Pregled stipendija za
studente, naučnike i
učenike iz Srbije
2
STUDIRANJE
STUDIRANJE
U ovoj brošuri predstavljeni su programi obrazovanja i razmene sa ciljem da se mladima i
odraslima iz Srbije približi Nemačka kao jedna od zemalja osnivača Evropske Unije i da
im se omogući kontakt i razmena ideja sa nemačkim vršnjacima i predstavnicima nemačke
politike, privrede i nauke.
ISTRAŽIVANJE
5
Istraživanje
12
Kursevi jezika
29
Praksa
36
Ostalo
40
Dodatne informacije
48
OSTALO
Brošura koja se nalazi pred Vama daje pregled mogućnosti dobijanja stipendija u
Nemačkoj ili posredstvom nemačkih organizacija u Srbiji. Iako ne predstavlja
sveobuhvatan pregled svih programa, ona nudi osnovne informacija o njima i želi da
podstakne zainteresovane da uspostave kontakt sa odgovarajućom institucijom.
Beograd, april 2012.
Nemačka ambasada u Beogradu
3
INFO
KURSEVI JEZIKA
PRAKSA
OSTALO
Samo putem upoznavanja drugih kultura i razmene sa njima moguće je proširiti vidike i
steći nove poglede na sve, pa i na sopstvenu zemlju. Ipak, preko 70 % mladih iz Srbije,
kako pokazuju istraživanja javnog mnjenja, nikada nije putovalo u inostranstvo.
Studiranje
KURSEVI JEZIKA
pripremili: Vlada Savezne Republike Nemačke i
nemačke fondacije i organizacije
INFO
Strana
Pregled stipendija za studente, naučnike i učenike iz Srbije
PRAKSA
ISTRAŽIVANJE
Sadržaj
4
PRAKSA
Uslovi:
• Završen prvi stepen studija (bachelor ili diploma) najkasnije do početka stipendije
• Potvrda nemačkog univerziteta o prijemu na studije
• Dokaz o dobrom poznavanju nemačkog jezika (TestDaF, DSH) ili engleskog jezika (ukoliko
će se nastava odvijati na engleskom jeziku- TOEFL, IELTS..)
• U trenutku konkurisanja ne bi trebalo da je kandidat diplomirao pre više od 6 godina.
• Uverljivi pokazatelji profesionalne i lične motivacije za isplaniran projekat u Nemačkoj
OSTALO
Visina i trajanje stipendije:
Trajanje između 10 i 24 meseca, u zavisnosti od izabranog studijskog programa
Visina mesečne stipendije iznosi 750 €
Paušalna isplata putnih troškova, zdravstveno osiguranje i plaćanje školarine, ukoliko ona
postoji, do 500 € po semestru.
Rok za konkurisanje:
15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, Neznanog junaka 1a, 11040
INFO
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Web: www.daad.rs
E-mail: [email protected]
5
Kratak opis:
Ova stipendija je namenjene kandidatima iz Srbije iz oblasti: likovna umetnost, dizajn, film,
muzika, arhitektura, kao i gluma, režija, ples i koreografija u cilju dodatnih studija na nekoj od
državnih i od strane države priznatih akademija u Nemačkoj bez sticanja diplome kao i u cilju
pohađanja master studija sa sticanjem diplome.
Uslovi:
• Završeno školovanje u matičnoj zemlji i položen završni ispit
• Dokaz o dobrom poznavanju nemačkog ili engleskog jezika
• Potvrda nemačkog univerziteta /umetničke akademije o prijemu na studije
Visina i trajanje stipendije:
Stipendija traje, u zavisnosti od trajanja izabranog studijskog programa, između 10 i 24
meseci. Sve stipendije se izdaju, po pravilu, za jednu akademsku godinu a kod uspešnih
studija se stipendija produžava.
Visina mesečne stipendije iznosi 750 €.
Paušalna nadoknada za putne troškove, zdravstveno osiguranje i plaćanje troškova školarine
do visine od 500 € po semestru, ukoliko ona postoji.
Rok za konkurisanje:
Rok za prijave iz oblasti arhitekture je 01.11. svake godine (važi datum prispeća) za DAAD,
Referat 324, Kennedyallee 50, D-53175 , Bonn
Rok za prijave iz oblasti umetnosti, muzike, glume, režije, plesa i koreografije je 15.11. svake
godine (važi datum prispeća) za DAAD, Referat 324, Kennedyallee 50, D-53175 , Bonn.
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Web: www.daad.rs
E-mail: [email protected]
6
KURSEVI JEZIKA
KURSEVI JEZIKA
Kratak opis:
Master studije na nemačkim visokoškolskim ustanovama u cilju sticanja diplome master u
Nemačkoj.
PRAKSA
Ciljna grupa:
Umetnici i arhitekte sa završenim prvim stepenom studija (bachelor ili diploma)
OSTALO
Ciljna grupa:
Diplomirani (bachelor) studenti svih stručnih usmerenja iz Srbije u cilju daljeg usavršavanja u
okviru nekog master programa.
INFO
ISTRAŽIVANJE
Studijske stipendije za umetnike
ISTRAŽIVANJE
STUDIRANJE
STUDIRANJE
Studijske stipendije za diplomirane studente svih struka
STUDIRANJE
Ciljna grupa:
Studenti sa visokim akademskim i menadžment potencijalom iz srednje i jugoistočne Evrope u
oblastima ekonomskih, tehničkih i prirodnih nauka.
Ciljna grupa:
Diplomci iz zemalja Balkana koje nisu članice EU.
Kratak opis:
Stipendije Mummert-fondacije podrazumevaju master studije na Univerzitetu u Kelnu, Univerzitetu
RWTH u Ahenu ili Visokoj školi za sport u Kelni se dodeljuju u saradnji sa Robert Bosch fondacijom.
Visok prosek (takođe i u matematici)
Visok nivo znanja nemačkog i engleskog jezika
Menadžment potencijal
Aktivno učestvovanje u razvoju zajednice
Spremnost na povratak u svoju zemlju po završetku master studija
Visina i trajanje stipendije:
OSTALO
INFO
•
•
•
•
•
•
Mesečna stipendija iznosi 850 – 900 €
Seminare za sticanje veština, posebno za lični razvoj i razvoj liderstva
Rok za konkurisanje:
31. oktobar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, Neznanog junaka 1a, 11040
•
•
•
•
•
Dodatne informacije:
Detaljna lista odabranih programa se nalazi na stranici:
http://www.daad.rs/sr/09952/index.html
Rok za konkurisanje:
Svake godine od 1. septembra do 1. novembra za početak studija u zimskom semestru naredne
godine.
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Web: www.daad.rs
E-mail: [email protected]
Kontakt:
Za detaljne informacije obratiti se:
Edith Wolf
Tel.: +49 (0) 711/460 84-976
Web: www.mummertstiftung.de
E-mail: [email protected]
Visina i trajanje stipendije:
Maksimalno 2 godine za master program, odnosno 3 godine za doktorske programe
Mesečna stipendija za studente i master/magistarske studije iznosi 750 €, a za doktorante
1000 €.
Za sve učesnike se preuzimaju troškovi puta, kao i troškovi jezičkog kursa, ukoliko je
predviđen ili neophodan.
7
KURSEVI JEZIKA
nauka, kao i turizma
•
•
•
•
•
PRAKSA
PRAKSA
Uslovi:
U okviru DAAD/OSI programa stipendiranja daje se prednost naučnicima iz oblasti duhovnih,
društvenih i socijalnih nauka koji su u svojim zemljama manje zastupljeni. U to spadaju:
političke nauke, sociologija, međunarodni odnosi, pravo, javna uprava, menadžment u
obrazovanju i filozofija. U izuzetnim slučajevima stipendista može da izabere i drugu struku,
ukoliko se ona nalazi u sklopu društvenih i socijalnih nauka.
Uslovi:
• Bachelor diploma (ili u poslednjom godini bachelor studija) iz ekonomskih, tehničkih i prirodnih
Dodatak za istraživački rad: 228 € po semestru
Dodatak za troškove puta (dolaska i odlaska): 150 – 250 €
Dodatak za laptop: 700 €
Zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nesreće
OSTALO
KURSEVI JEZIKA
Kratak opis:
Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD) i Open Society Foundation (OSF) vode
zajednički program za diplomce iz oblasti društvenih nauka zemalja Balkana koje nisu članice
EU. Stipendije daju DAAD i OSF za studiranje i sticanje doktorskog zvanja na nemačkim
visokoškolskim institucijama. DAAD/OSI program teži tome da poboljša položaj društvenih i
socijalnih nauka u ovim zemljama u oblastima podučavanja i istraživanja kao i izradnji mreže
među naučnicima ovog regiona koji žele da razviju dalje međunarodne konktakte.
Premija za ostvaren visok prosek tokom master studija: 500 €
U okviru razvijanja menadžerskih veština stipendija obuhvata:
Praksu u nekoj od nemačkih kompanija u trajanju od 4 do 5 meseci
Studijsko putovanje u Berlin i Brisel
INFO
ISTRAŽIVANJE
DAAD/OSI Program za Balkan – odabrani master i doktorski
programi
ISTRAŽIVANJE
STUDIRANJE
Stipendija za master studije
za menadžere
Posete kompanijama; posete kulturnim događajima
Rad na projektima unutar fondacije
8
PRAKSA
OSTALO
Visina i trajanje stipendije:
Stipendija traje oko šest meseci. COPERNICUS preuzima plaćanje troškove života, odn.
troškove smeštaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja, upisa i javnog gradskog prevoza.
COPERNICUS organizuje smeštaj studentima ili u porodicama ili u studenstkim domovima.
Dobija se i mesečni džeparac (trenutno iznosi oko 180 €). Pored toga COPERNICUS finansira
i troškove puta (povoljne tarife) i troškove vađenja vize.
INFO
Rok za konkurisanje:
01. septembar za naredni letnji semestar (početak programa 01. april) kao i 01. mart za
naredni zimski semstar (početak programa 01. oktobar).
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Copernicus Hamburg e.V.
Mittelweg 11-12
20148 Hamburg
Web: www.copernicus-stipendium.de
E-mail: [email protected]
9
STUDIRANJE
ISTRAŽIVANJE
Uslovi:
• Prijem na ZEI
• Potvrda o završetku osnovnih studija
• Odlično znanje engleskog jezika
KURSEVI JEZIKA
KURSEVI JEZIKA
Uslovi:
• Mogu se prijaviti samo studenti koji će do početka korišćenja stipednije odslušati četiri
semestra.
• PHD i doktoranti (studenti koji su upravo završili magistarske studije) na žalost ne mogu
ga budu stipendirani. Studenti sa diplomom bachelor (BA) mogu da konkurišu kod nas.
• Aplikanti moraju da budu upisani na neki fakultet u njihovoj matičnoj zemlji u trenutku
studijskog boravka u Nemačkoj.
• Dobro poznavanje nemačkog jezika (dokaz)
• Obrazloženi interes za studiranjem u Nemačkoj
Kratak opis:
Fondacija Konrad Adenauer podržava postdiplomske studije srpskih studenata na ZEI
univerziteta u Bonu. Studije se odvijaju na engleskom jeziku. Detaljnije informacije kao i
prijavna dokumentacija se nalaze na internet stranici: www.zeimasters.de
• Znanje nemačkog jezika
• Osnovno znanje o EU
• Motivaciono pismo
• CV
• Jedno ili više pisama preporuke
• Potvrda o znanju engleskog jezika TOEFL
PRAKSA
ISTRAŽIVANJE
Kratak opis:
COPERNICUS daje po semestru u Berlinu, Hamburgu i Minheu od šest do deset stipendija
studentima iz Istočne, Srednje i Jugoistočne Evrope. ( Jedino se za Hamburg ne daju
stipendije studentima društvenih nauka). U poslednja dva do tri meseca boravka u Nemačkoj
je predviđena praksa u nekom preduzeću, državnoj upravi ili nekoj organizaciji.
Ciljna grupa:
Studenti postdiplomskih studija na ZEI
Trajanje stipendije:
Studije traju 10 meseci: I semestar: sredina oktobra kraj januara; II semestar: sredina
februara kraj maja. Studije obuhvataju i dva tri meseca prakse u institucijama EU.
Rok za konkurisanje:
15.mart
OSTALO
Ciljna grupa:
Studenti prava, političkih nauka /međunarodnih odnosa, ekonomije, društvenih i socijalnih
nauka iz Istočne, Srednje i Jugoistočne Evrope.
Stipendije centra za istraživanje evropskih
integracionih procesa (ZEI - BONN)
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Kralja Petra 3
11000 Beograd
Web: www.kas.de/belgrad
E-mail: [email protected]
INFO
STUDIRANJE
Copernicus - stipednije
10
KURSEVI JEZIKA
Uslovi:
• Akademsko visoko obrazovanje (sve discipline uključujući i umetnost i muziku/ ne
doktoranti)
• Završena najmanje druga godina osnovnih akademskih studija
Uslovi:
• Poznavanje nemačkog jezika
• Najviša starosna granica: 28 godina
• Odličan uspeh na studijama
• Veliko interesovanje za evropska pitanja
Visina i trajanje stipendije:
Visina mesečne stipendije iznosi 920 €
Stipendija može da traje do godinu dana
PRAKSA
OSTALO
• Sposobnost za rad u timu kao i spremnost za intenzivan rad na projektu
• Društveni angažman
• Svi kandidati moraju da se samostalno upišu na neko studijsko mesto u Berlinu ili
Brandenburgu
• Dobro poznavanje nemačkog jezika kao i nekog drugog evropskog jezika usmeno i
pismeno.
• Dve preporuke od strane odličnih nauačnika
KURSEVI JEZIKA
Kratak opis:
Fondacija Alfred Toepfer daje jednogodišnje stipendije studentima iz Srednje i Istočne
Evrope. Stipendija je namenjena za završnu fazu master studija ili za doktorat u Nemačkoj.
• Studenti moraju da budu upisani na neki nemački univerzitet
PRAKSA
Kratak opis:
Program pruža mogućnost da se različitosti Evrope i naučnička interdisciplinarnost u Berlinu
dožive i da sopstvena pitanja upućena Evropi dalje istražuju. Pored svojih studija stipendisti
će slušati predavanja i seminare i raditi u timu na odabranom projektu koji ima veze sa
Evropom. Za strane studente je u ponudi i dodatni kurs nemačkog jezika. Jezik na kome se
odvija koleg je nemački. Posle godinu dana stipendisti će biti pozvani na godišnji skup
alumnija i moći će preko internet platformi mogu da ostanu jedni sa drugima u kontaktu.
STUDIRANJE
Ciljna grupa:
Ova stipendija je namenjena studentima iz Srednje
i Istočne Evrope društvenih i socijalnih nauka, kao i scenskih i vizuelnih umetnosti,
arhitekture,
poljoprivrede i šumarstva.
Rok za konkurisanje:
Rok za 2013./14. godinu je jesen 2012. godine
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
www.toepfer-fvs.de/toepfer-stipendium
INFO
Visina i trajanje stipendije:
Stipendija traje od kraja septembra do kraja jula naredne godine
Mesečna stipendija iznosi 650 €
Jednokratna paušala za podržavanje projekta iznosi 400 €
Za strane studente: jednokratna paušala za podršku mobilnosti iznosi 1.000 €
Rok za konkurisanje:
Rok za predaju je 1. april za koleg koji počinje u septembru.
Kontakt:
Susanne Stephani (vođa programa)
c/o Studienstiftung des deutschen Volkes
Jägerstraße 22-23
10117 Berlin
Tel.: +49 (0) 30.20370614
Web: www.studienkolleg-zu-berlin.de
E-mail: [email protected]
11
ISTRAŽIVANJE
Ciljna grupa:
Studenti svih struka iz čitave Evrope.
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
Fondacija Alfred Toepfer
INFO
STUDIRANJE
Studienkolleg u Berlinu
(Hertie-Fondacija, Studisjke fondacije
nemačkog naroda)
12
• Prosek na osnovnim studijama 8,5 i viši
• Lične sposobnosti
• Političke, odnosno socijalne aktivnosti
PRAKSA
• Spremnost na povratak u zemlju nakon okončanih studija u SR Nemačkoj
• Poznavanje nemačkog jezika – položen test ZD do odlaska na studije
• Kandidat ne sme biti stariji od 30 godina u trenutku kandidovanja za stipendiju.
Visina stipendije :
Za postdiplomske studije stipendija iznosi 750 €
Za doktorske studije stipendija iznosi 920 €
OSTALO
INFO
Dodatna napomena:
Neće se pružati pomoć u obrazovanju lekara specijalista humane medicine, stomatologije,
veterine niti za studije na stručnim višim školama.
Prijavni formulari se popunjavaju na nemačkom jeziku. Dokumentacija se prevodi na
nemački jezik i overava od strane sudskog tumača za nemački jezik.
Lista sa neophodnom dokumentacijom kao i prijavni formular nalazi se na internet
stranici Fondacije Konrad Adenauer www.kas.de/belgrad
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Konrad Adenauer Stiftung
Kralja Petra 3
11000 Beograd
Web: www.kas.de/belgrad
E-mail: [email protected]
13
Rok za konkurisanje:
1. mart i 1. septembar.
ISTRAŽIVANJE
STUDIRANJE
Uslovi:
Izvanredni akademski rezultati, kao i društveno-politički angažman. U slučaju izrade
doktoranta, značajan je i kvalitet plana naučnog rada. Proces selekcije kandidata sastoji se iz
tri faze: pismene prijave, razgovora sa akademskim poverenikom Fondacije i učešćem u
selekcionoj radionici uz pojedinačni razgovor i grupnu diskusiju.
O dodeljivanju stipendije odlučuje selekciona komisija koju sačinjava visokoškolsko nastavno
osoblje sa velikim iskustvom, stručne osobe iz oblasti politike, privrede i društva, osobe
angažovane u zelenoj mreži, alumnisti, kao i saradnici Službe za nastavni program.
KURSEVI JEZIKA
KURSEVI JEZIKA
Uslovi:
• Završene osnovne studije u trajanju od 4 godine i položen diplomski rad
Kratak opis:
Fondacija Hajnrih Bel pokreće programe koji se zasnivaju na osnovnim vrednostima i na taj
način podstiču međunarodnu razmenu mišljenja, interkulturni dijalog i umrežavanje. Program
povezuje studente iz Nemačke, mlade ljude širom sveta, iz Istočne Nemačke i Zajednice
nezavisnih država. Od stipendista se očekuju izvanredni akademski rezultati i društvenopolitički angažman; od doktoranata da su otvoreni za nekonvencionalne, inovativne i
interdisciplinarne pristupe naučnom radu.
PRAKSA
Kratak opis:
Stipendija obuhvata i šestomesečni kurs nemačkog jezika na Gete Institutu u Manhajmu i to
u periodu od: aprila — oktobra. Od oktobra sledi početak izabranih studija na odabranom
fakultetu.
Ciljna grupa:
Studenti i postdiplomci koji pozitivno utiču na ciljeve zelenog projekta, dele osnovne
vrednosti Fondacije Hajnrih Bel, postižu izvanredne akademske rezultate iz svih stručnih
oblasti i ostvaruju društveno-politički angažman. Pored dosadašnjeg težišta na
humanističkim i društvenim naukama, umetnosti i kulturi, stipendiraju se i studenti
ekonomije, prava, inženjerstva, matematike i novinarstva.
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
Ciljna grupa:
Politički angažovani postdiplomci i doktoranti na srpskim univerzitetima koji žele da svoje
akademsko obrazovanje nastave u SR Nemačkoj.
Stipendije u Nemačkoj
Dodatne informacije:
Novi doktorantski programi se blagovremeno objavljuju na internet stranici:
www.boell.de/studienwerk.
Mogu se prijaviti svi zainteresovani sa odgovarajućim predlogom za disertacije.
Aktuelni modaliteti prijave mogu se naći na www.boell.de/studienwerk
INFO
STUDIRANJE
Stipendija za postdiplomske i doktorske
studije u SR Nemačkoj
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Heinrich Böll Stiftung- Studienwerk
Schumannstraße 8
10117 Berlin
Tel.: +493028534400
Web: www.boell.de/studienwerk
E-mail: [email protected]
14
KURSEVI JEZIKA
Uslovi:
Jako dobro poznavanje nemačkog jezika (Intervju i korespodencija će se obavljati na
nemačkom jeziku. Program svečanosti fondacije se obavlja na nemačkom jeziku.)
Akademski i naučnički talenat, pored dobrih do odličnih dostignuća svake osobe kao i
vanprofesionalna interesovanja u sklopu i van visokoobrazovne institucije
Liberalni i društvenopolitički angažman
Pouzdanost, motivacija, odlučnost i spremnost da se prihvati odgovornost u smislu
liberalizma, kao i spostvene sposobnosti da se aktivno učestvuje u oblasti društva, politike,
kulture i privrede.
PRAKSA
Visina i trajanje stipendije:
Stipendija se najpre odobrava za jednu godinu. Kod studija sa dobrim rezultatima stipendija
se može produžiti do završetka studija /doktorata (maksimalno 3 godine). Ne mogu se
stipendirati studijski boravci u inostrastvu.
O stipendijama se pojedinačno odlučuje. Visina stipendije se obračunava po akademskom
statusu. Strani studenti i svi doktoranti dobijaju stipendije nezavisno od roditelja.
OSTALO
Rok za konkurisanje:
Rok za konkurisanje je 15. maj i 15. novembar svake godine. Do 15. jula odn. do 15. januara
se dobija pismena potvrda o prijemu prijave. Svi kandidati će do najkasnije do 8. augusta
odn. do 7. februara biti pismeno obavešteni o ishodu svoje prijave.
INFO
Kontakt:
Za detalje informacije obratiti se na:
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
Begabtenförderung
Karl-Marx-Str. 2
14482 Potsdam
Tel.: 0331.7019 353
E-mail: [email protected]
Web: www.freiheit.org
Za pitanja vezana za konkurisanje obratite se:
Mohammad Shahpari
Tel.: 0331.7019 349
E-Mail: [email protected]
15
STUDIRANJE
ISTRAŽIVANJE
Kratak opis:
Fondacija Friedrich-Naumann daje stipendije studentima i diplomcima svih usmerenja na
višim školama i univerzitetima. Do sada je stipendirano preko 800 studenata i diplomaca sa
studijskim i postdiplomskim stipendijama. Stipendije se daju na osnovu smernica Saveznog
ministarstva za obrazovanje i istraživanje, odn. od Ministarstva inostranih poslova.
Kratak opis:
Godišnja stipendija Saveznog ministarstva Bavarske za nauku, istraživanje i umetnost
finansira doktorske studije ili postdiplomske studije na nekoj visokoškolskoj ustanovi u
Bavarskoj. Stipendija se najpre dobija za jednu godinu i na zahtev se može produžiti
maksimalno još 2 godine (ukupno trajanje stipendije 3 godine).
Uslovi:
• Popunjen online formular
• Motivaciono pismo
• Dokaz o poznavanju nemačkog jezika u overenoj kopiji
• Dokaz o završetku studija u overenoj kopiji i overen prevod na nemački (ili engleski) jezik
• Dokaz o državljanstvu (kopija pasoša ili lične karte)
• Pismena saglasnost profesora (koordinatora master programa) neke visokoškolske
ustanove u Bavarskoj
• Tabelarni CV na nemačkom jeziku sa aktuelnom fotografijom
• Kod doktorskih studija: nacrt projekta na dve stranice i vremeski plan za celokupni
istraživački projekat
• Venčani list, krštenica deteta (ukoliko je zatražen dodatak za porodicu) u overenoj kopiji i
overen prevod na nemačkom (ili engleskom) jeziku
KURSEVI JEZIKA
Ciljna grupa:
Apsolventi iz Bugarske, Hrvatske, Poljske, Rumunije, Srbije, Slovačke, Češke, Ukrajine i
Mađarske
PRAKSA
Ciljna grupa:
Studenti i doktoranti iz Nemačke i svih zemalja sveta
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
Godišnje stipendije
Bavarske
Visina i trajanje stipendije:
Godišnja stipendija iznosi 8.400 € odnosno (mesečna stipendija iznosi 700 €). Samohrani
roditelji ili osobe sa bračnim partnerom koji nije u radnom odnosu sa najmanje jednim
detetom mogu dobiti stipendiju u visini od 10.320 € (mesečna stipendija iznosi 860 €).
INFO
STUDIRANJE
BAYERISCHES HOCHSCHULZENTRUM FÜR
MITTEL-, OST- UND SÜDOSTEUROPA
Stipendije za studiranje i
istraživanje
Rok za konkurisanje:
Početak godine (za akademsku 2012/13 rok je 15. februar 2012. godine)
Ostali raspisi se mogu naći na www.bayhost.de pod rubrikom „stipendije“. Prihvataju se
samo aplikacije poslate poštom.
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
www.bayhost.de
16
KURSEVI JEZIKA
Kratak opis:
Fondacija Baden-Würtemberg omogućava kvalifikovanim mladim ljudima kroz ciljnu podršku
boravak u Nemačkoj odn. Nemcima boravak u inostranstvu. Godišnje se dodeljuje oko 1.200
stipendija.
Uslovi:
Detaljne informacije o pojedinačnim programskim linijama kao i uslove za konkurisanje i
njihove rokove naći ćete na www.bw-stipendium.de
PRAKSA
Visina i trajanje stipendije:
U zavisnosti od programa i ličnih pretpostavki stipendija može da traje od dva do jedanaest
meseci. Visina stipendije može da iznosi od 200 do 1.000 €.
Rok za konkurisanje:
Informacije o rokovima naći ćeta na www.bw-stipendium.de
OSTALO
INFO
Kontakt:
Za detaljne informacije obratiti se:
Angelika Krebs
Baden-Würtemberg Stiftung GmbH
Im Kaiserer 1
70191 Stuttgart
Tel.: +49 711 248 476 26
Web: www.bwstiftung.de
E-mail: [email protected]
17
STUDIRANJE
ISTRAŽIVANJE
Kratak opis:
KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) je rimo-katolička nemačka fondacija
koja podržava obrazovanje i usavršavanje stranih studenata na nemačkim univerzitetima,
bez obzira na njihovu veroispovest. Podrška studentima za studije i život u Nemačkoj,
mogućnost besplatnog učestvovanja na seminarima u organizaciji KAAD-a, mogućnost
upoznavanja i ostvarivanja kontakata sa inostranim studentima iz velikog broja zemalja.
Uslovi:
Fondacija, međutim, očekuje da kandidati budu vernici i da su angažovani u svojim lokalnim
verskim zajednicama. Neophodno je znanje nemačkog jezika. Stipendisti su obavezni da se
po završetku studija vrate u matične zemlje i stečenim znanjem doprinesu njihovom razvoju.
Visina i trajanje stipendije:
Zavisno od nivoa studija ili istraživačkih projekata, stipendije traju od nekoliko meseci do dve
godine, u izuzetnim slučajevima i duže. Visina stipendije takođe varira od nivoa studija.
Rok za konkurisanje:
Prijave se mogu poslati u svakom trenutku, komisija odlučuje o prijavama dva puta godišnje,
na proleće i na jesen.
Kontakt:
Za detaljne informacije obratiti se:
u Srbiji: Profesor dr Davor Džalto, E-mail: [email protected]
u Nemačkoj: Dr. Roman Radwanski, E-mail: [email protected]
KURSEVI JEZIKA
Ciljna grupa:
Studenti osnovnih i postdiplomskih studija, istraživači
PRAKSA
Ciljna grupa:
Studenti, kvalifikovani mladi ljudi, kao i učenici. Ovi programi se dopunjavaju temama i
ciljnim grupama kao što su Walter-Hallstein-program prakse u Evropi i studijski boravci,
stipendije razmene sa Univerzitetom Andràssy koji ima programe na nemačkom jeziku i
stipendijama za radionicu za studente Filmske akademije Ludwigsburg.
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
Stipendija za postdiplomske i
doktorske studije
INFO
STUDIRANJE
Stipendije Fondacije
Baden-Württemberg
18
PRAKSA
• Dobro isplaniran istraživački projekat, odnosno radni i vremenski plan u toku boravka u
Nemačkoj koji treba da napišu sami kandidati a koji treba da bude usaglašen sa mentorom
na predviđenom gostujućem univerzitetu
• Dokaz o dobrom poznavanju nemačkog ili engleskog jezika
• Kandidati za strukturirane studije u Nemačkoj sa ciljem sticanja doktorske titule treba da
podnesu dokaz o prijemu na nekom univerzitetu ili makar dokaz o tome da su uzeti u obzir
za prijem
OSTALO
Visina i trajanje stipendije:
Od 1 do 10 meseci, a 3 godine u slučaju kompletnih doktorskih studija
Mesečna stipendija iznosi 750 € za studente sa zvanjem bachelor, odnosno 1.000 € za
doktorante, paušala za putne troškove, zdravstveno osiguranje
Kod istraživačkih boravaka dužih od 6 meseci, stipendija pokriva i novčanu nadoknadu za
studiranje i istraživanje, zatim nadoknadu troškova stanovanja, kao i nadoknadu za porodicu
Visina i trajanje stipendije:
Doktoranti: 36 meseci; 1.365 €
Post-doc: 6-24 meseci; 1.840 €
Stariji naučnici: 1-3 meseca; 2.240 €
Kontakt:
Detaljne informacije se nalaze na:
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/09009.de.html
INFO
Rok za konkurisanje:
15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, Neznanog junaka 1a, 11040
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Web: www.daad.rs
E-mail: [email protected]
19
ISTRAŽIVANJE
STUDIRANJE
Uslovi:
DLR-DAAD Fellowships se definiše i dodeljuje na ličnoj osnovi. Svaka dodeljenja stipendija
zahteva specifične kvalifikacije i posebne uslove posete. Trenutne ponude se nalaze na
internet adresi DAAD-a I DLR-a pod ‘DLR-DAAD Fellowships - Current Offers’.
KURSEVI JEZIKA
KURSEVI JEZIKA
Uslovi:
• Visoka stručna sprema
• Diploma ili zvanje mastera stečeno najkasnije do početka stipendije
• Pismena saglasnost o naučnoj saradnji
Kratak opis:
‘DLR - DAAD Research Fellowships’ je novi zajednički program Nemačkog centra za
vazduhoplovstvo (DLR) i Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD). Ovaj specijalni
program je namenjen visokostručnim stranim doktorima i postdoc-studentima kao i starijim
naučnicima. DLR-DAAD Fellowships nudi izvrsnim naučnicima i istraživačima šansu da
izvedu posebna istraživanja na institutima Nemačkog centra za vazduhoplovstvo u
Nemačkoj.
PRAKSA
Kratak opis:
Realizacija jednog istraživačkog projekta na državnom fakultetu ili istraživačkoj instituciji
van univerziteta u Nemačkoj sa ciljem sticanja doktorske titule u Nemačkoj ili u matičnoj
zemlji ili sa ciljem usavršavanja bez sticanja diplome
Ciljna grupa:
Doktoranti, post-doc i stariji naučnici
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
Ciljna grupa:
Doktoranti i mladi naučnici
DLR – DAAD Research Fellowships
INFO
STUDIRANJE
Istraživačka stipendija za doktorante i post-doc
20
KURSEVI JEZIKA
Uslovi:
• Dokaz o naučnim dostignućima (npr. publikacije novijeg datuma)
PRAKSA
Visina i trajanje stipendije:
Od 1 do 3 meseca
Mesečna stipendija od 1.840 € za asistente, predavače i mlađe docente, 1.990 € za
profesore, a u izuzetnim slučajevima do 2.240 €
Ovakav istraživacki boravak DAAD može da se stipendira samo jednom u 3 godine
OSTALO
Rok za konkurisanje:
15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, Neznanog junaka 1a, 11040
INFO
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Web: www.daad.rs
E-mail: [email protected]
21
KURSEVI JEZIKA
• Pismena saglasnost o naučnoj saradnji
Uslovi:
Kandidati moraju da predaju na nekoj umetničkoj akademiji u matičnoj zemlji.
Važan kriterijum je dobro isplaniran projekat. Takođe, važno je dokumentacija sadrži
i pismenu potvrdu o mentorstvu koje je dogovoreno sa nemačkom akademijom.
Ovakav radni boravak DAAD može da stipendira samo jednom u tri godine.
Visina i trajanje stipendije:
Stipendija može da se koristi od jednog do 3 meseca u periodu od maja do januara naredne
godine.
Visina mesečne stipendije iznosi 1.840 € za asistente, asistente-profesore (predavače) i
mlađe docente, a 1.990 € za profesore, u izuzetnim slučajevima 2.240 €.
DAAD ne preuzima plaćanje putnih troškova.
OSTALO
• Po pravilu stečeno zvanje doktora nauka
• Rad na visokoškolskoj ustanovi ili istraživačkim institutima u matičnoj zemlji
• Dobro isplaniran istraživački projekat
Kratak opis:
Realizacija istraživanja kroz saradnju sa jednom od nemačkih institucija u vidu radnog
boravka.
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Web: www.daad.rs
E-mail: [email protected]
INFO
Kratak opis:
Realizacija istraživačkog projekta na jednoj visokoškolskoj ustanovi ili istraživačkoj
instituciji van univerziteta
STUDIRANJE
Ciljna grupa:
Predavači na akademijama iz sledećih oblasti: likovna umetnost, dizajn, film, muzika i
arhitektura, kao i gluma, režija, ples i koreografija
ISTRAŽIVANJE
Ciljna grupa:
Predavači na visokoškolskim ustanovama i ostvareni naučnici koji su doktorirali
PRAKSA
Stipendije za umetnike - radni boravci
ISTRAŽIVANJE
STUDIRANJE
Istraživački boravci
22
PRAKSA
Uslovi:
Zahtev mogu da podnesu bivši godišnji stipendisti koji su stipendiju u Nemačkoj završili pre
najmanje 3 godine.
Dobro isplaniran naučni odn. radni projekat koji treba da je po sadržaju i vremenu realizacije
usklađen sa nemačkim mentorom ili naučnim institutom (treba podneti pismenu potvrdu o
naučnoj saradnji pri čemu obavezno treba da je navedeno o kom se projektu radi).
Za stipendiju je moguće konkurisati samo jednom u tri uzastopne godine.
OSTALO
Visina i trajanje stipendije:
Od jednog do 3 meseca od maja naredne godine
Mesečna stipendija iznosi, po akademskom statusu, 1.840 € za asistente, predavače i mlađe
docente a 1.990 € za profesore, a u izuzetnim slučajevima 2.240 €.
Rok za konkurisanje:
15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, Neznanog junaka 1a, 11040
INFO
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Web: www.daad.rs
E-mail: [email protected]
23
STUDIRANJE
ISTRAŽIVANJE
Uslovi:
• Starost do 40 godina
KURSEVI JEZIKA
KURSEVI JEZIKA
Kratak opis:
Realizacija naučnog projekta pri univerzitetu ili nekoj drugoj istraživačkoj ustanovi van
univerziteta u Nemačkoj. Nekadašnji stipendisti koji rade van naučničkog okruženja, takođe
mogu da konkurišu za stipendiranjem radnog boravka na nekoj drugoj instituciji u oblasti
privrede, državne uprave, kulture ili medija.
Kratak opis:
„Fritz und Helga Exner- Stiftung“ daju stipendije mlađim naučnicima iz Nemačke i
Jugoistočne Evrope koji istražuju savremene istorijske teme. Finansiraju se kraća
istraživačka putovanja u Jugoistočnoj Evropi. odn. u SR Nemačku.
• Zadovoljavajuće aktivno i pasivno poznavanje nemačkog jezika
• Detaljno obrazloženje i pojašnjenje istraživačke namere na nemačkom jeziku (mesto
istraživanja, metodika, obrazloženje istraživačkog puta)
• Tačni podaci mesta istraživanja i planiranog istraživačkog boravka
• Preporuke mentora odn. direktora naučnog instituta. Mlađi istraživači iz Jugoistočne
Evrope treba da navedu i podatke partnera naučne institucije iz Nemačke
• CV sa podacima o školovanju, učestvovanju na istraživačkim projektima, poznavanju
jezika i objavljenim publikacijama.
Visina i trajanje stipendije:
Stipendisti iz Jugoistočne Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, BJR Makedonija,
Grčka, Kosovo, Hrvatska, Crna Gora, Moldavija, Rumunija, Srbija, Slovačka, Turska, Mađarska,
Kipar) dobijaju dnevnicu u visini od 50 € (maksimalno 28 dana). Troškovi puta nisu pokriveni
odvojeno.
Rok za konkurisanje:
Postoje tri roka godišnje i to krajem aprila, avgusta i decembra
PRAKSA
ISTRAŽIVANJE
Ciljna grupa:
Bivši godišnji stipendisti DAAD-a kao i bivši stipendisti koji su studirali najmanje godinu
dana u Nemačkoj Demokratskoj Republici
Ciljna grupa:
Ova stipendija je namenjena mlađim naučnicima iz Nemačke i Jugoistočne Evrope
(doktoranti, habilitanti, saradnici u istraživačkim institutima).
OSTALO
Ponovni pozivi za bivše stipendiste
INFO
STUDIRANJE
Fritz und Helga Exner-Stiftung
Kontakt:
Za detaljne informacije obratiti se:
Dr Johanna Deimel
Tel.: +49 89 21 21 540
E-mail: [email protected]
24
PRAKSA
OSTALO
INFO
Kontakt:
Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Str. 12
53173 Bonn
Tel.: +49 228-833-0
Web: www.humboldt-foundation.de/web/home.html
E-mail: [email protected]
STUDIRANJE
Za detaljnije informacije možete se obratiti Humboltovom klubu Srbije
www.humboldt-serbia.rs
Visina i trajanje stipendije:
Trajanje stipendije je po pravilu od 6 do 24 meseca za mlađe naučnike, odnosno 6 do 18
meseci za iskusne naučnike (sa mogućnošću podele do tri odvojene posete)
Mesečna stipendija u iznosu od 2.250 € (postdoktoranti), odnosno 2.450 € (iskusni
istraživači) obuhvata i dodatak za zdravstveno osiguranje
25
ISTRAŽIVANJE
KURSEVI JEZIKA
Uslovi:
• Naučnici, koji su stekli akademsko zvanje doktora nauka (ili ekvivalentno zvanje), pri čemu
u trenutku konkurisanja za stipendiju od odbrane teze nije prošlo više od 4 (mladi
istraživači) odnosno 12 godina (iskusni istraživači).
• Od naučnika se očekuje jasno prepoznatljiv samostalni profil
• Objavljeni naučni radovi u referentnim naučnim časopisima i izdanjima svetskih
izdavačkih kuća
• Potvrda o dobijanju mesta na nekoj naučno-istraživačkoj ustanovi u Nemačkoj (potpis
direktora ustanove), kao i detaljno stručno mišljenje naučnika iz ustanove koji če biti
domačin tokom boravka u naučno-istraživačkoj ustanovi
• Preporuka mentora koji je rukovodio izradom doktorske disertacije i drugih naučnika koji
mogu dati informacije o stručnoj i naučnoj kvalifikaciji naučnika koji želi da konkuriše za
stipendiju, po mogućnosti i od naučnika van ustanove u kojoj je istraživač zaposlen.
• Naučnici koji se bave humanističkim, društvenim naukama i medicinom treba dobro da
poznaju nemački jezik, ukoliko postoji potreba radi uspešne realizacije projekta; inače je
potrebno dobro poznavanje engleskog jezika; naučnici koji se bave prirodnim naukama i
inženjeri treba da govore dobro nemački ili engleski jezik.
Rok za konkurisanje:
Stalno otvoren
PRAKSA
KURSEVI JEZIKA
Kratak opis:
Fondacija Alexander von Humboldt omogućava kvalitetnim i visokokvalifikovanim
naučnicima iz Srbije duži istraživački boravak u Nemačkoj. Mogu da konkurišu naučnici svih
oblasti. Istraživački projekti se realizuju u saradnji sa naučnicima domaćinima u
istraživačkim ustanovama u Nemačkoj. Naučnici samostalno biraju istraživačku ustanovu u
Nemačkoj, predlažu plan i program istraživačkog rada.
Specijalna stipendija Sofia Kovalevskaja:
Namenjena je istaknutim (nad prosečnim) istraživačima, mladim istraživačima (manje od 6
godina od odbrane doktorske disertacije), koji su talentovani i lideri u istraživačkoj oblasti
kojom se bave. Finansira se projekat od ukupno 1.65 miliona evra u periodu od pet godina.
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
Ciljna grupa:
Kvalitetni i visokokvalifikovani naučnici iz Srbije koji se nalaze na početku svoje karijere, pri
čemu u trenutku konkurisanja za stipendiju od odbrane doktorske disertacije nije proteklo
više od 4 godine, odnosno za iskusne istraživače više od 12 godina. Porodiljsko bolovanje se
ne ubraja u navedene periode.
Dodatne informacije:
Novčani dodatak za naučnoistraživački rad institutu u Nemačkoj
Stipendija za intenzivni kurs jezika u trajanju od dva do četiri meseca
Paušala za putne troškove
Dodaci za članove porodice koji prate naučnika
Evropski dodatak za boravak u nekoj drugoj evropskoj zemlji radi naučno-istraživačkog rada
Sveobuhvatna pomoć za bivše stipendiste nakon uspešnog završetka boravka u daljem
naučno-istraživačkom radu
INFO
STUDIRANJE
Stipendije fondacije Alexander von
Humboldt za mlađe (postdoktorante)
i iskusne istraživače
26
PRAKSA
• Državljanstvo jedne od gore navedenih zemalja
• Trajno prebivalište u matičnoj zemlji
• Izvanredan prosek na fakultetu (master, magistar, diploma; bachelor nije dovoljan)
OSTALO
• Da kandidat nije diplomirao pre više od 3 godine
• Tema koja je povezana sa životnom sredinom (od značaja za zemlju porekla i EU)
• Znanje nemačkog jezika se mora dokazati najkasnije do datuma početka studijskog
programa
• Aplikacija i intervjui se odvijaju na nemačkom ili engleskom jeziku
• Dogovoreni projekat ili praksa nisu uslov za ovu stipendiju
Prednost imaju oni kandidati koji do sada nisu imali studijski boravak u Nemačkoj.
INFO
Visina i trajanje stipendije:
Stipendija se daje na maksimum 12 meseci. Visina mesečne stipendije iznosi 1.060 €.
Stipendija, zatim, obuhvata i zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezgode i
osiguranje u slučaju odgovornosti.
Rok za konkurisanje:
Dokumentacija se predaje jednom godišnje. Tačne informacije o roku za konkurisanje naći
ćete na web-stranici www.dbu.de/stipendien_international
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
www.dbu.de
27
KURSEVI JEZIKA
Uslovi:
• Apsolveni iz gore navedenih zemalja
Kratak opis:
Institut za istoriju i zemljopis Podunavskih Švaba iz Tibingena daje istraživačke stipendije u
ime Savezne Pokrajine Baden Virtemberg. Ovde se radi o saradnji između Instituta iz
Tibingena sa drugim istraživačkim ustanovama i naučnicima koji izučavaju sledeće oblasti:
istorijske naseobine, demografiju /socijalnu geografiju, istraživanje dijalekata/ nauke o
jeziku, književnost, noviju istoriju, vremensku istoriju.
Uslovi:
• Studenti i mlađi istraživači (starosti do 35 godina)
• Na početku korišćenja stipendije treba dokazati najmanje tri godine osnovnih studija
• Važan uslov je rad na nekoj istraživačkoj temi koja se može priključiti istraživačkim
temama Instituta
• Neformalni zahtev
• CV napisan rukom sa aktuelnom fotografijom
• Predstavljanje dosadašnjeg toka studija odn. istraživačke karijere
• Kopije svedočanstava
• Listu publikacija
• Nacrt istraživačke namere (seminarski rad, diplomski rad, disertacija) za koji treba da se
izda stipendija
• Preporuke (2) od profesora o podobnosti podnosioca zahteva
• DAAD jezički sertifikat
Visina i trajanje stipendije:
Stipendija se izdaje u formi subvencija. Osnovna mesečna stipendija iznosi 700 €, stipendija
zatim pokriva putne troškove do Tibingena i povratak u matičnu zemlju (u visini vozne karte,
2. klasa, povoljne linije). Putni troškovi za odobrena istraživačka putovanja (poseta
bibilotekama i arhivima) za vreme trajanja stipendije (novac za nabavku knjiga) može da se
dobije u određenom obimu.
Stipendija se daje za period od jednog semestra (6 meseci). Moguće je samo jedno
produženje.
Rok za konkurisanje:
15. januar odn. 15. juli
Zahtev može da se preda samo za tekuću godinu
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
www.idglbw.de
28
PRAKSA
KURSEVI JEZIKA
Kratak opis:
Nemačka savezna fondacija za životnu sredinu (DBU) daje stipendije visoko- kvalifikovanim
apsolventima iz zemalja Srednje i Istočne Evrope (Bugarska, Estonija, Litvanija, Letonija,
oblast Kaliningrad, Poljska, Rumunija, Slovačka, Češka, Mađarska, Albanija, BiH, Hrvatska,
Makedonija, Crna Gora, Srbija i Slovenija) sa ciljem nastavka usavršavanja pri rešavanju
problema zaštite životne sredine i prirode u svojoj matičnoj zemlji. DBU-stipendija
omogućava apsolventima istraživački boravak u trajanju od 6 do 12meseci na nemačkim
istraživačkim institutima, univerzitetima, agencijama za zaštitu životne sredine i prirodu,
udruženjima itd. DBU godišnje dodeljuje oko 60 stipendija.
STUDIRANJE
Ciljna gupa:
Ova stipendija je namenjena studentima i mlađim istraživačima iz naseljenih oblasti Nemaca
u Srednoj i Jugoistočnoj Evropi (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Rumunija, Slovačka, Srbija,
Ukrajina, Mađarska).
ISTRAŽIVANJE
Ciljna grupa:
Visokokvalifikovani apsolventi iz Srednje i Istočne Evrope, mlađi istraživači, inženjeri, agrarni
inženjeri, ekonomisti, pravnici, pedagozi i drugi ukoliko žele da daju svoj doprinos očuvanju
životne sredine u matičnoj zemlji ili u Evropskoj Uniji. Stipendija nije namenjena osobama
koje žele da izrade doktorat na nekom nemačkom univerzitetu.
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
Institut za istoriju i zemljopis Podunavskih
Švaba (IDGL)
INFO
STUDIRANJE
Program razmene za Sredniju i Istočnu Evropu
PRAKSA
OSTALO
Visina i trajanje stipendije:
Dva meseca u periodu od juna do decembra naredne godine
DAAD obezbeđuje delimičnu stipendiju u iznosu od 1.300 € uz paušalnu isplatu troškova za
učešće na kursu od 1.000 € i paušala za putne troškove
Rok za konkurisanje:
15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, Neznanog junaka 1a, 11040
INFO
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Web: www.daad.rs
E-mail: [email protected]
29
STUDIRANJE
ISTRAŽIVANJE
KURSEVI JEZIKA
Uslovi:
• Završene barem dve godine studija do početka stipendije
• Kod osoba sa završenim osnovnim studijama: dokaz o radu u instituciji visokog
obrazovanja
• Dokaz o poznavanju nemačkog jezika: najmanje nivo A1 a najviše B2 u okviru Zajedničkog
evropskog okvira za žive jezika.
• Najniža starosna granica do početka stipendije 18 godina
• Za stipendiju je moguče konkurisati samo jednom u tri uzastopne godine
Kratak opis:
Ova stipendija je namenjena pohađanju kurseva jezika, stručnih kurseva i kurseva o kulturi
Nemačke na državnim visokoškolskim ustanovama, kao i privatnih koje su odobrili
univerziteti. (Pregled kurseva na: http://www.daad.de/deutschland/deutschlernen/sommerkurse/00490.de.html)
Uslovi:
• Završene bar dve godine studija do početka stipendije
• Dokaz o dobrom poznavanju nemačkog jezika (najmanje B1 Zajedničkog evropskog
jezičkog okvira za žive jezike)
• Najniža starosna granica na početku stipendije 18 godina
• Konkurisanje u prvoj i poslednjoj godini studija nije moguće
Visina i trajanje stipendije:
Od 3 do 4 nedelje u letnjim mesecima (najranije maj)
DAAD obezbeđuje delimičnu stipendiju u visini od 650 €, paušalu za učešće na kursu u visini
od 200 € kao i paušalu za putne troškove
PRAKSA
KURSEVI JEZIKA
Kratak opis:
Intenzivni kursevi nemačkog jezika u trajanju od dva meseca na jednom od instituta za
učenje jezika, npr. Goethe-Institut u Nemačkoj
Ciljna grupa:
Studenti studija svih struka osnovnih i master studija koji su završili prve 2 akademske
školske godine.
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
Ciljna grupa:
Uspešni studenti bachelor ili master studija svih usmerenja sa završene barem 2 godine
osnovnih studija, kao i studenti doktorskih studija.
Letnji kursevi za strane studente u Nemačkoj
Rok za konkurisanje:
15. novembar u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, Neznanog
junaka 1a, 11040.
INFO
STUDIRANJE
Intenzivni kursevi jezika u Nemačkoj
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Web: www.daad.rs
E-mail: [email protected]
30
STUDIRANJE
Kratak opis:
Bayhost nudi stipendije za tronedeljne ili četvoronedeljne letnje kurseve nemačkog jezika na
univerzitetima u Bavarskoj. Na raspolaganju su različiti novoi kurseva, kao i mesta.
Kratak opis:
Usavršavanje znanja nemačkog jezika i upoznavanje sa kulturom i svakodnevnicom u
Nemačkoj. Stipendisti su smešteni u porodicama domaćina. Obavezni su da pohađaju školu,
tj. drugi ili treći (u Nemačkoj 10. ili 11.) razred gimnazije. Pre odlaska u porodice, stipendisti
provode četiri dana zajedno u Štutgartu. To vreme je namenjeno za učešće na različitim
kulturnim programima kao i pripremu za odlazak u domaćinsku porodicu i školu.
Uslovi:
• Popunjen online formular sa motivacionim pismom (pogledati www.bayhost.de
„stipendije“)
• Tabelarni CV sa aktuelnom fotografijom
• Dokazi o položenim ispitima (npr. indeks, transkipt ocena ili slično)
• Kopija pasoša ili lične karte
PRAKSA
Dodatne informacije:
• Dokaz o praksi i /ili volonterskim aktivnostima
OSTALO
• Dokaz o poznavanju jezika (bilo koji sertifikat koji potvrđuje da pričate / učite nemački
jezik)
• Molimo Vas da sertifikate i svedočanstva ne šaljete u orginalu, već u kopiji. Kopiju ne treba
da prevodite niti da je overevate u sudu ili opštini.
• Čak i ukoliko nemate dokaz o poznavanju nemačkog jezika, odn. predzanje nemačkog
jezika, možete da se prijavite za stipendiju.
INFO
Visina i trajanje stipendije:
Stipendija se izdaje za tronedeljni /četvoronedeljni letnji kurs na univerzitetu u Bavarskoj i
uključuje troškove kursa, smeštaj, džeparac odn. hrane. Putne troškove kao i troškove
osiguranja ne obezbeđuje Bayhost.
Rok za konkurisanje:
Proleće (u 2012. godini je 1. april)
Dodatne dokumente možete poslati poštom, dokumentacija poslata faksom ili mejlom neće
se razmatrati.
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
www.bayhost.de
31
Uslovi:
• Učenici moraju pohađati gimnaziju
• Dobro poznavanje nemačkog jezika
• Otvorenost i samostalnost
Visina i trajanje stipendije:
• Četiri nedelje (od polovine juna do polovine jula svake godine)
• Troškovi zdravstvenog osiguranja, osiguranja od nesrećnog slučaja kao i obaveznog
osiguranja
• Putni troškovi (iz Štutgarta do i od porodice domaćina, kao i mesečnu kartu za gradski /
međumesni prevoz); avionski prevoz iz Srbije do Nemačke i nazad padaju na teret
stipendista
• Noćenje, ishrana i troškovi programa u Štutgartu
• Kulturni program
PRAKSA
KURSEVI JEZIKA
Ciljna grupa:
Gimnazijalci sa punih 16 i 17 godina sa dobrim poznavanjem nemačkog jezika i oni koji teže
međunarodno priznatoj Nemačkoj jezičkoj diplomi.
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
Ciljna grupa:
Ova stipendija je namenjena studentima i mladim naučnicima iz Bosne i Hercegovine,
Hrvatske, BJR Makedonije, Srbije, Slovenije i Ukrajine.
ISTRAŽIVANJE
Četvoronedeljni jezički boravak
u Nemačkoj Udruženja Nemaca
„Gerhard“
KURSEVI JEZIKA
BAYERISCHES HOCHSCHULZENTRUM FÜR
MITTEL-, OST- UND SÜDOSTEUROPA
Rok za konkurisanje:
Najkasnije do 31. januara svake kalendarske godine
INFO
STUDIRANJE
Stipendije Bavarske za
kurseve nemačkog jezika
u Bavarskoj
Kontakt:
Za detaljne informacije obratiti se:
Gabrijela Bogišić
Matije Gupca bb
25000 Sombor
Tel./Fax: 00381-(0)25-43 18 70
E-mail: [email protected]
[email protected]
32
KURSEVI JEZIKA
Visina i trajanje stipendije:
• Intenzivni kurs jezika u Nemačkoj sa uobičajenim trajanjem od 2-4 nedelje
PRAKSA
• Nastava
• Smeštaj
• Ishrana
Visina i trajanje stipendije:
• Intenzivni kurs jezika u Nemačkoj sa uobičajenim trajanjem od 4 nedelje
• Nastava (24 časa nedeljno)
• Zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od štete nanete trećim licima
• Putne troškove
• Smeštaj
• Dodatak za ishranu
• Zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od štete nanete trećim licima
Rok za konkurisanje:
Raspitati se u Goethe Institutu
• Dodatak za putne troškove u iznosu od € 280,-
OSTALO
INFO
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Goethe Institut Belgrad
Knez Mihajlova 50
11000 Beograd
Tel.: 011-3031810
Web: www.goethe.de/belgrad
33
STUDIRANJE
ISTRAŽIVANJE
• Izraženo interesovanje za nemački kulturni rad, tesna saradnja sa Goethe-Institutom,
Nemačkom/nemačkim kulturnim institucijama
• Pohađanje više kurseva nemačkog jezika u Goethe-Institutu u Beogradu
KURSEVI JEZIKA
• Pohađanje PASCH-škole
Uslovi:
• Predznanje iz nemačkog jezika (najmanje na nivou A1)
PRAKSA
Uslovi:
• Predznanje iz nemačkog jezika (najmanje na nivou A1)
• Izraženo interesovanje za nemački kulturni rad
Ciljna grupa:
Partneri Goethe-Instituta iz oblasti programa, biblioteke/informacije, jezičko odeljenje;
Polaznici kurseva nemačkog jezika u Goethe-Institut u Beogradu
Rok za konkurisanje:
Raspitati se u Goethe Institutu
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
Ciljna grupa:
Profesori nemačkog jezika u PASCH-školama
Učenici u PASCH-školama
Stipendije za kurseve nemačkog
jezika na Goethe-Institutima u Nemačkoj
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Goethe Institut Belgrad
Knez Mihajlova 50
11000 Beograd
Tel.: 011-3031810
Web: www.goethe.de/belgrad
INFO
STUDIRANJE
Stipendije za kurseve nemačkog
jezika u Nemačkoj
34
• Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija, kao i postdiplomci i
doktoranti.
PRAKSA
Visina i trajanje stipendije:
12 meseci
Mesečne stipendije iznosui od 100 evra
OSTALO
Rok za konkurisanje:
Za narednu akademsku godinu raspitati se direktno kod fondacije Konrad Adenauer. Studenti
koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor sa članovima Komisije za dodelu
stipendije u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu.
INFO
Kontakt:
Za detaljne informacije obratiti se:
Katarini Pešić
Tel.: 011/3285.209,-210,-211
Web: www.kas.de/belgrad
E-mail: [email protected]
35
STUDIRANJE
ISTRAŽIVANJE
Kratak opis:
Prakse u preduzećima, istraživačkim ustanovama i na visokoškolskim ustanovama
KURSEVI JEZIKA
KURSEVI JEZIKA
Uslovi:
• Politički angažman
• Donja granica proseka ocena na studijama je 8,5.
Ciljna grupa:
Studenti prirodnih i tehničkih nauka, poljoprivrede i šumarstva
Uslovi:
Osnovno ili dobro poznavanje nemačkog jezika ili dobro poznavanje engleskog jezika
Ostale uslove za konkurisanje potražiti kod IAESTE - Nacionalnog Komiteta
Visina i trajanje stipendije:
Praksa traje od 2 do 3 meseca u nemačkim preduzećima, istraživačkim ustanovama ili na
visokoškolskim ustanovama. U izuzetnim slučajevima praksa može da se produži.
Mesečna stipendija iznosi 650 €
PRAKSA
Kratak opis:
Program za pružanje podrške politički angažovanim studentima za studije na nekom
srpskom univerzitetu. Program nije ograničen samo na studente društvenih nauka. Pored
finansijske pomoći izabranim kandidatima se nudi mogućnost pohađanja kursa nemačkog
jezika, kao i priprema za polaganje testa ZD na Kolarcu u Beogradu.
Praksa za strane studente prirodnih
i tehničkih nauka, poljoprivrede i šumarstva
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
IAESTE Srbija
Karnegijeva 4
11000 Beograd
Web: www.iaeste.ac.rs
E-mail: [email protected]
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
Ciljna grupa
Politički angažovani studenti i postdiplomci na srpskim univerzitetima.
INFO
STUDIRANJE
Fondacija Konrad Adenauer
Stipendija za Srbiju
36
PRAKSA
Uslovi:
• Studije ekonomije, tehničkih, prirodnih ili poljoprivrednih nauka
• Veoma dobro poznavanje nemačkog i/ili engleskog jezika
• Starosna granica: 30 godina
OSTALO
Visina i trajanje stipendije:
Od 3 do 6 meseci
Mesečna stipendija iznosi 550 €
Troškovi prevoza, smeštaja i osiguranja
INFO
Rok za konkurisanje:
Online konkurs će biti otvoren od 1. oktobra 2012. do 12. novembra 2012. preko stranice
www.djindjic-stipendienprogramm.org
• Znanje iz oblasti politike, društva, istorije
• Da kandidat nije stariji od 30 godina na početku stipendije
Visina i trajanje stipendije:
450 € mesečna stipendija
Besplatan smeštaj
Troškovi osiguranja i putni troškovi
Rok za konkurisanje:
30. juni 2012. godine. Detaljne informacije o programu, formulari za prijavljivanje i uslovi za
apliciranje mogu se naći na web stranici: www.bundestag.de/ips.
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
www.bundestag.de/ips
Kontakt:
Za detaljne informacije obratiti se:
Mechthild Schmidt
Regionalna koordinatorka programa „Fondacija dr Zoran Đinđić“
Tel: +38111 262 38 92
Web: www.djindjic-stipendienprogramm.org
Email: [email protected]
37
KURSEVI JEZIKA
Uslovi:
• Srpsko državljanstvo
• Završen fakultet
• Vrlo dobro poznavanje nemačkog jezika
PRAKSA
KURSEVI JEZIKA
Kratak opis:
Ovaj program nudi praksu sposobnim studentima u poznatim preduzećima u Nemačkoj.
Stipendisti obavljaju praksu od 3 do 6 meseci i na taj način upoznaju način rada preduzeća,
koje im je domaćin. Značajan deo ovog programa čine i niz seminara o nemačko-srpskim
odnosima i intenzivni kurs jezika. Program realizuju Nemačka privreda i Fondacija „Dr Zoran
Đinđić“, a finansira ga Nemačko savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj (BMZ).
Kratak opis:
Program obuhvata 15- nedeljni angažman kod jednog od članova Bundestaga gde će
stipendisti imati priliku da se upoznaju sa radom nemačkog parlamenta i sa političkim
procesom donošenja odluka, kao i da stiču praktična iskustva u oblasti parlamentarnog rada.
OSTALO
Ciljna grupa:
Studenti završnih semestara ili osobe sa završenim 1. stepenom studija sa prvim radnim
iskustvom, visokoškolske ustanove privrednih ili inženjerskih struka.
Ciljna grupa:
Kvalifikovani, politički angažovani mladi ljudi sa univerzitetskom diplomom.
INFO
ISTRAŽIVANJE
Program Stipendija Nemačke Privrede „Dr Zoran Đinđić“
ISTRAŽIVANJE
STUDIRANJE
STUDIRANJE
Međunarodna parlamentarna stipendija nemačkog Saveznog
Parlamenta
38
STUDIRANJE
STUDIRANJE
PRAKSA
OSTALO
Visina i trajanje stipendije:
Beogradska kancelarija nudi praksu za 3-4 praktikanta kontinuirano tokom cele godine.
Praksa se odvija u periodu od 3 do 6 meseci, a nakon završene prakse se dodeljuje Potvrda o
izvršenoj praksi.
Praksa je besplatna, a praktikant samostalno nalazi smeštaj, te sklapa zdravstveno
osiguranje i, ukoliko ima samo nemačko državljanstvo, potrebna je dozvola boravka.
ISTRAŽIVANJE
Uslovi:
Grupe od 10-15 studenata uključujući i profesora kao pratnju
Napraviti detaljan plan puta, aktivnosti , kalkulaciju putovanja koje treba da traje između 7 i
12 dana
Visina i trajanje stipendije:
50 € dnevno po učesniku kao paušala za troškove puta i boravka
Zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgoda i osiguranje od štete nanete trećim licima
Rok za konkurisanje:
Postoje 3 roka za konkurisanje godišnje (01.11., 01.02., 01.05.) pri DAAD-u u Bonu.
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Web: www.daad.rs
E-mail: [email protected]
INFO
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Delegation der Deutschen Wirtschaft in Serbien
Topličin venac 19-21
11000 Beograd
Tel.: +381 11 2028-010
Web: www.serbien.ahk.de
39
KURSEVI JEZIKA
Kratak opis:
Cilj je unapređivanje razmene stručnih saznanja putem poseta i informativnih razgovora
na nemačkim visokoškolskim institucijama (studijska putovanja); susreti sa nemačkim
studentima i naučnicima; sticanje uvida u privredni, politički i kulturni život u Nemačkoj;
obavljanje stručne prakse iz oblasti visokog obrazovanja u preduzećima i javnim
ustanovama (studentska praksa).
PRAKSA
KURSEVI JEZIKA
Kratak opis:
Delegacija nemačke privrede u Srbiji deo je svetske AHK mreže. Ona zastupa interese
nemačke privrede u zemlji domaćina, te doprinosi održavanju i poboljšanju privrednih odnosa
između Srbije i Nemačke, podržavajući ujedno tržišne interese nemačkih preduzeća u
regionu. Mesta za praksu u okviru Komore dodeljuju se u postojećim odelenjima:
• DE International (istraživanje tržišta, provera adresa, sastavljanje banke podataka iz
određenih branši),
• PR i marketing (podrška prilikom izrade brošura, publikacija, poslovi prevođenja tekstova)
• Sajmovi: podrška rukovodiocima sajamskih predstavništava u smislu provera adresa,
akvizicije izlagača, stvaranje banke podataka, marketinške aktivnosti.
• Nemačko privredno udruženje: kontakti sa članovima, aktuelizacija podataka o članovima,
podrška prilikom organizacije manifestacija, raznih događaja, workshopova, seminara.
• Office Management.
Ciljna grupa:
Studenti osnovnih i master studija
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
Ciljna grupa:
Kandidati ekonomske, marketinške ili neke srodne struke sa dobrim znanjem nemačkog i
srpskog jezika
Studijska putovanja i studentske prakse u Nemačkoj
INFO
Praksa u Delegaciji nemačke privrede AHK u Beogradu
40
• Kulturni program
• Smeštaj i ishrana tokom seminara
• Zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od štete nanete trećim licima
• Putne troškove
Rok za konkurisanje:
Raspitati se u Goethe Institutu.
PRAKSA
OSTALO
Kontakt:
Goethe Institut Belgrad
Knez Mihajlova 50, 11000 Beograd
Tel.: 011-3031810
Web: www.goethe.de/belgrad
STUDIRANJE
• Starosna granica: po pravilu do 55 godina
• Spremnost da se saznanja stečena na seminarima prenesu kolegama u matičnoj zemlji
Visina i trajanje stipendije:
• Strukturiran program 2 ili 3 nedelje
• Kulturni program
• Smeštaj i ishrana tokom seminara
• Zdravstveno osiguranje kao i osiguranje od štete nanete trećim licima
• Dodatak za putne troškove u iznosu od 280 €
Rok za konkurisanje:
Raspitati se u Goethe Institutu.
INFO
Kontakt:
Goethe Institut Belgrad
Knez Mihajlova 50, 11000 Beograd
Tel.: 011-3031810
Web: www.goethe.de/belgrad
41
ISTRAŽIVANJE
Uslovi:
• Završene studije
• Znanje nemačkog jezika (potreban stepen znanja jezika zavisi od tipa seminara)
KURSEVI JEZIKA
KURSEVI JEZIKA
Visina stipendije, trajanje:
• Strukturiran program 2 ili 3 nedelje
PRAKSA
Uslovi:
Završene studije; Znanje nemačkog jezika (potreban stepen znanja jezika zavisi od tipa
seminara)
Ciljna grupa:
Nastavnici/profesori nemačkog jezika u osnovnim i srednjim školama/gimnaziji,
univerzitetima i u oblasti obrazovanja odraslih. Multiplikatori koji su angažovani na polju
usavršavanja nastavnika i nastavnica nemačkog jezika. Posrednici u oblasti kulture koji ne
rade u Nemačkoj.
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
Ciljna grupa:
Profesori nemačkog jezika u PASCH- školama
Seminari za usavršavanje u Nemačkoj
INFO
STUDIRANJE
Seminari za usavršavanje
u Nemačkoj
42
PRAKSA
Uslovi:
Za studente: prosečna ocena 8, aktivni društvenopolitički angažman; prednost će
imati kandidati koji do sada nisu boravili u nekoj od EU zemalja.
• Želja za angažovanjem
• Državljanstvo neke od zemalja Balkana
OSTALO
INFO
Visina i trajanje stipendije:
Putovanje u trajanju od dve nedelje, organizator preuzima sve troškove u potpunosti
Visina i trajanje stipendije:
1 godina;
Preuzimaju se svi troškovi za seminare, troškovi putovanja i smeštaja i stipendiraju se
projekti.
Rok za konkurisanje:
Leto 2012. (datum još nije poznat)
Rok za konkurisanje:
Najverovatnije januar 2013. godine
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
www.willkommenindeutschland.org
www.dobrodosliunemacku.org
Kontakt:
Za detaljne informacije obratiti se:
[email protected]
43
ISTRAŽIVANJE
STUDIRANJE
Uslovi:
• Starost kandidata izmeđju 18 i 27 godina
• Dobro poznavanje engleskog jezika
KURSEVI JEZIKA
Kratak opis:
‘Balkans, let's get up’ (BLGU) podržava mlade ljude jednu godinu u okviru podržavanja
seminara i praćenja projekata koji su od važnosti za lokalne i regionalne vlasti. Pri tome je
fokus s jedne strane na razvoju projekata, a s druge strane na razvoju učesnika seminara i
projekata. Time se osnažuje civilno društvo u zemljama Balkana kao i demokratija. Seminari
se održavaju u zemljama Balkana.
PRAKSA
KURSEVI JEZIKA
Kratak opis:
Tokom jeseni 2012. godine oko 60 studenata imaće priliku da dve nedelje putuju u Nemačku
i posete Berlin i Bavarsku, gde će za njih biti organizovan intenzivan političko-obrazovni
program kroz predavanja, radionice i posete institucijama poput Ministarstva za privrednu
saradnju, Ministarstva spoljnih poslova, zatim posete univerzitetima u Bavarskoj i drugo.
Susreti sa nemačkim studentima odnosno vršnjacima sličnog profesionalnog opredeljenja
treba da omoguće razmenu ideja i pogleda, da utemelje shvatanje da je otvorenost,
tolerancija i saradnja ljudi različitih kultura osnovni preduslov za „zajedničku evropsku kuću“.
Projekat je najvećim delom finansiran od strane Saveznog ministarstva za privrednu saradnju
i razvoj (BMZ) uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova i pokrajine Bavarske.
Realizaciju ovog projekta sprovode GIZ, Evropski pokret u Srbiji i Bavarski univerzitetski
centar za srednju, istočnu i jugoistočnu Evropu BAYHOST.
Ciljna grupa:
Mladi, angažovani ljudi starosti od 18 do 27 godina iz zemalja Balkana. Nije neophodno
nikakvo iskustvo u oblasti projektnog menadžerstva.
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
Ciljna grupa:
Društvenopolitički angažovani studenti koji do sada nisu imali prilike da posete neku od
članica Evropske unije.
Balkans let's get up!
Theodor Heuss Kolleg
(Fondacija Robert Bosch, MitOst )
INFO
STUDIRANJE
„Willkommen in Deutschland“
(“Dobrodošli u Nemačku”)
44
STUDIRANJE
Ciljna grupa:
„Alumnisti Nemačke“ su ljudi širom sveta koji su u Nemačkoj studirali, istraživali, radili ili se
stručno usavršavali. Dobrodošli su i svi oni, koji su se stručno usavršavali u nekoj nemačkoj
organizaciji u inostranstvu. Alumniportal Deutschland im pomaže da i nakon povratka u svoju
matičnu zemlju svoje stečene kvalifikacije i kompetencije osiguraju, prošire i profitabilno
primene, kao i da se lično i stručno umreže sa interesantnim međunarodnim akterima iz
oblasti privrede, društva, kulture i nauke.
PRAKSA
Visina i trajanje stipendije:
• Troškovi putovanja za međunarodne susrete vezane za projekte
• Smeštaj i troškovi ishrane
• Sredstva za obradu projektnog produkta i prezentaciju rezultata
• Honorari za stručnjake i prevodioce
OSTALO
• Kvalifikacija učesnika putem edukacije u raznim aspektima projektnog menadžmenta
Rok za konkurisanje:
Svake godine do 15. januara
KURSEVI JEZIKA
Uslovi:
• Nemački projektni partner (škola ili omladinska organizacija i sl.)
• Dobra ideja za projekat
• Zahtev sa nacrtom projekta u kojem se zajedno sa partnerom opisuje ideja projekta
Kratak opis:
Alumniportal Deutschland je online društvena mreža u kojoj alumnisti Nemačke mogu
• da sklope nove kontakte i održavaju stare
• da učestvuju u stručnim diskusijama i webinarima
• da pronađu posao u našoj berzi poslova
• da pronađu manifestacije i ponude usavršavanja širom sveta
• da treniraju nemački jezik
• da se informišu o aktuelnim temama
Kako mogu učestvovati?
Jednostavno se registrujte i odmah koristite zajednicu (Community). Registracija i korišćenje
Alumniportala Deutschland je potpuno besplatna.
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
E-mail: [email protected]
Web: www.alumniportal-deutschland.org
INFO
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Fondacija „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
EUROPEANS FOR PEACE
Lindenstraße 20-25
10969 Berlin
Tel.: +49 (0)30 25 92 97-34
Web: www.europeans-for-peace.de
E-mail: [email protected]
45
PRAKSA
KURSEVI JEZIKA
Kratak opis:
Fondacija EVZ (sećanje, odgovornost, budućnost) pomaže u programu EUROPEANS FOR
PEACE međunarodne projektne susrete između škola i omladinskih organizacija iz Nemačke,
srednje, istočne i jugoistočne Evrope i Izraela. Mogu da se podržavaju binacionalni ili
trinacionalni projekti, pri čemu jedan partner mora da bude iz Nemačke. „Europeans for
Peace“ svake godine raspisuje projekte sa određenom temom. Tema sledećeg raspisa će biti
objavljena na leto 2012. godine. Odobreni projekti će moći da se odvijaju između jula 2013.
godine i jula 2014. godine.
ISTRAŽIVANJE
Ciljna grupa:
Mladi ljudi između 14. bis 21. godine (bez podrške univerzitetskim grupama)
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
Alumnisti Nemačke
INFO
STUDIRANJE
Europeans for Peace –
Looking back and moving forward
46
• Rad na različitim internacionalnim projektima na temu: sport, kultura
• Studijska putovanja u Nemačku
• 1 sedmica profesionalne prakse u 9. razredu
OSTALO
• Ekskurzije
• Završna diploma sa kvalifikacijom Nemačke mature, a time i direktna prohodnost na svim
univerzitetima u Nemačkoj i Evropi
INFO
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Tel.: +381 11 3693135
Web: www.dsbelgrad.com
Termini:
Raspitati se u Gete Institutu ili na Kolarčevom narodnom univerzitetu.
OSTALO
PRAKSA
• Srpski kao maternji i strani jezik (od 2. do 10. razreda)
• Individualna pomoć pri usvajanju i izučavanju nemačkog jezika, timsko podučavanje u
osnovnoj školi
• Interkulturalni vaspitni i obrazovni rad
Pored gore navedenog Sertifikata, Gete institut u Beogradu nudi mogućnost polaganja
sledećih ispita:
Početni nemački 1 (SD1)
Početni nemački 2 (SD2)
Sertifikat nemački za odrasle (ZD)
Sertifikat nemački za mlade (ZD für Jugendliche)
Sertifikat B2 (Goethe-Zertifikat B2)
Sertifikat C1 (Goethe-Zertifikat C1)
Gore navedeni ispiti mogu da se polažu i na Kolarčevom narodnom univerzitetu koji je ispitni
centar Gete Instituta.
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Goethe Institut Belgrad
Poštanski pregradak 491
11000 Beograd
Tel.: +381 11 3031810
Web: www.goethe.de/belgrad
E-mail: [email protected]
INFO
Nastavna težišta:
• Nastava na nemačkom jeziku (na nivou govornika maternjeg jezika)
• Strani jezici: engleski (od 1. do 12. razreda) , francuski jezik (od 6.do 12. razreda)
Kratak opis:
Diploma o položenom Centralnom ispitu za viši nivo (C2): Potvrda o sveobuhvatnom
poznavanju standardnog nemačkog jezika. Diploma C2 se u profesionalnom domenu ceni
kao potvrda o kvalifikovanom vladanju nemačkim jezikom. Potvrda o položenom ispitu C2
oslobađa kandidata od jezičkog ispita za prijem na nemačke univerzitete.
Ispit C 1 /Sertifikat Geteovog Instituta C 1: Sertifikat Gete Instituta C1 poznat je širom sveta;
poslodavci ga smatraju dokazom o solidnom opštem znanju nemačkog jezika. Ova diploma
oslobađa kandidata od jezičkog ispita za prijem na neki od pripremnih kurseva za upis na
veći broj nemačkih viših škola i na neke univerzitete.
Zadužbina Ilije Kolarca
Studentski trg 5
11000 Beograd
Tel.: +381 11 2630480, 2639502
E-mail: [email protected]
47
STUDIRANJE
Ciljna grupa:
Svi oni kojima je za posao, studiranje ili dobijanje vize potrebna diploma ili potvrda o znanju
jezika. Svi oni koji žele da provere svoje znanje nemačkog jezika.
ISTRAŽIVANJE
Centralni Jezički Ispiti Gete Instituta
KURSEVI JEZIKA
Kindergarten-Vorschule-Grundschule-Gymnasium
PRAKSA
ISTRAŽIVANJE
Kratak opis:
Nemačka škola Beograd (DSB) osnovana je 1854. godine. Ona je priznata kako od strane
Konferencije ministara kulture saveznih pokrajina, tako i od strane ministarstva prosvete
Republike Srbije. Ona obuhvata dečiji vrtić, predškolu, osnovnu školu, kao i niže i više razrede
gimnazije. Povrh toga postoji i mogućnost da deca iz predškole i osnovne škole pohađaju
pedagoški osmišljen poslepodnevni boravak. Nemačka škola Beograd je sada otvorila i 12.
razred. Sve završne diplome (matura, diploma o završenom 10. razredu realne škole, diploma
o završenoj glavnoj školi) koje đaci sada mogu steći zasnivaju se na nastavnim planovima
nemačkih pokrajina.
KURSEVI JEZIKA
STUDIRANJE
Deutsche Schule Belgrad
48
PRAKSA
OSTALO
INFO
Kontakt:
Detaljne informacije nalaze se na:
Ispitni centar TestDaF
Fakultet političkih nauka
(1. sprat, kabinet, doc. dr Ljiljana Glišović)
Jove Ilića 165
11000 Beograd
Tel.: +381 62 346953 (Prof. dr Olivera Durbaba)
Web: www.testdafbeograd.com
E-mail: [email protected]
49
STUDIRANJE
www.study-in.de
Baza podataka sa svim studijskim programima (uključujući i programe na engleskom)
KURSEVI JEZIKA
Termini polaganja ispita TestDaF u Beogradu u 2012. godinu su:
1) 26. april 2012.
2) 14. juni 2012.
3) 18. juli 2012.
4) 20. septembar 2012.
5) 13. novembar 2012.
www.daad.de/idp
Baza podataka o internacionalnim osnovnim, master i doktorskim programima koji se
odvijaju na engleskom jeziku.
ISTRAŽIVANJE
www.daad.rs (www.daad.de)
Informacije o studiranju i istraživanju u Nemačkoj, renking univerziteta i pregled mogućnosti
stipendiranja
www.hochschulkompass.de
Baza podataka o ponudama studiranja, lokacije nemačkih univerziteta i međunarodne
kooperacije visokih škola u Nemačkoj.
www.uni-assist.de
Kontrolno mesto gde se proveravaju formalni zahtevi stranih studenata za upis na neke
univerzitete u Nemačkoj.
PRAKSA
KURSEVI JEZIKA
Kratak opis:
TestDaF je ispit kojim se testira poznavanje nemačkog jezika za strance koji uče nemački, a
žele da studiraju u Nemačkoj ili da dobiju renomiranu potvrdu o aktivnom poznavanju
nemačkog jezika. Ispitni rezultati iskazuju se u formi jednog od sledeca tri stepena
poznavanja jezika:
TestDaF nivo 5 (TDN 5)
TestDaF nivo 4 (TDN 4)
TestDaF nivo 3 (TDN 3)
Ovi stepeni odgovaraju nivoima od B 2.1 do C 1.2 Zajednickog evropskog okvira za žive
jezike Saveta Evrope.
www.funding-guide.de
Baza podataka sa programima stipendiranja nemačkih organizacija.
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
Najvažniji linkovi
INFO
STUDIRANJE
Test DaF
50
PRAKSA
OSTALO
INFO
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
51
52
STUDIRANJE
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ISTRAŽIVANJE
_________________________________________________________________
KURSEVI JEZIKA
_________________________________________________________________
PRAKSA
KURSEVI JEZIKA
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
OSTALO
ISTRAŽIVANJE
_________________________________________________________________
INFO
STUDIRANJE
BELEŠKE
STUDIRANJE
Impressum
ISTRAŽIVANJE
Izdavač:
Nemačka ambasada u Beogradu
Neznanog junaka 1a
11040 Beograd
www.belgrad.diplo.de
KURSEVI JEZIKA
Redakcija:
DAAD Informativni centar Beograd
Frens Stöckel (odgovoran), Danijela Pavlica, Carola Dierich, Anna-Lena Mainka
Cara Uroša 35
11000 Beograd
www.daad.rs
PRAKSA
Odricanje od odgovornosti:
Sadržaji ove publikacije su veoma pažljivo prikupljeni. Za istinitost, potpunost i aktuelnost
ovih sadržaja ne možemo da preuzmemo odgovornost. Za povratne informacije o netačnim
podacima smo Vam zahvalni.
Fotografije:
OSTALO
Korišćene slike odn. fotografije su preuzete iz baze podataka DAAD-a (celokupna baza
fotografija). Izuzetak je fotografija na 47. stranici za koju sva prava preuzima Alumni portal
Nemačke.
INFO
53
54
Download

Ovde - DAAD Informativni Centar Beograd