Prof. dr Vladislav Savić (1919-2003)
Vladislav Daačić je rođen 1919.godine u selu Velikom Bonjincu,srez Niš. Osnovnu školu završio je u Velikom
Bonjincu sa odličnim uspehom. Gimnaziju je upisao u Beogradu i završio sa odličnim uspehom. Kao odličan
učenik, izabran je za vojnog stipendistu za studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Zbog izbijanja rata, aprila 1941. godine, prekinuo je studije medicine. Za vreme okupacije radio je kao
medicinar u Glavnoj vojnoj bolnici u Beogradu. Jedan od njegovih zadataka bio je da radi na suzbijanju
zaraznih bolesti na teritoriji Srbije za vreme II svetskog rata. Posle oslobođenja Beograda stupio je u
NOV, u kojoj ostaje do decembra 1945. godine, kada je demobilisan i vraćen na Medicinski fakultet u
Beogradu. U toku studija je 3 godine bio demonstrator na Anatomskom institutu.
Bio je član Saveza studenata i u toku studija učestvovao u svim radnim akcijama. Diplomirao je 1948.
godine. Odmah je postavljen za lekara pri Anatomskom institutu u Beogradu. Za asistenta za predmet
Anatomija izabran je početkom 1949. godine. U zvanje docenta izabran je krajem 1958, a u zvanje
vanrednog profesora 1965.godine. U isto zvanje ponovo je bio biran 1970,1976. i 1981. god. Važio je za vrlo
strogog ispitivača.
U vreme kada je profesor Savić postao asistent,pristupilo se osnivanju Stomatološkog fakulteta u
Beogradu. Dr Savić učestvuje u izvođenju prvo praktične, a kasnije, kao nastavnik, i teorijske nastave i ispita
iz anatomije i na ovom fakultetu u Beogradu. Dve godine je učestvovao u obavljanju nastave iz anatomije i
na medicinskim fakultetima u Skoplju, Nišu i Prištini i na njima stvarao asistentski i nastavnički kadar.
Prof. Savić je izučavao morfološke odlike kostiju lobanje (posebno os occipitale, os temporale), venske
sinuse tvrde moždane opne,topografske odnose nekih krvnih sudova i organa trbuha i karlice, okcipitalni
sinus i njegov klinički značaj, skeletotopske odnose hipogastrične arterije i pristupne puteve ovom sudu,
petrozne venske sinuse lobanje i njihove pritoke, kao i razvoj i morfološke odlike nekih struktura centralnog
nervnog sistema.
Pažnju je obraćao na praktični značaj anatomskih nalaza. Većina ovih radova je referisana na nacionalnim
i/ili međunarodnim kongresima i objavljena u domaćim i inostranim časopisima,bilo u celini ili u izvodu.
Prof. dr Vladislav Savić je bio član Udruženja anatoma Jugoslavije. Kao asistent, bio je sekretar Katedre
morfologije. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu učestvovao je u radu Veća za osnovnu nastavu. Obavljao
je i funkciju zamenika upravnika Anatomskog Instituta.
Penzionisan je 1984. godine. Umro je 2003.godine.
Milena Blagotić
Download

Prof. dr Vladislav Savić (1919-2003) Vladislav Daačić je rođen