ŠKOLA JAPANSKIH BORILAČKIH VEŠTINA I SPORTOVA
"SHINBUDO" - Program obuke i polaganja
ZA DECU DO 15 godina
Reč "ŠINBUDO" je kovanica od japanskih reči "ŠIN" - "novi" i "BUDO" - "borilački put". Time je nagovešteno da je
ŠINBUDO program usmeren pre svega na sport, rekreaciju i vaspitne ciljeve treniranja japanskih borilačkih veština i
sportova, umesto na tradicionalne, folklorne i deci često nerazumljive aspekte. Cilj "ŠINBUDO" programa je da se
deca upoznaju sa osnovnim tehnikama najpoznatijih japanskih borilačkih veština i sportova i da se što ranije
uključe u sistem bezbednih sportskih nadematanja koja organizuju BUDO SAVET SRBIJE i Srpska Džiu-džicu Unija,
u disciplinama MIX KUMITE i SPORT KENĐUCU. Deca će kroz osnovnu obuku naučiti DŽUDO padove i bacanja,
tehnike u parteru, KARATE udarce, tehnike japanskog sportskog borenja mačem (KENĐUCU, ČANBARA, KENDO),
kao i nekoliko osnovnih samoodbrambenih tehnika i principa koji pripadaju veštinama AIKIDO i DŽIU-DŽICU.
1. ŽUTI POJAS
UKEMI WAZA - padovi
NAGE WAZA - bacanja
1.
2.
1.
2.
3.
4.
Zempokaiten mae ukemi
Ushiro ukemi
OSAE KOMI WAZA - zahvati
1.
2.
3.
Kesa gatame
Yoko shiho gatame
Tate shiho gatame
Kubi Nage (Koshi Guruma)
О Soto gari
Morote Gari
Tani Otoshi
ATEMI WAZA - udarci (Karate kihon dosa)
1.
2.
3.
4.
5.
Uraken uchi
Ashi mawashi geri
Gyaku zuki
Mae geri
Mawashi geri
Dopunski uslovi: dete mora pre polaganja da trenira najmanje tri meseca odn. oko 30 treninga.
2. ORANŽ POJAS
Dete mora trenira najmanje još 3 meseca odn. 30 treninga posle dobijanja žutog pojasa i da učestvuje na
najmanje jednom takmičenju u disciplinama MIX KUMITE i SPORT KENJUTSU (CHANBARA).
3. ZELENI POJAS
KENJUTSU KIHON - osnovne tehnike sa mačem
NE WAZA - parterne tehnike:
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
Kamae no kata (5 stavova)
Kihon dosa (5 udarca)
Iai kata (4 osnovna dela kate posecanja)
KARATE KIHON - udarci i blokovi
1.
2.
3.
4.
Gedan barai - gyaku zuki
Uchi ude uke - mawashi zuki
Age uke - ura zuki
Soto ude uke - shuto uchi
Ushiro do gatame
Kata gatame
Juji gatame
Sankaku jime
Hadaka jime
NAGE WAZA - džudo tehnike bacanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uki goshi (Koshi nage)
Ippon seoi nage
Tai otoshi
Harai goshi
O uchi gari
De ashi barai
Dete mora trenira najmanje godinu dana, odn. bar 100 treninga ukupno, i da učestvuje na najmanje još jednom
takmičenju posle dobijanja oranž pojasa.
5. PLAVI POJAS
Dete mora trenira najmanje još 3 meseca odn. 30 treninga posle dobijanja zelenog pojasa i da učestvuje na
najmanje još jednom takmičenju posle dobijanja zelenog pojasa.
1
6. BRAON POJAS
JUJUTSU KATA (Samoodbrana - GOSHIN JUTSU, sa osnovama DŽUDO, KARATE I AIKIDO veština):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Napad:
Napad:
Napad:
Napad:
Napad:
Napad:
kružni udarac rukom (Mawashi zuki): ODBRANA: Uchi ude uke, ura zuki, Seoi nage, zuki, juji gatame
kružni udarac nogom (Mawashi geri): ODBRANA: Nagashi uke, zuki, Ouchi gari, zuki
hvat za jednu ruku (Katate tori): ODBRANA: Mae geri, Shiho nage, zuki
obuhvat preko ruku (Koshi dori): ODBRANA: Hiza geri, Uki goshi, zuki, tate hiza juji gatame
bod nožem povratni (Tanto tsuki). ODBRANA: Harai (morote) uke, shuto uchi, Kote gaeshi, ude osae
udarac palicom u glavu (Hanbo yokomen uchi). ODBRANA: Juji uke, ura zuki, Yoko guruma
Dete mora trenira najmanje još 3 meseca odn. 30 treninga posle dobijanja plavog pojasa i da učestvuje na
najmanje još jednom takmičenju posle dobijanja plavog pojasa.
7. CRNI POJAS (MENKYO)
Dete mora trenira najmanje dve godine, odn. bar 200 treninga ukupno; mora da proñe najmanje pola godine od
dobijanja braon pojasa, tokom čega dete mora da učestvuje na najmanje još jednom takmičenju; dete mora da ide
najmanje u 6. razred osnovne škole (napunjenih 12 godina).
Tehnički zahtevi: Po jedno dopunsko bacanje iz džudoa iz svake grupe bacanja (na primer: ručna = Te guruma
ili Sukui nage, nožna = Ko soto gake ili Sasae tsurikomi ashi, bočna = O goshi ili Tsuri goshi, požrtvovana =
Soto maki komi ili Tomoe nage); Četiri tehnike u parteru: poluge: Ude garami, Ude gatame, Waki gatame;
gušenja: Juji jime; Samoodbrana protiv tri napadača - JIYU WAZA (slobodan izbor napada i odbrana): svaki
napadač izvodi po tri napada (udarac rukom ili nogom, hvat ili obuhvat, napad nožem ili palicom).
Usmeni ispit:
1.
2.
3.
4.
Značenje reči ñuñucu (džiu-džicu)? (nežna veština, mekana veština, fleksibilni metod, prilagodljivi metod)
Iz koje zemlje i vremena potiče tradicionalni džiu-džicu i kenñucu? (Japan, srednji vek)
Poreklo moderne ñuñucu veštine (nastala je od tehnika poreklom iz džudoa, aikidoa i karatea)
Šta znače reči ŠINBUDO i ŠINBUKAN? (Šinbudo = moderni borilački metod, Šinbukan = mesto gde se uče moderne
borilačke veštine).
5. Od čega se sastoji ŠINBUDO? (od DžIU-DžICU veštine, koja sadrži osnovne džudo, aikido i karate tehnike, kao i od
KENĐUCU veštine, koja sadrži osnovne kendo, iaido i čanbara tehnike).
6. Šta su uke i tori? (Uke - asistent, Tori - onaj koji izvodi tehniku)
7. Podela ñuñucu tehnika (atemi vaza-udarci, nage vaza-bacanja, ukemi-padovi, katame vaza ili "ne vaza"-parterne tehnike).
8. Koja su tri dela bacanja? (kuzuši - neravnoteža, cukuri - priprema za bacanje, kake - završnica bacanja)
9. Podela bacanja na 4 grupe (bočna, ručna, nožna, požrtvovana)
10. Podela parternih tehnika i udaraca u ñuñucu veštini? (zahvati, poluge, gušenja; udarci rukom - ude ate vaza, nožni udarci aši ate vaza, udarci glavom - zucuki)
Posle dobijanja crnog pojasa, dete može već posle godinu dana, a čim napuni 16 godina, da polaže za
crni pojas 1. DAN ("Sho-Mokuroku") u veštinama JUJUTSU ili KENJUTSU, prema programima
ŠINBUKAN škole.
Za treniranje je potrebno da dete ima:
kimono kao za džudo ili karate
rukavice kao za karate ili za boks
grudobran kao za karate ili tekwondo (potreban samo za takmičenja - može da se pozajmi od kluba)
dugački i kratki mač za sportsko japansko mačevanje (naručuje se preko kluba)
predškolskoj deci i učenicima 1. i 2. razreda osnovne škole se preporučuje da kupe i kacigu sa štitnikom za lice
Sensei Ivica Zdravković, 7. DAN JUJUTSU i KENJUTSU (Japan, SAD, Evropa)
nosilac crnog pojasa i u veštinama džudo, karate, aikido, čanbara i iaido
Požarevac, Srbija, 064/269-259-1
www.budo.rs
2
Download

"SHINBUDO" - Program obuke i polaganja ZA DECU DO 15 godina