EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
• 20-21 Aralık 2014 Temel İmplantoloji 1
• 17-18 Ocak 2015 Temel İmplantoloji 2
• 21-22 Şubat 2015 Temel İmplantoloji 3
• 28-29 Mart 2015 İleri Cerrahi
Konuşmacılar:
• Prof. Dr. Bahar SEZER • Doç. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU
• Doç. Dr. M. Cemal AKAY • Doç. Dr. Ali GÜRKAN
Doç. Dr. Bülent GÖKÇE
Sponsor
Bilgi ve Kayıt:
Melike Çampınar
EÜ Diş Hekimliği Fakültesi
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
Tel: 311 45 06 • 0535 831 62 02
[email protected]
[email protected]
İMPLANT EĞİTİM PROGRAMI
EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Bahar SEZER
Doç. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU
Doç. Dr. M. Cemal AKAY
Doç. Dr. Ali GÜRKAN
Doç. Dr. Bülent GÖKÇE
Tarih:
20-21 Aralık 2014 Temel İmplantoloji 1
17-18 Ocak 2015 Temel İmplantoloji 2
21-22 Şubat 2015 Temel İmplantoloji 3
28-29 Mart 2015 İleri Cerrahi
Yer:
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Bilgi ve Kayıt: Melike Çampınar
EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
Tel: 0232 311 45 06
0535 831 62 02
[email protected]
[email protected]
Not: Katılım 20 kişi ile sınırlı olup kayıtlar başvuru önceliğine göre yapılacaktır.
Eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verilecektir.
TEMEL İMPLANTOLOJİ 1
(Prof. Dr. Bahar SEZER ve Doç. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU)
Ara boşluklu tek veya birkaç diş eksikliği olan dişli ağızlara implant uygulamasında
yol gösterici olarak cerrahi ve protez açısından implantoloji hakkında temel bilgiler
vermek, alt ve/veya üst total dişsizlikte implant/implant üstü ball ve locater tutuculu
overdenture protezlerde karşılaşılabilecek sorunları, vakalarla birlikte irdeleyip
çözüm yollarını sıralamak ve pratik olarak hands-on model uygulamaları ile birlikte
canlı uygulamada tek diş implant ile birlikte geçici protez uygulamasını katılımcılara
göstermek kurs için hedeflenmiştir.
20 Aralık 2014, Cumartesi (Teorik)
09.30 - 10.30
Dental implantolojide değişen ve değişmeyen kavramlar
- Dental implant ve önemi
- İmplant seçiminde dikkat edilecek noktalar
- Osseointegrasyonu etkileyen faktörler nelerdir?
- Medikal açıdan dikkat edilecek noktalar
10.30 - 10.45
Kahve molası
10.45 - 12.30
Hastanın değerlendirilmesi ve tedavi planlaması
- Klinik değerlendirme
- Radyolojik değerlendirme
- Kemik yoğunluğunun değerlendirilmesi
- İmplant cerrahisi için planlama
- Tek diş eksikliklerinde implant
- Mandibular overdenture da implant
12.30 – 13.30
Öğle yemeği
13.30 - 15.00
Dental implant cerrahisi
- Temel cerrahi prensipler
- İmplant cerrahisinde ön hazırlık
- Hastaya göre hazırlık
- Operasyon sırasında dikkat edilecek noktalar
- İmplant cerrahisi
- Vakalarla implant cerrahisi
15.00 - 15.15
Kahve molası
15.15 – 16.45
Sabit protezlerde implantın yeri
- İmplant protezlerin amacı
- İmplant öncesi protetik değerlendirme kriterleri
- İmplant-diş farkı
- Pasif uyum
- Sabit protetik uygulamalar sırasında dikkat edilecek noktalar
- İmplantüstü sabit protezlerde oklüzyon
16.45-17.00
Kahve molası
17.00-18.00
Klinik vakalar üzerinde implantüstü sabit ve total dişsiz
mandibulada ve maxillada overdenture protezlerin yapım
aşamaları
- İmplantın protetik parçalarının tanıtılması
- Ölçü yöntemleri ve prova aşamaları
- Simante ve vidalı sabit implantüstü protezler:
hangisi, nerde, ne zaman?
- Total overdenture ball ve locater tutucular
18.00-18.30
Vakalar üzerinden başarıyı etkileyen faktörler ve dikkat
edilecek noktalar
09.30 –12.15
Hands-on uygulama
- Çene modelleri üzerinde katılımcılar, implantın cerrahi ve protetik
parçalarını kullanarak uygulamalar yapacaklardır.
- Planlama
- İmplant yerleştirilmesi
- Abutment seçimi
- Ölçü parçalarının seçimi
- Ölçü alma ve transfer
Not: İsteyen dişhekimlerine dikiş atma pratikleri yaptırılacaktır.
12.15 – 13.15
Öğle yemeği
13.15 – 16.00
Canlı uygulama*
- Hasta üzerinde tek diş eksikliği vakasına cerrahi olarak
implant yerleştirilmesi ve immediyat protez uygulaması.
* Sunum kamera ile salona canlı olarak aktarılacaktır.
16.00-16.30
Soru-Cevap
21 Aralık 2014, Pazar (Pratik)
TEMEL İMPLANTOLOJİ 2
(Prof. Dr. Bahar SEZER & Doç.Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU)
Yeni başlayanlar için implantoloji kursunun 2. seviyesi daha önce implant kurslarına
katılmış ve temel implantoloji bilgilerini almış dişhekimleri için hazırlanmıştır.
Amaç teorik olarak cerrahi ve protez açısından implantoloji hakkında orta seviyede
bilgiler vermek, arka sonsuz vakalarda çoklu diş eksiklikleri, alt ve/veya üst total
dişsizlikte implant/implant üstü barlı overdenture protez konusunda pratik beceriyi
kazandırmaktır.
17 Ocak 2015, Cumartesi (Teorik)
09.30 - 10.30
Diş çekimi sonrası implant yerleştirme için zamanlama
- Hastanın değerlendirilmesi
- Diş çekimi sonrası implant planlaması
- Zamanlamaya göre avantaj ve dezavantajları
- Diş çekimi sonrası alveol arkın korunması
- Kullanılacak greft materyalleri ve yöntemler
10.30 - 10.45
Kahve molası
10.45 - 12.30
Çoklu diş eksikliklerinde tedavi planlaması
- Basit vakalarda planlama
- Kompleks vakalarda planlama
- Posterior bölge arka sonsuz bölgelerde total dişsiz hastalarda
tedavi planlaması
12.30 – 13.30
Öğle yemeği
13.30 - 15.00
Dental implant cerrahisi
- Kemik yoğunluğuna göre cerrahi yaklaşım
- Mandibulada çoklu diş eksikliğinde implant cerrahisi
- Maxillada çoklu diş eksikliğinde implant cerrahisi
- Vakalarla implant cerrahisi
15.00 - 15.15
Kahve molası
15.15 – 16.45
İmplant üstü sabit protezler
- Temel protetik prensiplerin tekrar gözden geçirilmesi
- Tripod kavramı
- Arka sonsuz vakalarda okluzyon
- Kanatlı protezler
- Sabit protetik uygulamalar sırasında dikkat edilecek noktalar
- Tedavi seçenekleri
- Kennedy I ve II vakalarında implant üst yapı seçenekleri
- Total dişsiz mandibulada ve maxillada overdenture implant
seçenekleri
- Bar alt yapılı overdenture uygulamaları
16.45-17.00
Kahve molası
17.00-18.30
Klinik vakalar üzerinde yapılmış protezlerin tartışılması
18 Ocak 2015, Pazar (Pratik)
09.30 – 12.15
Hands-on uygulama
- Çene modelleri üzerinde kursiyerler tarafından cerrahi ve protetik
implant uygulamaları yapılacaktır.
- Planlama
- Osteotomi prepasyonu
- İmplant yerleştirilmesi
- Abutment seçimi, hareketli protez tutucu seçimi
- Ölçü alma ve transfer
- Ball ve Locater tutucuların ağızda direkt yöntemle proteze
bağlanmasının demostrasyonu
Not: İsteyen hekimlerine konulara uygun dikiş atma pratikleri
yaptırılacaktır.
12.15 – 13.15
Öğle yemeği
13.15 – 16.00
Canlı uygulama*
- Alt tam dişsiz hastaya 2 adet implant yerleştirilmesi ve
mevcut proteze yumuşak astar uygulaması.
* Sunum kamera ile salona canlı olarak aktarılacaktır.
16.00-16.30
Soru-Cevap
TEMEL İMPLANTOLOJİ 3
(Prof. Dr. Bahar SEZER & Doç.Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU)
Yeni başlayanlar için implantoloji kursunun 3. seviyesi daha önce implant kurslarına
katılmış ve temel implantoloji bilgilerini almış dişhekimleri için hazırlanmıştır. Amaç
teorik olarak cerrahi ve protez açısından implantoloji hakkında üst seviyede bilgiler
vermek, immediate implantasyon, anterior tek diş eksikliğinde implant uygulaması,
tam dişsiz vakalarda full ağız sabit restorasyon için çok sayıda implant ve implant üstü
protezleri uygulaması, ön bölge tek diş eksikliğinde pembe estetik ve alt ve /veya üst
total dişsizlikte implant/implant üstü sabit hibrit protez konusunda pratik beceriyi
kazandırmaktır.
21 Şubat 2015, Cumartesi (Teorik)
09.30 - 10.30
İmplantolojide estetik
Estetik ön bölgede;
- Preoperatif analiz ve tedavi planlaması
- Erken implantasyon, geç implantasyon
- Flepli, flepsiz cerrahi
- Avantaj ,dezavantajları ve endikasyonları
10.30 - 10.45
Kahve molası
10.45 - 12.30
Geç implantasyon ve greftleme
- Greftleme (Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu ) için karar kriterleri
- Uygun materyal seçimi
- Cerrahi prensipler
- Anterior ön bölgede greftleme yöntemleri
- İmplant yerleştirme ve simultane YDR
12.30 – 13.30
Öğle yemeği
13.30 - 15.00
Vakalarla dental implant cerrahisi
- İmmediat implant cerrahisi
- Anterior ön bölge cerrahisi
- İmplantasyon sırasında YDR cerrahisi
- Ogmentasyon
15.00 - 15.15
Kahve molası
15.15 – 16.45
İmplant üstü protezler
- Temel protetik prensiplerin tekrar gözden geçirilmesi
- Köprü biyomekaniği
- Full ağız sabit restorasyonlarda oklüzyon
- Üst yapı materyal seçimi
- Tedavi seçenekleri
- Tam dişsiz vakalarında 6-8-10 implant uygulamalarına göre üst yapı
seçenekleri
- Ön bölge tek diş eksikliğinde pembe estetik için protetik açıdan
alınması gereken önlemler
- Total dişsiz mandibulada ve maxillada 4 implant üstüne sabit hibrit
protez uygulaması
- Yükleme zamanları
- İmmediat protezler
- Kişiye özel (custom) abutment ve bar tasarımlar
16.45-17.00
Kahve molası
17.00-18.30
Klinik vakalar üzerinde implantüstü sabit ve hareketli protezlerin
tartışılması
22 Şubat 2015, Pazar (Pratik)
09.30 – 12.15
Hands-on uygulama
- Çene modelleri üzerinde kursiyerler tarafından cerrahi ve protetik
implant uygulamaları yapılacaktır.
- Planlama
- Osteotomi prepasyonu
- İmplant yerleştirilmesi
- Kapalı ölçü yöntemi
- İmplantüstü protezlerin yapım aşamalarının demostrasyonu
(metalden-porselene ve zirkon)
- Pembe estetik uygulaması (pembe kompozitle geçici modelasyonu)
Not: İsteyen dişhekimlerine konularla ilişkili dikiş atma pratikleri
yaptırılacaktır.
12.15 – 13.15
Öğle yemeği
13.15 – 16.00
Canlı uygulama*
- Üst ön bölgede diş çekimi yapılıp immediyat implant
yerleştirilmesi ve üzerine pembe estetik sağlanarak
immediyat protez uygulaması.
* Sunum kamera ile salona canlı olarak aktarılacaktır.
16.00-16.30
Soru-Cevap
16.30-17.00
Katılım Belgesi Takdimi
İLERİ CERRAHİ
(Doç.Dr.M.Cemal AKAY, Doç.Dr.Ali GÜRKAN, Doç. Dr. Bülent GÖKÇE)
İmplantoloji kursunun 4. seviyesi, daha önce implant kurslarına katılmış ve temel implantoloji
bilgilerini almış dişhekimleri için hazırlanmıştır. Cerrahi, periodontoloji ve protetik açısından
implantoloji hakkında üst seviyede bilgiler vermek, yetersiz alveol kretlerin vertikal ve horizontal
ogmentasyonunda uygulanan güncel teknikleri detaylı bir şekilde anlatmak, periimplatitisin
nedenleri ve tedavisi konularında kursiyerlere teorik ve pratik bilgiler vermek, implant destekli
hybrid ve barlı protezlerde planlama, ölçü, altyapı tasarımları, üstyapı materyalleri ve okluzal
ilişkiler hakkında kapsamlı bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
28 Mart 2015, Cumartesi (Teorik)
09.15 - 10.45
Horizontal ve vertikal alveoler kret defektlerinin tedavisinde uygulanan
güncel ogmentasyon teknikleri (Bone splitting, otojen ve allojen kemik
greftleri ile ogmentasyon, ring ve box tekniği)
10.45 - 11.00
Kahve molası
11.00 - 12.30
Periimplantitis nedir, ne değildir, nasıl tedavi edilir? İmplant çevresi
kemik kayıpları neden oluşur? Nasıl önlenebilir? Hangi yöntemlerle
tedavi edilir?
12.30 – 13.30
Öğle yemeği
13.30 - 15.00
Hybrid ve bar tutuculu protezler planlama, ölçü, altyapı tasarımları,
üstyapı materyalleri ve okluzal ilişkiler (Vaka sunumları)
15.00 - 15.15
Kahve molası
15.15-16.45
Hybrid ve bar tutuculu protezler planlama, ölçü, altyapı tasarımları,
üstyapı materyalleri ve okluzal ilişkiler (Vaka sunumları)
16.45-17:30
Tartışma (Sorular – Cevaplar)
29 Mart 2015, Pazar (Pratik)
09.15-10.45
İmplant çevresi dokuların özellikleri nelerdir?- İmplant çevresi keratinize
yapışık dişetinin önemi nedir? - Nasıl koruyabiliriz/oluşturabiliriz?
10.45 – 11.00
Kahve molası
11.00-12.30
Konvansiyonel ve piezocerrahi ile açık ve kapalı sinüs lifting teknikleri
12.30-13.30
Öğle yemeği
13.30-17.00
Canlı cerrahi
1. Implant uygulamasına engel olacak düzeyde sarkık sinus maksillarisi
olan 1. vakada piezocerrahi ile sinüs lifting ve implant uygulaması
2. Implant çevresinde yapışık dişetinin yetersiz olduğu bir vakada
serbest dişeti grefti uygulaması
17.00-17.30
Tartışma (Sorular-Cevaplar)
17.30-18.00
Katılım Belgesi Takdimi
Download

2. implant eğitim programları - Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi