Multifix & Mureva instalacione kutije
Dizajnirano da prevaziđe
standarde i Vaše zahteve
Tri rešenja za lakšu instalaciju
Izbor je na Vama
● Multifix Plus 2 omogućava brzu i
sigurnu instalaciju u gips
IP20 klasa zaštite
● Multifix Modulo je pravi izbor za
robusne instalacije u betonskim
zidovima
IP30 klasa zaštite
● Mureva box, čvrsta i sigurna
kutija za površinske instalacije
IP55 klasa zaštite
Multifix Plus 2 instalacione kutije i dozne za gips
Veoma brza i sigurna
instalacija
…počinje
ovde
Napravljena da traje
● Kutije su izrađene od polipropilena
● Krute, pouzdane, neće pući
● Testovi su pokazali da zadržavaju
svoj oblik i potpunu funkciju u
rasponu temperatura od -25°C do
60°C.
Multifix Plus 2
– najsigurniji izbor za gipsane zidove
● Multifix Plus 2 ispunjavaju sve uslove
GOST i EN IEC 60670-1 standarda
● Multifix Plus 2 su otporne na vatru,
čime se sprečava rizik od požara
izazvanih kratkim spojem
● 850°C test usijane žice.
Multifix Plus 2
– detaljno ispitana kutija
Test usijane žice
Test usijane žice znači da
kutija mora za izdrži
+850°C i da plamen treba
da izađe napolje u roku
od 30 sekundi
Čvrste uvodnice
Uvodnice su testirane
na +60°C i -25°C. Lako
se otvaraju na svim
temperaturama bez
proizrokovanja bilo
kakvih oštrih ivica.
Sila izvlačenja
Ugradni montažni
elementi, uključujući i
one sa šrafovima,
moraju da izdrže silu
izvlačenja od 100 N
Test na pritisak
Test na pritisak na +70°C pokazuje koliko je snažna
kutija. Ne sme uticati na dimenzije vise od 2 mm
nakon jednog ssta.
Otpornost
Šrafovi moraju da
izdrže mehanički obrtni
moment od 3 Nm
Brža za montažu
Multifix Plus 2 kutija je pažljivo
osmišljena da Vam omogući što
jednostavniju instalaciju.
Kablovske uvodnice
● Ø 10, 16 i 20 mm
● Odgovaraju i kablovima i fleksibilnim
provodnicima
● Odstranjuju se jednostavno, rukom,
ostavljajući čist rez
● Nema oštrih ivica i neravnina koje
mogu uzrokovati ozlede
16
10/16
20
16
16/20
20
Spojnice sa višestrukim funkcijama
● Zahvaljujući oštrim ivicama, stvaraju
jak pritisak u šupljim zidovima
● Konstrukcija omogućava
reverzibilnost
● Ukoliko instalacija mora da se izmeni,
možete jednostavno odvojiti kutiju i
ponovo je upotrebiti, ne oštećujući
zidove.
● Spojnice su napravljene od čelika.
Brzi i pametni šrafovi
● Takozvani “brzi” šrafovi sa
trostrukim navojem
● Ovo omogućava tri puta bržu
montažu
● Pogodan za električne alate
Spojni deo
● Za nizanje dozni koristite spojni deo
● Razmak između dozni je uvek 71 mm
c/c 60 mm dozne
● 60 mm centar odgovara većini
elektrogalanterije
● Isporučuju se sa pocinkovanim
šrafovima
Tanak obod
● Obod oko kutije sakriva sve neravnine
koje nastaju prilikom bušenja rupe
● Smanjuje prostor između uređaja i
zida
Sprečavanje okretanja
● Okrugle kutije imaju četiri krilca koja
osiguravaju savršeno prijanjanje u
svim tipovima zidova
● Krilca sprečavaju neželjene rotacije
kutije
Čvrsti poklopci
● Sa usečcima za šrafove kako bi se
sprečila oštećenja poklopca prilikom
otvaranja kutije
● Mogućnost pisanja po poklopcu
Multifix Plus 2 serija
Dozna
Ø 65 x 45 mm
Spojni deo
za c/c 71 mm
Instalaciona
kutija
Ø 80 x 45 mm
IP20 – šta znači?
Prema IEC 60529 standardu- znači da je zagarantovana zaštita od prodora
čestica većih od m12 mm ali ne i od vode.
Multifix Modulo dozne i instalacione kutije za beton
Pametna i čvrsta
instalacija
…počinje
ovde
Proizvedena da traje
● Kutije su izrađene od polipropilena
● Krute, pouzdane, neće pući
prilikom instalacije u beton
● Testovi su pokazali da zadržavaju
svoj oblik i potpunu funkciju u
rasponu temperatura od -25°C do
60°C.
Multifix Modulo
– u skladu sa GOST i EN standardima
● Multifix Moduo ispunjavaju sve uslove
GOST i EN IEC 60670-1 standarda
● Multifix Moduo su otporne na vatru,
čime se sprečava rizik od požara
izazvanih kratkim spojem
● 650°C test usijane žice.
Test usijane žice
Test usijane žice znači da
kutija mora za izdrži
+650°C i da plamen treba
da izađe napolje u roku
od 30 sekundi
Test na pritisak
Test na pritisak na +70°C pokazuje koliko je snažna
kutija. Ne sme uticati na dimenzije vise od 2 mm
nakon jednog sata.
Čvrste uvodnice
Uvodnice su testirane na +60°C i -25°C. Lako se otvaraju na
svim temperaturama bez proizrokovanja bilo kakvih oštrih
ivica.
Inovacije u dizajnu
The Multifix Modulo kutija je pažljivo
osmišljena da Vam omogući što
jednostavniju instalaciju..
Dve dubine
● Ako je zid tanak, izaberite manju i
pliću 45 mm kutiju
● Za deblje zidove, ili da uklopite veći
broj kablova, izaberite veću,60 mm
kutiju.
Kablovske uvodnice
● Ø 10, 16 i 20 mm
● Odgovaraju i kablovima i fleksibilnim
provodnicima
● Odstranjuju se jednostavno, rukom,
ostavljajući čist rez
● Nema oštrih ivica i neravnina koje
mogu uzrokovati ozlede
16
10/16
16
20
16/20
20
Integrisane spojnice i sigurnosni navrtak
● Mogu se jednostavni povezivati i
postavljati, vertikalno ili horizontalno,
bez obzira na dubinu kutije
● Razmak između kutija je uvek 71 mm
● Sigurnosni navrtak sa prednje strane
kutije čvrsto povezuje kutije bez
dodavanja visine
● Instalacije će i dalje biti u ravni.
c/c 60 mm dozne
● 60 mm centar odgovara većini
elektrogalanterije
● Odgovara i horizontalnim i vertikalnim
ramovima
● Isporučuje se sa pocinkovanim
šrafovima
Čvrsti poklopci
● Sa usečcima za šrafove kako bi se
sprečila oštećenja poklopca prilikom
otvaranja kutije
● Mogućnost pisanja po poklopcu
Multifix Modulo serija
IP30 – šta znači?
Prema IEC 60529 standardu-.zaštita od
prodora čestica većih od 2.5 mm, ali ne od
vode.
Dozna
Ø 65 x 45 mm
Dozna
Ø 65 x 60 mm
Razvodna kutija
Ø 70 x 40 mm
Razvodna kutija
Ø 100 x 50 mm
Razvodna kutija
100 x 100 x 50 mm
Mureva IP55 razvodne kutije
Svaka temeljna i sigurna
instalacija
…počinje
ovde
Za neravne i vlažne sredine
● IP55 klasa izolacije
● Kutije su izrađene od polipropilena
● Testovi su pokazali da zadržavaju
svoj oblik i potpunu funkciju u
rasponu temperatura od -25°C do
60°C.
Mureva
– ispunjava IP55, GOST i EN standard
● Mureva je u skladu sa svim zahtevima
IP55, GOST i EN IEC 60670-1
standardima
● Mureva kutije su otporne na vatru,
čime se sprečava rizik od požara
izazvanih kratkim spojem
● 650°C test usijane žice. Materijal
Mureva kutija će izdržati 750° C, što je
i više od zahtevanog (test usijane žice)
Mureva
– dizajnirana da izdrži više nego ostale
Sigurnija nego GOST
Prema GOST kutija mora
da izdrži 650° C testa
usijane žice da bi bila
sigurna. Mureva materijal
izdržava 750° C
IP-klasifikacija
Test je izveden u skladu
sa IEC 60529 koristeći
vodeni mlaz.
Test izdržljivosti
Izveden na temperaturi 25°C sa uticajem
energije od 1 J.
Zaštita od strujnog
udara
Radi obezbeđivanja
zaštite od opasnih
delova prema IEC 60
670-1.
Test uklanjanja poklopca
Test je izveden da bi dokazao da nije moguće
otvaranje rukom, a da je moguće otvaranjem uz
pomoć električnog pribora
Mureva kutije su izvanredne
Ponekad je struja potrebna tamo gde
je nije lako sprovesti.
Kao primer navodimo vlažna i
zaprljana mestima, ili tamo gde
instalacije nisu bile planirane na
početku
Sa Mureva kutijom u ruci, nijedan
posao nece biti previše težak!
Mureva kutije – IP55 klasa izolacije
● IP55 znači da je kutija zaštićena od
vodenog mlaza i prašine. Zato je
savršena za vlažne i zaprljane
sredine.
● I u zatvorenom i u otvorenom
prostoru.
Kablovske uvodnice sa jasnim
obeležjem
● Kutije imaju fleksibilne kablovske
uvodnice, jasno obeležene
● Sečenje rupa za kablove i
provodnike je mnogo jednostavnije
I više nego dovoljno prostora unutar kutije
● Nema kanala za centralni zavrtanj
koji oduzima prostor za instalaciju
● Dopusite da Vaše potrebe diktiraju
vašu instalaciju
Sigurnosni poklopac za šrafove
● Za svaki otvor za šrafove je
predviđen poklopac koji sprečava da
dođete u kontakt sa strujom
● Koristite ga da povećate Vašu
sigurnost
Pametni poklopci
● Svi poklopci su povezani vrpcom za
osnovu
● To sprečava gubljenje poklopca
● Poklopac je tako dizajniran da Vam
nisu potrebi šrafovi za zatvaranje
kutije
● Da biste uklonili poklopac, potreban
Vam je šrafciger
Mureva serija
IP55 – šta znači?
Prema IEC 60529- znači da su Mureva
kutije zaštićene od prodora mlaza vode i
prasine. Zato su idealne za vlažne sredine,
u zatvorenom i u otvorenom prostoru.
Razvodna kutija
Ø 65 x 40 mm
Razvodna kutija
Ø 80 x 40 mm
Razvodna kutija
70 x 70 x 40 mm
Razvodna kutija
85 x 85x 40 mm
Razvodna kutija
100 x 100 x 50 mm
Multifix i Mureva instalacione
kutije
Testirane
Pouzdane
Brze
Moderne
Download

Dokumentacija za proizvod