Download

36 tygodni 36 tygodni 2232 faktyczna liczba godzin 1915 minimalna