ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД“ Д.О.О. БЕОГРАД
03 | УВОДНИК
водурина подавила градове
ПРВИ ПРЕДУСЛОВ ЗА НОРМАЛИЗАЦИЈУ
ЖИВОТА
БРОЈ
515 |
АПРИЛ 2014.
|
ГОДИНА LIV
|
ПРВИ БРОЈ ЛИСТА ЈЕ ИЗАШАО 1960. ГОДИНЕ
|
ISSN 1452 - 0753
12 -13 | на лицу места
Дејан Паки Паламаревић, један од наших
колега – хуманиста, несебично је помагао
угроженом становништву Обреновца.
снивач Привредног друштва
О
ЈП Електропривреда Србије
В.д. генералног директора:
Александар Обрадовић
САДРЖАЈ
ФОТО: Новости
Издавач:
Привредно друштво
за дистрибуцију
електричне енергије
„Електродистрибуција - Београд” д.о.о. Београд
Директор Друштва:
Зоран Рајовић
ПР и шеф Службе за односе са јавношћу:
Сандра Алагић
Главни и одговорни уредник:
Миланка Стојанић
Новинар:
Тања Зорановић
Уређивачки одбор:
Миланка Стојанић, Тања Зорановић,
Невенка Бошковић, Татјана Пантић,
Иван Илић, Дарко Недовић и Богољуб Радуловић
03
уводник
Водурина подавила градове
04
тема месеца
Одлучан обрачун са крадљивцима електричне енергије
05
дешавања
Ремонт стартовао на време
Ново возило за испитивање
06-07
У ФОКУСУ
Нови информациони систем за унапређење пословања
08-09
АКТУЕЛНО
Сервисирање бројила у функцији смањења губитака
10-11
У СЛИЦИ И РЕЧИ
Реконструкција капиталног значаја
12-13
НА ЛИЦУ МЕСТА
Први предуслов за нормализацију живота
14-15
АКТУЕЛНО
И аналитиком у сусрет захтевима купаца
16-17
синдикати
Фирму чине људи и кадрови
18
синдикати
Са директором отворено о актуелним темама
19
синдикати
Улепшали дан себи и другима
У бање по здравље
20
синдикати
За радничко боље сутра
Тираж:
2000
21
акције
Љубав је језик који сви разумеју
Електронско издање листа “ЕДБ”
налази се на адреси: www.edb.rs
као и на “ЕДБ” интранет порталу,
на страници “Обавештења”
22
ИЗ ИСТОРИЈЕ ЕДБ-а
Обука контролора за откривање бесправне потрошње
23
БЕОГРАДСКЕ ЗВЕЗДИЦЕ
Београдски Хајд парк
Адреса редакције:
11000 Београд, ул. Масарикова 1-3
Телефони:
011 340 50 12
011 340 52 30
Централа: 011 361 67 06
Локали: 1612, 1630
e-mail: [email protected]
www.edb.rs
Графичка припрема:
Владимир Н. Крајновић
Штампа:
„Calibris” д.о.о. Београд
CIP - каталогизација у публикацији
Народна Библиотека Србије,
Београд 658 (497.11)
Месечно:
ISSN 1452 - 0753 = Eлектродистрибуција
(лист) COBISS.SR-ID 18118658
2
уводник
Водурина подавила градове
Одмах по сазанању да од обилних падавина прети велика опасност и да ниво река неумољиво расте,
у ЕДБ-у је формиран кризни штаб, који је непрекидно пратио ситуацију на терену. У једној од активности
директор Зоран Рајовић, затим помоћник директора за техничка питања, Бранислав Вујанац и директор
Дирекције управљања, Александар Милојковић, посетили су и Диспечерски центар 110 /35 kV на Славији.
Због поплава изазваних обилним падавинама које
су средином маја захватиле нашу земљу проглашена
је ванредна ситуација у бројним општинама
Србије, а в.д. директора „Електропривреде Србије“,
Александар Обрадовић, наложио је директорима
свих привредних друштава у оквиру система посебне
мере предострожности и поступања у ванредним
околностима. Тако је стање у свим деловима ЕПС-а
праћено непрекидно 24 часа, а број дежурних екипа је
значајно повећан.
На подручју „Електродистрибуције Београд“ је било
потешкоћа у раду дистрибутивног система, иако нису
забележени већи кварови, нити дуготрајнији прекиди
у напајању крајњих купаца електричном енергијом.
Краткотрајни прекиди због велике воде отклањани су
у року од сат времена.
Повремена искључења електричне енергије на
конзуму ЕДБ-а вршена су искључиво из безбедносних
разлога, по налогу Министарства унутрашњих послова,
а ради евакуације становништва у поплављеним
деловима града – Рипањ, Раковица, Рушањ, Врчин,
Бегаљица, Умчари и Винча.
Електродистрибуција Београд је у складу са уобичајеном праксом у оваквим приликама организовала
ванредна дежурства. Све диспечерске и монтерске
екипе биле су у сталном стању приправности,
а Информативни центар је дежурао 24 часа, па
БРОЈ 513-514 | април 2014.
су грађани у било које доба дана могли да пријаве
плављење у трафостаницама које се налазе у њиховим
објектима.
Због продора воде и надирања поплавног таласа, а
и ради безбедне евакуације становништва, искључена
је високонапонска трафостаница 110/10 kV „Барич“, а
затим су следиле и нове мере које је наметала ситуација
на терену. Рецимо, због високог водостаја Саве, који је
на неким местима на Новом Београду досезао до самог
шеталишта, из безбедносних разлога до даљњег су
били искључени сви сплавови на Сави.
Више о последицама поплава какве Србија није
запамтила писаћемо у наредном броју, али не можемо
а да не поменемо ванредно залагање многих наших
колега. Тако се пут Шапца, првим аутобусом који је
из Београда, одмах после апела премијера Александра
Вучића да се јаве добровољци који би помогли у
пуњењу и постављању џакова са песком на насипе да
би се спречило изливање Саве и помогло угроженом
становништву, упутио велики број наших колега,
изузетних хуманиста. Они су, како су истакли на
поласку, на пут кренули потпуно спремни да несебично
помогну угроженом становништву, било да се ради о
стручној помоћи или обезбеђењу насипа, све док то
буде потребно.
М. Стојанић
3
тема месеца
ЦЕНТАР ЗА СМАЊЕЊЕ ГУБИТАКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Приредила: М. Стојанић
Одлучан обрачун са крадљивцима
електричне енергије
Е
лектродистрибуција Београд је формирала
нову организациону целину – Центар за
смањење губитака електричне енергије, у
циљу спровођења активности на смањењу
техничких и комерцијалних губитака. То значи да ЕДБ
креће у одлучну борбу против неовлашћеног коришћења
електричне енергије, а у складу са најавом премијера
Александра Вучића да ће борба против „крадљиваца“
бити један од приоритета нове Владе. Новина је и да
први пут ЕДБ има системску подршку државе.
У прва четири месеца ове године ЕДБ контрола
је открила преко седамсто случајева неовлашћене
потрошње електричне енергије на козуму Града.
Процена је да је на овај начин потрошено преко 300
милиона kWh (киловат-часова), а да је на тај начин ЕДБ-у
нанета штета од око 2,4 милиона евра. Само у току једног
викенда на територији Батајнице, Ледина, Алтине и
Сурчина, где су вршене контроле, откривена су 73 случаја
неовлашћене потрошње. Највећи број крађа извршен је
на индивидуалним објектима код власника приватних
кућа, угоститељских објеката, приватних апотека, пекара
и других. Од свих пет дистрибутивних привредних
друштава у оквиру ЕПС-а, београдска дистрибуција је
открила највећи број крађа не само у току протекле
године, већ и у првом кварталу ове године.
У крађи су ухваћене и естрадне личности које живе
„холивудским“ животом, али очигледно немају новца
да измире рачуне за утрошену електричну енергије.
Ипак, популарност их није заштитила од екипа ЕДБ
контроле.
У оквиру ове акције ЕДБ врши и контролу својих
запослених и њихових објеката, чиме је јасно ставила до
знања да прво почиње са „чишћењем“ у својим редовима,
односно својих запослених.
Формирање Центра јасно показује да су контрола
и праћење губитака од сада један од приоритета у
пословању, а да се не ради о периодичној и краткотрајној
акцији, какве су биле досадашње акције на овом пољу.
Одлуком директора Друштва, Зорана
Рајовића, 13. марта 2014. године при Управи
ЕДБ-а формирана је нова организациона
целина - Центар за смањење губитака електричне енергије, у чијем саставу послује
Служба за анализу и праћење губитака и
два одељења и то Одељење контроле
и Одељење за привремену евиденцију
корисника. Формирање наведеног Центра,
а посебно Одељења контроле, условило
је укидање постојеће Службе контроле,
са ужим организационим целинама и
припадајућим радним местима.
Координацију рада Центра са осталим
организационим целинама унутар ЕДБ-а
обављаће Бранислав Вујанац, помоћник
директора за техничка питања.
Акција успела - откривено бројило са магнетом!
4
Приредила: М. Стојанић
ПОГОН ВИСОКИ НАПОН
ао што је предвиђено планом превентивног
одржавања, средином марта, обављањем
ремонтних радова на трафостаници 35/10 kV
„Канарево брдо“, ЕДБ Погон Високи напон,
Дирекције градске, отпочео је овогодишњу сезону ремоната
и ревизије електроенергетских објеката. Ремонт поменуте
трафостанице завршен је у предвиђеном
року од три дана, а затим је током
марта урађен ремонт средњенапонских
трафостаница „Грчића Миленка“, „Беле
воде“, „Ворбис“ и „Топчидерско брдо“.
Током априла су обављени ремонти
пет трафостаница и то „ФОБ“, „Хеминд“,
„Бежанија“, „Аеродром“ и „Београд
6“, а у мају су планирани радови на ТС
„Београд 9“, „Калуђерица“, „Добро
поље“, „Калемегдан“ и „Галеника“. За
другу половину године предвиђени
су ремонтни радови у још деветнаест
електроенергетских објеката. Ако све
буде текло по плану, ЕДБ дирекције
Управљања, Градска и Приградска,
21. септембра завршиће овогодишњу
ремонтну сезону.
- Поред планираних трафостаница,
ове године се први пут организује ремонт
осам трафостаница 110/35 kV, које смо
К
преузели од Електромрежа Србије и о којима сада сами
спроводимо све процедуре на превентивном и корективном
одржавању – рекао нам је Борислав Косановић, директор
Дирекције градске, наглашавајући да се ремонтују и сви
припадајући надземни и подземни водови 35 kV напонског
нивоа.
Овогодишња сезона специфична је и
по томе што је пред потписивањем уговор
за ремонт SF6 постројења и то први пут од
њихове уградње, а радови ће се изводити уз
надзор произвођача опреме. Планирано је да
се овај посао обави у наредне три године, тако
што ће се сваке године ремонтовати по два
постројења, а уз редован ремонт вршиће се и
осавремењавање опреме.
- Интензивно се наставља и систематска
замена дотрајалих 35 kV подземних кабловских водова у склопу превентивног одржавања,
што је најозбиљнији захват, са планираним
великим трошковима у циљу стварања услова
за поуздан и безбедан рад 35 kV подземне
кабловске мреже – истакао је Косановић,
закључујући да никада раније план одржавања
није био озбиљнији и тако детаљно планиран
и да се ове године очекују велика улагања у
опрему високог напона.
дешавања
Ремонт стартовао на време
СЕКТОР ЗАШТИТЕ И ИСПИТИВАЊА
Ново возило за испитивање
лужба за напонска испитивања у Сектору
заштите и испитивања, при Дирекцији
управљања, локацијски је смештена у објекат
Нови Београд 1 - Фонтана, у Новоградској улици.
Служба се, осим локацијом кварова на кабловској мрежи
конзума ЕДБ-а, бави и осталим неопходним испитивањима
електроенергетских објеката (трафостаница 10/0,4 kV,
уземљења стубова, уклапања трафостаница 10/0,4 kV
у мрежу ЕДБ-а, испитивања каблова 1 – 110 kV и слично),
како нових, тако и приликом ремоната и реконструкција
постојећих објеката.
Приликом мерења и испитивања на електроенергетским
објектима, тамо где нема потребе за мерним колима,
углавном се користе возила Лада „нива“, Застава „флорида“
и слична, којима Служба располаже – каже Звонимир Родић,
водећи инжењер у Служби. – Таква возила су се одавно
доказала као неодговарајућа за потребну преносну опрему,
па се неретко догађало да неопходну преносну опрему на
терен носе сами извршиоци Службе испитивања. Ако се
зна да се ради о агрегатима и испитним уређајима који су
с
БРОЈ 513-514 | април 2014.
кабасти и од којих ниједан није лакши од 15 – 20 килограма,
јасно је колики терет пређе преко руку наших колега при
свакој интервенцији. Такође, та опрема се свакодневно
уноси и износи из наших возила, што доприноси њиховом
убрзаном хабању, као и цепању и ломљењу пре свега
унутрашњег дела возила. Наравно, услед сталног тумбања
и преношења и сами уређаји се убрзано раубују и чешће
кваре.
Од Александра Милојковића, директора Дирекције
управљања сазнајемо да се давно дошло на идеју да се
набави бар једно пикап возило, у које би се инсталирала
сва потребна опрема и користила наменски за ову врсту
послова.
- После вишегодишњег чекања, у објекат Нови
Београд 1 – Фонтана стигла је Шкода „практик“, коју ћемо
опремити већ постојећим уређајима за испитивање –
наводи Милојковић, објашњавајући да је реч о возилу са
два седишта и товарним простором са равним дном, који
је веома практичан. Њиме ће, каже, моћи да се обаве сва
потребна испитивања у градском и приградском подручју,
на теренима који не захтевају приступ теренским возилима.
Овакво возило ће пре свега имати значајну употребну
вредност у самој Служби за напонска испитивања, али
би могло наћи примену и у осталим деловима нашег
Привредног друштва. На пример, погодно је за све врсте
послова које обављају два извршиоца који са собом носе
алат, опрему, резервне делове и слично.
Ми смо на терену видели ауто спреман за уградњу
опреме, а у Служби су обећали да ће нас звати када са
опремљеним колима буду излазили на терен, како би нам
пренели искуства о употреби овог типа наменских возила.
5
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА SAP ERP СИСТЕМА – ПОСЛОВНИ ПРИОРТЕТ
У ФОКУСУ
Нови информациони систем за унап
- Увођењем новог програмског пакета SAP
ERP постићи ће се информатичка унификација
на нивоу целе компаније којом ћемо добити
много. - Процеси у финансијама, набавци,
контроли, инвестицијама и магацинском
пословању у ЈП ЕПС и свим привредним
друштвима биће подржани SAP решењем
па ће се једноставније пратити реализација
и предавати извештаји.
AP ERP / Enterprise resourse planning/ је
програмски пакет који се уводи на нивоу
целе Електропривреде Србије, укључујући
сва привредна друштва у склопу компаније.
Циљ увођења новог информационог система је
постизање захтеваних измена и унапређења у пословању
и у том смислу SAP ERP систем треба да омогући
интеграцију пословних процеса, праћење и управљање
свим аспектима пословања на јединствен начин,
односно консолидацију пословања и извештавања.
Применом SAP ERP система обезбеђује се оптимизација
и стандардизација пословних процеса и повећава
поузданост и квалитет информација које су основа за
доношење пословних одлука.
- Ради се, дакле, о информатичкој унификацији на
нивоу целе компаније којом ћемо добити много. Наиме,
укупни резултат је да ће процеси у финансијама, набавци,
контроли, инвестицијама и магацинском пословању у
ЈП ЕПС и свим привредним друштвима бити подржани
SAP решењем. Тако ће се објединити сви информатички
програми, лакше ће се пратити реализација и предавати
извештаји. На једном месту ће се налазити сви подаци
који су менаџменту неопходни за управљање - наводи
Љубица Барбуљ, која је и вођа пројекта увођења
новог информационог система. Она, такође, истиче
да ће се употребом SAP-а поједноставити одржавање
информационог система и осталих софтвера и у том
смислу неће бити потребе за ангажовањем трећих лица,
бићемо много самосталнији. Наши запослени, када се
обуче да користе SAP, моћи ће лако да праве извештаје и
неће зависити од других.
S
Сложен и одговоран процес
Циљеви увођења новог информационог система
су јасно дефинисани и подразумевају замену
свих функционалности постојећег система тако да
пословни процеси буду оптимизовани, тј. логични и
јасно дефинисани, да се притом обезбеди јединство
шифрарника и матичних података као и праћење тока
свих рачуноводствених докумената.
ЕДБ се, након спроведеног поступка јавне набавке,
определила за конзорцијум три фирме; „Проинтер“
Београд, „Енергософт“ Нови Сад и „Алти“ Чачак, чија је
понуда базирана на SAP ERP технологији и HP хардверској
опреми. Компаније „Проинтер“ и „Енергософт“ су
6
Руководиоци пројекта и вође тимова дискутују о предложеним решењима
званични SAP партнери за подручје Србије и њихова обавеза је испорука лиценци и увођење новог информационог
система, док је компанија „Алти“ овлашћени дистрибутер
информатичке опреме и задужена је за испоруку и
инсталацију хардверске опреме. Контролу и обезбеђење
квалитета на пројекту спроводи локална канцеларија SAP
WB, тако да су обезбеђени сви предуслови за успешну
реализацију пројекта у планираном року и у оквиру
планираног буџета. Рок за реализацију је први јануар 2015.
године што значи да нова пословна година треба да буде
подржана новим SAP ERP системом.
Увођење SAP-а је сложен процес кроз који се врши
обострани трансфер знања између стручњака запослених
Предности увођења SAP-а
Најзаступљеније софтверско решење за
пословање енергетских компанија је управо
SAP. Предности овог програмског пакета леже
у томе што он одговара пословним системима
свих величина, било да упошљавају педесет
или неколико хиљада запослених. Стога је овај
софтвер основа електронског пословања у чак
86 посто, од 500 најбогатијих компанија у свету.
Притом је отворена могућност повезивања
са софтверским решењима других добављача.
Значи предност је и у његовом прилагођавању
променама и могућностима неограниченог
ширења, као и у отворености за интернет
апликације и електронско пословање. Несумњиво је, дакле, да примена SAP ERP решења
доприноси постављању више стандардизације
пословних процеса.
Приредила: Т. Зорановић
ређење пословања
у ЕДБ-у и SAP консултаната из „Проинтера”. Пројекат
се спроводи кроз увођење пет SAP ERP модула који у
потпуности покривају захтеване функционалности. У
питању су модул за финансије, модул за контролинг који
се односи на интерно рачуноводство односно обрачун
трошкова, затим модул за управљање материјалима,
модул продаје и техничка подршка.
Када је реч о начину увођења пројекта треба рећи да
се примењује проверена ASAP методологија. Пројекат се,
тако, уводи кроз више фаза, и то су: припрема пројекта,
израда концептуалног дизајна пословних процеса, затим
детаљни дизајн који обухвата кастомизацију и подешавање
свих параметара система да би се обезбедила захтевана
функционалност, припрема за редован рад, почетак
продукције и, на крају, живи рад у SAP-у.
Носиоци посла
За реализацију је задужен заједнички пројектни тим
у којем учествује 44 запослених из ЕДБ-а и 21 консултант
из „Проинтера”. Пројектни тим има своју организацију са
јасно дефинисаним улогама и одговорностима. На врху
је Надзорни одбор пројекта чија је улога у промовисању
пројекта, обезбеђењу потребих ресурса и решавању свих
важних питања током пројекта. Славица Стефановић,
помоћник директора за економију пословања, је
председник Надзорног одбора и спонзор пројекта, а
чланови Надзорног одбора су представници пословодства
ЕДБ и „Поринтера”. Канцеларија руководства пројекта је
задужена за планирање и праћење пројектних активности
на оперативном нивоу. А, пет пројектних тимова, који су
организовани по модулима, реализују све задатке и у том
циљу одржавају редовне састанке сваког уторка и петка.
- Тренутно се реализује друга фаза увођења новог
информационог система, у којој су кључне активности
израда документа концептуалног дизајна, израда
стратегије миграције и стратегије тестирања и обука
кључних корисника на другом нивоу. Резултат ове
фазе је заједничко разумевање о томе на који начин
ће организација наше компаније и пословни процеси
бити представљени помоћу SAP система. Овај документ
је основа за све даље активности, тако да се услови за
прелазак у трећу етапу пројекта стичу након његове овере
и усвајања – објашњава наша саговорница.
- Увођење SAP система је сложен и одговоран посао
и захтева доста труда и ангажовања свих нас заједно, и
извођача и самих корисника из ЕДБ-а. Пословодство
Друштва у потпуности подржава пројекат и сматра да је
то један од пословних приоритета за ову годину. Стога сви
који су у пројектном тиму треба да дају свој максимум
како би се планиране активности завршиле у предвиђеном
року, да бисмо наредну годину почели примењујући SAP
систем - поручује Љубица Барбуљ, руководилац пројекта.
Пет пројектних тимова, који су организовани по модулима, реализују све задатке и у том
циљу одржавају редовне састанке сваког уторка и петка
БРОЈ 513-514 | април 2014.
7
актуелно
АКТУЕЛНО У СЛУЖБИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ УРЕЂАЈА
Сервисирање бројила у
функцији смањења губитака
С
лужба за сервисирање бројила је од
овог пролећа кадровски ојачана са девет
омладинаца ангажованих преко задруге,
а истовремено се предузимају и друге
активности које ће допринети да ова целина даље повећава
обим посла. Крајњи циљ је, наиме, да Служба сразмерно
својим расположивим капацитетима достигне могући
максимум у оквиру редовног циклуса годишње замене
бројила, како би се број неоверених мерних уређаја свео
на минимум у периоду од наредних неколико година.
- У оквиру Програма за смањење губитака уочена је
потреба да се обезбеде услови како би Служба убудуће
могла да сервисира знатно већи број мерних уређаја,
јер неисправна и небаждарена бројила стварају губитке
на мрежи. Да бисмо појачали наше капацитете било
је неопходно да предузмемо више корака. Пре свега,
требало је да бројно и стручно појачамо и подмладимо
кадар, а затим и да адаптирамо расположиви радни
простор, као и да одељење у којем обављамо дефектажу
бројила изместимо на погоднију локацију – објашњава
електроинжењер Зоран Каличанин, шеф Службе за
сервисирање бројила.
- Током прошле године нагло се смањио број
запослених у нашој Служби. Један део људи је отишао у
пензију, а неки су распоређени на друга радна места.
Стога смо наше редове појачали са девет младих људи,
одговарајуће стручне квалификације. Они су прво прошли
редовну обуку из области безбедности и здравља на раду,
а затим су распоређени да раде уз искусне колеге и да
полако „пеку занат“, пре него што се потпуно осамостале.
Чињеница је, наиме, да се упркос солидном теоријском
знању и стручним квалификацијама добар мајстор не
постаје преко ноћи – каже наш саговорник.
Служба за сервисирање уређаја (Сервис) покрива целу
ЕДБ, а магацини бројила су везани за сваки погон понаособ.
Комплетан посао је организован кроз три одељења, и то
Одељење за директна и индукциона бројила, Одељење за
мерне групе и електронска бројила, Одељење за уклопне
часовнике и МТК уређаје и Централни магацин. Овде се,
дакле, сервисирају сви мерни уређаји са конзума градске
и ванградске мреже ЕДБ-а, изузев оних на местима
преузимања електричне енергије у високонапонским
трафостаницама 110/x kV. Поред основног посла –
баждарења бројила, у Служби за сервисирање се обавља
и дефектажа, односно провера исправности бројила.
- Дефектаже радимо када, рецимо, монтер на терену
сумња или установи да је мерни уређај у квару и напише
налог да је потребно утврдити исправност бројила. Велики
број дефектажа имали смо у јануару, у време повећаног
броја рекламација на испостављене рачуне за утрошену
електричну енергију – каже Каличанин. - Прошле године
смо урадили 5000 дефектажа. А све то мултипликује наш
посао јер изискује додатно ангажовање запослених. Они
морају да испитују уређаје, потом да праве извештаје и да
шаљу записнике надлежним погонима да би онде могле
да се изврше корекције рачуна - уколико је бројило заиста
Девет стручно квалификованих омладинаца овог пролећа кадровски је појачало Службу за сервисирање бројила
8
Приредила: Т. Зорановић
било неисправно. У питању је велики посао, а ако се
настави истим темпом као у прва три месеца, можемо
очекивати да би до краја године могло бити потребе да
се изврши 10 до 12 хиљада дефектажа – оцењује Зоран
Каличанин.
Он најављује да ће се дефектаже ускоро обављати у
новој „испостави“ на Нишком путу, у оквиру простора
Службе транспорта, где се ових дана један део ауторадионица преуређује за нову намену. Нова локација
биће погоднија за транспорт и приступ свим погонима,
а формацијски, по систематизацији, тај ће посао и даље
бити под окриљем Сервиса. Овим ће се уједно у Земуну
ослободити део простора па ће моћи да приме и овере
већи број мерних уређаја.
Недостају резервни делови
Сва неисправна бројила долазе у Централни магацин Сервиса,
али за даљу употребу се не може искористити чак 30 до 50 посто
јер због њихове застарелости за њих више нема резервних
делова
Стара бројила региструју
мању потрошњу
Иако грађани најчешће сматрају да стара
бројила утичу на већу потрошњу струје чињеница
је да због њих само дистрибуције имају штету.
Наиме, уколико је прошло 12 до 20 година како
струјомер није замењен или поново баждарен, он
због похабаности механизма може да региструје
само мању потрошњу струје. Никако не може да
убрза потрошњу и да то буде разлог што је нечији
рачун за струју увећан. Напротив, код старих
индукционих бројила је похабан механизам због
чега успоравају рад, па мерни уређај не показује
праву потрошњу, него умањену, што се региструје
као губитак дистрибуција.
Тако је један од највећих узрока губитака на
мрежи управо стање самих бројила. Треба ипак
напоменути да свако небаждарено бројило није
аутоматски и несиправно за употребу. У сваком
случају, дистрибуције се припремају за велику
замену бројила, међутим немају нова јер тендери
за њихову набавку пропадају. Најављено је да ће
руководство ЕПС-а ускоро расписати нови тендер,
за шта је од Европске банке за обнову и развој већ
обезбеђен кредит од 80 милиона евра.
БРОЈ 513-514 | април 2014.
- Највећи проблем нам представља недостатак
резервних делова. Познато је, наиме, да Искриних
бројила више нема, и да је тешко набавити резервне
делове за њих. Бројила на мрежи су доста стара па их
много отпада. По нашој евиденцији од стотинак бројила
50, највише до 70 може да се поправи. Са осталих можемо
само да поскидамо употребљиве делове и да остатак
уређаја бацимо на отпад, пошто су толико стара да се од
њих више ништа не може да урадити – каже Каличанин.
Наш саговорник је изнео податак да је лани овде
сервисирано око 22000 мерних уређаја и најавио да
ће, по спровођењу поменутих кадровских и радно функционалих промена, бити у могућности да обим
годишњег циклуса баждарења повећају на 30000
бројила. Међутим, за то им је потребан већи број
испитних столова и боља информатичка опремљеност.
Ипак, кадровско појачање и нова организација посла
су уродили плодом и допринели да се већ делимично
појача реализација посла у Сервису, а најављују и да ће
ускоро, највероватније, увести и другу смену.
Млади, квалификовани људи су добродошли, али мајстором
се не постаје за месец – два дана, него је потребно годину,
две вредног рада да би достигли стручност старијих колега
– поручује Зоран Каличанин
9
У СЛИЦИ И РЕЧИ
САВРЕМЕНА СРЕДЊЕНАПОНСКА КАБЛОВСКА МРЕЖА
Реконструкција капиталног
значаја
Обимни радови на замени дотрајалих високонапонских каблова који се напајају из ТС 110/35 kV
„Београд 4“ ушли су у финале. У оквиру ове реконструкције стари уљни каблови су замењени
новим на траси дугој тридесет километара. Том приликом је положен сноп сувих једножилних
каблова чија укупна дужина износи око деведесет километара.
појединим деловима Београда у погону
су уљни 35 kV каблови стари и више од
пола века. Реч је о енергетским водовима
преко којих се напајају трафостанице
35/10 kV „Технички факултет“, „Душановац“, „Савски
венац“, „Подстаница“, „Баново брдо“, „Топчидерско
брдо“, „Неимар“ и друге. Ова кабловска мрежа је
постављена давних шездесетих година, када су
поменуте трафостанице изграђене. Како се из године
у годину град ширио и растао број потрошача,
Електродистрибуција је, да би повећала испоруку
електричне енергије, протеклих година реконструисала
времешне трафостанице и тако повећала њихову
инсталисану снагу, односно капацитете.
Након тога било је неопходно обновити и
осавременити и припадајућу кабловску мрежу, тим
пре што су на појединим деоницама кварови учестали
у толикој мери да су водови постали непоуздани за
напајање трафостаница. Проблем на старим уљним 35 kV
кабловима се увећавао како зими, због повећања
потрошње електричне енергије за загревање, тако
и лети, услед коришћења све већег броја клима
уређаја. У
Муке на градском терену
У
данашње време учесталих крађа
опрезности никад доста. Стога су надлежни
из Погона Високи напон и извођач радова,
ПД „Електроизградња“, организовали ноћна
дежурства поред рова у који су полагани
каблови током последње етапе замене каблова
код ТС 110/35 kV „Београд 4“, која је захтевала
вишедневни рад. На тај начин су предухитрили потенцијалне лопове и спречили могућу
крађу.
Иначе, реконструкција кабловске мреже на
градском терену, која подразумева раскопавање
тротоара и саобраћајница у квартовима где је
саобраћај изузетно фреквентан представља
отежавајућу околност. Осим тога често се
дешава да приватници својим привредним
објектима, локалима, кафићима и сл., запоседну
део јавне површине и заузму део кабловске
трасе, па је потребно уложити додатно време
и напор да се такве ситуације реше.
10
Замена старих уљних 35 kV каблова се обавља у
надлежности Дирекције градске, односно Погона
Високи напон, у складу са Планом инвестиционог
одржавања за 2013. и 2014. годину, а комплетан посао
је уговорен са ПД „Електроизградња“ Београд, која је
у складу са уговором такође припремила пројектну
документацију и прибавила све дозволе и сагласности
неопходне за извођење радова.
- Реконструкцију најугроженијих деоница за
трафостаницу „Неимар“, замену кабловских водова
1,2,3 и 4, отпочели смо у априлу прошле године –
каже Дарко Поповић из Одељења подземних водова
110 и 35 kV, Погона Високи напон. – Радове смо
интензивнијим темпом наставили овог пролећа, након
што је реализована набавка сувих 35 kV каблова.
Замењени су каблови дуж целе трасе неимарских
водова у дужини од четири километра, као и подземни
водови на траси од ТС „Београд 1“ до ТС „Технички
факултет“, и то водови 1, 2,3 и 4.
Дарко Поповић надгледа свођење 35 kV кабловског снопа
у ТС 110/35 kV „Београд 4“
У плану реконструкција
трасе дуге осамдесет километара
Замена дотрајалих високонапонских каблова
је посао од капиталног значаја за Електродистрибуцију Београд јер се по први пут од
времена њиховог полагања ради на замени
кабловских деоница које су одрадиле свој радни
век. Пошто је реч о градском подручју са великом
густином насељености, због нестабилног рада
старих уљних каблова код настанка хаварија без
напона остаје велики број потрошача, а трошкови
одржавања тако непоуздане мреже достижу
вредности које далеко превазилазе планиране
оквире.
У склопу радова на замени дотрајалих
електроенергетских подземних водова који се
напајају из ТС 110/35 kV „Београд 4“ извршена
је реконструкција на траси дугој тридесет
километара. Том приликом је положен сноп
сувих једножилних каблова чија укупна дужина
износи око деведесет километара. Иначе, Планом
инвестиционог одржавања за 2013. и 2014. годину
предвиђено је да Дирекција градска, односно Погон
Високи напон реконструише кабловску трасу у
дужини од око осамдесет километара.
БРОЈ 513-514 | април 2014.
Ископавање ровова и полагање каблова се
обављало етапно, у дужинама од по 500 метара. Иначе,
стигли смо до последње етапе замене неимарских
водова, њиховим свођењем у ТС 110/35 kV „Београд
4“. А, како се на делу трасе поред ауто-пута од
бензинске пумпе „Слап“ до ТС 110/35 kV „Београд 4”
у улици Ровињској, налазе и каблови који напајају
трафостанице 35/10 kV „Душановац“ и „Топчидерско
брдо“ завршена је и њихова замена. За прелаз нових
35 kV кабловских водова испод ауто-пута искоришћена
је постојећа 110 kV галерија – наводи колега Поповић,
који свакодневно надгледа ситуацију на терену.
- Након постављања каблове снимају колеге из
Службе техничке документације, Дирекције планирања
и инвестиција, као и геодети из Градске управе да би се
сликом новог стања комплетирала база подата ГИС-а
(Географско информационог система). Ровови се потом
затрпавају. Следи затим обележавање трасе и уклапање,
и све то уз надзор Одељења водова 110 и 35 kV,
Погона Високи напон – објашњава наш саговорник.
На крају Дарко истиче да ће замена старих уљних
35 kV каблова – новим, обезбедити уредније снабдевање околних трафостаница 35/10 kV. Умањиће се
могући узроци настанка хаварија, али и скратити
време потребно за интервенције приликом редовног
одржавања и евентуалних поправки. А са становишта
екологије није занемарљиво што ће се овом реконструкцијом мреже отклонити разлози за учестале
примедбе надлежних инспектора за заштиту животне
средине.
Т. Зорановић
11
на лицу места
Укључена ТС 35/10 kV „ОБРЕНОВАЦ”
Први предуслов за
нормализацију живота
кипа ЕДБ-а, у четвртак 22. маја, обишла је
потпуно евакуисани Обреновац, град који
је у недавним поплавама најтеже страдао.
Циљ посете био је обилазак нашег Погона
и поплављених електроенергетских објеката на којима
наше екипе увелико врше ремонте. Како је улазак у град
строго контролисан и мали број људи може да прође
обреновачким улицама, на терену смо направили низ
фотографија да бисмо вам дочарали „аветињски дух“ на
улицама, јер оне најречитије говоре о стању у пострадалом
граду.
Седам дана после ужасног невремена на улицама
Обреновца још увек су биле видљиве сабласне последице
невремена библијских размера. На улазу у град улице
су биле суве, али како смо ишли даље вода је била све
дубља, а на многим местима се није видело где престаје
улица, почиње тротоар или се налазимо на њиви поред
пута. Крећући се таквим улицама стигли смо до ТС 35/10
kV „Обреновац“, снаге 2 X 12,5 MVA.
- Када су после поплаве екипе ЕДБ-а први пут ушле у
ову трафостаницу увериле су се да је висина воде била
око два метра, о чему данас сведоче јасни трагови на
зидовима објекта – рекао нам је Радован Исаиловић,
диспечер 110/10 kV.
О радовима на санирању ове ТС известио нас је Саша
Тоблер, пословођа у Служби ТС 110 и 35 kV – Високи напон,
истакавши да се, чим су се стекли услови, приступило
испумпавању воде из самог објекта, чији је ниво тада,
иако је вода била почела да се повлачи, износио 80 цм.
Затим је у трафостаници обављено прање, сушење, па
је затим извршена дезинсекција и дератизација целог
постројења. Одмах потом почео је ремонт, односно
отклањање кварова до којих је дошло услед ове велике
катастрофе.
е
Трафостаница под водом
12
Замена трафоа сопствене потрошње
у ТС 35/10 kV „Обреновац”
Александар Милојковић,
директор Дирекције управљања, рекао је да су током
ремонтних радова каблови
испитани и показало се да
су исправни, акумулаторске
батерије су замењене, а
замењен је и трафо сопствене потрошње, који је
био поплављен.
- Погон Обреновац има
370 трафостаница 10/0,4
kV, које напајају око 33.000
мерних уређаја. Градско
подручје Обреновца електричном
енергијом
се
снабдева из ТС 35/10 kV
„Обреновац“, из које се
Директор Зоран Рајовић у
обиласку поплављених
напаја око 150 ТС 10/0,4 kV
трафостаница
и око 15.000 мерних
уређаја. Рубни делови града су напојени, а што се тиче
градског језгра, око сто трафостаница је још потопљено
и тек нас чека борба за њихово довођење у исправно
стање. Од када су на терену, екипе ЕДБ-а ремонтовале
су 44 трафостанице и оне се сада налазе у технички
исправном стању, али за њихово пуштање потребно
је да се ураде напонска испитивања – истакао је Миле
Обрадовић, помоћник директора и главни координатор
за Обреновац, који се на терену налази од почетка
елементарне непогоде, напомињући да тренутно бројне
екипе ЕДБ-а обилазе мерно – разводне ормаре, чисте их,
проверавају и спремају за пуштање под напон. Други део
екипа добио је задатак да утврди стање на терену и да
изврши припрему оних ТС 10/0,4 kV из којих се повукла
вода и које се могу ставити под напон. Дакле, на терену
се врше сва мерења и испитивања како би пуштање
трафостаница под напон било безбедно.
Миле Обрадовић
ПОГОН ЕДБ - ОБРЕНОВАЦ
И док смо са Милетом Обрадовићем разговарали
о томе да је приоритет да се обезбеди напајање рени
бунара и водовода, стигла нам је вест да је у четвртак, 22.
маја, у 17,55 часова, укључена ТС 35/10 kV „Обреновац“. У
трафостаницу је пропуштен напон на 10 kV сабирнице и
на сопствену потрошњу.
- После завршених испитивања и стављања ове
најзначајније трафостанице у рад испуњен је само први
предуслов да грађани Обреновца добију напон. Јер, тек
следи припрема свих ТС 10/0,4 kV за пуштање под напон,
а онда преглед и замена мерних уређаја, а највероватније
ће бити неопходна замена оних који су били захваћени
поплавом – закључује Обрадовић, напомињући да тек
онда следи најкомпликованији део посла, провера
кућних инсталација, што ће нашим екипама сигурно
однети највише времена.
М. Стојанић
Припрема ТС 10/0,4 kV за пуштање под напон
Сложна ЕДБ екипа на терену
Прилаз Управној згради Погона Обреновац био је
онемогућен јер је овај објекат још увек окружен водом, по
нашој процени дубине најмање 80 цм. Миле Обрадовић
каже да то није спречило екипе ЕДБ-а да обављају
своје активности јер иако су били спречени да раде у
својим канцеларијама, запослени су дневне послове
и задужења добијали у кризном штабу, смештеном
у Хотелу „Обреновац“. А како је познато да су наши
запослени посвећени послу, ни отежани услови рада
нису учинили да посао трпи. И заиста, зна се да су наше
екипе, по традицији, увек прве на местима где је најтеже,
па су и овде на терену радили непрекидно, још од првог
кишног дана који је после упорних и обилних падавина
донео поплаве какве се дешавају на хиљадугодишњем
нивоу.
БРОЈ 513-514 | април 2014.
13
АКТУЕЛНО
НОВА ПРАВИЛА ПРОШИРИЛА НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И аналитиком у сусрет
захтевима купаца
- Новим начином извештавања о праћењу техничких и комерцијалних
показатеља и регулисању квалитета испоруке електричне енергије,
утврђује се на који начин треба постављати нове захтеве и услове, како
би се остварио виши ниво квалитета испоруке електричне енергије.
О
д јануара ове године у примени су
„Правила о праћењу техничких и
комерцијалних показатеља и регулисању
квалитета испоруке и снабдевања
електричном енергијом и природним гасом“ која
је Савет Агенције за енергетику Републике Србије
(АЕРС) донео на седници одржаној 31. децембра 2013.
Правилима, која је АЕРС донео у складу са Законом о
енергетици, успостављају се оквири за прикупљање
података везаних за квалитет испоруке и снабдевања
на уједначен начин како у сектору електричне енергије
тако и у сектору природног гаса. Показатељи квалитета
испоруке и снабдевања електричном енергијом се
АЕРС-у достављају месечно и квартално. Будући да др
Миладин Танасковић, саветник директора, обједињава
и доставља Агенцији тражене извештаје разговарали
смо са њим о томе које су додатне обавезе ЕДБ-а у
извештавању и какав је њихов значај.
Нова Правила захтевају више података
- Агенција увек иде, корак по корак ближе, у сусрет
захтевима купаца. Са новим Правилима се проширио
начин извештавања да би се добило сазнање какви
су тренутно услови испоруке електричне енергије
купцима, како би се, на основу праћења тих података
кроз табеле које шаљемо месечно и квартално, утврдило
на који начин треба постављати нове захтеве и услове у
погледу квалитета испоруке ел. енергије.
Иначе, Агенцију редовно извештавамо о подацима
техничке и економске природе. Када су у питању
технички подаци ту су у оптицају две групе извештаја,
и то енергетски и подаци о квалитету испоручене
ел.енергије. Динамика извештавања о енергетским
подацима је квартална и годишња, а поред тога у овој
области извештаје шаљемо и периодично – на захтев
Агенције. Једна врста података се шаље периодично
када се испоставља захтев за промену цене ел.енергије,
а друга група се односи на биланс. Наиме, сваке јесени
дајемо билансне ставке у преузимању ел.енергије за
наредну годину.
Применом нових Правила, од почетка ове године,
настале су значајне промене у погледу извештавања
о квалитету ел. енергије на месечном нивоу – указује
14
Миладин Танасковић
наш саговорник. – За разлику од претходног начина,
сада се дају комплетни подаци о свим прекидима
у напајању. Реч је о планираним и непланираним
прекидима на свим напонским нивоима, које уносимо
у табеларне обрасце које је прописала Агенција, и то
разврстане по одређеним категоријама. Подаци су тим
пре садржајнији јер се дају сви показатељи у смислу
броја и дужине прекида у напајању са три захтевана
показатеља; SAIDI, SAIFI i CAIDI. Ради се, наиме, о томе
да Агенција у намери да изађе у сусрет захтевима
купаца иде у аналитику све дубље. Тако се сада, за
разлику од претходног извештавања, детаљно прате
и они показатељи који су непосредно везани за самог
купца.
Када говоримо о кварталном извештавању
о квалитету ел.енергије, можемо рећи да је оно
претрпело мање измене јер су у односу на раније
додате две нове табеле. Прва под називом „Показатељи
квалитета дистрибуције ел.енергије“ обухвата бројне
податке везане за прикључење објеката на систем,
обуставу испоруке ел.енергије, искључење објеката
са система, испитивање и контролу мерних уређаја,
као и обрачун испоручене ел.енергије. Другом,
„новом“, табелом прикупљају се детаљни подаци
везани за „Статистичке показатеље о раду оператора
система и стању мреже“. Ова табела, између осталог,
садржи податке о просечном времену: прикључења,
обуставе испоруке ел.енергије, искључења објекта
са дистрибутивног система, испитивање и контрола
мерних уређаја, обрачун испоручене ел.енергије,
кориснички сервис и одбијање прикључења – наводи
Миладин Танасковић. Треба овом приликом истаћи да је на уносу и
редовном ажурирању података ангажован велики број
стручних људи. Наиме, одговорни извршиоци за унос
података у табеле месечних и кварталних извештаја
о квалитету електричне енергије су представници
пет дирекција, и то Управе, Дирекције приградске,
Управљања, Планирања и инвестиција и Дирекције
за снабдевање ел.енергијом. Међутим, будући да
Агенција новим Правилима улази у дубљу аналитику
и фину регулацију квалитета испоруке ел.енергије,
како би се у испоруци достигао виши ниво квалитета,
определили смо се, тим поводом, да разговарамо са
мр Александром Поповац Дамљановић, шефом службе
која се бави врло специфичним послом.
Приредила: Т. Зорановић
Детаљније извештавање и о квалитету напона
- Служба за квалитет испоруке електричне енергије,
ажурира групу података који се односе на квалитет
напона у испоруци електричне енергије. Наш задатак
је, да подсетим, праћење квалитета напона и у том
циљу свакодневно обављамо активности везане за
надзор квалитета напона и оптерећења путем система
даљинског управљања, као и мерење напона и
оптерећења по трафостаницама и код купаца – наводи
Александра.
Регулација напона у средњенапонској мрежи,
објашњава наша саговорница, врши се на енергетским
трансформаторима, и то на два начина; аутоматски,
под оптерећењем или ручно у искљученом стању.
На основу података о конфигурацији и оптерећењу
мреже, статусу и рекламацијама купаца, као и на
основу извршених мерења Служба врши прорачун
подешавања параметара на аутоматским регулаторима
напона који управљају теретним мењачима на
енергетским трансформаторима 110/35 kV, 110/10
kV и 110/35/10 kV и врши прорачун за одређивање
положаја мењача на енергетским трансформаторима
35/10 kV. А, када је реч о регулацији напона у
нисконапонској мрежи, она се обавља у случају
промењене конфигурације мреже и оптерећења,
затим након замене енергетског трансформатора или
уклапања нових трансформаторских станица 10/0,4 kV,
као и по захтеву, односно рекламацији купаца
на напонске сметње. Служба врши одговарајућу
регулацију напона на ниском напону тако што на
основу измерених и очитаних вредности прорачунава
положај регулационе преклопке на енергетским
трансформаторима 10/0,4 kV, и обавља је у сарадњи
са погоном који је надлежан за одржавање одређеног
конзума.
- Упоредо са активностима на терену – каже
Александра - редовно ажурирамо извештаје о
сметњама у испоруци електричне енергије. Наиме, у
складу са поменутим Правилима о праћењу техничких
и комерцијалних показатеља и регулисању квалитета
испоруке и снабдевања електричном енергијом и
природним гасом, табеларним прегледом података
Агенцију извештавамо о подацима везаним за захтеве
корисника-купаца за отклањање напонских сметњи
које се понављају током дужег временског периода.
Достављамо, између осталог, податке о броју захтева
корисника-купаца за отклањање напонских сметњи,
затим о броју основаних захтева и оних код којих
су отклоњене напонске сметње, броју отклоњених
напонских сметњи по налогу инспектора, као и броју
корисника-купаца у областима са детектованим
сталним напонским сметњама
Успостављање виших стандарда квалитета
испоруке и снабдевања
Провера квалитета напона
БРОЈ 513-514 | април 2014.
Извештаје и анализу достављених података
Агенција редовно објављује на својој интернет
страници. Поред тога, Агенција ће на основу
прикупљених података сачинити годишњи извештај
који ће бити упоредив, како по годинама за
једног енергетског субјекта, тако и међусобно по
енергетским субјектима који обављају исту енергетску
делатност.
Ови подаци ће, такође, омогућити Агенцији да
у каснијим фазама регулације квалитета испоруке
и снабдевања дефинише потребан ниво квалитета,
односно да успостави више стандарде квалитета
испоруке и снабдевања, а након периода праћења
и прикупљања података, и да одреди износе за
евентуалне казне и компензационе накнаде у
случајевима када нису испуњени стандарди квалитета.
15
РАЗГОВОР СА ДРАГАНОМ ВУЛОВИЋЕМ, ПРЕДСЕДНИКОМ СИНДИКАТА СЛОГА ЕДБ
СИНДИКАТИ
Фирму чине људи и кадрови
очетком фебруара у ПД „ЕДБ“ са радом
је почела новооснована синдикална организација Синдикат Слога Електродистрибуција
Београд. Како у нашем Привредном друштву већ делују четири синдикалне организације, са
председником новооснованoг синдиката, Драганом Вуловићем, разговарамо о разлозима за његово оснивање, као
и о будућим правцима деловања
П
У Електродистрибуцији Београд већ функционишу
четири синдиката. Одакле идеја да се оформи још један
и зар их већ нема довољно?
Потпуно сте у праву, лично сам сматрао да су и
ова четири превише, али када пожелите да реализујете
одређену идеју за коју је заинтересована и већина чланова
већ постојећих синдиката, схватите да је то јако тешко. Нису
сва синдикална руководства подједнако заинтересована и
брзо наиђете на непремостив зид, а када та идеја постане
толико јака и искрена да постаје извесно да нашој фирми
и запосленима може донети бољитак, кад та идеја окупи
истомишљенике из већ постојећих синдиката, онда се
просто намеће рађање новог синдиката. Тако је настала
Слога ЕДБ.
Која је то идеја водиља која вас је окупила, а да није већ
постојала?
Идеја за оснивање синдиката настала је као потреба
једног дела запослених у ЕДБ да се осврне на поједине
појаве које постају све уочљивије, а почињу озбиљно да
нарушавају како углед фирме, тако и њено примарно
функциoнисање. Она долази пре свега од оних који
воле ову фирму и осећају је као своју, а врло су свесни и
захвални за све што је матична кућа учинила и за њих и
њихове породице и не желе да остану неми посматрачи
очигледног урушавања фирме.
На које појаве конкретно мислите?
Хајде да кренемо од најширег и најопштијег радног
амбијента и атмосфере. Они који дуже раде у ЕДБ сигурно
се радо сећају, а млађи су слушали од старијих, колико
пуно посла се радило и одрадило, таквог да се кафа пила
успут, долазило раније, одлазило касније, а прековремени
сати неретко нису ни писани. Све то се радило уз осећај
максималне и искрене посвећености, а нарочито
међусобног поштовања, поверења и пре свега колегијалног
односа. Поштовања међу колегама, поштовања шефа,
руководиоца, директора. Ево, ви ми реците да ли је и данас
тако?
Шта видите као решење?
Пре свега наш синдикат ће се залагати да предузеће
максимално користи властите ресурсе и кадрове који су по
стручности далеко изнад подизвођача који су ангажовани
за потребе наше фирме. Ми смо у последње време
примили озбиљан број људи, и то је у реду јер у многим
организационим целинама још недостаје кадрова, али
да ли смо примили праве, да ли смо примили најбоље,
или у најмању руку барем задовољавајуће? Наравно
да нисмо! Кадровска служба уместо да чини окосницу
функције људских ресурса, понаша се као полуга моћи у
сваком смислу. Ако су у питању запошљавања, примају
се људи а да се при томе не води увек рачуна о њиховом
квалитету и стручности. Увек је ова фирма запошљавала
децу наших радника, али чињеница је да неки раде
вредно и по више година преко којекаквих задруга, и да,
иако су досадашњим радом та деца неспорно доказала да
су заслужили да буду примљени у стални радни однос, на
њихова места преко ноћи долазе неки други кандидати.
Прича се да је ово инжењерски синдикат, некакав
висококвалификовани?
Кажете прича се, а тек смо основани. То је лепа вест
о којој и треба да се прича. Наравно то је потпуно нетачно
и то ће време показати. Путем сајта и осталих видова
информисања покушаћемо да приближимо људима идеју
и мотив нашега рада, и сви који се у томе препознају
позвани су да нам се придруже. У Електродистрибуцији
Београд увек је био присутан процес у коме свако од
запослених има неку улогу и чини једну карику, а сам
ланац тог процеса јак је колико и најслабија карика. Зато
ми желимо да и тe најслабије карике постану колико је
могуће јаче, а то ће бити само ако се не праве разлике
између портира, секретарице, монтера, техничара,
инжењера, правника, менаџера или економисте и све
то у домену међусобног поштовања, односа према раду,
односа према фирми. Уосталом, сам назив СЛОГА све
говори. А опет, немамо разлога ни да кријемо, истина је да
нам се придружио и велики број висококвалификованих,
Реците ви мени зашто није?
То је релативно просто, фирму чине људи, фирму
чине кадрови. Ви начином и избором кадрова формирате
будуће односе и изглед фирме. Знање и стручност давно
су изгубили приоритет, што се одражава на деградирање
свакодневних процеса рада.
16
Драган Вуловић, диспечер
Приредила: М. Стојанић
Какав ће бити ваш однос са осталим синдикатима?
Не омаловажавамо рад постојећих синдиката, напротив,
уверени смо да ћемо успешно сарађивати по свим
питањима која се тичу права запослених и унапређивања
услова рада и напретка наше фирме. Са друге стране
неспорно је да су досадашњи синдикати имали неких
успеха у побољшању услова рада запослених. Међутим,
традиционалне начине синдикалне борбе је већ давно
време прегазило. Од побуне чикашких радника до данас
прошло је много времена и многе околности су се
промениле, као и стандрад и свест људи. Наш синдикат ће
прилагођавајући се актуелним процесима и дешавањима
у нашем друштву, а самим тим и у нашем предузећу,
применити нову стратегију у свом раду.
Не мислите ваљда да благонаклоно гледају на то што им
смањујете чланство?
Не, наравно никоме није пријатно ако му одлази део
чланства, али пошто су и сами били у сличној ситуацији
формирањем својих синдиката сигуран сам да схватају
неминовност те појаве која није уперена ни против
једног синдиката конкретно, већ је део једног процеса
при формирању новог синдиката. Ми просто желимо да
пружимо руку и окупимо људе око идеје и искрене жеље да
у простору у коме очигледно може да се делује, сви заједно
покушамо да вратимо реноме и углед фирме у друштву и
на то како смо виђени од потрошача, уз атмосферу рада и
колегијалности.
Зар сви синдикати не желе то исто?
Претпостављам да да, али то уједно подразумева
постављање система вредности и стручности као
императива, а онда ето вам разлог за размимоилажење.
Наиме, ако успоставите такав систем кадрирања, у смислу
запошљавања и именовања од основних до руководећих
позиција, онда сте унапред рекли да немате фаворите,
да немате имена већ критеријуме. Дакле, конкретно не
фаворизујемо никог, већ искључиво систем квалитета. Да
ли су остали спремни на такву утакмицу питајте њих.
Кажу да сте синдикат обојен бојама једне странке.
У том случају врло смо „шарено обојени“. Шалу на страну,
наравно да о томе нисмо ни причали јер политике у
нашем деловању нема и неће је бити. Знам за поједине
да никада нису били чланови странака, са друге стране
неки су чак врло активни у владајућим странкама, неки у
опозицији, али то са пословима синдиката нема никакве
везе. Синдикат је увек супростављена страна послодавцу
и по природи свог рада увек је опозиција.
Да ли бисте још нешто истакли?
Надам се да ће бити још прилика за разговор, а неке ствари
бих оставио за касније, јер наш рад говориће много више.
Можда само да нагласим да ће, што се тиче стандардних
синдикалних активности које су заједничке за све
синдикате, и наши чланови наравно имати све погодности
као и чланови других синдиката, почев од разних акција,
до правне помоћи и заштите права запослених. На крају
желим да позовем истомишљенике и све оне којима наша
идеја и деловање буду блиски, да нам се придруже, да сви
заједно учинимо да кроз пријатан радни амбијент вратимо
имиџ нашој фирми какав заслужује и какав је некад имала,
а да стручност, рад и резултати рада буду императив у
остваривању овога циља.
Исправка
деманти
изузетно стручних и искусних кадрова, са потврђеним и
неоспорним досадашњим резултатима.
У листу „ЕДБ“ број 512, у чланку „Од
фењера до ЛЕД осветљења“, објављеном на
странама 18-19, начињена је грешка у вези са
историјатом Електродистрибуције Београд.
У реченици: „Следећи изданак Аврамовића,
Драгослављев отац, био је електромонтер
у фирми Липовица, од које је 1958. године,
удружене са Електросремом, формирана
Електродистрибуција Београд.“
„Предузеће Липовица чије име је овде
криво употребљено било је посебно предузеће,
чија дирекција је била смештена у приградском
насељу Умка и покривало је снабдевањем
електричном енергијом Барајево и околна
села, Обреновац са околином, а онда је
касније постала саставни део ЕДБ, а тек 1958.
године дошло је до спајања предузећа са
„Електросремом“ из Земуна, чија територија
снабдевања електричном енергијом се
простирала до Ирига, Сремске Митровице,
Руме и остатка Срема. Тако је настала садашња
Електродистрибуција Београд.“
Боривоје Илић, пензионер ЕДБ
БРОЈ 513-514 | април 2014.
17
СИНДИКАТИ
САСТАНАК ДИРЕКТОРА РАЈОВИЋА И ПРЕДСТАВНИКА СИНДИКАТА ЕПС-ЕДБ
18
Са директором отворено о
актуелним темама
ова систематизација,
прелазак запослених
у ЕПС Снабдевање,
набавка
материјала
и опреме, правилник о стамбеном
фонду, повратак Изградње, биле
су неке од тема разговора
Зорана Рајовића, директора ПД
ЕДБ и чланова Главног одбора
Синдиката ЕПС-ЕДБ, на састанку
одржаном 4. априла. Састанку је
на позив синдиката присуствовао и
Александар Милојковић, директор
Дирекције управљања, уједно
и домаћин пословно-погонског
објекта ЕДБ на Славији, у којем је одржан састанак.
Говорећи о новој систематизацији директор Рајовић
је обавестио присутне да очекује да ће ускоро добити
оквирну шему коју припрема матично предузеће,
Електропривреда Србије. – Модел ће бити јединствен
за сва дистрибутивна привредна друштва, а када је
добијемо тим за израду систематизације, у које ће бити
укључен и представник синдиката, уклопиће постојеће
организационе целине у предложену шему – најавио је
директор. Подсетио је притом да је, у складу са захтевом
независног ревизора, Сектор јавних набавки почетком
године из Дирекције за економско-финансијске послове
издвојен у Управу, као и да је извршено формацијско
измештање Службе планске енергетике из Погона Крњача,
Дирекције приградске, у Сектор планске енергетике, при
Дирекцији планирања и инвестиција.
Поводом даљег преласка запослених из ЕДБ-а у
ПД „ЕПС Снабдевање“, директор Рајовић је казао да
консултантска кућа коју је ЕПС ангажовао, није још
објавила број запослених који би требало да пређу у
ново привредно друштво. Познато је, за сада, да се са
1700 дошло до укупно 170 запослених у ЕПС снабдевању.
На предлог синдиката да у циљу уштеде у пословању
радници ЕДБ-а убудуће разносе рачуне и опомене,
Рајовић је указао да је законом дефинисано да је за
поменути посао надлежна Пошта. Такође је објаснио да је
са ЕПС Снабдевањем потписан ЛСА уговор, који снабдевач
уредно извршава и редовно ЕДБ-у рефундира средства
утрошена за плаћање услуге Пошти, за разношење рачуна
и опомена.
Јавне набавке су и овом приликом биле горућа тема. У
прилог чињеници да се прошле године ипак доста радило,
упркос одређеним застојима у набавци, Рајовић је изнео
податак да је ЕДБ са реализацијом плана инвестиција
од 80 осто, најбоља у ЕПС-у. Он је рекао да су наручени
ормани за бројила и да је, као прелазно решење док се не
реализује велика набавка ЕПС-а, странкама омогућено да
у сопственој режији набаве бројила, а та средства им ЕДБ
рефундира кроз ценовник услуга. Такође, ЕДБ има уговор
са подизвођачима који им омогућава да сами набаве
недостајућу опрему и материјал, али по ценама по којим
исте набавља и наше Привредно друштво.
Н
Када је реч о припремљености за ремонтне радове,
представници синдиката су истакли да су радио станице и
комуникација одлични, али је један део заштитне опреме
непоуздан.
- Прошле године је набављено доста ХТЗ опреме и она
је доброг квалитета, што се не може рећи и за специфичну
опрему – кондензаторе и уземљиваче – оценио је Небојша
Јовановић, председник Синдиката ЕПС-ЕДБ, указујући
директору Рајовићу да ову примедбу треба да прихвати
као добронамерну, за општу добробит.
Директор је подсетио да је прошле године набављена
већа количина алата, са одговарајућим атестима. Најавио
је, такође, да су поступци за овогодишње набавке већ
покренути, одмах пошто је усвојен план пословања за
2014.
Разговарало се овом приликом и о унапређењу
организације посла како би се потрошачима пружила
квалитетнија услуга. Рајовић је казао да је тим поводом већ
одржао низ састанака и да ће убудуће Дирекција градска
бити више укључена у реализацију давања прикључка на
ЕДБ мрежу. Скренуо је такође пажњу да надлежне техничке
дирекције морају више да сарађују по том питању.
На примедбу да је потребно смањити ангажовање
подизвођача директор је указао да је Електродистрибуција
издвајањем Изградње остала без значајног броја
монтера и механизације, као и да је покренут поступак
за њихово враћање у окриље ЕДБ-а. Он је најавио и даље
повећање броја монтера како би се постепено смањивало
ангажовање трећих лица.
Када је реч о Фонду за решавање стамбених потреба
запослених, директор је обавестио присутне да је
правилник дат на тумачење Дирекцији за правне послове
и људске ресурсе, и да ће ускоро бити потписан.
Отворено је овом приликом још доста тема, а
све у циљу побољшања радне ефикасности и успеха
у пословању, стога је директор Рајовић најавио да ће
настојати да убудуће чешће присуствује састанцима са
Главним одбором Синдиката ЕПС-ЕДБ.
Т. Зорановић
ДАВАОЦИ КРВИ
Приредила: Т. Зорановић
Улепшали дан себи и другима
П
рва овогодишња акција прикупљања крви
потврдила је да се у Електродистрибуцији
Београд одзив давалаца константо
повећава. Наиме, према подацима које
нам је доставила активисткиња удружења давалаца,
Јасминка Јаца Шољанин, пролећној акцији се одазвало
чак 145 хуманитараца. Међутим, услед тренутних
здравствених сметњи један број је био одбијен, тако да
је своју жељу да дарује драгоцену течност која живот
значи – реализовало њих стотину двадесет и седам.
Лепа вест је, несумњиво, и то да је међу њима било чак
19 давалаца који су се на овај племенити чин одважили
по први пут, као и да је у акцији учествовало и 14 жена.
Организатори акције „Улепшај дан себи и другима“,
Институт за трансфузију крви Србије и Удружење
давалаца крви ЕДБ, учинили су све да акција протекне
у пријатној атмосфери, без непотребног задржавања.
Знајући, наиме, да су акције у ЕДБ-у увек масовне,
здравствени радници Института су повећали број
медицинских лежаја. У прилог значају овог хуманитарног
чина говори и податак да су још у току саме акције,
прикупљене јединице крви одвожене директно до
операционих сала београдских болница.
Обезбедивши средства за поклон пакете даваоцима
акцију су подржали пословодство ЕДБ и Институт.
А појачан оброк даваоцима обезбедио је, већ по
традицији, Синдикат ЕПС-ЕДБ
уз мању подршку
Независног синдиката ЕДБ.
Лепа вест – у акцији по први пут учествовало деветнаест
давалаца
У бање по здравље
П
ријављивање, прикупљање и предаја
неопходне
лекарске
документације
за све запослене којима је неопходно
бањско лечење завршено је 31. марта.
Листа пријављених је овог пута знатно дужа од лањске,
а најтраженије су и даље Бања Кањижа, Луковска,
Врњачка и Нишка бања. Месеци у којима ће највећи
број запослених бити упућен у рехабилитационе
центре су мај и септембар. Наиме, у летњим месецима
се масовно користе годишњи одмори, па би додатно
смањење радника услед одласка у бање још више
отежало организовање редовног процеса рада. Поред
тога, у мају и септембру важе повољније, предсезонске
цене, тако да се средства могу расподелити на већи број
корисника.
Комисија за упућивање у рехабилитационе центре је
одмах по пријему захтева, контактирала бањске центре
и почела да резервише термине. Пошто су уговори са
неким центрима истицали чланови Комисије су почетком
априла обишли најтраженије бањске центре. Уједно,
циљ им је био и да обезбеде што квалитетнији смештај
и терапијске услуге својим колегама. Том приликом су
обновили уговоре са Кањижом, Луковском, Нишком и
Пролом бањом и договорили повољан аранжман са
БРОЈ 513-514 | април 2014.
Атомском бањом у Горњој Трепчи, код Чачка.
Судећи по бањама у којима се рехабилитује највећи
број наших радника најчешћи здравствени проблеми
су обољења зглобова и костију, срца и крвних судова,
плућа и респираторних органа, а пристуан је и дијабетес.
Обзиром да је просечна старосна доб запослених у
Електродистрибуцији Београд четрдесетпет година,
медицински третман у рехабилитационим центрима
значајно помаже да очувају своје здравље и да
оптималније извршавају своје радне обавезе.
Атомска бања, Горња Трепча
19
ДРАГОСЛАВ МЕДОЈЕВИЋ, ПРЕДСТАВНИК НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА
СИНДИКАТИ
За радничко боље сутра
20
З
апочета реорганизација ЕПС-а помало делује
као да је рађена без „идејног пројекта“,
односно као да се струка није пуно мешала у
израду понуђеног модела – каже Драгослав
Медојевић, представник Независног синдиката, истичући
да му у односу на понуђени модел, садашњи ЕПС
изгледа као добро осмишљен систем, који је формиран
по идеалном моделу. То се, каже, посебно односи на
одржавање, где су електродистрибуције прихватиле
систем напајања у прстен, што се као добро потврдило
у време НАТО агресије, када се електроенергетски
систем огромном брзином опорављао од хаварија и за
кратко време је успостављано снабдевање електричном
енергијом.
О томе какве проблеме доносе погрешне процене и
одлуке, наш саговорник каже да је за то најбољи пример
издвајање Изградње из система Електродистрибуције
Београд.
- Пракса је показала да за услуге сада плаћамо
десетак пута више него када је Електроизградња била
у саставу ЕДБ-а. Наиме, послове су добијале фирме
сумњивих квалитета које су на разне начине, па и лажним
приказивањем стручног кадра у њима, задовољавале
тендерске услове. Уосталом, зна се да је већина тих фирми
„покривала“ стручност тако што су ангажовали наше
бивше раднике – наводи Медојевић. – Такође, велики
проблем се јавља и са Јавним осветљењем, који врши
манипулације на нашој мрежи, без знања Диспечерског
центра на Славији, који је надлежан за издавање дозвола
за рад.
Због погрешне одлуке о издвајању Електроизградње
долазило је, објашњава наш саговорник, до апсурдних
ситуација да ангажована фирма не може да одговори свим
уговорним обавезама. На пример, ми им обезбедимо
безнапонско стање, а они нису довољно оспособљени да
даље спроведу прописане мере заштите на раду, па за
те послове додатно ангажују наше запослене, а ми им то
не фактуришемо посебно, па је то за ЕДБ само додатни
трошак.
Медојевић наводи да има пуно сметњи о чијем се
отклањању мора размишљати да би квалитет пословања
увек био на високом нивоу, али да нас у томе неретко
ометају законске одредбе које нам не иду на руку.
Проблеми се најчешће јављају у вези са сечом грана на
коридору. Дешава се да нам приватна лица на терену не
дозвољавају сечу грана на коридору, затим и Србијашуме
имају своје прописе како сеча треба да изгледа, а то не
испуњава наше захтеве, а посао је јако важан и ако се
уради неквалитетно то је директан удар на мрежу јер
екипе не могу да реагују на одговарајући начин и отклоне
квар. То се, каже, посебно види када падне влажан, тежак
снег, као што нам се догодило почетком априла. А да је
коридор очишћен и припремљен по нашим захтевима, то
се уопште не би догодило.
- Да би законодавац у законску регулативу уградио
све што је потребно и да би закон био квалитетан, струка
не сме да ћути, већ мора јасно да укаже на све аргументе
како би се унапредило оно што је било, а не да се врати на
старо.
Гледајући у будућност
Драгослав се пита како
ће изгледати ангажовање трећих лица у
отклањању кварова?
- Коме је у интересу да сутра, ако је
ангажован као треће
лице, квалитетно отклони квар? Јер, ако
то уради и проблем
Драгослав Медојевић
на мрежи трајно реши,
задуго неће имати
посла. Са друге стране,
ако и отклони квар користећи лош, неквалитетан
материјал, последице ће бити видљиве тек за неких
пет година. Онда почну учестали кварови и ко ће за то
да одговара – пита се Медојевић, предлажући да се
убудуће за послове на одржавању склапају дугорочнији
уговори, на пример на двадесет година, како би извођач
имао интереса да квалитетно ради и у дужем периоду
„убире плодове“ свог одговорног, професионалног и
пре свега квалитетног рада.
Наглашавајући да је дужност синдиката да уочи
негативне појаве, наш саговорник истиче да из тог
разлога жели да укаже и на то да се на руководећа места
морају поставити стручни људи. Не сме се дозволити да
радна места буду награда за неке страначке активности,
јер нам тада прети опасност да уместо запослених са
одговарајућим квалификацијама добијемо пекаре,
месаре, тесаре и слично, што за нашу кућу никако није
добро.
Наводећи да ће синдикат наставити борбу да се
исправе све уочене негативне појаве, као приоритете у
деловању Медојевић издваја борбу за лични доходак
и безбедност радника на раду, наглашавајући да
се посебно мора обратити пажња на тежину посла
који обављају шалтерски радници, рачунополагачи,
запослени у диспечерским екипама, као и запослени
који врше искључења. Јер, људи који на терен излазе
у екипама које броје 5 – 6 запослених нису толико
изложену бесу и шиканирању незадовољних грађана,
односно и они трпе непријатности и увреде, али бар
су заштићени од физичких напада. Ето, запослени у
набројаним сегментима обављају врло одговоран и
тежак посао, а плате су им међу најнижим у фирми.
На крају разговора Медојевић је најавио одржавање
нових избора у Независном синдикату и заиста, само
после два дана, на изборној Скупштини одржаној 29.
априла, за новог председника је изабран Томислав
Нешовановић. Њему честитамо на избору, а Драгославу
Медојевићу, искусном и осведоченом синдикалном
борцу захваљујемо на отвореном разговору, дивећи се
са колико енергије се и даље бољи за радничко боље
сутра.
М. Стојанић
ВАСКРШЊА ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА „ОБОЈИМО СВЕТ ЗАЈЕДНО“
акције
Љубав је језик
који сви разумеју
У
очи
великог
хришћанског
празника
Васкрса, 17. априла је у пословном
објекту „Електродистрибуције Београд“
у Масариковој улици, одржана традиционална продајна изложба украсних предмета које су
за ту прилику израдили штићеници и васпитачи Центра за
смештај и дневни боравак за децу и омладину ометену
у развоју. Изложба „Обојимо свет заједно“ имала је за
циљ да покаже креативност, маштовитост и способност
корисника Центра, али и да скрене пажњу шире друштвене
средине на њихове потребе и могућности.
- Сви радови су креирани у склопу радноокупационог
третмана у радионицама организованим у оквиру дневних
активности боравака, а најзанимљивије експонате
представили су дневни боравци Шекспирова, Борска,
Стари град, Шиљаковац, Вождовац и Обреновац – рекла
је Југослава Заић, руководилац Дневног боравка за децу и
омладину у Обреновцу, напомињући да је изложба била
добро посећена, као и да је продат велики број предмета
у чију су израду штићеници ове установе унели много
труда, маште и љубави.
Посетиоци су са пажњом разгледали предмете,
дивећи се спретности и прецизности са којом су дечје руке
израдиле и осликале корпице у којима су се „башкарила“
шарена јаја, саксије, магнете, послужавнике, честитке,
зеке, пилиће, кутијице, теглице и вазе израђене декупаж
техником, оригами цветове и друге оригиналне, ручно
рађене предмете.
Поред чињенице да су средства прикупљена од
продаје неопходна и преко потребна Центру како би се
набавио дидактички материјал и друга опрема потребна
за радну терапију деце и омладине са посебним потребама, радује и чињеница да је велики број запослених
у ЕДБ-у узео учешће у овој акцији и тако пружио подршку
деци и омладини са посебним потребама. Смех и
дружење најавили су радост празновања, а пословодство
и запослени у ЕДБ-у наставиће традицију празничних
дружења, па ако буде по старом, опробаном рецепту,
дружићемо се и за Нову годину.
М. Стојанић
Међу првима је куповину обавио Миомир
Кошутић, заменик директора ПД „ЕДБ“, који
није крио одушевљење квалитетом израђених
предмета, као и њиховом разноврсношћу.
- Све што сам на продајним штандовима
видео, затим топлина и ведар дух који су
ширили штићеници Центра, као и преданост
њихових васпитача овом одговорном и
хуманом послу, далеко је превазишло моја
најсмелија очекивања – рекао је Кошутић.
БРОЈ 513-514 | април 2014.
21
ИЗ ИСТОРИЈЕ ЕДБ - а
Обука контролора за откривање
бесправне потрошње
У циљу смањења губитака нaше Радне организације протеклог месеца
је организована широка акција на откривању бесправно прикључених
потрошача. Прва фаза ове операције, како се предвиђа, трајаће два месеца.
П
рисећајући се закључака Акционе конференције
Савеза комуниста „Електродистрибуције –
Београд“ који се односе на велике губитке
наше Радне организације и задатака који су
проистекли из ових закључака, посетили смо ООУР „Техничке
услуге и мерења“, да тамо потражимо одговор на питање
докле се стигло са организовањем бољих контролних акција
на откривању бесправне потрошње.
Претпоставља се да су губици радне организације знатно
већи од нормалних између осталог и због разноразних
малверзација везаних за неовлашћено коришћење
електричне енергије. Једном опсежном акцијом, која је у току,
сматра се да би ти губици могли бити смањени, а каса радне
организације пунија за неколико десетина милијарди старих
динара.
У ООУР-у „Техничке услуге и мерења“ сачинили су план
акција, које ће обухватити систематски преглед места мерења
са већим бројем извршилаца него што сада има контролна
секција овог ООУР-а. Договорено је да стручну помоћ пруже
ООУР „Јавна расвета“ и ООУР „Средњи и ниски напон“, али
се не искључује и помоћ још неких организационих целина
уколико буде потребе за људством. Сви извршиоци су обучени
у ООУР-у „Техничке услуге и мерења“, где су поред потребних
упутстава добили и одговарајући алат и материјал за рад.
У акцију су укључени и ООУР-и „Продаја електричне
енергије“ и „Електроенергетика“, први у погледу наплате
откривене а до сада неплаћене електричне енергије, а други у
пoгледу приоритета издавања електроенергетске сагласности
за откривање случајева бесправно коришћене електричне
енергије.
За ову акцију изабрани су најбољи и најспособнији
извршиоци из поменутих организација. Очекује се да на већ
одабраним деловима града систематска контрола покаже
одређене недостатке, као и да се дође до правилније
оријентације за будући систематски рад. Исто тако
систематска контрола може на неки начин да сигнализира
приближан проценат губљења електричне енергије, било због
неовлашћене потрошње, било због техничке неисправности
мерног места или због неких наших унутрашњих аљкавости.
Тренутна ефикасност техничке контроле
Овако опсежну акцију ООУР „Техничке услуге и мерења“
није могао сам да изведе, обзиром да се акција неће
зауставити на за почетак изабраним „полигонима“. У наредној
години може се очекивати да се Одељење техничке контроле
доведе на ниво техничких могућности који гарантују бољу и
22
ефикаснију контролу мерних места и проналажење бесправне
потрошње. У том циљу ће техничка контрола бројчано и
квалитетно ојачати, тако што ће радити као целина са двадесет
до тридесет извршилаца.
Садашња ситуација у техничкој контроли није ни мало
ружичаста, од девет извршилаца један је пословођа, један је
техничар, четири извршиоца су нарушеног здравља, па један
од њих ради скраћено, четири сата на дан. Остају, дакле, три
ефикасна извршиоца, који не могу и не стижу да поступе по
дојављеним крађама, па према томе до сада и није било неких
систематских контролних акција са резултатима вредним
пажње, осим акција које су спровођене у одсецима бројила.
У борбу са губицима ушло се веома озбиљно, на то,
напоменули смо у почетку текста, обавезују и закључци
Акционе конференције Савеза комуниста. Видимо да су
урађени и планови реорганизације техничке контроле, а
колико ће се у свему томе успети знаћемо по завршетку прве
систематске контроле. У једно можемо бити сигурни, само
квалитетном и добро осмишљеном акцијом можемо смањити
губитке, а сваки проценат наш доходак увећава за неколико
старих милијарди. У оваквој економској ситуацији која нас
притиска са свих страна не смемо испустити ни један једини
динар.
Стеван Крстец
(Текст је објављен у листу „Електродистрибуција“, број 298
из октобра 1983. године.)
Београдске
ЗВЕЗДИЦЕ
Смештен у једној од најексклузивнијих градских четврти,
на Сењаку, између три велике
улице – Булевар кнеза Александра
Карађорђевића (Булевар мира),
Топчидерски венац и Булевар војводе
Путника, парк је оаза мира у коме
бројни шетачи и рекреативци
траже спас од градске вреве, посебно
у овом густо насељеном делу
Београда. Његова најнижа
тачка је на углу Булевара
кнеза Александра и Булевара
војводе Путника, а највиша
код Топчидерске звезде.
Име је, очигледно, добио по
надалеко чувеном лондонском
парку. По садржајима му наравно
не може парирати, али и овај
београдски је леп на свој начин. Трим
стаза кроз Хајд парк, према таблама
које су постављене, има 1430 метара,
а централна стаза са дрворедима
платана дели парк на два дела. У
једном делу су стазе за трчање, а други
је намењен рекреацији и фитнесу. Уз
стазе су постављене дрвене клупе и
столови, са мноштвом реквизита
за тркаче, а на отвореном се може
вежбати и на многобројним фитнес
справама.
За југоносталгичаре, а и оне
друге, у близини парка налазе се
Музеј историје Југославије, као и
Кућа цвећа.
БРОЈ 513-514 | април 2014.
Приредила: М. Стојанић
Београдски Хајд парк
23
ФОТО: Новости
Download

ПДФ - ЕДБ д.о.о.