Uputstvo za korišćenje
Web portal Elektrodistribucije Beograd
Verzija 1.1 – 18.01.2013.
Beograd 2013.
Sadržaj
1.NEOPHODNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PORTALA...................................................................................3
2.UKLJUČIVANJE POP-UP PROZORA U WEB PRETRAŽIVAČU................................................................4
2.1INTERNET EXPLORER 7, 8............................................................................................................................... 4
2.2FIREFOX OD 3.X............................................................................................................................................ 5
2.3CHROME OD 4.X........................................................................................................................................... 5
Indeks slika
Slika 1: Izgled ekrana kada je Internet Explorer blokirao pop-up prozor i prikazao obaveštenje.......4
Slika 2: Potvrda otvaranja pop-up prozora sa web adrese portal.edb.rs...........................................4
Slika 3: Prozor za ponovno učitavanje web strane...........................................................................5
Slika 4: Izgled ekrana kada je Firefox blokirao pop-up prozor i prikazao obaveštenje......................5
Slika 5: Izgled ekrana kada je Chrome blokirao pop-up prozor i prikazao obaveštenje....................6
Slika 6: Izgled ekrana kada se klikne na pop-up bloker....................................................................6
Strana 2
1. NEOPHODNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE PORTALA
Neophodno je da vaš web pretraživač podržava JavaScript i da u web pretraživaču bude
uključen. Danas svi moderni web pretraživači inicijalno imaju uključen JavaScript.
Svi dokumenti su u pdf formatu, tako da je za njihovo pregledanje neophodno instalirati
odgovarajući pdf čitač. Preporučujemo Adobe Acrobat Reader, koji je besplatan i možete ga
preuzeti sa adrese www.adobe.com.
Da biste mogli da vidite račune koji se prikazuju u pop-up prozoru, neophodno je da ih
dozvolite, pošto su inicijalno blokirani sa svih web adresa.
Strana 3
2. UKLJUČIVANJE POP-UP PROZORA U WEB PRETRAŽIVAČU
U slučaju da se računi ne otvaraju u novom prozoru, odnosno da vaš web pretraživač
blokira pop-up prozore, neophodno ih je ili stalno ili privremeno dozvoliti sa web adrese portala. U
daljem tekstu je opisano kako se to može uraditi u svim pretraživačima koje portal zvanično
podržava.
2.1 Internet Explorer 7, 8
Ukoliko vaš web pretraživač blokira pop-up prozore u Internet Exploreru bićete obavešteni o
tome prikazivanjem žute linije tačno iznad web strane. Klikom na istu prikazaće se meni sa
nekoliko opcija. Nama su od značaja uokvirene.
Slika 1: Izgled ekrana kada je Internet Explorer blokirao pop-up prozor i prikazao obaveštenje
Klikom na opciju „Always Allow Pop-ups from This Site...“(Uvek dozvoli pop-up prozore sa
ovog sajta...) trajno ćete dozvoliti pop-up prozore. Sad će vam se otvoriti prozor kao na slici ispod,
gde će web pretraživač tražiti od vas još jednu potvrdu da zaista želite da dozvolite pop-up
prozore. Klikom na uokvireno dugme(„Yes“) otvoriće se prozor kao što prikazuje Slika 3.
U slučaju da kliknete na „Temporarily Allow Pop-ups”(Privremeno dozvoli pop-up prozore)
odmah će se otvoriti prozor kao što prikazuje Slika 3. Ovaj korak ćete morati da ponovite posle
nekog vremena, jer ste samo privremeno dozvolili pop-up prozore.
Klikom na dugme „Retry“ ponoviće se prethodni zahtev i u pop-up prozoru otvoriće se
traženi dokument.
Slika 2: Potvrda otvaranja pop-up prozora sa web adrese
portal.edb.rs
Strana 4
Slika 3: Prozor za ponovno učitavanje web strane
2.2 Firefox od 3.x
Ukoliko vaš web pretraživač blokira pop-up prozore u Firefox-u bićete obavešteni o tome
prikazivanjem žute linije tačno iznad web strane. Klikom na dugme „Options“(Opcije) prikazaće se
meni sa nekoliko opcija. Nama su od značaja uokvirene.
Klikom na prvu opciju „Allow pop-ups for portal.edb.rs“(Dozvoli pop-up prozore sa
portal.edb.rs) trajno ćete dozvoliti pop-up prozore sa sajta portal.edb.rs, a u slučaju da kliknete na
poslednju opciju „Show http://portal.edb.rs/domaportal/faces/...“ dozvolićete pop-up samo za
traženi zahtev i za svaki sledeći ćete morati da ponovite postupak.
Slika 4: Izgled ekrana kada je Firefox blokirao pop-up prozor i prikazao obaveštenje
2.3 Chrome od 4.x
Klikom na ikonicu na koju pokazuje strelica, otvoriće se ispod dijalog(Slika 6) u kome se
korisnik pita da li hoće da dozvoli pop-up prozore sa adrese portal.edb.rs ili ne.
Strana 5
Slika 5: Izgled ekrana kada je Chrome blokirao pop-up prozor i prikazao obaveštenje
U slučaju da želite da ih dozvolite uvek, izabraćete opciju „Always allow pop-ups from
portal.edb.rs“ (Uvek dozvoli pop-up prozore sa portal.edb.rs) i ponovićete akciju(npr. kliknućete
ponovo na isti račun).
U slučaju da kliknete na link u vrhu dijaloga(http://portal.edb.rs/domaportal/faces/...)
automatski će se otvoriti pop-up prozor, ali ta dozvola će trajati samo privremeno.
Slika 6: Izgled ekrana kada se klikne na pop-up bloker
Strana 6
Download

Uputstvo za korišćenje - Web Portal Elektrodistribucije Beograd