ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 9 SAYI / NO: 2 AĞUSTOS / AUGUST 2014 ISSN 1306‐6730 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES Sahibi Üniversite Adına Prof. Dr. Hasan Gönen (Rektör) Editör Prof. Dr. Sami Taban Editör Yardımcıları Doç. Dr. Sıtkı Çorbacıoğlu Doç. Dr. Semih Bilge Danışma Kurulu Prof.Dr. Ferruh Çömlekçi(Anadolu Üniversitesi) Prof. Dr. Birol Akgün (Selçuk Üniversitesi) Prof. Dr. Beyhan Ataç (Anadolu Üniversitesi) Prof. Dr. Burhan Aykaç (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar (Kocaeli Üniversitesi) Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Ömer Çaha (Fatih Üniversitesi) Prof. Dr. B. Zafer Erdoğan (Anadolu Üniversitesi) Prof. Dr. Güliz Ger (Bilkent Üniversitesi) Prof. Dr. Yalçın Karatepe (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Hikmet Kavruk (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. İsmail Kayar (Erciyes Üniversitesi) Prof.Dr. Fazıl Tekin (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) Prof. Dr. Erdener Kaynak (Pennsylvania State Üniversitesi) Prof. Dr. Tamer Koçel (İstanbul Kültür Üniversitesi) Prof. Dr. Ersin Onulduran (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Şükrü Özen (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) Prof. Dr. Mahmut Paksoy (İstanbul Kültür Üniversitesi) Prof. Dr. Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversitesi) Prof. Dr. Necla Pur (Marmara Üniversitesi) Prof. Dr. Selahattin Turan (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) Prof. Dr. İşaya Üşür (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Erinç Yeldan (Bilkent Üniversitesi) Prof. Dr. Cengiz Yılmaz (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) Yayın Kurulu Prof. Dr. Sami Taban Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Özcan Dağdemir Prof. Dr. Selami Sezgin Prof. Dr. Ali Çelikkaya Doç. Dr. Sıtkı Çorbacıoğlu Doç. Dr. Semih Bilge Doç. Dr. Cenap Çakmak Doç. Dr. Murat Kiracı Doç. Dr. Ahmet Öztürk Prof. Dr. Nuray Girginer Dergi Sekreteryası Arş. Gör. Mehmet Şengür Arş. Gör. Duygu Şengül Çelikay Arş. Gör. Gülşah Topuz [email protected] http://iibf.ogu.edu.tr/dergi/index.htm ESOGU İİBF Meşelik Kampüsü 26480 ESKİŞEHİR Tel: 0 222 2292523‐2393750/1732‐1746 Faks: 0 222 2292527 Kapak ve Sayfa Tasarımı Öğr. Gör. Cemalettin Yıldız Dizgi Arş. Gör. Mehmet Şengür Arş. Gör. Taner Sekmen Arş. Gör Dürdane Küçükaycan Arş. Gör. Veysel Tekdal Arş. Gör. Yılmaz Köprücü Basım Yeri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda üç kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin kısmen ya da tamamen iktibas edilemez. Dergide yer alan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Derginin elektronik versiyonuna http://iibf.ogu.edu.tr/dergi adresinden ulaşılabilir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi EconLit, EBSCO ile Akademia Sosyal Bilimler İndeks (ASOS Index)’leri tarafından indekslenmekte ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır. ISSN 1306‐6730 Yayın No: 243 Editörden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinin Ağustos 2014 sayısını sizlerin beğeninize sunmanın mutluluğu içerisindeyim. Bu sayımızda, beğeneceğinizi umduğumuz birbirinden ilginç toplam dokuz makale yer almaktadır. Dergimizin bu sayısına makale yollayarak bilim dünyasına katkıda bulunan değerli araştırmacı ve akademisyenlere öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Ayrıca, dergimize gönderilen çalışmaları değerlendiren, görüş, öneri ve eleştirileriyle çalışmaların daha nitelikli hale gelmesine katkı sağlayan değerli hakemlerimize de teşekkürü bir borç biliyorum. Bunların dışında, özveri ile çalışan alan editörlerine, yayın kurulu üyelerine, Dergi’nin dizgi ve sekreterliğinde görev alan çalışma arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Dergiyi zamanında ve hatasız bir şekilde çıkarabilmenin gayretini ortaya koyan basımevi çalışanları da teşekkürü hak edenler arasındadır. Gelecek Aralık 2014 sayısı için akademisyen ve araştırmacılarımızın değerli çalışmalarını bekliyor, bu sayımızda yer alan çalışmaların okuyuculara ve akademi dünyasına faydalı olmasını diliyorum. Prof. Dr. Sami Taban Editör AĞUSTOS 2014 3 Dergimizin bu sayısına gönderilen makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşek‐
kürlerimizi sunarız. Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Abdülkadir İlgen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Özata Anadolu Üniversitesi Doç. Dr. Fatih Temizel Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Yıldırım Anadolu Üniversitesi Doç. Dr. Mehpare Tokay Argan Anadolu Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Beşer Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Özer Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Nurhan Aydın Anadolu Üniversitesi Doç. Dr. Oğuzhan Başıbüyük Polis Akademisi Doç. Dr. Rahmi Deniz Özbay Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Şafak Aksoy Akdeniz Üniversitesi Doç. Dr. Tayfur Bayat İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Tevfik Güran İstanbul Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Umut Koç Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Doç. Dr. Yasemin Özdemir Sakarya Üniversitesi 4 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ Sayfa Reel Çıktıdaki Dalgalanmalar Geçici mi yoksa Kalıcı mı? OECD Ülkeleri için Bir Panel Veri Analizi
Ethem ESEN Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Regresyon Yöntemiyle İncelenmesi Bedriye TUNÇSİPER Ömer Faruk BİÇEN 7 25 Disiplinler Arası Bir Saha Olarak İktisadi Arkeoloji:
Yöntemi ve Alt Disiplinleri
İbrahim BAKIRTAŞ
Güner TUNCER
Ümit YİĞİT
47 Sosyal Sermayenin İşgücü Piyasası Üzerine Etkileri:
Panel Nedensellik Analizi
Cemil Serhat AKIN Cengiz AYTUN 65 Tüketicilerin Fiyat Hatırlama Doğruluğu ile İlişkili
Faktörlerin Belirlenmesi
Kalender Özcan ATILGAN 81 AĞUSTOS 2014 İÇİNDEKİLER 5 Duygusal Emek ile İş Tatmini Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Bir Alan Çalışması
Durdu Mehmet BİÇKES
Celal YILMAZ
Özgür DEMİRTAŞ
Ayşegül UĞUR
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, Uygulanması ve Etkileri
Hacı DURU
Mehmet YİĞİT
Karl Marx and Ralf Dahrendorf: A Comparative Perspective on Class Formation and Conflict
İdris GÜÇLÜ Yatırımın Nakit Akım Karlılığı (CFROI) ve Nakit Katma Değer (CVA) Yöntemi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Çimento Firmaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama
Ulaş ÜNLÜ 6 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ 97 123 151 169 
Download

Kapak - Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi