Odbori
Izvršni odbor
Predsednik: Milenković M. Sanja
Sekretar: Mihajilović Miloš
Članovi:
Đuričić Slaviša
Eri Živka
Micev Marjan
Mihailović Dragan
Stanojević Goran
Tatić Svetislav
Naučni odbor
Predsednik: Vasiljević D. Jovan
Sekretar: Sopta Jelena
Članovi:
Jančić Snežana
Knežević-Ušaj Slavica
Marković-Lipkovski Jasmina
Terzić Tatjana
Organizacioni odbor
Predsednik: Čemerikić-Martinović Vesna
Sekretar: Milenković Svetlana
Članovi:
Mocko-Kaćanski Mihaela
Peruničić-Jovanović Maja
Vukomanović-ĐurĎević Biserka
Počasni odbor
Ministar zdravlja Republike Srbije
Ministar prosvete i nauke Republike Srbije
Predstavnik Srpske Akademije nauka i
umetnosti
Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu
Gradonačelnik Grada Beograda
Predsednik Lekarske komore Srbije
Direktori Instituta za patologiju
Kontakt adresa
Website kongresa
www.upcs.rs
Sekretarijat kongresa
Aria
Dr Petra Markovića 12, Zemun
E-mail: [email protected]
tel: + 381/11/3160-625
14. Kongres
Udruženja patologa i citologa
Srbije
sa meĎunarodnim učešćem
Beograd,
14. – 16. jun
Organizator
Udruženje patologa i citologa
Srbije
Prvo saopštenje
14. Kongres Udruženja patologa i citologa Srbije
sa meĎunarodnim učešćem
Beograd, 14. – 16. jun 2012. godine
Poštovane i drage koleginice i kolege,
Veliko mi je zadovoljstvo, i čast da Vas u
ime Udruženja patologa i citologa Srbije pozovem da učestvujete u radu 14. Kongresa
Udruženja patologa i citologa Srbije koji će biti
održan u junu 2012. godine, ponovo u Beogradu, kao i pre 37 godina, kada je održan II
Kongres patologa Jugoslavije.
Naše najveće bogatstvo su naši doktori,
naši članovi, zahvaljujući čijem radu, često i
pored skromnih uslova i opreme za rad, uspevamo da održimo zavidan nivo stručnog i
naučnog rada. U poslednjih nekoliko godina,
uspeli smo da organizujemo niz značajnih aktivnosti, a posebno ističem pet ESCOP škola
(2009 - 2012) i kolektivno članstvo u ESP što je,
uverena sam, samo početak, puta kojim patologija Srbije vraća ugled i prepoznatljivost u
svetu.
Organizovanje Evropskog kongresa patologa u Beogradu 2015. godine je naš najveći
uspeh, ponos i velika šansa da mlade kolege
uvedemo u svet razvijenih patologija.
Nadam se da će 14. Kongres Udruženja
patologa i citologa Srbije biti zanimljiv i sadržajan. Služiće, ne samo razmeni stručnih i naučnih iskustava, nego i započinjanju novih projekata, obnavljanju starih i stvaranju novih prijateljstava.
Ponosna sam što se u Udruženju oseća
duh i atmosfera preovladavanja znanja i ideja, a
ne zvanja, te u tom smislu učesnici će biti ne
samo
akademici ili profesori, već i mladi
eksperti, asistenti, docenti ili vodeći patolozi u
našim regionalnim zdravstvenim ustanovama.
Dobro došli!
Sanja M. Milenković
Predsednik UPCS
KONGRESNE INFORMACIJE
Mesto održavanja kongresa
Hotel M Best Western
Bulevar Oslobodenja 56a
11000 Beograd, Srbija
Website adresa kongresa www.upcs.rs
Biće omogućena on-line registracija
učesnika i on-line prijava apstrakta.
NAUČNE INFORMACIJE
Cilj organizatora je da omogući aktuelan
naučni program. Kroz različita predavanja,
seminare, susrete sa ekspertima,
prezentacije originalnih radova, poster
prezentacije i sesije laboratorijskih tehničara
ćemo se potruditi da pružimo nova, aktuelna i
primenljiva znanja patološke nauke i prakse
šireg tematskog područja koji se odnosi na
sve oblasti kliničke patologije.
Glavne teme Kongresa - Predavači po pozivu:
Sekretarijat kongresa Aria,
Dr Petra Markovića 12, Zemun
E-mail: [email protected]
tel: + 381/11/3160-625
+ 381011/3160-862
Zvanični jezici kongresa: srpski i engleski
jezik
14. Udruženja patologa i citologa Srbije
će biti praćen izložbenim prostorom i
potencijalni učesnici se o detaljima mogu
informisati preko sekretarijata kongresa
Kontinuirana medicinska edukacija: Sva
predavanja če biti akreditovana preko
Zdravstvenog saveta Srbije. Detaljnije
informacije o broju bodova će biti
dostupne neposredno pred održavanje
Hematopatologija
J. Han van Krieken, Holandija
Marco Santucci, Italija
Slavko Gašparov, Hrvatska
Miroslav Đokić, SAD
Snježana Dotlić, Hrvatska
Stefan Dojčinov, Velika Britanija
Biljana Mihaljević, Srbija
Vesna Čemerikić-Martinović, Srbija
Tanja Terzić, Srbija
Maja Perunučić-Jovanović, Srbija
Ginekopatologija
Sanjiv Manek, Velika Britanija
Lax Sigurd, Austrija
Marina Kos, Hrvatska
Vesna Kesić, Srbija
Svetlana Milenković, Srbija
Mihaela Mocko-Kaćanski, Srbija
Biserka Vukomanović-ĐurĎević, Srbija
SnežanaVatričević, Srbija
Download

14. Kongres Udruženja patologa i citologa Srbije sa meĎunarodnim