MONTESORI MATERIJAL
O Mariji Montesori















Rođena 1870. godine u Chiaravelle, Italija.
Od njene treće godine porodica živi u Rimu, školovala se u Rimu.
Interesuje se za prirodne nauke.
1849. godine postala je prva žena lekar
U toku studija radila je u psihijatrijskoj bolnici, sa decom ometenom u razvoju.
U saradnji sa Itardom i Segenom razrađuje materijale za decu sa posebnim
potrebama.
Sve više se bavila pedagogijom.
6. januara 1907. godine otvara prvu "Dečju kuću" u Rimu.
Tražila je novi pristup u obrazovanju i vaspitanju dece.
Od 1909. godine napušta lekarsku praksu i posvećuje se obrazovanju vaspitača i
učitelja.
Njena metoda je prijvaćena u mnogim zemljama, njena dela do 1917. godine
prevedena su na dvanaest jezika.
AMI-Internacionalna Montesori asocijacija - je osnovala 1929. godine.
Neprestano radi, putuje po celoj zemlji.
Posle II. Svetskog rata postepeno se obnavljaju i otvaraju se nekadašnje i nove
Montesori institucije. Dobiva priznanja za svoj rad.
Umire 1952. godine u Norveškoj, planirajući put u Ganu, gde je trebala
podučavati afričke učitelje.
Montesori škole postoje i veoma su cenjene svuda u svetu, a prvu je utemeljila na
naučnim saznanjima Marija Montesori u Rimu 1907. godine. Stogodišnje iskustvo u
radu sa Montesori materijalima potvrdilo je da dete moze da nauči da čita, piše i
računa na isto tako prirodan način kao što uči da hoda i govori.
Marija Montesori je na početku razvila edukativne materijale za podsticanje čula kod
dece sa teškoćama u učenju, a kasnije je razradila i nove koje je koristila u
podučavanju sve dece. Bila je uverena prvo u to da obrazovanje čula omogućuje detetu
da bolje upozna svet oko sebe i drugo, da dete ima potrebu za redom i jasnoćom. Da bi
dete zadovoljilo svoje potrebe poželjno je da mu se nude adekvatni matrijali koji će ga
u tome voditi. Dete apstraktne pojmove treba da opipava, doživljava, miriše... Tako
lakše postaje svesno pojmova i pojava koje ga okružuju.
MONTESORI MATERIJAL U ŠKOLI ‘’DESANKA MAKSIMOVIĆ’’ ČOKOT
Binominalna kocka
Binominalna kocka je materijalni prikaz algebarskog izraza(a plus b). Elementi
jednačine su predstavljeni kockama i prizmama.
Binominalna kocka služi detetu za obavljanje
senzorne aktivnosti vizuelnog razlikovanja boje i
oblika.Ovakav način posredne pripreme za
algebru priprema dete za školu. Binominalna kocka se nalazi u drvenoj kutiji sa
poklopcem
čije su dve susedne strane pričvršćene šarkama tako da se mogu rasklopiti,te
omogućavaju prikaz 8 elemenata u obliku
kocke i prizme,obojenih crvenom,plavom i crnom bojom.
Toplotne pločice
Pri dodiru svaka toplotna pločica odaje različit osećaj toplote. Parovi pločica se koriste
za usavršavanje sposobnosti razlikovanja toplote.
Materijal čini drvena kutija podeljena na 6 pregrada u kojoj se nalazi šest parova
pločica dimenzija 8/4 cm napravljenih od filca,drveta,čelika,stakla,mermera i
plute.
Aritmetičke šipke
Kutija sa geometrijskim ravnima, trougao
Cilindri u boji, plavo
Drvena kutija za upoznavanje pojma količine
Download

MONTESORI MATERIJAL O Mariji Montesori Rođena 1870. godine