Download

1. „Listopad, gdy już kończy dzień.I gwiazdka się pokaże. Spotkamy