21.03. 2011.g.
Saopćenje Uprave ŽFBiH
u pojedinim printanim medijima pojavile su se neistine i grube kvalifikacije o radu Uprave ŽFBiH. Kako je riječ o
tendencioznim, netačnim informacijama, Uprava ŽFBiH u cilju tačnog, istinitog i nepristrasnog informisanja bh. javnosti daje sljedeće
Saopćenje:
Javnosti je već poznato da je Sindikat mašinovođa-strojovođa ŽFBiH organizovao nelegalnu obustavu rada od 12.12. 2010. do
17.12.2010. godine, pri čemu je totalno blokiran kompletan željeznički saobraćaj i ugroženo funkcionisanje bh. privrede i države, a
nastale direktne i indirektne štete su procijenjene na 6-8 miliona KM, a ne 71.000 KM kako pišu pojedini mediji, svjesno zamjenjujući
teze.
Podsjećamo, u namjeri da što prije okonča šestodnevnu nelegalnu obustavu rada, a u cilju uspostave normalnog i redovnog odvijanja
željezničkog saobraćaja, Uprava je na pregovorima sa sindikatima 17.12.2010. godine, a kojim su prisustvovali i Mirsad Kebo,
potpredsjednik FBiH i Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sidikata BiH, potpisala Sporazum o mirnom rješenju
problema.
U tom Sporazumu decidno je navedeno u članu V da: „Uprava JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo se obavezuje da neće sankcionisati
ponašanje mašinovođa-strojovođa zbog obustave rada po bilo kom osnovu u dane 11,12,13,14,15,16. i 17.12.2010, do momenta
zaključivanja ovog Sporazuma“. Da potcrtamo, garancije da mašinovođe neće biti krivično procesuirani odnose se samo na nelegalnu
obustavu rada u pomenutom periodu (od 12-17.12.2010. i niti na jedan drugi!)Na zahtjev mašinovođa, dodatnu garanciju dao je i
Mirsad Kebo, potpredsjednik FBiH i odnosi se samo na ovaj konkretan slučaj, te on ne može biti odgovoran za ranije nezakonito
djelovanje mašinovođa i sindikalnog lidera Vernesa Buljugije.
Da ne bi bilo zabune, tužba za naknadu štete u visini od 71.000 KM protiv sedam lica, odnosi se na sudsku presudu zbog ranijeg
nezakonitog štrajka mašinovođa od 30.07. do 01.08. 2009. godine.
Precizno, tuženi su u tom periodu prouzrokovali štetu ŽFBiH u iznosu od 71.083,59 KM i to:
-
na ime izvršenog prevoza putnika autobusima u iznosu od 8.538,42 KM;
-
na ime troškova zbog zadržavanja vagona stranih željezničkih uprava u iznosu od 25.176,80 KM;
-
na ime isplaćenog dijela plate za sate provedene u prekidu rada u iznosu od 15.555,87 KM;
-
na ime izmakle dobiti, od prodaje karata za prevoz putnika u lokalnom i međuentitetskom saobraćaju u iznosu od 21.812,50 KM
Uprava neće dozvoliti neprincipijelno miješanje i pritisak pojedinih sindikalnih lidera, na menadžment i zakonitu, poslovnu politiku
preduzeća. Konačno, svako u ŽFBiH mora preuzeti odgovornost za svoje postupke.
1
04.01.2011.
Predmet: Sindikati ZA ili PROTIV minimalca?!
U cilju potpunog i blagovremenog informisanja zaposlenih, Uprava JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, informiše zaposlene o sljedećem:
Željezničarima FBiH prijeti uvođenje minimalca ukoliko sindikati ustraju u svom zahtjevu za poništenje Pravilnika o VIII
izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i zahtjevu za vraćanje satnice sa 1,74 KM na 1,95 KM – stav je Federalnog ministarstva
prometa i komunikacija nakon sastanaka održanih 24.01.2011. i 31.01.2011. godine sa predstavnicima sindikata..
Naime, Sindikat mašinovođa-strojovođa ŽFBiH i Samostalni sindikat izvršnog osoblja područja infrastrukture ŽFBiH podnijeli su
tužbu Općinskom sudu u Sarajevu, radi poništenja Pravilnika o VIII izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo,
utemeljenog na Kolektivnom ugovoru o izmjenama Kolektivnog ugovora željezničara FBiH od 14.10.2010. godine. Kako su oba
sindikata uputila Zahtjev za provođenje postupka mirenja Ministarstvu prometa i komunikacija FBiH, Ministarstvo je pozvalo
predstavnike sindikata, na zajednički sastanak sa predstavnicima ŽFBiH, u cilju dogovornog rješavanja spora, a prije eventualnog
rješavanja pred Mirovnim vijećem.
Iz tih razloga, dužnost nam je upoznati zaposlene da istrajavanje na nerealnim zahtjevima sindikata, kao i svako djelovanje koje
ima za cilj opstruiranje nastojanja Uprave i pozitivnih snaga zaposlenih u željeznicama da stabiliziraju i poboljšaju situaciju, nužno
dovodi do poremećaja u poslovanju ŽFBiH, minimalnih plaća zaposlenima i preduzimanje drugih, zakonom dozvoljenih mjera.
Nakon održanih sastanaka, ministar prometa i komunikacija FBiH Nail Šećkanović uputio je 01.02.2011. godine pismo
potpisnicima Kolektivnog ugovora željezničara i Upravi JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo u kome se, između ostalog navodi da će Vlada FBiH
i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija preduzeti zakonom predviđene mjere na očuvanju ovog sistema, uključujući i
mogućnost otkazivanja Kolektivnog ugovara.
Cijeneći ozbiljnost situacije, Uprava JP ŽFBiH dužna je obavijestiti sve zaposlene o trenutnoj situaciji i ukazati na nesagledive
posljedice koje mogu proizaći u slučaju da sindikati ostanu pri svojim, u ovom trenutku, nerealnim zahtjevima. Naime, izmjene
Kolektivnog ugovora željezničara su nastupile kao nužna posljedica preuzetih obaveza po zaključenom kreditu i Sporazumu
zaključenim sa Federalnim ministarstvom finansija.
Da podsjetimo, kredit za finansijsku konsolidaciju preduzeća u iznosu od 79 miliona KM uslovljen je smanjenjem ukupnih
troškova i troškova radne snage kroz usvajanje izmjena Kolektivnog ugovora željezničara. Izmjena Kolektivnog ugovora željezničara,
definiše da se od 01.10.2010. godine umanje plaće uposlenicima za 9,8 % i jedan je od uslova iz Posebnog ugovora o garanciji. Cilj je
da se troškovi za plate drže na tom nivou sve dok povećanje prihoda, kao rezultat rada investicionog ulaganja i reduciranja ostalih
troškova, ne obezbijedi finansijsku održivost.
„Poseban Ugovor o garanciji za kreditno zaduženje JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo“, potpisan je 22.11.2010. godine između
Federalnog ministarstva finansija i JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, na osnovu Odluke Parlamenta FBiH o davanju saglasnosti za izdavanje
garancije JP ŽFBiH pod uslovima koji su navedeni u predmetnom Ugovoru. Između ostalog, precizno je definisana visina najniže
satnice od 1,74 KM i to za period od 12 mjeseci. Dalje, precizno je definisano da korisnik kredita JP ŽFBiH mora striktno realizovati
sve klauzule zaključenog Ugovora.
Zaključak je vrlo jasan: bez obzira na ishod pregovora resornog ministarstva i sindikâta, Uprava ŽFBiH je dužna da u trajanju
od 12 mjeseci primijeni neto satnicu od 1,74 KM prilikom obračuna i isplate mjesečnih plaća uposlenih u ŽFBiH. Dakle, bez obzira na
rezultate finansijskog poslovanja i ostvarenih ušteda, definisano umanjenje plaća uposlenih na ŽFBiH iznosi preziciranih 9,8 %.
Nakon 12 mjeseci implementacije, efekti izlaska iz dugogodišnje krize, mogu se očekivati 2012. godine. Ovaj kredit je u funkciji
rješavanja zaostalih brojnih dugovanja, a trajna finansijska konsolidacija i stabilnost preduzeća može se očekivati kada se obezbjede
stabilni izvori finasiranja, što jeste primarni zadatak Uprave.
Ukoliko sindikati ustraju u svom zahtjevu za vraćanje satnice sa 1,74 KM na 1,95 KM, direktno bi se prekršile odredbe
„Posebnog ugovora o garanciji za kreditno zaduženje JP ŽFBiH“. S obzirom na to da je kredit implementiran, pitanje je - ko će vratiti
kredit?! Odgovor je opet jasan: željezničari, ali sa minimalnom plaćom, uz nužno uvođenje i drugih zakonom predviđenih mjera.
Važno je istaći i to da svako nerazumno postupanje sindikalnih lidera bitno utiče na gubljenje pregovaračke pozicije Uprave
Društva prema Vladi FBiH, kada je riječ o pregovorima o visini sredstava iz federalnog budžeta za ŽFBiH za 2011. godinu. Osim toga,
ovim se remeti i postignuta dinamika i isplate plaća uopće. Posljedice mogu biti nesagledive po uposlene, ŽFBiH u cjelini, kao i bh.
privredu.
2
budu
Vrijeme će pokazati ispravnost odluka, potvrditi opravdanost ciljeva i razotkriti svačije motive. Samo da ŽFBiH i željezničari ne
kolateralna
šteta
u
cilju
očuvanja
ličnih
interesa
sindikalista.
UPRAVA
JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
20.01.2011.
161. sjednica Vlade FBiH
O regionalnom projektu obnove željeznica u BiH i
imenovanje članova Nadzornog odbora JP ŽFBiH
Na 161. sjednici Vlade FBiH održanoj 20.01.2011. godine razmatran je Izvještaj o statusu Regionalnog projekta obnove željeznica u
BiH zaključno sa 30. septembrom 2010. godine i imenovana su dva člana Nadzornog odbora JP ŽFBiH.
Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj o statusu Regionalnog projekta obnove željeznica u BiH zaključno sa 30. septembrom 2010. godine.
Ukupna kreditna sredstva za projekat su osigurana u iznosu od 156 miliona eura putem EBRD-a i EIB-a. Sredstva su raspoređena
između entitetskih željezničkih kompanija u omjeru 60 posto za Željeznice Federacije BiH i 40 posto za Željeznice RS-a. Ovim su
projektom predviđeni remonti pruge na dionicama Čelebići-Čapljina i Jošavka-Doboj, nabavka i ugradnja signalne opreme,
rehabilitacija napojnih podstanica i kontaktne mreže, te obnova osnovne telekomunikacione opreme. Projekat se implementira putem
Jedinice za implementaciju u tri faze u čijem se Izvještaju konstatira da je bilo problema i kašnjenja u izradi projektne dokumentacije
koji su usporili planiranu realizaciju. Zato u narednom periodu treba učiniti dodatne napore da se implementacija ubrza pri čemu je
ključan ulazak u treću, odnosno posljednju fazu radova. U tom je cilju već potpisan ugovor za remont pruge i okončana tenderska
procedura za nabavku predviđene opreme.
Na ovaj je način angažirano 70 posto kreditnih sredstava što će dovesti do njihovog značajnijeg povlačenja iz dvije kreditne linije stoji u Izvještaju.
Za članove NO odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo nominovani su Adnan Aganagić i Sead Hodžić.
3
13.01.2011.
JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BiH d.o.o Sarajevo
Članovi samostalnog sindikata željezničkih radnika u BiH
koji su podnijeli zahtjev za smjenu predsjednika i članova Glavnog odbora sindikata
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BOSNE I HERCEGOVINE
n/r predsjednika mr. Ismeta Bajramovića
Poštovani,
u više navrata, u posljednje vrijeme, bili smo u dilemi da li da Vam se obratimo i ukažemo na sva dešavanja i probleme unutar našeg
Sindikata koji su prisutni već duži niz godina, a u posljednje vrijeme su doživjeli svoju kulminaciju. Odmah na početku moramo istaći
da nismo zadovoljni radom rukovodstva Samostalnog sindikata željezničkih radnika u BiH, na čelu sa predsjednikom ovog sindikata
Munirom Spahićem.
Mišljenja smo da sve probleme koji se vezani za neodgovoran, bahat i krajnje neprofesionalan rad predsjednika i određenog broja
članova njegovog rukovodstva koji su na čelu ovog sindikata skoro 13, a neki i više godina. Smatramo da su se isti otuđili od svoje
baze tj. nas članova sindikata.
Takvim radom doveli su do nezadovoljstva kod ogromnog broja članova ovog sindikata. Smatramo da je ove probleme trebalo
riješiti unutar našeg sindikata. Nažalost, na kraju smo shvatili da je to prosto nemoguće. Tražimo da iz moralnih razloga oni podnesu
ostavke, ali sigurni smo da oni to nikada neće učiniti, jer su se oglušili i na peticiju koju je potpisalo blizu hiljadu članova ovog
sindikata. Uostalom, pitajte gospodina Spahića kad je održana Osnivačka skupština ovog sindikata, kada su usvojena od strane
Skupštine osnovna dokumenta (Statut...), kada je izabran Spahić za predsjednika, Upravni odbor, Nadzorni odbor i statutarna
komisija? Odgovor je NIKADA. Za Vašu informaciju održan je Četvrti kongres Samostalnog sindikata željezničkih radnika BiH u dane
03. i 04. 10. 2009. godine na kojem nije bilo niti jedne riječi o novom Statutu ili o novom nazivu našeg Sindikata koji egzistira pod ovim
imenom od početka 2010. godine.
Nama članovima je, nažalost, jedino ostalo samo da se iščlanjenjem iz ovakvog sindikata riješimo tih problema.
Nije istina to što se Vama i u sredstvima javnog informisanja plasiraju informacije, da se na nas članove Samostalnog sindikata
željezničkih radnika u BiH vrši tobože nekakav pritisak od strane izvršnih direktora, direktora sektora i drugih rukovodilaca u ŽFBiH.
Ističemo da se ovakvim načinom istupanja od strane predsjednika sindikata želi skrenuti pažnja sa stvarnih problema koji su unutar
ovog sindikata, te da se problem prebaci na nekog trećeg. Nisu tačni navodi predsjednika sindikata Munira Spahića da se nezakonito,
nestatutarno i pod pritiskom vrši iščlanjenje što je navedeno u vašem aktu Broj:01-III-06/11 od 06.01.2011.godine, TO ČINIMO NAŠOM
VOLJOM, jer ne želimo više biti članovi ovakvog sindikata. Uvaženi predsjedniče Bajramoviću, mi želimo biti članovi sindikata:
-
Sindikat koji će zastupati interese svojih članova kod poslodavca u zaštiti njihovih ekonomskih i socijalnih prava
iz radnog odnosa, a ne lične interese, interese određenih interesnih grupa i slobodno možemo reći familija
pojedinaca koji uživaju te privilegije;
-
Sindikat u kojem neće biti da predsjednik sindikata koji ima srednju stručnu spremu za svoj rad prima plaću
izvršnog direktora sa koeficijentom 4,80. Smatramo da takav predsjednik ne može razumjeti pružnog radnika, koji
za svoj težak rad ima koeficijent 1,30, skretničara, kočničara koji imaju mnogo mnogo nižu plaću;
-
Sindikat koji je uistinu interesna organizacija zaposlenika, koji će se po svom slobodnom izboru učlaniti u njega,
u skladu sa statutom i pravilima tog sindikata, a ne u sindikatu u kojem odmah kod zapošljavanja, vrše na vas
pritisak za učlanjenje, jer su oni tobože ti koji su te zaposlili, što je u velikom broju slučajeva i istina, te vas mogu
učlaniti bez izjave ili potpisom na običnom komadiću papira ili salvete. Većina nas koja je na takav način
učlanjena, sada kada želi da se iščlani iz tog sindikata, uz podnošenje izjave koja je u skladu sa njihovim Statutom
i pravilima sindikata, uz naš potpis, vraćanje članske kartice, uz upisan broj lične karte, mora lično doći iz Kaknja,
Visokog, Ilijaša, Hadžića, Konjica, Jablanice, Kalesije, Bosanske Poljane, Kulen Vakufa, Otoke... i drugih mjesta da
4
im to sve to lično uručimo, jer nas drukčije ne žele isključiti iz sindikata (iako smo sve to dostavili putem svojih
povjerenika). Veliki broj izjava o istupanju iz sindikata završio je pred našim očima u kanti za smeće, od strane
predsjednika sindikata.
-
Sindikat u kojem će izabrani sindikalni rukovodioci na čelu sa predsjednikom sindikata dolaziti među nas članove
da bi znali za naše radničke probleme. Naš dosadašnji predsjednik Munir Spahić sa svojim rukovodstvom bio je
među nama samo kada je obilazio područja, u predizbornoj kampanji kada su lobirali za sebe, prijeteći nam i
zavodeći strah, da ćemo ako ne glasamo za njih izgubiti radna mjesta, jer neće biti nikoga da nas štiti.
-
Nama treba jedan sindikat u preduzeću ŽFBiH, a ne šest sindikata koji su se pretvorili u šest interesnih grupa, a
nastali su u posljednjih pet godina kao proizvod lošeg rada Samostalnog sindikata željezničkih radnika BiH. Nije ni
čudo što svakih dva do tri mjeseca jedan od sindikata iskazuje svoje nezadovljstvo stupanjem u štrajk, što je
rijedak slučaj kod nas u BiH pa i u okruženju.
-
Sindikat koji nas neće plašiti da ako se formira vijeće zaposlenika (kada je u svim razvijenim zemljama to
normalna stvar i svi napredni sindikalni lideri se slažu da je to pozitivno), da ćemo ostati bez zaštite i da će doći do
otpuštanja zaposlenika. Ne želimo da nas štiti ovakav sindikat koji je štitio one zaposlenike koji su ostali bez posla
uz podršku ovog sindikata, a uz to su govorili da su STARI i INVALIDI i da za njih nema radnih mjesta. Baš takvi
trebaju zaštitu sindikata.
-
Sindikat koji će se pozivati na članove svoje Deklaracije, ali ne samo kada je u pitanju odgovornost za ponašanje
članova sindikata, koji samo drugačije razmišljaju, pa ih zbog toga po brzom postupku isključe iz sindikata, čak i
nekakvim vanrednim telefonskim sjednicama Glavnog odbora sindikata. Sad nam je jasno zašto se Statut ovog
sindikata vješto krije i nije dostupan nama članovima jer su ga uradili po svojoj meri i napravili sindikat jednog
lica – Sindikat Munira Spahića, koji može da prijeti, iščlanjuje i učlanjuje kako on misli, da vrijeđa svoje članove na
najprimitivniji način kao što to čini i ovih dana u direktnim i telefonskim razgovorima sa svojim članovima,
„nabijajući svoje ugledne članove na onu stvar“, i to nekim od članovima kojima je ostala još jedna godina do
mirovine, sramotno i nemoralno je to što se radi ovih dana, razlog za ovakvo ponašanje je podnošenje zahtjeva za
iščlanjenje iz ovakvog sindikata. Mi željezničari dugogodišnji članovi sindikata ne zaslužujemo ovakve uvrede,
maltretiranja i psovke, te ističemo da ovo nije privatni sindikat pojedinaca. U cilju očuvanja našeg dostojanstva i
dostojanstva sindikata, potrebna nam je pomoć u rješavanju ovakvih i sličnih problema.
-
Znamo mi da u članu 5. svijetle im Deklaracije, pored naše odgovornosti ima i odgovornost za rukovodioce
sindikata, npr. za nepodnošenje finansijskog izvještaja (ne fiktivnog) nego stvarnog, jer su pronevjereni milioni
naših novaca. Potrebno je da finansijska inspekcija odmah izvrši kontrolu trošenja ovih naših sredstava.
Poštovani,
Ovu su samo neki od razloga za naše nezadovoljstvo radom u našem sindikatu, toga bi imalo još dosta da se kaže, ali
smatramo da ćete sve ovo uzeti u razmatranje i u cilju spašavanja ovog sindikata preduzeti neke aktivnosti s ciljem da ovo
rukovodstvo podnese neopozivu ostavku, izaberemo novo rukovodstvo sindikata. U protivnom, ponovo ističemo da nam je jedino
rješenje da se svi iščlanimo i formiramo novi jedinstven sindikat i vijeće zaposlenika.
U prilogu Vam šaljemo samo dio naših potpisa zaposlenika iz Sarajeva, Zenice, Tuzle, Bihaća i Mostara koji su nezadovoljni radom
sindikalnog rukovodstva na čelu sa predsjednikom sindikata, u što ste se mogli i Vi da uvjerite kada ste sa Munirom Spahićem ušli u
0
depo Rajlovac u decembru mjesecu, kada je isti izviždan od strane svojih članova i zaposlenika ŽFBiH koji su na teperaturi od -10 C,
zahtijevali prekid nelegalne obustave rada, koju su proizvele mašinovođe-strojovođe. Molimo Vas da nam vjerujete da ovo pišemo
našom voljom bez pritiska bilo koga na nas.
Ne želimo da zbog neistinitog iznošenja informacija, da se s nama manipuliše kako bi se sačuvali lični interesi pojedinaca, problemi
su unutar sindikata, a ne oni koji se Vama žele prezentirati,.
Ne želimo više da zbog toga budemo taoci ovog sindikalnog rukovodstva.
S poštovanjem,
ČLANOVI SS ŽELJEZNIČKIH RADNIKA U BiH
5
Prilog: Dio spiskova članova sindikata s potpisima za smjenu predsjednika sindikata
Dostavljeno: - JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo
- Predsjedniku Uprave
- Predsjedniku Nadzornog odbora
- Potpredsjedniku FBiH, gosp. Kebo Mirsadu
- Premijeru Vlade FBiH, gosp. Mujezinović Mustafi
- Federalnom ministaru prometa i komunukacija, gosp. Šečkanović Nailu
- Samostalni sindikat željezničkih radnika u BiH
6
12.01.2011. godine
Sarajevo
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BOSNE I HERCEGOVINE
n.r. predsjedniku mr. Ismetu Bajramoviću
Poštovani,
u Vašem dopisu upućenom JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, br.01-III-06/11 od 06.01.2011. godine pozvali ste se na moju izjavu u
Dnevnim novinama SAN od 05.01.2011. godine koju ste Vi tendenciozno stavili u sljedeće kontekst. Citat:
„Da su tačne tvrdnje o nastojanjima Uprave da oslabi, pa i potpuno eliminiše djelovanje pomenutog sindikata, potvrđuje i izjava
portparola ŽFBiH, gosp. Samira Kadrića, u Dnevnim novinama „San“ od 05. januara o.g., u kojoj on otvoreno navodi da je formiranje
vijeća zaposlenika način da se onemoguće dalji štrajkovi. Iako su u navedenoj izjavi dosadašnji štrajkovi okarakterisani kao
nezakoniti i štetni po preduzeće, očita je stvarna namjera Uprave da se kroz formiranje vijeća zaposlenika, koje će biti pod njenom
kontrolom, eliminišu sindikat i njegovo djelovanje...“ (kraj citata)
Ovo se bitno razlikuje od stvarne poruke i zarad istine, ako Vas zanima, iz pomenutih novina, citiram doslovno izjavu bez
pogrešnih interpretacija:
„Moramo vidjeti kako nelegalnim štrajkovima stati u kraj. Jer, nelegalni štrajkovi i blokade nanose godinama veliku štetu ŽFBiH.
Vjerujemo da Vijeće uposlenika to može riješiti. Osim toga, radnici već masovno napuštaju Sindikat željezničkih radnika BiH, jer su
nezadovoljni kako se zastupaju njihovi interesi.“ (kraj citata)
Svima, a posebno Vama, je poznato da je zakonito organizovan štrajk legalno pravo sindikata u ostvarivanju radničkih prava.
Također, štrajk podrazumijeva i organizovanje minimuma procesa rada. I tu ništa nije sporno. Međutim, zaključiti da „... očita je
stvarna namjera Uprave da se kroz formiranje vijeća zaposlenika, koje će biti pod njenom kontrolom, eliminišu sindikat i njegovo
djelovanje...“, apsolutno je pogrešna teza i teška kvalifikacija koja ne odgovara istini. Naime, formiranje Vijeća uposlenika je zakonska
obaveza i ne može se ignorisati volja više od 70% željezničara koji, nezadovoljni radom sindikata, žele ostvariti svoja prava i na ovaj
legalan način organizovanja i djelovanja. Također, poznato Vam je da članovi sindikata u isto vrijeme mogu biti članovi i Vijeća
uposlenika. Pa gdje je onda problem?! Uloga Vijeća uposlenika i sindikata jeste da budu partneri i korektivi Upravi, a ne oponenti kroz
disonantno i neartikulisano djelovanje suprotno interesima preduzeća i svih uposlenih čime se gubi osnovni zadatak ŽFBiH kao
javnog servisa u službi građana i privrede. Da Uprava ima, kako kažete, „kontrolu“, ne bi u 13 godina bilo formirano čak 6 sindikata u
ŽFBiH. Ali, ako su sindikati poluga za postavljanje i smjenjivanje menadžmenta, onda je jasno o kakvim interesima se može govoriti.
Do sada, sindikati su „vodili“ firmu, a prethodne uprave se bavile sindikatima, dok je Vlada ignorisala svoje zakonske obaveze oko
budžetskog finansiranja svog dobra. Rezultat je - izuzetno teško stanje u ŽFBiH. Tačno je da osipanje sindikalnog članstva otvara
druga brojna pitanja za sindikalne lidere koji gube privilegovan lični status i neprincipijelan uticaj u vođenju poslovne i svake druge
politike u preduzeću. No, to bi trebalo da bude njihov problem, ali i motiv da iznađu optimalnija rješenja u radu u interesu svog
članstva.
Međutim, čudi da ni jednom niste prokomentarisali kako zadnji događaj na ŽFBiH nije bio štrajk nego nelegalna obustava rada
čime je totalno obustavljen željeznički saobraćaj u FBiH. U „pregovorima“ u kojima ste učestvovali, Uprava je bila primorana da
amnestira prekršioce zakona, a izazvane štete po bh. privredu, umjesto da plate sudionici nezakonitih blokada, moraju sada da plate
svi željezničari, nikako sindikati, uključujući i Vaš.
No, kako najavljujete štrajk granskog sindikata kao odgovor na zakonito formiranje Vijeća uposlenika, a bez Vaše
odgovornosti, vjerujem da ćete ipak dati svoj puni doprinos u uspostavi konstruktivnog dijaloga svih relevantnih subjekata i
doprinijeti rješenju egzistencije za sve željezničare i prosperitet JP ŽFBiH d.o.o. Srajevo.
Ako želite pomoći svim željezničarima, dobro ste došli.
S poštovanjem,
Samir Kadrić, savjetnik za informisanje
7
11.01. 2011.
Sarajevo
O B A V J E Š T E NJ E
Uprava ŽFBiH obavještava uposlenike da će dinamika isplate plaća, uspostavljena u posljednjih osam mjeseci, biti nastavljena i
ubuduće.
Prema tome, plaća za novembar 2010. godine bit će isplaćena u srijedu 12. 01. 2011. godine u skladu sa predviđenom dinamikom.
S obzirom na to da su se od strane Vernesa Buljugije, predsjednika Sindikata mašinovođa – strojovođa ŽFBiH, pokrenule špekulacije
da će organizirati štrajk ukoliko novembarska plaća ne bude isplaćena do navedenog datuma, Uprava ŽFBiH kategorično odbacuje
svaku vezu uslovljenosti plaće štrajkom, kako bi to Buljugija, u svom već viđenom maniru, želio prikazati.
I pored postignutog dogovora sa sindikatima, Buljugija i još neki sindikalni lideri i dalje opstruiraju rad Uprave neprincipijelnim
pritiscima i ucjenama. Uprava će i dalje nastaviti aktivnosti na očuvanju životnog standarda uposlenih i prosperiteta ŽFBiH.
Uprava ŽFBiH
8
13.05.2011.
PREZENTACIJA PROJEKTA "RAZVOJ JADRANSKO-JONSKOG ŽELJEZNIČKOG KORIDORA"
SARAJEVO, 13. maja (FENA) - Seminar i prezentacija projekta "Razvoj jadransko-jonskog željezničkog koridora Čapljina-TrebinjeNikšić" bit će održani 16. maja, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu.
Projektom, koji je u vrijednosti od 510.000 eura finansirala Evropska unija, nastoji se omogućiti povezivanje Bosne i Hercegovine i
Crne Gore.
Konsultantske usluge je pružila Inocsa Ingeniería S.L. iz Španije, saopćeno je danas iz Delegacije Evropske unije u BiH.
Projekt je od vitalnog značaja za ekonomiju i transportnu mrežu Bosne i Hercegovine i osigurat će usklađenost s evropskim
standardima.
28.04.2011.
SEMINAR U SARAJEVU
Dominantne tendencije razvoja savremenog menadžmenta
Seminar na temu „Dominantne tendencije razvoja savremenog menadžmenta“ održan je 28. aprila 2011. godine u VIP salonu
Željezničke stanice u Sarajevu. Ugledni predavači sa Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, prof.dr. Jovan Filipović, prof.dr.
Dobrivoje Mihailović i dr. Slobodan Ristić, održali su predavanja na temu kvaliteta-ključne dimenzije menadžmenta i timskog radaorganizacione forme budućnosti, kojima su prisustvovali rukovodni kadrovi Željeznica FBiH.
Učesnici seminara
Prof.dr. Jovan Filipović, prof. dr. Dobrivoje Mihailović
i dr. Slobodan Ristić
Nakon predavanja uslijedila je zajednička diskusija i zaključci, nakon čega su polaznicima seminara dodijeljeni certifikati.
9
18.04.2011.
5. sjednica Vlade FBiH
Promijeniti zakonska rješenja iz oblasti prometovanja naftom i naftnim derivatima
Na svojoj 5. sjednici održanoj 18.04.2011. godine u Sarajevu Vlada FBiH razmatrala je Plan poslovanja JP Željeznice FBiH za 2011.
godinu, te na doradu vratila njegov finansijski dio, koji treba polaziti od realnih pretpostavki.Zaključeno je da teret konsolidacije
Željeznica FBiH trebaju, uz Budžet FBiH, podnijeti Željeznice FBiH svojim unutarnjim uštedama, kao i krajnji korisnici njihovih
usluga.Na istoj sjednici Vlada je naložila obaveznu reviziju privatiziranog kapitala u JP Željeznice Federacije BiH, a nezavisna
revizorska kuća bit će odabrana nakon javnog tendera koji će raspisati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.
Na sjednici je naglašeno da će, radi dugoročnijeg i kvalitetnijeg rješavanja pitanja finansiranja Željeznica FBiH, biti potrebno
promijeniti pojedina zakonska rješenja iz oblasti prometovanja naftom i naftnim derivatima, što je zadatak međuresorne radne grupe
formirane 18.04.2011. godine, a koja je sastavljena od predstavnika federalnih ministarstava finansija, trgovine i prometa i
komunukacija.
Inače, Planom poslovanja je predviđeno osposobljavanje optimalnog broja vučnih sredstava i određenog broja i strukture voznih
sredstava, a u skladu sa planiranim i ugovorenim obimom prijevoza, predviđeni su i radovi na tekućem i investicionom održavanju
mobilnih kapaciteta.Tako je za ovu godinu planiran prijevoz robe od 7.804.000 tona, kao i prijevoz 529.000 putnika, ostvarenje 37,1
miliona putničkih kilometara, te povećan udio na transportnom tržištu masovnog prijevoza robe, naročito u dijelu prijevoza za potrebe
teške bazne industrije i prijevoza nafte.
Ovakav Plan za 2011. godine nema značajnija povećanja u odnosu na 2010. godinu, imajući u vidu ekonomsku situaciju i kretanja na
svjetskom tržistu, koja će imati odraza i na poslovanje željeznica FBiH- stoji u saopćenju o radu 5. sjednice Vlade FBiH.
18.04.2011.
Uprava ŽFBiH i Vijeće uposlenika ŽFBiH
Potpisan Sporazum o međusobnim pravima i obavezama
Predsjednik Uprave-generalni direktor ŽFBiH mr.sc. Nedžad Osmanagić i predsjednik Vijeća uposlenika/zaposlenika ŽFBiH Mehmed
Rakovac potpisali su 18.04.2011. godine Sporazum o međusobnim pravima i obavezama. Ovim Sporazumom se uređuje način
izvršavanja zakonske obaveze Poslodavca prema Vijeću zaposlenika, obaveze i ovlaštenja Vijeća zaposlenika, primjena Sporazuma i
druga pitanja vezana za međusobni odnos Vijeća zaposlenika i Poslodavca.
Tokom potpisivanja Sporazuma predsjednik Uprave ŽFBiH Nedžad Osmanagić je
rekao da očekuje da odnos između Uprave ŽFBiH i Vijeća zaposlenika bude
zasnovan na saradnji, zdravom dijalogu i partnerstvu.
-Vijeće uposlenika mora znati da u ovoj Upravi ima partnera, a ne protivnika.
Želimo zajedničkim snagama ozdraviti ovu firmu, znači, da pozitivne, zdrave snage
nadvladaju one retrogradne, kojima je cilj isključivo vlastiti interes, pa i po cijenu
opstanka ŽFBiH. Moram istaći da smo u prethodnom periodu ostvarili izuzetne
rezultate, uprkos tome što su nam pojedini sindikalni lideri onemogućavali da
svoj posao radimo u punom kapacitetu. Rezultate koje smo postigli prepoznali su
ljudi u novom sazivu Vlade FBiH, te nam je obećana kvalitetnija pomoć nego što
smo je imali do sad, ali pod uslovom da sami sebi „ne skačemo u stomak“-rekao
je Osmanagić.
Potpisivanje Sporazuma, predsjednik Uprave je zaključio konstatacijom da je
najbolji način da željezničari ostvaruju svoje interese upravo kroz ozdravljenje i
jačanje firme, jer će samo na taj način moći ostvariti bolji životni standard. U tom
cilju, neophodno je shvatiti da je došlo vrijeme da „mi vodimo posao, a ne da
posao vodi nas“, kao i to da novac neće doći sam od sebe, već da ga moramo
zaraditi.
10
13. 04.2011.
Delegacija HŽ-a u posjeti ŽFBiH
Predsjednik Uprave - generalni direktor ŽFBiH mr. sc. Nedžad Osmanagić sa saradnicima, sastao se sa delegacijom Hrvatskih
željeznica koju je predvodio predsjednik Uprave HŽ Holdinga Zlatko Rogožar i generalnim direktorom Luke Ploče Ivanom Pavlovićem,
dana 13. 04. 2011. godine u Sarajevu.
Učesnici sastanka su dosadašnju saradnju između željezničkih kompanija ocijenili vrlo uspješnom.
-Sretan sam da smo napravili sastanak sa najkompetentnijim ljudima jedne i druge željezničke uprave. Razgovarali smo o najbitnijim
stvarima i postigli dogovore koji će sigurno pomoći u radu i ŽFBiH i HŽ-a. Razgovaralo se o putničkom prijevozu, prvenstveno o
iskoristivosti svih kapaciteta koje imaju ŽFBiH, naročito, novih „Talgo“ garnitura. Razgovarali smo o teretnom prijevozu oko
zajedničkih tarifa, gdje ćemo sigurno ostvariti jedan pomak da bi ukupni korisnici željezničkih usluga u teretnom prijevozu bili
zadovoljni. Postigli smo dogovore vezane za do sad nerazjašnjene odnose u finansijskoj sferi. Razgovarali smo o Inicijativi za
osnivanje zajedničke kompanije na prostoru Luke Ploče, dakle o robno-transportnom centru čiji će osnivači biti ŽFBiH, HŽ Cargo i
Luka Ploče. To će biti doprinos gospodarstvu jedne i druge zemlje- izjavio je Zlatko Rogožar, predsjednik Uprave HŽ Holding-a.
Na sastanku je prvi put nakon 1996. godine, zaključen Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji koji su potpisali predsjednici Uprava
ŽFBiH i HŽ-Cargo, Nedžad Osmanagić i Zlatko Rogožar, te generalni direktor Luke Ploče, Ivan Pavlović. Ugovor između ova tri
poslovna partnera, potpisan je u cilju što racionalnijeg i djelotvornijeg izvršenja radnih zadataka, te korištenje željezničkih i lučkih
kapaciteta. Potpisnici su definisali međusobne odnose u obavljanju poslova oko ukrcaja, iskrcaja i prekrcaja u prevozu tereta.
Odredbe Ugovora odnose se na vagonske pošiljke međunarodnog prijevoza i uvozno-izvozne pošiljke koje se prevoze u okviru
organizacije HŽ-Cargo i ŽFBiH.
Osmanagić, Rogožar i Pavlović
Predsjednik Uprave-generalni direktor ŽFBiH mr.sc. Nedžad
Osmanagić ocijenio je ovaj sastanak veoma uspješnim.
- Ovaj sastanak je nakon dužeg vremena kvalitetno povezao Hrvatske željeznice i Željeznice FBiH. Na njemu je iskreno i otvoreno
razgovarano o svim otvorenim pitanjima sa željom da se nađu rješenja. S tog aspekta mi smo zadovoljni. Jedna od tema o kojoj smo
razgovarali bila je i Unska pruga. Ponovo smo iskazali spremnost da je otvorimo, jer i HŽ i ŽFBiH imaju ogroman interes da se ona
opet pokrene. Dogovarali smo o odgovornostima i nadležnostima na određenim prugama, znači, o odgovornostima koje će preuzeti
ŽFBiH na koridoru Vc, a Hrvatske željeznice na Unskoj pruzi. U tom pravcu, formirali smo radne grupe koje će se baviti izvršavanjem
zadataka i odredili rokove. S obzirom na to da smo razgovarali o svim otvorenim pitanjima između dvije željezničke uprave, nadam se
uspješnoj realizaciji svega dogovorenog na ovom sastanku – zaključio je Osmanagić.
Učesnici sastanka na najvišem nivou, usaglasili su obaveze i rokove za realizaciju dogovorenih zadataka u cilju unapređenja
poslovanja i još kvalitetnijih bilateralnih odnosa ovih kompanija, te davanja konkretne podrške privrednoj saradnji između dvije
susjedne, prijateljske države.
11
05.04. 2011.
Rekordan prevoz
U martu oboren poslijeratni mjesečni rekord!
U martu 2011. godine Željeznice FBiH oborile su poslijeratni mjesečni rekord u prevozu robe! U pomenutom periodu, prevezeno je
818.144 tona robe, što je u odnosu na plan, kao i za isti period 2010. godine, povećanje za 9 % . U martu 2011. godine ostvareno je
88.013.338 NTKM, što je za 26% više u odnosu na plan, kao i za isti period prošle godine.
U prva tri mjeseca 2011. godine, zabilježen je značajan porast prevoza. Razlog povećanja zasniva se na povećanim potrebama
najvećih korisnika naših usluga. Željeznice FBiH uspijevaju te obaveze realizovati uprkos remontu „južne pruge“ i zatvoru koji na
relaciji Jablanica-Čapljina traje 10 sati dnevno.U prva tri mjeseca 2011. godine ostvaren je prevoz od 2.185.003 tona što je u odnosu
na plan povećanje za 15 %, a za isti period 2010. godine povećanje za 16 %.
U istom periodu u 2011. godine je izvršeno 240.162.341 NTKM što je u odnosu na plan kao i za isti period 2010. godine povećanje
za 30 %.
Prijevoz za period I-III 2011. godine
Period
2011
2010
plan 2011
2011/2010
2011/plan
Januar
689.194
539.785
545.844
128%
126%
Februar
677.665
586.619
594.121
116%
114%
Mart
818.144
749.839
752.001
109%
109%
SUMA I-III
2.185.003
1.876.243
1.891.966
116%
115%
NTKM za period I-III 2011. godine
Period
2011
2010
plan 2011
2011/2010
2011/plan
Januar
80.288.077
62.393.527
62.662.148
129%
128%
Februar
71.860.926
53.169.937
52.618.522
135%
137%
Mart
88.013.338
69.672.292
69.683.551
126%
126%
SUMA I-III
240.162.341
185.235.756
184.964.221
130%
130%
12
28.06.2011.
Delegacije RENFE Operadora sastala se sa željezničkom sektorom u BiH
Razgovarano o tehničkoj pomoći za implementaciju Talgo Projekta
Predstavnici Bosanskohercegovačke javne korporacije (BHŽJK), Željeznica FBiH (ŽFBiH), Željeznica RS (ŽRS) i Talgo BiH održali su
28.06.2011. godine u Sarajevu sastanak sa predstavnicama RENFE Operadora iz Španije. Na sastanku je razgovarano o tehničkoj
pomoći koju će RENFE Operador pružiti Željeznicama u Bosni i Hercegovini, u vezi implementacije Talgo Projekta, a na osnovu
Sporazuma o saradnji između RENFE i BHŽJK, koji je službeno potpisan 19. februara 2010. godine.
Specijalni ciljevi usmjereni na kratkoročni period uz tehničku pomoć RENFE Operadora su: efektivno uvođenje u promet 2012. godine
svih devet garnitura Talgo vozova koje su nabavile ŽFBiH za međunarodni prevoz putnika, kao i uvođenje u promet četiri Talgo
garniture koje su nabavile ŽRS. Kao specijalne ciljeve, predstavnici željezničkog sektora u BiH istakli su i definicije, razvijanje i
lansiranje početnih poslovnih planova za komercijalnu eksploataciju Talgo vozova.
Učesnici sastanka konstatovali su da će se u kasnijoj fazi saradnja nastaviti razvojem i implementacijom svih elemenata i alata
pomoći potrebnih za moderno i učinkovito upravljanje poslovanjem-planiranjem novog „proizvoda“ u putničkom saobraćaju,
uključujući potrebne IT sisteme i alate za operativnu i ekonomsku učinkovitost eksploatacije novih Talgo vozova, uz garanciju
odgovarajuće razine kvalitete i usluga koje se nude klijentu.
Konkretni rezultati koji se očekuju kao izravan rezultat tehničke pomoći od strane RENFE Operadora su: korištenje iskustava RENFEA
kao vodećeg u Evropskoj uniji u pružanju svojih usluga, raspoloživost sve potrebne dokumentacije za komercijalnu eksploataciju
proizvoda Talgo, uključujući pisane protokole u područjima usluge klijentima (kako u vozu, tako i na stanicama), kao i u sistemu
određivanja cijene karata sa svim ulaznim varijablama, te u komercijalnoj ponudi usluga.
Konkretni rezultati uzajamne saradnje trebaju se očitovati u identifikaciji i osnovnoj definiciji drugih dodatnih projekata, čiji će kasniji
razvoj i implementacija biti potrebni za modernu i učinkovitu eksploataciju Talgo vozova, kao i stalno ažururanje poslovnih planova za
Talgo Proizvod. Projekti koji su veće tehničke složenosti, u nekim slučajevima mogu zahtijevati određene investicije. To se posebno
odnosi na elektronsku rezervaciju i sistem prodaje karata (prodaja i distribucijski kanali), sisteme garancije, mjerenja i kontrolu
kvalitete, periodične studije o kupcima (satisfakcija i želje korisnika usluga), usluge održavanja i briga o kupcima na stanicama, te
sistem za vrednovanje troškova.
Učesnici sastanka izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, te izrazili želju da se ta saradnja nastavi i poboljša i u budućnosti.
13
24. 06.2011.
Željeznice FBiH pretrpjele velike štete zbog štrajka Željeznica RS
Direktne štete cca 2 miliona KM, a indirektne nesagledive
Željeznice Federacije BiH pretrpjele su velike štete zbog generalnog štrajka radnika Željeznica RS, koji je počeo 03.06. 2011. godine u
07.00 sati , a završio 17.06.2011. godine.
Ukupne direktne štete prouzrokovane navedenim štrajkom, samo po osnovu neizvršenih ugovorenih prevoza roba i RIV najamnine,
iznose cca 2 miliona KM.
Indirektne štete su nesagledive, a ogledaju se kroz smanjeni ugled kompanije, neuposlenost radnika, gubitak novih ugovora,
angažovanje alternativnih konkurentskih vidova transporta, prije svega, cestovnog, te kroz fakture naših strateških partnera o
njihovim pretrpljenim štetama, koje tek pristižu.
Podsjećanja radi, u periodu od 03.06. do 08.06.2011. godine, saobraćaj se odvijao po minimumu procesa rada, prema kojem su
saobraćali svi međunarodni putnički vozovi. Međutim, nisu saobraćali putnički vozovi iz Sarajeva za Bihać, iz Tuzle za Doboj, iz Tuzle
za Brčko i iz Bihaća za Bosanski Novi.
Od teretnih vozova saobraćali su po jedan par za naše korisnike BIRAČ Zvornik i Arcelor Mittal Zenica, te dva para vozova za
korisnika GIKIL Lukavac.
Na taj način obezbjeđivane su minimalne količine roba potrebnih za proizvodnju velikih privrednih subjekata GIKIL Lukavac, BIRAČ
Zvornik i ARCELOR MITTAL Zenica.
U tom periodu, Željeznice FBiH trpjele su direktne štete po osnovu ugovorenih prevoza, odnosno, prevoz roba je smanjen za cca
5.000 tona dnevno, što je prouzrokovalo finansijsku štetu od cca 60.000 KM dnevno.
Osim toga, direktnu štetu prouzrokovalo je i zadržavanje vagona. Već prvog dana, oko 70 vagona u vlasništu ŽFBiH i stranih
kompanija, čekalo je na prevoz. To je prouzrokovalo velike troškove kroz RIV najamninu, koja iznosi 20-25 eura dnevno za jedan
vagon. Svakim danom rastao je broj vagona koji su čekali otpremu, a samim tim povećavali su se i troškovi.
Pored natovarenih vozova koji su čekali otpremu, bio je onemogućen utovar i prevoz ugovorenih količina roba, uslijed nemogućnosti
prevoza istih zbog minimuma procesa rada, te prevoz novougovorenih količina.
Dana 08.06.2011. godine u 07.00 sati započeo je generalni štrajk Željeznica RS.
U periodu od 08.06. do 14.06.2011. godine, teretni saobraćaj vozova preko Željeznica RS nije se odvijao. Međunarodni putnički vozovi
saobraćali su do stanice Maglaj, odakle su putnici prevoženi autobusima do graničnih prelaza (Bosanski Šamac, Volinja).
Već 08.06.2011. godine, oko 300 vagona je čekalo na otpremu, a njihov broj je rastao svakim danom, tako da je 14.06.2011. godine,
kad su određeni sindikati u ŽRS prekinuli štrajk, oko 450 vagona čekalo na otpremu.
U tom periodu ŽFBiH pretrpjele su dvostruko veće štete po osnovu već ugovorenih prevoza, to jest po osnovu smanjenja prevoza
robe za cca 10.000 tona dnevno, što je finansijska ekvivalencija od 120.000 KM dnevno, a dovedeni su u pitanje proizvodni procesi
naših najvećih komitenata GIKIL Lukavac, ARCELOR MITTAL Zenica, BIRAČ ZVORNIK, SCO Brčko.
Da bi se prevazišla postojeća situacija ŽFBiH su zajedno sa ARCELOR MITTALOM i GIKILOM iznalazile načine da se roba preveze.
Tako se ugalj iz Ploča za GIKIL dovozio vozovima do Zenice, gdje se istovarao, tovario u kamione i dalje prevozio do Lukavca, što je
stvaralo dodatne troškove.
SCO Brčko je prevoz šećera iz Ploča za Brčko, u navedenom periodu, organizirao kamionima.
Dana 14.06.2011. godine, određeni sindikati ŽRS prekinuli su generalni štrajk. Od 14.06. do 17.06.2011. godine, kada je ponovo
uspostavljen željeznički saobraćaj na cijeloj mreži pruga ŽRS, željeznički saobraćaj preko ŽRS odvijao se uglavnom preko vučnih
rejona ŽFBiH, što redovito voze Željeznice FBiH.
U tom periodu podmirivane su minimalne potrebe naših najvećih komitenata GIKIL Lukavac i ARCELOR MITTAL Zenica, a direktna
šteta za ŽFBiH u ovom periodu bila je smanjenje prihoda za 60.000 KM dnevno.
Kao što je ranije navedeno, sa 17.06.2011. godine, odnosno, u večernjim satima 16.06.2011. godine, normalizovan je saobraćaj na
Željeznicama RS.
Za normalizaciju istog bilo je potrebno određeno vrijeme kako bi se definisali prioriteti prevoza, te se što bolje organizovao prevoz
robe koje su danima čekale zbog štrajka radnika ŽRS.
14
21.06.2011.
Poslovanje za period I-V 2011.
ŽFBiH zaradile 36 miliona KM
Vodeći računa o primarnom zadatku - redovno i sigurno odvijanje željezničkog saobraćaja u službi građana i bh. privrede, u
prethodnih pet mjeseci, ostvareni su sljedeći rezultati:

u prvih pet mjeseci ove godine prevezeno je 3.779.304 tona robe i ostvareno 397.905.797 NTKM (netotonskih km) što je u
odnosu na plan i isti period prošle godine povećanje za 19 %;

u ovoj godini, do sada, ostvarili smo povećanje za 25 % u prevozu putnika u odnosu na prošlu godinu;

samo u maju 2011. godine prevezeno je 791.800 tona robe, što je za 27 % više u odnosu na plan i isti period prošle godine,
uprkos poteškoćama u odvijanju željezničkog saobraćaja zbog remonta "južne pruge";

ukupan čist prihod za prvih pet mjesci ove godine iznosi: 36 miliona KM, od toga u robnom saobraćaju 35 miliona KM, a u
putničkom saobraćaju 1 milion KM.
Prečišćeni transportni prihodi I-V/2011.
Ovo su čisti prihodi JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo poslije odbitka pripadajućeg dijela drugih učesnika u prevozu (ZRS Doboj, Agit Zagreb,
CKTZ Zagreb, Interšped Ploče I dr) I PDV-a na usluge.
Podsjećamo da je tokom jednogodišnjeg mandata Uprave ŽFBiH, u prošloj godini ostvaren prihod od 114 miliona KM. Dug
preduzeća smanjen je za 21 milion KM, povećan prihod za 14 miliona, a rashod smanjen za 7 miliona KM. Zato možemo da redovno
isplaćujemo plaće, doprinose za zdravstvo i druge materijalne troškove. Vraćeno je povjerenje kod naših komitenata i sklopljeni su
novi poslovni aranžmani. Pokrećemo nove putničke i teretne kapacitete, a pristupanjem regionalnom projektu "Kargo 10" dajemo
doprinos razvoju željezničkog sektora u BiH, itd...
20.06.2011.
Osnovan „Jedinstveni samostalni sindikat željezničara u Federaciji BiH“
Interes uposlenika na prvom mjestu
Osnivačka skupština na kojoj je formiran sedmi po redu sindikat u sklopu Željeznica Federacije BiH, održana je 16. juna 2011. godine
u sali doma učenika Željezničkog školskog centra u Sarajevu. Predsjednik ovog sindikata Sehid Avdić ističe da je zapravo riječ o
prvom jedinstvenom sindikatu u ŽFBiH, te je stoga i nazvan “Jedinstveni samostalni sindikat željezničara u Federaciji BiH”.
-Cilj ovog sindikata je da okupi što veći broj članova i omogući im da istaknu svoje specifične interese i probleme- kaže Avdić i
dodaje da u ovom sindikatu neće biti doživotnih predsjednika, već da će se vrednovati isključivo rezultati rada, kao i stav svakog
člana sindikata posebno.
U ime predsjednika Uprave ŽFBiH dr. sc. Nedžada Osmanagića prisutnima se obratio mr. Smajo Salketić, izvršni direktor za poslove
željezničkog operatora. Salketić je skrenuo pažnju na to da se Željeznice Federacije BiH nalaze u teškoj situaciji i da ljudi koji su na
čelu novoformiranog sindikata, moraju znati da je to odgovorna funkcija.
15
-Također, kompanijama koje su od presudnog značaja za privredu, moramo dati garanciju da možemo ispoštovati dogovore koji su
regulisani ugovorima. Uvjeren sam da će ovaj sindikat biti uspješan i raditi u interesu svih nas- istakao je Salketić.
Skupštini su prisustvovali predstavnici iz cijele Federacije BiH. U svrhu bolje zaštite interesa radnika, svojih članova, sindikat će
razmjenjivati informacije, iskustva, iskazivati solidarnost i provoditi zajedničke akcije i kampanje na nivou cijele Federacije BiH, sve u
interesu uposlenika, ali i u interesu preduzeća.
14.06.2011.
Saopćenje za medije
Poštovani,
u proteklom periodu suočavamo se sa nizom netačnih i zlonamjernih informacija u pojedinim medijima što stvara potpuno pogrešnu
sliku u bh. javnosti i građane dovodi u nedoumicu o aktuelnim zbivanjima u ŽFBiH, što bitno narušava poslovni imidž preduzeća i
dovodi u sumnju kredibilitet članova Uprave, te umanjuje značajne postignute pozitivne rezultate u poslovanju. Zato upućujemo apel
da u vašim medijima, u skladu sa vašom uređivačkom politikom, ali i zakonom o informisanju i pravilom „druge strane“, objavite ovo
saopćenje, kako bismo u cilju tačnog i profesionalnog izvještavanja, spriječili realizaciju pogubne Gebelsove teorije da „stotinu puta
ponovljena laž postaje istina“.
Tokom jednogodišnjeg rada, Uprava ŽFBiH je vodeći računa o primarnom zadatku - redovno i sigurno odvijanje željezničkog
saobraćaja u službi građana i bh. privrede, između ostalog, uradila:
u prvih pet mjeseci ove godine prevezeno je 3.779.304 tona robe i ostvareno 397.905.797 NTKM (netotonskih km) što je u
odnosu na plan i isti period prošle godine povećanje za 19 %;
samo u maju 2011. godine prevezeno je 791.800 tona robe, što je za 27 % više u odnosu na plan i isti period prošle godine,
uprkos poteškoćama u odvijanju željezničkog saobraćaja zbog remonta „južne pruge“;
-
u ovoj godini ostvarili smo povećanje za 25 % u prevozu putnika u odnosu na prošlu godinu;
- u prošloj godini ostvaren je prihod od 114 miliona KM, smanjen dug preduzeća za 21 milion KM, povećan prihod za 14 miliona, a
rashod smanjen za 7 miliona KM;
-
redovno isplaćuje plaće, doprinose za zdravstvo i druge materijalne troškove;
-
vraćeno je povjerenje kod naših komitenata i sklopljeni su novi poslovni aranžmani;
- Dana 03.06.2011.g. u saobraćaj je puštena dionica remontovane pruge DG RH -Čapljina-Mostar-Raška Gora u dužini od 53 km projekat vrijedan 50 miliona KM i nastavljamo sa radovima na remontu dionice Raška Gora- Konjic u vrijednosti 52 miliona KM;
16
-
pokrećemo nove putničke i teretne kapacitete;
po dobijanju međunarodnih dozvola, do kraja godine očekujemo uvođenje novih Talgo vozova na međunarodnim putničkim
linijama, a uvođenjem novog Končarevog EMV, uz nabavku polovnih putničkih vagona i revitalizaciju postojećih EMV serije 411/115116, poboljšat ćemo lokalni putnički saobraćaj;
-
pristupanjem regionalnom projektu „Kargo 10“ dajemo doprinos razvoju željezničkog sektora u BiH itd...
Ovo su egzaktni pokazatelji i željezničare ljuti iznošenje netačnih i zlonamjernih informacija koje potiču iz prepoznatljivih političkih
kuhinja, po sistemu što gore-to bolje. Nemamo namjeru nikome podizati medijski rejting, svjesni činjenice da nije vijest „kad pas
ujede čovjeka, nego kada čovjek ujede psa“.
Dakle, Nadzorni odbor ŽFBiH jeste podnio ostavke, ali na zahtjev Vlade FBiH, kojeg je u sklopu svojih redovnih i planskih aktivnosti,
uputila svim javnim preduzećima od federalnog značaja. Ovo nema nikakve korelacije sa podnošenjem krivičnih prijava Kantonalnom
tužilaštvu od strane Federalnog MUP-a, protiv 12 bivših i sadašnjih uposlenika ŽFBiH, koji (uzgred budi rečeno) nisu „ključni
Osmanagićevi ljudi“.
Kako je postupak u toku, Uprava neće davati nikakve komentare o slučaju sve do okončanja postupka. I ovo je dokaz da Uprava
ŽFBiH podržava zakonit rad, uz napomenu da je rad ovog menadžmenta zakonit, transparentan i uvijek dostupan nadležnim tijelima i
organima Federacije i države BiH.
Također, dok se ne imenuje novi NO ŽFBiH nije moguće raspravljati o tužbama koje je određeni broj uposlenika podnio protiv
preduzeća u kojem ostvaruju egzistenciju. Također, ne može se održati ni Skupština Društva na kojoj bi se, između ostalog,
raspravljalo i o finansijskom poslovanju ŽFBiH, uz napomenu da je u toku međunarodna revizija poslovanja koju radi „Deloitte“ d.o.o.
Sarajevo. O ovim aktuelnim pitanjima razgovarat će se najkasnije do polovine jula ove godine kada se očekuje imenovanje novog NO
ŽFBiH.
Sasvim je izlišno kometarisati tragikomične izjave mašinovođe sa kriminalnim dosjeom „da se treba pozabaviti i sadašnjom
Upravom“, te da je Predsjednik Uprave- Generalni direktor platio pola miliona KM da dođe na ovu funkciju“. Ovo nije, kako se
predstavlja, sukob između Davida i Golijata, nego su zlonamjerne insinuacije i laži sa štetnim posljedicama za koje postoje zakonom
predviđene sankcije. Navodne špekulacije da je Vlada FBiH nezadovoljna dosadašnjim radom Uprave na čelu sa Nedžadom
Osmanagićem, te da se očekuju nove smjene, nisu tačne, jer je Federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić, u ime Vlade
FBiH, 03.06.2011. godine u Mostaru, odao priznanje i dao punu podršku radu Uprave ŽFBiH. Na kraju, kada se Vlada FBiH odredi
kakva joj željeznica treba i iznađe rješenje za održavanje svog dobra (kao i za ceste), a ne sa tek 25% budžetskih sredstava, onda će i
ŽFBiH doći na „zelenu granu“.
Hvala na saradnji i razumijevanju.
savjetnik Predsjednika Uprave-Generalnog direktora
Samir Kadrić
Sarajevo,14.06.2011. godine
29.07.2011.
Saopštenje za javnost
Uprava, sindikati i željezničari zajedno u borbi za očuvanje Željeznica F BiH
U julu željezničarima isplaćene dvije plate
Aktuelna situacija u ŽFBiH bila je tema sastanka održanog 29.07.2011. godine u Sarajevu kome su prisustvovali Predsjednik i članovi
Uprave, direktori prometno poslovnih područja i područja infrastrukture Mostar, Bihać, Zenica, Tuzla i Sarajevo, predsjednici
sindikata i Vijeća uposlenika, te šefovi i načelnici službi u ŽFBiH.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Uprave-Generalnog direktora dr.sc. Nedžada Osmanagića, izvršni direktor za ekonomske
poslove, VD izvršni direktor za poslove željezničke infrastrukture, pomoćnik izvršnog direktora za željeznički operator, VD izvršna
direktorica za pravne i kadrovske poslove, upoznali su prisutne o aktuelnim pitanjima kao i ostvarenim poslovnim rezultatima za prvih
šest mjeseci 2011. godine.
Između ostalog, istaknuto je da je obezbjeđena tekuća finansijska stabilnost i likvidnost preduzeća, što potvrđuje i činjenica da je
danas isplaćena i druga plata u ovom mjesecu, te da je gubitak preduzeća u prošloj godini smanjen za 21 milion KM. Ohrabruje i
podatak da je u prvih šest mjeseci ove godine plan prebačen za oko 20 % i pored činjenice da je nedavni štrajk u ŽRS-u uzrokovao
dirketne štete ŽFBiH od oko 2 miliona KM. Također, postoje najave o dodatnom, povećanom transportu roba, što uliva optimizam da
17
će ova godina biti još uspješnija od prethodne za ŽFBiH. Naglašeno je kako uposleni, i pored složene ekonomske situacije, redovno
primaju plaće, te da se uplaćuju ostali doprinosi i materijalne obaveze. Kada je riječ o pravnoj problematici, jedan od osnovnih
problema je neusklađenost zakonske regulative, posebno sa Zakonom o privrednim društvima, te izražena potreba za izradom
novog kolektivnog ugovora kao i za izradom novog Pravilnika o radu.Posebna pažnja bila je usmjerena na aktuelna pitanja o
pokrenutim tužbama dijela zaposlenika protiv preduzeća za dugovanja po osnovu rezlike neisplaćenih plaća, umanjenja plaća,
neisplaćenih regresa i doprinosa za PIO, te o negativnom mišljenju Ureda za reviziju institucija u FBiH u konačnom izvještaju o
“Reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu“.Zaključeno je da revizorski izvještaj
predstavlja putokaz ka rješavanju uočenih problema uz pojačani angažman Uprave i svih uposlenih na ŽFBiH.
Kada je riječ o tužbama dijala uposlenika protiv preduzeća, istaknuto je kako trenutno nema finansijskih sredstava za naplatu istih, a
da realizacija tužbi ozbiljno dovodi u pitanje egzistenciju preduzeća. Potencirano je da izjave o povlačenju ili odustajanju od tužbi
nikako ne predstavljaju mobing na uposlene, nego je osnovni cilj da se pokaže raspoloženje i volja željezničara da spase svoju firmu i
sačuvaju radna mjesta. U tom smislu, ponuđeno je rješenje da onim uposlenicima koji su već podnijeli tužbe, povuku iste te da će im
biti plaćeni sudski troškovi, kako bi se do kraja godine mogao isplatiti jeden regres svim uposlenim. Takođe je istaknuto da treba
zajednički raditi na stvaranju uslova za ekonomski oporavak imajući u vidu činjenicu da su sredstva iz budžeta Vlade FBiH
nedostatna i da su na prošlogodišnjem nivou.
Takođe je predloženo da se u ponedjeljak 01.08. 2011. godine Uprava, predstavnici sindikata i Vijeća uposlenika kao i predstavnici
Nadzornog odbora, dogovore o platformi za zajedničko djelovanje u koje bi moralo biti uključeno i resorno ministarstvo u cilju
iznalaženja optimalnog riješenja ovog gorućeg pitanja.
18
21.07.2011.
19
20
20.07.2011.
Poslovanje PPP Sarajevo u prvih šest mjeseci
Prevoz robe povećan za 23%, a prevoz putnika za 22 %
Prometno poslovno područje Sarajevo Željeznica FBiH zabilježilo je u prvih šest mjeseci ove godine porast kako u prevozu robe, tako
i u prevozu putnika.
U pomenutom periodu PPP Sarajevo prevezlo je 298.657 tona robe, što je za 23% više u odnosu na isti period prošle godine kada je
prevezeno 242.642 tone robe. Ostvareno je 90.274.757 NTKM (netotonski kilometri) što je za 19,50% više u odnosu na isti period 2010.
godine, kada je ostvareno 75.540.656 NTKM.
U prvih šest mjeseci 2011. godine u ovom području je došlo do znatnog porasta početno-završnih operacija, to jest, utovara i
istovara. Utovareno je 5.543 kola, odnosno, 248.000 tona, što je za oko 21,30 % više nego u istom periodu prošle godine. Istovareno je
1.113 kola, odnosno, 49.992 tone, što je za cca 70 % više, nego u istom periodu prošle godine.
Kroz područje je tranzitiralo 52.722 kola sa 1.139.829 tona robe, što je 19,3 % više u odnosu na isti period prošle godine. Izvezeno je
1.295 kola sa 37.030 tona, što predstavlja povećanje od čak 86,5 % u odnosu na isti period prošle godine.
I u putničkom saobraćaju PPP Sarajevo ostvarilo je pozitivne pomake. U prvih šest mjeseci ove godine prevezeno je 99.526 putnika
što je za 22% više u odnosu na isti period prošle godine. Ostvaren je prihod od 464.329,60 KM što je za 14,56 % više u odnosu na isti
period 2010. godine.
20.07.2011.
ŽFBiH prebacile dnevni plan prevoza robe za 62 %
Željeznice FBiH prevezle su 19.07. 2011. godine 32.820 tona robe i prebacile dnevni plan prevoza za čak 62%. Povećanje je uslijedilo
zbog povećanog interesovanja privrede za prevoz Željeznicama FBiH, naročito za prevoz rude iz Omarske za Arcelor Mittal i uglja iz
Luke Ploče također za Arcelor Mittal, kao i zbog povećanog interesovanja drugih komitenata.
Tokom ove godine, zaključno sa 19. 07. Željeznice FBiH prevezle su 5.002.965 tona robe, što je za 21% više u odnosu na plan i isto
toliko u odnosu na isti period prošle godine.
18.07.2011.
Poslovanje PPP Tuzla u prvih šest mjeseci
Ostvareno 69% plana u prevozu robe za 2011.godinu
Prometno-poslovno područje i Područje infrastrukture Tuzla zauzimaju vrlo značajno mjesto u sistemu Željeznica FBiH. Smješteni u
izuzetno jakom privrednom okruženju, uz sjajnu uzajamnu saradnju, ostvaruju zapažene rezultate kako u pogledu prevoza roba, tako
i utovarno-istovarnih operacija i održavanju infrastrukturnih kapaciteta.
PPP Tuzla je u periodu I-VI prevezla 2.407.582. tone robe, što je u poređenju sa istim periodom prošle godine, kada je prevezeno
2.056.722tone, više za 17%. To predstavlja 53,68% ukupnog prevoza na ŽFBiH.
-Samo u junu 2011. godine, prevezeno je 379.688 tona robe, što je za cca15% više nego u junu prošle godine.
Za isti period I-VI, ostvareno je 65.941.543 NTKM, što je za 10,41% više nego za isti period prošle godine, kada je ostvareno
59.720.522NT KM,odnosno za prvih šest mjeseci ostvareno je 69% plana za 2011. godinu-kaže Muradif Gutić, direktor PPP Tuzla.
U prvih šest mjeseci 2011. godine u ovom području je došlo do znatnog porasta početno-završnih operacija, to jest, utovara i
istovara. Utovareno je 67.731kola, odnosno, 1.972.640 tona, što je za oko 20% više nego u istom periodu prošle godine. Istovareno je
67.991 kola, odnosno, 2.047.939 tone, što je takođe za oko 20 % više, nego u istom periodu prošle godine.
-Osim navedenog prevoza ,utovara i istovara roba, treba napomenuti da u sastavu Službe za vuču vozova (VV) u Kreki imamo
Radionicu za opravku šinskih vozila (OŠV), gdje je godišnji plan tekućeg održavanja sa otkvačivanjem 1500 kola. Uposleni u radionici
su, u prvih šest mjeseci 2011. godine osposobili 895 teretni vagon, što predstavlja oko 60 % plana opravke za 2011. godinu-kaže
Gutić.
Prema njegovim riječima, u narednom periodu pokušat će se, u saradnji sa Upravom ŽFBiH i nadležnim sektorima, poboljšati uslovi
rada kako uposlenicima u Radionici za OŠV, tako i voznom osoblju (mašinovođama) na lokomotivi 661.
21
15.07.2011.
PI SARAJEVO
Akcija uništavanja korova
Zbog nedostatka materijalnih sredstava koja bi im omogućila kupovinu hemijskih otrova za uništavanje korova i drugog rastinja duž
pruge, uposlenici PI Sarajevo sami su se organizovali kako bi rješili ovaj problem.
Tokom jula mjeseca čuvari pruge, skretničari, otpravnici vozova, građevinci i drugo izvršno osoblje, svaki slobodni trenutak koriste
da pokose travu i iščupaju korijen oko kolosijeka, pružnog pojasa i urede prostor oko stanica. Da bi izbjegli nesnosne vrućine,
radove obavljaju u ranim jutarnjim satima ili poslije podne, kad se temperatura malo smanji.
12.07.2011.
Adelina Mostarlić-Hodžić
Prva žena mašinovođa u ŽFBiH
Nakon što je 08. jula 2011. godine pred stručnom komisijom ŽFBiH položila završni ispit, Adelina Mostarlić-Hodžić postat će,
najvjerovatnije, prva žena mašinovođa na našim prugama. Ova 24-godišnja Tuzlanka pripada prvoj generaciji polaznika Saobraćajne
škole u Tuzli, smjer tehničar vuče-mašinovođa. S njom u razredu bile su još tri djevojke, ali poput Adeline, nikad nisu imale priliku
raditi posao za koji su se školovale.
Međutim, prije pola godine Adelina Mostarlić- Hodžić počela je pohađati posebnu obuku za mašinovođe koju su organizovale ŽFBiH.
Da je uspješno savladala znanje i u teoriji i u praksi, potvrđeno je na završnom ispitu 08.jula 2011. godine pred stručnom komisijom
na čelu sa Sabrijom Pupalovićem.
-Veoma sam sretna što sam položila ispit i nadam se da ću u što skorije vrijeme dobiti posao. Naročito bih zahvalila Mehmedu
Pomakoviću i Željki Daušiću za nesebično pomaganje tokom moje obuke. Znanje koje su mi prenijeli i podrška koju su mi cijelo
vrijeme pružali, od neprocijenjive su važnosti za mene-kaže Adelina.
Iako je poslije završene srednje škole radila poslove koji nisu imali nikakve veze sa njenom strukom, Adelina kaže da nije osjećala
nikakav strah kad je prvi put sjela u lokomotivu i počela voziti. Bilo je to na pruzi tuzlanskog područja i sa lakoćom je, kaže, savladala
sve dionice. Nada se da će u što skorije vrijeme dobiti posao i tako, zaista, postati prva žena mašinovođa u ŽFBiH.
22
07.07.2011.
Prevoz robe u prvih šest mjeseci 2011. godine
ŽFBiH prebacile plan prevoza za 19 %
Željeznice Federacije BiH prevezle su u junu 2011. godine 706.163 tone robe što je za 18 % više u odnosu na plan, i isto toliko u
odnosu na isti period prošle godine.
Međutim, zbog štrajka u Željeznicama RS, koji je trajao od 03.06.do 17.06.2011. godine, Željeznice Federacije BiH, ostvarile su
64.557.663 NTKM, što je za 10 % manje u odnosu na plan i 9 % manje, u odnosu na isti period prošle godine.
S obzirom na to da su tokom prvih pet mjeseci 2011. godine ŽFBiH prebacivale plan u NTKM, u prosjeku za 15 % mjesečno, to znači,
da su ŽFBiH u junu mjesecu, zbog štrajka Željeznica RS, prevezle, ustvari, 25 % manje NTKM nego što bi prevezle da se saobraćaj
odvijao normalno.
Ipak, uprkos pomenutom štrajku i remontu južne pruge zbog kojeg je na snazi režim zatvora pruge u trajanju od 10 sati dnevno, u
prvoj polovini ove godine Željeznice Federacije BiH poslovale su pozitivno.
U prvih šest mjeseci prevezeno je 4.484.694 tone robe, što je za 19 % više u odnosu na plan i isto toliko u odnosu na isti period prošle
godine. Ostvareno je 462.301.490 NTKM, što je za 14 % više u odnosu na plan i 15 % više u odnosu na isti period prošle godine.
05.07.2011.
Duž željezničke mreže u FBiH
Izvršno osoblje dobilo nove službene uniforme
Kao društveno odgovorna kompanija, Željeznice FBiH vodile računa o tome da se nabavka izvrši kod domaćih proizvođača
Duž cijele željezničke mreže, šefovi stanica u ŽFBiH, kao i otpravnici vozova, kondukteri, vozovođe, skretničari i mašinovođe,
konačno su, od prije mjesec dana, obučeni u adekvatnu službenu odjeću po kojoj se raspoznaju. Nakon dugo vremena dobili su
kompletne ljetne i zimske uniforme, uključujući plitke, odnosno, duboke cipele i šapke. Osim službenih uniformi, uposlenici ŽFBiH
čije radno mjesto to zahtijeva, uskoro će dobiti i zaštitnu opremu.
-Službena odjeća je ogledalo firme u kojoj radimo i koju predstavljamo. Isto kao što naš posao moramo obavljati savjesno i precizno,
uniforma koju nosimo mora biti čista i uredna. Ona vas obavezuje i na lijepo ponašanje i daje određeni dignitet-kaže Refik Šahinović,
otpravnik vozova na Željezničkoj stanici Zenica.
Refik je zaposlen u željeznici preko 20 godina. Zadnja uniforma koju je dobio bila je predratna. Snalazio se kako je znao i umio, vodeći
računa o tome da u njemu ljudi ne gledaju samo Refika, već i ogledalo firme u kojoj radi.
Prilikom nabavke službenih uniformi i obuće, menadžment ŽFBiH vodio je računa o tome da se nabavka izvrši kod domaćih
proizvođača. Kao društveno odgovorna kompanija, koja želi dati svoj doprinos u stimuliranju domaće proizvodnje, Željeznice FBiH
zaključile su Ugovor o isporuci uniformi sa firmom „MEN“ d.o.o. Travnik, dok je samo šivanje uniformi uradio „Borac“ Travnik. Cipele
su nabavljene od firme „ZENKO“ d.o.o. iz Zenice.
-Želim naglasiti da su prilikom šivanja uniformi za svakog uposlenika posebno uzimane mjere. Materijali koji su korišteni su izuzetno
kvalitetni, tako da će ih biti ugodno nositi. Vidimo da su ljudi na terenu zadovoljni i to nas raduje-kaže Safet Sinanović, direktor
Sektora za nabavku i prodaju.
Obučeni u nove službene uniforme na koje su dugo čekali, željezničari u Federaciji BiH se nadaju da su na pomolu bolji dani za sve.
23
Refik Šahinović, otpravnik vozova na Željezničkoj stanici Zenica
04.07.2011.
Linija Sarajevo-Bihać-Sarajevo prestaje saobraćati od 05. jula
Na inicijativu Željeznica RS, međuenititetski vozovi koji saobraćaju na relaciji Sarajevo – Bihać – Sarajevo prestaju saobraćati od 05.
jula 2011. godine do daljnjeg.
Razlog prekida saobraćaja pomenutih vozova je nedovoljan broj raspoloživih elektro-lokomotiva u Željeznicama RS i povećan obim
prevoza rude iz Omarske za Željezaru Zenica, kao i svakodnevno kašnjenja voza br.710 zbog čega automatski kasni i voz 711(zbog
čega se remeti zatvor pruge u području remonta).
Promet vozova na relaciji Sarajevo – Bihać organizirat će se na način da putnici iz Sarajeva putuju vozovima 396 i 398 do Bosanskog
Novog/Novog Grada, a u Bosanskom Novom presjedaju na lokalne vozove br.8045 i 8041 koji saobraćaju do Bihaća.
Na relaciji Bihać – Sarajevo prevoz će se organizovati na način da putnici putuju lokalnim vozom 8040, koji saobraća po novom redu
vožnje od Bihaća do Bosanskog Novog/Novog Grada, a isti nastavljaju vožnju od Bihaća do Sarajeva brzim vozom 399.
Dolasci i odlasci pomenutih vozova prikazani su u sljedećoj tabelama:
Veza Sarajevo - Bihać
Veza Bihać - Sarajevo
24
16.08.2011.
Uprava ŽFBiH i predstavnici SMS-a približili stavove
Uprava ŽFBiH i legalni predstavnici Sindikata mašinovođa iz pet područja ŽFBiH, održali su 16.08.2011. godine sastanak u cilju
rješavanja aktuelnih problema, izazvanih nelegalnom obustavom rada grupe mašinovođa okupljenih oko Vernesa Buljugije, dana
10.08.2011.godine.
Na sastanku su značajno približeni stavovi i otvoren put za konstruktivan dijalog predstavnika SMS-a i Uprave ŽFBiH. Nakon što
predstavnici SMS-a prenesu svom članstvu dogovorene zajedničke stavove, razgovori će biti nastavljeni, a u cilju zakonitog
rješavanja problema.
25
12.08.2011.
26
11.08.2011.
Uspostavljen redovan željeznički saobraćaj
Nakon jučerašnje nelegalne obustave rada od strane grupe mašinovođa, redovan željeznički saobraćaj na prugama FBiH uspostavljen
je jutros u 08 sati.
Uprava Željeznica FBiH dužna je implementirati zaključke sa zajedničkog sastanka sa predstavnicima Nadzornog odbora i Federalnog
ministarstva prometa i komunikacija, a uz preporuke i odobrenje Vlade FBiH.
10.08.2011.
Grupa radnika nelegalno obustavila saobraćaj
Na zajedničkom sastanku održanom povodom današnjeg prekida redovnog odvijanja željezničkog saobraćaja od strane grupe
mašinovođa okupljenih oko suspendiranog mašinovođe Vernesa Buljugije, Uprava ŽFBiH, Nadzorni odbor, predstavnici Federalnog
ministarstva prometa i komunikacija te Vlade FBiH, zaključili su da je obustava rada nelegalna i da hitno treba poduzeti sve zakonske
mjere da se vozovi što prije pokrenu, a akteri sankcioniraju na zakonit način.
Uprava ŽFBiH dobila je bezrezervnu podršku Nadzornog odbora, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Vlade FBiH u
nastojanju da sprovede usvojene zaključke u cilju uspostave redovnog željezničkog saobraćaja, kako bi se umanjile posljedice
nelegalne obustave rada po privredu i samo preduzeće.
09.08.2011.
Poslovanje PPP Mostar u prvih šest mjeseci 2011. godine
Promet robe povećan za 14%, promet putnika umanjen zbog presjedanja
Uprkos poteškoćama u odvijanju željezničkog prometa zbog remonta južne pruge, Prometno-poslovno područje Mostar prebacilo je
plan prijevoza robe u prvih šest mjeseci ove godine. U pomenutom periodu prevezeno je 275.668 tona, što je za 14 % više nego lani,
kad je u istom periodu prevezeno 242.516 tona.
Imajući u vidu činjenicu da remont pruge traje od 10 do 12 sati tijekom vidnog dijela dana, a za prijevoz ostaje isto toliko sati tijekom
noći, povećanje prijevoza robe za 14 % predstavlja izuzetan uspjeh.
-Ovaj podatak svakako je optimističan i veseli nas, posebice zbog toga što su rezultati ostvareni uz maksimalan napor zaposlenika u
limitiranim uvjetima rada. Nadam se da će do kraja tekuće godine poslovni učinak biti i bolji-kaže Vlado Gabela, šef službe za
Transportno-komercijalne poslove područja Mostar.
Kvalitetna suradnja sa komitentima i korisnicima prioritetni je zadatak ŽFBiH u cilju povećanja učešća na transportnom tržištu, kao i
povećanje konkurentnosti i kvalitete usluge. Gabela naročito ističe suradnju sa komitentima kao što su Aluminij Mostar, Rudnici
boksita Posušje i Široki Brijeg, CIBOS Mostar, INOS Busovača, Mališić Čitluk i drugi.
Međutim, u prvih šest mjeseci ove godine PPP Mostar zabilježilo je smanjenje broja putnika za cca 40 %, u odnosu na isti period
prošle godine. Razlog smanjenja broja putnika jeste remont pruge, odnosno, presjedanje putnika iz vlaka u autobuse od Konjica do
Čapljine. Ipak, u 7. mjesecu zabilježeno je osjetno povećanje broja putnika i to iz dva razloga: prvi je činjenica da je u 6. mjesecu
prestala potreba da putnici iz vlaka presjedaju u autobuse, a drugi je činjenica da tokom ljetne sezone uvijek ima više putnika.
Povećanje prihoda iz putničkog prometa, rezultat je i povećane kontrole naplate.
27
09.08.2011.
Područje infrastrukture Mostar
Brže i sigurnije pruge, nakon remonta
Tokom prvih šest mjeseci 2011. godine aktivnosti Područja infrastrukture Mostar najviše su bile usmjerene na remont pruge KonjicDržavna granica, odnosno, na dva projekta: PT 02 i PT 01. PT 02 obuhvata remont dionice od Raške Gore do Državne granice koji je
većim dijelom završen. Na tom području radilo se na remontu gornjeg stroja pruge i djelimično na remontu donjeg stroja.
-Radila se zamjena zastorne prizme, drveni pragovi zamijenjeni su betonskim, umjesto dosadašnjih tračnica UIC 49 postavljene su
UIC 60. Također, radi se na zamjeni skretnica na glavnim prolaznim kolosijecima. Nakon ovog dijela remonta, vrši se revitalizacija
postojećih sigurnosno-signalnih uređaja i ugradnja novih uređaja u stanicama koje do sad nisu bile osigurane SS uređajima, već su
radile na klasičan način- kaže Vinko Balić, direktor Područja infrastrukture Mostar.
Prema njegovim riječima, nakon završenog remonta, brzine koje sada iznose između 30 i 50 km/h, trebale bi biti podignute na između
80 i 100 km/h, ovisno od dionice, to jest radijusa krivine. U sklopu ovog remonta vrši se i revitalizacija kontaktne mreže. Radi se fino
podešavanje, zamjena ostarjelih neodgovarajućih stupova, zamjena izolatora i sličnih stvari.
-U sklopu remonta radi se i dio donjeg stroja, znači, sustav odvodnje, kosine, uređenje bankina i slično (propusti ispod pruge). Na
pojedinim dijelovima pruge, u blizini prometnica, stavlja se ograda uz prugu da ne bi dolazilo do bliskih susreta cestovnih i tračničkih
vozila. Također, rade se bankine na potrebnim mjestima. Uglavnom, na PT 02 završeno je cca 90% posto radova-kaže Balić.
Na PT 01 do sada je urađena dionica od Konjica do Raške Gore. Od Jablanice do Raške Gore završeno je otprilike nekih 70 do 80 %
poslova i očekuje se nastavak radova od Konjica do Jablanice. Rok završetka remonta pruge je do kraja tekuće godine, a rok
završetka radova na SS uređajima je kraj sljedeće godine.
-Mislim da će se rokovi moći ispoštovati. ŽFBiH već rade prijem određenih dionica od izvođača radova, s tim da su ti prijemi uvjetni
dok se ne otklone greške-kaže Balić.
Pored uvjetnog prijema radova, radi se i prijem materijala (polovnih pragova, tucanika,tračnica, kolosječnog pribora). To su materijali
koji se još uvijek dobrim dijelom mogu upotrijebiti na ostalim područjima za revitalizaciju pruga u FBiH koje nisu u sklopu ovog
remonta, a kojima je potrebna opravka za normalan rad i to sa minimalnim, gotovo nikakvim troškovima. Tucanik, polovne šine,
kolosječni pribor i polovni pragovi pretežno se skladište u stanicama Raštani i Mostar Teretna i otpremaju se za dalje iz te dvije
stanice, za druga područja ŽFBiH kojima je potrebna opravka.
09.08.2011.
U stanicama Raštani, Mostar Teretna, Grabovica i Drežnica
U toku adaptacija objekata radi postavljanja SS uređaja
U sklopu kapitalnog remonta pruge na dionici Konjic- Čapljina vrši se i adaptacija objekata u kojima će biti postavljeni sigurnosnosignalni uređaji. Ti objekti su stanice u Raštanima, Mostar Teretna, Grabovica i Drežnica. U stanicama Raštani i Mostar Teretna radovi
su u poodmakloj fazi, poslije čega slijede radovi u Grabovici i Drežnici, gdje je već izvršena adaptacija krova. U stanici Raštani
položeni su kablovi, postavljeni podovi, a između ostalog, vrši se i adaptacija relejne prostorije, TK prostorije i prostorije otpravnika
vozova gdje su smješteni ti uređaji.
-Ovi uređaji znatno će poboljšati sigurnost prometa na našim prugama. Prelazimo sa klasičnog na moderni način osiguranja. Inače,
ova stanica nikad nije bila zapuštena, ali trebala joj je adaptacija. Nakon što se postave novi SS uređaji, u njoj će biti zabranjeno
grijanje na čvrsta goriva- kaže Zlatko Čuljak, šef stanice Raštani.
Na prostoru stanice Raštani odlaže se većina starog materijala, odnosno, materijala koji je skinut i zamijenjen tokom remonta pruge.
Materijal koji se još uvijek može koristiti, bilo da se radi o šinama, kolosječnom priboru ili pragovima, bit će preusmjeren dalje, na
određena područja ŽFBiH gdje će se ugraditi kao prelazno rješenje do novog remonta. Tu se, također, odlaže i materijal koji se više ne
može koristiti i koji će se prodati putem javnih tendera.
28
01.08.2011.
Saopćenje za javnost
Uprava ŽFBiH i sindikati na pragu zajedničkog rješenja
Zajednički sastanak predsjednika Nadzornog odbora ŽFBiH Pave Bobana, predstavnika Uprave ŽFBiH na čelu sa Nedžadom
Osmanagićem, te predstavnici Vijeća uposlenika i svih sindikata u ŽFBiH osim Sindikata mašinovođa-strojovođa, a u vezi tužbenih
zahtjeva dijela zaposlenika koji se odnose na potraživanja po osnovu neisplaćenih regresa i umanjenih plaća i doprinosa za PIO,
održan je 01.08.2011. godine u Sarajevu.
Učesnici sastanka utvrdili su zajednički prijedlog koji će biti prezentiran Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, odnosno,
Vladi FBiH i svim zaposlenicima JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, a koji se sastoji iz sljedećeg:
1. Potraživanja zaposlenika moraju se svesti na potraživanja za regres za 2007, 2008. i 2009. godinu, dok će se potraživanja po osnovu
doprinosa regulisati u skladu sa zakonom.
2. Svim zaposlenicima, koji su tužili Poslodavca, a koji se odluče povući tužbu, bili bi plaćeni troškovi postupka.
3. Svim zaposlenicima, Poslodavac bi iz svojih sredstava isplatio jedan regres (za 2007. godinu), sukcesivno od septembra do
decembra 2011. godine.
4. Za dugujuće regrese za 2008. i 2009. godinu Poslodavac će predložiti Vladi FBiH, da se iz posebnih izvora, obezbijede sredstva i
utvrdi način isplate.
01.08.2011.
Radna jedinica Tehnički pregled kola Sarajevo - „Sušica“
Počeli radovi na postavljanju ograde
Na prostoru koji zauzima RJ Tehnički pregled kola „Sušica“ u sarajevskom naselju Velešići, započele su aktivnosti vezane za dostavu
i izgradnju nove automatske praonice čija je namjena vanjsko pranje Talgo garnitura, putničkih vagona, elektromotornih vozova, kao i
pranje električnih lokomotiva. Finansiranje za izgradnju ove praonice obezbjeđeno je iz kredita Talgo programa. Na istom prostoru,
na kolosječnim kapacitetima, bit će smještene i nove Talgo garniture na čuvanje, zajedno sa ostalim putničkim vagonima, jer je ovo
jedini prostor takve namjene koji Željeznice FBiH posjeduju.
-Od maja mjeseca ove godine intenzivno radimo na uređenju prostora Tehničko –pregledne stanice „Sušica“. Uradilo se dosta posla,
naročito kada je u pitanju sječa šume i niskog rastinja, čišćenje kanala, izrada potpornog betonskog zida u dužini oko 50 m i visini 2,5
m, iskop rupa u zemlji za postavljanje nosećih stupova za novu ogradu sa dvije kapije u dužini od oko 1700 m, kao i uređenje
kolosjeka i popravku rasvjete-kaže Namir Mahmutović, direktor Prometno-poslovnog područja Sarajevo, u čijem je sastavu TPS
„Sušica“.
O značaju i obimu ovog projekta govori podatak da je RJ TPK „Sušica“ prije rata bila jedna od najopremljenijih tehničko-preglednih
stanica u Bosni i Hercegovini. U njoj se vršilo automatsko vanjsko pranje kola, unutrašnje čišćenje kola, tehnički pregledi kola, tekuće
opravke kola, vršilo se snabdijevanje kola, predgrijavanje garnitura i proba kočnica. Prostor na kome se nalazi obuhvata više od
30.000 m2, sa četiri kolosjeka koji su na suprotnoj strani povezani izvlakačim kolosjekom, koji se proteže do fabrike „Bosnalijek“ d.d.
Sarajevo.
-Tokom agresije na BiH RJ za TPK „Sušica“ teško je devastirana, oštećena i opljačkana. Uređaji za pranje i predgrijavanje kola su
uništeni, kolosječni kapaciteti oštećeni, a kompletna ograda u dužini od preko 2000 m odnešena. Dugo vremena okolni mještani su
odlagali smeće na ovom prostoru. U starim oštećenim vagonima okupljani su se narkomani i beskućnici. Inače, i stari i novi vagoni
predstavljali su metu lopovima za skidanje i krađu dijelova sa putničkih vagona i objekata koji se nalaze na ovom prostoru-kaže
Mahmutović.
Svi radovi na uređenju prostora, počevši od sječe i odvoza rastinja, ručnog uređenja odvodnih kanala, ručnog iskopavanja rupa, kao i
postavljanje nove ograde, vrši se vlastitom radnom snagom, odnosno, na tim poslovima angažirano je desetak naših uposlenika iz
Tehničko-pregledne stanice „Sušica“ i Centralne radionice Rajlovac. Planirano je da se kompletan prostor stavi pod video nadzor radi
lakšeg čuvanja opreme i vagona, te da svi radovi budu gotovi prije puštanja Talgo vozova u promet.
29
29. i 30. 09.2011.
Prvi BiH kongres o željeznicama
Prvi BiH kongres o željeznicama održan je 29. i 30. 09. 2011. godine u Sarajevu, u organizaciji Udruženja konsultanata inžinjera BiH i
uz podršku Ministarstva komunikacija i prometa BiH. Kongres je okupio oko 300 učesnika iz 12 zemalja, a tretirao je aktuelne teme
kao što su strategija razvoja željezničkog transportnog sistema, studije i projektovanje, upravljanje željeznicom, infrastruktura,
bezbjednost saobraćaja, zaštita okoliša, finansiranje i drugo.
Kongres je, prema riječima predsjednika Udruženja konsultanata inžinjera BiH Ešrefa Gačanina, prilika da se na međunarodnom
nivou razmjene naučna i praktična iskustava istraživača, proizvođača, operatora i upravljača infrastrukture u sektoru željeznica.
Veliku pažnju prisutnih izazvalo je izlaganje predsjednika Uprave ŽFBiH dr.sc. Nedžada Osmanagića koje, zbog toga, prenosimo u
cijelosti:
-Zadovoljstvo mi je pozdraviti sudionike prvog kongresa o željeznicama i izraziti vjerovanje da će zaključci ovoga kongresa biti u
funkciji strateških ciljeva, koje željeznice moraju dosegnuti u vremenu koje je pred nama. A to vrijeme je vrijeme u kome se željeznički
sektor mora pripremiti i osposobiti, sportski rečeno, da odigra predstojeću, vrlo zahtjevnu, prije svega, tržišnu utakmicu.
Vrijeme održavanja ovoga kongresa koincidira sa trenutkom u kome se željeznički sektor u Bosni i Hercegovini nalazi, a to je vrijeme
značajnih poslovnih izazova:
□
nužnost adekvatnog pozicioniranja željezničkog sektora u državnoj transportnoj strategiji,
□
jasno definiranje javnog interesa i odnosa Države-vlasnika prema ulozi željeznica u privrednom i ukupnom razvoju našeg
društva,
30
□
stjecanje uvjeta za provedbu Direktive EU o organiziranju željezničkog sektora u Bosni i Hercegovini,
□
tehnološko i poslovno priključenje razvijenijem europskom okruženju i europskoj željezničkoj mreži,
□
konkurentnost željeznica na transportnom tržištu,
□
predstojeće, nužne promjene u poslovnoj filozofiji i strategiji željezničkog sektora,
□
redizajniranje tehnoloških postupaka i inoviranje modela organiziranja željezničke kompanije.
Teme kongresa, kao što su strategija razvoja željezničkog transportnog sistema, upravljajnje željeznicom, saobraćaj i bezbjednost,
interoperabilnost i finansiranje, kao i respektabilna lista prezentatora ovih tema, daju mi za pravo da izrazim optimizam u pogledu
efekata ovoga kongresa na razvoj željezničkog sektora u Bosni i Hercegovini.
Željeznički sektor u Bosni i Hercegovini nalazi se u tranzicijskoj fazi, u kojoj je nužna preobrazba željeznica od nekadašnjeg
„državnog preduzeća“, sa svim, još uvijek prisutnim, elementima radne, socijalne i sindikalne filozofije, koji karakterišu taj model, ka
tehnološki i troškovno efikasnom, na tržištu konkurentnom i samoodrživom poslovnom subjektu.
Uprava ŽFBiH ima definiranu strategiju i rezultate u dosadašnjem periodu upravljanja, koji ukazuju na ispravnost odabranog puta i uz
nužno razumijevanje, podršku i doprinos većinskog vlasnika, realne mogućnosti dostizanja ciljnog modela. Percepcija o
željeznicama, ne samo javnosti, nego i kreatora transportne politike u Državi, ne odgovara stvarnoj slici. Treba znati i istaći, da je
poslovni rezultat, u dijelu poslovanja na koji menadžment željeznice može, bez ograničenja, utjecati (željeznički operator), pozitivan, a
da poslovni rezultat dijela poslovnog sistema (željeznička infrastruktura), koji je u vlasništvu Države, i koji se bilansno vodi odvojeno,
i isključivo ovisi od mogućnosti vlasnika da izvrši zakonsku obavezu finansiranja održavanja željezničke infrastrukture i organizacije
prometa, je negativan.
Vlada FBiH izvršava zakonsku obavezu finansiranja održavanja željezničke infrastrukture i organiziranja prometa do nivoa od samo
20% iznosa sredstava utvrđenih potpisanim godišnjim Ugovorima o finansiranju ili oko 30% od iznosa sredstava prema konačnim
Situacijama izvršenih radova ispostavljenim od strane ŽFBH, a prihvaćenim i ovjerenim od strane Ministarstva prometa i
komunikacija FBiH. Ovaj iznos sredstava nije dovoljan niti za pokriće godišnjih troškova amortizacije infrastrukturnih kapaciteta.
Jasno je da je nužno iznaći vanbudžetne izvore finansiranja i tretirati javnu željezničku infrastrukturu na način sličan tretiranju javne
cestovne infrastrukture.I u ovakvim uslovima poslovanja, uz velika odricanja i sa bremenom održavanja bezbjednosti i sigurnosti
prometa uz minimalna izdvajanja za nabavku rezervnih dijelova i materijala, Željeznice FBiH su u 2010.godini uspjele ostvariti prevoz
za 20% veći nego u 2009. godini, a za prvih šest mjeseci 2011. godine prevoz je povećan za 19%.
Indikatori poslovanja ŽFBiH, u odnosu na 2009. godinu su:
□
stopa profitabilnosti je povećana za 41,9%,
□
stopa ekonomičnosti je povećana za 18,9%, a
□
stopa produktivnosti je povećana za 23,5%.
U ovom periodu realizirani su ili su u pripremi, projekti koji su u funkciji razvoja željeznica:
□
realiziran je Projekat velike opravke pruge i rekonstrukcije signalno-sigurnosnih uređaja na panevropskom koridoru Vc-BradinaKonjic,
□
u fazi završetka je Projekat velike opravke pruge i rekonstrukcije signalno-sigurnosnih uređaja na panevropskom koridoru Vcdionica Konjic-Čapljina-državna granica,
□
u fazi je izrada tenderskog dokumenta za izvođenje radova na Projektu velike opravke pruge i rekonstrukcije signalnosigurnosnih uređaja na panevropskom koridoru Vc-dionica Sarajevo-Bradina,
□
u fazi je izrada Studije izvodivosti i Projekta velike opravke pruge i rekonstrukcije signalno-sigurnosnih uređaja na
panevropskom koridoru Vc-dionica Sarajevo-Podlugovi,
□
u pripremi su dokumenti za Projekat velike opravke pruge i rekonstrukcije signalno-sigurnosnih uređaja na panevropskom
koridoru Vc-Jelina-Zenica teretna i Podlugovi-Maglaj,
□
u fazi pripreme je definiranje Modela izgradnje optičkog i transmisijskog sistema, kao nužne infrastrukture za tehnološki razvoj,
ali i sistema koji, zbog svojih komercijalnih atributa, treba da omogući i dodatne prihode,
□
u pripremi je dokumentacija kojom će se modelom „Projekat ideja“ aplicirati za sredstava europskih fondova za finansiranje
tehničke pomoći pri izradi projektne dokumentacije i implementiranje Projekta GSM-R+ETCS=ERTMS,
31
□
Program geopozicioniranja mobilnih sredstava i informacijskog sistema za praćenje kola,
□
realiziran je Projekat nabavke garnitura nagibnih vozova Talgo,
□
realiziran je Projekat nabavke teretnih vagona-Portugal,
□
realiziran je Projekat niskopodnog voza Končar,
□
predstoji produkcijska faza sistema Upravljanje resursima kompanije-ERP SAP,
□
u produkcijskoj fazi je Dokument management sistem.
Uprava ŽFBiH trenutno radi na dokumentima kojim će se, uz potreban doprinos i podršku nadležnog Ministarstva i Vlade FBiH,
utvrditi strategija ŽFBiH za naredni srednjoročni period. Strategija ŽFBiH bazira se na elementima:
□
korporativno upravljanje□
usklađivanje organiziranja i razvoja poslovnog sistema sa direktivama EU i europskim
standardima,□
biznis orijentacija,
□
marketing orijentacija i fokusiranje na zahtjeve i potrebe korisnika,
□
realiziranje ključnih zadataka na bazi projekt menadžmenta,
□
Projekat novog modela organiziranja ŽFBiH, koji se u ovom trenutku nameće kao prioritetan,
□
istovremeno uz Projekat modela organiziranja, donošenje Programa zbrinjavanja tehnološkog viška sa potrebnim budžetom i
modelom financijske konstrukcije za realiziranje Programa,
□
uvođenje funkcija kontrolinga i upravljanja sigurnošću željezničkog saobraćaja,
□
informacijsko-komunikacijske tehnologije kao efikasne alatke u poslovnim procesima,
□
e-logistika u poslovima kontrole i upravljanja poslovnim procesima,
□
izgradnja baze podataka infrastrukturnih kapaciteta i zemljišta,
□
izgradnja tehnološki i troškovno efikasnijeg poslovnog sistema, kroz moderniziranje i racionaliziranje tehnoloških postupaka,
□
izgradnja sistema mobilne željezničke telefonije GSM-R i europskog sistema kontrole i upravljanja prometom-ERTMS, □
stvaranje embriona vagonogradnje,
□
nastavak glavne opravke pruga i modernizacije željezničke infrastrukture i mobilnih kapaciteta i prilagođavanje očekivanim
potrebama i vidovima transporta,
□
razvoj željezničke mreže-izgradnja dionice Čapljina-Nikšić,
□
razvojna komponenta podržana europskim pristupnim fondovima i javno-privatnim partnerstvom,
□
porast konkurentnosti i ugleda željeznice na transportnom tržištu,
□
doprinos željeznice poboljšanju pristupa BiH proizvoda međunarodnom tržištu,
□
doprinos željeznice preobrazbi Bosne i Hercegovine u efikasnu lokaciju sa konkurentnim cijenama za kompanije koje pružaju
logističke usluge.
Nadam se i vjerujem da će u našim poslovnim ciljevima i namjerama i Država-vlasnik prepoznati javni interes i dati nužno potrebnu
podršku na putu etabliranja željezničke kompanije kao samoodrživog, tehnološki i troškovno efikasnog i konkurentnog poslovnog
subjekta na transportnom tržištu, ne samo Bosne i Hercegovine nego i u evropskoj željezničkoj mreži, zaključio je dr. sc. Osmanagić i
još jednom istakao da se nada da će zaključci ovoga kongresa biti u funkciji strateških ciljeva, koje željeznice moraju dosegnuti u
vremenu koje je pred nama.
32
28.09.2011.
Saopštenje za javnost
Povodom štrajka glađu najavljenog od strane sedam mašinovođa ŽFBiH koji su dobili otkaze zbog grubog narušavanja ugleda
preduzeća davanjem netačnih i tendencioznih izjava u javnosti, te organiziranjem nelegalne obustave rada 10.08.2011. godine što je
ugrozilo privredne tokove BiH u cjelini i prouzrokovalo ogromne štete, Željeznice Federacije BiH izdaju sljedeće saopštenje za
javnost:
-Potez na koji se odlučila grupa bivših radnika nastavak je politike ucjena i manipulacija kojom pojedinci žele izbjeći zakonsku
odgovornost zbog šteta koje su prouzrokovali preduzeću ali i bh. privredi. Uprava ŽFBiH poduzela je sve što je u njenoj moći da do
ovakvih dešavanja ne dođe. Radnici su upozoreni na zakonske posljedice ukoliko ne prekinu nelegalnu obustavu rada. Otkaze su
dobili uposlenici koji su organizirali nelegalnu obustavu rada i koji su odbili pokrenuti nelegalno zaustavljene vozove, a data im je
šansa da postupe u skladu sa zakonom.
Ti ljudi koji danas štrajkuju glađu moljeni su da ne skaču sami sebi u stomak i da svoje djelovanje svedu u zakonske okvire. ŽFBiH
nikad ništa nije imala protiv sindikata, ali jeste protiv nezakonitog djelovanja. Upozoravani su da ne mogu zaustaviti vozove kad im se
prohtije. Međutim, oni su slušali svoje nalogodavce iz određenih struktura čije je kriminalno poslovanje presječeno kako je na čelo
ŽFBiH došla nova Uprava. Sada su ih te strukture, odnosno, nalogodavci ostavili na cjedilu, te na ovaj dramatičan način žele izazvati
sažaljenje i senzibilizirati bh. javnost kroz navodnu ugroženost prava.
S obzirom na to da je ista grupa radnika odavno napustila osnovne principe sindikalnog djelovanja i „privatizirala“ sindikat i da sve
mašinovođe ne misle kao oni, i da je ista grupa radnika i ranije, bez ikakve najave i bez organiziranja minimuma procesa rada,
nelegalno obustavljala saobraćaj u FBiH izazivajući milionske štete, Željeznice FBiH su uz saglasnost Nadzornog odbora i resornog
ministarstva dužne postupiti po zakonu. Obaveza ŽFBiH jeste da zaštiti funkcionisanje ovog javnog preduzeća i nesmetane privredne
tokove u zemlji od samovolje pojedinaca i grupa koji grubo krše zakone i izazivaju nesagledive posljedice.Uprava Željeznica FBiH
posebno želi naglasiti da je transparentna i otvorena za sve institucije i legalne organe koji imaju mandat nadzirati zakonitost
poslovanja svih javnih preduzeća. S tim u vezi, želimo podsjetiti da su zbog nezakonitih i sumnjivih radnji bivših rukovodećih
struktura u ŽFBiH već pokrenuti krivični postupci, a sa kojim ova Uprava nema nikakve veze.
Uprava Željeznice FBiH podržava rad nadležnih organa s naglaskom da niko nije iznad zakona, od direktora do radnika.
Služba za informisanje ŽFBiH
22.09.2011.
Odluke sa 19. sjednice Vlade FBiH
Vlada FBiH donijela je na svojoj 19. sjednici 22.09.2011. godine dvije odluke finansijske prirode koje se odnose na oblasti iz
nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, odnosno JP ŽFBiH d.o.o.
U prvoj Odluci riječ je o odobravanju izdvajanja 2.135.000 KM iz Budžeta FBiH za ovu godinu, koja će biti doznačena na transakcijski
račun JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo u svrhu plaćanja obaveza PDV-a pri realizaciji odobrenih međunarodnih kredita.
I druga donesena Odluka odnosi se na JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, odnosno na reprogramiranje obaveza ovog preduzeća u iznosu od
2.500.000 KM po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i
komunikacija. Propisano je da će JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo ova sredstva vratiti do 30.06.2012. godine uplatom na poseban namjenski
transakcijski račun za povrat PDV-a na revolving osnovi, otvorenog u okviru Jedinstvenog računa Trezora i istovremeno utvrđena
dinamika njihovog vraćanja po mjesecima. Odluka je donesena nakon tužbe koju je Federalno pravobranilaštvo podnijelo u ime
Federalnog ministarstva prometa i komunikacija radi povrata 2,5 miliona KM doznačenih ovoj kompaniji po Odluci Vlade FBiH od 17.
marta 2010.godine.
33
27.10.2011.
Odluke sa 23. sjednice Vlade FBiH
Na 23. sjednici Vlade FBiH održanoj 27.10.2011. godine u Sarajevu, utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
željeznicama FBiH. Razlog za izmjene i dopune Zakona o Željeznicama Federacije BiH, koji je Vlada FBiH utvrdila u formi Prijedloga,
jeste usaglašavanje sa zakonima o javnim preduzećima i o privrednim društvima, te Zakonom o Željeznicama na nivou BiH.
Predviđeno je da Željeznice FBiH nastave rad kao Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa
ograničenom odgovornošću Sarajevo, što je sukladno i njegovoj sadašnjoj organizaciji sa učešćem državnog kapitala od 91,816
posto i privatnog kapitala nastalog iz osnova "velike" privatizacije od 8,184 posto.
Organi upravljanja su Nadzorni odbor (umjesto dosadašnjeg Upravnog) i Uprava (umjesto dosadašnjeg Poslovodnog odbora), čije će
imenovanje biti uređeno Statutom društva, a način rada Poslovnikom o radu Nadzornog odbora. Broj članova Nadzornog odbora
smanjuje se sa devet na sedam, s tim što ih je šest iz dijela državnog kapitala od kojih je jedan predstavnik sindikata (odnosno,
predstavnik Vijeća uposlenika ako nema usaglašenog prijedloga sindikata), dok je sedmi član predstavnik privatiziranog kapitala.
Imenovanje direktora Društva vršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
24.10.2011.
ŽFBiH voze 20% manje tereta zbog obustave rada mašinovođa u ŽRS!
Zbog obustave rada mašinovođa u Željeznicama RS, Željeznice FBiH svakodnevno trpe velike štete. Prevoz tereta svaki dan je manji
za cca 20%, jer se teretni saobraćaj ne odvija preko Doboja za pravce Bosanski Šamac i Volinje. Zbog toga je dogovoreno da se
prevoz određenih roba iz Zenice za Bugarsku i Makedoniju (i obrnuto) preusmjeri prema Brčkom i barem na taj način djelomično
umanje štete.
Lokalni, unutrašnji i međunarodni putnički saobraćaj u Željeznicama FBiH odvija se sa velikim kašnjenjima, zbog obustave rada
mašinovođa Republike Srpske.
Vozovi Željeznica FBiH redovno saobraćaju do stanice u Doboju, gdje putnici presjedaju u autobuse kojima se dovoze do
Bosanskog/Slavonskog Šamca. U Bosanskom/Slavonskom Šamcu opet presjedaju u voz i nastavljaju putovanje prema Beogradu,
odnosno, Budimpešti.
Putnici koji Željeznicama FBiH putuju u pravcu Zagreba, također u Doboju presjedaju u autobuse kojima se voze do stanice Volinje,
gdje ponovo sjedaju u voz i nastavljaju putovanje u pravcu Zagreba. Isti režim saobraćaja važi i u obrnutom smjeru. Presjedanje u
autobuse organizirale su Željeznice RS.
20.10.2011.
Odluke sa 22. sjednice Vlade FBiH
Na svojoj 22. sjednici održanoj u Sarajevu 20.10.2011. godine Vlada FBiH donijela je četiri odluke vezane za Željeznice Federacije BiH.
Jednom od odluka utvrđen je opći interes FBiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja od strane JP Željeznice FBiH
na putnim pravcima: Sarajevo - Budimpešta (na dijelu Sarajevo - Maglaj), Zagreb - Sarajevo - Ploče (dio Maglaj - Čapljina), Sarajevo Zagreb (dio Sarajevo - Maglaj), Sarajevo - Ploče (dio Sarajevo - Čapljina), Sarajevo - Beograd (dio Sarajevo - Maglaj), Tuzla – Brčko
(dio Tuzla - Bukovac), Bihać - Bosanski Novi (dio Bihać - Blatna) i Sarajevo - Bihać (dio Sarajevo - Maglaj i Bihać - Blatna).
Odluka je donesena u skladu sa zakonskom odredbom po kojoj Federacije BiH, radi razvoja putničkog saobraćaja, vrši sufinansiranje
željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja. Ovo se realizira putem godišnjeg ugovora koji JP Željeznice FBiH zaključuju s
Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija i na koji je Vlada FBiH danas dala saglasnost. Istovremeno, data je saglasnost i na
godišnji Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom i njenom finansiranju u 2011. godini.
Četvrtom, danas donesenom Odlukom, utvrđen je Prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje
Željeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine na dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila. Radi se o
količini od 4.100.000 litara neophodnih za 2012. godinu, što bi znatno rasteretilo troškove poslovanja ovog strateški važnog
preduzeća.
34
13.10.2011.
Španija pomaže obnovu željezničkog sektora u BiH
Predsjednik ADIFa-menadžera Javne željezničke infrastrukture Španije Antonio Gonzales Marin i generalni direktor Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Marinko Kontić, potpisali su 13.10.2011. godine u Sarajevu zajedničku Izjavu koja se
odnosi na utvrđivanje Projektnog zadatka za tehničku pomoć pri izradi idejnih projekata i studija izvodljivosti za tri glavne
komponente koje bi finansirala Vlada Španije.
Projekti koji su kandidirani za implementaciju putem saradnje sa ADIFom su:
-elektrifikacija i modernizacija preostale željezničke mreže dužine 210 km: Doboj-Tuzla-Zvornik i Brčko-Tuzla -Banovići,
-potpuno osiguranje svih putnih prelaza u BiH i
-uspostavljanje centra za upravljanje i kontrolu saobraćaja.
Potpisivanju Izjave prisustvovali su predstavnici entitetskih resornih ministarstava i predsjednici uprava entitetskih željezničkih
kompanija, koji su zajednički podržali ovaj projekat i izrazili nadu da će uskoro uslijediti i razmjena ideja o daljem toku pripreme i
implementacije tih, ali i drugih projekata obnove i razvoja željeznica u BiH.
12.10.2011.
Vijeće zaposlenika i pet sindikata u ŽFBiH, koji su organizirali mirni skup u auli Željezničke stanice u Sarajevu 12.10.2011. godine,
uputili su saopćenje za javnost koje prenosimo u cijelosti:
Više od hiljadu željezničara FBiH odazvalo se javnom pozivu Vijeća zaposlenika i pet sindikata u ŽFBiH da na mirnom skupu,
12.10.2011. godine, u auli Željezničke stanice u Sarajevu, iznesu svoje zahtjeve Vladi FBiH u kojima traže da, kao većinski vlasnik,
konačno počne brinuti o ŽFBiH onako kako treba.
Skupu se odazvao i Federalni ministar prometa i komunikacija mr. Enver Bijedić koji je saslušao zahtjeve željezničara da se resorno
ministarstvo i Vlada FBiH upoznaju sa stvarnim stanjem u ŽFBiH i da prilikom izrade Budžeta za 2012. godinu planiraju željeznice sa
realnim potrebama, a ne budžetskim mogućnostima. Od resornog ministarstva i Vlade zatraženo je da javnu željezničku
infrastrukturu počnu tretirati kao što već tretiraju cestovnu, odnosno, da uvedu akcize od pet feninga po litri goriva za održavanje
željeznice, isto kao što su prošle godine uvedene akcize, u daleko većem iznosu, za održavanje cesta.
Pred ministra Bijedića postavljen je zahtjev da učini sve da se prevoz nafte vrati sa cesta na željeznicu. Zatraženo je da se u dane
vikenda zabrani prevoz šleperima i kamionima, čime bi se smanjio broj nesreća i povećalo učešće željeznica u transportnom sistemu,
čime bi se obezbijedila značajna vanbudžetska sredstva.
Od Vlade FBiH zatraženo je da poduzme i ubrza sve aktivnosti da se konačno počne primjenjivati Zakon o finansijskoj konsolidaciji
JP ŽFBiH, ali i da konačno, u svim segmentima, počne provoditi zakon kako bi željezničari mogli nesmetano i zarađivati i primati
svoje plate.
Željezničari su naročito istakli da ne žele da se ikad više ponovi nelegalna obustava rada iz decembra prošle godine, odnosno,
avgusta ove godine, i da zbog toga traže striktno provođenje zakona iznad kojeg nisu ni direktori, ali ni drugi zaposlenici.
Skupu se obratio i predsjednik Uprave ŽFBiH dr.sc. Nedžad Osmanagić koji je istakao da je od velike važnosti striktno provođenje
zakona iznad kojeg nije niko, kako direktori, tako ni ostali uposlenici i zatražio od željezničara samo jedno, da ga podrže u njegovom
prioritetnom opredjeljenju, a to su red, rad i disciplina.
Ministar Bijedić se obratio skupu sa konstatacijom da se sa nekim zahtjevima željezničara FBiH slaže, a sa nekima ne. Rekao je da se
željeznicama ne može dati iz budžeta više nego što se ima novca, bez obzira na njene realne potrebe i da resorno ministarstvo,
odnosno Vlada FBiH, nije adresa na kojoj se može tražiti uvođenje akciza za željeznicu, jer je, prema njegovim riječima, to ingerencija
međuentitetskih dogovora odnosno Uprave za indirektno oporezivanje i Vijeća ministara BiH.
Ministar Bijedić je rekao da se jedino slaže sa zahtjevom da se vikendom, zbog pretrpanih saobraćajnica, zabrani kretanje šleperima i
kamionima, a da se roba prebaci na željeznicu, te da će se maksimalno založiti da se ovo pitanje reguliše zakonom. Govoreći o
provođenju zakona iznad kojeg nisu ni direktori ni ostali uposlenici, ministar Bijedić je istakao da iznad zakona nisu ni ministri, ni
Vlada.
Na konstataciju da se treba pomiriti sa činjenicom da u budžetu nema dovoljno novca za željeznice i da resorno ministarstvo i Vlada
FBiH nemaju ništa sa uvođenjem akciza, ministru Bijediću su replicirali predstavnici sindikata u ŽFBiH.
Predložili su da Vlada FBiH konačno počne ravnopravno tretirati ceste i željeznice, odnosno, da dio sredstava predviđenih za ceste,
koja se kreću u iznosu od 70 do 80 miliona maraka, prebace na željeznice i na taj način, ravnopravno rasporede budžetska sredstva
na transportni sistem u FBiH.
35
Skup zaposlenika je završen zaključkom da pet sindikata i Vijeće zaposlenika ostaju dosljedni svojim zahtjevima osam tačaka iz
dopisa koji je upućen Ministarstvu za promet i komunikacije Vlade FBiH. Mi ćemo istrajati u našim nastojanjima i učiniti sve da ne
dođe do traženja naših prava ispred zgrade Vlade FBiH te da, zajedno sa Poslodavcem izvedemo ŽELJEZNIČARE NA PRAVI
KOLOSIJEK.
Vijeće zaposlenika i pet sindikata u ŽFBiH zahvaljuju se svim željezničarima koji su se odazvali pozivu da se zajednički izbore za bolji
tretman od strane Vlade FBiH i ograđuju se od incidentnog ponašanja Munira Spahića, predstavnika Samostalnog sindikata
željezničkih radnika u BiH, čiji su mnogi članovi, uprkos Spahićevom odbijanju došli na današnji skup da podrže zajedničke zahtjeve
svih željezničara FBiH.
Vijeće zaposlenika ŽFBiH
Samostalni sindikat tehničko-kolske službe ŽFBiH
Samostalni sindikat izvršnog osoblja područja infrastrukture ŽFBiH
Sindikat željezničara u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu
Samostalni sindikat radnika održavanja šinskih vozila ŽFBiH
Jedinstveni samostalni sindikat ŽFBiH
11.10.2011.
Vijeće zaposlenika i svi sindikati u ŽFBiH pozivaju sve željezničare FBiH i resornog ministra da u srijedu 12.10.2011. godine u auli
Željezničke stanice u Sarajevu u 13 sati, dođu na mirni skup na kojem će javno progovoriti i iznijeti svoje realne zahtjeve prema Vladi
FBiH. Njihov poziv prenosimo u cijelosti:
36
37
38
10.10.2011.
Dana 10.10.2011. godine, na adresu Službe za odnose s javnošću ŽFBiH stigao je Zapisnik Sindikata mašinovođa-strojovođa iz Bihaća
u kojem navode da kompletna Podružnica SMS Bihać daje podršku izjavama trojice suspendiranih kolega, u kojima su se ogradili od
Buljugijinog radikalnog načina borbe i štrajka glađu.
39
10.10.2011.
Na adresu Predsjednika Uprave ŽFBiH, u petak 07.10.2011. godine stiglo je pismo trojice suspendiranih mašinovođa iz Bihaća,
odnosno, podružnice SMS-a, u kojem se ograđuju od Buljugijinih radikalnih načina borbe. Pismo prenosimo u cijelosti:
40
04.10.2011.
Odluke sa 20. sjednice Vlade FBiH
Na svojoj 20. sjednici održanoj u Mostaru 04.10.2011. godine Vlada FBiH dala je saglasnost na više odluka Nadzornog odbora JP
Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo.
Saglasnost se, prije svega, odnosi na usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu i na utvrđivanje prijedloga Plana poslovanja
ovog preduzeća za 2011. godinu.
Razlog za njihovo donošenje je potreba da se provede zakonska odredba po kojoj Vlada Federacije razmatra i odobrava izvještaj o
poslovanju ovog važnog javnog preduzeća i infrastrukturnog sistema Federacije i odobrava plan poslovanja. Riječ je o Planu
poslovanja koji je u finansijskom dijelu i objektivnom planiranju revidiran u skladu sa zaključcima Vlade FBiH sa 16. sjednice od
26.8.2011. godine, kada je vraćen na doradu.
Vlada je dala saglasnost i na Odluku NO JP Željeznice Federacije d.o.o. Sarajevo o utvđivanju konačne situacije izvršenih radova na
finansiranju održavanja željezničke infrastrukture za prošlu godinu. Radovi su realizirani prema Ugovoru između Željeznica FBiH i
Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, a za koje su sredstva od 19,2 miliona KM odobrena u Budžetu FBiH za 2010. godinu.
Istovremeno je saglasnost data i na konačni obračun sufinansiranja usluga u željezničkom putničkom i kombinovanom saobraćaju za
prošlu godinu, za šta je izdvojeno 2,1 milion KM iz prošlogodišnjeg budžeta.
Vlada FBiH je danas donijela Rješenje kojim je imenovala Komisiju za utvrđivanje mjera i aktivnosti radi unapređenja provođenja
Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2008. do 31.12.2012.
godine, u sastavu: Adnan Aganagić (predsjednik), Izet Mehinagić, Mira Bradara, Samir Bakić, Tihomir Ćurak, Mensur Hadžimusić,
Šemsudin Zahirović i Salem Fejzić (članovi). Zadatak je Komisije da, u roku od 30 dana, na bazi analize stanja, predloži Vladi FBiH
mjere i aktivnosti na njegovom unapređenju.
41
18.11.2011.
42
15.11.2011.
Sarajevo
ŽFBiH ispunile godišnji plan prevoza robe
Uprkos mnogim otežavajućim okolnostima u kojima posluje, Željeznice Federacije BiH ispunile su sa 11. 11. 2011. godine plan
prevoza robe za tekuću godinu. Naime, s tim datumom prevezeno je 7.812.085 tona robe i ispunjen godišnji plan, prema kojem su do
31.12. 2011. godine ŽFBiH trebale prevezti 7.804.000 t robe.
Kada se uzmu u obzir svi otežavajući faktori kao što su remont južne pruge sa zatvorom od 10 do 14 sati dnevno, nelegalne obustave
rada od strane mašinovođa u RS-u i Federaciji BiH, te niz drugih problema s kojima se uposleni u ŽFBiH svakodnevno suočavaju,
uspjeh ove kompanije i njenih vrijednih radnika daleko je veći.
11.11.2011.
Sarajevo
Saopćenje za javnost
Predstavljen novouređeni kompleks za prijem Talgo garnitura
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine predstavile su 11.11.2011. godine novouređeni kompleks za prijem Talgo garnitura,
odnosno, Tehničko-preglednu stanicu „Sušica“. U njoj će biti smješteni i održavani Talgo vozovi, koji će početkom naredne godine
saobraćati u međunarodnom saobraćaju. Na taj način Željeznice Federacije BiH još jednom potvrđuju spremnost, u svom sektoru, za
put naše zemlje ka Evropskoj Uniji.
Radovi na uređenju prostora Tehničko –pregledne stanice „Sušica“ započeti su u maju ove godine. Svi radovi realizirani su
sopstvenim snagama uposlenika ŽFBiH iz stanice „Sušica“ i Centralne radionice Rajlovac. Urađen je veliki posao, naročito kada je u
pitanju sječa šume i niskog rastinja, čišćenje kanala, izrada potpornog betonskog zida u dužini oko 50 m i visini 2,5 m, postavljanje
nosećih stupova za novu ogradu sa dvije kapije u dužini od oko 2000 m, kao i uređenje kolosjeka i popravku rasvjete kao i uređenje
okoliša.
-Vrijednost urađenih radova još je veća kada se zna da su izvršeni domaćim snagama, odnosno, da su ih uradili naši željezničarirekao je predsjednik Uprave-generalni direktor dr.sc. Nedžad Osmanagić, koji je simboličnim činom sadnje stabljike jabuke u
voćnjaku u sklopu RJ TPK „Sušica“, zajedno sa direktorom PPP Sarajevo Namirom Mahmutovićem, otvorio novouređeni kompleks.
Na istom prostoru započele su aktivnosti vezane za dostavu i izgradnju nove automatske praonice za vanjsko pranje Talgo garnitura,
putničkih vagona, elektromotornih vozova, kao i pranje električnih lokomotiva. Finansiranje za izgradnju ove praonice obezbjeđeno je
iz kredita Talgo programa. Na istom prostoru, na kolosječnim kapacitetima, bit će smještene i nove Talgo garniture na čuvanje,
zajedno sa ostalim putničkim vagonima, jer je ovo jedini prostor takve namjene koji Željeznice FBiH posjeduju.
O značaju i obimu ovog projekta govori podatak da je RJ TPK „Sušica“ prije rata bila jedna od najopremljenijih tehničko-preglednih
stanica u Bosni i Hercegovini. U njoj se vršilo automatsko vanjsko pranje kola, unutrašnje čišćenje kola, tehnički pregledi kola, tekuće
opravke kola, vršilo se snabdijevanje kola, predgrijavanje garnitura i proba kočnica. Prostor na kome se nalazi obuhvata više od
30.000 m², sa četiri kolosjeka koji su na suprotnoj strani povezani izvlakačim kolosjekom, koji se proteže do fabrike „Bosnalijek“ d.d.
Sarajevo. Planirano je da se kompletan prostor stavi pod video nadzor radi lakšeg čuvanja opreme i vagona.
Služba za informisanje ŽFBiH
43
11.11.2011.
Sarajevo
Poziv medijima, građanima BiH i prijateljima željeznica
Proslavimo zajedno jubilej 65 godina pruge Brčko-Banovići!
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine pozivaju sve medije, građane i prijatelje željeznica da nam se pridruže na svečanosti
povodom oblilježavanja 65 godina od izgradnje pruge Brčko-Banovići, koja će se održati u nedjelju 13.11.2011. godine.
Tim povodom, u zgradi Željezničke stanice Banovići, u organizaciji ŽFBiH održat će se svečana akademija sa početkom u 9,30h, na
kojoj će prisustvovati ugledni zvaničnici i eminentni stručnjaci. Nakon toga, Željeznice FBiH organizovat će pokretanje svečanog voza
iz Željezničke stanice Banovići –Oskova (11,00), koji će se zaustavljati na usputnim stanicama Živinice (11,30), Tuzla (12,20), Srebrenik
(13,00) i Brčko.
Na svim usputnim stanicama organizirat će se prigodan kulturno-umjetnički program, a centralna svečanost održat će se na
Željezničkoj stanici u Brčkom u 14,15, po dolasku svečanog voza.
Tim povodom svim građanima BiH i prijateljima željeznica obratit će se Federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić,
članovi Uprave ŽFBiH, predstavnici državnog i federalnog parlamenta, kantonalne skupštine, kantonalni i općinski zvaničnici, te
predstavnici Udruženja građana „Josip Broz Tito“, SUBNOAR-a, te bivši graditelji pruge, brigadiri.
Još jednom ŽFBiH pozivaju sve medije i građane da nam se pridruže u proslavljanju ovog velikog i značajnog
jubileja.
Uprava ŽFBiH
44
10.11.2011.
Kantonalna privredna komora Tuzla
Privredni servis - Vijesti
TALGO VOZ U HRVATSKOJ NA TESTIRANJU
Talgo voz Željeznica Federacije BiH u utorak navečer je stigao u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine na testiranje na Koridoru X radi
dobijanja dozvole od Hrvatske i Srbije, izjavio je za Fenu pomoćnik federalnog ministra prometa i komunikacija Izet Mehinagić.
Tom prilikom je, prema njegovim riječima, lokomotiva serije 441-908 prvi put poslije 19 godina prevezla jedan voz od Sarajeva do
Bosanskog Šamca, pa preko Save do Slavonskog Šamca, a lokomotiva na tom putu nije mijenjana. Željeznice Federacije BiH, kako je
poznato, još nisu dobile sve potrebne dozvole za međunarodni saobraćaj Talgo vozova.
U Centralnoj radionici u Rajlovcu ŽFBiH se nalazi pet dnevnih garnitura, a preostale četiri noćne bit će isporučene do kraja godine. U
Željeznicama FBiH zasad imaju dozvolu za saobraćaj prugama u BiH, a testiranja za pribavljanje dozvola za Hrvatsku i Srbiju upravo
su u toku na koridoru X između Zagreba i Beograda.
"Što se tiče zemalja EU u njima važi automatizam pribavljene dozvole u jednoj od zemalja EU. Kako vozovi Talgo imaju dozvolu
Španije, a saobraćaju u Francuskoj, Njemačkoj i Italji, to bez nove dozvole mogu saobraćati i u drugim zemljama EU. Ključan uslov je
da se postigne red vožnje, odobri pristup željezničkoj infrastrukturi koji je u principu slobodan u tim zemljama i utvrde provedbeni
aranžmani“, kazao je Mehinagić.
Usljed kašnjenja operacija vozova Talgo, napominje Mehinagić, gube prije svega građani Bosne i Hercegovine koji još nisu dobili, a
trebali su, najasavremeniji putnički servis u Evropi. "Drugi ključni gubitak je 'curenje' grace perioda u kojem se na ovaj povlašteni
kredit plaćaju samo kamate koje iznose 1,2 posto, a ne otplaćuje glavnica.
Grace period bi trebalo da se iskoristi za postizanje ekonomske isplativosti tog sevisa, tako da kada njegovim istekom krene otplata
glavnice kredita, on može sam da se otplaćuje, naravno računajući na učešće države, po evropskim principima, u sufinansiranju
željezničkog saobraćaja ovih vozova“, kazao je Mehinagić za Fenu. Osim toga, kako je objasnio, Željeznice Federacije gube postizanje
imidža operatera savremenih putničkih vozova, a u ekonomskom smislu naredna godina će biti godina uvođenja ovih vozova u
saobraćaj.
08.11.2011.
Edukacija i nove tehnologije
Mašinska konferencija ŽFBiH
U Željezničkom školskom centru u Sarajevu 08. novembra 2011. godine održana je Mašinska konferencija na kojoj su učestvovali
članovi Uprave JP Željeznice Federacije BiH na čelu sa predsjednikom Uprave- generalnim direktorom dr. sc. Nedžadom
Osmanagićem, direktori područja i mašinovođe iz cijele Federacije BiH.
Na konferenciji je prezentovan izvještaj o poslovanju JP Željeznice Federacije BiH za period I - VI 2011. godine, raspravljalo se o
uvođenju novih tehnologija i održavanju periodičnih ispita kao i o analizi reda vožnje i usklađivanju turnusa osoblja i turnusa
lokomotiva. Diskutovalo se i o tehničko- tehnološkim pitanjima, ali i o drugim aktuelnim temama u vezi struke.
U željeznički sektor dolaze
željeznicama uskoro će se
izaći do krajnjih odredišta
izazove i zahtijeva ozbiljan
nove tehnologije, transportno tržište se otvara i dolazi do liberalizacije tržišta. Infrastruktura u Hrvatskim
potpuno liberalizirati. Ukoliko Željeznice Federacije BiH budu spremne, moći će sa svojim kapacitetima
u Republici Hrvatskoj. To slijedi i u drugim željeznicama u regionu što pred ŽFBiH postavlja ozbiljne
pristup kada su u pitanju tehničko-tehnološka znanja i edukacija uposlenika, posebno mašinovođa.
Oduvijek su željezničari pred novi red vožnje imali zadatak da se pripreme i da se edukuju, tj. da budu spremni za nove zadatke koji
se pred njih postavljaju. Nabavljeno je devet garnitura Talgo vozova. To je najsavremeniji voz u jugoistočnom dijelu Evrope, stoga
treba znati raditi sa najsavremenijim tehnologijama. Mašinovođe ŽFBiH će voziti do evropskih destinacija. Naglašeno je da se treba
početi pripremati za taj trenutak. Mašinovođe i drugo osoblje moraju biti licencirani za međunarodni saobraćaj. Potrebno je ovladati
jezicima, znanjima, računarskim tehnologijama i svim onim što podrazumijeva saobraćanje vozovima na svim evropskim željezničkim
mrežama. Niskopodni elektromotorni voz također će saobraćati u regionu.
Privodi se kraju i remont „južne pruge“, zahvaljujući kojem će biti moguće ostvariti veće brzine. Uz remont ide i remont signalnosigurnosnih, telekomunikacionih i ostalih uređaja. Sve navedeno podrazumijeva da se od uposlenika ŽFBiH očekuje opreznost,
spremnost i sposobnost da voze vozove na tim relacijama. Kao što će vozovi ŽFBiH saobraćati na željezničkim mrežama u regionu,
tako će operatori iz susjednih zemalja imati mogućnost da saobraćaju na bh. željezničkoj mreži. Uposlenici ŽFBiH moraju biti
45
spremni za taj trenutak. Zbog svega toga uslijedio je pomak za pomijeranje periodičnih ispita i zadataka kojima ŽFBiH moraju
odgovoriti na kvalitetan način da bi vozovi mogli saobraćati do krajnjih destinacija.
Redovni periodični ispiti prema „Pravilniku 646“ polažu se svake tri godine. Do sada je praksa bila da se polažu u martu, jer se red
vožnje mijenjao u maju. Ovi ispiti će biti ranije organizovani, jer se sada red vožnje mijenja u decembru.
Predsjednik Uprave – generalni direktor dr. sc. Nedžad Osmanagić, između ostalog, rekao je da se na pragu ulaska u Evropsku uniju
pred sve željezničare, a posebno pred mašinovođe postavljaju novi zadaci i izazovi. Napomenuo je da će opstati operator koji ima
znanje, iskustvo i koji poznaje nove tehnologije.
-Zaposleni u JP ŽFBiH moraju biti spremni za tržišnu utakmicu u kojoj samo najbolji opstaju. Upravljanje Talgo vozovima i
elektromotornim vozom izvan granica naše zemlje, koje se planira sa početkom iduće godine, zahtijeva dodatnu odgovornost- rekao
je Osmanagić i dodao da je izuzetno zadovoljan postignutim rezultatima u proteklih godinu i pol dana, ali da bi uz aktivno učešće
države sve moglo biti još mnogo bolje.
Uprava je obezbijedila redovnost isplate plata i drugih materijalnih troškova, a upravo zbog povećanja obima transporta roba za 20 %
u prvih šest mjeseci ove godine u mogućnosti su da satnicu za obračunavanja plate vrate na nivo na kojem je bila prije godinu dana.
Time je ispoštovan dogovor koji je Uprava imala sa uposlenicima u oktobru 2010.
Ovom konferencijom još jednom je potvrđeno jedinstvo kolektiva i želja za očuvanjem preduzeća, ali i bh. privrede u cjelini.
16.12.2011.
Saopćenje za javnost
Nakon prekida redovnog odvijanja željezničkog saobraćaja na dionici Jablanica-Ostrožac, do kojeg je došlo 15.12.2011. godine u
20:00 zbog iskakanja iz šina radne mašine koja se koristi za rekonstrukciju pruge, 16. 12. 2011. godine u 14:00, nakon što su dežurne
ekipe ŽFBiH otklonile kvar, ponovo je uspostavljen redovan željeznički saobraćaj na pomenutoj dionici.
Služba za odnose sa javnošću ŽFBiH
16.12.2011.
Saopćenje za javnost
Dana 15.12.2011. godine u 20:00 sati, došlo je do prekida redovnog odvijanja željezničkog saobraćaja na dionici Jablanica-Ostrožac
zbog iskakanja iz šina radne mašine koja se koristi za rekonstrukciju pruge.Povrijeđenih nije bilo, a putnici su nastavili putovanje
autobusima. Dežurne ekipe su na terenu i redovna uspostava odvijanja željezničkog saobraćaja očekuje se danas, u prijepodnevnim
satima. Istraga o uzrocima ovog vanrednog događaja je u toku.
Služba za odnose sa javnošću ŽFBiH
46
14.12.2011.
ŽFBiH nabavile bazne i ručne radio uređaje za sporazumijevanje izvršnog osoblja
Otpravnik vozova u Lukavcu Nuraga Bijelić: Novi uređaji omogućit će pouzdano sporazumijevanje
Željeznice Federacije BiH završile su proceduru nabavke ručnih radio uređaja TK-3160 Kenwood i baznih radio uređaja TK-8162
Kenwood, namijenjenih za sporazumijevanje izvršnog osoblja u stanicama: Čapljina, Bačevići, Rajlovac Teretna, Mostar Teretna,
Željezara Zenica i Lukavac.
Ovi uređaji omogućit će pouzdano sporazumijevanje, a time i brže i lakše obavljanje poslova manevrisanja i postavljanja puteva
vožnje, održavanja staničnih kolosjeka i svih aktivnosti koje zahtijevaju komunikaciju željezničkog osoblja. Instalacija i praktična
primjena izvršit će se u januaru 2012. godine.
Značaj ovih uređaja je aktuelan i zbog problema prouzrokovanih oštećenjem i otuđenjem pružnog kabla na dionici koja je predmet
glavne opravke, tako da će se u okviru staničnih područja obezbijediti pouzdan sistem sporazumijevanja staničnog i drugog
željezničkog osoblja.
Važno je napomenuti da će se sva komunikacija koja se bude obavljala putem ovih prenosnih radio uređaja, snimati i arhivirati putem
uređaja za snimanje službenih razgovora.
12.12.2011.
Prelazak na novi red vožnje ŽFBiH
Dana 10/11.12.2011.god. u ponoć doći će do izmjene reda vožnje u odvijanju željezničkog saobraćaja, kako u cijeloj Evropi, tako i u
Bosni i Hercegovini. Zato vas molimo da informišete javnost o novom redu vožnje vozova Željeznica Federacije BiH:
Polasci
Sarajevo–Zagreb: 10.54, 21.27
Sarajevo – Budimpešta: 6.55
Sarajevo-Beograd: 11.49
Sarajevo- Ploče: 7.05, 18.18
Sarajevo-Zenica: 4.34, 7.12, 12.06, 19.18
Sarajevo- Konjic: 7.15, 15.40, 19.10
Sarajevo- Kakanj: 15.30
47
Dolasci
Zagreb–Sarajevo: 6.15, 17.57
Budimpešta – Sarajevo: 21.10
Beograd – Sarajevo: 17.28
Ploče-Sarajevo: 10.22, 20.59.
Zenica – Sarajevo: 6.47, 9.23, 13.33, 20.54
Konjic – Sarajevo: 6.40, 12.50, 18.52
Kakanj – Sarajevo: 18.35
Polasci
Bihać-Bosanski Novi: 9.32, 14,59, 22.12
Bosanski Novi-Bihać: 5.04, 12.15, 17.45
Dolasci
Bosanski Novi-Bihać: 6.55, 14.06, 19.36
Bihać-Bosanski Novi: 11.23, 16.50, 00.00
Polasci
Doboj-Tuzla: 7.28, 15.28
Tuzla-Doboj: 10.20, 17.09
Dolasci
Doboj-Tuzla: 9.00, 17.00
Tuzla-Doboj: 11.52, 18.41
Polasci
Tuzla-Bosanska Bijela: 03.50, 19.45
Bosanska Bijela-Tuzla: 05.23, 21.10
Dolasci
Bosanska Bijela-Tuzla: 6.39, 22.26
Tuzla-Bosanska Bijela: 5.06, 21.01
Polasci
Tuzla-Brčko: 7.21, 15.14
Brčko-Tuzle: 11.20, 17.30
Dolasci
Brčko-Tuzla: 13.25, 19.35
Tuzla-Brčko: 9.26, 17.19
48
Download

Press aktuelnosti 2011. godina - Željeznice Federacije Bosne i