O NAMA
Preduzeće "ZIMPA" a.d. osnovana je 1948. godine i za to vreme je izgradila poziciju lidera u proizvodnji metalnih
proizvoda na našem tržištu i postala je jedna od vodecih konpanija na Balkanu u proizvodnji sigurnosne opreme.
Proizvodni procesi su unapređeni novom opremom sa najsavremenijim tehnologijama - najnoviji laseri za secenje
metala laserskim snopom, numeričke mašine i prese, automatska i najsavremenija linija za plastifikaciju... Prihvaćena nova poslovna filozofija, novi informacioni sistem, stručnosti i obuke kadrova, višestruko povećanje produktivnosti
i upečatljivo bolji kvalitet svrstavaju "ZIMPU" u jednu od vodećih kompanija ove vrste u regionu.
Posedujemo standard ISO 9001:2000, kao i ostale ateste koji se odnose na sigurnost proizvoda kompatibilnih sa
standardima EU o bezbednosti proizvoda.
Naša specijalnost je izrada sigurnosne opreme koja obezbeđuje visok stepen bezbednosti pri čuvanju novca i
ostalih vrednosti. Proizvodni program čini veliki broj čeličnih kasa različitih dimenzija, blagajničke kase, trezorska
vrata, sefovi za iznajmljivanje, ormani sa fahovima i ostala oprema neophodna za opremanje banaka i ostalih
finansijskih institucija.
Pored navedenog standardni proizvodni program i delatnosti čini opremanje magacinskih i skladišnih prostora, uslužno sečenje i plastificiranje metala, sigurnosna stanska vrata, hotelske kasete, metalna galanterija (garderobni ormani,
kancelarijski nameštaj, industrijska i arhivska oprema...), reklamne police, proizvodi po specijalnim porudžbinama i sl.
Naši redovni poslovni partneri su najveće kompanije u regionu.
ZIMPA
1
SIGURNOSNA OPREMA
Kase K serije
Kase oznake K prilagođene su širokoj nameni. Gornji deo kase izveden je sa duplim
zidovima između kojih se nalazi specijalna masa otporna na mehanička razaranja i
požar.
U korisnom prostoru gornjeg dela smešten je mali trezor. Zatvaranje se vrši masivnim
vratima, a njihovo zabravljivanje omogućuje dvosmerni mehanizam sa sigurnosnim
bravama.
Za K-301 mehanizam za zabravljivanje sadrži jednu, a za K-302 dve sigurnosne brave.
Donji deo kase je sa jednostrukim zidovima, a zatvara se lakim vratima koja se zabravljuju cilindričnom bravom.
Standardna boja:
K-SERIES
RAL 7035 (siva)
Mogućnost izrade bojama po porudžbini van standardnog programa po RAL karti
MODEL
K-301
K-302
K-502
K-750
K-1000
K-1400
K-1500
ŠIRINA
530
530
600
650
700
800
1200
VISINA
1228
1228
1300
1400
1400
1600
1800
DUBINA
440
440
650
600
600
700
650
TEŽINA
290
290
500
750
1000
1400
1500
ZAPREMINA
0.07
0.07
0.14
0.245
0.294
0.377
0.716
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(m3)
Blagajnička kasa BK-2
Blagajnička kasa BK-2 sa elektronskom bravom (proizvođač „Kaba-Mauer“ Nemačka) je namenjena za opremanje
radnih mesta u finansijskim ustanovama, a može se koristiti i na drugim mestima gde se prikuplja novac i radi sa njim.
Konstrukcija je prilagođena lakoj ugradnji u radne pultove blagajničkih radnih mesta. Prostor kase sastoji se iz sigurnosnog dela i dela za manipulisanje i rad sa novčanicama u toku radnog vremena. Sigurnosni deo je izveden od
kvalitetnih čeličnih profila.
Zatvaranje sigurnosnog dela vrši se masivnim vratima učvršćenim u dve tačke šarkama, koje omogućuju lako otvaranje. Zabravljivanje vrata omogućuje dvosmerni sigurnosni mehanizam koji se blokira pouzdanom elektronskom
sigurnosnom bravom sa odloženim otvaranjem (time delay) od 0-90 min. Vreme za otvaranje se može programirati
na razdoblje od 1-9 min. sa korakom od 1 min.
MODEL
BK-2
ŠIRINA
450
VISINA
650
DUBINA
550
TEŽINA
60
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
Standardna boja:
2
ZIMPA
RAL 7035 (siva)
BK-2
SIGURNOSNA OPREMA
Kase K-10 N/B sa biometrijskim čitačem
Svojom robusnom konstrukcijom obezbeđuje visok stepen bezbednosti pri čuvanju novca i ostalih vrednosti. Pogodna je za korišćenje u bankama, poštama,
kao i ostalim ustanovama koje imaju potrebe za čuvanjem velikih vrednosti.
Nalazi se u III stepenu sigurnosti po EN 1143-1 i po PLUTO, MABISZ.
Zabravljivanje vrata vrši se četvorosmernim mehanizmom sa tri povezane brave: ELEKTRONSKA CODE - COMBY B “KABA-MAUER“ BRAVA (zemlja porekla Nemačka), BRAVA SA BIOMETRIJSKIM ČITAČEM OTISKA PRSTA SOYAL
AR-821 EF I MEHANIČKA SIGURNOSNA BRAVA „KABA-MAUER“ VDS KLASE II.
Elektronska brava Code - Comby B „Kaba-Mauer“ je pouzdana sigurnosna brava
sa mogućnošću odloženog vremenskog otvaranja u trajanju od 0-90 min. Brava
može funkcionisati u tri različita moda: Paralelni mod (otvaranje pomoću primarne
ili sekundarne šifre), Delegirani dualni mod (otvaranje pomoću primarne i dvostruke šifre (princip saključarstva)) i Pravi dualni mod (otvaranje kase pomoću
dvostruke šifre (princip ključarstva).
K-10 N/B
OPIS
VISINA
(mm)
ŠIRINA
(mm)
DUBINA
(mm)
KORISNO
(m3)
TEŽINA
(kg)
K-10N/B
1390
790
830
0.5
1000
Mogućnost izrade bojama po porudžbini van standardnog programa po RAL karti
Kase KN serije
Kase KN serije su po svojim dimenzijama i obliku prilagođene širokoj primeni u
manjim ili većim trgovačkim objektima, bankama, poštama i ostalim ustanovama koje imaju potrebe za čuvanjem velikih vrednosti i poverljivih dokumenata.
Izrađene su od čeličnih limova sa duplim zidovima, između kojih se nalazi ispuna otporna na mehanička razaranja i požar.
U zavisnosti od modela u gornjem delu može biti smešten mali trezor sa cilindar
bravicom, za poverljivu dokumentaciju i pečate. Zatvaranje se vrši masivnim
vratima, a njihovo zabravljivanje omogućuje četvorostrani mehanizam sa dve
sigurnosne mehaničke brave.
Model kase 3N se isporučuje sa jednom pomičnom policom, kase 5N i 7N sa
dve pomerljive police, kasa 10N sa tri pomerljive police i kase K-15N i K-2ND
(dvokrilna ) isporučuju se sa četiri pomerljive police.
KN SERIES
MODEL
K-3N
K-5N
K-7N
K-10N
K-15N
K-20ND
ŠIRINA
690
690
790
790
790
1580
VISINA
820
1120
1240
1390
1890
1890
DUBINA
550
550
650
830
830
830
TEŽINA
350
500
700
1000
1400
2000
ZAPREMINA
0.11
0.17
0.31
0.5
0.7
1.48
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(m3)
ZIMPA
3
SIGURNOSNA OPREMA
Sef SPP-1
Izrađen je od čeličnih limova sa duplim zidovima između kojih se nalazi specijalna
masa otporna na mehanička razaranja i
požar. Vrata se izrađuju od čeličnih ploča
i limova, koji formiraju zatvoren kutijasti
profil ispunjen armiranim betonom.
MODEL
SPP-1
ŠIRINA
500
VISINA
1300
DUBINA
470
TEŽINA
500
MODEL
ČS
ŠIRINA
470
VISINA
580
DUBINA
440
TEŽINA
150
MODEL
NS-6
ŠIRINA
430
VISINA
490
DUBINA
400
TEŽINA
65
(mm)
(mm)
Zabravljivanje se vrši dvosmernim mehanizmom koji je snabdeven sa sigurnosnom elektronskom bravom. Sigurnosna
elektronska brava je tipa CODE-COMBY
„KABA-MAUER“, Nemačka.
(mm)
(kg)
SPP-1
Sef ČS-151, ČS-152
Čelični sefovi namenjeni su čuvanju dokumenata i vrednosnih papira. Dimenzije
i oblik su mu tako prilagođeni da se može
koristiti u svim ustanovama i stanovima,
gde se javlja potreba za čuvanjem vrednosti.
(mm)
(mm)
(mm)
Izrađen je od čeličnog lima sa duplim zidovima između kojih se nalazi specijalna
masa otporna na mehanička razaranja i
požar. Zabravljivanje se vrši dvosmernim
mehanizmom koji je snabdeven sigurnosnom bravom.
ČS-152
(kg)
NS-6
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
Nameštajni sef NS-6
Nameštajni sef NS-6 izrađen je od čeličnih limova sa zidovima debljine 2 mm, između kojih se nalazi ispuna otporna
na mehanička razaranja i požar.
Sef je termoizolovan sa vratima od 8 mm, sadrži mali trezor. Stepen bezbednosti proizvoda se svrstava u kategoriju
B, razred S2, po evropskom standardu EN 14450, preporuka saveza osiguravajućih društava Mađarske MABISZ.
Standardna boja:
RAL 9001 (bela)
RAL 7035 (siva)
RAL 3020 (crvena)
RAL 5005 (plava)
Mogućnost izrade bojama po porudžbini van standardnog programa po RAL karti
4
ZIMPA
RAL 9005 (crna)
SIGURNOSNA OPREMA
Hotelske kasete HK
Hotelska kaseta ima prevashodnu namenu zaštite novca i dragocenosti hotelskog gosta. Snabdevena je bravicom
koja obezbeđuje kasetu od lakog otvaranja. Dva otvora u dnu kasete omogućuju pričvršćivanje iste za objekat u koji
se ugrađuje. Takođe, opciono se može ugraditi elektronska brava sa šifrom i biometrijskim čitačem.
Kaseta je izrađena od čelika sa odličnim mehaničkim svojstvima.
MODEL
HK-1
HK-2
HK-3
ŠIRINA
250
260
330
VISINA
152
152
152
DUBINA
180
210
250
TEŽINA
3.85
5.1
6.9
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
HK-SERIES
Kaseta za novac KN
Namenjena je za deponovanje i prenošenje novca, nakita i drugih vrednosti. Naročito je pogodna za raznošenje i podelu novca na terenu. Izrađena je od čeličnog lima sa cilindar bravom i ručkom za nošenje. Opciono se može ugraditi
i elektronska brava
Veće kasete mogu imati uložak za sitan novac koji se po potrebi može vaditi. Standardna izrada je u tri veličine, a
moguća je izrada i po posebnim zahtevima naručioca.
MODEL
KN-1
KN-2
KN-3
ŠIRINA
150
250
350
VISINA
120
200
300
DUBINA
250
350
500
(mm)
(mm)
(mm)
KN-1
Hotelska kaseta
Hotelska kaseta ima prevashodnu namenu zaštite novca i dragocenosti hotelskog gosta. Dimenzije kasete dozvoljavaju da se u
njenoj unutrašnjosti može smestiti lap top računar, foto aparat...
Snabdevena je bravicom koja
obezbeđuje kasetu od lakog
MODEL
otvaranja. Dva otvora u dnu
ŠIRINA
kasete omogućuju pričvršći(mm)
vanje iste za objekat u koji
VISINA
se ugrađuje. Takođe, opciono
(mm)
se može ugraditi elektronska
brava sa šifrom i biometrijskim
DUBINA
(mm)
čitačem.
Kaseta je izrađena od čelika
sa odličnim mehaničkim svojstvima.
Standardna boja:
RAL 9001 (bela)
HK-S1
RAL 7035 (siva)
536
236
Hotelska kaseta HK-S1
370
RAL 3020 (crvena)
RAL 5005 (plava)
RAL 9005 (crna)
Mogućnost izrade bojama po porudžbini van standardnog programa po RAL karti
ZIMPA
5
SIGURNOSNA OPREMA
Zidni trezor ZT-1, ZT-2, ZT-3
Namenjen je za čuvanje manjih predmeta od vrednosti, napravljeni su od čelika. Trezori se zatvaraju vratima koje
imaju šarke sa unutrašnje strane koje dozvoljavaju otvaranje za 105 stepeni.
Mehanizam za zatvaranje vrata je ugrađen u vrata i blokira se specijalnom mehaničkom bravom sa ključem. Po želji
kupca može se u trezore ugraditi mehanizam koji otvara vrata pomoću šifre. Zbog ugradnje trezora u zid, izbor zavisi
od debljine istog u koji će biti ugrađen.
MODEL
ZT-1
ZT-2
ZT-3
ZT-4
ŠIRINA
360
420
500
400
VISINA
240
350
390
600
DUBINA
195
195
250
250
Težina
16
24
25
40
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
ZT-SERIES
Podni sef
Podni sef pre svega je namenjen
MODEL
PS-1
za čuvanje dragocenosti i novčanih
sredstava.
ŠIRINA
450
(mm)
Konstruktivno je predviđen za
ugradnju u podove benziskih staVISINA
450
(mm)
nica, kockarnica, motela, privatnih
stambenih objekata itd.
DUBINA
350
Po želji kupca moguća je i usluga
(mm)
montaže. Minimalne dimenzije otvoTEŽINA
35
ra za ugradnju su: 500 x 500 x 500
(kg)
mm.
Podni sef je napravljen od kvalitetPS-1
nih čeličnih limova odgovarajućih debljina. Dimenzija korisnog prostora je
450 x 450 x 350 mm.
Donji poklopac podnog sefa je opremljen bravom. Neometan pristup bravi bilo kojim priručnim alatom konstruktivno
je onemogućen. Podni sef je kvalitetno antikorozivno zaštićen dok su poklopci cinkovani.
Dnevno noćni trezor DNT
Dnevno noćni trezor izveden je tako da omogućuje jednostavno i lako deponovanje i predaju novca u trezor poslovne
banke u svakom trenutku u toku 24 h.
Trezor se ugrađuje tako da je dostupan korisnicima nezavisno od toga da
li je u toku radno vreme poslovne banke. Mesto ugradnje su uglavnom fasadni zidovi objekta ili drugi zidovi koji su sve vreme dostupni korisnicima.
Deponovanje sadržaja u trezor se vrši tako što korisnik svojim ključem deblokira sigurnosnu bravu, čime je obezbedio da se vrata trezora mogu otvoriti. Otvaranjem vrata dnevno-noćnog trezora pokreće se sigurnosni obrtni
bubanj i dovodi ležište za vreću sa sadržajem u položaj za ulaganje istog.
Ulaganjem vreće sa sadržajem u ležište sigurnosnog obrtnog bubnja stekao se uslov za zatvaranje vrata dnevno-noćnog trezora. Zatvaranjem
vrata aktivira se mehanizam sigurnosnog obrtnog bubnja za ugao koji je
potreban, da bi se vreća sa sadržajem, koja je uložena, gravitacionom
silom transportovao kroz sprovodni kanal do sabirnog mesta.
Pri zatvorenim vratima dnevno-noćnog trezora, korisnik ključem zabravljuje sigurnosnu bravu, čime je postupak ulaganja okončan. Dnevnonoćni trezor se sastoji iz četri osnovna sklopa i to: kućište, sigurnosna
vrata sa mehanizmom za zabravljivanje, sigurnosnim obrtnim bubnjem i
DNT
sprovodnim kanalom.
6
ZIMPA
SIGURNOSNA OPREMA
Orman sa fahovima
Orman sa fahovima izrađen je od
hladno valjanog ( dekapiranog ) lima i
kutijastih profila.
Snabdeven je sa jednim ili dvoja
vrata sa centralnim zaključavanjem.
Vratanca faha izrađena su od nerđajućeg lima sa ugraviranim brojem. Isti
broj se nalazi u samom fahu i služi za
indetifikaciju pri odlaganju izvoda od
strane službenika.
Vratanca faha snabdevena su cilindar
bravicom čiji su ključevi kod korisnika.
Sefovi za iznajmljivanje (depozit sefovi)
Glavne odlike naših sefova za iznajmljivanje su pouzdanost, precizna izrada i dopadljiv dizajn.
Namenjeni su za odlaganje i čuvanje dragocenosti, vrednosnih papira i sl.
Projektovani su u modularnom sistemu što obezbeđuje maksimalno iskorišćenje trezorskih prostora i mogućnost
nadgradnje tj. proširenja kapaciteta.
Servis i popravka obezbeđeni su u roku od 24 časa po prijavi eventualnog kvara ili oštećenja.
Dimenzije vrata malih sefova su 75 mm što povećava visinu kasete u unutrašnjosti sefa i ostavlja više prostora za
ostavljanje vrednosti.
U kasetu koja je u unutrašnjosti sefa bez problema staje fascikla formata A4.
Na vratima postoje posebni otvori za ključ koji koristi korisnik sefa i za ključ koji koristi službenik banke što omogućuje
totalnu diskreciju i sigurnost za korisnika. Sefovi su optimalne visine od 1900 mm što omogućuje olakšanu upotrebu
i za klijente niže rastom.
Mogućnost softverskog praćenja otvaranja vratanaca.
ZIMPA
7
SIGURNOSNA OPREMA
Protiv požarna vrata PPV-60
Protiv-požarna vrata se izrađuju od čeličnog profila i lima sa termoizolacionom ispunom i odgovarajućom antikorozivnom zaštitom. Vrata su premazana specijalnom bojom koja u dodiru sa plamenom ekspandira stvarajući sloj debljine
oko 10 mm, koji pojačava vatrootporna svojstva.
Termoizolaciona ispuna je višeslojne sendvič konstrukcije. Slojevi se definišu prema traženoj protivpožarnosti. Na
vrata je zalepljena traka koja se u dodiru sa plamenom širi zatvarajući otvore, što onemogućava prolaz dimu.
Limovi vrata su fizički razdvojeni čime se poboljšavaju vatrootporna svojstva . Vrata se opremaju pripadajućim okovom koji se sastoji od brave za protiv požarna vrata iz tri dela, uloška sa ključem i kvakom.
Opciono, na vrata se postavlja uređaj za samozatvaranje vrata. Ako je uređaj sa elektromagnetom, vrata mogu biti
stalno otvorena, a u slučaju požara isključenjem električne energije vrata se sama zatvaraju.
Sigurnosna stanska vrata
Sigurnosna stanska vrata se sastoje iz tri osnovna konstruktivna elementa:
vrata, štok i brava sa pomoćnim mehanizmom. Izrađena su od jake čelične
konstrukcije.
Unutrašnjost vrata ispunjena je termoizolacionim materijalom. Frontalne
površine su obložene furniranim panelom u nijansi po izboru klijenta. Bočno
vrata su obložena maskom od čeličnog lima. Sa zadnje bočne strane vrata
postavljena su tri fiksna šipa.
Brava sa dva pomoćna mehanizma omogućuje ravnomeran izlazak šest
klipova na prednjoj bočnoj strani vrata, koji služe da obezbede sigurnu vezu
vrata i štoka. Hod klipova je 40 mm i ostvaruje se sa četiri okretaja ključa.
Brava poseduje radni klip koji se može okretati kuglom za otvaranje vrata
ili ključem.
Ovakvo konstrukciono rešenje omogućuje automatsko zaključavanje (bez
ključa). Svi elementi brave i pomoćnog mehanizma zaštićeni su cinkovanjem ili niklovanjem zavisno od njihove funkcije. Vrata pored protiv-provalne otpornosti poseduju i protiv-požarnu otpornost.
MODEL
SV-I-8
SV-I-8
ŠIRINA
800
900
VISINA
2025
2025
TEŽINA
100
100
(mm)
(mm)
(kg)
8
ZIMPA
SV-SERIES
SIGURNOSNA OPREMA
Trezorska vrata TV
Vrata su u V stepenu sigurnosti po međunarodnom standardu EN-1143-1 izrađena su od najkvalitetnijih čelika koji su
otporni na habanje i temperaturne uticaje.
Unutrašnjost vrata je višeslojna i sastoji se od kombinacije materijala koji onemogućavaju prodiranje u unutrašnjost
trezora do sada poznatim sredstvima.
Za slučaj pokušaja nasilnog otvaranja, bilo mehaničkim eksplozivom ili plamenikom automatski se blokira ceo mehanizam na više mesta istovremeno.
Zabravljivanje vrata ostvaruje se sa 12 klipova (6 pokretnih i 6 nepokretnih tzv. mrtvih klipova sa zadnje strane vrata).
Površinski se zaštićuju kvalitetnim bojama a mogu bitiI obložena i nerđajućim limom po želji kupca.
MODEL
VISINA
ŠIRINA
TEŽINA
TV-L
2100
110
500
TV-12
2350
1500
850
TV-15
2350
1500
1500
TV-20
2400
1600
3800
TV-28
2400
1600
4500
TV-36
2450
1700
5500
TV-46
2450
1700
7000
(mm)
(mm)
(kg)
TV-15
ZIMPA
9
BIRO OPREMA
Arhivski orman AO-1800, AO-2000
(sa i bez trezora)
Izrađen je od čeličnog lima sa odličnim mehaničkim svojstvima. Zabravljivanje se vrši dvosmernim mehanizmom koji se
osigurava cilindar bravom, a nalazi se u desnom krilu vrata.
Namenjen je za odlaganje i čuvanje dokumentacije. Radi se u
dve varijante sa trezorom i bez trezora kao i dve visine 1800
mm i 2000 mm.
Snabdeven je metalnim policama koje se mogu podešavati
na željenu visinu.
Opciono se može ugraditi i elektronska brava
MODEL
AO-1800
AO-2000
AO-2000/8
ŠIRINA
940
940
800
VISINA
1800
2000
2000
DUBINA
450
450
450
TEŽINA
125
150
100
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
OTVORENI ARHIVSKI ORMAN
MODEL
OAO-1800 OAO-2000
ŠIRINA
1000
1000
VISINA
1800
2000
DUBINA
400
400
(mm)
(mm)
(mm)
OAO
AO
Arhivski sigurnosni
orman ASO-T
Izrađen je od čeličnog lima sa duplim zidovima.
Vazdušni međuprostor obezbeđuje zaštitu od požara, koji obezbeđuje vatrootpornost do 60 min.
Po posebnom zahtevu kupca zidovi se mogu puniti i termoizolacionim materijalom koji obezbeđuje vatrootpornost 60 minuta. Zabravljivanje se
vrši dvoslojnim mehanizmom koji je smešten u
desnim vratima.
U gornjem delu korisnog prostora je posebno ugrađen trezor koji se zaključava cilindar bravicama.
Osnovna namena mu je za čuvanje poverljivih i
vrednosnih dokumenata, po zahtevu kupca može
se ugraditi pločica za pečaćenje jemstvenika.
Opciono se može ugraditi i elektronska brava
MODEL
ASO-T
ŠIRINA
900
VISINA
1600
DUBINA
500
TEŽINA
270
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
ASO-T
Standardna boja:
RAL 9001 (bela)
RAL 7035 (siva)
RAL 3020 (crvena)
RAL 5005 (plava)
Mogućnost izrade bojama po porudžbini van standardnog programa po RAL karti
10
ZIMPA
RAL 9005 (crna)
BIRO OPREMA
MODEL
ŠIRINA
VISINA
(mm)
KAPACITET
KARTICA (kg)
BROJ
FIOKA
OK-9
420
1215
1116/27900
9
OK-6S
420
1215
1116/27900
6
OKMF-6S
420
1215
594/14850
6
OK-6L
420
1215
660/16500
6
OKV-6S
540
1215
1032/25800
6
OKV-6L
540
1215
660/16500
6
OK-4S
420
1215
440/11000
4
OK-4LM
420
1215
220/5500
4
OKV-3
420
1215
150/..
3
OKV-3S
540
1215
300/7500
3
OKV-3M
540
1215
150/..
3
OKV-3L
540
1215
150/3750
3
(mm)
Standardna boja:
RAL 7035 (siva)
OK-4
Ormani za kartoteku
Orman je kompletno metalne izvedbe, teleskopski klizači omogućuju veoma jednostavnu manipulaciju fiokama. Iste su
opremljene odgovarajućim ručkama i mestom za postavljanje etikete, zaključavaju se centralno pomoću cilindrične brave.
Fioke su opremljene unutrašnjom opremom koja obezbeđuje određenu namensku funkcionalnost. Sandučići S-1,
S-2, S-3, S-4 i S-5 su metalni i savki od njih poseduje dva pomična naslona.
Postolja ST-1 i ST-2 su napravljena od hromirane žice a po dimenzijama su prilagođena visećim mapama. Ormani
kao i unutrašnja oprema obojeni su kvalitetnom bojom odgovarajuće nijanse.
Orman za mikrofilmove
MODEL
OM-9
ŠIRINA
600
VISINA
1200
DUBINA
420
BROJ
FIOKA
9
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
S obzirom na propise koji se odnose na arhiviranje mikrofilmske dokumentacije prostorije moraju biti klimatizovane.
Ovaj orman služi za arhiviranje mikrofilmskih kaseta sa filmovima širine 16 mm, odnosno 35 mm.
Sastoji se iz 9 fioka visine 120 mm, svaka od njih sadrži
dve uzdužne pregrade kojima se prostor fioke uzdužno deli
na tri jednaka dela. Svaka pregrada sadrži po tri pomična
naslona.
Fioke su opremljene teleskopskim klizačima koji omogućuju
njeno izvlačenje van ormana. Zaključavanje je centralno za
sve fioke a obezbeđuje se cilindričnom bravicom.
OM-9
Ormani za crteže
Orman sa fiokama je kompletno od metalne izvedbe. Fioke su vođene klizačima sa odgovarajućim rolnicama koje
omogućuju laganu manipulaciju 2/3 dubine fioke.
OC-5
MODEL OC-5 OCV-5 OC-10
OR
ŠIRINA
1200
1380
1200
1380
VISINA
545
550
970
545
DUBINA
780
960
780
960
BROJ
FIOKA
5
5
10
/
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
Fioke poseduju dve ručke i
etiketna mesta, a zaključavaju
se centralno jednom cilindar
bravom. Orman tipa OR je namenjen kao podnožje ormana
OCV-5.
Zatvara se kliznim vratima
koja se zaključavaju cilindar
bravom. Ima jednu policu koja
se može premestati po visini.
Ovaj orman je namenjen za
čuvanje crteža u rolnama.
ZIMPA
11
METALNI ORMANI
MODEL
GO-1B
ŠIRINA
350
VISINA
1800
DUBINA
500
(mm)
(mm)
(mm)
GO-1B
MODEL
GO-2B
ŠIRINA
700
VISINA
1800
DUBINA
500
(mm)
(mm)
(mm)
GO-2B-HACCP
Garderobni ormani su proizvedeni od hladno valjanih limova debljine
0.70 mm sa ukrućenjem na vratima da ne bi došlo do obijanja. Vrata
se zabravljuju cilindričnom bravicom i dva ključa (jedan u upotrebi,
drugi u rezervi). Kabina je po vertikali podeljena na dva dela, za radno
i čisto odelo. Na vratima su u gornjem i donjem delu izrađeni prorezi
za ventilaciju. Boja RAL 7035-siva, ili po želji kupca.
Garderobni metalni orman dvokrilni sa kosim krovom, model GO-2B/
KK po zahtevu se isporučuje sa klupicom, u gornjem i donjem delu
kabine polica, ispod gornje police nalazi se šipka za kačenje vešalica.
Zadovoljava evropske standarde u prehrambenoj industriji (HACCP
standard).
Opciono se mogu izrađivati sa klupicom.
Standardna boja:
RAL 9001 (bela)
RAL 7035 (siva)
RAL 3020 (crvena)
RAL 5002 (plava)
Mogućnost izrade bojama po porudžbini van standardnog programa po RAL karti
12
ZIMPA
RAL 9005 (crna)
METALNI ORMANI
NAMENSKI GARDEROBNI ORMANI
Namenski garderobni ormani služe za posebne potrebe kada je manjak prostora u pitanju. Postoje podeljeni u 2,3 i
više delova po širini ili visini zavisno od potreba kupaca.
GO-1B/2
GO-1B/3
GO-1B/2KK
ZIMPA
13
METALNI ORMANI
Namenski garderobni ormani
MODEL
GO1B/PLEXY
ŠIRINA
700
VISINA
1800
DUBINA
500
TEŽINA
36
MODEL
GO-L2
ŠIRINA
600
VISINA
1850
DUBINA
500
TEŽINA
50
(mm)
(mm)
(mm)
GO1B/PLEXY
(kg)
GO-L2
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
Namenski ormani
DIMENZIJE ELEKTRO ORMANA
ELEKTRO ORMAN ELO 6420
600 x 400 x 200 mm
ORMAN ZA GAS
G4 500 x 500 x 250 mm
G4-2 500 x 500 x 200 mm
Standardna boja:
RAL 7035 (siva)
RAL 9001 (bela)
RAL 3020 (crvena)
H
L
V
300
300
200
400
400
200
500
500
200
600
400
200
600
600
200
700
500
200
800
600
200
800
800
200
1000
800
200
1000
1000
200
RAL 5002 (plava)
Mogućnost izrade u bojama po porudžbini van standardnog programa po RAL karti
14
ZIMPA
RAL 9005 (crna)
METALNI ORMANI
Ormani za oružje
Orman za oružje sa 20 cevi (OP-20)
Izrađen je od dekapiranog čeličnog lima. Soške su
postavljene tako da omogućuju slaganje u dva reda
istorodnog oružja.
a) 10 i 10 poluautomatskih pušaka
b) 4-5 i 10-4 puškomitraljeza i poluautomatske puške
c) 10 i 10 automatskih pušaka
Deo soške na koju se oslanja cev je pomerljiva po
visini, tako da omogućuje podešavanje prema vrsti
oružja. U gornjem delu ormana se nalazi sef, koji
se zaključava cilindar bravom, pogodan za čuvanje
municije.
MODEL
OP-20
ŠIRINA
940
VISINA
1800
DUBINA
450
TEŽINA
110
CEVI
20
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
OP-20
Orman se zatvara dvokrilnim vratima, sa ugrađenim
mehanizmom u desnim vratima koji se blokira odgovarajućom cilindar bravom. Obojen je kvalitetnom
bojom.
Orman za oružje OP-4
OP-4
Izrađen je od dekapiranog čeličnog lima. Snabdeven je ulošcima za smeštaj pušaka, a u gornjem
delu ormana nalazi se trezor za odlaganje i čuvanje
municije i ostalog pribora.
Dimenzije i oblik su mu prilagođeni tako da se
može lako postaviti u postojeći kućni nameštaj ili
kao poseban element.
U orman je moguće smestiti 3 , a po zahtevu kupca
i 4 puške. Zabravljivanje trezora i glavnih vrata vrši
se cilindar bravom.
Standardna boja:
RAL 7035 (siva)
Mogućnost izrade po porudžbini van standardnog
programa po RAL karti
MODEL
OP-4
ŠIRINA
(mm)
300
VISINA
(mm)
1500
DUBINA
(mm)
250
CEVI
3-4
ZIMPA
15
SKLADIŠNA OPREMA
Regalna skladišta
Kako bi skladišni prostor bio što bolje iskorišćen, Zimpa je razvila dve osnovne grupe regala:
1) lake magacinske stalaže
2) skladišni regali
Prva grupa je namenjena za skladištenje komadnog, a druga peletnog tereta. Međutim, sobzirom na dimenzije konstrukcije,
obe osnovne grupe se mogu koristiti i za jednu i za drugu vrstu tereta zavisno od težine i načina pakovanja.
Takođe obe grupe regala mogu biti kombinovane tako da isti regal istovremeno nosi i komandni i paletni teret zavisno od zahteva skladištenja, odnosno potreba korisnika skladišta.
MODEL
MS-2000
ŠIRINA
926
VISINA
2000
DUBINA
306
(mm)
(mm)
(mm)
Metalna stalaža MS-2000
(otvorena i zatvorena)
MS-2000
16
ZIMPA
Metalna stalaža je namenjena za smeštaj dokumentacije
u kancelarijama i arhivama, kao i za opremanje ostava u
domaćinstvu, garaža, radionica i slično. Izrađena je od
dekapiranog lima.
Montaža i demontaža stalaže je veoma laka uz korišćenje jednostavnog alata.
SKLADIŠNA OPREMA
ELEMENTI LAKIH MAGACINSKIH STALAŽA
NOSEĆI STUBOVI
ARTIKAL
DIMENZIJA
SB-200/50/2
H 2000
SB240/50/2
H 2400
(šifra)
(mm)
POLICE
ARTIKAL
DIMENZIJA
SB-100/30
B 300
SB-100/40
B 400
SB-100/50
B 500
SB-100/60
B 600
SB-100/80
B 800
(šifra)
(mm)
UKRUĆENJE POLICE
ARTIKAL
DIMENZIJA
SB-50/3
85 x 65
(šifra)
(mm)
ZIMPA
17
SKLADIŠNA OPREMA
Regalna skladišta
Namena ovih regala je vrlo široka počev od pojedinačnih stalaža do kompletnih skladišta koje zauzimaju ogromne
prostore. Roba koja se u ovakve sisteme regala može odlagati je najraznovrsnija zavisno od potrebe korisnika.
Montaža je laka i jednostavna, pa se praktično svaki prostor namenjen skladištenju može iskoristiti izuzetno
racionalno.
18
ZIMPA
SKLADIŠNA OPREMA
Zimpa je već duži niz godina ovlašćeni prodavac i izvođač radova za skladišnu opremu nekoliko renomiranih
evropskih proizvođa, tako da smo u mogućnosti da ponudimo i automatizovana, robotizovana i ostala specifična
skladišta po zahtevima kupca.
ZIMPA
19
SKLADIŠNA OPREMA
Pultovi
20
ZIMPA
SKLADIŠNA OPREMA
Transportni sanduci
Namenjeni su za skladištenje prvenstveno sitnih elemenata (TS-1, TS-2)
kao što su zavrtnji, navrtke, podloške, čivije itd. i krupnijih elemenata (TS3, TS-4) razni poluproizvodi, delovi, gotovi proizvodi itd.
Najčešće se koriste u skladištima i trgovinama. Izrađeni su od lima odgovarajućeg kvaliteta. Dimenzije su takve da omogućuju lako i jednostavno pakovanje, a završno bojenje prema želji kupca.
MODEL
TS-1
TS-2
TS-3
TS-4
DUŽINA
239
339
477
690
ŠIRINA
140
200
300
450
VISINA
170
200
200
300
(mm)
(mm)
(mm)
MODEL
PST 885
PST 1085
PST 1087
DUŽINA
800
1000
1000
ŠIRINA
800
800
800
VISINA
550
550
700
NOSIVOST
1000
1500
2000
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
TS SERIES
PST 1085
Paletni sanduk
Izrađen je od dekapiranog lima, zaštićen osnovnom bojom, a završno
bojenje prema zahtevu kupca.
Namenjeni su za unutrašnji transport elemenata u procesu proizvodnje.
Prilagođeni su za transport viljuškarom i mogu se pakovati jedan na
drugi pri skladištenju.
Mogu se raditi i dimenzije po zahtevu kupca.
MODEL
MK-2
MODEL
MK-6
NOSIVOST
250
NOSIVOST
360
ŠIRINA
420
ŠIRINA
500
VISINA
1150
VISINA
1200
TEŽINA
18
TEŽINA
20.5
(kg)
(mm)
(mm)
(kg)
(kg)
(mm)
(mm)
MK-2
(kg)
MK-6
Magacinska kolica MK-2 (sa dva točka)
Magacinska kolica MK-6 (sa šest točkova)
Omogućuju lak prevoz robe u magacinima, proizvodnim
pogonima i drugim prostorima. Ram kolica je izrađen od
čeličnih cevi, koji na sebi nosi osovinu sa dva točka od
pune gume, uležištenim pomoću kugličnih ležajeva.
Namenjena za unutrašnji transport gde se povremeno
pojavljuje kretanje po stepeništu.
Proizvedena su tako da omogućuju lako kretanje po ravnoj
ili izlomljenoj (stepenastoj) podlozi.
ZIMPA
21
OPREMA ZA MARKETE
22
ZIMPA
OPREMA ZA MARKETE
STANDARDNA BOJA:
RAL 9010 (BELA)
BOJA PO PORUDŽBINI
RAL 7035 (SIVA)
RAL 3020 (CRVENA)
RAL 5005 (PLAVA)
RAL 7011 (SIVA)
RAL 9005 (CRNA)
STUB 60 x 30 mm
ARTIKAL
DIMENZIJA
01-12060
H 1200
01-16060
H 1600
01-20060
H 2000
01-24060
H 2400
(šifra)
STUB 80 x 30 mm
STUB 100 x 30 mm
(mm)
NOSAČI STUBA H 150 mm
ARTIKAL
DIMENZIJA
ARTIKAL
DIMENZIJA
ARTIKAL
DIMENZIJA
01-12080
H 1200*
01-12100
H 1200*
02-37015
T 370
01-16080
H 1600*
01-16100
H 1600*
02-47015
T 470
01-20080
H 2000*
01-20100
H 2000*
02-57015
T 570
01-24080
H 2400*
01-24100
H 2400*
02-67015
T 670
(šifra)
(mm)
(šifra)
(mm)
(šifra)
(mm)
ZIMPA
23
OPREMA ZA MARKETE
NEPERFORIRANE PLOČE L 665 mm
DONJI POKLOPCI H 150 mm
ARTIKAL
DIMENZIJA
ARTIKAL
DIMENZIJA
04-06615
H 150
03-06615
L 665
04-06625
H 250
03-10015
L 1000
04-06635
H 350
04-06640
H 400
03-12515
L 1250
04-06645
H 450
(šifra)
(mm)
(šifra)
(mm)
PERFORIRANE PLOČE L 665 mm
NEPERFORIRANE PLOČE L 1000 mm
ARTIKAL
DIMENZIJA
05-06615
H 150
(šifra)
(mm)
ARTIKAL
DIMENZIJA
(mm)
05-06625
H 250
04-10015
H 150
05-06635
H 350
04-10025
H 250
05-06640
H 400
04-10035
H 350
05-06645
H 450
04-10040
H 400
04-10045
H 450
(šifra)
PERFORIRANE PLOČE L 1000 mm
NEPERFORIRANE PLOČE L 1250 mm
ARTIKAL
DIMENZIJA
04-12515
H 150
04-12525
H 250
04-12535
H 350
04-12540
H 400
04-12545
H 450
(šifra)
(mm)
ARTIKAL
DIMENZIJA
05-10015
H 150
05-10025
H 250
05-10035
H 350
05-10040
H 400
05-10045
H 450
(šifra)
(mm)
PERFORIRANE PLOČE L 1000 mm
ARTIKAL
DIMENZIJA
05-12515
H 150
05-12525
H 250
05-12535
H 350
05-12540
H 400
05-12545
H 450
(šifra)
24
ZIMPA
(mm)
OPREMA ZA MARKETE
Nosači polica
POLICE L 665 mm
ARTIKAL
DIMENZIJA
06-06627
T 270
06-06637
T 370
06-06647
T 470
06-06657
T 570
06-06667
T 670
(šifra)
(mm)
NOSAČI POLICA 2Z SA DVA STUBA ZA KAČENJE I MOGUĆNOŠĆU OBARANJA POD UGLOM OD 20° i 35°
ARTIKAL
DIMENZIJA
07-27020
T 270
07-37020
T 370
ARTIKAL
DIMENZIJA
07-37030
T 370
07-47030
T 470
07-57030
T 570
(šifra)
(mm)
POLICE L 1000 mm
ARTIKAL
DIMENZIJA
06-10027
T 270
06-10037
T 370
06-10047
T 470
06-10057
T 570
06-10067
T 670
(šifra)
(mm)
(šifra)
(mm)
POLICE L 1250 mm
ARTIKAL
DIMENZIJA
06-12527
T 270
06-12537
T 370
06-12547
T 470
06-12557
T 570
06-12567
T 670
(šifra)
KUKA ZA IZLAGANJE
DVOSTRUKA POCINKOVANA
(mm)
KUKA ZA IZLAGANJE
JEDNOSTRUKA POCINKOVANA
ARTIKAL
DIMENZIJA
ARTIKAL
DIMENZIJA
08-20050
T 200
08-15025
T 150
08-25025
T 250
(šifra)
(mm)
(šifra)
(mm)
DOZVOLJENO OPTEREĆENJE POLICE (kg)
2Z
3Z
3Z - extra
Tip nosača
Dužina nosača
Širina
polica
T270
T370
T370
T470
T370
T470
T770
T570
T670
665
100
90
110
110
100
160
150
150
140
1000
90
80
100
90
90
150
140
140
130
1250
90
80
100
80
80
150
130
130
120
ZIMPA
25
OPREMA ZA MARKETE
OGRADICA - HROMIRANA
ARTIKAL
DIMENZIJA
ARTIKAL
DIMENZIJA
08-10095
L 1000
08-10031
L 1000
08-12595
L 1250
08-12531
L 1250
(šifra)
(mm)
(mm)
NOSAČ REKLAMNOG
PANELA - REDNI
ARTIKAL
DIMENZIJA
ARTIKAL
DIMENZIJA
08-10001
H 40
08-10002
H 40
(mm)
UGAONA POLICA L 665 mm
(šifra)
(mm)
UGAONA POLICA L 1000 mm
ARTIKAL
DIMENZIJA
ARTIKAL
DIMENZIJA
09-06627
T 27
09-10027
T 27
09-06637
T 37
09-10037
T 37
09-06647
T 47
09-10047
T 47
09-06657
T 57
09-100 57
T 57
(šifra)
ZIMPA
(šifra)
NOSAČ REKLAMNOG
PANELA - ZAVRŠNI
(šifra)
26
NOSAČ ZA CENE - PLASTIČNI
(mm)
(šifra)
(mm)
OPREMA ZA MARKETE
Gondola
1000/470+470/1600
G16047-6
Gondola
1000/470+470/1600
G20047-8
Zidna vitrina
1000/470/2000
ZV20047-4
sa 8 polica
početna / redna
sa 10 polica
početna / redna
sa 5 polica
početna / redna
Zidna vitrina
1000/470/2400
ZV24047-5
Čeona vitrina
1250/470/1600
ČV16047-3
Čeona vitrina
1250/470/2000
ČV20047-4
sa 6 polica
početna / redna
sa 4 police
sa 4 police
Perforirana
zidna vitrina
1000/470/2000
PZV20047
sa 1 policom
početna / redna
Perforirana
zidna vitrina
1000/470/2000
PZV-20047-1
sa 2 police
početna / redna
Regal
1000/400/2000
MRG20040-5
sa 5 polica
početni / redni
Regal
1000/400/2000
MRG20040-6
sa 6 polica
početni / redni
ZIMPA
27
REKLAMNE VITRINE
Zimpa već duži niz godina proizvodi metalne reklamne vitrine za domaće i inostrano tržište.
Zahvaljujući najsavremenijim CNC laserskim mašinama za obradu lima u mogućnosti smo da ispoštujemo sve
dizajnerske zahteve ili da sami predložimo najadekvatnije rešenje za atraktivnu prezentaciju vaših proizvoda.
Naši kupci iz ovog segmenta su do sada bili: Coca Cola, Lilly, Perles, Maybelline, Garnier, Pepsi, Black Horse, Bosch,
Total, Pivara MB, Carlsberg, Zvezda Helios, Marbo, Zorka Color....
28
ZIMPA
REKLAMNE VITRINE
ZIMPA
29
REKLAMNE VITRINE
30
ZIMPA
OPREMA ZA RADIONICE
RADIONIČKI STO MP 1985/2 KB
radna ploča (parena bukovina) 1945 x 845 x 40 mm
Jednostavna montaža i
mogućnost rednog povezivanja
elemenata
Kompaktna konstrukcija sa
nosačem fioka
RADIONIČKI STO MP MP 1470 S/2 KB
radna ploča (parena bukovina) 1400 x 70 mm
PODESIVA RADNA VISINA STOLA
750 - 1000 mm
RADIONIČKI STO MP 1485/1 KB
radna ploča (parena bukovina) 1400 x 845 x 40 mm
Metalni delovi opreme za radionice se izrađuju od kvalitetnog dekapiranog lima (Č0146) odgovarajuće debljine i
zaštićeni su plastifikacijom u više raznih boja i nijansi
RADNI STO MP 1880 KB
radna ploča (parena bukovina) 1945 x 845 x 40 mm
KOLICA ZA ALAT MKL 100
470 x 900 x 800 mm
ORMAN SA FIOKAMA
OF 6600/F
660 x 720 x 960 mm
ORMAN SA FIOKOM
OF 6600
660 x 720 x 960 mm
VISEĆI ORMAN ZA ALAT OV 1200
1200 x 1050 x 300 mm
Fioke su sa lakootvarajućim mehanizmom velike nosivosti.
Radne površine stolova su od kvalitetne termički obrađene bukovine debljine 40 mm
ZIMPA
31
OPREMA ZA RADIONICE
KOLICA ZA ALAT
ALATNI ORMAN AO-1
ALATNI ORMAN AO-2
MODEL
AO-01
MODEL
AO-02
MODEL
KA-F
ŠIRINA
(mm)
470
ŠIRINA
(mm)
950
ŠIRINA
(mm)
812
VISINA
(mm)
990
VISINA
(mm)
1070
VISINA
(mm)
845
DUBINA
(mm)
480
DUBINA
(mm)
460
DUBINA
(mm)
752
TEŽINA
(kg)
18
TEŽINA
(kg)
28
TEŽINA
(kg)
60
PROIZVOĐAĆ ZADRŽAVA PRAVO IZMENE DIMENZIJA
Mogućnost izrade po porudžbini van standardnog programa po RAL karti
PROIZVODI PO PORUDŽBINI
Kontejner
Kontejner za elektroopremu
32
ZIMPA
- Radionička izrada svih tipova čeličnih konstrukcija
- Nosača transportnih traka za površinske kopove
- Pomoćne konstrukcije
- Čelične konstrukcije za hale
- Izradu čeličnih konstrukcija izvode atestirani
izvođači za MIG zavarivanje
- Sva dokumentacija razvijena u inženjeringu i kompletno
izvršeni radovi u centru za obradu lima Zimpe
PROIZVODI PO PORUDŽBINI
Element
sajamskog pulta
Mozzart kabinet
Radni stolovi i
podkonstrukcije za radne stolove
Pijačne tezge
Prokronski orman za ključeve
ZIMPA
33
USLUGE
Sečenje i obrada lima
Laser AMADA EML je kombinovana mašina za obradu lima probijanjem i rezanjem laserom. Spada u red najsavremenijih mašina nove generacije za obradu lima do 6 mm debljine.
- Sečenje čelika, aluminijuma, INOX-a...
- Maksimalne dimenzije table 3000 x 1850 mm
- Debljina reza 0.2 mm
- Sečenje i probijanje svih vrsta oblika, kontura, otvora i sl.
- Izuzetan kvalitet i preciznost
Laser AMADA X1 je jedna od najsavremenijih mašina nove
generacije koja reže limove do 20 mm debljine.
34
ZIMPA
- Sečenje čelika, aluminijuma, INOX-a...
- Maksimalne dimenzije table 1500 x 3000 mm
- Sečenje svih vrsta oblika i kontura
- Izuzetan kvalitet i preciznost reza
- Debljina reza 0.2 mm
USLUGE
Obrada i savijanje lima
Precizno i tačno savija limove debljine do 3 mm i max dužine do 3000 mm
Visoka produktivnost
Nominalna radna brzina 10 mm/s
Precizno i tačno savija limove debljine do 3 mm i max dužine do 1200 mm
Izuzetna preciznost i tačnost obrade i visoka produktivnost
ZIMPA
35
USLUGE
Plastifikacija metala
Kontinuirani sistem za antikorozivnu i dekorativnu plastifikaciju metalnih proizvoda najrazličitijih formi. Tehnologija je
bazirana na najsavremenijim mogućnostima. Sastoji se od
nekoliko celina:
- Predtretman - odmašćivanje sa fosfatiranjem kao antikorozivnom podlogom
- Sušenje vlage
- Elektrostatično nanošenje pulver lakovima najrazličitijih
nijansi i kvaliteta prema zahtevima eksplatacije
- Završna faza - pečenje ili plastifikacija u komori na temperaturi od 180-200oC
- Sistem za zagrevanje je na propan-butan gas
- Kapacitet: 90 000m2 / mesečno
- Maksimalne dimenzije predmeta plastifikacije:
800 x 1250 x 2300 mm
- Brzina konvejera (trake): 1 - 3 m/min
36
ZIMPA
REFERENC LISTA
- Narodna banka Srbije, Beograd
- Banca Intesa, Beograd
- AIK banka, Niš
- Credit Agricole banka, Novi Sad
- Erste bank
- Novosadska banka, Novi Sad
- Komercijalna banka, Beograd
- Hypo Group
- Alpe Adria, Beograd
- Nacionalna Banka Grčke, Novi Sad
- Metals banka, Novi Sad
- Volks bank, Beograd
- NLB banka, Beograd
- Privredna banka, Pančevo
- Raiffeisen bank, Beograd
- Agrobanka, Beograd
- Crnogorska komercijalna banka, Podgorica
- Podgorička banka, Podgorica
- Montenegro banka, Podgorica
- Oportuni banka, Podgorica
- Raj banka, Beograd
- Findomestic bank
- Razvojna banka, Banja Luka
- Pavlović banka, Bjeljina
- Kulska banka, Novi Sad
- Nova banka, Banja Luka
- Panonska banka, Novi Sad
- Srpska banka, Beograd
- KBC banka, Beograd
- Privredna banka Beograd
- Credy banka, Beograd
- NLB Montenegro banka, Podgorica
- Banka Poštanska Štedionica, Beigrad
- Imlek, Beograd
- Energoprojekt, Beograd
- PTT, Beograd
- Telekom, Beograd
- JP Kolubara, Lazarevac
- Kolubara-Metal, Vreoci
- Metro, Beograd
- Delta M, Beograd
- Idea, Beograd
- MUP, R Srbija
- JAT, Beograd
- Soko Štark, Beograd
- Grand Kafa, Beograd
- TENT, Termo-elektrana “N. Tesla”, Obrenovac
- Beogradski Vodovod, Beograd
- Minel, Beograd
- Goša, S. Palanka
- BOSsT, Švajcarska
- Lasta, Beograd
- Milan Blagojević
-MBS, Smederevo
- Telenor, Beograd
- Frikom, P. Skela
- Bambi, Banat
- Knjaz Miloš, Aranđelovac
- Jaffa, Crvenka
- Fabrika kablova, Zaječar
- Hotel “Budvanska Rivijera”, Budva
- Grad hotel “Sveti Stefan”, Budva
- Hotel “Lepenski vir”, D. Milanovac
- Hotel “SPLENDID”, Budva
- Mozzart, Beograd
- Marbo, Beograd
- Republički Geodetski Zavod
ZIMPA
37
Download

Zimpa Ub katalog proizvoda i usluga 2010 možete pruzeti u Pdf