AK “Vojvodina”-Novi Sad
21000 Novi Sad Ul.Dimitrija Tucovića 3 Tel/fax. (381)(021) 525-686
www.akvojvodina.rs E-mail:[email protected]
Novi Sad, 29.12.2012.g.
REZULTATI
Mitinga AK „Vojvodina“ (Sve uzrasne kategorije)
Novi Sad, hala 1 novosadskog sajma, Subota. 29.12.2012.godine u 11,00 časova
Atletičari:
Seniori: 92. I stariji
60m prepone (13,72-9,14-1,06-5pr.)
-.
DNS Dodig Dino
93
VNS
-.
DNS Mihajlović Miloš
04
ČUK
-.
DNS Mišković Marko
92
RKG
60m Kvalifikacije
I grupa:
1.
7,13 Huseinbašić Sait
91
BBL
2.
7,33 Slobodan Mirić
92
VŽJ
3.
7,79 Bojić Mladen
91
VNS
-.
DNS Ištvanović Filip
91
CZ
II grupa:
1.
7,26 Blagojević Željko
91
VNS
2.
7,57 Srđanov Dušan
91
VNS
3.
7,70 Davidović Miloš
88
VNS
-.
DNS Jovančević Predrag
92
CZ
III grupa:
1.
7,09 Stanačić Marko
90
CZ
2.
7,18 Anić Lazar
91
RKG
3.
7,49 Pravdić Antun
91
VNS
4.
7,61 Krtinić Mirko
91
VNS
5.
7,94 Nikolajev Sveta
83
ATI
Napomena: Plasman u finale (8) se ostvaruje na osnovu postignutog vremena u grupama
60m Finale
1.
7,08 Huseinbašić Sait
91
BBL
2.
7,09 Stanačić Marko
90
CZ
3.
7,19 Anić Lazar
91
RKG
4.
7,23 Blagojević Željko
91
VNS
5.
7,40 Slobodan Mirić
92
VŽJ
6.
7,47 Srđanov Dušan
91
VNS
7.
7,52 Pravdić Antun
91
VNS
8.
7,55 Krtinić Mirko
91
VNS
Ukupno 60 metara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1500m
3000m
Skok uvis
Skok udalj
Strana 2.
finale
7,08
7,09
7,19
7,23
7,40
7,47
7,52
7,55
Kvalif.
7,13
7,09
7,18
7,26
7,33
7,57
7,49
7,61
7,70
7,79
7,94
Huseinbašić Sait
Stanačić Marko
Anić Lazar
Blagojević Željko
Slobodan Mirić
Srđanov Dušan
Pravdić Antun
Krtinić Mirko
Davidović Miloš
Bojić Mladen
Nikolajev Sveta
91
90
91
91
92
91
91
91
88
91
83
BBL
CZ
RKG
VNS
VŽJ
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
ATI
1.
2.
4:28,1 Tomović Filip
4:48,4 Nikolić Nenad
91
91
VNS
VNS
1.
2.
9:08,0 Kostić Vladimir
9:23,0 Milošev Branko
91
92
SIR
VNS
1.
2.
1.
2.
3.
4.
Skok motkom Seniori
1.
1.
3.
4.
Bacanje kugle 7,260kg
1.
2.
3.
4.
-.
215 Todosijević Miloš
195 Pešić Darko
86
92
6,94
6,81
5,75
5,59
Anić Lazar
Bundalo Aleksandar
Bojović Miroslav
Krtinić Mirko
91
89
87
91
380
380
310
300
Dodig Dino
Pešić Darko
Ilinčić Aleksandar Jovan
Bojić Mladen
93
92
71
91
VNS
Lovćen Cetinje MNE
VNS
VNS
92
93
92
89
04
Lovćen Cetinje MNE
VNS
VNS
VNS
ČUK
14,74 Pešić Darko
12,02 Dodig Dino
11,95 Ris Borislav
9,94 Kuridža Miloš
DNS Mihajlović Miloš
CZ
Lovćen Cetinje MNE
RKG
RUM
CZ
VNS
Stariji juniori: (93/94)
60m prepone (13,72-9,14-0,99-5pr.)
1.
8,58 Milovanović Marko
94
NBG
2.
8,64 Latković Milivoje
94
VNS
3.
9,12 Novicki Petar
94
VNS
-.
DNS Nedić Sima
93
SSM
60 metara kvalifikacije
I grupa:
1.
7,09 Stojanović Aleksandar
93
RKG
2.
7,45 Jevtić Miloš
93
CZ
3.
7,95 Bajić Miloš
94
VNS
-.
DNS Mitić Dušan
94
CZ
-.
DNS Jokić Miloš
94
TŠA
II grupa:
1.
7,53 Tambur Vedran
94
CZ
3.
7,59 Stanojević Stefan
94
VNS
4.
7,89 Mitić Dimitrije
94
CZ
2.
7,54 Miljuš Petar
94
CZ
5.
8,37 Omasta Kristijan
94
ATI
Napomena: Plasman u finale (8) se ostvaruje na osnovu postignutog vremena u grupama
60m Finale
1.
7,09 Stojanović Aleksandar
93
RKG
2.
7,46 Jevtić Miloš
93
CZ
3.
7,50 Miljuš Petar
94
CZ
4.
7,52 Tambur Vedran
94
CZ
5.
7,63 Stanojević Stefan
94
VNS
6.
7,98 Bajić Miloš
94
VNS
7.
8,09 Mitić Dimitrije
94
CZ
-.
DNS Omasta Kristijan
94
ATI
Ukupno 60 metara:
finale
Kvalif.
1.
7,09
7,09 Stojanović Aleksandar
93
2.
7,46
7,45 Jevtić Miloš
93
3.
7,50
7,54 Miljuš Petar
94
4.
7,52
7,53 Tambur Vedran
94
5.
7,63
7,59 Stanojević Stefan
94
6.
7,98
7,95 Bajić Miloš
94
7.
8,09
7,89 Mitić Dimitrije
94
8.
DNS
8,37 Omasta Kristijan
94
Strana 3.
RKG
CZ
CZ
CZ
VNS
VNS
CZ
ATI
Skok udalj
Skok uvis
Skok motkom
Skok udalj
Troskok
Strana 4.
1.
2.
3.
4.
-.
6,69
6,33
6,07
4,91
DNS
Đurić Petar
Milovanović Marko
Savić Arsenije
Omasta Kristijan
Čukorilo Bojan
1.
2.
-.
190 Mitrić Miloš
190 Pešić Dragan
DNS Ljušić Petar
93
94
93
94
93
RUM
NBG
NBG
ATI
ATI
94
93
93
MOR Bar MNE
Lovćen Cetinje MNE
RKG
1.
2.
3.
380 Novicki Petar
300 Pešić Dragan
200 Čukorilo Bojan
94
93
93
VNS
Lovćen Cetinje MNE
ATI
1.
2.
3.
4.
6,89
6,33
6,07
4,91
93
94
93
94
RUM
NBG
NBG
ATI
13,77 Đurić Petar
13,31 Savić Arsenije
93
93
RUM
NBG
7,58
15,67
13,72
11,88
DNS
94
93
93
94
94
CZ
SSM
Lovćen Cetinje MNE
VNS
TŠA
1.
2.
Bacanje kugle 6kg
1.
2.
3.
4.
-.
Đurić Petar
Milovanović Marko
Savić Arsenije
Omasta Kristijan
Mrđenović Aleksandar
Čanković Nikola
Pešić Dragan
Novicki Petar
Prhić Luka
Mlađi juniori: (95/96)
60m prepone (13,72-9,14-0,91-5pr.)
1.
9,95 Trivić Bojan
60 metara-kvalifikacije
I grupa:
1.
7,71 Marković Miloš
2.
7,71 Valentić Strahinja
3.
8,29 Keleč Nemanja
-.
DNS Grnović Aleksandar
II grupa:
1.
7,10 Veličković Aleksandar
2.
7,51 Stojanović Stefan
3.
7,60 Stepanović Marko
4.
7,70 Gojković Nikola
95
SSM
95
95
96
96
CZ
PKI
VNS
NBG
95
95
95
96
CZ
RKG
NBG
VŽJ
Strana 5.
III grupa:
1.
7,35 Mladenović Milan
95 RKG
2.
8,01 Petrović Petar
95 VŽJ
3.
8,15 Radojčić David
97 SOV
Napomena: Plasman u finale (8) se ostvaruje na osnovu postignutog vremena u grupama
60 metara Finale
1.
7,09 Veličković Aleksandar
95
CZ
2.
7,29 Mladenović Milan
95
RKG
3.
7,46 Stojanović Stefan
95
RKG
4.
7,61 Stepanović Marko
95
NBG
5.
7,70 Gojković Nikola
96
VŽJ
5.
7,62 Valentić Strahinja
95
PKI
7.
7,70 Marković Miloš
95
CZ
8.
7,96 Petrović Petar
95
VŽJ
UKUPNO 60 metara
finale
Kvalif.
1.
7,09
7,10 Veličković Aleksandar
95
2.
7,29
7,35 Mladenović Milan
95
3.
7,46
7,51 Stojanović Stefan
95
4.
7,61
7,60 Stepanović Marko
95
5.
7,62
7,71 Valentić Strahinja
95
6.
7,70
7,70 Gojković Nikola
96
7.
7,70
7,71 Marković Miloš
95
8.
7,96
8,01 Petrović Petar
95
9.
8,15 Radojčić David
97
10.
8,29 Keleč Nemanja
96
1000 metara
I grupa
1.
3:01,6 Konstantinović Nenad
95
CZ
2.
3:01,7 Maticki Dario
95
ATI
3.
3:02,1 Begenišić Marko
96
ATI
-.
DNF Ilinčić Boris
95
ATI
II grupa
1.
3:02,0 Dimitrijević Andrej
98
CZ
2.
3:04,1 Ostojić Aleksandar
98
VNS
Ukupno 1000m
1.
3:01,6 Konstantinović Nenad
95
CZ
2.
3:01,7 Maticki Dario
95
ATI
3.
3:02,0 Dimitrijević Andrej
98
CZ
4.
3:02,1 Begenišić Marko
96
ATI
5.
3:04,1 Ostojić Aleksandar
98
VNS
Skok uvis
1.
175 Đorđić Luka
95
SSM
CZ
RKG
RKG
NBG
PKI
VŽJ
CZ
VŽJ
SOV
VNS
Skok udalj
Skok motkom
Strana 6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-.
6,34
6,26
6,22
5,84
5,70
5,27
5,05
DNS
-.
-.
Bezrez
DNS
Troskok
1.
2.
3.
Bacanje kugle 5kg
1.
2.
3.
Valentić Strahinja
Mladenović Milan
Grnović Aleksandar
Stepanović Marko
Mićić Jovan
Keleč Nemanja
Bojković Ivan
Olajoš Andrija
95
95
96
95
96
96
95
95
PKI
RKG
NBG
NBG
RKG
VNS
ATI
ATI
Bojković Ivan
Olajoš Andrija
95
95
ATI
ATI
12,90 Zirojević Vukašin
12,89 Mićić Jovan
11,53 Radojčić David
96
96
97
CZ
RKG
SOV
14,57 Perić Marko
12,71 Đorđić Luka
11,35 Trivić Bojan
96
95
95
CZ
SSM
SSM
97
97
98
97
97
98
97
VNS
RUS
VNS
SIR
ATI
VNS
CZ
97
97
98
98
99
VNS
CZ
VNS
VNS
CZ
98
98
98
97
98
NTB
VNS
VNS
VNS
VNS
Stariji pioniri: (97/98)
60 metara prepone (13,00-8,50.0,84-5pr.) Finale
1.
8,60 Đukić Zaviša
2.
8,92 Budinski Dejan
3.
8,94 Gnip Aljoša
4.
9,00 Koviljac Nemanja
5.
9,42 Vlajić Vladimir
6.
9,56 Mijailović Đorđe
7.
10,32 Rajić Mihajlo
60 metara-kvalifikacije
I grupa:
1.
7,61 Poletanović Miloš
2.
8,42 Sojeski Jovan
-.
DNS Petković Dimitrije
-.
DNS Rudić Siniša
-.
DNS Kovačević Nikola
II grupa:
1.
2.
3.
4.
5.
7,41
7,69
7,75
8,65
9,45
Besnik Ajra
Kajfeš Sandro
Gnip Aljoša
Popov Živan
Keleč Todor
Strana 7.
III grupa:
1.
7,61 Radulović Aleksandar
97
CZ
2.
7,63 Đukić Zaviša
97
VNS
3.
8,03 Seničanin Dejan
97
SOV
4.
8,47 Grudić Luka
98
CZ
Napomena: Plasman u finale (8) se ostvaruje na osnovu postignutog vremena u grupama
60metara Finale
1.
2.
3.
5.
4.
6.
7.
8.
UKUPNO 60 metara
1.
2.
3.
5.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Skok uvis
1.
2.
3.
4.
-.
-.
-.
7,39
7,47
7,67
7,74
7,71
7,94
8,01
8,51
finale
7,39
7,47
7,67
7,74
7,71
7,94
8,01
8,51
195
165
160
140
Bezrez
DNS
DNS
Besnik Ajra
Poletanović Miloš
Radulović Aleksandar
Đukić Zaviša
Kajfeš Sandro
Gnip Aljoša
Seničanin Dejan
Sojeski Jovan
Kvalif.
7,41
7,61
7,61
7,63
7,69
7,75
8,03
8,42
8,47
8,65
9,45
98
97
97
97
98
98
97
97
Besnik Ajra
Poletanović Miloš
Radulović Aleksandar
Đukić Zaviša
Kajfeš Sandro
Gnip Aljoša
Seničanin Dejan
Sojeski Jovan
Grudić Luka
Popov Živan
Keleč Todor
Budinski Dejan
Kajfeš Sandro
Mijailović Đorđe
Vlajić Vladimir
Nedeljković Senando
Rudić Siniša
Halili Jasmin
NTB
VNS
CZ
VNS
VNS
VNS
SOV
CZ
98
97
97
97
98
98
97
97
98
97
98
97
98
98
97
97
98
99
NTB
VNS
CZ
VNS
VNS
VNS
SOV
CZ
CZ
VNS
VNS
RUS
VNS
VNS
ATI
ATI
VNS
CZ
Skok udalj
1.
2.
3.
4.
5.
-.
-.
-.
-.
Bacanje kugle 4kg
1.
-.
-.
Strana 8.
5,78
5,14
5,03
4,82
4,31
DNS
DNS
DNS
DNS
15,52
DNS
DNS
Koviljac Nemanja
Klisarić Stojan
Nedeljković Senando
Poletanović Miloš
Keleč Todor
Kovačević Nikola
Cvetković Nikola
Cvetković Boris
Halili Jasmin
97
98
97
97
98
99
00
01
99
SIR
RUM
ATI
VNS
VNS
CZ
CZ
CZ
CZ
Starčević Milan
Popov Živan
Grubišić Milosav
98
97
97
RUM
VNS
TŠA
99
99
VNS
VNS
99
00
00
00
VNS
FG
SOV
VNS
99
00
99
99
VNS
VNS
VNS
AŠK
00
99
00
99
VNS
VNS
VNS
SOV
Mlađi pioniri: (99/00)
60m prepone (11,50-7,50-0,76-6 pr.)Finale
-.
DNS Vulikić Nikola
-.
DNS Đukić Radoš
60 metara Kvalifikacije
I grupa:
1.
8,90 Đukić Radoš
2.
12,41 Bogovac Aleksandar
-.
DNS Abramović Vasilije
-.
DNS Bojanić Ognjen
II grupa:
1.
8,40 Ninković Igor
2.
10,14 Vukašinović Nebojša
3.
10,67 Kecman Milan
-.
DNS Paunić Aleksandar
III grupa:
1.
8,89 Jović Todor
2.
9,33 Stojšić Ognjen
3.
9,72 Tot Andrej
-.
DNS Radić Blagoje
Napomena: Plasman u finale po vremenima 8 najboljih
60 metara Finale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UKUPNO 60 metara
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Skok uvis
Skok udalj
1.
2.
-.
-.
Strana 9.
8,47
8,93
9,20
9,30
9,78
10,09
10,76
11,25
finale
8,47
8,93
9,20
9,30
9,78
10,09
10,76
11,25
148
125
DNS
DNS
1.
4,71
2.
4,46
3.
4,10
4.
4,04
5.
3,85
6.
3,63
7.
3,56
8.
3,50
-.
DNS
-.
DNS
-.
DNS
Bacanje kugle 3kg mladji pioniri
1.
13,77
2.
12,66
-.
DNS
-.
DNS
Ninković Igor
Jović Todor
Đukić Radoš
Stojšić Ognjen
Tot Andrej
Vukašinović Nebojša
Kecman Milan
Bogovac Aleksandar
Kvalif.
8,40
8,89
8,90
9,33
9,72
10,14
10,67
12,41
99
00
99
99
00
00
99
00
Ninković Igor
Jović Todor
Đukić Radoš
Stojšić Ognjen
Tot Andrej
Vukašinović Nebojša
Kecman Milan
Bogovac Aleksandar
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
FG
99
00
99
99
00
00
99
00
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
FG
Ninković Igor
Knežević Marko
Vulikić Nikola
Ugrica Branko
99
00
99
00
VNS
VNS
VNS
VNS
Đukić Radoš
Jović Todor
Stojšić Ognjen
Tot Andrej
Knežević Marko
Petković Stevan
Vukašinović Nebojša
Savić Srđan
Bojanić Ognjen
Ugrica Branko
Paunić Aleksandar
99
00
99
00
00
00
00
00
00
00
99
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
SOV
VNS
VNS
AŠK
Dimić Vojin
Stričić Nemanja
Radić Blagoje
Srdanović Lazar
99
00
99
02
RUM
RUM
SOV
SOV
Škole atletike A: (01/02)
50m prepone (10,00-6,00-0,40-6pr.) Finale
I grupa:
1.
8,35 Jovković Đorđe
01
2.
8,75 Ćulum Aleksandar
01
-.
DNS Vulikić Marko
02
II grupa:
1.
9,22 Verner Relja
02
2.
9,76 Ilijin Nemanja
02
3.
11,30 Vuković Miloš
01
III grupa:
1.
9,27 Milojević Nikola
01
2.
9,32 Manigoda Strahinja
01
-.
DNF Savić Srđan
01
-.
DNS Balj Mihajlo
01
-.
DNS Svitlica Dušan
02
Napomena: Plasman se odredjuje na osnovu postignutih vremena u grupi
UKUPNO 50m prepone (10,00-6,00-0,40-6pr.)
1.
8,35 Jovković Đorđe
01
2.
8,75 Ćulum Aleksandar
01
3.
9,22 Verner Relja
02
4.
9,27 Milojević Nikola
01
5.
9,32 Manigoda Strahinja
01
6.
9,76 Ilijin Nemanja
02
7.
11,30 Vuković Miloš
01
60 metara Finale po grupama
I grupa:
1.
8,68 Jovković Đorđe
01
2.
9,36 Križnar Nikola
02
3.
9,60 Ćulum Aleksandar
01
4.
14,94 Spasović Stanko
02
-.
DNS Balj Mihajlo
01
II grupa:
1.
10,57 Marčeta Luka
01
2.
10,83 Lukač Aron
01
3.
11,24 Bogovac Dejan
02
4.
11,69 Vuković Miloš
01
-.
DNS Jovanović Aleksandar
02
Strana 10.
NBG
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
SOV
VNS
VNS
NBG
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
NBG
VNS
VNS
LJIS
VNS
VNS
PRZ
FG
VNS
VNS
III grupa:
IV grupa:
Strana 11.
1.
2.
3.
4.
9,02
10,48
11,07
11,69
Vukov Ilija
Svitlica Dušan
Ćurčić Dragan
Klincov Aleksandar
02
02
01
02
1.
9,41 Vraneš Dušan
01
2.
10,19 Gubranski Danijel
02
3.
10,68 Rankov Arsenije
01
-.
DNS Stankov Spasoje
02
UKUPNO 60 metara
1.
8,68 Jovković Đorđe
01
2.
9,02 Vukov Ilija
02
3.
9,36 Križnar Nikola
02
4.
9,41 Vraneš Dušan
01
5.
9,60 Ćulum Aleksandar
01
6.
10,19 Gubranski Danijel
02
7.
10,48 Svitlica Dušan
02
8.
10,57 Marčeta Luka
01
9.
10,68 Rankov Arsenije
01
10.
10,83 Lukač Aron
01
11.
11,07 Ćurčić Dragan
01
12.
11,24 Bogovac Dejan
02
13.
11,69 Vuković Miloš
01
14.
11,69 Klincov Aleksandar
02
15.
14,94 Spasović Stanko
02
Skok udalj iz zone
1.
4,47 Vraneš Dušan
01
2.
4,42 Vukov Ilija
02
3.
3,76 Milojević Nikola
01
4.
3,71 Križnar Nikola
02
5.
3,68 Manigoda Strahinja
01
6.
3,67 Verner Relja
02
7.
3,65 Ilijin Nemanja
02
8.
2,70 Rankov Arsenije
01
-.
DNS Vulikić Marko
02
-.
DNS Savić Srđan
01
Napomene: Nakon treće serije, najboljih 8 ima još po jedan finalni skok
RUM
VNS
PRZ
FG
RUM
SOV
ATI
LJIS
NBG
RUM
VNS
RUM
VNS
SOV
VNS
VNS
ATI
PRZ
PRZ
FG
VNS
FG
LJIS
RUM
RUM
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
ATI
VNS
SOV
Škole atletike B: (03/04)
60 m Finala po grupama
I grupa:
1.
10,15 Zahorjanski Saša
04
2.
10,97 Trkulja Stefan
04
-.
DNS Kovačević Đorđe
04
-.
DNS Tančić Nemanja
04
-.
DNS Ciganović Mlađan
03
II grupa:
1.
10,45 Španjević Luka
03
2.
10,89 Dinić Vuk
04
3.
11,52 Pajić Aleksa
04
4.
11,60 Rankov Aleksa
04
-.
DNS Milić Milan
03
III grupa:
1.
9,42 Simović Dragomir
03
2.
10,08 Bučinac Marko
03
3.
10,53 Talijan Nikola
03
4.
10,87 Vendlener Stefan
03
5.
13,03 Nenin Nikola
03
IV grupa:
1.
9,34 Mišić Nemanja
03
2.
9,88 Šuman Vuk
04
3.
10,67 Popadić Ilija
03
4.
11,19 Malešev Miodrag
03
V grupa:
1.
9,99 Beljanski Marko
04
2.
10,55 Jelić Bogdan
03
3.
11,01 Čordaš Oto
04
4.
12,37 Nenin Aleksa
04
VI grupa:
1.
10,57 Petrović Nikola
04
2.
10,77 Cvejić Vuk
04
3.
13,03 Kremer Jovan
04
-.
DNS Kubanović Marko
03
Napomena: Plasman se odredjuje na osnovu postignutih vremena u grupi
Strana 12.
VNS
RUM
VNS
Sprint
PRZ
VNS
JSP
LJIS
ATI
VNS
VNS
ATI
JSP
VNS
PRZ
Sprint
SSM
VNS
VNS
VNS
JSP
PRZ
PRZ
RUM
PRZ
LJIS
VNS
UKUPNO 60 metara
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Strana 13.
9,34
9,42
9,88
9,99
10,08
10,15
10,45
10,53
10,55
10,57
10,67
10,77
10,87
10,89
10,97
11,01
11,19
11,52
11,60
12,37
13,03
13,03
Škole atletike C: (05 i mlađi)
60 m Finala grupa grupama
I grupa:
1.
11,29
2.
11,57
3.
12,01
4.
13,58
5.
14,55
II grupa:
1.
10,96
2.
11,88
3.
13,11
4.
13,62
-.
DNS
Mišić Nemanja
Simović Dragomir
Šuman Vuk
Beljanski Marko
Bučinac Marko
Zahorjanski Saša
Španjević Luka
Talijan Nikola
Jelić Bogdan
Petrović Nikola
Popadić Ilija
Cvejić Vuk
Vendlener Stefan
Dinić Vuk
Trkulja Stefan
Čordaš Oto
Malešev Miodrag
Pajić Aleksa
Rankov Aleksa
Nenin Aleksa
Nenin Nikola
Kremer Jovan
Basarić Branko
Nešković Bogdan
Bjelić Nemanja
Stanković David
Vukanović Vuk
Janošević Nemanja
Begu Edin
Borić Aleksa
Trajković Ivan
Čenejac Marko
03
03
04
04
03
04
03
03
03
04
03
04
03
04
04
04
03
04
04
04
03
04
Sprint
VNS
SSM
VNS
ATI
VNS
VNS
JSP
JSP
RUM
VNS
PRZ
VNS
JSP
RUM
PRZ
VNS
LJIS
ATI
PRZ
PRZ
LJIS
05
05
06
05
06
JSP
VNS
RUM
JSP
LJIS
05
06
06
06
05
RUM
VNS
LJIS
LJIS
VNS
III grupa:
IV grupa:
V grupa:
VI grupa:
VII grupa:
Strana 14.
1.
2.
3.
4.
-.
11,40 Grahovac Dušan
12,04 Devic Svetosav
12,69 Grahovac Petar
14,41 Ninkov Stefan
DNS Mijanović Bogdan
06
06
06
06
06
VNS
VNS
VNS
LJIS
LJIS
1.
2.
3.
-.
-.
11,82
12,42
18,02
DNS
DNS
05
05
06
06
07
LJIS
LJIS
FG
VNS
VNS
1.
2.
3.
4.
10,33 Vještica Mihajlo
10,86 Blagojević Uroš
11,33 Tančić Stefan
11,74 Janjušević Igor
05
05
06
05
VNS
SSM
Sprint
FG
1.
2.
3.
-.
11,28
12,37
12,64
DNS
05
05
05
06
Indiv Bečej
VNS
VNS
VNS
Bajkučin Mateja
Čurčić Filip
Ćirić Danilo
Dokmanović Veselin
Stopar David
Šimić Konstantin
Mihaljević Marko
Katona Ivan
Zagorac Luka
1.
11,67 Trivuna Veljko
05
VNS
2.
12,12 Vukov Luka
05
LJIŠ
3.
12,51 Injac Marko
05
FG
4.
13,08 Stefanović Miloš
05
LJIŠ
5.
14,85 Rakić Mane
05
FG
Napomena: Plasman se odredjuje na osnovu postignutih vremena u grupi
UKUPNO 60 metara:
1.
10,33 Vještica Mihajlo
05
VNS
2.
10,86 Blagojević Uroš
05
SSM
3.
10,96 Janošević Nemanja
05
RUM
4.
11,28 Šimić Konstantin
05
Indiv Bečej
5.
11,29 Basarić Branko
05
JSP
6.
11,33 Tančić Stefan
06
Sprint
7.
12,37 Mihaljević Marko
05
VNS
8.
11,40 Grahovac Dušan
06
VNS
9.
11,57 Nešković Bogdan
05
VNS
10.
11,67 Trivuna Veljko
05
VNS
11.
11,74 Janjušević Igor
05
FG
12.
11,82 Bajkučin Mateja
05
LJIS
Nastavak UKUPNO 60 metara
13.
11,88
14.
12,01
15.
12,04
16.
12,12
17.
12,42
18.
12,51
19.
12,64
20.
12,69
21.
13,08
22.
13,11
23.
13,58
24.
13,62
25.
14,41
26.
14,55
27.
14,85
28.
18,02
Strana 15.
Begu Edin
Bjelić Nemanja
Devic Svetosav
Vukov Luka
Čurčić Filip
Injac Marko
Katona Ivan
Grahovac Petar
Stefanović Miloš
Borić Aleksa
Stanković David
Trajković Ivan
Ninkov Stefan
Vukanović Vuk
Rakić Mane
Ćirić Danilo
06
06
06
05
05
05
05
06
05
06
05
06
06
06
05
06
VNS
RUM
VNS
LJIŠ
LJIS
FG
VNS
VNS
LJIŠ
LJIS
JSP
LJIS
LJIS
LJIS
FG
FG
89
CZ
Atletičarke:
Seniorke: 92. I starije
60 m prepone (13,00-8,50-0,84-5 pr.) Finale
1.
9,44 Ćirić Maja
60 metara Finale
1.
7,76 Stošić Aleksandra
2.
7,99 Kecman Ksenija
3.
8,01 Ćirić Maja
4.
8,14 Milosavljević Milica
5.
8,45 Živić Milica
6.
9,03 Moravčević Tamara
3000m seniorke
1.
12:08,1 Vranješ Dejana
Skok motkom
1.
220 Moravčević Tamara
Bacanje kugle 4 kg
1.
12,96 Šefčić Dijana
Starije juniorke: (93/94)
60 metara Finale
1.
2.
3.
4.
8,15
8,32
8,34
8,40
Delić Ljiljana
Simić Katarina
Dragičević Ružica
Stamatović Nataša
88
89
89
92
92
91
CZ
BBL BiH Banja Luka
CZ
CZ
CZ
VNS
90
VNS
91
VNS
80
SPS
94
94
95
93
RUM
CZ
RUM
RKG
Skok udalj
Troskok
Strana 16.
1.
2.
1.
Bacanje kugle 4kg
1.
5,06 Delić Ljiljana
4,82 Ćirović Mirjana
94
94
RUM
VNS
11,06
Stamatović Nataša
93
RKG
10,26
Ognjanović Ivana
93
CZ
96
96
95
CZ
VNS
ATI
96
96
96
95
96
95
RKG
CZ
CRV
CZ
RKG
ATI
96
96
98
95
96
98
CZ
VNS
SOV
VNS
VNS
SOV
96
96
96
96
95
CRV
CZ
RKG
RKG
CZ
96
VNS
98
98
SOV
SOV
95
96
CZ
CZ
Mlađe juniorke: (95/96)
60m prepone (13,00-8,50-0,76-5 pr.) Finale
1.
9,53 Orlović Tijana
2.
10,24 Praštalo Sonja
3.
13,60 Vig Barbara
60m Finale
1.
8,02 Simović Ljubica
2.
8,20 Simić Nikoleta
3.
8,23 Kovačević Mlica
4.
8,28 Stojanović Tamara
-.
DNS Milutinović Marija
-.
DNS Vig Barbara
Skok uvis
1.
155 Grujić Marija
2.
150 Praštalo Sonja
3.
140 Milić Ivana
4.
140 Gajinović Branislava
5.
135 Kamasi Sofija
5.
135 Vuletić Katarina
Skok udalj
1.
5,36 Kovačević Milica
2.
5,12 Orlović Tijana
2.
5,28 Simović Ljubica
3.
5,23 Milutinović Marija
6.
4,90 Ognjanović Ivana
Skok motkom
1.
240 Kamasi Sofija
Troskok Ml.juniorke
1.
10,06 Milić Ivana
Bezrez Vuletić Katarina
Bacanje kugle 3 Ml.juniorke
1.
12,32 Ognjanović Jovana
DNS Petrović Nataša
Starije pionirke: (97/98)
60m prepone (13,00-8,00-0,76-5pr) Finale
1.
9,65 Mitov Nađa
97
VNS
2.
9,89 Drobac Dunja
98
VNS
3.
9,99 Bjeković Milica
98
VNS
4.
10,14 Kamasi Atina
97
VNS
60m Kvalifikacije
I grupa:
1.
8,50 Jović Luna Vodana
98
SPS
2.
8,76 Milošević Sara
98
CZ
3.
10,04 Rović LJiljana
98
SOV
II grupa:
1.
8,02 Damjanović Tamara
98
CZ
2.
8,74 Aleksić Anđela
97
RKG
3.
10,09 Knežević Sara
98
SPS
-.
DNS Bogdanović Teodora
98
SOV
III grupa:
1.
8,03 Kovač Anja
98
SOV
2.
8,36 Ilić Jovana
97
SPS
3.
8,51 Milošević Ivana
97
CZ
4.
9,18 Banjac Ivana
98
VNS
IV grupa:
1.
8,19 Gardašević Milica
98
VNS
2.
8,67 Drobac Dunja
98
VNS
3.
9,04 Janjušević Jelena
97
CZ
-.
DNS Milošević Ivana
97
CZ
V grupa:
1.
8,23 Mihajlović Sanja
97
CZ
2.
8,47 Rajda Paula
97
VNS
3.
8,61 Novevski Slavica
98
RUM
4.
8,75 Bjeković Milica
98
VNS
-.
DNS Mulai Katica
98
SOV
Napomena: Plasman u finale (8) se ostvaruje na osnovu postignutog vremena u grupama
60 metara Finale
1.
7,94 Gardašević Milica
98
VNS
2.
8,05 Damjanović Tamara
98
CZ
3.
8,10 Kovač Anja
98
SOV
4.
8,31 Mihajlović Sanja
97
CZ
5.
8,32 Ilić Jovana
97
SPS
6.
8,46 Rajda Paula
97
VNS
7.
8,51 Jović Luna Vodana
98
SPS
8.
8,58 Milošević Ivana
97
CZ
Strana 17.
UKUPNO 60 metara
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
800m Finale
Skok uvis
Skok udalj
Strana 18.
Finale
7,94
8,05
8,10
8,31
8,32
8,46
8,51
8,58
1.
2.
2:42,1
2:42,8
1.
2.
3.
4.
-.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kvalif.
8,19
8,02
8,03
8,23
8,36
8,47
8,50
8,51
8,61
8,67
8,74
8,75
8,76
9,04
9,18
10,04
10,09
Gardašević Milica
Damjanović Tamara
Kovač Anja
Mihajlović Sanja
Ilić Jovana
Rajda Paula
Jović Luna Vodana
Milošević Ivana
Novevski Slavica
Drobac Dunja
Aleksić Anđela
Bjeković Milica
Milošević Sara
Janjušević Jelena
Banjac Ivana
Rović LJiljana
Knežević Sara
98
98
98
97
97
97
98
97
98
98
97
98
98
97
98
98
98
VNS
CZ
SOV
CZ
SPS
VNS
SPS
CZ
RUM
VNS
RKG
VNS
CZ
CZ
VNS
SOV
SPS
Prokopović Marina
Savanović Aleksandra
98
98
SSM
VNS
155
145
145
140
DNS
Ristović Sanja
Avramović Sofija
Mitov Nađa
Beljanski Marijana
Pajtić Alisa
97
98
97
97
98
CZ
CZ
VNS
VNS
VNS
5.48
5,12
4,89
4,81
4,79
4,64
4,29
3,83
Gardašević Milica
Kovač Anja
Stojadinović Marija
Milošević Ivana
Novevski Slavica
Ćosić Dina
Banjac Ivana
Pajtić Alisa
98
98
97
97
98
98
98
98
VNS
SOV
VŽJ
CZ
RUM
CZ
VNS
VNS
Bacanje kugle 3 kg
1.
12,39 Đaković Nataša
2.
10,39 Beljanski Marijana
3.
10,00 Kamasi Atina
4.
9,80 Ristović Sanja
5.
9,49 Slifka Monika
6.
9,44 Stanojčev Danijela
7.
9,13 Bogdanović Teodora
Mlađe pionirke: (99/00)
60m prepone (11,50-7,50-0,76-6 pr.) Finale
1.
9,58 Emini Milica
2.
10,56 Šuša Tamara
3.
10,99 Paunić Tamara
60metara kvalifikacije
I grupa:
1.
9,39 Kutlešić Ana
2.
9,79 Tepavac Ana
3.
9,85 Mitro Aleksandra
4.
9,89 Kisić Katarina
5.
10,01 Milaković Jovana
II grupa:
1.
8,50 Eraković Tamara
2.
9,12 Mijatović Nikolina
3.
9,58 Mitrović Anja
4.
9,91 Dedić Aleksandra
5.
10,44 Kajfeš Radojka
III grupa:
1.
9,00 Bjelić Sonja
2.
9,61 Đorđević Anastasija
3.
10,34 Radaković Marina
IV grupa:
1.
9,03 Popović Nataša
2.
9,31 Talijan Jovana
3.
9,33 Karanović Nataša
4.
9,52 Ždero Jovana
5.
10,27 Uljarević Sofija
V grupa:
1.
9,08 Kovačević Stanislava
2.
9,09 Stanković Nataša
3.
9,51 Vučković Tijana
4.
9,83 Đurđev Maja
5.
9,96 Popović Milica
Strana 19.
97
97
97
97
98
98
98
AAK
VNS
VNS
CZ
AAK
RUM
SOV
99
99
99
VNS
VNS
AŠK
99
00
99
00
00
VNS
SOV
VNS
VNS
VNS
99
99
00
99
00
VNS
CRV
VNS
FG
VNS
99
00
00
RUM
RUM
RUM
99
00
99
99
99
VNS
JSP
VNS
VNS
VNS
99
00
00
00
00
CRV
VNS
VNS
VNS
VNS
60 metara Finale
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
UKUPNO 60 metara
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
600m Finale
1.
2.
3.
4.
Strana 20.
8,50
8,94
9,02
9,08
9,09
9,10
9,24
9,33
Finale
8,50
8,94
9,02
9,08
9,09
9,10
9,24
9,45
1:54,63
2:04,64
2:10,39
2:19,43
Eraković Tamara
Bjelić Sonja
Kovačević Stanislava
Mijatović Nikolina
Popović Nataša
Stanković Nataša
Talijan Jovana
Karanović Nataša
Kvalif.
8,50
9,00
9,08
9,12
9,03
9,09
9,31
9,33
9,39
9,51
9,52
9,58
9,61
9,79
9,83
9,85
9,89
9,91
9,96
10,01
10,27
10,34
10,44
99
99
99
99
99
00
00
99
Eraković Tamara
Bjelić Sonja
Kovačević Stanislava
Mijatović Nikolina
Popović Nataša
Stanković Nataša
Talijan Jovana
Karanović Nataša
Kutlešić Ana
Vučković Tijana
Ždero Jovana
Mitrović Anja
Đorđević Anastasija
Tepavac Ana
Đurđev Maja
Mitro Aleksandra
Kisić Katarina
Dedić Aleksandra
Popović Milica
Milaković Jovana
Uljarević Sofija
Radaković Marina
Kajfeš Radojka
Đurić Ivana
Grujić Željana
Tatar Marija
Živković Milena
VNS
RUM
CRV
CRV
VNS
VNS
JSP
VNS
99
99
99
99
99
00
00
99
99
00
99
00
00
00
00
99
00
99
00
00
99
00
00
01
99
00
00
VNS
RUM
CRV
CRV
VNS
VNS
JSP
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
RUM
SOV
VNS
VNS
VNS
FG
VNS
VNS
VNS
RUM
VNS
JSP
JSP
VNS
ATI
Skok uvis
Skok udalj
Strana 21.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
-.
Bacanje kugle 2kg
1.
2.
3.
4.
5.
140
135
130
120
Emini Milica
Bosnić Darja
Tepavac Ana
Kamasi Lara
99
00
00
00
VNS
VNS
SOV
VNS
4,57
4,50
4,45
4,38
4,31
4,29
4,17
4,15
4,04
4,02
3,90
3,80
3,78
3,78
3,63
3,57
3,56
3,45
DNS
Paunić Tamara
Mijatović Nikolina
Popović Nataša
Eraković Tamara
Kovačević Stanislava
Vučković Tijana
Bosnić Darja
Stanković Nataša
Ždero Jovana
Karanović Nataša
Mitrović Anja
Mitro Aleksandra
Uljarević Sofija
Đurđev Maja
Kajfeš Radojka
Kisić Katarina
Kutlešić Ana
Popović Milica
Stanković Ivana
99
99
99
99
99
00
00
00
99
99
00
99
99
00
00
00
99
00
99
AŠK
CRV
VNS
VNS
CRV
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
VNS
Šuša Tamara
Jovičić Antonija
Cerović Ksenija
Tot Kristina
Ivković Milica
99
99
99
01
01
VNS
CRV
VNS
SOV
SOV
01
01
01
VNS
JSP
JSP
01
01
01
SOV
SOV
VNS
14,23
10,91
9,25
6,32
6,08
Škole atletike A: (01/02)
50m prepone (10,00-6,00-0,40-6pr.) Finale po grupama
I grupa:
1.
9,21 Bašić Nađa
2.
9,35 Išić Anja
3.
9,36 Mitrović Milica
II grupa:
1.
10,30 Ivić Renata
2.
10,54 Vuletić Milica
3.
11,36 Savanović Aleksandra
III grupa:
IV grupa:
V grupa:
VI grupa:
VII grupa:
Strana 22.
1.
2.
3.
-.
-.
-.
1.
2.
3.
-.
-.
10,00 Matić Natalija
10,03 Marković Maja
10,40 Topalović Milica
DNS
DNS
DNS
Lukić Dunja
Dobromirov Lea
Lakić Nora
8,70 Krunić Milica
9,76 Jovković Anastasija
11,07 Ostojić Nađa
DNS
DNS
Otlokan Jovana
Žarković Mia
01
01
01
VNS
SOV
SOV
01
02
02
VNS
VNS
VNS
02
02
02
VNS
NBG
PRZ
01
01
VNS
VNS
1.
10,40 Vuković Isidora
02
2.
11,78 Kondić Jelena
02
Napomena: Plasman se odredjuje na osnovu postignutih vremena u grupi
UKUPNO 50m prepone (10,00-6,00-0,40-6pr.)
1.
8,70 Krunić Milica
02
2.
9,21 Bašić Nađa
01
3.
9,35 Išić Anja
01
4.
9,36 Mitrović Milica
01
5.
9,76 Jovković Anastasija
02
6.
10,00 Matić Natalija
01
7.
10,03 Marković Maja
01
8.
10,30 Ivić Renata
01
9.
10,40 Vuković Isidora
02
10.
10,40 Topalović Milica
01
11.
10,54 Vuletić Milica
01
12.
11,07 Ostojić Nađa
02
13.
11,36 Savanović Aleksandra
01
14.
11,78 Kondić Jelena
02
60 metara Finale
I grupa:
1.
9,00 Mitev Teodora
01
2.
9,66 Mitrović Milica
01
3.
9,89 Trninić Anja
01
4.
10,94 Vuković Isidora
02
5.
11,16 Ostojić Nađa
02
VNS
VNS
VNS
VNS
JSP
JSP
NBG
VNS
SOV
SOV
VNS
SOV
SOV
PRZ
VNS
VNS
RUM
JSP
VNS
VNS
PRZ
II grupa:
III grupa:
IV grupa:
Strana 23.
1.
2.
3.
4.
5.
9,13 Perišić Sonja
9,33 Stefanović Anita
9,42 Šuman Nikolina
11,02 Otlokan Jovana
12,53 Kondić Jelena
01
02
01
01
02
CRV
RUM
SSM
VNS
VNS
1.
2.
3.
-.
9,06 Karajkov Andrea
10,23 Grujić Marija
10,38 Išić Anja
DNS Drinić Biljana
01
01
01
01
VNS
JSP
JSP
SOV
-.
DNS Papić Marija
02
1.
10,29 Jovković Anastasija
02
2.
10,56 Matić Natalija
01
3.
11,81 Savanović Aleksandra
01
Napomena: Plasman se odredjuje na osnovu postignutih vremena u grupi
UKUPNO 60 metara:
1.
9,00 Mitev Teodora
01
2.
9,06 Karajkov Andrea
01
3.
9,13 Perišić Sonja
01
4.
9,33 Stefanović Anita
02
5.
9,42 Šuman Nikolina
01
6.
9,66 Mitrović Milica
01
7.
9,89 Trninić Anja
01
8.
10,23 Grujić Marija
01
9.
10,29 Jovković Anastasija
02
10.
10,38 Išić Anja
01
11.
10,56 Matić Natalija
01
12.
10,94 Vuković Isidora
02
13.
11,02 Otlokan Jovana
01
14.
11,16 Ostojić Nađa
02
15.
11,81 Savanović Aleksandra
01
16.
12,53 Kondić Jelena
02
AAK
NBG
VNS
VNS
RUM
VNS
CRV
RUM
SSM
JSP
VNS
JSP
NBG
JSP
VNS
VNS
VNS
PRZ
VNS
VNS
Skok udalj
Strana 24.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
Škole atletike B: (03/04)
60 m Finala po grupama
I grupa:
1.
2.
3.
4.
-.
II grupa:
1.
2.
3.
4.
5.
III grupa:
1.
2.
3.
4.
5.
4,34
4,32
4,12
4,12
4,07
3,51
3,34
3,34
3,28
3,17
3,01
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
Karajkov Andrea
Bašić Nađa
Perišić Sonja
Krunić Milica
Šuman Nikolina
Trninić Anja
Marković Maja
Otlokan Jovana
Ivić Renata
Topalović Milica
Vuletić Milica
Žarković Mia
Papić Marija
Lakić Nora
Lukić Dunja
Dobromirov Lea
Drinić Biljana
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
01
02
01
VNS
VNS
CRV
VNS
SSM
VNS
SOV
VNS
SOV
SOV
SOV
VNS
AAK
VNS
VNS
VNS
SOV
10,28
10,81
10,87
11,59
DNS
Barišić Nadja
Vejnović Marija
Mihailović Elena
04
03
03
04
03
LJIS
JSP
VNS
PRZ
SOV
10,02
10,52
10,67
10,86
11,75
Jurić Ivona
03
04
04
04
04
VNS
RUM
LJIS
RUM
PRZ
03
03
03
04
04
VNS
RUM
JSP
PRZ
LJIS
10,14
10,19
10,72
10,98
11,67
Zaviša Una
Srdanović Milica
Petrović Jovana
Čabrilo Katarina
Radaković Katarina
Boral Zoe
Zorić Nađa
Božić Ivana
Dončić Anastasija
Ševo Elena
Nikin Nina
IV grupa:
V grupa:
VI grupa:
VII grupa:
VIII grupa:
Strana 25.
1.
2.
3.
4.
-.
10,11
10,70
11,09
11,17
DNS
Paspalj Milica
Kešelj Anastasija
Branić Iva
Kočalka Una
Plavšić Sara
03
04
03
04
03
RUM
PRZ
JSP
PRZ
VNS
1.
2.
3.
4.
5.
10,03
10,21
10,91
11,67
12,59
Ivić Sara
Marić Sandra
Đorđević Anja
Zeremski Ivona
Stošić Sara
04
04
04
04
04
CRV
Sprint
VNS
VNS
VNS
1.
2.
3.
4.
-.
10,59 Aleksić Natalija
10,77 Markov Bojana
11,24 Radan Anđela
12,21 Lakić Sofija
DNS Janjušević Anja
04
03
04
04
03
VNS
LJIS
VNS
VNS
FG
1.
2.
3.
-.
-.
11,77
12,30
12,87
DNS
DNS
03
04
03
04
03
JSP
VNS
LJIS
VNS
FG
Milosavljević Ljubica
Krstonošić Emilija
Pavlović Ida
Gavrilović Dunja
Ilić Ana
1.
10,27 Vasiljev Nina
03
2.
10,35 Pavlović Nađa
04
3.
11,17 Miljević Milana
03
4.
12,11 Borić Milica
04
Napomena: Plasman se odredjuje na osnovu postignutih vremena u grupi
UKUPNO 60 metara:
1.
10,02 Jurić Ivona
03
2.
10,03 Ivić Sara
04
3.
10,11 Paspalj Milica
03
4.
10,14 Zorić Nađa
03
5.
10,19 Božić Ivana
03
6.
10,21 Marić Sandra
04
7.
10,27 Vasiljev Nina
03
8.
10,28 Barišić Nadja
04
9.
10,35 Pavlović Nađa
04
10.
10,52 Petrović Jovana
04
VNS
RUM
PRZ
LJIS
VNS
CRV
RUM
VNS
RUM
Sprint
VNS
LJIS
RUM
RUM
Nastavak UKUPNO 60 metara
11.
10,59
12.
10,67
13.
10,70
14.
10,72
15.
10,77
16.
10,81
17.
10,86
18.
10,87
19.
10,91
20.
10,98
21.
11,09
22.
11,17
23.
11,17
24.
11,24
25.
11,59
26.
11,67
27.
11,67
28.
11,75
29.
11,77
30.
12,11
31.
12,21
32.
12,30
33.
12,59
34.
12,87
Škole atletike C: (05 i mlađe)
60 m Finala po grupama
I grupa:
1.
12,00
2.
12,43
3.
12,97
4.
12,98
-.
DNS
II grupa:
1.
11,31
2.
12,20
3.
12,63
4.
14,44
5.
15,67
Strana 26.
Aleksić Natalija
Čabrilo Katarina
Kešelj Anastasija
Dončić Anastasija
Markov Bojana
Vejnović Marija
Radaković Katarina
Mihailović Elena
Đorđević Anja
Ševo Elena
Branić Iva
Kočalka Una
Miljević Milana
Radan Anđela
Zaviša Una
Nikin Nina
Zeremski Ivona
Boral Zoe
Milosavljević Ljubica
Borić Milica
Lakić Sofija
Krstonošić Emilija
Stošić Sara
Pavlović Ida
Milosavljević Mila
Kojović Anđela
Žigić Tara
Klisarić Sofija
Stopar Helena
Marković Dragana
Ristić Ana Sara
Bukumirić Dunja
Tatić Tamara
Stojković Una
04
04
04
03
03
03
04
03
04
04
03
04
03
04
04
04
04
04
03
04
04
04
04
03
VNS
LJIS
PRZ
JSP
LJIS
JSP
RUM
VNS
VNS
PRZ
JSP
PRZ
PRZ
VNS
PRZ
LJIS
VNS
PRZ
JSP
LJIS
VNS
VNS
VNS
LJIS
05
06
05
06
08
JSP
PRZ
VNS
RUM
05
05
05
05
07
VNS
SOV
VNS
JSP
PRZ
LJIS
III grupa:
IV grupa:
Strana 27.
1.
2.
3.
4.
5.
10,75
11,72
11,90
14,04
14,31
Šulava Dunja
Kajfeš Natalija
Lalić Ema
Tajdić Mina
Kremer Nikolina
05
05
05
07
06
1.
11,52 Žemberi Nina
05
2.
11,86 Josimov Nevena
05
3.
16,19 Krunić Teodora
07
-.
DNS Tančić Sara
06
-.
DNS Stefanovic Teodora
05
Napomena: Plasman se odredjuje na osnovu postignutih vremena u grupi
UKUPNO 60 metara:
1.
10,75 Šulava Dunja
05
2.
11,31 Marković Dragana
05
3.
11,52 Žemberi Nina
05
4.
11,72 Kajfeš Natalija
05
5.
11,86 Josimov Nevena
05
6.
11,90 Lalić Ema
05
7.
12,00 Milosavljević Mila
05
8.
12,20 Ristić Ana Sara
05
9.
12,43 Kojović Anđela
06
10.
12,63 Bukumirić Dunja
05
11.
12,97 Žigić Tara
05
12.
12,98 Klisarić Sofija
06
13.
14,04 Tajdić Mina
07
14.
14,31 Kremer Nikolina
06
15.
14,44 Tatić Tamara
05
16.
15,67 Stojković Una
07
17.
16,19 Krunić Teodora
07
RUM
VNS
JSP
PRZ
LJIS
VNS
PRZ
VNS
Sprint
LJIS
RUM
SOV
VNS
VNS
PRZ
JSP
JSP
VNS
PRZ
JSP
VNS
RUM
PRZ
LJIS
PRZ
LJIS
VNS
Download

Mitinga AK „Vojvodina“ 29.12.2012.