Prevod na srpski jezik Igraj ragbi na pravi način
Za igrače, trenere, službena lica, administratore i saveze
izdanje
2008
www.irbrugbyready.com
Čini to ispravno... budi spreman za ragbi
Predgovor Bernarda Lapasea, Predsednika IRB-a
Dobrodošli
IRB-ov program SPREMAN ZA RAGBI (RugbyReady) pokrenut je u oktobru 2007. godine
da obrazuje, pomogne i podrži igače, trenere, službena lica i
saveze u njihovim naporima da se pripreme za trening i
iganje ragbija, sa ciljem da tokom igre uživaju u njemu i da
rizik od ozbiljnih povreda bude smanjen.
Svi mi imamo zajedničku odgovornost da upravljamo dobrobiti stalno
rastućeg broja muškaraca, žena i dece koji igraju ragbi na svim
nivoima širom sveta i da osiguramo da ragbi zadrži svoj osnovni
princip pravedne igre koji je od velikog značaja za njegovu globalnu
prijemčivost.
Od svog osnivanja Rugby Ready je zauzeo važno mesto kao vodeći
svetski obrazovni izvor za sve učesnike igre u važnim oblastima kao što su
priprema utakmica, tehnike, prevencije i tretmana povreda, kao i discipline.
Rugby Ready primenjuje programe koje uspešno promovišu neki članovi IRB-a,
kao što su Smart Rugby i Rugby Smart programi, napravljeni
u Australiji i na Novom Zelandu.
Rugby Ready je dostupan u četiri oblika: u štampanom obliku, onlajn na
adresi www.irbrugbyready.com, kao DVD i kao kurs sa predavačem.
Rugby Ready je dostupan na osam jezika (engleski, francuski, španski,
kineski, japanski, ruski, nemački i rumunski). Svetska Ragbi porodica
sada može da ima pristup Rugby Ready-ju tako da igrači, treneri,
službena lica i administratori širom sveta mogu da u potpunosti uživaju u
ragbiju..
Bernard Lapase
Predsednik IRB-a
Čini to ispravno budi spreman za ragbi
Sadržaj
Uvod ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dugoročni razvoj igrača. . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Predučešće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Oprema, okruženje i plan za hitne situacije . . . . . . . . . . . . 7
Zagrevanje i hlađenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fizička priprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Način života .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Stabilnost i držanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Unošenje lopte u kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Obaranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Mol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Rak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Skram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tretiranje povreda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kako da koristimo Rugby Ready resurse
Ovaj Rugby Ready priručnik je deo IRB-ove Rugby Ready grupe resursa.
Iako svaki od elemenata, priručnik, DVD ili web-sajt može biti korišćen zasebno, mnogo je efikasnije
kombinovati sva tri oblika. Na primer, svaki put kada vidite ovu ikonu:
trebalo bi da pratite link ka dodatnim informacijama ili materijalima za skidanje sa interneta kao što su formulari za profile igrača
ili primeri istezanja.
Rugby Ready DVD sadrži video, intervjue i produžene tehničke isečke situacija. Možete i da skinete najnoviju verziju
„Pravila igre“ i Rugby Ready priručnik u PDF formatu. Sajt na adresi www.irbrugbyready.com vam omogućuje da pročitate
materijal, pogledate video i uradite on-lajn proveru svog znanja koja kada se uspešno završi dodeljuje sertifikat poznavanja
Rugby Ready-a.
Da biste izvukli najviše iz IRB Rugby Ready resursa, trebalo bi da
ih koristite u kombinaciji sa knjigom „Pravila igre“ IRB-a i/ili DVDjem.
www.irbrugbyready.com
Uvod u Rugby Ready
Cilj IRB-ovog programa „Rugby Ready“ je da podrži trenere, sudije, igrače i
saveze u procesu pripreme za igranje ragbija, uključujući i dobru fizičku pripremu
tehniku, prevenciju i tretman povreda.
Odgovornost je trenera ragbija da obezbede da su igrači
pripremljeni da igraju na način koji je u skladu sa
pravilima igre u saglasnosti sa bezbednom igrom.
Dužnost je sudije da pravedno primenjuje pravila igre na
svakoj utakmici…Dužnost je saveza da obezbedi da se igra
na svakom nivou odigrava u skladu sa disciplinovanim i
sportskim ponašanjem. Ovog principa se ne može
pridržavati samo sudija; obaveza primenjivanja počiva na
savezima, pridruženim stručnim organizacijama i
klubovima.“
Iz IRB-ovih „Pravila igre“ – Predgovor
“Ragbi se ceni kao sport za muškarce i žene, dečake i
devojčice.
On pospešuje timski rad, razumevanje,
saradnju i poštovanje prema drugim sportistima. Njegovi
temelji su onakvi kakvi su oduvek bili: zadovoljstvo
učestvovanja; hrabrost i veština koju ragbi zahteva.;
ljubav prema timskom sportu koja obogaćuje živote svih
koji učestvuju i doživotna prijateljstva iskovana kroz
zajednički interes za ragbi.
IRB-ov Rugby Ready program brzo postaje važan globalni
resurs za učesnike širom sveta. Do aprila 2008. preko 50.000
korisnika je pristupilo web-sajtu. Svaki savez mora da odluči
da li će i tačno kako će da integriše Rugby Ready u svoje
postojeće programe, ali neki primeri upotrebe jesu Japan,
gde je Rugby Ready obavezan za sve trenere, Ujedinjeno
Kraljevstvo gde svi treneri nivoa 1 moraju da ga savladaju
pre kursa nivoa 1, i Norveška gde svi novi igrači moraju da
završe Rugby Ready. Australijski ragbi savez je takođe
priznao Rugby Ready kao ekvivalent njihog Smart Rugby
programa.
Ne uprkos, već zbog intenzivno fizičkih i sportskih
karakteristika ragbija postoji tako veliko drugarstvo pre i
Svi koji su uključeni u organizovanje i igranje ragbija imaju
posle utakmica. ”
obavezu da brinu o igračima. IRB Rugby Ready program je
Iz IRB-ovog “Playing charter“ – Zaključak
namenjen podizanju svesti o dobroj praksi i da pomogne
učesnicima da se nose sa potencijalnim rizicima
Ova izjava obuhvata etos Ragbija XV koji sada igra više od
tri miliona ljudi u više od sto zemalja. Pošto je popularnost
ragbija sada na vrhuncu, treba da se podsetimo i fizičke
prirode ragbija i uloge koju svi mi imamo u pripremi igre i
poštovanju pravila.
“Ragbi XV je sport koji uključuje fizički kontakt. Svaki sport
koji ima fizički kontakt uvek nosi sa sobom potencijalne
opasnosti. Vrlo je važno da igrači igraju ragbi u skladu sa
pravilima igre i da imaju na umu svoju bezbednost i
bezbednost drugih.
4
IRB Rugby Ready / Uvod
kontaktnog sporta time što će preduzeti odgovarajuće
bezbednosne mere.
Objašnjenje
Ovaj IRB-ov Rugby Ready prozvod je razvijen u skladu sa
Zakonom o nesrećama i prevenciji povreda i medicinskoj praksi u
Irskoj, a informacije i smernice uključene u ove situacije su
učinjene javnim isključivo na osnovu toga što IRB (uključujući
njegovu ispostavu IRFB Services (Irska) Ltd. i druge povezane
institucije) ne prihvata nikakvu odgovornost prema bilo kojoj osobi ili
instituciji za gubitak, trošak ili štetu koji se na bilo koji način mogu
proizići iz korišćenja informacija i/ili smernica korišćenih u ovom
IRB-ovom Rugby Ready proizvodu.
Dugoročni razvoj igrača (DRI)
DRI je dugoročni pristup maksimiziranju individualnog potencijala i uključenosti u ragbi. Ovaj DRI model
naglašava važnost posedovanja visoko-kvalitetnih trenera koji rade sa, i koji razumeju razvoj dece i mladih koji
započinju svoje ragbi putovanje. DRI pruža osnovu za trenera kako bi ohrabrili i podržali učesnike na svim nivoima
da ispune svoje potencijale i da ostanu aktivni u ragbiju.
Nivo 1
Osnovni
Godine 5-11
Igrač IGRA
Trener VODI
Nivo 4
Treniraj da se takmičiš
Godine 18-21
Igrač SE SPECIJALIZUJE
Trener OMOGUĆAVA
Nivo 2
Uči da treniraš
Nivo 3
Treniraj da treniraš
Godine 12-14
Godine 15-17
Igrač ISTRAŽUJE
Trener OBUČAVA
Igrač SE FOKUSIRA
Trener IZAZIVA
Nivo 5
Treniraj da pobediš
Preko 21 godine
Igrač INOVIRA
Trener OVLAŠĆUJE
Nivo 6
Penzija
Bilo koji uzrast
PODRŽAVAJ i UŽIVAJ
Ovaj DRI model je adaptiram uz ljubaznu dozvolu od strane IRFU-a.
www.irbrugbyready.com
IRB Rugby Ready / Dugoročni razvoj igrača
5
Predučešće
Pre igranja ragbija, treba obaviti seriju provera da bi se osiguralo da je igrač spreman za
ragbi (engl. Rugby Ready).
Rugby Ready igrač treba da:
• ima fizičke odlike za njegov/njen nivo igranja
• je stekao potrebni nivo kondicije i veštine
• bude upoznat/-a sa Pravilima igre i onim što definiše opasnu igru
• je njegova/njena spremnost ocenjena kroz profil igrača (player profiling)
• ima dozvolu lekara da se bavi ragbijem.
Profil igrača je ustanovljeni metod za procenu igrača. Dobar profil će
pomoći trenerima da odluče da li je igrač spreman za ragbi. Profil treba da
sadrži sledeće biografske detalje:
• lični podaci
• zdravstvena istorija (uključujući detalje o uzimanim lekovima)
• upit o srčanim manama
• informacije o zdravlju i kondiciji
• istorija prethodnih povreda
• ranije učešće u ragbiju (ako ga je bilo)
Pre treniranja ili igranja, svaki igrač treba da proveri svoje fizičko stanje.
Posebnu pažnju treba obratiti na:
Opasna igra
• uzrast (npr. ispod 19 godina), npr. konstitucija, veština, kondicija itd.
Opasna igra je bilo šta što osoba čini
• sve nove igrače
za vreme igre, a što je protivno
• igrače koji su se ranije povređivali
Pravilima igre i duhu ragbija. To
• svakog igrača koji je imao potres mozga
uključuje:
• igrače prve linije sa postojećim prethodnim povredama vrata
• starije igrače koji možda imaju degenerativna oboljenja
• Opstrukciju
• Nefer igru
Pored profila, treba odraditi i fizičku procenu od strane fizioterapeuta ili
• Ponavljanje prekršaja
sportskog trenera. Treba proceniti:
• Nebezbednu igru
• snagu
• Loše ponašanje
• brzinu
• ravnotežu
• fleksibilnost
• aerobnu izdržljivost
• anaerobnu izdržljivost
• fizičke (npr. biomehaničke) nepravilnosti
Primer formulara za izradu profila igrača može se skinuti na stranici:
www.irbrugbyready.com/en/playerprofile
6
IRB Rugby Ready / Predučešće
Sa svakim vidom opasne igre treba
se obračunati brzo i čvrsto.
Oprema, okruženje i plan za
hitne situacije
Organizuj se, planiraj unapred i uveri se da li su svi spremni za ragbi.
Kape za skram i zaštita
za glavu
Zaštita za glavu može
da spreči povredu
mekog tkiva glave.
Zaštita mora da se
pravilno namesti. Ne
postoje dokazi da zaštita
za glavu pruža zaštitu
od potresa mozga.
Pre igranja ragbija treba obaviti razne provere kako bi se
uverili da su sva oprema i okruženje spremni za ragbi.
Takođe je važno razviti plan za hitne situacije.
Lična oprema igrača
Igrači pomažu sebi upotrebom prikladne opreme.
Guma za zube
Snažno se
preporučuje da
svi igrači nose
gumu za zube
tokom treninga i
utakmice.
Dobra guma
Štitnici
za zube štiti
zube i meko
tkivo koje ih
okružuje i može da spreči lomljenje vilice. Otkad je
guma za zube postala obavezna na Novom Zelandu,
došlo je do smanjenja povreda usne duplje usled
nesreća sa ragbijem za 47%. Gume za zube napravljene
od zubarskog kalupa obično daju najbolju zaštitu.
Obuća
Kopačke igrača
bi trebalo da
budu u dobrom
stanju, i
kramponi treba
da budu
prilagođeni
uslovima igre.
Igrači ne bi trebalo da vežbaju skram u
sprintericama ili običnim patikama, pošto one ne
pružaju neophodnu stabilnost.
www.irbrugbyready.com
Istraživanja pokazuju
da štitnici smanjuju
broj povreda koje
igrači doživljavaju.
Štitnici ne štite od
ozbiljnijih povreda i ne
treba da se nose kao
sredstvo koje
omogućava
povređenim igračima
da se vrate u igru pre
nego što se u
potpunosti oporave.
Za sve mečeve,
štitnici
moraju da budu u
skladu sa Pravilima i
da budu dozvoljeni od
strane IRB-a. Svi
dozvoljeni štitnici imaju
prikazani logo:
Pre meča treba obaviti proveru opreme da bi se
identifikovali potencijalno opasni predmeti kao
što su prstenje i neodgovarajuća oprema.
IRB Rugby Ready / Oprema, okruženje i plan za hitne situacije
7
Okruženje tokom igre
Važno je omogućiti da je igračko okruženje spremno za ragbi.
Oprema za igru
Ovo će omogućiti igračima da uživaju u igri i da umanje rizik
Oprema bi trebalo
od povrede. Delovi okruženja koje treba proveriti pre igre ili
da bude prilagođena
treninga su:
uzrastu i iskustvu
Teren za igru
igrača. Kritične
tačke su: stative
treba da budu
dobro zaštićene,
sve skram mašine
i vreće za
obaranje/rak treba
da budu u dobrom
stanju i dobro
održavane, a
korner zastavice
treba da budu
pravilno
postavljene i da
budu od
Objekti treba da budu odgovarajuće veličine, a posmatrači i
fleksibilnog
vozila da budu dovoljno udaljeni od terena za igru. Ako postoje
materijala.
ograde ili reklamni paneli ne bi trebalo da budu previše blizu
Vremenski uslovi
(idealno, treba da budu 5 metara od terena).
Loši vremenski uslovi mogu da izazovu pregrevanje, dehidraciju i
hipotermiju. Postarajte se da igrači nose prikladnu odeću, npr. u
8
Podloga za igru
hladnim i kišnim uslovima neka nose nepromočivu odeću tokom
Podloga ne bi trebalo da bude vlažna, tvrda ili klizava i ne bi
treninga i pre i posle mečeva. Zamene i povređeni igrači
trebalo da ima nikakve nepotrebne objekte na površini.
treba da nose toplu i nepromočivu odeću.
IRB Rugby Ready / Oprema, okruženje i plan za hitne situacije
Plan za hitne situacije
Važan korak ka spremnosti za ragbi je planiranje za hitne
situacije.
Ovo uključuje posedovanje odgovarajuće medicinske
opreme i prisustvo obučenog medicinskog osoblja (lekar ili
obučeni tehničar za prvu pomoć.
Soba za prvu pomoć
Rugby Ready soba za prvu pomoć treba da bude blizu
terena i da ima:
• prilaz za nosila
• prilaz za kola hitne pomoći
Osnovna medicinska oprema
• hladnu i toplu tekuću vodu
• Nosila sa udubljenjem za vrat i kičmu
• dobro osvetljenje
• Kragne različitih veličina i podešavajuće
• krevet za medicinski pregled
• Imobilizatori na naduvavanje
• Trenerska torba – pribor za prvu pomoć koji obično
sadrži:
- makaze (sa tupim vrhom)
- hiruške rukavice
- gaza
- papirne maramice
- peškir
- zavoji raznih širina
- sterilni zavoj od gaze
- samolepljivi flaster(npr. Hanzaplast)
- elastični samolepljivi zavoji
- gel na bazi petroleja
- mast za osip
- benzoinska tinktura
- sredstvo za ispiranje očiju
- antiseptička mast ili sprej
- melolin
- trougaoni zavoj
- sredstva za negu kože
- pakovanje leda
- flaša vode
- dezinfekciona sredstva
- lepljiva traka
- led
• automatski eksterni defibrilator
• materijal za ušivanje
• pristup telefonu
• jasno naznačene brojeve za hitne slučajeve
U slučaju hitne situacije
Za informacije šta treba uraditi tada videti stranu 35,
odeljak „Tretman povreda“.
Primer plana za hitne situacije može se
skinuti na adresi:
www.irbrugbyready.com/en/eplan
Objašnjenje
Ragbi je sport sa fizičkim kontaktom i postoje potencijalni rizici kod
učestvovanja u aktivnostima vezanim za ragbi. Nesreće se mogu
desiti i mogu se desiti Vama. IRB (uključujući njegovu ispostavu
IRFB Services (Irska) Ltd. i druge povezane institucije) ne prihvata
nikakvu odgovornost zbog nemara ili u vezi sa bilo kojom povredom,
gubitkom ili štetom kod osoba koje žele da oponašaju aktivnosti
prikazane u ovom IRB-ovom Rugby Ready proizvodu ili koje
učestvuju u bilo kakvim aktivnostima vezanim za ragbi.
Svi navedeni predmeti treba da budu u tehničkoj zoni.
Defibrilator
Nosila
Torba za prvu pomoć
www.irbrugbyready.com
Podesiva kragna
Imobilizatori na naduvavanje
Podesiva kragna
I
RB Rugby Ready / Oprema, okruženje i plan za hitne situacije
9
Zagrevanje
Zagrevanje podiže temperaturu tela i mišića, aktivira grupe mišića,
stimuliše nervni sistem i povećava pokretljivost zglobova čime priprema
igrača za aktivnost dok umanjuje rizik od povrede.
Trenerske smernice
Primer planova za zagrevanje i
hlađenje može se skinuti na adresi :
www.irbrugbyready.com/warmandcool
za zahteve treninga ili igre u kojima će oni
Primeri istezanja za zagrevanje u
fazi tranzitne pokretljivosti
učestvovati. Zagrevanje treba da bude dovoljno
Istezanje zadnje lože
Efektivno zagrevanje će pooštriti um i telo igrača
intenzivno da se podigne temperatura igračevog
tela ali ne toliko intenzivno da se igrač umori.
Zagrevanje ima 3 različita ishoda:
1. Generalna pokretljivost
2. Tranzitna pokretljivost
3. Priprema za veštine
Generalna pokretljivost
• Početi zagrevanje laganim trčanjem ili igrom
da bi se poboljšali rad srca i cirkulacija.
Istezanje prednje lože
• Zagrevanje za generalnu pokretljivost počinje
osnovnim pokretima da bi se opustili mišići i
povećala pokretljivost zglobova
Tranzitna pokretljivost
• Sledeća faza zagrevanja povećava nivo
intenziteta i više se fokusira na tranzitnim
pokretima koji zahtevaju od igrača da pređe
određenu udaljenost.
• Koristite dinamično (prikazano) istezanje a
ne statično u ovoj fazi.
Priprema veštine
• Igrači mogu raditi sami ili u manjim grupama
fokusirajući se na veštine koje će im biti
potrebne za vreme treninga
10
IRB Rugby Ready / Zagrevanje
Istezanje ruku
Primeri zagrevanja istezanjem
(nastavak)
Zagrevanje ramenih mišića
Zagrevanje butnih mišića
Hlađenje
Tokom vežbanja telo prolazi kroz mnoge stresne procese. Mišićna vlakna,
tetive i ligamenti bivaju oštećeni i štetne materije se gomilaju u telu.
Efektivno hlađenje će pomoći igračima da se oporave od upravo
zavrešenog treninga.
Trenerske smernice
Ključni delovi efektivnog hlađenja:
1. Lagana vežba
2. Istezanje
3. Ishrana i hidracija
Plan hlađenja
• 10 do 15 minuta lagane vežbe. Potrudite se da vežbe
budu slične onima rađenim na treningu. Na primer ako se
trening sastojao iz mnogo trčanja onda treba džogirati ili
hodati.
• Uključite duboko disanje da bi kiseonik ušao u organizam.
• Nastavite sa oko 15 do 20 minuta statičnog istezanja
prikazanim na slici u ovoj fazi ne koristite dinamično
istezanje.
• Unesite u organizam hranu i tečnost, pijte vodu ili sportsko
piće i jedite lako varljivu hranu npr. voće, po završetku
treninga.
IRB Rugby Ready / Cool down
www.irbrugbyready.com
11
11
Fizička priprema
Ragbi je timski sport koji se igra svih 80 minuta visokim intenzitetom.
Igrači treba da budu brzi, snažni, okretni i moćni a da pritom imaju dovoljno
izdržljivosti da održe svoj doprinos celoj igri.
Veoma je važno da pojedinci koji osmišljavaju
program za trening razumeju komponente kondicije i
fiziološke zahteve ragbija XV. Poboljšanje kondicije
Principi treninga
• Individualnost. Igrači različito reaguju na isti
pojedinca može da ga učini boljim igračem i manje
stimulus. Glavni razlozi su: genetski; početni nivo
podložnim povredama. Učestalost povrede je veća na
kondicije, zrelost.
početku sezone i smatra se da je veliki faktor
• Adaptacija. Kad god igrači treniraju, dešavaju se promene
koje ih čine efikasnijim i efektivnijim.
nedostatak pripreme.
• Opterećenje. Da bi se kondicija poboljšala, igrač
mora stalno da poboljšava rad koji izvodi.
Šta je kondicija?
Glavne komponente kondicije IZDRŽLJIVOST BRZINA • Rad / Igra i Odmor / Regeneracija. Iako je važno
da je težina treninga progresivna, jednako su važni
Brzina je
mogućnost
da se
koordiniraju
složeni
pokreti
udova pri
velikoj brzini.
odmor i regeneracija. Za više informacija, videti str.
18, „Odmor i oporak“.
Snaga je
maksimalna
KONDICIJA sila koju
pojedinac
može da
FLEKSIBILNOST SNAGA Zapamtite: SNAGA x BRZINA = MOĆ ispolji kroz
Uzmite u obzir FIVTU princip:
Frekvencija • Intenzitet • Vreme • Tip • Uživanje
• Specifičnost. Kondicija je specifična i treniranje igrača
mora da bude u vezi sa zahtevima igre.
• Nazadovanje. Svaki produžen nedostatak treninga dovodi
mišić ili
do opadanja nivoa kondicije. Stoga, treba pokrenuti
grupu
program rekondicioniranja pre nego što se igrač vrati u
mišića protiv
trenažni proces/igru.
spoljnog
otpora.
Izdržljivost je mera sposobnosti tela da održi ritam rada.
Fleksibilnost je raspon pokreta zgloba ili grupe zglobova.
Moć = Brzina x Snaga.
Sport u koji ste uključeni diktira relativne mere svake
Analiza potreba
Kad je moguće, koristite registrovanog ili akreditovanog
kondicionog trenera da razvijete program. Primarna
razmatranja su:
1. Identifikujte potrebe igrača u zavisnosti od pozicije.
2. Odredite trenutnu kondiciju igrača primenom standardnih
fizičkih testova i pregledajte njegovu istoriju povreda.
komponente kondicije. U ragbiju ovo važi kod poređenja
3. Identifikujte igračev specifični trening i (pre)rehabilitaciju
potreba.
pozicija na terenu. Svaka pozicija zahteva različti stepen
4. Napravite i implementirajte trening za te potrebe.
svake komponente kondicije, ali će važnost zavisiti od
5. Redovno testirajte i dorađujte program.
pozicije igrača.
6. Pratite i ocenjujte napredak.
7. Prepravite program postavljajući nove ciljeve.
12
12 IRB Rugby Ready / Physical conditioning
Dužina sezone zavisi od saveza i nivoa igre DPravljenje kondicionog programa esigning a fitness programme
Phase
he planning of a fitness programme has to take into
TPri pravljenju kondicionog programa, treba uzeti u obzir aodređene promenljive. To uključuje uzrast, iskustvo u ccount a number of variables. These include age, training
etreniranju, dugoročne i kratkoročne ciljeve i raspoložive xperience, long-term and short-term goals, facilities and
objekte i resurse. Još jedna ključna stvar je priroda ragbi resources
available. The other key consideration is the
sezone. Vreme i dužina sezone se bitno razlikuju širom sveta. nBez obzira na vreme kad se Vaša sezona održava, treba da ature of the Rugby season. The timing and length of the
he
isplanirate četiri faze Vašeg treninga. Taj proces se zove season will differ dramatically around the world. Whatever
periodizacija. your season, you will need to plan your training around
four distinct phases. This process is called periodisation.
Off season
Van Faza Activity
sezone Pre-Season In-SeasonTranzi‐Transition
General
preparation
Generalna Specifična Aktivnost Southern
Southern
Nov-Jan
priprema Hemisphere
Južna Novembar Northern
May-June
– januar Hemisphemisfera here
Severna Tokom Pre sezona Specific
cioni sezone Mainten-
preparation
Recovery
period /
active rest
ance
Aktivni Održavanje Fpriprema eb-March kondicije April-July
odmor/ Aug-Oct
oporavak Februar – Julmart y-Aug
Maj – jun jul – Avgust –
April – jul Sept-Apriloktobar May
Septembar Maj Months arhemisfera e approximate and may vaavgust ry according– april to the Union and level of play.
Opšti saveti za trening
• Potrudite se da odradite zagrevanje (dinamičko istezanje)
Opšti savet za aerobni trening je da se krene sa vežbama
i hlađenje (statičko istezanje) na svim treninzima
konstantnog ritma, potom pređe na fartlek i eventualno na
(pogledati strane 10-11).
intervalni trening.Ukratko, što je sezona bliža, smanjiti
• Ishrana i hidracija su jednako važne kada se
razdaljine, a povećati ritam.
sprovodi program fizičke kondicije (str. 17-18).
Anaerobna
• Kad god možete, angažujte ovlašćenog
(beskiseonična)
kondicionog trenera.
izdržljivost je
• Imajte na umu FIVTU princip i dajte sebi progresivne
važna za
izazove kroz faze treniranja. Prerano preopterećenje
veoma naporne
treninzima može izazvati povrede.
treninge, pošto
• Pokušajte da trenirate sa nekim drugim, ili još bolje, u
daje veliki
grupama koje imaju slične programe.
procenat
• Pokušajte da održite svoje treninge zabavnim i
raznovrsnim.
energetskih
potreba. Ova
Ideje za vežbe za različite
komponente kondicije
vrsta
izdržljivosti
odslikava
Trening izdržljivosti se može podeliti na dve vrste.
haotičnu prirodu
ragbija na
Aerobna (kiseonična) izdržljivost je jako dobra za opšte
primer intenzitet
zdravlje. Postoje razne metode od tradicionalnog trčanja, do
promenljivih i
vežbi u teretani, veslanja, plivanja, vožnje bicikla itd. Bilo
trajanje
koja aktivnost koja ubrzava rad srca do 60-80% od
aktivnosti.
maksimuma (računa se: 220 udara u minutu – godine) na
duži period (35 – 45 minuta) gradi aerobnu osnovu. Ova
osnova dozvoljava igraču da razvije druge komponente
kondicije. Postoje tri osnovna tipa aerobnog treninga:
• Vežbe konstantnog ritma, npr. trčanje istim ritmom i
brzinom u trajanju od pola sata (trčanje je najbolje za
ragbi).
• Fartlek – ovaj termin potiče iz švedskog jezika i znači
Najbolji način
poboljšavanja anaerobne izdržljivosti je nadogradnja
intervalnog treninga i korišćenje treninga specifičnog za
ragbi, npr. šatl ran, trčanje deonica i anaerobne timske igre.
Gledajte da dostignete rad srca od oko 85-100% tokom rada
u trajanju od 20 do 30 sekundi. Odnos odmor:rad treba da
bude oko 4:1.
„brza igra“. Tokom fartlek treninga varirate svoju brzinu
Opšti trening kombinuje aerobno, anaerobno i snagu,
od brzog trčanja do laganog džoginga.Ovo je svojstvenije
dopuštajući telu da dobije kondiciju potrebnu za igru.
potrebama ragbija i vrlo je verovatno da će imati veći
Primeri ovoga su šeme mišićne i izdržljivosti snage (to
uticaj na učinak igrača.
treba da uključi aktivnosti kao što su veslanje, trčanje,
• Intervalni trening – sastoji se od serije trčanja na
guranje, vučenje i podizan). Trajanje i intenzitet bi trebalo
određenom rastojanju sa određenim vremenom za
da budu prilagođeni potrebama pojedinaca. Uopšteno,
oporavak. Trening postaje efektivniji ako je uključen
treninzi ne bi trebalo da traju duže od 45 minuta uključujući
aktivni odmor (hodanje ili džogiranje).
odmor.
.
www.irbrugbyready.com
13
Fleksibilnost je vrlo važna komponenta kondicije za bilo
Trening brzine i okretnosti uključuje povećanje
koji sport. Nedostatak fleksibilnosti može biti uzrok loše
sposobnosti da se ubrzava, trči maksimalnom
tehnike i često može izazvati povredu. Igračima ragbija
brzinom i upravlja telesnom težinom pri promeni
generalno treba dobra fleksibilnost u tetivama kolena,
pravca. Razvoj brzine uključuje treninge snage, kardio-
donjem delu leđa, ramenima, kukovima i člancima.
trening i pliometriku.
Treninzi fleksibilnosti se mogu podeliti u dve vrste.
Statični je tradicionalni način istezanja koji se sastoji
od istezanja mišića i držanja istog u toj poziciji
Ideje za povećanje brzine
• Radite na tehnikama trčanja koncentrišući se na:
- brzinu nogu, kadencu, guranje kolena/ podignuta
kolena, oporavak nogu.
određeno vreme. Statični treninzi fleksibilnosti treba
- rad ruku, bez okretanja trupa
da se izvode kao posebne vežbe ili posle neke
- prelazite10-30 metara i uključite zagrevanje ili
aktivnosti. Dokazi pokazuju da statično istezanje pre
specifične vežbe brzine. Neki primeri vežbi su zabačaj
igre ili treninga može da bude štetno po učinak igrača.
nogu, skipovi, zabačaj ruku i trčanje podignutih kolena
Dinamični pokreti imitiraju vežbe koje će tek biti izvođene.
Uopšteno, počnite sa malim pokretima malog intenziteta i
povećavajte brzinu i opseg pokreta dok se telo zagreva.
Dinamičko istezanje je vrlo efikasno u pripremi tela za rad i
treba da se koristi za vreme zagrevanja.
• Trčanje pod opterećenjem. Koristite različite vrste
opterećenja kao što su tegovi, trčanje uzbrdo itd. Koristite
samo
lako
do
srednje
opterećenje
na
kratkim
deonicama – približno 20 metara. ciljajte na 6
ponavljanja sa po dva minuta odmora.
• Prebrzavanje je u suštini prilagođavanje mišića da se
Istezanje je bezbedno samo kad je telo zagrejano. Vežbe
niskog intenziteta se koriste da bi se podigla temperatura
tela i rad srca. Tek onda se može koristiti istezanje.
brže kreću. Može se postići na primer trčanjem po blago
strmom terenu.
• Sprint uzbrdo. Rad na različitim strminama će razviti jačinu
nogu koja pomaže pri eksplozivnosti. Koristiti kratke doenice (10,
20, 30m), 4 ponavljanja sa 3 minuta odmora. Posle svake
serije odmorite se 5 minuta i promenite rastojanje.
Primeri vežbi
A
Markiraj me
Dodirni čunj
Igrač A može
Tri ili četiri igrača se
da se kreće
dodaju a posle
bočno,
svakog pasa, igrač
napred ili
mora da dodirne 1,
nazad. Igrač
2 ili 3 čunja (po
B markira.
izboru) i da se vrati
u igru.
B
B
C
Okretni prostor
Izbegavanje
Kretati se:
Staviti opremu u
A do B napred,
slalom
B
A
G
B do C bočno,
C do D
POLE
unazad
B
A
G
A
14 14
D
IRB Rugby Ready / Physical conditioning
napred, nazad i
bočno.
D do A napred.
P
A
D
poziciju
tako da igrači trče
• Brzinska izdržljivost. Kad se brzinska osnova izgradi,
Veza između snage i moći
važno je da se razvije tako da velika brzina može da se
održava na velikim rastojanjima. Treninzi brzine se obično
Snaga i moć (sila) su neraskidivo povezane. Snaga je
sastoje iz trčanja ispod 50m. Uključuju i sprint na 100-200
maksimalna sila koju grupa mišića može da primeni tokom
metara. Ciljajte na visok kvalitet na kratkim deonicama sa
određenog pokreta dok moć uključuje i vreme potrebno da
dugim odmorima. Kako se igrač razvija, smanjite odmor i
se ta sila primeni. Stoga, Moć = Brzina x Snaga. Snaga i
povećajte razdaljinu.
naročito moć su potrebne da bi se trčalo brže, guralo jače,
• Okretljivost uključuje upravljanje telesnom težinom
skakalo više itd.
prilikom promene pravca. To se može postići imitiranjem
pokreta koji se dešavaju na terenu. Jednostavni trening se
Trening snage je važan deo spremnosti za ragbi jer
sastoji od:
dozvoljava mišićima da treniraju jače i smanjuje rizik
- vežbi individualnih pokreta
od povrede. Najefektivniji metod poboljšanja snage je
- vežbe sa letvicama ili preponama
trening opterećenja gde se težinom tela ili tegova
- vežbe u paru sa reakcijama i odlučivanjem
naprežu mišići da bi se pokrenuli.
- cilj je 5 ponavljanja po 10 sekundi, sa oko 45 sekundi
odmora.
Poboljšanje snage
Dizanje nogu
Razuman progres bio bi:
• Vežbe sa težinom tela:
Plank
Sklek
Propadanje
Trbušnjaci
Objašnjenje
Svako ko namerava da krene na trening fizičke kondicija treba da
potraži medicinski savet od strane lekara pre nego što počne sa
treninzima. Informacije i smernice vezane za veštine ragbija i
povezanih uslova fizičke spreme treba da se koriste prateći i u saradnji
sa savetom od pravilno obučenih instruktora, trenera i sudija.
• Vežbe sa fiksiranom težinom pomažu kod ustaljivanja
pokreta.
• Vežbe sa slobodnom težinom pomažu da se imitira pokret i
balans potreban za sport. Ovaj metod treninga snage se
preferira u mnogim sportovima. Treba da ga nadgleda
kvalifikovani instruktor.
IRB Rugby Ready / Physical conditioning
www.irbrugbyready.com
15
15
Neki osnovni saveti pre započinjanja treninga snage
• Poseta teretani na ad-hoc osnovi neće poboljšati Vaš nivo
snage. Planirani i personalizovani program koji se izvodi
pod nadzorom je najbolje rešenje.
• Precizirajte pokrete pre nego što se preopteretite težinom.
• Ako ste Vi trener za snagu ili kondicioni trener, treba da
• Igrači koji ne vežbaju treba da budu pomagači, čime
postaju dodatni bezbednosni mehanizam. Npr. pri izvođenju
benč-presa, pomagač treba da bude pozicioniran iza glave
dizača i treba da podiže šipku sa bezbednosnog stalka,
upravlja i podržava šipku sve dok dizač ne dobije kontrolu
nad njom. Obrnuti proces se primenjuje kada dizač završi
budete odgovorni za obezbeđivanje, na trening-po-
svoju seriju ponavljanja ili kad se toliko umori da više ne
trening osnovi da je teretana bezbedno okruženje i da je
može da radi.
sva oprema servisirana i da se redovno čisti i održava.
• Igrače uvek treba nadgledati i treba da rade u parovima ili
trojkama – idealno je pomešati početnike sa iskusnijim
Primeri vodiča za treninge snage mogu se skinuti
igračima.
sa adrese:
www.irbrugbyready.com/en/strengthplan
Osnovna snaga
Posedovanje snažne i stabilne osnove će Vas učiniti boljim igračem i manje podložnim povredi. Posebno će Vam pomoći kod
potreba za snagom u ragbiju npr. spring, obaranje i skram. Postoji širok spektar opreme dostupne da vam pomogne oko
osnovne snage. To uključuje medicinske lopte, švajcarske lopte itd.
Primeri vežbi za progresiju osnovne snage su:
1. Vežbe sa težinom tela na strani 15.
2. Nastavak na slične vežbe sa švajcarskom loptom kao što su ove na slikama.
Supinalni most
Glutealni most
Prosti plank
Istezanje leđa
3. Vežbe povezane sa ragbijem, npr. dodavanje ragbi loptama ili medicinkama dok se kleči na švajcarskoj lopti.
Zapamtite da napredujete polako, da pređete na sledeći nivo tek kada možete da bezbedno izvedete tri serije od 10 ponavljanja.
Potrudite se da uključite treninge za osnovnu snagu u svaki Vaš trening.
16 16
IRB Rugby Ready / Physical conditioning
Način života
Vaš trening je napravljen da Vas fizički, mentalno i tehnički pripremi za ragbi. Ako niste zdravi, nećete biti u
mogućnosti da trenirate i igrate najbolje što možete. Fokusirajte se na održavanje zdravog tela kroz pravilan
trening, ishranu, oslobađanje od stresa i odmor. To će Vam pomoći da sprečite povrede i bolesti.
Razmišljajte o prevenciji
Ishrana
Većina sportskih povreda se može sprečiti. Odgovornost
Dobra ishrana je ključni faktor za optimalni učinak. Svako ko
svakog igrača je da igra u skladu sa pravilima i da nosi
želi da ima dobar učinak mora da obrati pažnju na to šta
odgovarajuću opremu (odeća, obuća i ostala oprema) i da
jede. Igračima je potrebna ishrana bogata ugljenim hidratima
obezbedi sebi optimalnu fizičku i mentalnu pripremljenost i
svakog dana da bi se sprečilo hronično gubljenje
zdravlje.
energetskih zaliha i da bi se obezbedilo dovoljno energije za
trening i igru. Ishrana bogata ugljenim hidratima (žitarice,
Osnovna higijena
hleb, krompir, testenine, pirinač, itd.), umerenom količinom
proteina i niskim procentom masti je najbolja.
Osnovna higijena je od najveće važnosti za održavanje
zdravog aktivnog života, naročito kada se vežba u
zatvorenom prostoru ekipe. Dobra smernica je da perete
ruke najmanje pet puta dnevno. Sterilizacija lične opreme
kao što su flaše za vodu, gume za zube je takođe vrlo
važna. Igrači nikad ne treba da dele flašice, i treba da
ušpricavaju tečnost u usta, a ne da stavljaju usne na grlić
Primer plana ishrane se može skinuti
sa adrese:
www.irbrugbyready.com/en/nutrition
flaše.
IRB Rugby Ready / Lifestyle
www.irbrugbyready.com
17
17
Odmor, oporavak i regeneracija
Odmor i oporavak su važni faktori treninga i učinka. Regeneracija je način
poboljšavanja ili ubrzavanja oporavka. Postoje četiri ključne komponente
koje treba razmotriti kada se planira oporavak.
1. Odmor
2. Ishrana
3. Fizičke strategije
4. Psihološke strategije
Odmor
Odmor se deli u dve kategorije:
• Pasivni odmor, kao što je nerađenje ničega, spavanje, vizualizacija ili
slušanje muzike.
• Aktivni odmor, kao što je lagana aerobna aktivnost (hodanje,
džogiranje, biciklizam, plivanje) sa manje od 65% snage ili
unakrsnog treninga.
Posle teškog dana na takmičenju, kratak, lagani aerobni trening pre tuširanja će pomoći u procesu oporavka i povećati
sposobnost za takmičenje sledećeg dana.
Ishrana i hidracija
• Obnavljajte zalihe energije pomoću izbalansiranih obroga, izbegavajte velike rupe između obroka i uključivanje
proteina i ugljenih hidrata u svaki obrok.
• Krećite se ka zameni ugljenih hidrata u jednom satu vežbanja konzumirajući hranu i piće sa visokim nivoom ugljenih
hidrata.
• Zapamtite: dehidracija je najveći neprijatelj igrača. Koncentrišite se na ravnoteži tečnosti tako što ćete:
- počnite sa prehidracijom 2 sata pre igranja.
- pijte oko 1l tečnosti za ovo vreme, pri čemu polovinu treba popiti u 15 minuta pre početnog udarca.
- piojte 100 – 150ml na svakih 15 minuta* za vreme treninga ili igre.
- posthidracija sa 1,5l tečnosti na svaki izgubljeni kilogram, ali bez kafe, čaja ili alkohola.
Fizički i psihološki
• Koristite hidroterapiju kao što su đakuzi, kupke i saune da stimulišete
cirkulaciju i da indukujete opušteno stanje.
• Odite na masažu.
• Svakog dana se istežite da poboljšate fleksibilnost.
• Kontrastirajte hladno i toplo tuširanje da stimulišete cirkulaciju i centralni
nervni sistem.
• Dovoljno spavajte. Igračima je potrebno najmanje 8 sati sna svake noći
da bi izdržali treninge i imali dobar učinak. Svaki sat sna pre ponoći je
duplo efikasniji od onog posle ponoći. Dremke preko dana u trajanju do
20 min pomažu da se dopuni energija i održi osećaj svežine.
Alkohol
Konzumiranje alkohola utiče na treninge i učinak na nekoliko načina kao što su:
• smanjenje produkcije mišićne sile
• smanjenje mišićne snage i sposobnosti korišćenja sile.
• promena transporta, aktivacije, upotrebe i čuvanja većine nutrijenata.
• izazivanje dehidracije koja može da se zadrži dugo posle konzumiranja alkohola – dehidracija umanjuje učinak.
• izmenjuje metabolizam protina i ugljenih hidrata, a ubrzava metaboličke procese i potrošnju kiseonika.
• usporava oporavak od povrede i izaziva povredu mikrotkiva u vezi sa treningom
• umanjuje funkcionalnost centralnog nervnog sistema, koordinacije i preciznosti.
* Prosečan unos tečnosti za igrača teškog 70 kilograma.
18
IRB Rugby Ready / Način života
Stabilnost i držanje
Balans i stabilnost su ključni elementi za trpljenje i primenu sile.
Razumevanje ključnih principa rezulitra bezbednijom igrom i
funkcionalnim veštinama kontakta.
Trenerske smernice
Široka baza oslonca
1
2
• Što je šira baza oslonca to je veća stabilnost –
držite širok raskorak.
Široka baza
Uska baza ✗ 1
✓2
• Što je veći kontakt sa podlogom (trenje), to je
veća stabilnost – držite stopala na zemlji i
koristite male, brze korake da održite balans i
stabilnost.
➔
Nisko težište (NT)
3
• Savijanje kolena spušta NT i daje bolju stabilnost.
• Naginjanje ka nadolazećoj sili (u kontaktu) pruža više stabilnosti.
3
www.irbrugbyready.com
4
4
IRB Rugby Ready / Individualne veštine / Stabilnost i držanje
19
Držanje
• Pravilno ravnanje tela da bi se obezbedio bezbedan kontakt uključuje: - Gledajte pravo – brada uvis – prava leđa
Loš primer ✗ 5
Dobar primer ✓6
5
6
✓
✗
Primeri stabilnosti i držanja u vezi sa igrom
7
8
9
7
• U autu.
8
• U skramu.
• U kontaktu.
9
Saveti za sudije
• Budite svesni činova koji mogu da destabilizuju igrače u vazduhu, npr. u autu, prilikom hvatanja lopte iz šuta i pri šutu sa
centra.
• Pazite na igrače koji primenjuju ili prisiljavaju druge da primene opasne položaje u kontaktnim
situacijama, npr. skram, rak, mol i obaranja.
• Imajte na umu zaštitu igrača koji su u bespomoćnom položaju, npr. igrači koji ulaze u rak ili mol bez vezivanja.
20
IRB Rugby Ready / Individualne veštine / Stabilnost i držanje
Unošenje lopte u kontakt
Kontakt je u nekim trenucima u Ragbiju XV neizbežan. Korišćenjem pravilnih
tehnika obezbeđujete čuvanje lopte i minimizujete šanse da se povredite.
Trenerske smernice
1
Unošenje lopte u kontakt
• Ciljajte na prostor pored odbrambenog igrača, ne telo.
2
• Držite bradu visoko i oči otvorene.
• Čučnite i budite spremni da gurate na gore.
• Produženim korakom uđite u kontakt. 2
1
2
• Držite telo između odbrambenog igrača i lopte.
3
• Držite kičmu paralelno sa tlom i u liniji sa pravcem
3
guranja.
3
2
Saveti za sudije
Obratite pažnju na:
• Visoka obaranja, obaranja bez upotrebe ruku, i obaranja sa jednom rukom ispod ramena – to se mora strogo
kazniti.
• Opasnu igru dok je lopta na zemlji – ne dozvolite korišćenje stopala u blizini glave igrača.
• Igrače koji jure na ili opstruiraju protivnike koji nisu u blizini lopte.
• Nadolazeće igrače koji svojevoljno padaju na zemlju.
• Bilo šta što može da uspori čišćenje lopte.
• Zapamtite da imate mogućnost da zaustavite igru ako lopta nije vidljiva.
• Budite svesni tajminga kada obaranje postaje rak.
www.irbrugbyready.com
IRB Rugby Ready / Individualne veštine / Unošenje lopte u kontakt
21
Padanje na zemlju
1
• Izbegavajte da se dočekujete na ruke prilikom pada – padnite
na stranu ili leđa
1
• Prvo telo, onda lopta – ne žurite da pustite loptu.
• Uočite podršku i pokušajte da date ofloud pas.
2
• Padnite da Vam leđa budu okrenuta protivniku.
• Dodajte ili ostavite loptu odmah.
1
3
3
2
3
Nadolazeći igrači
Kapija obaranja
1
• Svi nadolazeći igrači moraju da prođu kroz kapiju
obaranja. 1
• Samo igrači koji stoje mogu da se bore za loptu.
PLAVI
PLAVI TIM ULAZI ODAVDE
2
• Ako čistite ili gurate protivnike:
3
- brada uvis, glava gore, ruke gore
NIKO NE SME DA
- uočite protivnika
UĐE ODAVDE
NIKO NE SME DA
- držite kičmu u liniji sa pravcem guranja
UĐE ODAVDE
- gurajte odozdo na gore
- napravite kontakt sa ramenom, ne glavom
- obavijte ruke oko protivnika
ZELENI
- izgurajte protivnika u stranu i očistite loptu
ZELENI TIM ULAZI ODAVDE
- vežite se sa saigračem da poboljšate
stabilnost
2
22
IRB Rugby Ready / Individualne veštine / Unošenje lopte u kontakt
3
Obaranje
Sposobnost u obaranju i primanju obaranja je od najveće važnosti za razvijanje
bezbedne i prijatnije igre. Svesnost o dobroj tehnici zajedno sa pravilnom praksom su
ključni za razvoj samopouzdanja.
Trenerske smernice
Obarač
1
2
• Priđite igraču sa loptom. Pri
prilasku budite sa njegove
1
spoljne strane.
3
• Uđite u obaranje iz niskog
stava
.
2
• Držite oči otvorene, postavite
glavu iza ili sa jedne strane igrača
3
sa loptom.
• Napravite kontakt sa ramenom na
4
butini igrača sa loptom.
• Držite bradu uvis i leđa pravo
.4
5
• Čvrsto stegnite dok gurate nogama
5
protivnika.
• Otkotrljajte se da biste izbili
6
na vrh i brzo ustali.
6
www.irbrugbyready.com
IRB Rugby Ready / Individualne veštine / Obaranje
23
Igrač sa loptom
1
• Prvo, napravite jak pristup pri kontaktu, sa širokom bazom i savijenim kolenima.
1
• Štitite loptu – koristite obe ruke i držite je dalje od obarača.
• Krenite ka unutra ka obaraču pri kontaktu.
2
• Kontrolišite pad (koleno – kuk - rame) i nek su Vam laktovi uvučeni. 3
4
• Dodajte ili ostavite loptu odmah.
2
1
3
4
Saveti za sudije
Budite sigurni da:
• Obarač odmah pusti oborenog igrača.
• Oboreni igrač odmah doda, postavi ili otpusti loptu.
• Se oba igrača sklone i pokušaju da ustanu pre nego što opet počnu da igraju sa loptom.
• Se nadolazeći igrači priključe sa ispravne pozicije kroz kapiju obaranja (vidi str. 22).
Obratite pažnju na:
• Igrače koji jure na ili opstruiraju protivnike koji nisu u blizini lopte.
• Opasna obaranja (po Vašem mišljenju kao sudije).
• Visoka obaranja (definisana Pravilima).
• Zapamtite da imate mogućnost da zaustavite igru ako lopta nije vidljiva.
24
IRB Rugby Ready / Individualne veštine / Obaranje
Mol
Do mola dolazi kada je igrač koji nosi loptu zadržan od strane jednog ili
više protivnika, i kada se jedan ili više njegovih saigrača vežu za nosača
lopte, tako da se mol sastoji od najmanje tri igrača, koji su na
nogama, igrača s loptom i po jednog igrača iz svake ekipe.
Trenerske smernice
1
2
Formiranje mola
• Pređite odbrambenog igrača. 1 2
• Rano zauzmite stabilnu poziciju. 3
• Prvi igrač podrške uzima loptu i gura.
4
• Prvobitni igrač/ica sa loptom okreće svoja leđa protivničkom
5
igraču.
• Ostatak podrške (drugi i treći igrač koji stiže) se vezuje
na obe strane prvobitnog nosača lopte. 6
3
• Dodatna podrška sklanja loptu dalje od
7
protivnika.
• Glava i ramena ne smeju da budu ispod kukova i igrači moraju
da budu vezani
7 (plavi su u posedu lopte)
• Svi igrači podrške treba da imaju na umu bezbednosne faktore:
- brada iznad grudi, glava gore i ruke gore
- uočite protivnika
- držite kičmu u liniji sa
pravcem guranja
protivnika
4
5
- krećite se odozdo na gore
- napravite kontakt sa
ramenom, ne glavom
- vežite se za saigrača ili
protivnika.
• Vežite se i gurajte napred u
stabilnoj formaciji.
7
• Prilagodite se odbrani i
6
7
oslobodite se lopte ili ponovo
napravite mol.
www.irbrugbyready.com
IRB Rugby Ready / Mol
25
Rušenje mola
Eksperimentalna promena Pravilnika 2008 – za više informacija posetite www.irb.com/elvs
• Po formiranju i napredovanju mola markirajte protivnika (ne mora da bude igrač sa loptom).
• Postavite bližu nogu u blizinu markiranog igrača i u početku zadržite široku bazu (najmanje u širini ramena).
• Čvrsto se vežite za dres protivnika (između struka i ramena); idealno je da to bude široko, npr. po jedna ruka sa svake
njegove strane.
• Kad je meta izbačena iz ravnoteže (npr. ramena ispod kukova ili spojena stopala) tad skratite bazu i povucite metu ka
zemlji.
• Ako je moguće, uvijte se prilikom pada da biste pali pored ili na protivnika. To nije uvek moguće.
• Otkotrljajte se iz područja kontakta i ustanite što je pre moguće.
• Nadmećite se za loptu ako je moguće.
Igrači podrške kod raka i mola
• Svi nadolazeći igrači moraju da se priključe iza nogu zadnjeg igrača u raku ili molu. To predstavlja
liniju ofsajda.
• Igrači koji izlaze moraju odmah da se povuku iza linije ofsajda.
• Pogledajte osnovne bezbednosne trenerske smernice za rak i mol.
Nadolazeći
igrači
zelenog
tima ulaze
odavde
Nadolazeći
igrači plavog
tima ulaze
odavde
Saveti za sudije
Postarajte se da:
• Igrači koji se priključuju molu ulaze iza linije zadnjih nogu.
• Ako igrač obara mol, on to čini tako što povlači igrača u molu dole od ramena do kukova. Eksperimentalna promena Pravilnika
2008 – za više informacija posetite www.irb.com/elvs
Pazite na:
• Igrače koji skaču na mol.
• Igrače koji izvlače protivnike iz mola.
26
IRB Rugby Ready / Mol
Rak
Rak je faza igre u kojoj su bar po jedan igrač iz svake ekipe na nogama, u
fizičkom kontaktu, iznad lopte koja je na zemlji. Mnoge teme vezane za
bezbednost u raku su obrađene u odeljku Unošenje lopte u kontakt na
stranama 21 i 22.
Trenerske smernice
• Igrači podrške drže glavu i ramena iznad kukova.
✗
Loša praksa
Dobra praksa
1
• Igrači podrške se vezuju jedan za drugog i za protivnike i guraju preko lopte.
• Najbliži igrač podrške igra sa loptom.
✗
1
4
✓2
3 4
5
2
✓
3
5
Saveti za sudije
Proverite:
• Da li su igrači na nogama.
• Da li su igrači podrške ušli sa prave strane poštujući liniju zadnjih nogu.
Pazite na:
• Igrače koji skaču na rak.
• Igrače koji guraju protivnike koji nisu iznad lopte.
• Igrače koji se namerno padaju ili uskaču u rak.
• Igrače koji pokušavaju da uzmu loptu rukama u raku.
IRB Rugby Ready / The r
www.irbrugbyready.com
27
Skram
Skram stvara tunel u koji skram half ubacuje loptu tako da
se igrači prve linije nadmeću za nju. Od najveće je važnosti
iz bezbednosnih razloga da igrači usvoje pravilnu tehniku za
svoju poziciju.
Preporučene vežbe za ojačavanje vrata
mogu da se skinu na adresi:
www.irbrugbyready.com/neck
Trenerske smernice
Držanje
Početna tačka je razumevanje individualnog položaja tela koji je potreban svim učesnicima.
✗
• Održavajte stabilnu bazu sa nogama u širini ramena. Loša praksa
5
• Savijte kolena i kukove.
• Držite uvek glavu i ramena iznad kukova.
3
• Potrudite se da Vam stopala, kukovi i ramena budu istureni. 2
4
5
• Neka leđa budu prava i kičma u liniji sa pravcem guranja.
2 5
• Brada iznad grudi i gledajte kroz obrve.
• Ostanite stabilni u čučećem položaju.
1
4
28 28
IRB Rugby Ready / The scrum
✗
3
5
✓
2
5
1
Dobra praksa
✓2
Pre ulaska u skram
1
Najvažnije je da nema pritiska na prvu linije da ide napred pre
nego što se uđe u skram.
• Zauzmite pravilan položaj za Vašu poziciju.
• Vežite se u čvrstu celinu.
1 2
• Ne održavajte ravnotežu pomoću peta i stojte na jastučićima
prstiju. 3
- Loša praksa:
✗ Zeleni.
✓Plavi.
- Dobra praksa:
• Osigurajte da je svaki stub dovoljno blizu da dodirne spoljno
rame suprotnog stuba. ✗ 3 (slika 3) pokazuje da su
prvi redovi previše udaljeni.
• Pripremite se za ulazak na sudijin znak i budite sigurni da su
2
1 2 3
položaj stopala i vezivanje ispravni.
• Ako niste u bezbednoj poziciji, viknite “Nismo spremni”.
• Prva linija se fokusira na mesto sklapanja “Uoči svoje mesto”.4
• Nemojte da ulazite pre sekvence za ulazak.
4
3
Saveti za sudije
Pre meča:
• Razgovarajte sa skram halfovima i igračima prve linije o sekvenci sklapanja skrama.
• Pravilnik zahteva da u prvoj liniji budu pogodno trenirani i iskusni igrači. Broj igrača koji su potrebni za to zavisi od broja
igrača u timu.
Postarajte se da:
• Po osam igrača iz svakog tima formiraju skram ako svaki tim ima po 15 igrača.
• Broj igrača u skramu mora da bude isti za svaki tim – i to za sve uzraste.
• Su svi igrači u potpunosti vezani.
• Su prve linije vezane za talonera pravilno.
• Su ramena isturena i u horizontalnom položaju.
• Je udaljenost između prvih linija korektna.
• Su glave i ramena iznad kukova.
• Su svi skramaši pravilno vezani do završetka skrama.
• Su svi igrači koji nisu u skramu ili nisu skram halfovi udaljeni 5m iza zadnjih nogu skrama.
Experimental Law Variation 2008 - for more information visit www.irb.com/elvs
• Koristite četvorodelnu sekvencu ulaska „čučni – dodirni – pauza - sklopi”.
29
IRB Rugby Ready / The scrum
www.irbrugbyready.com
29
Sklapanje skrama
Pravilan tajming, vezivanje i držanje kroz celu sekvencu ulaska u skram su ključni principi takmičarskog i bezbednog
formiranja skrama. Da poboljšate tehniku na bezbedan način, najbolje je krenuti od skrama sa jednim
1 2
do tri
3 do pet 4 5 do osam6 7 igrača – ako je moguće, angažujte sudiju.
• Igrači prve linije treba da se pozicioniraju nasuprot svojih ulaza, a ne direktno ispred svojih protivnika.
• Uđite prateći sekvencu i na sudijin poziv „Sklopi!“. (Ovo nije zapoved, već indikacija da igrači prve linije mogu da se
sklope kad su spremni).
• Neuklješteni stub koristi levu ruku da se veže na zadnji deo dresa protivnika.
• Uklješteni stub se vezuje za dres protivničkog neuklještenog stuba koristeći desnu ruku.
• Stubovi ne smeju da pritiskaju na dole.
• Nijedan igrač koji nije iz prve linije ne sme da drži protivnika.
• Svi igrači se vezuju čvrsto i u skladu sa Pravilnikom dok skram traje.
1
30 30
2
3
4
5
6
7
IRB Rugby Ready / The scrum
Aut
Svrha auta je da se igra nastavi brzo, bezbedno i na fer način, posle
izlaska lopte iz igre tako što se lopta baci u koridor izmedju dve
linije igrača.
Trenerske smernice
Skakač
• Početna pozicija:
- Grudi i ruke gore
1 2
- Savijena kolena 3 4
5 6
• Skočite sa obe noge u vis.
1
2
3
4
5
6
IRB Rugby Ready / The line-out
www.irbrugbyready.com
31
31
Skakač (nastavak)
• Dinamično stupite u poziciju u kojoj možete da lako budete
podignuti.
7
7
• Održite telo izduženim (oslonite se grčeći mišiće zadnjice)
da biste bili sigurni da i Vi i dizači održavate
8
kontrolu.
• Gledajte loptu kroz šake dok pružate ruke da je uhvatite.
8
• Komunicirajte sa dizačima kako biste sebi osigurali bezbedan
9
povratak na zemlju.
• Dočekajte se na oba stopala i savijte kolena.
10
8
9
10
Saveti za sudije
Postarajte se da:
• Su skakači pravilno podržani u autu (da nisu ostavljeni da „vise“ u vazduhu).
Pazite na:
• Igrače koji guraju protivnike.
• Igrače koji zadržavaju ili ometaju.
• Igrače koji protivno pravilima jure na protivnika.
32 32
IRB Rugby Ready / The line-out
Igrači podrške
1
• Uđite sa skakačem u prostor.
• Široka baza – noge u širini ramena.
1
• Zauzmite čučeći položaj sa pravim leđima, savijenim kolenima i
otvorenim grudima. 2 3 4 5
SAVET: Dobar način podučavanja ovoj veštini je da radite kao što
je ovde prikazano: samo dizači, dizači sa štitom,dizači sa vrećom
za obaranje, dizači sa skakačem.
.
• Uhvatite sa dlanovima ka skakaču i raširenim prstima. 6 7 8 9
2
3
4
5
6
7
Prednji dizač
www.irbrugbyready.com
8
9
Zadnji dizač
33
10
Igrači podrške (nastavak)
11
• Posle dizanja krenite ka dizaču,
pružajući ruke i noge kao na slikama.
10 11 12 13
.
• Održite stisak, čvrstu poziciju tela
i spustite skakača bezbedno
14 15 16
na zemlju.
12
15
34 34
IRB Rugby Ready / The line-out
13
14
16
Tretiranje povreda
Ako dođe do povrede u ragbiju vrlo je važno imati
sposobnost identifikovanja povrede, pravilno tretiranje i
pomoć igraču kod oporavka i vraćanja u igru.
Posotoje tri različite faze tretiranja povreda:
1. Identifikacija.
2. Rehabilitacija.
3. Vraćanje u igru.
.
Faza 1 - Identifikacija
Zbog jednostavnosti, identifikacionu fazu smo podelili u dve kategorije:
akutne/katastrofalne povrede; i sve ostale (uključujući ozbiljne povrede npr.
Objašnjenje
Informacije o tretiranju povreda pružene u ovom
IRB-ovom RugbyReady proizvodu su namenjene
kao pomoćno pri zbrinjavanju i tretmanu
povređenih igrača. One ne umanjuju dobrobit
prisustva kvalifikovanog osoblja za lečenje
povreda. IRB (uključujući njegovu ispostavu
IRFB Services (Irska) Ltd. i druge povezane
institucije) ne prihvata nikakvu odgovornost zbog
zanemarivanja ili lošeg tretmana/zbrinjavanja
povređenih igrača.
prelomi i povrede mekog tkiva). Vrlo je važno da se igrači pravilno rehabilituju
(oporave) pre nego što se vrate sportu. Ako to nisu, povreda može postati
mnogo gora.
Akutne povrede
U slučaju akutne ili katastrofalne povrede, važno je da svi – igrači, treneri,
sudije i zvanična lica – znaju šta da rade. Ovo treba da bude
dokumentovano u planu za hitne situacije.
1. Potražite pomoć.
2. Pozovite hitnu pomoć.
3. Razgovarajte sa igračem.
4. Proverite disajne puteve – izvadite gumu za zube.
5. Proverite disanje.
6. Proverite cirkulaciju.
7. Ne pomerajte igrača.
8. Ostanite sa igračem i održavajte komunikaciju.
9. Držite igrača ugrejanim dok pomoć ne dođe.
Sve druge povrede
Procenite igrača na terenu koristeći RUDAPT sistem.
Razgovaraj
Uoči
Dodirni
Aktivni pokret
Uklonite gumu za zube
Šta se desilo? Gde boli?
Uočite povređeni deo. Da li se razlikuje od drugih delova tela (npr. druga boja, otečenost..)?
Osetite otok, neravninu ili bol.
Pitajte igrača da pomeri povređeni deo bez pomoći.
Pasivni pokret
Ako igrač aktivno pomeri povređeni deo tela, onda ga vi veoma pažljivo provedite kroz ceo raspon
pokreta.
Test veštine
Ako aktivni i pasivni pokreti nisu izazvali bol, recite igraču da pokuša da ustane i da vidi da li donji udovi
mogu da podnesu njegovu težinu i da li može normalno da hoda. Ako ne može, igrač treba da napusti
teren (u slučaju povrede donjeg dela tela, treba da bude iznesen).
IRB Rugby Ready / Injury management
www.irbrugbyready.com
35
35
Potres mozga
Bez ograničavanja efekata primene IRB-ove Regulacije
10, sledeći saveti mogu biti od koristi pri prepoznavanju
IRB Regulativa 10 glasi:
potresa mozga. Ipak, mora se naglasiti da se svaki
10.1.1 Igrač koji je doživeo potres mozga neće učestvovati ni u
incident mora razmotriti na osnovu individualnih
jednoj utakmici ili treningu najmanje tri nedelje po zadobijanju
karakteristika. Simptomi potresa mozga mogu biti:
povrede, a i onda može nastaviti samo ako nema nikakvih
simptoma i posledica a po dozvoli lekara po obavljenim
• gubitak svesti
pregledima. Ta dozvola mora biti napismena i potpisana od strane
• gubitak pamćenja, konfuzija i dezorijentacija
lekara koji je izvršio pregled.
• dupli ili zamagljen vid
10.1.2 U vezi sa potklauzom 10.1.3., period od tri nedelje se može
• vrtoglavica i nestabilnost
skratiti samo ako igrač nema više simptoma a ima dozvolu lekara i
• povraćanje i glavobolja
neurologa da nastavi sa igrom. Takvu izjavu mora potpisati lekar i
neurolog koji su pregledali povređenog igrača.
10.1.3 U mlađim kategorijama igrača ragbija, period od tri nedelje
se ni u kojim uslovima ne sme skraćivati.
Posledice po igru
Ako igrač pokazuje bilo kakve simptome potresa mozga, ne sme
mu/joj se dozvoliti da nastavi ili da se vrati u igru. Igrača treba da
pregleda lekar.
Povrede mekog tkiva
Uganuće, istegnuće i modrice treba tretirati metodom poznatom kao ZOLKPD.
Zaštiti
Odmori
Led
Kada dođe do povrede, od vitalnog je značaja da se igrač i povređeni deo zaštite od daljih povreda.
Ako se to ne uradi, rizikuje se pogoršavanje problema i odlaganje zalečenja.
• Ogrebotine/posekotine treba prekriti.
• Povređeni zglob treba imobilisati npr. trakom.
• Oslanjanje na sopstvene noge treba izbegavati.
Adekvatan odmor omogućava tkivu da se zaleči, a oporavak je vitalan za svaku povredu. Zapamtite –
ako boli, verovatno nije dobro za povredu (odmor).
Stavljanje leda na povredu sprečava dalje krvarenje i otok. Redovna upotreba leda pomaže u
skraćivanju vremena oporavka i umanjuje bol u međuvremenu. Stavljajte led na povredu u trajanju od 15
minuta svakog sata. Bez obzira na režim tretmana, zaštite kožu petrolejskim gelom ili uljem da biste
izbegli nepotrebne promrzline ili opekotine.
Kompresuj
Kompresija (pritisak) hematoma sprečava otok i skraćuje vreme oporavka. Kompresija povrede
mekog tkiva ograničava otok.
Podigni
Izdizanje povređenog dela smanjuje otok i bol..
Dijagnostikuj
Rana dijagnoza i pravilan tretman čine najbrži put do oporavka.
Ice helps to prevent bleeding and further swelling
Elevation decreases swelling and pain
Kad se povreda dijagnostikuje, izbegavajte svaki element TATM-a u sledeća 72 sata.
Toplota
Alkohol
Trčanje
Masaža
Može da poveća otok i krvarenje i pogorša bol i ukočenost.
Može da poveća otok i krvarenje i da zamaskira bol i ozbiljnost povrede.
Odmor je od vitalnog značaja.
Treba je izbegavati, jer može da poveća otok i krvarenje, odlažući vreme oporavka.
36
36
IRB Rugby Ready / Tretman povreda
Krvarenje
Pri tretiranju igrača, treba nositi rukavice da bi se igrač i
medicinski radnik zaštitili od mogućeg prenosa bolesti koje se
prenose preko krvi kao što su HIV i hepatitis. Krv ne sme da
se prenosi sa jednog igrača na drugog. Svaki predmet
kontaminiran krvlju treba staviti u plastičnu vreću i bezbedno
ga odložiti.
IRB-ova definicija povrede
“ Svaki problem telesne prirode uzrokovan prenosom energije koji prevazilazi mogućnost tela da održi svoj strukturalni ili funkcionlani integritet, a koji je pretrpljen od strane igrača za vreme ragbi meča ili treninga, bez obzira na potrebu za medicinskom pažnjom ili gubitkom vremena za ragbi aktivnosti. Povreda koja rezultira tim da igrač dobija medicinsku pažnju se naziva „povredom sa potrebom za medicinskom pažnjom“ a povreda koja rezultira time da igrač nije sposoban da u potpunosti učestu u budućim treninzima ili mečevima ragbija se naziva „povredom sa gubitkom vremena“. onima koji su upotrebljeni na početku sezone i ragbi veštine
i pokrete koje igrači izvode u igri, kao što su obaranje,
sajdstep, skakanje itd.
Informacije iz profila igrača treba upotrebiti da se uporedi
učinak i da se vidi da li je igrač opet spreman za ragbi. Ako
igrač pokaže isti nivo učinka kao i pre povrede, onda je
on/ona opet spreman/a za ragbi.
Obilno krvarenje treba tretirati što je pre moguće da bi se
smanjio gubitak krvi, što može biti dovoljno da se sačuva
život. Primenite direktan pritisak na ranu, ako to nije
moguće, primenite indirektan pritisak. Obezbedite hitan
transport u bolnicu ili do lekara.
Prijavljivanje povreda
Prijavljivanje povreda je važno jer dozvoljava da se prati
zašto i kako su se povrede desile i pomaže da se spreči da
se slične povrede opet dese. Treneri treba da ohrabre
igrače da im prijavljuju povrede, u suprotnom se rizikuje da
se povrede pogoršaju ili da se nikad ne zaleče.
Faza 2 - Rehabilitacija
Ovo može imati ozbiljne posledice, naročito kod potresa
Rehabilitacija zahteva nadzor i upravljanje od strane
i učinak igrača. Svaki klub, provincija i savez treba da ima
obučenog medicinskog osoblja, lekara, fizioterapeuta i
službeno lice odgovorno za izveštaje o povredama.
mozga. Pregled povreda je važan da se poveća bezbednost
fitnes-trenera. Cilj rehabilitacije je da se igrač vrati u punu
kondiciju što uključuje:
• oporavak snage mišića
• povratak punog opsega pokreta zgloba
Svi upitnici o povredama treba da koriste IRB-ovu definiciju
povrede i procedure prikupljanja podataka za studije o
povredama.
• povratak koordinacije i ravnoteže
• održavanje kondicije vežbama kao što su vožnja
bicikla i plivanje
• kada je moguće – postepeni uvod u specifične veštine
• kontaktne vežbe praćene punim kontaktom
IRB-ov Formular za prijavu povrede i IRB-ov
Dokument sa definicijom povrede
se mogu skinuti na adresi:
www.irbrugbyready.com/en/injury
Ako se sve sve ovo postigne – vratite se u igru.
Saveti za sudije
Faza 3 – Povratak u igru
Igrač treba da se vrati u igru tek kad ga testiraju
trener, lekar i fizioterapeut i potvrde da je spreman da se
vrati na teren.
• Ako je igrač povređen i ako bi nastavak igre bio
opasan, sudija mora da zaustavi igru.
• Igrači ne smeju nositi nikakvu odeću koja je
kontaminirana krvlju.
• Igrači koji imaju otvorenu ranu ili ranu koja krvari
Igrači koji se vrate treba opet da pokažu da su spremni za
moraju odmah napustiti teren i ne smeju se vratiti
ragbi. Testovi treba da uključe slične testove kondicije
sve dok se krvarenje ne iskontroliše, a rana
propisno previje.
www.irbrugbyready.com
IRB Rugby Ready / Tretman povreda
37
Zaključak
IRB-ov Rugby Ready program ima za cilj da podrži pojedinačno trenere, sudije, igrače i
saveze u pripremi igranja ragbija i uključuje modele dobre prakse za sticanje fizičke
kondicije, tehniku, prevenciju povreda i tretman povreda.
Sad ste Rugby Ready (spremni za ragbi), ostanite Rugby Ready
Svi učesnici imaju kolektivnu odgovoronost da obezbede
4 Podučite i obnavljajte bezbedne tehnike:
da se ragbi igra u duhu „fer-pleja“. Ragbi je intenzivna
- balans, stabilnost i držanje
fizička igra i igrači se moraju stalno učiti važnosti discipline.
- obaranje i kontakt 1-na-1
To znači da se opasna igra, nasilništvo ili zlostavljanje
- skram i aut
sudije ne smeju tolerisati. Svi zvaničnici ove velike igre
treba da promovišu „fer-plej“.
- rak i mol
5 Ne tolerišite opasnu igru.
6 Znajte kako da tretirate povrede:
• Poštujte sebe, protivnika, zvanična lica i pravila igre.
• Časno pobedite, dostojanstveno izgubite.
• Probajte da ostanete mirni.
• Sudija je glavni; podržite ga/je time što ćete igrati pošto i
poštovati njegove/njene odluke.
Nadamo se da sada u potpunosti razumete šta je to sve
potrebno da bi se bilo spreman za ragbi.
1 Snimite/profilirajte igrače pre nego što počnu da igraju.
2 Obezbedite da su vam oprema i okruženje bezbedni i
razvijte plan za hitne situacije.
3 Postarajte se da se igrači temeljno pripreme:
- ako niste sigurni, brzo dovedite pomoć i ne dirajte igrača
- za nekatastrofalne povrede:
a) RUDAPT
b) budite oprezni zbog potresa mozga
c) za povrede mekog tkiva koristite ZOLKPD
d) izbegavajte TATM
- obezbedite da se igrači propisno rehabilituju
- neka se vrate u igru tek kada su se potpuno oporavili
- prijavite povredu kada je to potrebno
Ako pratite ove Rugby Ready korake kao igrač, trener,
sudija, zvanično lice ili savez, uživaćete u ragbiju još više!
- fizička kondicija
38
- način života
Za više informacija posetite nas na adresi:
- zagrevanje / hlađenje
www.irbrugbyready.com
IRB Rugby Ready / Zaključak
Do it right... be Rugby Ready
Priznanja
Posvećenost zadatku i trud uredničkog tima kao i konsultantskog tima
u doprinosu razvoju ovog obrazovnog probama, sa zahvalnošću
odajemo priznanja:
Urednički tim: Mark Harrington (IRB) i Profesor Mick
Molloy (IRB)
Autorski tim: Steve Aboud (IRFU), Andy Henderson (SRU), Will
Feebery (RFU), Brian O’Shea (IRB trener, Australija)
Tim podržke: Mike Luke (IRB trener, SAD), Bernd Gabbei (IRB trener,
Nemačka), Keith Hole (IRB trener, Australija), Bruce Cook (IRB),
Steve Griffiths (IRB), John Schropfer (WRU), Jock Peggie (SRU) i
Gary Townsend (RFU)
Zahvaljujemo se: York Fitness, Fred Baama and Scott Pearson of
ABK Sports, Colin McEntee of Leinster Rugby Academy and his
players, Dr Conor McCarthy of IRFU, Peter Smyth of
St. Mary’s College RFC, David Keane and Alan Rogan
(IRFU Referees) and Skerries RFC na korišćenju njihovih igrača, terena, objekata i opreme.
Odabrane fotografije su vlaništvo Getty Images
Dizajn i produkcija: The Bridge
www.the-bridge.co.uk
OVaj IRB Rugby Ready proizvod je razvijen u kontekstu pravila
koja se primenjuju na prevenciju nesreća i povreda i medicinsku
praksu u Irskoj. IRB (uključujući njegovu ispostavu IRFB Services
(Irska) Ltd. i druge povezane institucije) ne prihvata nikakvu
odgovornost za nebrigu ili bilo kakvu drugu povredu zakonskih
akata koja postoje na određenoj teritoriji na kojoj se koristi
proizvod.
© IRB 2008
Prevod i adaptacija: Antić Dejan i Grujić Filip Recenzent: Predrag Milanko International Rugby Board, Huguenot House, 35-38 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland
Tel. +353-1-240-9200 Fax. +353-1-240-9201 Web. www.irb.com
www.irbrugbyready.com
Download

Igraj ragbi na pravi način