
rezultate u oblasti naučno-istraživačkog
rada od trajnog značaja za razvoj nauke
i visokog obrazovanja u Pokrajini.
ZAUVEK U NAŠEM SEĆANJU...
http://milenadalmacija.com
Download

Memorijalni naučni skup - Fondacija Docent dr Milena Dalmacija