Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Balkanski fond
za lokalne inicijative
Godišnji izveštaj
1
Balkanski
Institut
za lokalne
Lokalneinicijative
Inicijative//GODIŠNJI
GODIŠNJIIZVEŠTAJ
IZVEŠTAJ2012
2013
Balkanski
fond za
03
UVODNA REČ
05
O BCIF-u
09
PROGRAMI DONACIJA
23
PROGRAM JAVNIH POLITIKA
27
PROGRAM FILANTROPIJE
33
FINANSIJSKA ZADUŽBINA
35
USLUGE
37
DONATORI I PARNTERI BCIF-a
41
LJUDI U BCIF-u
44
SADRŽAJ
DONACIJE U 2012. GODINI
58
FINANSIJSKE INFORMACIJE
2
2
3
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
3
UVODNA REC
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
UVODNA
REC
drugi reše izazove u svojim
zajednicama. U različitim projektima
podržali smo aktivnosti iz oblasti
kulture, ekologije, uređenja javnih
prostora, pomoći ranjivim grupama,
podstakli volontiranje mladih i
aktivizam građana u mnogim
zajednicama.
Dragi prijatelji,
Za nama je uzbudljiva godina u kojoj
smo zajedno sa vama postigli velike
uspehe!
I u 2012. godini naš prioritet je bila
podrška lokalnim zajednicama, te smo
programima donacija podržali 112
inicijativa udruženih građana koje su
doprinele promenama nabolje u 50
zajednica. Ponosni smo što smo
doprineli tome da se mentalno
nedovoljno razvijene osobe iz Kule prvi
put zaposle, da mladi Romi iz Milavca
ožive svoje selo, da socijalno ugrožene
porodice iz Bosilegrada pokrenu svoju
poljoprivrednu proizvodnju i da mnogi
Zajedničkim snagama sa mrežama
„Zelena lista Srbije” i „Zelena inicijativa”
uspeli smo da aktivno uključimo
preko 13.000 građana iz 14 gradova
Srbije, kao i veliki broj predstavnika
institucija i predstavnika poslovnog
sektora u ekološke aktivnosti koje su
doprinele rešavanju problema otpada
u Srbiji. Doprineli smo uspostavljanju uspešnog modela za legalizaciju rada individualnih sakupljača i
zapošljavanju više od 30 porodica koje
se bave prikupljanjem sekundarnih
sirovina. Osim toga, mreža „Zelena
inicijativa” je donela preporuke za
unapređenje lokalnih i regionalnih
planova za upravljanje otpadom u
Srbiji, koje su usvojene i potpisane u 8
opština u Srbiji.
U protekloj godini smo nastavili da
promovišemo filantropiju u Srbiji i po
šesti put dodelili nagrade VIRTUS za
korporativnu filantropiju. Veliko nam je
zadovoljstvo što smo u saradnji
sa Timom za socijalno uključivanje i
smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije prvi put dodelili nagradu
u kategoriji „Doprinos socijalnom
uključivanju”. Kao koordinator Srpskog
filantropskog foruma, sproveli smo
veliko istraživanje o doprinosu članica
foruma razvoju filantropije u Srbiji i,
zajedno sa NALED-om i Smart kolektivom, učestvovali u kreiranju programa certifikacije društveno odgovornih
kompanija u Srbiji. Posebnu pažnju
posvetili smo razvoju filantropije na
lokalnom nivou, te smo i ove godine
podržali 7 organizacija koje su sprovele kampanje u lokalnim zajednicama
i prikupile sredstva za svoj rad u ukupnom iznosu od 3.376.724 dinara.
Prethodna godina je bila posebno
važna za nas jer smo osnovali prvu
finansijsku zadužbinu u Srbiji i
pokrenuli kampanju „Dobro na dar” za
prikupljanje sredstava za zadužbinski
fond. Ovim putem BCIF uvećava fond
iz koga će u narednim godinama
podržavati nove inicijative aktivnih
građana u izgradnji lokalnih zajednica u Srbiji. Posebno bismo izdvojili
kupovinu nekretnine kao uspeh koji
nas dodatno motiviše da, nakon
višegodišnjeg rada, istrajemo u našem
cilju da postignemo održivost BCIF-a.
Sve ostvarene uspehe delimo sa našim
korisnicima, posvećenim donatorima,
članovima Upravnog odbora i Odbora
za dodelu donacija, sa našim savetnicima, osobljem i volonterima. Svima
njima se iskreno zahvaljujemo zato što
veruju da su promene nabolje moguće.
Srdačno,
Branislav Ivin
Mia Vukojević
4
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Balkanski Institut za Lokalne Inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
O BCIF-u
5
5
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
O BCIF-u
Na mirovnom skupu u Londonu 1999.
godine, na kome je Dženi Hajat, konsultantkinja iz Velike Britanije, govorila
protiv NATO bombardovanja, osnovan
je BCIF UK. Početna sredstva od 2.000
funti prikupljena su dobrovoljnim
prilozima na ovom mirovnom skupu.
Dženi i njene kolege koje su radile na
području Centralne i Istočne Evrope,
pokrenuli su s tim novcem program
malih donacija lokalnim zajednicama
u Srbiji i Crnoj Gori. Nakon pet godina
rada BCIF UK završava svoju misiju,
ukazujući poverenje za dalje delovanje
lokalno registrovanoj fondaciji BCIF,
koja nastavlja rad na području Srbije i
Crne Gore. Tokom 2007. godine, uz našu
podršku, osamostaljuje se kancelarija
u Crnoj Gori i nastavlja da radi kao
posebna fondacija – fAKT.
promene nabolje, ali i da pozitivnim
primerima aktivizma podstaknu nove
promene.
BCIF nastavlja da deluje u Srbiji kao
jedna od retkih domaćih nezavisnih,
neprofitnih fondacija i jedina fondacija
koja se bavi razvojem lokalnih zajed
nica, sa trinaest godina iskustva u
podršci lokalnim inicijativama.
Stoga smo 2012. godine usvojili novu
strategiju, prema kojoj BCIF deluje u
trima programskim oblastima:
Verujemo da je podrška formalnim i
neformalnim udruženjima građana
najefikasniji način da BCIF pomogne
aktivnim pojedincima da donesu
promene u svoje zajednice. Udruženi
građani imaju snagu da donesu
Cilj nam je da podržimo aktivne i
udružene građane u lokalnim zajednicama kako bi rastao značaj inicijativa udruženih građana za razvoj
lokalnih zajednica, kao i njihov
doprinos tom razvoju.
• Podrška lokalnim zajednicama
• Podrška kreiranju i promenama
javnih politika
Cilj nam je da udruženi građani iz
lokanih zajednica imaju veći uticaj
na kreiranje javnih politika u lokalnoj
zajednici, u regionu i na nacionalnom
nivou.
• Razvoj/promocija filantropije
Cilj nam je da se poveća stepen
filantropskih davanja u Srbiji i da ona
predstavljaju značajan i transparentan
izvor finansiranja inicijativa građana.
6
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
PROGRAMI
BCIF-a
200,000.00
U Programu donacija glavni zadatak
BCIF-a je da obezbedi finansijsku
pomoć ljudima koji su spremni da se
angažuju kako bi rešili neki problem u
mestu u kome žive i kako bi svoj život i
život svojih suseda učinili boljim. BCIF
pruža finansijsku podršku za realizaciju inicijativa i akcija koje dolaze od
ljudi iz samih lokalnih zajednica. Od
posebnog je značaja da se u te akcije
uključi što više ljudi i aktera iz zajednice,
kao i da inicijative budu u duhu
solidarnosti, tolerancije i otvorenosti.
Posredstvom Programa javnih
politika BCIF, direktnim zastupanjem
za podsticajni zakonodavni i fiskalni
okvir za lokalno davanje, omogućava
veću podršku inicijativama građana
u zajednicama. Podržavajući učešće
udruženih građana sa lokanog nivoa
u donošenju i izmenama određenih
politika, BCIF obezbeđuje bolji okvir
za razvoj zajednica u relevantnim
oblastima.
Program filantropije posvećen je
promociji ideje davanja za opšte dobro
među kompanijama, pojedincima i
svim akterima u društvu. BCIF podstiče
organizacije da se izbore za održivost
svojih inicijativa oslanjajući se na
sopstvene snage i uspostavljajući
saradnju sa širim krugom potencijalnih
donatora u lokalnoj zajednici.
400,000.00
600,000.00
200,000.00
400,000.00
800,000.00
600,000.00
1,000.000.00
800,000.00
1,000.000.00
1,200.000.00
1,400.000.00
1,200.000.00
1,400.000.00
1,200.000.00
1,200.000.00
Godišnji
budžet
Godišnji
budžet
Godina
Godina
Donacije
Donacije
Godišnji budžet
Donacije
Godišnji budžet
Donacije
2004.
213.408
83.107
2005.
263.232
119.553
2007.
2006.
760.605
445.253455.638
200.275
2004.
2005.
2006.
2008.
2007.
213.408
83.107
263.232200.275
119.553
445.253
860.347
760.605533.388
455.638
2009.
1.044.212
588.457
2010.
1.354.339
724.354
2010.
2012.
1.354.339612.493
724.354
1,463,749
2008.
2009.
2011.
860.347
533.388
1.044.212590.501
588.457
1.229.961
Iznos u tabeli je u EUR.
1.229.961
2011.
590.501
XXXXXXX
XXXXXX
2012.
Iznos u tabeli je u EUR.
1,500.000.00
7
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Donacije
po PO OPŠTINAMA
DONACIJE
opštinama Srbije
SRBIJE 1999-2012.
Donacije po
1999-2012
Madarska
Hrvatska
9
1
7
2
3
2
2
17
16 17
Centralna Srbija
Beograd
Zapadna Srbija
Istočna Srbija
16
16
Vojvodina
Južna Srbija
9
3
6
1
8
1
Beograd
2
12
1
Istočna Srbija
9
16
2
1
3
2
22
11
22
1
11
4
6
donacija 2012. u procentima
2
10 3
2
Centralna Srbija
19
19
24
16
8
16
Vojvodina
Zapadna Srbija
Južna Srbija
Južna Srbija
24
Istočna
Srbija
8
1
4
7
6
13
Crna Gora
Crna Gora
4
1
33
11
11
22
22
50
1
6
1
1
18
2
1
6
Bugarska
18
2
50
1
Bugarska
14
1
33
11
1111
20
22
22
1
10 14
4
11
20
91
13
7
12
9
9
6
10
1
9
4
3
21
97
2
4
12
1
9
1
3
5
3
5
1
15 151
1
77
Centralna Srbija
Zapadna Srbija
Beograd
3
2
66
3
3
1 10 21
1
4
2
2
1
7
21
6
Rumunija
1
3 6
4
10
5
3
1
16 10
22
Rumunija
1
2
3 12
130
3
1
Hercegovina
13 Vojvodina
21
3
2
8
Bosna i
HercegovinaBosna i
5
3
2
Južna Srbija
Teritorijalna raspodela
Teritorijalna raspodela
donacija 2012. u procentima
13
2
22
1
2 130
8
1
1
3
8
Centralna Srbija
16 Zapadna Srbija
26
1
3
33
7
Vojvodina
26
14
4
2
6
16
2
Hrvatska
Teritorijalna raspodela donacija
od 1999-2012. u procentima
16
16
5 1
3
14
7
Madarska
7
7
2
4
9
1
3
2
14
1
6
2
5 1
1
12
3
3
3
22
2
7
6 33
7
7
12
opštinama Srbije
1999-2012
Teritorijalna raspodela donacija
od 1999-2012. u procentima
2
3
14
1 1
Beograd
2
Istočna Srbija
Albanija
Albanija
214
14
3
3
BJR Makedonija
BJR Makedonija
3
3
3
8
Balkanski
fondzaza
lokalneInicijative
inicijative
/ GODIŠNJI
IZVEŠTAJ
2012
Balkanski
Institut
Lokalne
/ GODIŠNJI
IZVEŠTAJ
2013
PROGRAMI
DONACIJA
7
9
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Socijalna tranzicija
(maksimalan iznos donacije –
do 15.000 evra)
Program pomaže razvoj socijalnih
usluga namenjenih osnaživanju
ranjivih društvenih grupa i njihovom
uključivanju u društveni život
zajednice.
Centrifuga
(maksimalan iznos donacije –
do 4.000 evra)
(maksimalan iznos donacije –
do 9.500 evra)
Program pruža podršku organizacijama civilnog društva za primenu
modela „budi drugar/drugarica” u radu
sa osobama sa invaliditetom, posebno
mladima i decom. Model se ogleda u
uspostavljanju volonterske podrške
socijalnoj inkluziji mladih i dece sa
invaliditetom.
(maksimalan iznos donacije –
do 5.000 evra)
Program kojim se podstiču udruženja
građana da pokrenu inicijative koje
će biti usmerene na obezbeđivanje
sredstava iz budžeta lokalnih samouprava za finansiranje pružanja socijalnih usluga za decu sa invaliditetom i
njihove porodice.
Svim projektima koje BCIF podržava u
okviru Programa donacija zajedničko
je sledeće: akcije pokreću aktivni i
udruženi građani i građanke u lokalnim zajednicama; udruženja građana
i neformalne grupe oslanjaju se na
lokalne resurse i potencijale, uključuju
u svoje akcije lokalnu zajednicu i
sarađuju sa drugim akterima; pitanja
kojima se bave imaju značaja za širu
zajednicu.
112
105
106
101
93
83
Broj donacija:
73
52
2012.
Program donacija sa edukativnom
komponentom koji je usmeren na
mlade i korišćenje novih medija,
društvenih mreža i informacione
2011.
Tematski neograničen program koji
podstiče aktivnije učešće građana u
rešavanju problema u njihovoj
zajednici.
37
2010.
(maksimalan iznos donacije –
do 2.000 evra)
2009.
(maksimalan iznos donacije do 3.500 evra)
2008.
Mi smo na mreži
2007.
Aktivne zajednice
2006.
Tokom 2012. godine dodelili smo 112
donaciju za 109 organizacija u 50
zajednica u Srbiji u okviru sledećih
programa:
Bolje je udvoje
Javno zastupanje za
podršku socijalnoj inkluziji
2005.
Primarna programska oblast BCIF-a
podrazumeva podršku organizacijama civilnog društva i neformalnim
grupama koja podrazumeva dodelu
donacija, obuke i tehničku pomoć
za sprovođenje lokalnih akcija sa
različitim temama i različitim ciljnim
grupama.
Program kojim se podržavaju omladinske organizacije u razvoju inovativnih
kulturnih sadržaja, uz aktivno učešće
vršnjaka i sa ciljem obogaćivanja kulturnog i društvenog života izvan većih
urbanih centara.
tehnologije kao sredstva za podsticanje aktivizma u zajednici.
2004.
PROGRAMI
DONACIJA
10
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
“Mali veliki ljudi”, Hrtkovci
Na južnim padinama Fruške gore, na levoj obali Dunava, članovi udruženja „Mali
veliki ljudi” iz Hrtkovaca, zajedno sa meštanima tog sela, sproveli su akciju uređenja
plaže koja se nalazi u neposrednoj blizini arheološkog nalazišta Gomolava, na kome
je pronađen jedan od devet rimskih zlatnih paradnih šlemova.
Aktivne zajednice
Tokom 2012. godine BCIF je posredstvom programa Aktivne zajednice
podržao 36 projekata organizacija
civilnog društva sa ukupno 85.962,85
evra.
Od ukupno 36 podržanih projekata, 12
projekata su realizovale neformalne
grupe ili tek osnovane organizacije.
Teme kojima su se podržani projekti
bavili mogu se razvrstati u nekoliko
kategorija: uređenje javnih prostora,
pomoć ranjivim grupama, ekologija i
kultura.
Podržavanjem tematski raznovrsnih
projekata, BCIF je osnažio inicijative
građana i građanki i njihovu veru da
udruženim delovanjem mogu promeniti svoju stvarnost i doneti pozitivne
promene u sredini u kojoj žive.
Tokom akcije sređen je prostor plaže, zasađene su sadnice drveća i cveća, postavljene klupe, stolice i kante za otpatke. Zahvaljujući saradnji sa MZ Hrtkovci, duž plaže
je postavljena i ulična rasveta, a uređeni prostor će se ubuduće redovno održavati.
Osim toga, na prostoru pored kupališta, na kome se nalazi Rimska kuća, tokom
nekoliko radionica, osnovci su pravili ukrasne predmete koristeći reciklažne sirovine,
kreirali i ispisivali ekološke poruke i oslikali mural na zidu Rimske kuće. Istovremeno, da bi doprineli očuvanju istorijskih i kulturnih vrednosti samog arheološkog
lokaliteta, osmislili su i izveli pozorišnu predstavu „Smoganin poraz”, za koju su sami
osmisli i kreirali kostime.
11
Balkanski
Institut za Lokalne Inicijative / GODIŠNJI IZVEŠT
“Tračak
nade”,
Milavac
Neformalna grupa mladih Roma
„Tračak nade” sprovela je projekat uređenja sportskog terena
i dečijeg igrališta u romskom
selu Milavac kod Ljiga, uz učešće
lokalne zajednice i volontersko
angažovanje celog naselja.
Ovo je prvo iskustvo rada na
projektu ovih mladih ljudi, koji su
projekat realizovali sa toliko volje i
entuzijazma da je grupa rešila da
se registruje i nastavi da radi za
dobrobit svoje zajednice. Oni su
uspeli da ostvare saradnju sa svojom mesnom zajednicom, javnim
preduzećima i opštinom, a podršku
su dobili i od istaknutih meštana.
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
12
photo Djordje Petrovic
www.flickr.com/photos/photo_djordje/
ŽC “Milica”,
Vrnjačka Banja
Balkanski Institut za Lokalne Inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Udruženje Ženski centar „Milica”
iz Vrnjačke Banje organizovalo je
tromesečne radionice starih zanata za
žene iz Vrnjačke Banje koje su obolele
od karcinoma dojke.
Na radionicama su se žene obučile
da izrađuju dekorativne i upotrebne
predmete, povratile osećaj da su
prihvaćene u zajednici i stekle
mogućnost da bavljenjem kućnom
radinošću poboljšaju svoju materijalnu
situaciju. Čaše za vodu sa jednog od
sedam mineralnih izvora u Vrnjačkoj
Banji, koje su nazvale „čaše zdravlja”,
ukrasile su heklanim i kožnim torbicama, i one su brzo postale prepoznatljiv
banjski suvenir.
Članice udruženja su ostvarile
saradnju sa Opštinom Vrnjačka
Banja, po čijoj su narudžbini izradile
50 „čaša zdravlja”, kao i sa Specijalnom
bolnicom „Merkur”, u čije su redovne
aktivnosti za pacijente na terapiji
uvršćene njihove radionice namenjene
izradi ručnih radova.
Balkanski Institut za Lokalne Inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ
“Mora Ištvan”, Senta
U naselju Kevi, na teritoriji opštine Senta, koje je dominantno naseljeno Mađarima,
Kulturno društvo „Mora Ištvan” iz Kevija pokrenulo je čitavu zajednicu osmišljavanjem i
izvođenjem pozorišne predstave na dva jezika – srpskom i mađarskom.
U izazovu koji se sastojao u tome da poznatu mađarsku bajku prilagode izvođenju
na oba jezika, u uvežbavanju teksta, pesama i plesa, kao i pripremi scenografije,
učestvovalo je više od 60 osnovaca i njihovih roditelja, dok je u samom izvođenju predstave učestvovalo 7 mladih glumaca i 35 plesača. Nakon premijere i nekoliko repriznih
izvođenja predstave u svom naselju, ova mlada pozorišna grupa se sa predstavom
„Malo prsluče” predstavila i svojim vršnjacima u Senti.
7
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
“Prostor”, Beograd
Tehniku art-terapije, koja povezuje psihološki razvoj osobe i kreativni proces sa
određenim vidovima psihoterapije i savetovanja, udruženje „Prostor” iz Beograda primenilo je u radu sa korisnicima psihijatrijskih usluga na Klinici za psihijatriju Kliničkog
centra Srbije. Art-terapijske radionice za korisnike udruženja održavale su se dva puta
nedeljno u prostoru Klinike za psihijatriju i jednom nedeljno u prostoru udruženja
„Videa” i „Duša” za korisnike udruženja, sa kojima je „Prostor” i nakon projekta nastavio
saradnju.
Osim radionica, članovi „Prostora” organizovali su i izložbu radova korisnika (digitalni
printovi, šolje, čestitke, obeleživači za knjige i sl.). Izložba je bila prilika da se korisnici
Balkanski Institut za Lokalne Inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
predstave kao autori radova i da u druženju i prijatnoj atmosferi ostvare direktnu komunikaciju sa posetiocima.
Socijalna tranzicija
Podizanje kapaciteta udruženja za
razvoj i pružanje socijalnih usluga
onima kojima je pomoć preko potrebna
osnovni je cilj programa Socijalna
tranzicija, koji je, uz podršku Kooperative holandskih fondacija za centralnu
i istočnu Evropu (CNF CEE), sproveden
u periodu 2007–2012. godine.
Na poslednjem konkursu programa
sa ukupno 125.000 evra podržano je
9 udruženja, za inovativne usluge kao
što su: info-savetovalište za osobe
zaražene HIV-om, pravna i psihološka
podrška azilantima, psihološki i
savetodavni rad sa ratnim veteranima,
priprema osuđenica za izlazak iz
zatvora, osnaživanje intravenskih korisnika droge za odgovorno roditeljstvo
i sl.
“Optimist”, Bosilegrad
Udruženje „Optimist” iz Bosilegrada sprovelo je inicijativu za ekonomsko osnaživanje 10
socijalno ugroženih porodica pomoću proljoprivredne proizvodnje.
Preko projekta je data finansijska podrška za nabavku i postavljanje plastenika, nabavku oruđa za rad, kupovinu zasada jagoda i obuku članova porodica za stakleničku
proizvodnju, čime im je omogućeno da započnu sa proizvodnjom i prodajom proizvoda.
7
13
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Balkanski Institut za Lokalne Inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
7
Balkanski Institut za Lokalne Inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
“Kamenica”, Svrljig
“Crvena linija”, Novi Sad
U želji da doprinesu poboljšanju opštih uslova života populacije starih i iznemoglih osoba
u ruralnom području, grupa aktivista okupljena u Udruženju za lokalni razvoj „Kamenica”
podstakla je formiranje volonterskih mobilnih timova.
Posredstvom sveobuhvatne podrške u okviru Info-savetovališta, koje vodi Udruženje
„Crvena linija” iz Novog Sada, poboljšani su kvalitet života i socijalni status osoba koje
žive sa HIV-om i članova njihovih porodica.
Time su starima iz 13 sela na obroncima Svrljiških planina obezbeđeni redovni zdravstveni
pregledi, majstorska pomoć za sitne popravke u kući, psiho-socijalna podrška, saveti o
higijeni stanovanja i o ostvarenju prava na socijalnu pomoć.
Takođe, omogućeno je da se veći broj mladih osoba edukuje o temama reproduktivnog
zdravlja, HIV-a i polno prenosivih bolesti, kao i da se uključi u realizaciju radionica i
javnih akcija.
14
7
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
7
3102 JATŠEVZI IJNŠIDOG / evitajicinI enlakoL az tutitsnI iksnaklaB
“Svetionik”, Jagodina
“Transform”, Vršac
Centrifuga
BCIF u partnerstvu sa ERSTE bankom
već šest godina programom Centrifuga
podržava i podstiče mlade u lokalnim
zajednicama da se kreativno bave
pitanjima kulturnog aktivizma u svojim
mestima.
U okviru ovogodišnjeg programa
Centrifuga podržano je 7 najboljih
projekata sa ukupno 24.272,63 evra i
održan je javni događaj „Umrežavanje
kroz Centrifugu”.
„Svetionik” iz Jagodine je oživeo javni prostor, šetalište u Jagodini, brojnim kulturnim i umetničkim aktivnostima, koje su
pretvorile šetalište u „Bulevar umetnosti“, kao spoj tradicionalnih umetničkih vrednosti i moderne urbane kulture.
Neke od aktivnosti koje su organizovane jesu: DJ-veče, Veče
uličnih svirača, Veče uličnih slikara, izložba, svirka i oslikavanje
murala.
Organizacija za alternativnu kulturu „Transform” iz Vršca
je stvorila platformu koja povezuje mlade zainteresovane
za stvaralaštvo, lokalne umetnike, ustanove kulture i šire
građanstvo, organizovanjem radionica u okviru kojih su mladi
naučili da se izražavaju preko različitih kulturnih sadržaja, kao
što su kreativno pisanje, izrada stensila i dekorativna umetnost,
izrada papirnih igračaka i dr.
Projekat je podrazumevao i organizaciju završne izložbe, na kojoj
je promovisan i katalog nastao tokom projekta.
15
16
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Neformalna grupa Balkanski Institut za Lokalne Inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
arhitekata,
Kragujevac
“Trag na drumu”, Požega
Balkanski Institut za Lokalne Inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Neformalna grupa arhitekata iz
Kragujevca je u kulturno-ambijetalnu
celinu Milošev venac, koja
obuhvata deo školskog kompleksa
Prve kragujevačke gimanzije, uvela
novi sadržaj svojim intervencijama u
prostoru, uz aktivno učešće
gimnazijalaca.
Neformalna grupa „Trag na drumu” iz Požege popularizovala je poeziju i muziku i aktivno
uključivanje mladih u lokalnoj zajednici u procese stvaralaštva i prezentacije savremene
umetnosti organizovanjem interaktivnih radionica kreativnog pisanja, prezentacija
savremene poezije na mladima blizak način, preko korelacije sa rok i hip-hop muzikom,
i organizovanjem javnog časa čitanja poezije u Kulturnom centru Požega.
Stavljena su tri improvizovana stola
za stoni tenis, postavljeni su elementi
urbanog mobilijara za sedenje
napravljeni od jastuka, a na Đačkom
trgu su postavljene i kockaste kutije
za sedenje.
7
7
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Budi drugar
Tokom 2012. BCIF je uz podršku fondacije Skan i Kooperative holandskih
fondacija za srednju i istočnu Evropu
(CNF CEE) i u partnerstvu sa Volonterskim socijalnim servisom u okviru
Mladih Istraživača Srbije, a u okviru
programa Bolje je udvoje, pokrenuo
kampanju „Budi drugar”. Cilj kampanje je bio da se promoviše koncept
volontiranja među mladima, kao i
veće socijalno uključivanje marginalizovanih grupa u sve segmente društva
u Srbiji, posebno mladih i dece sa
invaliditetom.
Ideja kampanje je bila da podstakne
mlade ljude da, pružajući volontersku
podršku osobama sa invaliditetom,
budu humaniji, solidarniji i tolerantniji, i da ličnim primerom pokažu da
se društveni ambijent može menjati nabolje. Kampanja je pokrenuta
na društvenoj mreži Facebook i na
lokalnim i nacionalnim medijima sa
ciljem da se pozovu mladi ljudi da
budu volonteri, kao i da se predstave
dosadašnja iskustva i priče drugarskih
parova. Pored onlajn dela kampanje,
održano je 5 javnih časova u srednjim
školama u Beogradu, Novom Sadu,
Valjevu, Kruševcu i Nišu, kao i nacionalna akcija u Beogradu. Zahvaljujući
kampanji na Facebook-u skoro 150
mladih se prijavilo da volontira i bude
drugar svojim vršnjacima sa invaliditetom. Program Bolje je udvoje, sa
primerima dobre prakse organizacija
civilnog društva u primeni modela,
kao i stečenim iskustvima i znanjima u primeni modela „budi drugar/
drugarica”, predstavljen je u publikaciji
„Bolje je udvoje” (http://www.tragfondacija.org/media/docs/Bolje%20
je_u_%20dvoje.pdf). Publikacija se
u velikoj meri zasniva na rezultatima
analize sprovođenja programa Bolje je
udvoje, koja je realizovana u saradnji
sa Timom za socijalno uključivanje i
smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, ali i zasnovana na utiscima
i svedočanstvima parova volontera i
korisnika.
17
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
“LimArt”, Prijepolje
Udruženje „LimArt” iz Prijepolja je uticalo na lokalne vlasti da osposobe uličnu rasvetu u parku
kako bi mladi imali mesto gde se mogu okupljati i kvalitetno provoditi slobodno vreme. Dobro
osmišljenom onlajn kampanjom, koja je propraćena efektnim akcijama koje su okupile veliki broj
mladih, poput performansa sa svetiljkama „Onlight”, šetnje sa upaljenim bakljama od bambusa
i drugih aktivnosti, organizacija je uspela da postigne cilj. Direkcija za izgradnju je, budući da je
problem u njihovoj nadležnosti, osposobila uličnu rasvetu u jednom delu gradskog parka.
“Vido”, Kragujevac
Udruženje građana „Vido” iz Kragujevca realizovalo je projekat kreiranja aplikacije za mobilni
telefon koja bi na jednom mestu objedinila sve već postojeće servise i informacije neophodne
studentima za svakodnevne aktivnosti. Nakon uspešno napravljene aplikacije, koju je koristio
veliki broj mladih, organizaciji je omogućena potrebna edukacija i data donacija za dalji nastavak i
unapređenje aplikacije.
Mi smo na mreži
Program Mi smo na mreži pokrenut
je 2011. godine uz podršku Fondacije
za otvoreno društvo sa ciljem da
osnaži mlade ljude da koriste nove
medije, društvene mreže i informacione tehnologije kao sredstvo za
podsticanje aktivizma među svojom
generacijom i u svojoj zajednici, i sa
ciljem da poveća nivo aktivnog učešća
mladih u društvenim promenama. U
okviru programa, tokom 2012. godine
podržano je 14 omladinskih organizacija sa ukupno 27.214,92 evra, a
mladi su imali priliku da prođu obuku
o upotrebi onlajn kampanja za onlajn
aktivizam, gerila marketingu, odnosima sa javnošću i medijima i razvijanju
predloga projekta.
“TOK”, Beograd
Pravljenje onlajn muzeja koji bi mapirao i prikazao različite artefakte koje poseduju stanovnici
Ripnja, a koji su značajni za očuvanje kulturnog nasleđa ovog mesta, bila je ideja Udruženja
građana „Tim za obrazovanje i kulturu – TOK” iz Beograda. Organizacija je uspela da okupi zajednicu oko ove teme, kako institucije koje su pružile podršku ideji tako i porodice iz Ripnja, koje su
ličnim predmetima doprinele prikupljanju građe za Zamišljeni muzej.
“Mladi za Užice”, Užice
Neformalna grupa „Mladi za Užice” je svojim projektom želela da utiče na nadležne da mladi
muzičari dobiju prostorije i termine u Gradskom kulturnom centru, gde bi mogli da održavaju
probe. Aktivnom onlajn kampanjom i organizovanjem mini-festivala neafirimisanih bendova,
grupa je uspela da ostvari svoj cilj.
18
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
7
3102 JATŠEVZI IJNŠIDOG / evitajicinI enlakoL az tutitsnI iksnaklaB
“Timočki klub”,
Knjaževac
“Pirgos”, Pirot
Udruženje „Timočki klub” iz Knjaževca je svojim aktivnostima
doprinelo usvajanju odluke o finansiranju usluge pomoći u
kući za decu sa teškoćama u razvoju za 2013. godinu u opštini
Knjaževac.
Udruženje „Pirgos” iz Pirota je posredstvom javnog zastupanja
uspelo da unapredi položaj dece i mladih do 26 godina sa
teškoćama u razvoju povećanjem budžetske stavke za finansiranje usluge pomoći u kući.
Formirana je široka mreža za podršku, koja je aktivno
učestvovala u svim aktivnostima. Organizovane su kreativne
radionice za decu sa teškoćama u razvoju, a nakon toga je
organizovana i izložba njihovih radova, na dan održavanja
Skupštine opštine Knjaževac, kad se i odlučivalo o budžetu za
2013. godinu.
Stvorena je značajna baza podrške u zajednici za ovu temu,
obezbeđena prisutnost teme u lokalnim medijima, održani su
jedna tribina, kao i koncert podrške. Slanjem motivacionih pisama svim odbornicima Skupštine opštine Pirot i održavanjem redovnih sastanaka sa predstavnicima lokalne vlasti obezbeđena
je podrška za realizovanje cilja projekta.
Javno zastupanje za
podršku socijalnoj inkluziji
Program Javno zastupanje za podršku
socijalnoj inkluziji sproveden je kao
deo projekta Razvoj lokalnih usluga
za decu sa invaliditetom i njihove
porodice, koji se realizuje u tročlanom
partnerstvu Delegacije EU, Ministarstva rada i socijalne politike i UNICEFa. BCIF je sa tri modula seminara za
javno zastupanje podržao jačanje
kapaciteta 12 udruženja za zastupanje
koje se tiče obezbeđivanja sredstava
iz budžeta lokalnih samouprava za
finansiranje pružanja socijalnih usluga
za decu sa invaliditetom i njihove
porodice. Posle završene obuke,
deset udruženja je dobilo finansijsku
podršku za sprovođenje inicijativa
zastupanja na lokalnom nivou u ukupnom iznosu od 50.422,04 evra.
19
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
“Aurora”, Bor
Udruženje građana „Aurora” iz Bora je putem javnog zagovaranja uspelo da obezbedi da
se dnevni boravak za osobe sa invaliditetom u Boru finansira iz budžeta Opštine do kraja
2013. godine. Izgrađena je mreža podrške sa udruženjima građana iz opštine Bor, organizovani su ulična akcija i okrugli sto o ovoj temi, a udruženje je imalo i medijsku podršku
lokalnih medija u svim aktivnostima.
Uz sve ove aktivnosti, obezbeđena je i podrška nadležnih organa lokalne samouprave, te
je jednoglasno usvojena odluka o finansiranju ove usluge.
“Forca”, Požega
Udruženje građana Forum civilne akcije „Forca” iz Požege je uspelo da utiče na lokalnu
samoupravu da od 2014. godine finansiranje Dnevnog boravka za decu sa invaliditetom
uvrsti kao posebnu stavku u budžet Opštine Požega. Tokom realizacije projekta formirana
je Građanska alijansa za socijalnu inkluziju, koja uključuje nekoliko organizacija sa
područja opštine i kojoj je Opština ustupila prostor za funkcionisanje, kao i deo sredstava
za opremanje prostorija.
20
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Projekat Preko zapošljavanja do
inkluzije osoba sa invaliditetom u
Srbiji BCIF je sproveo u partnerstvu sa
Fondacijom Soft Tulip iz Holandije i uz
finansijsku podršku Delegacije EU, i u
saradnji sa pet organizacija iz Srbije
koje su uspešni pružaoci usluga za
osobe sa intelektualnim teškoćama, a
oslanjajući se na praksu iz Holandije.
Organizacije su primenile nekoliko
različitih modela u zapošljavanju i
radnom osnaživanju osoba sa
intelektualnim teškoćama.
Osim što je u okviru lokalnih akcija u
7 opština zastupalo za zapošljavanje
i radno osnaživanje osoba sa invaliditetom, ovih pet organizacija
razvilo je višestruka partnerstva sa
poslovnim i javnim sektorom u svojim
zajednicama. Pored njih, još 12 organizacija pohađalo je obuke iz oblasti
zapošljavanja osoba sa invaliditetom
i javnog zastupanja koje su držali
holandski i domaći stručnjaci u oblasti
socijalne zaštite.
Radno angažovanje osoba sa
invaliditetom u otvorenoj sredini
stvara mogućnost da oni budu korisni
članovi društva, da sopstvenim radom
poboljšaju svoj ekonomski status i
da ostvare važne socijalne kontakte
sa svojom zajednicom. Koliko im
to u stvarnom životu znači najbolje
govori utisak jedne od korisnica radno
angažovanih tokom projekta:
“
„Radim u Mekdonaldsu na Terazijama.
Lepo mi je na tom poslu, brišemo
tacne, stolove i stolice. Svi su dobri
prema meni, i radnici i šefovi su divni.
Svi zajedno radimo i baš sam zadovoljna. Tu sam sat i po vremena dnevno, u pola deset krećem na posao, u
deset počinjem. Radim i na drugom
poslu u mobilnom timu za podršku.
Pomažemo jednoj porodici čija je
ćerka obolela od Retovog sindroma.
Pričam sa njom, masiram je, pevam
joj, i tako joj izmamim osmeh. Mnogo
mi znači što imam posao, što radim,
svi smo srećni.” – J. S. (34), osoba sa
intelektualnim teškoćama.
“
Preko zapošljavanja do
inkluzije osoba sa
invaliditetom
Uspešni primeri pet primenjenih
modela u Srbiji, primeri dobre prakse
organizacija u Holandiji, kao i zakonski
okvir za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, predstavljeni su na završnoj
konferenciji održanoj u Beogradu
početkom juna, koja je okupila oko
80 predstavnika organizacija civilnog
društva koje pružaju podršku osobama
sa invaliditetom, institucija, lokalnih
vlasti i poslovnog sektora.
Pored odlične medijske pokrivenosti
konferencije, za TV Studio B snimljeni su i specijalna emisija i serijal
posvećen osobama sa invaliditetom
„Upoznajte nas bolje”.
21
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
“Plava ptica“, Kula
“Mostovi”, Kruševac
“Naša kuća”,
Beograd
Asocijacija za
promovisanje
inkluzije, Beograd
Udruženje za podršku MNRO
„Plava ptica” iz Kule razvilo je model
zapošljavanja svojih korisnikazasnovan na mobilnim timovima.
Da bi osnažila samohrane i nezaposlene majke osoba sa invaliditetom, Inicijativa za održivi razvoj
„Mostovi” iz Kruševca pružila im
je obuku za savladavanje veštine
tkanja i male škole biznisa. Nakon
obuke, nabavke materijala i opreme,
iskoristivši državne subvencije za
samozapošljavanje, korisnice su
registrovale preduzetničku radnju
za proizvodnju staza, prekrivača i
tkanih odevnih predmeta.
Mlade osobe sa invaliditetom
iz dnevnog centra Udruženja za
podršku osobama ometenim
u razvoju „Naša kuća” iz Beograda osposobljene su za rad na
pakovanju i raznošenju hrane,
rad na kasi i prijemu narudžbina
u realizaciji usluge distribucije
kvalitetnih i finansijski dostupnih obroka na kućne adrese.
Uslugom „Kuhinja na točkovima”
obezbeđena su radna mesta za 10
osoba sa invaliditetom u otvorenoj
sredini, ali i dostupniji obroci
građanima kojima je potrebna
podrška, na koju se obavezala
Opština Zvezdara, koja participira
u ceni obroka. Takođe, u saradnji
sa Opštinom, sa mogućnostima
korišćenja ove usluge, preko
Kancelarije za osobe sa invaliditetom i Volonterskog servisa,
upoznati su svi zainteresovani iz
populacije osoba sa invaliditetom,
kao i drugi građani.
Osposobljeni za samostalno stanovanje uz podršku, članovi Asocijacije za promovisanje inkluzije u
Beogradu (API) dobili su i podršku
u zapošljavanju i traženju posla,
zahvaljujući kojoj je jedna osoba
zaposlena po ugovoru o radu u
osiguravajućem društvu, dok je ostalih dvadesetoro korisnika radno
angažovano na raznim poslovima u
restoranima brze hrane, buticima
garderobe i pekarama.
Nakon što su prošli obuku sa dva
stručna instruktora i osposobili se
za poslove sortiranja, slaganja, farbanja, čišćenja i lepljenja, formiran
je mobilni tim od pet korisnika koji
je svoje usluge ponudio lokalnim
preduzećima. Ovaj mobilni tim
ubrzo su angažovala dva komunalna preduzeća i on sada radi na
poslovima uređenja javnih površina
i sortiranja PET ambalaže.
Pored toga, četiri korisnika prodaju
ukrasne i korisne predmete koje, uz
podršku instruktora, sami prave u
dnevnom centru, u prostoru koji im
je ustupila Opština.
Osim toga, sa još nekoliko organizacija civilnog društva,
gradonačelnikom, Centrom za socijalni rad, Nacionalnom službom za
zapošljavanja i nekoliko obrazovnih
ustanova, potpisan je Protokol o
međusektorskoj saradnji u oblasti
inkluzivnog obrazovanja.
Korisnici ovog udruženja u okviru
radionice „Leptirić” angažovani
su na izradi ukrasnih predmeta i
nakita, koje prodaju i izlažu na sajmovima i manifestacijama, dok u
dva plastenika nadomak Beograda
uzgajaju raznovrsno povrće.
22
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Balkanski Institut za Lokalne Inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
PROGRAM
JAVNIH POLITIKA
14
23
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
PROGRAM JAVNIH
POLITIKA
Zelena lista Srbije
Tokom 2012. godine „Zelena lista
Srbije” i BCIF su, u partnerstvu sa
Institutom za održive zajednice (ISC),
USAID-om, Ambasadom Kraljevine
Holandije i Telenor Fondacijom, realizovali kampanju „Oplaneti se! Recikliraj”. Kampanja je realizovana kao deo
ekoloških aktivnosti „Zelene inicijative”
usmerenih na unapređenje primarne
selekcije otpada na lokalnom i
nacionalnom nivou.
„Zelena lista Srbije” (ZLS) je mreža
lokalnih ekoloških organizacija iz 12
gradova čije su aktivnosti usmerene na
unapređenje sistema za upravljanje
otpadom u Srbiji. Mreža je nastala
2008. godine i predstavlja uspešan
model povezivanja lokalnih organizacija civilnog društva.
Lokalnim akcijama u 10 gradova prikupljeno je preko 74 tone plastike, papira,
elektronskog i električnog otpada, koji
je u saradnji sa reciklažnim operaterima otpremljen na reciklažu. Pored akcija usmerenih na prikupljanje otpada,
„Zelena lista” je realizovala aktivnosti
koje su imale za cilj pronalaženje nove
upotrebne vrednosti otpada. U 12
gradova realizovana je akcija „Oplaneti
se! Oživi otpad”, u kojoj su od različitog
tipa otpada izrađivani predmeti koji
imaju novu upotrebnu vrednost, kao
što su žardinjere od limenki, letnjikovac od PET boca, dečije igrice od
auto-gume itd. Ukupno je izrađeno 14
mobilijara od recikliranog materijala u
Bačkom Petrovcu, Novom Sadu, Gornjem Milanovcu, Pirotu, Kruševcu, Raški,
Boru, Nišu, Vučju, Trsteniku, Knjaževcu i
Vranju.
Pored akcija u lokalnim zajednicama,
ZLS je realizovala ekološki biciklistički
karavan i dva ekološka festivala
„Oplaneti se! Recikliraj” u Beogradu i
Novom Sadu. Ekološki karavan, sa 14
biciklista i umetnicima „Cirkusfere”,
za 5 dana prešao je 400 km, obišao 6
gradova u Srbiji – Gornji Milanovac,
Valjevo, Šabac, Obrenovac, Inđiju i
Bački Petrovac – i podelio građanima
3.000 kesa za razvrstavanje PET, metalnog i papirnog otpada.
Učesnici karavana, među kojima je
najmlađa bila učesnica od nepunih
18 godina, a najstariji učesnik od 43
godine, prenosili su ekološke poruke o
važnosti reciklaže i pozivali građane,
organizacije, institucije i preduzeća
za reciklažu da se aktivnije uključe u
prikupljanje reciklažnih sirovina.
„Zelena lista Srbije” je zahvaljujući
kampanji uspela da mobiliše 13.000
građana, kao i veliki broj predstavnika
institucija na lokalnom i nacionalnom
nivou i predstavnika poslovnog sektora,
koji su svojim učešćem u ekološkim
aktivnostima pokazali spremnost da
krenu u rešavanje problema otpada u Srbiji.
24
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Zelena Inicijativa
„Zelena inicijativa”, mreža od 22
organizacije civilnog društva, tokom
2012. godine, u saradnji sa Institutom
za održive zajednice i uz finansijsku
podršku USAID-a, realizovala je kampanju „Pazi đubre!”. Kampanja je bila
usmerena na uspostavljanje funkcionalnih mehanizama za unapređenje sistema za upravljanje otpadom u Srbiji.
„Zelena inicijativa” je svoje aktivnosti
usredsredila na:
• Rešavanje problema individualnih
sakupljača uspostavljanjem i razvojem
modela socijalnog preduzetništva i
stvaranjem održivih finansijskih uslova
za organizovano institucionalno delovanje sakupljača
• Povećanje stepena učešća građana
i građanki i preduzeća za reciklažu u
prikupljanju reciklažnih sirovina
• Podršku nadležnim institucijama u
implementaciji lokalnih i regionalnih
planova za upravljanje otpadom.
“Zelena inicijativa” je svojim aktivnostima stvorila uslove za legalizaciju rada
individualnih sakupljača sekundarnih
sirovina. Prema procenama, u Srbiji
ima oko 55.000 sakupljača sekundarnih sirovina, koji prikupe približno
75% otpada koji se reciklira u
Srbiji. „Zelena inicijativa” je omogućila
legalizaciju njihovog rada osnivanjem dve socijalne zadruge u
Beogradu i Požarevcu. Omogućeno je
zapošljavanje ljudi iz više od 30 porodica, uglavnom romskih, i uspostavljen
je uspešan model za legalizaciju rada
individualnih sakupljača. Do osnivanja
socijalnih zadruga u samim zajednicama niko od njih nije bio zaposlen
i porodice su se izdržavale radeći
privremene poslove, radeći „na crno” i
koristeći materijalno obezbeđenje koje
se ostvaruje preko Centra za soci-
jalni rad. Kako se porodice tradicionalno bave sakupljanjem sekundarnih
sirovina, „Zelena inicijativa” je osnivanjem dve „Zelene zadruge” pomogla
porodicama da rade u sklopu legalno
osnovanog socijalnog preduzeća i da
se u okviru zakonske regulative bave
prikupljanjem sekundarnih sirovina.
U saradnji sa kompanijom Telekom
Srbija a.d. obezbeđeno je transportno
vozilo za sakupljače za zadrugu iz
Požarevca, a Ekostarpak d.o.o je
donirao vozilo za sakupljače u Beogradu.
Zelena inicijativa” je u saradnji sa „Zelenom listom Srbije” uspela da aktivno
uključi preko 13.000 građana iz 14
gradova Srbije u akcije prikupljanja otpada. Tokom kampanje prikupljeno je
više od 74 tone otpada, koji je otpremljen u postrojenja za reciklažu.
Da bi podstakla primarnu selekciju
otpada, „Zelena inicijativa” je podelila
građanima više od 20.000 kesa za
razvrstavanje otpada, a postavljanjem „adresara reciklažnih ostrva” na
sajtu www.zelenainicijativa.rs učinila
je dostupnim podatke o više od 500
lokacija u Srbiji na kojima građani
mogu predati otpad na reciklažu.
Osim toga, „Zelena inicijativa” je, na
osnovu istraživanja, donela preporuke
za unapređenje lokalnih i regionalnih
planova za upravljanje otpadom u
Srbiji, koje su usvojene i potpisane u 8
opština u Srbiji.
Članice „Zelene inicijative” su: Fondacija „Balkanski fond za lokalne inicijative”, Mladi istraživači Srbije, Centar
modernih veština, Evropski pokret u
Srbiji, „Grupa 484”, Centar za razvoj socijalnog preduzetništva, Inicijativa za
saradnju i razvoj, JUROM Centar, Beogradski fond za političku izuzetnost i
mreža ekoloških organizacija „Zelena
lista Srbije”. Fondacija BCIF imala je
ulogu sekretarijata „Zelene inicijative”.
25
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Razvoj javnih politika
Zakon o zadužbinama i
fondacijama
Saradnja sa SIGN mrežom
BCIF je, u saradnji sa Kancelarijom
USAID-a za lokalni održivi razvoj,
tokom 2012. godine podržao 7 organizacija civilnog društva u razvijanju
javnih politika na lokalnom i regionalnom nivou u sedam regiona Srbije
– Niš, Novi Sad, Kraljevo, Zrenjanin,
Užice, Novi Pazar i Vranje.
Zahvaljujući naporima BCIF-a i njegovih
partnera – Građanskih inicijativa i Evropskog centra za neprofitno pravo, u novembru 2010. godine donet je novi Zakon o
zadužbinama i fondacijama. Ovaj zakon
predviđa jednostavnije osnivanje fondacija i zadužbina i smanjuje nadležnosti
resornog ministarstva, i kao takav
stimuliše razvoj filantropije. Zakon takođe
predviđa transparentniji rad zadužbina i
fondacija definišući pravila upravljanja i
javnosti rada. Zakonom je omogućena registracija predstavništava stranih fondacija,
a koncept opšteg dobra je usklađen sa
Zakonom o udruženjima građana.
Preregistracija postojećih zadužbina i
fondacija, odnosno registracija novih
započele su 1. marta 2011. godine, a proces je trajao do 1. marta 2012. god.
U saradnji sa mrežom SIGN, koja okuplja fondacije iz regiona (Hrvatska, BiH,
Makedonija, Crna Gora, Srbija), BCIF
je pokrenuo regionalnu inicijativu za
poboljšanje zakonodavnog i fiskalnog
okvira za davanja. Nakon pravne
analize, SIGN će, uz učešće civilnog
društva, pokrenuti regionalnu kampanju za uvođenje poreskih olakšica i
drugih mehanizama koji će stimulisati
lokalna davanja za civilno društvo. Inicijativu je podržala Evropska komisija
Programom partnerstva za organizacije civilnog društva.
Organizovanjem edukacionih seminara i pružanjem tehničke podrške,
BCIF je osnažio organizacije civilnog
društva da na lokalnom i regionalnom
nivou razviju predloge politika koje su
usmerene na rešavanje konkretnih
problema građana i građanki.
Tokom ovog procesa BCIF je, u saradnji
sa Agencijom za privredne registre
(APR), pružao tehničku podršku fondacijama zainteresovanim za preregistraciju. Organizovan je sastanak sa
oko 100 predstavnika Srpskog filantropskog foruma, na kojem su Dragan
Golubović iz ECNL-a i Nives Čulić iz
APR-a predstavili novi zakon. Prema
podacima APR-a, u Srbiji je prema
novom zakonu registrovano oko 400
fondacija i zadužbina.
26
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Balkanski Institut za Lokalne Inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
PROGRAM
FILANTROPIJE
18
27
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
PROGRAM
FILANTROPIJE
Program filantropije zasniva se na
promociji individualne i korporativne
filantropije, zagovaranju za povoljniji
zakonodavni okvir za davanja, kao i
na pomoći organizacijama civilnog
društva u ostvarivanju održivosti
uspostavljanjem saradnje sa širim
krugom potencijalnih donatora u
lokalnoj zajednici.
Virtus Nagrada 2012
U nameri da prepozna i javno istakne
kompanije i preduzeća koji su svojom
materijalnom i finansijskom podrškom
postavili standarde za odgovorno
poslovanje, BCIF je 2012. godine po
šesti put raspisao konkurs za dodelu
VIRTUS nagrade za korporativnu filantropiju. Ove godine je uvedena nova
nagradna kategorija Doprinos soci-
Dobitnici nagrade VIRTUS
za 2012. godinu su:
jalnom uključivanju, koja se dodeljuje
u partnerstvu sa Timom za socijalno
uključivanje i smanjenje siromaštva
Vlade Republike Srbije.
Najviše prijava pristiglo je u kategoriji Partnerstvo između poslovnog i
neprofitnog sektora, što ukazuje na
to da u kompanijama postoji visok
nivo svesti o neophodnosti izgradnje strateških partnerstava zarad
ostvarenja dugoročnih promena u
zajednici.
Svečana ceremonija dodele nagrada
zakazana je za januar 2013. godine u
Domu Narodne skupštine Republike
Srbije, gde će, uz prisustvo brojnih
zvaničnika, uključujući ministarku
Vericu Kalanović i ambasadore SAD i
Velike Britanije, Majkla Kirbija i Majkla
Devenporta, biti uručena nagrada
VIRTUS nagrade u osam kategorija.
28
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Srpski filantropski forum
CSR Sertifikacija
Tokom 2012. godine BCIF je nastavio
da koordiniše Srpski filantropski forum, koji je, kao neformalna platforma,
osnovan 2010. godine sa idejom da se
podstakne razvoj filantropije u Srbiji.
Članice foruma – kompanije, organizacije civilnog društva i institucije,
razmenjuju iskustva u promociji
korporativne i individualne filantropije
i daju svoj doprinos razvoju filantropije
u Srbiji.
BCIF je učestvovao u kreiranju
programa certifikacije društveno
odgovornih kompanija, tj. CSR
certifikacije (CSR – Corporate Social
Responsibility), zajedno sa
NALED-om i Smart kolektivom. Inicijativa je započeta 2011, a realizovana
tokom 2012. godine.
U protekloj godini održani su 2 velika
sastanka Foruma, nekoliko sastanaka
radnih grupa i veliki božićni koktel.
Sprovedeno je i veliko istraživanje
doprinosa članica Foruma razvoju
filantropije u Srbiji, koje je objavljeno
krajem godine. Pored toga, razvijeni su
strateški plan i plan aktivnosti za 2013.
godinu, koji će biti predstavljeni na
prvom sastanku svih članica Foruma
na proleće 2013. godine.
Inicijativu je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
preko programa Inicijativa javnog
zagovaranja građanskog društva
Srbije, koji sprovodi Institut za održive
zajednice (ISC). CSR certifikacija
uspostavlja prvi nacionalni standard
društveno odgovornog poslovanja u
Srbiji.
Namenjena je svim kompanijama
koje žele da unaprede svoje procedure i procese u skladu sa zakonskim i etičkim normama odgovornog
poslovanja.
• Tržište – fer odnos prema
dobavljačima, konkurentima i kupcima
• Radno okruženje – bezbedni i
motivišući uslovi za rad
• Lokalna zajednica – podrška
ekonomskom i društvenom razvoju
lokalne zajednice
• Životna sredina – minimiziranje
negativnih uticaja na životnu sredinu.
Prvih 5 izabranih kompanija koje su
obuhvaćene programom certifikacije
su Tigar, Sunce Marinković, Holcim,
Coca Cola HBC i Eurobank a.d. Potvrdu
o društvenoj odgovornosti stiču one
kompanije koje ispune preko 75% kriterijuma u svih pet oblasti poslovanja.
Na ceremoniji dodele certifikata 2.
oktobra 2012. godine ove kompanije
su postale prvi nosioci certifikata za
društvenu odgovornost.
NALED je sa Smart kolektivom i BCIFom osmislio listu kriterijuma i indikatora na osnovu kojih se objektivno
ocenjuje da li i u kojoj meri određena
kompanija posluje društveno
odgovorno.
Razvoju metodologije prethodila je
komparativna analiza ključnih indikatora društvene odgovornosti u 40
zemalja u razvoju. Identifikovano je
119 indikatora koji su podeljeni u pet
oblasti:
• Korporativno upravljanje – transparentan i etičan sistem vođenja i
nadziranja kompanije
CSR certifikat predstavlja svojevrsnu garanciju za kupce, dobavljače
i poslovne partnere da kompanija
u potpunosti posluje u skladu sa
zakonom, domaćim i međunarodnim
standardima i principima društvene
odgovornosti.
29
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Filantropija na lokalnom
nivou
Udruženje za pomoć nedovoljno
razvijenim licima Novi Pazar,
Novi Pazar
U skladu sa orijentacijom na razvoj lokalnih zajednica i osnaživanje
civilnog društva u Srbiji, BCIF posebnu
pažnju posvećuje razvoju filantropije
na lokalnom nivou. Od 2007. godine
BCIF pruža podsticaj organizacijama
civilnog društva putem programa edukacije u oblasti prikupljanja sredstava
iz lokalnih izvora. Tokom 2012. godine
7 organizacija je, u okviru programa
Uspešni fandrejzing, sprovelo kampanje u lokalnim zajednicama i prikupilo
sredstva za svoj rad u ukupnom iznosu
od 3.376.724 dinara.
Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima
Novi Pazar prikupljalo je sredstva za završetak radova na
Regionalnom centru za dnevni boravak i radno osposobljavanje
osoba sa teškoćama u razvoju.
BCIF je pomenutim organizacijama
dodelio donacije za sprovođenje
kampanje u lokalnoj zajednici, a po
završetku procesa prikupljanja duplirao je sredstva koja su organizacija
prikupile, dodelivši do 5.000 dolara po
organizaciji.
Udruženje je ovom akcijom pokrenulo celu zajednicu i dobilo
veliku podršku volontera, individualnih donatora i lokalnih
preduzeća.
Organizovanjem humanitarnih žurki, pozorišnih predstava,
uličnih manifestacija, večeri duhovne muzike, prodajnih izložbi
i drugih aktivnosti prikupljeno je neverovatnih 1.225.056 dinara.
BCIF je obezbedio donaciju u maksimalnom iznosu od 5.000
dolara.
“Moravski orašak”, Trstenik
Ekološki pokret „Moravski orašak” iz Trstenika je uspešno prikupio sredstva za izgradnju letnje ekološke učionice u Osnovnoj školi
„Rade Dodić” u Milutovcu. Prikupili su 410.184 dinara od individualnih donatora, počev od samih zaposlenih u školi i roditelja dece
koja pohađaju školu, svojih komšija, kao i na donatorskoj večeri.
Doprinos akciji dala su i lokalna preduzeća novčanim donacijama,
ali i doniranjem građevinskog materijala za samu učionicu. BCIF je
obezbedio donaciju u visini prikupljenih sredstava.
30
Balkanski Institut za Loka
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Balkanski Institut za Lokalne Inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
18
“SOS Ženski centar”, Novi Sad
“FICE Srbija”, Beograd
Tokom fandrejzinga SOS ženski centar iz Novog Sada je, zahvaljujući volonterima, organizovao više aktivnosti, kao što su ulične akcije, humanitarni koncert,
nekoliko svirki bendova, koktel večeri u kafićima i tako prikupio 397.170 dinara,
koje je BCIF duplirao. Sva prikupljena sredstva utrošena su za poboljšanje
uslova i podizanje tehničkih kapaciteta prostorija u kojima se pruža kako
psihološka tako i pravna, emocionalna i informativna podrška osobama koje su
žrtve nasilja.
Članovi Udruženja stručnjaka za podršku deci i porodici „FICE SRBIJA” posvetili su se
prikupljanju sredstava u svojim lokalnim zajednicama i dobili veliku podršku u Beogradu, Pančevu i Novom Sadu, najvećim delom od svojih komšija i prijatelja, kojima su se
priključili reprezentativci Vaterpolo saveza Srbije i lokalni preduzetnici. Organizacija je
prikupila sredstva u iznosu od 566.094 dinara i dobila donaciju od BCIF-a u maksimalnom
iznosu od 5.000 dolara. Sredstva su utrošena za promociju modela porodične konferencije, novog modela u Srbiji, koji podrazumeva da se problemi rešavaju u samom porodičnom
okruženju, kao i za realizaciju samih konferencija.
31
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Fond Braće Rokfeler
U saradnji sa BCIF-om, pozvao je
predstavnike triju udruženja iz
Srbije – „Optimist” iz Bosilegrada,
„Mostovi” iz Kruševca i „Naša
kuća” iz Beograda da učestvuju
na regionalnom Forumu za
„zelene” preduzetničke ideje na
Zapadnom Balkanu u julu 2012.
godine u Kolašinu.
Zajedno sa ostalim učesnicima
iz 5 zemalja iz regiona predstavili
su svoje ideje internacionalnom
žiriju koji je odlučivao o nagradama. Forum je bio otvoren za
predloge koji podstiču razvoj
inovativnih preduzetničkih ideja,
koje su zasnovane na korišćenju
lokalnih resursa i doprinose
održivom razvoju i zaštiti životne
sredine. Tri inicijative iz Srbije
su, prema zbirnim ocenama,
odnele najviše glasova žirija,
a inicijativa za održivi razvoj
udruženja „Mostovi” iz Kruševca,
Izgradnja staklenika od otpadnih guma na imanju u Lomnici,
osvojila je drugo mesto i novčanu
nagradu od 10.000 dolara.
Dodeljena sredstva upotrebljena
su za izgradnju staklenika od
recikliranog materijala (otpadnih guma), u kojem će se gajiti
autohtone biljne vrste.
BCIF je u februaru 2012. godine
primio brojne pozive udruženja
iz različitih krajeva Srbije u vezi
sa problemima koje su izazvale
obilne snežne padavine. Veliki
broj ljudi u zabačenim krajevima
je bio odsečen zbog snežnih
nanosa, a udruženja su počela
pripreme za pristup tim ljudima i
obezbeđivanje osnovnih životnih
namirnica.
Molba upućena BCIF-u sastojala
se u traženju finansijskih sredstava za obezbeđivanje namirnica i ogreva za ugrožene osobe.
BCIF je iz svojih programskih
sredstava izdvojio 100.000 dinara
i obratio se za pomoć kompanijama sa kojima sarađuje. Apelu
su se odazvale kompanije Banca
Intesa a.d. Beograd, Ernst&Young,
Erste bank a.d. Novi Sad i Telenor
d.o.o.
BCIF je prikupljena sredstva
uputio organizacijama „Kobra” iz
Donje Trnave, „Flores” iz Sjenice, „Lužničke rukotvorine” iz
Babušnice, Udruženje za lokalni
razvoj „Kamenica” iz Svrljiga,
Udruženje Roma „Rumunka” iz
Bačkog Monoštora, Udruženje
penzionera „Nezavisnost”
iz Vladičinog Hana i Odred
izviđača „Bajina Bašta” iz Bajine
Bašte. Aktivisti ovih organizacija neprekidno su tokom
kriznog perioda bili na terenu,
probijajući se do ugroženih
građana i dostavljajući im pakete sa namirnicama i ogrevom.
Aktivisti i aktivistkinje su
samostalno ili u saradnji sa
kriznim štabovima u svojim
opštinama dostavili preko 360
paketa sa osnovnim životnim
namirnica (brašno, pirinač,
ulje, šećer, konzerve sa
hranom za ugrožene porodice
i pojedince). U mnogim selima,
zbog nepristupačnog terena
i snežnih nanosa, aktivisti i
aktivistkinje su pakete pomoći
ugroženim građanima dostavljali uglavnom peške, i uz
upotrebu planinarske opreme.
Pojedini građani koje su posetili
lokalni aktivisti nisu skrivali
suze, jer je to bio prvi put da ih
neko poseti u periodu od šest
meseci.
Članice udruženja „Lužničke
rukotvorine” iz Babušnice
su u saradnji sa udruženjem
„Fristajler” iz Beograda obišle
najzabačenija sela na teritoriji
opštine Babušnica, u kojima su
stari i bolesni mesecima živeli
bez ikakvog kontakta sa civilizacijom. Zbog nepristupačnog
terena i snežnih nanosa
aktivisti i aktivistkinje su pakete
pomoći ugroženim građanima
dostavljali uglavnom peške, uz
upotrebu planinarske opreme.
Aktivisti su podelili preko 50
paketa sa hranom i sredstvima
za higijenu žiteljima u selima
Studena, Preseka, Crvena
jabuka, Rakov dol i Radošinj.
Aktivisti Udruženja za lokalni
razvoj „Kamenica” podelili su
120 paketa najugroženijim
porodicama u selima na obroncima Homoljskih planina. Oni
su se džipovima probijali kroz
snežne nanose do ugroženih
građana u selima Izvor, Niševac,
Plužina, Crnoljevica, Manojlica,
Burdimo, Tijovac i Bučum.
Članovi UG „Flores” iz Sjenice
uputili su pomoć ugroženim
meštanima koji žive u selima na
teritoriji opštine Sjenica, koji su
više od mesec dana bili suočeni
sa vanrednom situacijom zbog
niskih temperatura i snežnih
nanosa. U saradnji sa lokalnim
kriznim štabom, podelili su 50
paketa humanitarne pomoći
ugroženim porodicama.
32
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
FINANSIJSKA
ZADUŽBINA
33
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
FINANSIJSKA
ZADUŽBINA
Balkanski fond za lokalne inicijative
je u 2012. godini osnovao finansijsku
zadužbinu i pokrenuo kampanju
„Dobro na dar” za prikupljanje
sredstava za zadužbinski fond. BCIF je
osnovao prvu finansijsku zadužbinu u
Srbiji, čiji je cilj ulaganje u budućnost.
U narednim godinama sredstva će se
prikupljati iz više izvora – od
pojedinaca, kompanija, izdavanja
nekretnine, institucionalnih donatora,
pružanja usluga i kamate koju će
zadužbina zarađivati, a sva sredstva
koja budu prikupljena udvostručiće
Fondacija Čarls Stjuart Mot. Ovim
putem BCIF uvećava fond iz koga će u
narednim godinama podržavati nove
inicijative aktivnih građana u izgradnji
lokalnih zajednica u Srbiji.
Pokretanje inicijalne kampanje „Dobro
na dar” pratilo je postavljanje onlajn
aplikacija za davanje, na internet
stranici i profilu BCIF-a na Facebook-u,
i na taj način je BCIF modernizovao
proces prikupljanje sredstava kako bi
svima omogućio da na jednostavan i
brz način pomognu zajednici.
34
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
USLUGE
35
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
USLUGE
S obzirom na dugogodišnje iskustvo
u dodeli donacija i u saradnji sa
poslovnim sektorom, BCIF je razvio
portfolio usluga koje pruža zainteresovanim klijentima. Usluge su zasnovane na ekspertizi, dizajnu programa
donacija i organizaciji procesa dodele
donacija, razvijanju strategija davanja, strategija društveno odgovornog
poslovanja i korporativne filantropije,
facilitacije partenrstava između
poslovnog sektora i organizacija
civilnog društva, ispitivanju potreba
civilnog društva i mapiranja kvalitetnih
projekata na lokalnom nivou i sl.
Do sada je BCIF pružao usluge za
klijente iz različitih sektora, kao što
su Erste banka, Državna lutrija Srbije,
Tim potpredsednika Vlade za socijalno
uključivanje i smanjenje siromaštva i sl.
Administracija programa
Sponzorstva i donacije Erste banke
Nakon dugogodišnje saradnje na
različitim programima i aktivnostima,
kao što su program Centrifuga, „Klub
SUPERSTE”, Nagrada Mesta u srcu i sl.,
Erste Banka je angažovala BCIF za
nekoliko usluga. BCIF je održao edukaciju za zaposlene u Banci kako bi im
preneo metodologiju administriranja
donacija i strukturiranog i transparentnog korporativnog davanja. BCIF je
takođe pomogao Banci u izradi strate-
gije i izveštaja društveno odgovornog
poslovanja. Nakon uspostavljanja
programa Sponzorstva i donacije Erste
banke, BCIF je angažovan da pruža
podršku u administraciji i proceni projekata u okviru programa. S obzirom na
ekspertizu i iskustvo u organizovanju
konkursa za dodelu donacija, BCIF je,
pored obrade prijava i njihove selekcije, pružio podršku u redefinisanju kriterijuma i procedura za 2013. godinu.
Administracija konkursa
„Klub SUPERSTE”
I u 2012. godini BCIF je administrirao
godišnji konkurs za mlade talente
„Klub SUPERSTE”, koji sprovodi Erste
banka. Na konkurs su stigle 322 prijave
iz više od 75 gradova, a Erste banka
nagradila je 17 mladih ljudi ukupnim
fondom od skoro milion i po dinara.
BCIF je imao ulogu da pomogne Erste
banci i nezavisnom žiriju i osigura
transparentnost i odgovornost u
procesu odlučivanja o nagrađenim
kandidatima.
36
DONATORI
I PARTNERI
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
DONATORI:
Fond braće Rokfeler, Sjedinjene Američke Države
http://www.rbf.org/
Kooperativa holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu, Holandija
http://www.cnfcee.nl/
Institut za održive zajednice, Sjedinjene Američke Države
http://www.iscserbia.org/
Američka agencija za međunarodni razvoj, Sjedinjene Američke Države
http://www.usaid.gov/
Fondacija Čarls Stjuart Mo t, Sjedinjene Američke Države
http://www.mott.org/
ERSTE Banka a.d., Novi Sad
http://www.erstebank.rs/
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
http://www.europa.rs/
Evropska komisija, Brisel
http://ec.europa.eu
UNICEF
http://www.unicef.rs/
Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu
http://serbia.nlembassy.org/
Telenor fondacija
http://www.telenor.rs/sr/O-Telenoru/Korporativna-odgovornost/Telenor-fondacija/
Balkanski fond za demokratiju, Sjedinjene Američke Države
http://www.gmfus.org/balkantrust/
Chemonics, Sjedinjene Američke Države
http://www.chemonics.com/Pages/Home.aspx
Kinderperspectief, Holandija
http://www.jeugdenkinderzorg.nl/en/
38
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
PARTNERI:
Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije,
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
http://www.inkluzija.gov.rs/
SOFT Tulip fondacija, Holandija
http://www.softtulip.nl/
Narodna Skupština Republike Srbije
http://www.parlament.gov.rs/
Građanske inicijative, Srbija
http://www.gradjanske.org/
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije
http://civilnodrustvo.gov.rs/
Zaječarska inicijativa, Srbija
http://www.zainicijativa.org/index.php
Grad Beograd, Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima
http://www.beograd.org.rs/
Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Srbija
http://www.decentralizacija.org.rs/
ERSTE banka a.d., Novi Sad
http://www.erstebank.rs/
Fondacija „Mesečina”, Srbija
http://www.foundmoon.erdsoft.eu/Konkursi.html
Državna lutrija Srbije
http://www.lutrija.rs/
Fondacija za razvoj zajednica – Mozaik, Bosna i Hercegovina
http://www.mozaik.ba/
Telenor
http://www.telenor.rs/
Fond za aktivno građanstvo – fAKT, Crna Gora
http://www.faktcg.org/
Telekom Srbija
http://www.telekom.rs/
VIA Fondacija, Republika Češka
http://www.nadacevia.cz/
Skan fondacija, Holandija
http://www.skanfonds.nl/
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Hrvatska
http://civilnodrustvo.hr/frontpage
Centar za institucionalni razvoj – CIRa, Makedonija
http://www.cira.org.mk/
Forum građanskih inicijativa – FIQ, Kosovo
http://www.fiq-fci.org/?cid=3,1
39
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
PARTNERI:
MREŽE:
BCIF je član sledećih domaćih i regionalnih mreža:
Inicijativa za saradnju i razvoj, Srbija
http://www.idcserbia.org/
SMart Kolektiv, Srbija
http://www.smartkolektiv.org/
Zelena inicijativa
http://zelenainicijativa.rs/
Fondacija „Ana i Vlade Divac” (HOD), Srbija
http://www.divac.com/
Srpski filantropski forum
http://www.srpskifilantropskiforum.org/
Medija Centar
http://www.mc.rs/
Veb portal „E-kapija”
http://www.ekapija.com/
Banca Intesa, Srbija
http://www.bancaintesa.rs/code/navigate.aspx?Id=1
Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva
https://www.facebook.com/pages/Koalicija-za-razvoj-socijalnog-preduzetnistva-KoRSP/191318634319958
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
http://www.naled-serbia.org/
SIGN – Mreža nezavisnih fondacija Centralne i Istočne Evrope
www.bcif.org
40
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Balkanski Institut za Lokalne Inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
LJUDI
U BCIF-u
26
41
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
LJUDI U
BCIF-u
Upravni odbor BCIF-a
Branislav Ivin,
Predsednik Upravnog odbora,
knjigovođa, Knjigovodstvena agencija
„Konzul”, Zrenjanin, Srbija
Osnivači BCIF-a
Aleksandra Vesić Antić,
konsultantkinja, Beograd, Srbija
Aco Divac,
školski bibliotekar i nastavnik,
Osnovna škola „Vest Akton”, London,
Velika Britanija
Biljana Stepanović,
izvršna direktorka, Business Info
Group , Beograd, Srbija
Dubravka Velat,
izvršna direktorka, Građanske
inicijative, Beograd, Srbija
Dubravka Velat,
Izvršna direktorka, Građanske
inicijative, Beograd, Srbija
Odbor BCIF-a za dodelu donacija
za program Aktivne zajednice
Anna Bu,
trenerica, Tim TRI
Odbor BCIF-a za dodelu donacija
za program Socijalna tranzicija
Dubravka Velat,
predstavnica Upravnog odbora BCIF-a
Aleksandra Vesić Antić,
predstavnica Upravnog odbora BCIF-a
Ivana Ćirković,
direktorka Kancelarije za saradnju sa
civilnim društvom Vlade RS
Dženi Hajat,
(do marta 2012.) izvršna direktorka, Big
Vajt Vol Ltd., London, Velika Britanija
Julia Szanton,
menadžerka za razvoj programa i
partnerstava, NIZA (Holandski institut
za južnu Afriku), Amsterdam, Holandija
Mia Vukojević,
(do novembra 2012.) izvršna direktorka,
Balkanski fond za lokalne inicijative
Milko Štimac,
predsednik Komisije za hartije od
vrednosti, Beograd, Srbija
Bobana Macanović,
direktorka, Autonomni ženski centar,
Beograd
Snežana Stojanović,
socijalna radnica i konsultantkinja,
Tim TRI, Beograd, Srbija
Tanja Hafner Ademi,
direktorka, Balkanska mreža za razvoj
civilnog društva, Skoplje, Makedonija
Ivana Ćirković,
direktorka Kancelarije za saradnju sa
civilnim društvom Vlade RS
Anna Bu,
trenerica, Tim TRI
Mladen Jovanović,
predsednik Upravnog odbora
Nacionalne koalicije za
decentralizaciju i direktor i konsultant
Evropskih neprofitnih strategija
Zoran Filipović,
direktor, Regionalni centar za
profesionalni razvoj zaposlenih u
obrazovanju, Užice
42
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Osoblje BCIF-a
Savetnici i savetnice u BCIF-u
Mia Vukojević,
izvršna direktorka
Dejan Topalović,
finansijski koordinator
Tanja Bjelanović,
programska direktorka
Jelena Mihailović,
koordinatorka projekta/od jula 2012.
godine koordinatorka programa
donacija
Snežana - Andreja Arambašić,
administrativna i finansijska
direktorka
Ivana Marković,
menadžerka programa donacija
Kristina Išić,
asistentkinja na programu filantropije/
od jula 2012. godine koordinatorka za
fandrejzing
Ksenija Graovac,
menadžerka programa filantropije/
od jula 2012. godine menadžerka za
fandrejzing i komunikacije
Natalija Simović,
menadžerka projekta/od decembra
2012. godine koordinatorka za program
filantropije
Marija Mitrović,
menadžerka projekta/od jula 2012.
godine menadžerka programa filantropije
Marija Todorović,
menadžerka kancelarije
Vjekoslav Vuković,
programski asistent/od jula do
decembra 2012. godine asistent na
programu filantropije i javnih politika/
od decembra 2012. koordinator
programa donacija
Vladimir Radojičić,
menadžer projekta/od jula 2012.
godine menadžer programa javnih
politika
Bora Pilipović,
administrativni asistent/od decembra
2012. godine asistent na programu
filantropije i javnih politika
Ljiljana Živković,
veb koordinatorka i programska
asistentkinja/od jula 2012. godine
asistentkinja za komunikacije
Vlada Matić,
administrativni asistent
Dragomir Pop-Mitić, zapadna Srbija
Jasmina Knežević, Vojvodina
Marko Košutić, Vojvodina
Sead Biberović, Sandžak
Snežana Stojanović, Beograd i okolina
Srđan Mitrović, južna Srbija
Suzana Radovanović, centralna i
istočna Srbija
Danko Nikolić, istočna Srbija
Volonteri
Svi članovi i članice Upravnog odbora i
Odbora za donacije rade na
volonterskoj osnovi.
Osim njih, rad naše kancelarije
pomažu i volonteri Jan Šindelář,
Gina Vukojević i Marija Lučić.
43
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Balkanski Institut za Lokalne Inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
DONACIJE U 2012.
29
44
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
AKTIVNE ZAJEDNICE
Organizacija
Mesto
Eko klub „VrBa”
Vrnjačka Banja
Neformalna grupa
„Akcija +”
Novi Kneževac
Proaktivna omladina
Srbije
Neformalna grupa
„Gružanska inicijativa”
Kula
Knić
Iznos (EUR)
Opis
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Opis
2.760,30
Održana je volonterska akcija čišćenja divljih
deponija na Podunavačkoj bari i organizovane
su edukativne aktivnosti.
Neformalna grupa
„PAK Mosor”
Niš
2.684,25
3.047,15
Uređeno je dečije igralište u naselju Smiljevača,
uz učešće velikog broja volontera.
Uređeni su planinske staze i izletište na Suvoj
planini, uz postavljanje klupa i stolova,
obeležavanje staza, akciju čišćenja i pošumljavanja,
i organizovane su propratne aktivnosti, poput
izdavanja vodiča, predavanja u školama i izložbe
fotografija.
Neformalna grupa
„Meštani sela Leskovo”
Leskovo
2.358,48
Cilj projekta je bila izgradnja dečjeg igrališta u
dvorištu seoske škole, u kom nisu postojali
sadržaji za igru.
Udruženje samohranih
roditelja i
jednoroditeljskih
porodica „Zajedno”
Novi Pazar
1.732,26
Udruženje je izgradilo inkluzivni park za decu
sa invaliditetom.
Neformalna grupa
„Mali veliki ljudi”
Hrtkovci
2.806,34
Projekat je podrazumevao uređenje lokalne plaže,
radionice za izradu predmeta od recikliranog
materijala i ekološku predstavu.
Neformalna grupa
„Tračak nade”
Milavac
2.937,22
Cilj projekta je bilo uređenje sportskog terena u
romskom naselju uz učešće cele zajednice.
Ženski centar „Milica”
Vrnjačka Banja
2.803,78
Cilj projekta je bilo obučavanje žena obolelih od
karcinoma za izradu suvenira tradicionalnim
metodama kako bi se omogućilo njihovo
ekonomsko i psiho-socijalno osnaživanje.
Etno udruženje „
Zavičaj”
Zlakusa
2.537,44
Projekat je podrazumevao uređenje i opremanje
letnje pozornice i gledališta u selu.
Udruženje građana
„Evo ruka”
Beograd
2.509,86
Organizovane su kreativne radionice sa ciljem da
se razviju prisniji odnosi između dece sa
intelektualnim teškoćama i članova njihove
uže porodice.
Neformalna grupa
„Mladi takovskog
kraja”
Gornji Milanovac
1.743,50
Cilj projekta je bilo uređenje priobalja reke
Dičina i izletišta Savinac.
KUD „Ištvan Mora”
Kevi
1.191,92
Društvo je organizovalo dvojezične predstave
(mađarski/srpski), koje su pomogle učesnicima da
savladaju srpski jezik i koje su obogatile kulturni
život Kevija i okolnih sela.
3.131,62
3.123,75
2.232,40
Organizacija je ovim projektom ukazala na problem
nedostatka sportskih terena u Sivcu, a zatim je,
nakon uređivanja terena, na njima organizovala
sportski turnir.
Obnovljena je gružanska česma i uređen javni
prostor oko nje.
Neformalna grupa
„Omladinski kulturni
centar – OKCE”
Knjaževac
Nezavisna kulturna
asocijacija
„Zeleno oko”
Krupanj
URDOUR – Udruženje
roditelja dece ometene
u razvoju opštine
Vrnjačka Banja
Vrnjačka Banja
Neformalna grupa
„AVNOJ crew”
Zaječar
2.833,22
Cilj projekta je bio da se doprinose negovanju
zdravijih stilova života kod dece i mladih ljudi
postavljanjem vežbaonice na otvorenom sa
različitim spravama za vežbanje.
Udruženje građana
„Jerinin grad”
Trstenik
3.113,73
Cilj projekta je bilo uključivanje lokalne zajednice
u obnovu lokaliteta Jerinin grad, kao i u njegovu
turističku promociju.
Centar za samostalni
život osoba sa
invaliditetom
„Kragujevac”
Kragujevac
1.691,15
Održane su kreativne radionice (oslikavanje svile,
dekupaž i pravljenje nakita) za osobe sa
invaliditetom s ciljem da se one radno angažuju.
1.789,50
3.098,52
Mladi ljudi okupljeni oko ove neformalne grupe
organizovali su likovne konkurse, javna čitanja,
rok koncerte i koncerte klasične muzike, a postavili
su i info-tablu Kulturni kompas.
Organizacija je sprovela niz street art akcija kako
bi oživela gradsko jezgro Krupnja i motivisala
mlade da se usmere na kreativne aktivnosti.
Udruženje je uredilo dvorište objekta u kom se
pruža socijalna usluga „Predah” kako bi se deci
koja su korisnici ove usluge omogućile i aktivnosti
na otvorenom.
45
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
AKTIVNE ZAJEDNICE
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Opis
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Opis
Kulturno-umetničko
društvo
„Petefi Šandor”
Budisava
1.560,33
Ideja projekta bilo je očuvanje starih zanata
obučavanjem dece da izrađuju rukotvorine.
Neformalna grupa
„Čuvari prirode”
Gračac
3.007,71
Cilj projekta je bilo uređenje zapuštenog
fudbalskog terena u selu i pravljenje dečijeg
igrališta, kako bi i najmlađi stanovnici sela
imali svoje mesto za okupljanje.
Udruženje sportskih
ribolovaca „Tisa 130”
Sanad
2.189,02
Cilj projekta je bilo uređivanje 1 km priobalja reke
Tise i pravljenje mesta za odmor i boravak pored
reke (klupe, stolovi) kako bi se dugoročno povećao
broj ljudi koji koriste reku i počinju da brinu o njoj.
Nevladina
organizacija
„Dunav BNS”
Bačko Novo Selo
2.978,90
U Selu su renovirani sportski tereni, koje bi svi
mogli da koriste, u velikoj volonterskoj akciji i uz
prateći program – turnir u malom fudbalu,
dočekivanje brodova koji tu pristaju i sl.
Omladinski klub
„Boljevac”
Boljevac
3.020,84
Uređeno je izletište u Boljevcu (stolovi, klupe,
kante za otpatke) organizovanjem velike
volonterske akcije, uz saradnju lokalnih institucija,
i organizovan je prvomajski uranak.
„MULTIVOKS”
Niš
2.814,20
Cilj projekta je bio da se mladi izvođači iz Niša
poduče veštinama savremenog cirkusa kako bi
obilazili decu koja borave u Sigurnoj kući, decu
koja su na bolničkom lečenju i kako bi animirali
decu koja koriste usluge Svratišta.
Neformalna grupa
„MZ Gornji grad”
Kula
2.997,95
Glavni ciljevi projekta bili su izgradnja bezbedne
zone dečijeg igrališta, popravka košarkaškog
terena, kao i ozelenjavanje sportskog kompleksa.
Udruženje žena
„Kolevka Bačke”
Bač
2.001,70
Projekat je bio usmeren na podizanje nivoa svesti
o upravljanju otpadom i zaštiti životne sredine
među omladinom sa ciljem izrade nacrta Akcionog
plana za „čistiju opštinu”.
Neformalna grupa
„Omladinska
inicijativa”
Babušnica
Udruženje građana
„Videa”
Beograd
3.064,62
Da bi se ekonomski osnažile osobe sa teškoćama
u mentalnom funkcionisanju organizovane su
kreativne radionice za njihovo osamostaljivanje
u radu.
Neformalna grupa
„Kravljanska
inicijativa”
Kravlje
3.061,91
Cilj projekta bilo je uređenje prostora termalnih
izvora Topila raščišćavanjem, sadnjom drveća,
izradom mobilijara i info-tabli. Pored toga, grupa
je organizovala i edukaciju u oblasti zaštite životne
sredine za lokalno stanovništvo.
AFA – Asocijacija
fotografskih autora
Beograd
3.064,62
Profesionalni fotografi držali su obuku u oblasti
fotografisanja za mlade Rome, koja je uključivala
i fotografisanje prizora iz njihovog života, a
fotografije su izlagane na javnim portalima,
sajtu udruženja i na prodajnoj izložbi.
„Jagodinski
animirani film”
Jagodina
3.055,87
Cilj projekta bio je da se ukaže na važnost
reciklaže posredstvom kreativnog stvaralaštva,
odnosno konkursa, lutkarskih radionica, eko-mode,
izrade mobilijara.
3.018,79
Projekat je imao za cilj uređenje gradskog parka,
postavljanje klupa, lampiona, sprava za vežbanje
itd. u Babušnici.
UKUPAN IZNOS:
85.962,85
46
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
SOCIJALNA TRANZICIJA
Organizacija
Mesto
Udruženje za pomoć
mentalno nedovoljno
razvijenim osobama
„Novi Pazar”
Novi Pazar
1.500,00*
Sredstva su iskorišćena za završetak radova na
zgradi Regionalnog centra za dnevni boravak i za
radno angažovanje osoba sa intelektualnim teškoćama.
Asocijacija za
promovisanje
inkluzije Srbije
– API Srbije
Beograd
7.475,00*
Cilj projekta bila je socijalna inkluzija osoba sa
intelektualnim teškoćama formiranjem
individualnih planova podrške, usluge mobilnog
tima koji, osim razvoju životnih veština, doprinosi
većem socijalnom uključivanju korisnika.
Udruženje Roma
„Novi Bečej”
Novi Bečej
Udruženje
„Crvena linija”
Novi Sad
Udruženje za
pomoć osobama
ometenim u razvoju
„Naša kuća”
Beograd
„Labris” –
organizacija
za lezbejska
ljudska prava
Beograd
Centar za zaštitu
i pomoć tražiocima
azila
Beograd
1. Druga rata donacije odobrene u 2011. godini.
2. Druga rata donacije odobrene u 2011. godini.
Iznos (EUR)
15.000,00
14.810,00
15.000,00
14.997,00
14.955,00
Opis
Sredstva su iskorišćena za nastavak rada SOS
telefona na jezicima manjina, pružanje pravne
pomoći i zastupanje žena žrtava nasilja na sudu,
kao i za organizaciju kursa šivenja u cilju
ekonomskog osnaživanja žena žrtava
porodičnog nasilja.
Cilj projekta je bilo unapređenje društvenog statusa
osoba zaraženih HIV-om i poboljšanje kvaliteta
njihovog života, jačanje solidarnosti i ličnih
kapaciteta ovih osoba i članova njihovih porodica
sa teritorije Vojvodine, pružanjem sveobuhvatne
podrške putem info-savetovališta, te podsticanjem
veće vidljivosti i socijalne uključenosti osoba
zaraženih HIV-om.
Uspostavljena je usluga „Kuhinja na točkovima” –
distribucija hrane za građane koji su stari, bolesni
i teško pokretni, uz nabavku vozila za raznošenje
hrane i lekova i zapošljavanje korisnika Dnevnog
centra u okviru servisa.
Sredstva su usmerena na poboljšanje kvaliteta
života lezbejki obezbeđivanjem adekvatne podrške
i asistencije lezbejkama i drugim
neheteroseksualnim ženama za prihvatanje
sopstvenog identiteta posredstvom
peer-savetovališta.
Sredstva su iskorišćena za pravno i psihološko
osnaživanje azilanata i lica koja su dobila azil za
aktivniju socijalnu ulogu u lokalnoj zajednici u
kojoj borave.
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Opis
Udruženje građana
„Zajedno zajedno”
Beograd
13.890,00
Pokrenute su grupe samopomoći za Romkinje,
čija je svrha osnaživanje Romkinja koje trpe
psihofizičko i rodno zasnovano nasilje ili im preti
rizik od njega, prevencija nasilja i stvaranje
mogućnosti za kvalitetniji život.
„Siguran puls mladih”
Beograd
14.960,00
Sredstva su iskorišćena za psiho-socijalnu podršku
roditeljima i edukaciju roditelja kako bi ušli u proces
prihvatanja LGBT identiteta svoje dece.
Društvo za cerebralnu
i dečiju paralizu
„Ivanjica”
Ivanjica
13.985,00
Nabavljeno je vozilo za prevoz korisnika dnevnog
centra „Sunce” da bi se omogućilo kvalitetnije
pružanje usluga i da bi usluge bile lakše dostupne.
Udruženje za lokalni
razvoj „Kamenica”
Kamenica
14.404,00
Sredstva su bila usmerena na formiranje usluge
mobilne i individualne psiho-socijalne podrške,
razvijanje modela grupe za majstorsku podršku
samostalnom stanovanju korisnika i nabavku vozila
za potrebe te usluge, da bi se poboljšali uslovi života
populacije starih i iznemoglih osoba u ruralnom području.
Udruženje građana
„Grupa IDE”
Beograd
14.999,00
Cilj projekta je bilo pružanje pomoći deci koja su
pretrpela traumu ili nasilje da bi se psihički osnažila
i aktivirala u pozitivnom pravcu, kao i da bi im se
efekat traume koju su preživeli ublažio u kreativnom
i zanimljivom procesu izražavanja.
Centar za ratnu
traumu
Novi Sad
14.992,00
Sredstva su iskorišćena za psihološko-savetodavni
rad sa ratnim veteranima, izbeglim licima i
članovima njihovih porodica, i za unapređivanje
usluge izradom elektronskog informativnodijagnostičkog alata o posttraumatskom stresnom
poremećaju, kao i za informisanje javnosti.
Udruženje
„Optimist”
Bosilegrad
14.567,00
Sredstva su iskorišćena za nabavku plastenika i
pokretanje poljoprivredne proizvodnje kako bi se
ekonomski osnažilo 10 socijalno ugroženih porodica.
„U krugu porodice”
/Udruženje stručnjaka
za podršku deci i
porodici „FICE SRBIJA”
Beograd
20.000,00
Sredstva su iskorišćena za podizanje kapaciteta
Udruženja za pružanje usluge porodičnih
konferencija i širenje mreže podrške jačanjem
kapaciteta i obukom lokalnih organizacija civilnog
društva koje su fokusirane na primenu ovog
modela u Srbiji.
47
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
SOCIJALNA TRANZICIJA
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Fondacija
„Mesečina”
Subotica
13.554,00
Projekat je bio usmeren na obezbeđivanje kvalitetne,
fokusirane podrške za razvoj novih mogućnosti za
decu koja dolaze iz porodica sa višestrukim
problemima sa ciljem da se unapredi kvalitet njihovog
života uspostavljanjem Dečijeg centra.
Centar za palijativno
zbrinjavanje i
palijativnu medicinu
„BELhospice”
Beograd
9.040,00
Pored već postojeće medicinske nege, pokrenuta je
psiho-socijalna i volonterska podrška u palijativnom
zbrinjavanju pacijenata u terminalnoj fazi bolesti.
Projekat je omogućio pružanje podrške i porodicama
obolelih, posebno samohranim roditeljima i
starim licima.
„Prostor”
Udruženje
„Umetnost življenja”
Beograd
Beograd
*
12.440,00
8.780,00
Opis
Sredstva su iskorišćena za program art-terapije
u Klinici za psihijatriju i uvođenje art-terapije u
redovan program radne terapije u psihijatrijskim
ustanovama.
Organizacija
Mesto
„SOS ženski centar”
Novi Sad
11.051,00
Osnovano je besplatno psihološko savetovalište za
žene žrtve nasilja koje nemaju mogućnosti da u
okviru redovne zdravstvene zaštite ili privatne
prakse dobiju psihološko savetovanje ili veštine i
znanja za unapređenje mentalnog zdravlja.
Omladinski
komunikacioni
centar
„Kg Youth Sector”
Kragujevac
6.761,50
Proširene su aktivnosti omladinskog centra i
povećan je kapacitet organizacije edukacijom
20 volontera i članova tima za podršku mladim
ljudima koji pripadaju ranjivim društvenim grupama.
„Sandžački ćilim”
Sjenica
2.971,60*
Sredstva su iskorišćena za ekonomsko osnaživanje
žena pokretanjem radionice za tkanje i obradu
vune i osnivanje zadruge.
Nevladina
organizacija
„Veza”
Beograd
13.828,00
Da bi se pružila podrška intravenskim korisnicima
droge i da bi se oni osnažili za to da budu odgovorni
roditelji, realizovane su radionice roditeljskih
veština, organizovane su grupe samopomoći,
individualno savetovanje i terenske posete.
Sredstva su iskorišćena za uvođenje inovativne
usluge rehabilitacije u ženski zatvor u Požarevcu,
koja podrazumeva antistres-terapiju uz pomoć
tehnika disanja i vežbi joge, kojom je poboljšano
fizičko i mentalno stanje zatvorenica.
UKUPAN IZNOS:
Centar za podršku
ženama
Kikinda
14.960,00
Data je podrška mreži od 5 organizacija „SOS
Vojvodina” za uspostavljanje jedinstvenog SOS
telefona u Vojvodini za žene koje su pretrpele nasilje.
Koordiniranim delovanjem i saradnjom uspostavljena
je jedinstvena i za korisnice potpuno besplatna
usluga SOS telefona i podignut je kapacitet mreže.
Forum žena
„Mali Iđoš”
Mali Iđoš
14.000,00
Sredstva su iskorišćena za to da se omoguće kućna
nega i ispomoć u redovnim kućnim poslovima
(„seoski domaćin”) starim licima i osobama sa
invaliditetom.
Viktimološko
društvo Srbije
– VDS
Beograd
14.290,00
Sredstva su iskorišćena za pripremu osuđenica za
izlazak iz zatvora, kao stalni deo tretmana koji sprovodi
Služba za tretman u KPZ za žene u Požarevcu, te za
prevazilaženje trenutnog nedostatka sistemskog
rešenja u vezi sa pripremom osuđenica za izlazak iz
zatvora i njihovom socijalnom reintegracijom i inkluzijom.
1. Druga rata donacije odobrene u 2011. godini.
2. Druga rata donacije odobrene u 2011. godini.
Iznos (EUR)
327.210,10
Opis
48
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
CENTRIFUGA
Organizacija
Mesto
Neformalna grupa
„Trag na drumu”
Požega
3.290,28
Projekat je bio usmeren na popularizaciju književnosti
(poezije) i muzike i aktivno uključivanje mladih u
lokalnoj zajednici u procese stvaralaštva i prezentacije
savremene umetnosti izvođenjem interaktivnih
radionica kreativnog pisanja, prezentacijama
savremene poezije na mladima blizak urban način
u korelaciji sa rok i hip-hop muzikom,
organizovanjem javnog časa čitanja poezije.
Udruženje
„Svetionik”
Jagodina
2.588,73
Cilj projekta je bilo oživljavanje javnog prostora –
šetalista u Jagodini brojnim kulturnim i umetničkim
aktivnostima, koje su realizovali mladi i koje su
pretvorile šetalište u „Bulevar umetnosti”
(kao spoj tradicionalnih umetničkih vrednosti i
moderne urbane kulture). Organizovane su večeri
uličnih svirača, uličnih slikara, ulične fotografije,
veče DJ-a i oslikavanja murala.
Ekološko društvo
„Obruč”
Požarevac
Interetnička
omladinska
alijansa
Novi Pazar
Neformalna grupa
arhitekata
Kragujevac
Iznos (EUR)
1.717,19
1.725,82
3.322,20
Opis
Organizovan je festival koji je objedinio ekologiju,
kulturu i sport na specifičan način. Aktivnosti na
festivalu bile su foto i likovni konkurs na temu
reciklaže i izložba, takmičenje u ekstremnim
sportovima i prikupljanje reciklažne ambalaže sa
nagradom za najuspešnijeg sakupljača.
Organizovani su „Dani kulture” u Staroj tvrđavi u
Novom Pazaru. Cilj ovog višemesečnog projekta
bio je da se oživi novopazarska kulturna scena,
da se osnaže mladi da realizuju kulturne ideje i da
postanu nosioci kulturnog života u ovoj zajednici.
Još jedan cilj je bio da se mladi podstaknu da na
kreativan način koriste prostor u Staroj tvrđavi, koji
je renoviran nakon konkursa koji je sprovela Banca
Intesa. Planirane aktivnosti bile su: radionica
fotografije, predstava, svirka, izložba, aktivnost za
najmlađe, čišćenje i uređenje prostora oko Stare
tvrđave, projekcija filma, kao i štampanje
prigodne publikacije.
Cilj projekta bila je izrada urbanog mobilijara u
atrijumu gimnazije, uz aktivno učešće mladih.
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Organizacija
za alternativnu
kulturu
„Transform”
Vršac
2.985,67
Cilj projekta je bilo stvaranje platforme koja će
povezati mlade zainteresovane za stvaralaštvo,
lokalne umetnike, ustanove kulture i šire
građanstvo organizovanjem radionica u okviru
kojih će mladi naučiti da se izražavaju koristeći
različite kulturne sadržaje (kreativno pisanje,
izrada stensila i dekorativna umetnost, izrada
igračaka od papira...). Projekat je podrazumevao
i organizaciju završne izložbe, multimedijalnih
događaja, tribina i uličnih performansa, kojima
bi se promovisale aktivnosti na projektu.
Neformalna grupa
„C6H6 kids”
Pančevo
3.365,21
Iskusni mladi grafiteri organizovali su radionice
na temu grafita i street art-a za svoje vršnjake.
U gradu su naslikani grafiti sa ekološkim
porukama, tj. porukama protiv zagađenja.
Projekat je podrazumevao i organizaciju
završne manifestacije.
„Mikro art”
Beograd
5.277,53
Cilj projekta bila je edukacija mladih u vezi sa
mapiranjem i zauzimanjem napuštenih i
nekorišćenih javnih prostora za umetničke
intervencije.
UKUPAN IZNOS:
24.272,63
Opis
49
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
MI SMO NA MREŽI !
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Opis
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Opis
Udruženje građana
„Lužnica - moja kuća”
Babušnica
1.865,02
Glavni cilj projekta bilo je uključivanje mladih u aktivan
društveni život preko rada Saveta mladih Babušnice i
onlajn- i oflajn-akcija koje je Savet organizovao.
Glavne aktivnosti su bile takmičenje na YouTube-u, s
trana na Facebook-u, Facebook savetovalište, veb sajt
i terenski rad.
Udruženje građana
„Vido”
Kragujevac
2.110,51
Cilj projekta je bilo kreiranje aplikacije za mobilni telefon
koja bi na jednom mestu integrisala sve već postojeće
servise, portale i socijalne mreže radi lakšeg obavljanja
svakodnevnih aktivnosti, pre svega studentima, koji bi
ujedno mogli da budu aktivni kreatori i editori aplikacije.
Udruženje
„Aktivan život”
Beograd
2.116,41
Glavni cilj projekta je bio da se ukine oporezivanje od
65% na rekreaciju zaposlenih, čime bi se poslodavci
stimulisali da obezbede rekreaciju svojim zaposlenima,
a zaposleni da tu rekreaciju koriste.
Ovaj projekat zastupanja pratio je niz onlajn- i
oflajn-akcija (blogovi, akcije na Facebok-u, Twitter-u,
flashmob akcije itd.), kao i veliki završni događaj u
centru Beograda.
Omladinski centar
„Vega”
Beograd
2.132,65
Svojim projektom Omladinski centar „Vega” planirao je
da napravi medijsku aktivističku platformu formiranjem
omladinskog internet radija, održavanjem radionica sa
pratećom AV arhivom, radionica i implementacijom
gerila-marketing akcija, organizovanjem forum teatra,
projekcija, diskusija, onlajn-izložbi, kampanja
audio/video zastupništva i uspostavljanjem novog
portala za medijski aktivizam mladih, koji uključuje
striming radio umetničke i angažovane autorske
blogove, kao i video-blog.
Neformalna grupa
„Centar mladih
organizovanih
kreativaca – CMOK”
Čajetina
2.112,04
Cilj projekta bilo je podizanje nivoa svesti o ekološkim
problemima u opštini Čajetina i organizovanje nekoliko
volonterskih akcija čišćenja. Glavne aktivnosti na
projektu bile su onlajn-kampanja, uspostavljanje saradnje
sa lokalnom samoupravom/JKP, fleš-igrica,
prezentacije po školama i akcije čišćenja.
Neformalna grupa
„Mladi za Užice”
Užice
2.132,75
Projektom je ova neformalna grupa želela da zastupa
da mladi dobiju prostorije i termine u Gradskom
kulturnom centru. Glavne aktivnosti su bile kampanja
na Facebook-u, sastanci sa predstavnicima lokalne
samouprave, ulične akcije i organizovanje mini
muzičkog festivala na otvorenom.
„LimArt”
Prijepolje
Cilj projekta je bio da se nizom onlajn- i oflajn-akcija
mobilišu mladi da zajedničkom akcijom reše problem
neosvetljenosti centra Prijepolja. Postizanje cilja
podrazumevalo je organizovanje onlajn-kampanje,
medijske kampanje, niza uličnih akcija i rad sa
predstavnicima lokalne samouprave.
Udruženje građana
„Bigz kulturni centar”
Beograd
2.116,41
Projektom je planirano okupljanje velikog broja mladih
umetnika koji se bave temom marginalizovanih grupa
u svojim radovima i promovisanje njihovih radova u seriji
oflajn- i onlajn-aktivnosti sa ciljem promovisanja
društveno angažovane umetnosti i, samim tim, uočenog
problema široj publici. Glavne aktivnosti na projektu su
bile: organizovanje onlajn-konkursa za umetnike,
organizacija nekoliko radionica i flashmob akcija sa
pripadnicima marginalizovanih grupa, onlajn-aktivizam,
izložba i twitup žurka.
Udruženje građana
„Tim za obrazovanje
i kulturu – TOK”
Beograd
2.132,75
Glavni cilj projekta je bilo pravljenje onlajn-muzeja
koji bi mapirao i prikazao različite artefakte koje
poseduju stanovnici Ripnja, a koji su značajni za
očuvanje njegovog kulturnog nasleđa.
Neformalna grupa za
podršku mladim gej
muškarcima „Izađi”
Novi Sad
2.132,75
Projekat je bio namenjen mladim LGB osobama koje
su prošle ili planiraju da prođu kroz proces coming out-a.
Glavne aktivnosti na projektu su bile: 1. distribucija
materijala (narukvice, nalepnice, bedževi, prišivci);
2. promo-spotovi; 3. radionice na temu coming out-a;
4. edukacija o audio i video editovanju; 5. radio-emisije;
6. onlajn-podrška mladim LGB osobama;
7. Onlajn-podrška roditeljima mladih LGB osoba;
8. benefit žurke; 9. promotivni OFF-spotovi.
Udruženje
„Omladinski centar
CK13”
Komitet znanja Srbije
Neformalna grupa
„Planeta inovativaca”
Novi Sad
Beograd
Smederevo
2.132,75
2.128,75
2.105,52
1.996,61
Cilj projekta bilo je stvaranje redakcije video aktivista
osnaživanjem mladih putem neformalnog obrazovanja,
novih medija i interneta, te konkretnim akcijama u
njihovoj lokalnoj zajednici. Glavne aktivnosti na projektu
bile su: edukacija video aktivista, istraživački rad, snimanje
filmova i postprodukcija, aktualizovanje problema
posredstvom onlajn- i oflajn-kampanja, prikazivanje
filmova i akcija zastupanja da se prikazani problemi reše.
Cilj projekta „Imam problem” bio je da podstakne mlade
da se putem novih tehnologija i društvenih mreža povežu
i organizuju kako bi svojim predlozima, idejama i
angažovanjem rešili komunalne probleme koji postoje u
njihovom gradu. Glavne aktivnosti na projektu su bile:
izrada ushahidi platforme, onlajn-kampanja za promociju
platforme, definisanje i rešavanje dva komunalna
problema od strane projektnog tima, promocija akcija
kako bi se okupili volonteri, promocija rezultata tih akcija,
dalja kampanja za promociju platforme i promocija
uspešnih priča.
Cilj projekta je bio da se aktiviraju mladi da korišćenjem
onlajn- i oflajn-alata zastupaju za otvaranje omladinskog
kluba u Smederevu. Glavne aktivnosti na projektu su bile
pravljenje veb sajta, onlajn-kampanja za osnivanje
omladinskog kluba, ulične akcije i sastanci sa
predstavnicima lokalne samouprave.
UKUPAN IZNOS:
27.214,92
50
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Javno zastupanje za podršku socijalnoj inkluziji
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Udruženje građana
„Zlatiborski krug”
Čajetina
4.974,88
Timočki klub
Knjaževac
Udruženje građana
„Roditelj”
Beograd – Zemun
Građanska čitaonica
„Pirgos”/Udruženje
„Pirgos”
Udruženje za pomoć
MNRO opštine Trstenik
Pirot
Trstenik
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Organizacija je javnim akcijama, medijskom promocijom
i lobiranjem kod donosilaca odluka zastupala da se
prošire socijalne usluge za decu sa invaliditetom
uvođenjem usluge pomoći u kući, kojom bi se
obuhvatilo 18 novih korisnika iz ruralnih oblasti.
Udruženje građana
„LUŽNIČKE
RUKOTVORINE
– Ž.E.C.
(Ženski etno-centar)”
Babušnica
5.007,14
Organizacija je akcijom zastupanja uticala na to da
odbornici Skupštine opštine Babušnica donesu odluku
o izdvajanju 1.000.000,00 RSD do januara 2013. iz
budžeta lokalne samouprave za proširenje usluge
pomoći u kući za decu sa invaliditetom koja žive
u seoskim sredinama.
4.999,33
Udruženje je svojim aktivnostima doprinelo da bude
usvojena odluka o finansiranju usluge pomoći u kući
za decu sa teškoćama u razvoju za 2013. godinu u
opštini Knjaževac. Formirana je široka mreža podrške,
koja je aktivno učestvovala u svim aktivnostima,
organizovane su kreativne radionice za decu sa
smetnjama u razvoju, a nakon toga i izložba njihovih
radova, koja je organizovana na dan održavanja
Skupštine opštine Knjaževac, kad se i odlučivalo o
budžetu za 2013. godinu.
Udruženje
„Forum civilne akcije
– FORCA”
Požega
5.590,05
„FORCA” je inicijativom zastupanja uticala na lokalnu
samoupravu da iz budžeta Opštine Požega izdvoji
sredstva za održivost usluge dnevnog boravka za decu
sa invaliditetom. Tokom realizacije projekta formirana je
Građanska alijansa za socijalnu inkluziju, koja uključuje
nekoliko organizacija sa područja opštine i kojoj je
Opština ustupila prostor za funkcionisanje, kao i deo
sredstava za opremanje prostorija.
4.965,40
Ovim projektom se uticalo na povećanje budžetskih
izdvajanja za socijalne usluge namenjene deci sa
teškoćama u razvoju i njihovim porodicama otvaranjem
nove ili iskorišćavanjem postojeće budžetske linije za
finansiranje neophodnih socijalnih usluga na teritoriji
GO Zemun. Na donosioce odluka uticalo se na okruglim
stolovima, javnim manifestacijama, lobiranjem i
medijskom kampanjom.
Centar za
neformalno
obrazovanje
„Drugi korak”
Stara Pazova
5.046,71
Organizacija je akcijom javnog zastupanja uticala na
opštinsku vlast da proširi uslugu pomoći u kući zа decu
sа invaliditetom i njihove porodice i omogući stručnu
pomoć i negu za još dvanaestoro dece kojima je
pomoć neophodna.
Udruženje građana
„Aurora”
Bor
5.003,28
„Aurora” je zagovarala izdvajanje sredstava iz budžeta
Opštine Bor za finansiranje dnevnog boravka u Boru do
kraja 2013. godine. Izgrađena je mreža podrške sa
udruženjima građana iz opštine Bor, organizovani su
ulična akcija i okrugli sto o ovoj temi, a lokalni mediji
obezbedili su medijsku podršku za sve aktivnosti.
Uz sve ove aktivnosti, obezbeđena je i podrška nadležnih
organa lokalne samouprave, te je jednoglasno usvojena
odluka o finansiranju ove usluge.
5.023,02
4.902,12
Opis
Udruženje je sprovelo akciju zastupanja za održivost
usluge pomoći u kući za decu sa invaliditetom,
povećanjem budžetske stavke za finansiranje usluge.
Stvorena je značajna baza podrške u zajednici za ovu
temu, obezbeđena je prisutnost teme u lokalnim
medijima, a održani su i jedna tribina, kao i koncert
podrške. Putem slanja motivacionih pisama svim
odbornicima Skupštine opštine Pirot i na redovnim
sastancima sa predstavnicima lokalne vlasti
obezbeđena je podrška za realizovanje cilja projekta.
Udruženje je zastupalo da Skupština opštine donese
formalnu odluku o uspostavljanju usluge dnevnog
boravka za decu sa invaliditetom i opredeli budžetska
sredstva za narednu (2013) godinu za
finansiranje usluge.
UKUPAN IZNOS:
50.422,04
Opis
51
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
ZELENA LISTA SRBIJE
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Opis
Društvo mladih
istraživača „Bor”
Bor
3.793,26
Tokom kampanje „Oplaneti se! Recikliraj” grupa je
organizovala prikupljanje otpada u svojoj zajednici,
organizovani su takmičenje između škola u
prikupljanju otpada i kreativne radionice za škole
na temu reciklaže, napravljena je lampa od otpada
postavljena na osnovnu školu „Dušan Radović” i
penjalica postavljena u vrtiću „Bambi”. Ukupno su
prikupljene 4 tone starog papira, PET ambalaže i
elektronskog i električnog otpada.
„Porečje”
Vučje
3.784,75
Grupa je tokom kampanje „Oplaneti se! Recikliraj”
prikupila 2 tone plastičnih flaša i 2 tone papira, koji
su otpremljeni u postrojenje za reciklažu. Potpisan
je Memorandum o saradnji u zaštiti životne sredine
na teritoriji grada Leskovca između lokalne
samouprave, javnih preduzeća, poslovnog sektora,
medija i organizacija civilnog društva. U dvorištu
Osnovne škole „Bora Stanković” u Vučju napravljeni
su žardinjere i stabla od iskorišćenih plastičnih
flaša, a tokom kampanje uključeno je preko 20
porodica u organizovano prikupljanje reciklažnog
otpada.
Eko-klub
„Zeleni putokazi”
Ekološki pokret
„Bela breza”
Društvo za zaštitu
životne sredine
„Stara planina”
Raška
Kruševac
Pirot
3.743,38
3.784,75
3.784,75
U okviru kampanje „Oplaneti se! Recikliraj” grupa je
organizovala prikupljanje otpada u dve osnovne
škole u Raškoj i tom prilikom je prikupljeno oko 12
tona starog papira, a u nastavku aktivnosti
organizovano je čišćenje okoline od PET ambalaže
i tom prilikom prikupljene su još tri tone otpada.
U mestu Trnava pored Raške u dvorištu Osnovne
škole „Raška”, uz učešće velikog broja učenika te
škole, napravljene su žardinjere od iskorišćenih
limenki.
Tokom kampanje „Oplaneti se! Recikliraj” grupa je
organizovala prikupljanje otpada u svojoj zajednici,
organizovane su kreativne radionice u osnovnim
školama i vrtićima na temu reciklaže, a prikupljeno
je oko 2 tone plastičnih flaša. Izrađen je letnjikovac
od plastičnog otpada i drveta, koji je postavljen u
dvorištu OŠ „Knez Lazar” u selu Veliki Kupci
pored Kruševca.
Grupa je tokom kampanje „Oplaneti se!
Recikliraj” prikupila 5 tona plastičnih flaša,
starog papira i elektronskog i električnog otpada,
koji je otpremljen u postrojenja za reciklažu.
U predškolskoj ustanovi „Crvenkapa” iz Pirota
napravljena je igraonica od reciklirane gume i
otpadnog drveta, a organizovane su i radionice
na temu reciklaže u osnovnim školama.
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Opis
Odred izviđača
„Zavičaj 1093”
Vranje
3.784,75
Tokom kampanje „Oplaneti se! Recikliraj” grupa
je organizovala prikupljanje otpada u svojoj
zajednici, a prikupljeno je preko 8 tona plastičnih
flaša, otpadnog metala i gume, elektronskog i
električnog otpada i starog papira. Realizovan je
i ekološki festival u Vranju, a u dvorištu OŠ
„Jovan Jovanović Zmaj” u Vranju napravljena je
višenamenska tribina od recikliranih materijala.
„GM Optimist”
Gornji Milanovac
3.784,75
U okviru kampanje „Oplaneti se! Recikliraj” grupa
je organizovala takmičenje u prikupljanju otpada
između osnovnih škola u Gornjem Milanovcu,
organizovane su radionice na temu reciklaže, a
tokom svih akcija prikupljene su oko 4 tone starog
papira, plastike, baterija, elektronskog i električnog
otpada. U dvorištu vrtića „Sunce” postavljena je
školica od reciklirane gume, penjalica od otpadnog
drveta i jahalica od plastike.
Centar za održivu
budućnost
„Zelena zona”
Knjaževac
3.731,46
Grupa je tokom kampanje „Oplaneti se! Recikliraj”
prikupila preko 2 tone plastičnih flaša, starog
papira i elektronskog i električnog otpada, koji je
otpremljen u postrojenja za reciklažu. Organizovane
su radionice na temu reciklaže, a u krugu
knjaževačke gimnazije napravljeno je dvorište od
recikliranog materijala – drvenih paleta,
starih stolica, otpadnog metala i plastike.
Odred izviđača
„Josip Pančić”
Niš
3.678,69
Tokom kampanje „Oplaneti se! Recikliraj” grupa je
organizovala prikupljanje otpada u svojoj zajednici,
a prikupljeno je više od 2 tone elektronskog i
električnog otpada i oko pola tone starog papira.
Realizovani su i festival reciklaže i kreativne
radionice za decu i njihove roditelje na temu
reciklaže i ponovne upotrebe otpada. U dvorištu
Osnovne škole „Sveti Sava” izrađena je instalacija
od otpadnih materijala, pre svega metala.
Inženjeri zaštite
životne sredine
Novi Sad
3.780,51
U okviru kampanje „Oplaneti se! Recikliraj” grupa
je organizovala različite aktivnosti za prikupljanje
otpada. Za Prvi maj na Fruškoj gori je organizovano
sakupljanje otpada od plastike, papira i stakla sa
posetiocima Nacionalnog parka Fruška gora,
deljene su biorazgradive torbe, a oko jedne tone
tako prikupljenog otpada je otpremljeno u
postrojenja za reciklažu. Tokom manifestacije
„Novosadska jesen” udruženje je delilo građanima
Novog Sada sadnice cveća i drveća u zamenu za
stari papir, i na taj način je prikupljeno 1200
kilograma papira, a Škola za dizajn „Bogdan
Šuput” je tokom realizacije kampanje dobila
kapiju od starih bicikli.
52
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
ZELENA LISTA SRBIJE
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Opis
Ekološki pokret
Moravski orašak”
Trstenik
3.773,76
Grupa je tokom kampanje „Oplaneti se! Recikliraj”
prikupila oko 15 tona plastičnih flaša, starog papira
i elektronskog i električnog otpada, koji je
otpremljen u postrojenja za reciklažu. U kampanji
su učestvovale škole iz Trstenika i okoline, građani
i lokalne institucije. U dvorištu Osnovne škole
„Miodrag Čajetinac Čajka” napravljena je šahovska
tabla sa figurama od recikliranog materijala i
polje za igricu „čoveče, ne ljuti se”.
Zeleni krug
Bački Petrovac
3.773,76
Tokom kampanje „Oplaneti se! Recikliraj”, grupa
je organizovala akciju prikupljanja otpada u svojoj
zajednici, kojoj se odazvalo preko 300 građana,
najviše učenika osnovne škole, a tom prilikom
prikupljeno je oko 9 tona elektronskog i električnog
otpada, PET ambalaže i starog papira. Grupa je
organizovala takmičenja u vezi sa reciklažom,
promovisala je kompostiranje, a Gimnazija
„Jan Čajak” je dobila 50 kanti za otpatke od
otpadnog drveta, koje su postavljenje u
dvorištu škole.
UKUPAN IZNOS:
45.198,57
53
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Zelena lista Srbije (realizacija projekata 2013. godine)
Organizacija
Mesto
Društvo mladih
istraživača „Bor”
Bor
755,79
Grupa planira da organizuje tri radionice sa 50
učesnika iz osnovnih i srednjih škola i studentskog
doma, a najbolji radovi biće prikazani na izložbi u
februaru 2013. godine.
„Porečje”
Vučje
755,79
Grupa planirala da organizuje 5 radionica sa po 25
đaka u 5 osnovnih škola na teritoriji grada Leskovca
i zajedničku izložbu predmeta izrađenih od otpada
na centralnoj manifestaciji, koja je predviđena za 8.
februar 2013. u OŠ „Branko Radičević” u Brestovcu.
Eko klub
„Zeleni putokazi”
Ekološki pokret
„Bela breza”
Raška
Kruševac
Iznos (EUR)
755,79
755,79
Opis
Grupa planiral da organizuje takmičenja učenika
osnovnih škola u izradi predmeta od otpada u dve
kategorije (pojedinačni i grupni rad), a najbolji
radovi će dobiti nagrade na manifestaciji
planiranoj za 5. februar 2013. godine.
Pokret planira da realizuje radionice na temu izrade
predmeta od otpada sa preko 500 učenika iz 6
osnovnih škola i gimnazije sa teritorije Kruševca,
i to od sirovina koje učenici sami budu prikupili.
Biće nagrađeni najbolji predmeti iz svih škola i
predstavljeni na izložbi u februaru 2013.
Društvo za zaštitu
životne sredine
„Stara planina”
Pirot
755,79
Društvo planira organizovanje kreativnih timova
za izradu predmeta od otpada u OŠ „Sveti Sava”
i vrtiću „Crvenkapa”, a najbolji radovi će dobiti
nagrade na manifestaciji planiranoj za februar
2013. godine.
Odred izviđača
„Zavičaj 1093”
Vranje
755,79
Odred izviđača „Zavičaj 1093” iz Vranja planira
trodnevnu radionicu na temu izrade upotrebnih
predmeta od reciklažnih materijala, koja će se
održati u Planinarskom domu na Besnoj kobili sa
dvadeset učenika OŠ „J. J. Zmaj” i Gimnazije
„Bora Stanković” iz Vranja od 4. do 6. januara 2013.
„GM Optimist”
Gornji Milanovac
4.534,72
UG „GM Optimist” iz Gornjeg Milanovca planira da
raspiše konkurs u sve četiri osnovne škole u
Gornjem Milanovcu, kao i da organizuje jednu
kreativnu radionicu. I konkurs i radionica bi za cilj
imali izradu upotrebnih predmeta od otpada, a
najbolji radovi biće nagrađeni i izloženi na
manifestaciji planiranoj za početak februara 2013.
„GM Optimist”, kao trenutno predsedavajuća
organizacija mreže „Zelena lista Srbije”, planira
da organizuje trodnevnu obuku za svih 12 članica
„Zelene liste Srbije” o pisanju predloga projekata
za nove pozive.
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Centar za održivu
budućnost
„Zelena zona”
Knjaževac
755,79
Centar planira da organizuje radionice na temu
reciklaže sa 20 učenika iz OŠ „Vuk Karadžić”,
kao i sa 30 štićenika iz Zavoda za vaspitanje dece
i mladih. Radove će prezentovati u februaru 2013.
godine na javnoj manifestaciji.
Odred izviđača
„Josip Pančić”
Niš
755,79
Odred planira da organizuje kreativne radionice
izrade predmeta od otpada u OŠ „Sveti Sava”,
uz aktivno učešće oko 50 učenika. Predmete
će predstaviti na Savindan, 27. Januara 2013.
„Inženjeri zaštite
životne sredine”
Novi Sad
755,79
„Inženjeri zaštite životne sredine” planiraju da
učestvuju u aktivnostima neophodnim za
realizaciju jednodnevnog događaja – festivala „
Oplaneti se! Recikliraj” u Novom Sadu, uz učešće
5 volontera i preko 100 učenika Škole za dizajn
„Bogdan Šuput” i Tehničke škole „Pavle Savić”.
Festival je planiran u drugoj polovini februara.
Ekološki pokret
„Moravski orašak”
Trstenik
755,79
Grupa planira da realizuje kreativne radionice na
temu izrade predmeta od otpada u OŠ „Miodrag
Čajetinac Čajka” i objavljivanje izbora najboljih
radova koji će predstavljati školu na festivalu u
Novom Sadu. Takođe, planirana je izložba najboljih
radova za 26. januar – Svetski dan obrazovanja o
zaštiti životne sredine.
„Zeleni krug”
Bački Petrovac
755,79
„Zeleni krug” planira kreativne radionice sa 75
učenika iz OŠ „Jan Čajak” i predškolske ustanove
„Včielka”, a radovi će biti izloženi na izložbi
planiranoj za 27. Januar 2013.
UKUPAN IZNOS:
12.848,41
Opis
54
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
USPEŠNI FANDREJZING
Organizacija
Mesto
Udruženje za pomoć
mentalno nedovoljno
razvijenim osobama
„Novi Pazar”
Novi Pazar
3.665,35
Udruženje za pomoć MNRO „Novi Pazar” je
prikupljalo sredstva za završetak radova na
Regionalnom centru za dnevni boravak i radno
osposobljavanje osoba sa teškoćama u razvoju.
Organizovanjem humanitarnih žurki, pozorišnih
predstava, uličnih manifestacija, večeri duhovne
muzike, prodajnih izložbi i drugih aktivnosti
prikupljeno je 1.225.056,00 RSD.
Ekološki pokret
„Moravski orašak”
Trstenik
3.665,35
„Moravski orašak” je uspešno prikupio sredstva za
izgradnju letnje ekološke učionice u Osnovnoj školi
„Rade Dodić” u Milutovcu. Prikupili su 410.184,00
RSD od individualnih donatora, najpre u školi od
samih zaposlenih i roditelja dece, zatim na
donatorskoj večeri, na sastancima sa kompanijama
itd.
SOS ženski centar
Novi Sad
Iznos (EUR)
3.551,61
Opis
Tokom fandrejzinga SOS ženski centar je organizovao
više aktivnosti, kao što su ulične akcije, humanitarni
koncert, nekoliko svirki bendova, kokteli u kafićima,
i prikupio 397.170,00 RSD. Organizacija je dobila
znatnu podršku preduzetnika, poznatih umetnika,
novinara, kao i sugrađana, koji su dali najveći doprinos.
Sva prikupljena sredstva su utrošena za poboljšanje
uslova i podizanje tehničkih kapaciteta prostorija u
kojima se pruža kako psihološka tako i pravna,
emocionalna i informativna podrška osobama
žrtvama nasilja.
„U krugu porodice”
/Udruženje
stručnjaka
za podršku deci
i porodici
„FICE SRBIJA”
Beograd
3.714,83
Članovi udruženja posvetili su se prikupljanju
sredstava u svojim lokalnim zajednicama i dobili
veliku podršku u Beogradu, Pančevu i Novom Sadu,
velikim delom od svojih komšija i prijatelja, kojima
su se priključili reprezentativci Vaterpolo saveza i
lokalni preduzetnici. Organizacija je prikupila
sredstva u iznosu od 566.094,00 RSD, koja su
utrošena za sprovođenje porodičnih konferencija,
novog modela u Srbiji, koji podrazumeva da se
problemi rešavaju u samom porodičnom okruženju.
„Proaktiv”
Niš
3.069,83
Udruženje je pokrenulo akciju prikupljanja
sredstava za izgradnju Trga aktivizma u Nišu.
Prvi donatori su bili sami članovi udruženja, koji su
donirali procenat od svojih plata i tako pružili
primer i pozvali građane da im se pridruže. Znatne
donacije dobili su i od lokalnih preduzeća, svojih
dugogodišnjih partnera i saradnika i tako prikupili
404.950,00 RSD. Nakon uspešno sprovedenih
aktivnosti na programu, udruženje će nastaviti sa
prikupljanjem sredstava za izgradnju Trga.
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Udruženje građana
„kuda.org/ck13”
Novi Sad
830,21
Tokom fandrejzinga „CK 13” su organizovali više
aktivnosti, kao što su radionice tkanja i pustovanja,
humanitarno veče poezije, prodajni bazar rukotvorina,
aukcija predmeta itd. U samom Omladinskom centru
postavili su kutije za prikupljanje, dok su deo zarade
od prodaje pića u kafiću i obroka u narodnoj kuhinji
namenili ciljevima kampanje i tako prikupili
100.570,00 RSD. Sva prikupljena sredstva utrošena
su za sprovođenje karavana Ženskog kreativnog
prostora i promociju ženskog preduzetništva.
Kikindska
inicijativa
mladih
Kikinda
1.649,28
Organizacija je prikupljala sredstva za opremanje
prvog Omladinskog centra u Kikindi, čije prostorije
je Opština Kikinda ustupila mladima na korišćenje.
Mladi su se posvetili prikupljanju i organizovali
veliki broj uličnih akcija, na kojima su prodavali
kolače, kafe i čajeve, nakit, kape i šalove koje su
sami izradili. Prikupljali su sredstva i metodom
„od vrata do vrata”, i tim putem dobili znatnu
podršku sugrađana, i tako ukupno prikupili
268.700,00 RSD.
UKUPAN IZNOS:
20.146,46
Opis
55
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
SEKTORSKE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA – SEKO
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Opis
Udruženje građana
za demokratiju
i građansko
obrazovanje
„GRAĐANSKE
INICIJATIVE”
Beograd
1.000,00
Podrška organizacijama civilnog društva u oblasti
planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja
i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu
pomoć, što koordiniše Kancelarija za evropske
integracije Vlade Republike Srbije, a u cilju
obezbeđivanja učešća organizacija civilnog
društva (OCD) u oblasti građanskog društva,
medija i kulture.
Beogradska
otvorena
škola
Beograd
1.000,00
Podrška organizacijama civilnog društva u oblasti
planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja
i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu
pomoć, što koordiniše Kancelarija za evropske
integracije Vlade Republike Srbije, a u cilju
obezbeđivanja učešća organizacija civilnog društva
(OCD).
„Agromreža”
Beograd
1.000,00
Podrška organizacijama civilnog društva u oblasti
planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja
i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu
pomoć, što koordiniše Kancelarija za evropske
integracije Vlade Republike Srbije, a u cilju
obezbeđivanja učešća organizacija civilnog društva
(OCD) u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Beogradski centar
za bezbednosnu
politiku
Beograd
1.000,00
Podrška organizacijama civilnog društva u oblasti
planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja
i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu
pomoć, što koordiniše Kancelarija za evropske
integracije Vlade Republike Srbije, a u cilju
obezbeđivanja učešća organizacija civilnog
društva (OCD) u oblasti vladavine prava.
Organizacija
Evropski pokret
u Srbiji
Subotica
Nacionalna alijansa
za lokalni ekonomski
razvoj – „NALED”
Beograd
1.000,00
1.000,00
Podrška organizacijama civilnog društva u oblasti
planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja
i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu
pomoć, što koordiniše Kancelarija za evropske
integracije Vlade Republike Srbije, a u cilju
obezbeđivanja učešća organizacija civilnog društva
(OCD) u oblasti životne sredine i energetike.
Podrška organizacijama civilnog društva u oblasti
planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja
i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu
pomoć, što koordiniše Kancelarija za evropske
integracije Vlade Republike Srbije, a u cilju
obezbeđivanja učešća organizacija civilnog
društva (OCD) u oblasti konkurentnosti.
Beograd
UKUPAN IZNOS:
Iznos (EUR)
2.000,00
Opis
Podrška organizacijama civilnog društva u oblasti
planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja
i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu
pomoć, što koordiniše Kancelarija za evropske
integracije Vlade Republike Srbije, a u cilju
obezbeđivanja učešća organizacija civilnog
društva (OCD) u oblasti reforme državne uprave.
8.000,00
SPECIJALNI GRANT
Organizacija
Centar za ekologiju i
održivi razvoj
„CEKOR”
Mesto
Inicijativa za
održivi razvoj
„Mostovi”
UKUPAN IZNOS:
Mesto
Kruševac
Iznos (EUR)
7.695,35
7.695,35
Opis
Sa projektom izgradnje staklenika od otpadnih
guma na imanju u Lomnici kod Kruševca udruženje
Inicijativa za održivi razvoj „Mostovi” osvojilo je
drugo mesto na konkursu za najbolju „zelenu ideju”
na forumu Filantropija za „zelene ideje” na
Zapadnom Balkanu 2012. u organizaciji Fonda
Braće Rokfeler iz Njujorka. Dodeljena sredstva su
upotrebljena za izgradnju staklenika od
recikliranog materijala (otpadnih guma) za uzgoj
autohtonih biljnih vrsta.
56
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
URGENTNI GRANTOVI
Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Opis
Inicijativa za
održivi razvoj
„Mostovi”
Kamenica
736,68
Aktivisti ovog udruženja podelili su 120
paketa najugroženijim porodicama u selima
na obroncima Homoljskih planina. Oni su se
džipovima probijali kroz snežne nanose do
ugroženih građana u selima Izvor, Niševac,
Plužina, Crnoljevica, Manojlica, Burdimo,
Tijovac i Bučum.
Udruženje građana
„LUŽNIČKE
RUKOTVORINE –
Ž.E.C.
(Ženski etno-centar)”
Gorčinci
368,34
Članice udruženja su u saradnji sa udruženjem
„Fristajler” iz Beograda obišli najzabačenija sela
na teritoriji opštine Babušnica, u kojima su stari i
bolesni mesecima živeli bez ikakvog kontakta sa
civilizacijom. Zbog nepristupačnog terena i snežnih
nanosa aktivisti su pakete pomoći ugroženim
građanima dostavljali uglavnom peške i uz
upotrebu planinarske opreme. Aktivisti su podelili
preko 50 paketa sa hranom i sredstvima
za higijenu žiteljima u selima Studena, Preseka,
Crvena jabuka, Rakov dol i Radošinj.
Udruženje Roma
Beaša „Rumunka”
Bački Monoštor
461,85
Aktivisti udruženja pomogli su ugroženoj
romskoj populaciji u svojoj opštini podelom
paketa sa osnovnim namirnicama i nabavkom
ogreva. Podeljeno je više od 35 paketa starijim
osobama koje žive same u trošnim kućama bez
elementarnih uslova za život.
Udruženje građana
Odred izviđača
„BAJINA BAŠTA”
Bajina Bašta
369,48
Aktivisti su uputili 20 paketa pomoći ugroženim
meštanima sela Zaovine, koji su danima bili
odsečeni od ostatka sveta zbog snežnih nanosa.
Izviđači su u saradnji sa lokalnim kriznim štabom
motornim sankama dostavili osnovne životne
namirnice za starije meštane sela, koji su najteže
podneli niske temperature.
Grupa „Kobra”
Donja Trnava
277,11
Aktivisti udruženja „Kobra” iz Donje Trnave
organizovali su akciju čišćenje snega i pomoć
u kućnim poslovima za samačka i staračka
domaćinstva. Oni su, pored čišćenja snega,
podelili preko 60 paketa pomoći, tj. hrane
ugroženim domaćinstvima u selima
Donja Toponica, Mezgraja i Donja Trnava.
Organizacija
„Flores”
Mesto
Sjenica
UKUPAN IZNOS:
Ukupan iznos donacija
Iznos (EUR)
552,51
Opis
Članovi udruženja uputili su pomoć ugroženim
meštanima koji žive u selima na teritoriji opštine
Sjenica, a koji su preko mesec dana bili suočeni
sa vanrednom situacijom zbog niskih temperatura
i snežnih nanosa. U saradnji sa lokalnim kriznim
štabom, podelili su 50 paketa humanitarne pomoći
ugroženim porodicama.
2.765,97
612.493,20
57
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
FINANSIJSKE
INFORMACIJE
58
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
FINANSIJSKI PODACI
(Iznosi su izraženi u RSD)
2012.
OPERATIVNI TROŠKOVI
24.183.372
Zarade, porezi i doprinosi na zarade
Usluge
Zakup, kancelarijski troškovi
15.363.774
5.290.921
3.528.677
KAPITALNI TROŠKOVI
29.861.800
TROŠKOVI PROGRAMA
40.762.641
Zarade menadžmenta programa, porezi i doprinosi
Komunikacija
Putni troškovi
Obuka, radionice, konferencije
Publikacije
23.603.372
617.424
3.238.288
6.578.138
6.725.419
DODELJENE DONACIJE
69.576.144
UKUPNI ODLIVI
Ove cifre su preuzete iz nezavisnog revizorskog izveštaja za period od 01. januara do 31. decebra 2012. godine.
Komplatan revizorski izvešaj nalazi se na internet stranici BCIF-a i može se dobiti na zahtev upućen kancelariji BCIF-a.
164.383.957
59
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
NEZAVISNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
2012.
24.183.372
15.363.774
5.290.921
3.528.677
29.861.800
40.762.641
23.603.372
617.424
3.238.288
6.578.138
6.725.419
69.576.144
164.383.957
60
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Od juna 2013. godine
menja ime u
60
Balkanski fond za lokalne inicijative / GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Izdavač:
Kontakt:
Balkanski fond za lokalne inicijative
Balkanski fond za lokalne inicijative
Urednica: Kristina Išić
Majke Jevrosime 19/I
106502 Beograd – Stari Grad, Republika Srbija
Lektura: Ivana Andrić
Dizajn: Kosta Rakićević
Fotografije: Arhiva BCIF-a
Zahvaljujemo se Đorđu Peroviću i svim
organizacijama za fotografije koje su priložili
u arhivu BCIF-a.
tel./fax: + 381 11 328 8723
i-mejl: [email protected]
www.bcif.org
https://www.facebook.com/BCIFSrbija
BCIF je registrovan kao fond u Ministarstvu kulture Republike Srbije • Reg. br: 415-0079/2003-14 • Matični broj: 17522663 • PIB: 103208903
Download

Godišnji izveštaj