Hissedarlarının
Kurumsal
Yönetime Bakışı
Bülent Şenver
www.bulentsenver.com
[email protected]
1
Kurumsal Yönetim 11 Özellik
•
•
•
•
•
•
1. Etik Değerler, İş Ahlakı
2. Şeffaflık
3. Hesap Verilebilirlik
4. Hesap Sorulabilirlik
5.Sorumluluk
6.Etkinlik
www.bulentsenver.com
[email protected]
2
Kurumsal Yönetim11 Özellik
•
•
•
•
•
7.Uzlaşma Arayışı
8.Eşitlik
9. Katılımcı Demokrasi
10.Hukukun Üstünlüğü
11. Stratejik Vizyon
www.bulentsenver.com
[email protected]
3
Kurumsal Yönetim İlkeleri
• Hissadarlarla yeterli ve tatminkar dialaog
kurulmalıdır
• Hissedarların istekleri değerlendirilmelidir
• Genel Kurul Toplantıları verimli
kullanılmalı ve değerlendirilmelir
• Hissedarların Genel Kurula katılması
kolaylaştırlmalı, oy kullanmaları
sağlanmalıdır
www.bulentsenver.com
[email protected]
4
Kurumsal Yönetim İlkeleri
• Hissedarlara eşit imkanlar sağlanmalıdır
• Hissedarlara eşit muamele yapılmalıdır
• Hissadarların haklarını kullanması
engellenmemeli
www.bulentsenver.com
[email protected]
5
Hissedar
Şirket
Kontrolü
Faliyet
Raporları
Genel
Kurullar
www.bulentsenver.com
[email protected]
6
Hissedar Çeşitleri
• Kurumsal Hissedar
Yerli Şirket
Yabancı Şirket
Kamu, Devlet, KİT
• Çoğunluk (Büyük
Ortak)
• Azınlık (Küçük Ortak)
• Bireysel Hissedar
Şirket Dışı Bireyler
Şirket Çalışanları
www.bulentsenver.com
[email protected]
7
Hissedar/Şirketin Sahibi
Hissedar Tipi
Bakış Açısı
Beklenti
Büyük Ortak
Küçük Ortak
www.bulentsenver.com
[email protected]
8
Hissedar/Şirketin Sahibi
Hissedar Tipi
Bakış Açısı
Büyük Ortak
*Uzun Vadeli
Yaklaşım
*Sabırlı Tavır
Küçük Ortak
*Kısa Vadeli
Beklentiler
*Sabırsız Tavır
Beklenti
www.bulentsenver.com
[email protected]
9
Hissedar/Şirketin Sahibi
Hissedar Tipi
Büyük Ortak
Küçük Ortak
Bakış Açısı
Beklenti
*Varlıkların Artması
*Şirket Hayatını Uzatan
Yatırımlar
*Uzun Soluklu Projeler
*Temettü Almak
*Hisse Değeri Artışı
*Çabuk Kar Eden Projeler
www.bulentsenver.com
[email protected]
10
Hissedar/Şirketin Sahibi
Hissedar Tipi
Bakış Açısı
Büyük Ortak
*Uzun Vadeli
Yaklaşım
*Sabırlı Tavır
Küçük Ortak
Beklenti
*Varlıkların Artması
*Şirket Hayatını Uzatan
Yatırımlar
*Uzun Soluklu Projeler
*Kısa Vadeli
*Temettü Almak
Beklentiler
*Hisse Değeri Artışı
*Sabırsız Tavır *Çabuk Kar Eden Projeler
www.bulentsenver.com
[email protected]
11
Hissedarlar ve Şirket Kontrolü
Hissedarlar’ın
Şirketi Kontrol
Edebilme
İmkanları ve
Araçları
Çok Sınırlıdır!
Hissedarlar
YönetimKurulu
Genel Müdürlük
www.bulentsenver.com
[email protected]
12
Yönetim Kurulu ve Şirket
Kontrolü
Yönetim Kurulu
Şirketi Uzaktan
Kontrol Etmeye
Çalışır
Hissedarlar
YönetimKurulu
Genel Müdürlük
www.bulentsenver.com
[email protected]
13
Genel Müdürlük ve Şirket
Kontrolü
Hissedarlar
Şirketi Yöneten
Genel Müdürlüktür
YönetimKurulu
Genel Müdürlük
www.bulentsenver.com
[email protected]
14
Şirket Kontrolü
Hissedarlar
YönetimKurulu
Murahhas Azalar
İcra Komiteleri
Genel Müdürlük
www.bulentsenver.com
[email protected]
15
Hissedar Bakış Açısı
Hissedar:
• Şirketini kendi
yöneten Hissedar
Bakış Açısı:
• Kurumsal Yönetime
Sıcak Bakmıyor
• Şirketini
Profesyönellere
yönettiren Hissedar
• Kurumsal Yönetime
Sıcak Bakıyor
www.bulentsenver.com
[email protected]
16
Son Söz
•
•
•
•
“Türkiye’de,
Etik Anlayışı Bilinci oluşturulmadan,
İş Etiği Vizyonu geliştirilmeden,
Başarılı Kurumsal Yönetim uygulamaları
yapılamaz”
Bülent Şenver
www.bulentsenver.com
[email protected]
17
Download

Hissedarların Kurumsal Yönetime Bakışı.