Vaspitanje je složen proces, stalna i trajna interakcija koja se odvija između
deteta i roditelja, učitelja i institucionalnih odnosno vaninstitucionalnih
grupa izvan porodice.
Uloga porodice i roditelja je posebno važna, a od toga kako roditelji shvataju
vaspitanje i svoju ulogu zavise rezultati koji se postižu.
Nudimo vam da postanete odgovorniji roditelji tako što ćete razmišljati o
različitim pristupima vaspitanju, modelima roditeljskog autoriteta i poziciji
moći koju zauzimaju roditelji, kao i o tome prihvatate li svoju decu.
Dva osnovna pristupa vaspitanju:
Klasične koncepcije u kojima se vaspitanje tumači kao proces uticaja koje dete

prima, trpi; u ovakvom pristupu dete je pasivni primalac spoljašnjih uticaja i ne
lišava se samo aktivnog delovanja, već i odgovornosti.
Savremene koncepcije u kojima se vaspitanje tumači kao stalni i trajni interaktivni

proces koji se odvija između deteta i roditelja (učitelja, institucionalnih i
vaninstitucionalnih grupa, medija itd.).
Tri modela roditeljskog autoriteta:
Autoritarni roditelj – dobro kontroliše ponašanje svoje dece, ali se izlaže riziku
da odnos gradi na negativnim osećanjima otpora i straha, kao i riziku da se dečija
poslušnost preobrati u negativna i društveno nepoželjna ponašanja.
Roditelj bez autoriteta – dopuštajući velike slobode i poštujući vrednosti i moći deteta,
odriče se (svesno ili ne) nužne roditeljske odgovornosti u procesu vaspitavanja deteta.
Roditelj sa autoritetom – blag, ali odlučan roditelj koji osluškuje i poštuje potrebe
deteta, ne zanemarujući sopstvene potrebe; on vaspitanje ne shvata kao uticaj koji
vrši na dete, već kao proces izgrađivanja kvalitetnog odnosa sa detetom, i čuva svoju
psihološku veličinu u očima deteta jer nudi vrednosne standarde za njegov razvoj.
Vaspitanje i modeli roditeljstva
1
Autoritarni roditelj
Roditelj bez autoriteta
Roditelj sa autoritetom
U odnosu prema detetu
U odnosu prema detetu
U odnosu prema detetu
Primenjuje svoja prava,
autoritet i moć
Daje deci mnogo
slobode
Blag, ali odlučan u zahtevima
Veruje u zabrane
Nameće ograničenja
Ne postavlja
ograničenja
Zahteva određeno
ponašanje
Ne primenjuje kazne
i zabrane
Izgrađuje zajednička pravila
Daje savete
Smatra da je štetno
ograničavati potrebe
dete
Umesto autoriteta moći
neguje autoritet vrednosti
Očekuje pokornost
Poštuje potrebe deteta ne
zanemarujući sopstvene
potrebe
Oblikuje odnos, a ne dete
Očekuje poštovanje pravila
Služi se kaznama
Izbegava kazne
U sukobljavanju
s detetom
U sukobljavanju
s detetom
U sukobljavanju
s detetom
Odlučuje o rešenju
Dete ima rešenje
Rešenje saopštava
detetu
Dete rešenje
saopštava roditelju
Roditelj i dete zajednički
traže rešenje prihvatljivo
za oboje
Ubeđuje dete da
prihvati rešenje,
a ako ga ne ubedi,
koristi moć
Dete ubeđuje
roditelja, primenjuje
manipulaciju
Rešenje predlaže jedno
od njih ili oboje
Zajednički razmatraju
rešenja i biraju rešenje
prihvatljivo za oboje
Roditelj popušta
Kontroliše izvršenje
Zajednički razmatraju
izvršenje
Vaspitanje i modeli roditeljstva
2
Posledice po dete
Posledice po dete
Posledice po dete
Slaba motivacija za
izvršenje odluke,
potreba za stalnom
kontrolom
Deca uče kako da
manipulišu roditeljima
(napadima besa,
ucenama)
Velika motivacija da se
izvrši odluka
Prisutan osećaj gneva,
neprijateljstva
Deca roditeljima
usađuju osećaj krivice
Poverenje u sebe,
visoko samopoštovanje
Sputava se
samodisciplina
i odgovornost
Egoistična deca
(kapriciozna,
impulsivna, nesavladiva)
Sigurna, pouzdana
i odgovorna osoba
Nepostojanje unutrašnje
kontrole i stalna potraga
za autoritetom koji će
kontrolisati ponašanje
Inventivna deca koja
imaju problem u
susretu s „autoritarnim”
institucijama i grupama
Poslušnost i
konformizam
Moto: dobiti,
dobiti–uzeti
Razvijaju se pozitivna
osećanja
Sukob roditelj–dete
Sukob je svaka situacija u kojoj se istovremeno javljaju različite, suprotne potrebe,
interesi i očekivanja.
Sukob u odnosu roditelj–dete ne znači sukob ličnosti; u sukobu su potrebe, a ne
ličnosti.
Sukob je neizbežan pratilac odnosa roditelj–dete i samo od načina rešavanja
sukoba zavisi kako će se taj odnos dalje razvijati.
Roditelj treba zajedno sa detetom da traži rešenje sukoba koje će biti prihvatljivo
za oboje.
Vaspitanje i modeli roditeljstva
3
Prihvatanje deteta
Prihvatanje deteta onakvog kakvo je, bez omalovažavanja, kritike i uz pokazivanje
naklonosti predstavlja važan deo odgovornog roditeljstva.
Sve poruke, pokude ili grdnje usmerene su na omalovažavanje deteta,
njegovo obeshrabrivanje i predstavljaju ozbiljnu smetnju u razvoju
samopoštovanja kod deteta.
IZBEGAVAJTE IH!
IZBEGAVAJMO PONIŽAVAJUĆE PORUKE
Vaspitanje i modeli roditeljstva
4
Download

Vaspitanje i modeli roditeljstva - UNICEF-a