BFS
BROWNFiELD
SERBiA
VP Južna Morava a.d.
Niš
neophodno strateško
partnerstvo
Osnovna delatnost VP Južna Morava A.D., Niš, obuhvata izgradnju hidrotehničkih objekata, rekonstrukcije i opravke
brana, nasipa i kanala, bazena, tunela, osiguranja obala (regulacija vodotoka) i spoljnjeg vodovoda. Preduzeće se
bavi i proizvodnjom materijala za svoju osnovnu delatnost, a proizvodni asortiman obuhvata: lomljeni kamen, rizlu,
filer, kameni agregat, šljunak i pesak. Preduzeće je organizovano u radne jedinice, sektore i službe: Uprava, RJ
Kamenolom Dolac, RJ Šljunkara Mramor, RJ Građevinska operativa, RJ Mehanizacija i RJ Zajedničke službe.
Najveći potencijal za razvoj imaju Kamenolom Dolac i Šljunkara Mramor. VP Južna Morava A.D. potencijalnom
investitoru nudi pravo eksploatacije sirovina, odgovarajuću opremu za obradu i proizvodnju ekspolatisanog
kamena i šljunka, razvijenu tehnologiju proizvodnje i transportne kapacitete. Strateški partner je neophodan da bi se
omogućio finansijski oporavak preduzeća i obezbedila sredstva za revitalizaciju i unapređenje proizvodnje. Najveću
vrednost za potencijalnog investitora predstavlja pravo eksploatacije kamena i šljunka na ove dve lokacije:
Kamenolom Dolac
Proizvodnja građevinskog materijala
Proizvodnja kamenog materijala: lomljeni kamen;
agregat; tampon; rizla, filer, stočna kreda; transport svih
vrsta materijala.
Proizvodnja i ugradnja svih vrsta betona: transport
betona do mesta ugradnje i ugrađivanje betona
betonskom pumpom.
Proizvodnja betonske galanterije: nearmirane i
perforirane betonske cevi; betonske cevi za šahte,
betonski sivi ivičnjaci svih veličina, betonske rigole,
belege, ploče i blokovi.
Šljunkara Mramor
Proizvodnja građevinskog materijala
Eksplotacija prirodnog peska i šljunka
Prerada rečnog šljunka: separisani šljunak, iberlauf,
prevoz svih vrsta materijala.
Proizvodnja i ugradnja svih vrsta betona
galanterije: ugradnja svih vrsta betona, transport
betona do mesta ugradnje, ugrađivanje betona
betonskom pumpom,
Kompletan inženjering za beton.
.
VP Južna Morava A.D., Niš potiče iz 1958. godine, kada je nastala Moravsko-Nišavska vodna zajednica u
Nišu, u cilju zaštite od štetnog dejstva voda, upotrebe voda, iskorišćenja vodnih snaga, zaštite od erozije i
melioracije u slivu. Sa društvenim promenama, od Moravsko-Nišavske zajednice nastalo je vodoprivredno
preduzeće Niš. 1973. godine, preduzeće je spojeno sa vodoprivrednom organizacijom Erozija, kada je
nastala Vodoprivredna organizacija Južna Morava. 1975. godine, iz ovog preduzeća nastale su tri
organizacije: OOUR Vodoprivreda, OOUR Erozija i OOUR Stena. Spajanjem OOUR Vodoprivreda i OOUR
Stena, 1990. godine je nastalo vodoprivredno društveno preduzeće Južna Morava, Niš. Od 2006. godine,
preduzeće posluje pod imenom VP Južna Morava A.D., Niš, kada je 70% kapitala prodato Draganu Čurčiću
iz Beograda. Zbog nepoštovanja ugovornih obaveza kupca i prezaduženja društva, 2010. godine, ugovor
je raskinut od strane Agencije za privatizaciju, a kapital prenet Agenciji. 6. decembra 2010. godine,
doneta je Odluka o restrukturiranju broj 10-5158/10-719/02, koja više nije važeća, u skladu sa nedavnim
zakonskim promenama. Način dokapitalizacije, prodaje pravnog lica ili imovine, u skladu sa iskazanim
interesovanjima investitora, biće definisan prema novom Zakonu o privatizaciji, iz jula 2014. godine.
VP Južna Morava A.D., Niš se nalazi na odličnoj lokaciji, pored autoputa E-75 (Koridor X), što omogućava brz
transport proizvoda na teritoriji cele Srbije i u zemljama u regionu. VP Južna Morava A.D. može da ponudi i
kvalitetne, kvalifikovane ljudske resurse, sa dugogodišnjim iskustvom u primeni proizvodnih tehnologija .
Danas, preduzeće ima 61 zaposlenog.
BFS I BROWNFiELD SERBiA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
VP Južna Morava ad
Poslovno ime: VP Južna Morava A.D., Niš
Status: Aktivno privredno društvo
Pravna forma: Akcionarsko društvo (A.D.)
Sedište: Niš, Vožda Karađorđa 47
www.juznamorava.rs
Zakonski zastupnik: Dejan Ćirić, izvršni direktor
Datum osnivanja: 31.12.1997.
Matični broj: 07173253
PiB: 100501557
Šifra delatnosti: 4291
Naziv delatnosti: izgradnja hidrotehničkih objekata
Vlasnička stuktura: akcijski kapital
Broj zaposlenih: 61
BFS I BROWNFiELD SERBiA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
Grad Niš
Evropska raskrsnica
Grad Niš je ključni industrijski centar i nekadašnji lider u
elektronskoj, mašinskoj i tekstilnoj industriji. Treći je grad po veličini
u Srbiji i drugi po značaju, kad je reč o stranim direktnim
investicijama, od 2008. godine, do danas, grad Niš beleži konstantni
napredak, porast zaposlenosti i životnog standarda. Prepoznatljiv,
jedinstveni ekonomski i kulturni potencijal kojim grad raspolaže,
izaziva veliko interesovanje stranih investitora, što je u Niš dovelo
velike firme kao što su Yura Corporation, Dytech, Sagem,
Yura Eltech i Benetton.
Grad Niš je razvijen regionalni logističko-distributivni centar, sa
dobrom transportnom infrastrukturom, vodovodnom mrežom,
gasnim cevovodom, sistemom daljinskog grejanja, visoko
razvijenom telekomunikacionom mrežom i informacionokomunikacionim tehnologijama.
Niš je univerzitetski grad i obrazovni centar regiona, sa 12 fakulteta i
22 srednje škole i poznatom industrijskom tradicijom, što garantuje
visokokvalitetnu i obučenu radnu snagu.
2010. godine je Odlukom Skupštine grada osnovana Slobodna zona
Jug, koja se prostire se na površini od 28,5 ha, i privredno društvo za
upravljanje Slobodnom zonom. Pogodnosti
koje slobodne zone pružaju svojim korisnicima su brojne,
uključujući i širok spektar olakšica i podsticaja za poslovanje, što
znatno utiče na smanjenje troškova i povećanje profita korisnika.
Zainteresovani investitori mogu da računaju na niz pogodnosti i
direktnu podršku lokalnih vlasti i Kancelarije za lokalni ekonomski
razvoj u pokretanju biznisa, što im omogućava da u najkraćem
mogućem roku završe celokupan proces dobijanja svih potrebnih
dozvola na jednom mestu. Grad Niš nudi izuzetno povoljno
poslovno okruženje, sa velikom mrežom dobavljača
za potrebe različitih industrija, zbog čega predstavlja jednu od
najpoželjnijih destinacija za ulaganje.
Grad Niš je i poznat turistički centar,
sa bogatim kulturno-istorijskim nasleđem.
U ovom gradu rođen je slavni rimski imperator Konstantin Veliki.
BFS I BROWNFiELD SERBiA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
Grad Niš je administrativni centar Nišavskog
okruga, regionalni i logistički centar
jugoistočne Srbije, 235 km od glavnog grada.
Nalazi se na raskrsnici najvažnijih balkanskih
i evropskih puteva, koji povezuju Evropu sa
Bliskim istokom, poznat i kao “kapija istoka i
z a p a d a “. S a B e o g r a d o m j e p ove z a n
autoputem E75 (Koridor 10) i na putu je za
Grčku (396 km od Soluna), Bugarsku (155 km
od So je) i Tursku (986 km od istanbula).
Grad Niš ima funkcionalan međunarodni
aerodrom (Konstantin Veliki, drugi po veličini
putni i kargo centar u Srbiji) i razvijen
železnički saobraćaj (pruga Beograd-NišSolun-Atina i Beograd-Niš-So ja-istanbul).
Luka Smederevo udaljena je 163 km, a Luka
Kladovo 239 km. Najbliži granični prelazi su
sa Bugarskom (100 km) i Makedonijom (160
km).
Mramor
Dolac
separacija, betonska baza
kamenolom, betonska baza
PARCELE SA PRAVOM KORiŠĆENJA
Pravo eksploatacije sljunka
PARCELE SA PRAVOM KORiŠĆENJA
Pravo eksploatacije kamena
Parcela 1./1 - Površina 15,594 m2
Srbijavode Beograd
Parcela 1./3 - Površina 11,425 m2
Srbijavode Beograd
Parcela 2./2 - Površina 3,522 m2
Srbijavode Beograd
Parcela 2./6 - Površina 410 m2
Srbijavode Beograd
Parcela 1827/1, 2 - Površina 77,868 m2
Srbijavode Beograd
Parcela 1./4 - Površina 6,989 m2
kor. Građevinar Niš
Parcela1./5 - Površina 510 m2
kor. Građevinar Niš
Parcela 2./7 - Površina 691 m2
kor. Građevinar Niš
LjUTETiCA 1745 - MAJDAN KAMENA
državna
Površina148,316 m2
Broj objekata 8
Površina pod zgradama 497 m2
Broj objekata 8
Ukupna površina pod objektima 836m
PARCELE U PRiVATNOJ SVOJiNi
LjUTETiCA1458, 1468, 1755, 1756
poljoprivredno zemljište
Ukupna površina 9400 m2
LjUTETiCA 1758, 1692, 1747, 1551, 1540
MAJDAN KAMENA
Ukupna površina 69,039 m2
Broj objekata 4
Površina pod zgradama 1598 m2
BFS I BROWNFiELD SERBiA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
Niš, Vožda Karađorđa
upravna zgrada
PARCELA SA PRAVOM KORiŠĆENJA
gradsko građevinsko zemljište
Parcela 1566
svojina privatnaVP Južna Morava
Objekat poslovnih usluga / 133 m2
Opis tereta: Rešenje iz katastra broj
852-02-8254/2013 od 21.08.2013.
Niš, Bul. 12. februar
radionica i garaže
PARCELA SA PRAVOM KORiŠĆENJA
gradsko građevinsko zemljište
Parcela 1356
Površina 6967 m2
Broj objekata 9
Stambeno posl. zgrada / 214 m2
Opis tereta: Objekat izgrađen bez dozvole
Pomoćna zgrada / 232 m2
Opis tereta: Rešenje iz katastra broj
952-02-11924/2013 od 14.11.2013. 8 / drugi sprat
Zgrada / 230 m2
Opis tereta: Objekat izgrađen bez dozvole
Zgrada / 91 m2
Opis tereta: Objekat izgrađen bez dozvole
Ukupna površina pod objektima 836 m2
BFS i BROWNFiELD SERBiA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
SWOT ANALiZA
Snage
Slabosti
• Proizvodnja koja ima konstantnu tražnju
na tržištu
• Povoljan geografski položaj
• Veliko lokalno i regionalno tržište
• Pravo eksploatacije šljunka i kamena
• Stručna i jeftina radna snaga
• Dobro stanje mehanizacije
• Hipoteka nad jednim delom imovine
• Veliki gubitak i neplaćene obaveze
• Nije obavljena fer procena
• imovine društva
• Sudski procesi sa bivšim radnicima
• Dugogodišnji rad sa gubitkom
Šanse
Pretnje
• Oslobađanje visokog nivoa obaveza kroz
model privatizacije
• Dokapitalizacija od strane strateškog partnera
• Obnova potrebne mehanizacije
• Potpuni prestanak proizvodnje
• Snažna domaća konkurencija
• Produbljivanje finansijske krize, nestabilnost
kurseva i kamatnih stopa
Finansijska analiza za poslovne godine 2012. i 2013. ukazuje da u nekim segmentima dolazi do blagog poboljšanja nansijskog stanja VP Južna Morava A.D.
Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme na početku 2013.godine je 122 miliona dinara. Tokom godine, dolazi do povećanja vrednosti na osnovu
revalorizacije, kao i smanjivanja vrednosti usled prodaje, tako da na kraju godine vrednost nekretnina, postrojenja i opreme iznosi skoro 17 miliona dinara.
Zalihe gotovih proizvoda su se povaćale sa oko 4 miliona na 10,3 miliona dinara, dok se ostale zalihe nisu značajno promenile. Shodno tome, povećavaju se i
potraživanja od kupaca. Značajno je napomenuti da je ovo preduzeće tokom 2013. godine pokrilo svoj gubitak iznad visine kapitala, koji je u 2012. godini
iznosio 7,86 miliona dinara.
Gubitak do visine kapitala je u malom iznosu promenjen u odnosu na 2012.godinu, ali je i dalje značajno visok i iznosi gotovo 260 miliona dinara. Dugoročne
obaveze koje proističu iz dugoročnih kredita su značajno smanjene i one iznose svega 513.000 dinara. Obaveze iz poslovanja su u dalje velike, i blago su
povećane u odnosu na prethodnu poslovnu 2012.godinu, i iznose 105.021 hiljada dinara. Bilans uspeha pokazuje da su značajno povećani poslovni prihodi,
ostvareni prodajom gotovih proizvoda i oni na kraju 2013.godine iznose 119,7 miliona dinara, što je za gotovo 43 miliona više od prethodne, 2012. godine.
Takođe, smanjuje se iznos poslovnih rashoda, tako da poslovni gubitak u 2013.godini iznosi oko 27,7 miliona dinara. Preduzeće ostvaruje i veće nansijske
prihode nego u prethodnoj godini, za iznos od 976.000 dinara. Na kraju 2013.godine, rezultat društva je neto gubitak od 34,2 miliona dinara, što je za 30%
manji neto gubitak u odnosu na prethodnu poslovnu godinu (2012.).
Zakonom o privatizaciji, zajedno sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, stvaraju se uslovi za završetak restrukturiranja i privatizacije u Srbiji. Početkom avgusta
2014. godine u Srbiji je 153 preduzeća bilo u postupku restrukturiranja a 419 u raznim fazama privatizacionog procesa. Novi Zakon o privatizaciji („Službeni glasnik RS“ br.
83/2014) kao krajnji rok za okončanje procesa privatizacije za pravna lica, koja još uvek imaju društveni kapital u strukturi kapitala, predviđa 31. decembar 2015.
godine. Osnovni model privatizacije je prodaja kapitala uz rasterećenje obaveza subjekta privatizacije.
Subjekt privatizacije je u obavezi da izvrši popis i procenu fer tržišne vrednosti celokupne imovine sa stanjem na dan 31. decembar poslednje poslovne godine u skladu sa
propisima o računovodstvu i međunarodnim računovodstvenim standardima i da podatke o popisu imovine i utvrđenoj fer i tržišnoj vrednosti dostavi Agenciji u roku od 45 dana
od dana objavljivanja javnog poziva za prikupljanje pisama o zainteresovanosti.
Pismo o zainteresovanosti potencijalnog investitora mora da sadrži:
a) osnovne podatke o zainteresovanom kupcu, odnosno strateškom investitoru;
b) iskazivanje interesa za određeni subjekat i određeni model privatizacije;
c) predlog indikativne cene, investicionog programa, okvirnog plana poslovanja i broja zaposlenih na neodređeno vreme;
d) druge podatke od značaja određene javnim pozivom.
Agencija predlaže metod privatizacije, mere za rasterećenje subjekta privatizacije kao i početnu cenu u roku od 45 dana od isteka roka za dostavljanje pisma o zainteresovanosti
koji je naveden u javnom pozivu. Metod privatizacije i mere za rasterećenje se pripremaju samo za one subjekte privatizacije za koje je makar jedan potencijalni invetsitor izrazio
zainteresovanost, koju je Agencija ocenila prihvatljivom. Prema zakonu, početna cena za prodaju kapitala, odnosno, imovine iznosi najmanje jednu polovinu od procenjene
vrednosti kapitala, odnosno imovine, a nova početna cena na drugom prikupljanju ponuda i javnom nadmetanju najmanje jednu trećinu od procenjene vrednosti kapitala,
odnosno, imovine.
BFS i BROWNFiELD SERBiA Promocija braun ld lokacija u Srbiji
VP Južna Morava, A.D.
Vožda Karađorđa 47, Niš
Dejan Ćirić, izvršni direktor
Tel: 018/527-608
Faks: 018/527-614
E-mail: offi[email protected]
Grad Niš
Dejana Stefanović Kostić,
Pomoćnica gradonačelnika,
e-mail: [email protected]
tel: +381 64 833 03 77; +381 60 05 111 53;
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Marjana Nedeljkov
Stručni saradnik za normativno-pravne poslove
e-mail: [email protected]
tel: +381 64 833 02 45
Štampanje ove brošure omogućio je američki narod posredstvom Američke agencije za međunarodni razvoj
(USAiD). Development Consulting Group (DCG, d.o.o.) je u potpunosti odgovorna za sadržaj ove brošure, koji ne
mora nužno odražavati stavove USAiD-a ili vlade Sjedinjenih Američkih Država.
Download

Preduzeće VP Južna Morava a.d. Niš