Kabul Edilen Bildiriler
Katılımcılar
Bildiri Başlığı
Feride BULUT,
Emre EV ÇİMEN
Esra ÇEVİK,
Yasemin BÜYÜKŞAHİN,
Tuğba ECEVİT,
Fadime AKAT,
Sevgi KINGIR
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE GEOGEBRA KULLANIMI: 5.SINIF
DÜZEYİNDE ETKİNLİK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Kibar SUNGUR GÜL
Arzu ÇEVİK,
Hasan Basri KANSIZOĞLU,
Ömer KEMİKSİZ,
Ezgi DEMİRCİ
Merve YETKİN,
Rukiye TURAN,
Merve TEKCAN,
Emre EV ÇİMEN
Kübra MASKAN,
Kadriye TURAN,
Emre EV ÇİMEN
Gökçe ERTAŞ,
Sinem ŞENGÜL,
Emre EV ÇİMEN
Ahmet DURMAZ,
Barış ÇİFTÇİ
Kadriye BAYRAM
Güneş YAŞAR,
Elif Selin KART,
Özge ÖZBEĞ,
Şeyma Sıdıka LAFÇI,
Alper Murat ÖZDEMİR
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE
BAKIŞLARI
FEN
BİLGİSİ
ÖĞRETMENLERİNİN
ŞAŞIRTICI
[DİSCREPANT EVENTS] İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
OLAYLAR’A
TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YAZMA ETKİNLİKLERİNİN EDEBÎ
TÜRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
MATEMATİK YEDİNCİ SINIF DERS KİTAPLARININ PROBLEM TEMELLİ
İNCELENMESİ
MATEMATİK ALTINCI SINIF DERS KİTABININ PROBLEM TEMELLİ
İNCELENMESİ
MATEMATİK BEŞİNCİ SINIF DERS KİTAPLARININ PROBLEM TEMELLİ
İNCELENMESİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONEL KARARLILIK
DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ
ORGANİZMALAR (GDO)” KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ
BELİRLENMESİ: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Nurdan SÖZERİ,
Abdulkadir UZUNÖZ
Mavişe Eda KARACA,
Tansu TUFAN,
Ebru AYDIN
Tuğba YAYCIOĞULLARI,
Ferhan GÜLER,
Rabia TAPAN,
Mustafa TAHİROĞLU
SALİH ÇAKIR
Mahmut POLAT,
Kadriye BAYRAM,
Elifcan KARAAVCI
Çağla UYGUN,
Emine KÜÇÜKKÖR,
Hale CANIGÜROĞLU,
Merve ÖZGÜR,
Seda ATAİZİ,
Seda TAŞGİN,
Emre EV ÇİMEN,
Burcu ANILAN
Serhat YAŞAR,
Gökhan SERİN
İlknur KORKMAZ,
Sevgi COŞKUN KESKİN
Meliha SEZER,
Buhsem AKSOY,
Esra COŞKUN,
Sümeyye BAKLAN,
Arzu GÜLŞEN,
Bekir GÜLER,
Barış ÇUKURBAŞI
Senem KARACA,
Kübra SANCAK,
Barış ÇUKURBAŞI,
Bekir GÜLER
Meltem ÖZTÜRK,
Şule AYDIN,
Songül KURNAZ,
Bekir GÜLER,
Barış ÇUKURBAŞI
HASAN ÇOKÇALIŞKAN
ADAY
ÖĞRETMENLERİN
EĞİTİMİN
ÖĞELERİNE
İLİŞKİN
DÜŞÜNCELERİNİN YANSITTIĞI EĞİTİM FELSEFESİNİN ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ; NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ
VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
HAYAT BİLGİSİ DERSİ DUYUŞSAL KAVRAMLARININ GELİŞİM,
PROGRAM, DERS-ÇALIŞMA KİTABI VE KAZANIMLAR AÇISINDAN
İNCELENMESİ
SINIF
ÖĞRETMENLERİNİN
HAYAT
BİLGİSİ
DERSİNDE
KULLANDIKLARI ÖĞRETİM STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ
KULLANMA SIKLIKLARININ VE YETERLİK DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN OLASILIK KAVRAMINA İLİŞKİN
ALGILARI
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ ÖĞRETMEN
ADAYLARININ MESLEĞE İLİŞKİN TUTUM, ÖZ-YETERLİK ALGILARI
ÜZERİNE ETKİSİ
ÖĞRENCİLERİN FEN, MATEMATİK VE GERÇEK DÜNYA TEMALI
FOTOĞRAF ÇEKİMLERİNİN İNCELENMESİ
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARI LABORATUVAR KULLANIMINDA
KENDİLERİNİ NE ÖLÇÜDE YETERLİ GÖRÜYOR?
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER
ÖĞRETMENİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN DEĞERLER
E-SUNUM VE GÖRSEL İÇERİK HAZIRLAMA UYGULAMALARINA
YÖNELİK FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
BULUT BİLİŞİM UYGULAMALARINA
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
YÖNELİK
FEN
BİLGİSİ
ELEKTRONİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİNE YÖNELİK
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN OLASILIK KONUSU HAKKINDAKİ
BİLGİLERİ VE EKSİKLİKLERİ
Fadime AKAT,
Tuğba ECEVİT,
Yasemin BÜYÜKŞAHİN,
Esra ÇEVİK,
Sevgi KINGIR
Mustafa YAZICI,
Okkeş POLAT
Büşra ÇAĞLAR
Feride BULUT,
Aytaç KURTULUŞ
Gizem KÜÇÜKKÖR,
Aytaç KURTULUŞ
Gizem SAYGILI,
Halit KIRIKTAŞ,
Hüseyin Talha GÜLSOY
Mustafa YAZICI,
Fetullah ÖZDEMİR
Mustafa YAZICI,
Fetullah İNCE
Derya SÖNMEZ
Derya SÖNMEZ
Ali MEYDAN,
Mihriban YILDIRIM
Ebru AYDIN,
Tansu TUFAN,
Mavişe Eda KARACA,
Vedat AKTEPE
Nihal YILDIZ,
Necip IŞIK,
Koray SERİN
Ayşe Derya IŞIK,
Nazan DEMİR
Ayşe Derya IŞIK,
Emine AKOSMANOĞLU,
Abdulhadi BİLİR
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİYLE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BEYTEPE
YERLEŞKESİNE ULAŞIM VE KAMPÜS TRAFİĞİ
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVINA İLAVE EDİLEN ALAN BİLGİSİ
SINAVININ
ÖĞRETMEN
ADAYLARININ
GÖRÜŞLERİ
DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE UYGULANAN YENİ SINAV SİSTEMİ
(TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ) HAKKINDA
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
6.SINIF MATEMATİK DERSİNDE FARKLI BİR UYGULAMA: BÜYÜK
RİSK OYUNU
MATEMATİK DERSİ WEBQUEST TASARIM SÜRECİNE YÖNELİK
GÖRÜŞLER
FARKLI EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN
EMPATİK EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE (4+4+4) SINIF VE BRANŞ ÖĞRETMEN
FARKLILIĞININ FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINA
YANSIMALARI
ORTAOKUL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE YER ALAN ÖĞRENCİ
ÇALIŞMA KİTAPLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ
MİNİK TEMA-MİNİK EDELER DOĞA VE ÇEVRE EĞİTİMİNİN
ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (K.MARAŞ ÖRNEĞİ)
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKULLARDA YÖNETİM VE DENETİME
İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ‘KÜLTÜREL
ZENGİNLİK’ KAVRAMINA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI
HAYAT BİLGİSİ DERSİ DUYUŞSAL KAVRAMLARININ
ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
SINIF
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS GÖREVLERİNİN
KALDIRILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI
İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BAŞARISINI
ETKİLEYEN SOSYO-KÜLTÜREL FAKTÖRELER
Download

Kabul Edilen Bildiriler Katılımcılar Bildiri Başlığı