TEİAŞ 21.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ
Grup Müdürü
Muhammer Nuri ASLAN
Koruma ve Güvenlik Amiri
Ali İhsan KÖROĞLU
Hukuk Servisi
Onur İSKENDER
Eğitim Şefliği
Burhan UTANÇ
İşyeri Sağ. Ve Güv. Bir.
Yusuf YAVUZ
Grup Müdür Yard.
(İdari – Mali)
Musa ÇETLER
Grup Müdür Yard.
(Tesis – İşletme)
Seyfi KOÇAK
Tesis ve Kontrol
Müdürü
Özkan ÇETİN (G)
Emlak ve
Kamulaştırma
Başmüh
Cengiz OKCA
E.İ.H. Tesis ve
Kontrol Başmüh.
S. Sami ŞAHİN
T.M. Tesis ve
Kontrol Başmüh.
Hüseyin
YAYLACI
İşletme ve Bakım
Müdürü
Sefa İLİ
Koruma Sistemleri
Grup Başmüh.
Cumhur ÖZDEMİR
İşletme Grup
Başmühendisliği
İlker BAL
Elekt.ve Bilgi Sis.
Grup Başmüh.
Ahmet
DOĞRAMACI
Aydın İletim
Şebekeleri İşletme
Bakım Müdürlüğü
Murat
İLKKAHRAMAN
Muğla İletim
Şebekeleri İşletme
Bakım Müdürlüğü
S.İlker TÜRKCÜ (G)
İnşaat Başmüh.
Suat TEKİN
Etüt ve Planlama
Başmühendisliği
Mustafa METİN
Test Grup Başmüh.
İlter ALADAĞ
Ölçü Sis. Başmüh.
M.Fatih
TAŞYÖRÜK
Yatağan Koruma Sis.
Grup Başmüh.
Firdevs SERBES (G)
İdari Mali Müdür
Hüseyin POLAT
Personel Şefliği
Murat ALAGÖZ
Tahakkuk Şefliği
Uğur KILIÇ (G)
Muhasebe Şefliği
Arif KARAKURT (G)
Bütçe ve Bil. Şefliği
Taner BOSTANCI
(G)
Stok Kont. ve Ambar
Şefliği
Ahmet KAYIR
Satınalma ve Tic.
Şefliği
B.Hakan KARABAL
(G)
İdari ve Sosyal İşler
Şefliği
Tolgay KONYA (G)
Makine İkmal Başmüh.
Bilal ŞAHİN (G)
KAPSADIĞI İLLER : DENİZLİ – AYDIN - MUĞLA
Download

TEİAŞ 21.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ