Projekat se delimicno finansira iz sredstava
Evropskog Fonda za Povratak
Kontaktirajte najblizi ured Crvenog Krsta
Kontaktirajte glavni ured za vise informacija, mi cemo vam pomoci
tel. 08-452 46 00
Za azilante koji moraju
napustiti Svedsku
Mreza Svedskog Crvenog Krsta za
povratak
Crveni Krst je:
• Crveni Krst je religiozno i politicki neovisna organizacija koja postoji u
187 zemalja sirom sveta
• Uloga Crvenog Krsta je da spreci u ublazi ljudske patnje - bez obzira gde
se desavaju i bez obzira koga zadese
Serbiska
Svenska Röda Korset, huvudkontoret
Box 17563, Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm
Telefon 08-452 46 00, Fax 08-452 46 01
E-post: [email protected] | Besök vår hemsida www.redcross.se
U Svedskoj ima vise hiljade osoba koje su zatrazile azil, ali mnogi od njih
dobivaju negativan odgovor. Te osobe se veoma cesto obracaju Crvenom
Krstu za pomoc.
Crveni Krst je i ranije radio sa pruzanjem podrske azilantima koji moraju
da se vrate u zemlju iz koje dolaze. Mi nastavljamo sa tim radom u okviru
projekta sa dogorocnim ciljem da taj rad implementiramo u redovnu
delatnost Crvenog Krsta.
Glavni cilj
Da se azilanti, koji mimo svoje volje moraju da napuste Svedsku,
deportuju pod sigurnim i humanim uslovima.
Mreza Svedskog Crvenog Krsta za povratak
nudi sledece:
• Individualno savetovanje i iznalazenje resenja
• Informacija o mogucnostima za dobivanje ekonomske pomoci
• Informacija o situaciji u zemlji iz koje dolazite
(novi zakoni, skola, zdravlje i sigurnost)
• Informacija o projektu i prakticna pomoc pri povratku
• Mi smo tu da cujemo sva pitanja i razmisljanja o VASOJ buducnosti
Ako zelite da stupite u kontakt sa nama, obratite se prvo Crvenom Krstu u
mestu u kojem zivite u Svedskoj, a odatle ce po potrebi, vas predmet biti
upucen nasim expertima za povratak.
Ciljevi projekta
1. Da se azilantima koji moraju da napuste Svedsku, a koji se vracaju
u Irak, Kosovo ili Srbiju, kroz odgovarajucu podrsku olaksa povratak i
poboljsaju uslovi za njihovu socijalnu integraciju.
2. Da se kroz pruzanje osnovne podrske olaksa povratak azilanata koji
dolaze iz Afganistana, Armenije, Libanona, Makedonije, Rusije i Sirije.
3. Svedski Crveni Krst je dio Svedske i Evropske mreze za povratak
sa ciljem da se kroz saradnju olaksa i jos vise razvije i ojaca ova
delatnost.
4. Da se steknu nova znanje o povratku, preprekama i mogucnostima kako
u okviru tako i izvan Crvenog Krsta.
www.redcross.se
Download

Za azilante koji moraju napustiti Svedsku