Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Šurûtu-Salâh
Uvjeti namaza (Namaski šarti)
Autor: Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Prevod:Govoruleme.com
1
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Uvjeti namaza.......................................................................................................................................3
Prvi uvjet namaza.............................................................................................................................4
Drugi uvjet namaza .........................................................................................................................5
Treći uvjet namaza...........................................................................................................................6
Četvrti uvjet namaza........................................................................................................................7
Peti uvjet namaza.............................................................................................................................9
Šesti uvjet.......................................................................................................................................10
Sedmi uvjet....................................................................................................................................11
Osmi uvjet .....................................................................................................................................12
Deveti uvjet ...................................................................................................................................13
Stubovi namaza (Arkân).....................................................................................................................14
Prvi stub.........................................................................................................................................15
Drugi stub .....................................................................................................................................16
Treći stub ......................................................................................................................................17
Četvrti, peti ,šesti i sedmi stub namaza .........................................................................................19
Osmi i deveti stub namaza ............................................................................................................20
Deseti, jedanaesti i dvanaesti stub namaza....................................................................................21
Četrnaesti stub namaza .................................................................................................................23
Obaveze (Vâdžibât) ...........................................................................................................................24
2
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Uvjeti namaza
Devet je uvjeta namaza:
1- Islâm (tj.da je čovjek musliman)
2- Razum (tj. da je čovejk normalan) ‫العقل‬
3- Razboritost (razlikovanje pojmova) ‫التمييز‬
4- Čisto tijelo ‫رفع الحدث‬
5- Čista odjeća ‫رفع النجاسة‬
6- Pokrivanje stidnih mjesta (tj. pokriti djelove tjela koji se moraju pokriti) ‫ستر العورة‬
7- Ulazak vremena (tj. da je vrijeme namaza odpočelo) ‫دخول الوقت‬
8- Okrenuti se ka Kibli ‫استقبال القبلة‬
9- Odluka (nijjet) ‫لنية‬
3
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Prvi uvjet namaza
Prvi uvjet je Islâm a njegova suprotnost je nevjerstvo (Kufr). Djelo nevjernika se ne prima ma koje
djelo bilo u pitanju. Dokaz (je Allâhov Govor):
"Mnogobošci nisu dostojni Allâhove džamije održavati kad sami priznaju da su
nevjernici. Djela njihova će se poništiti i u Vatri će vječno ostati." 1
I također riječi Uzvišenog:
"I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili,
u prah i pepeo ih pretvoriti.” 2
1 9:17
2 25:23
4
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Drugi uvjet namaza
Drugi uvjet je ‫'( العقل‬Aql) tj. da je čovjek u normalnom stanju a suprotno tome je ludilo.
Olovka je dignuta od lude osobe sve dok ne postane normalan. Dokaz za to je hadîs:
"Olovka je dignuta od tri osobe: spavaču dok se ne probudi, djetetu dok ne sazri i ludom dok
ne postane normalan.” 3
3 Ebu Davûd (4392) od 'Ali (radija Allâhu 'anhu). Autentičnim ga je ocjenio imâm el-Albâni u "Sahih el-Džami asSaghir" (3512-3514).
5
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Treći uvjet namaza
Treći uvjet je razboritost (‫ )التمييز‬a njegova suprotnost je maloljetnost. Njegova granica je sedam
godina a nakon toga se djetetu nalaže obavljanje namaza, temeljeći to na Poslanikovom (sallâ
Allâhu ‘alejhi ve sellem) riječima:
”Naređujte vašoj djeci da obavljaju namaz kada napune sedam godina, a udarite ih ako ne
budu obavljali namaz kada napune deset godina i razdvojite ih u posteljama.” 4
4 Ebu Davûd (490). Autentičnim ga ocjenio el-Albâni u ”Irwâul-Ghalil” (247). Imâm el-’Adhîmâbâdi (rahimahullâh)
kaže:
”Dijete udariti ako ostavi namaz. El-’Alqami kaže: ” Djete udariti od desete godine, u tim godinama djete izdrži udarac.
Udarac ne smije biti sa povredama i lice izbjegavati.”” (‘Awnul-Ma’bûd Šerh Sunan Ebi Davûd (2/114))
6
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Četvrti uvjet namaza
Četvrti uvjet je čistoća tijela, odnosno izvršavanje poznatog čišcenja (abdesta).
Obavezan je prilikom nečistoće, a njegovih uvjeta ima deset:
Prvi uvjet; Islâm.
Drugi uvjet; Da je čovjek normalan.
Treći uvjet; Razboritost.
Četvrti uvjet; Nijjet.
Peti uvjet; Da čovjek ne namjerava prekinuti abdest sve dok ne upotpuni abdest.
Šesti uvjet; Da je završeno djelo koje kvari abdest.
Sedmi uvjet; Da se čovjek prije abdesta dobro očisti (nakon nužde), po potrebi učini istindža ili
istidžmar.
Osmi uvjet; Čista i dozvoljena voda.
Deveti uvjet; Odklanjanje onoga što sprečava vodu da dopre do kože.
Deseti uvjet; Da je vrijeme za obavezno djelo počelo, za one koji su neprestano u nečistom stanju.
Što se tiče farzova abdesta njih ima šest:
Prvi farz; Pranje lica uključujući ispiranje usta i grla i ispiranje nosa. Granica kod lica polazi od
vrha čela do donjeg dijela brade i od jednog uha do drugog.
Drugi farz; Pranje ruku uključujući laktove.
Treći farz; Potrati cijelu glavu uključujući uši.
Četvrti farz; Oprati noge do iza članaka.
Peti farz; Uraditi sve po redoslijedu.
7
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Šesti farz; Da se ne osuši ni jedan dio tjela prije nego se sljedeći opere.
Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allâha:
”O vjernici, kada hoćete namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza laktova operite – a
glave svoje potarite – i noge svoje do iza članaka.” 5
Dokaz da se sve čini po redoslijedu je hadîs:
”Odpočnite sa onim čime je Allâh odpočeo.”6
Dokaz da se sve čini povezano (bez duže pauze) je događaj kada je Poslanik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve
sellem) vidio na stopalu jednog čovjeka suhi dio veličine jednog dirhema gdje voda nije doprijela,
pa mu je naredio da obnovi abdest.
Sedmi farz; Da čovjek spomene Allâhovo ime, kada bi se dosjetio.
Osam je stvari koje kvare abdest:
Prvo; Sve što izlazi iz dva polna organa ili analnog otvora.
Druga stvar; Sva nečistoća koja izlazi iz tjela.
Treća stvar; Gubljenje svijesti.
Četvrta vrsta; Dodirivanje žene sa strašću.
Peta stvar; Dodirivanje polnog organa ili analnog otvora sa šakom.
Šesta stvar; Jedenje devinog mesa.
Sedma stvar; Gasuljenje mejita.
Osma stvar; Odpadništvo iz Islâma, da nas Allâh sačuva toga.
5 5:6
6 Muslim (1218) i an -Nasa’î (2974). Imâm Nevevi je rekao:
”Bilježi se kod Nasa’i sa autentičnim lancem da je Poslanik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) rekao:
”Odpočnite sa onim čime je Allâh odpočeo.” (Šerh Sahih Muslim (8/144))
8
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Peti uvjet namaza
Peti uvjet namaza je da se ukloni nečistoća sa troje, a to su; tjelo, odjeća i mjesto gdje će se klanjati.
Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allâha:
”I odjeću svoju očisti” 7
7 74:4
9
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Šesti uvjet
Šesti uvjet je pokriti avret znači biti propisno odjeven, tj. da se pokriju djelovi tjela koji su zabranjeni za
pokazivanje.Učenjaci ehli-Sunneta su složni da namaz osobe nije ispravan ukoliko bi klanjao nepropisno
odjeven, a u mogućnost je da se propisno obuče. Granica od koje se moraju pokriti djelovi tjela jeste od
pupka do koljena za muškarca a isto važi i za ropkinju.
Što se tiče slobodne žene, ona je čitava avret izuzev lica.
Dokaz za to su riječi Uzvišenog:
”O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da molitvu obavite!” 8
Dakle pri svakom obavljanju namaza.
8 7:31
10
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Sedmi uvjet
Sedmi uvjet namaza je nastupanje vremena, tj. da je vrijeme za namaz nastupilo. Dokaz za to iz Sunneta je
hadis Džibrila (‘alejhi-selam) kada je predvodio Poslanika (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) u namazu u
početku i završetku njegovog vremena. Pa mu je rekao:
”Muhammede, namaz se odvija između ova dva vremena.” 9
Također govor Uzvišenog:
”A u sigurnosti obavljajte molitvu u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u
određeno vrijeme molitvu obavljaju.” 10
Dakle naredba u vremenima. Dokaz za vremena je govor Uzvišenog:
”Obavljaj propisane molitve kad Sunce s polovine neba krene, pa do noćne tmine, i
molitvu u zoru jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju.” 11
9 at-Tirmizî (150), an-Nasâ’i (512) i Ahmed (3/330).
el-Buhâri kaže: ” Ovo je najautentičniji pogled za namazska vremena.” ” (Muntaqâul-Ahbâr (1/418)
10 4:103
11 17:78
11
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Osmi uvjet
Osmi uvjet namaza je okretanje ka Kibli. Dokaz za to je govor Uzvišenog:
”Vidimo Mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu, i mi ćemo sigurno učiniti da se
okreneš prema strani koju ti želiš: okreni zato lice svoje prema Časnome hramu! I ma
gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu.” 12
12 2:144
12
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Deveti uvjet
Deveti uvjet namaza je nijjet: tj. odluka (namjera) i njeno mjesto je u srcu, a izgovaranje odluke je
novotarija. Dokaz za to je hadîs:
”Zaista su sva djela u skladu sa namjerom. Svaki će jedino dobiti ono što je namjeravao.” 13
13 el- Buhâri i Muslim (1907).
13
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Stubovi namaza (Arkân)
Namazskih stubova ima četrnaest:
1.- Po mogućnosti stajati,
2.- Izgovoriti početni tekbir,
3.- Proučiti ”el-Fâtihu”,
4.- Rukû’ (pregibanje)
5.- Dizanje sa rukû’a,
6.- Učiniti sedždu na sedam djelova tjela,
7.- Dizanje sa sedžde,
8.- Sjedenje između dvije sedžde,
9.- Smirenost na svim stubovima,
10.- Redoslijed,
11.- Zadnji tešehhud,
12.- Sjedenje na njemu (tešehhudu),
13.- Donijeti salavate na poslanika (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem),
14.- Predati dva selama.
14
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Prvi stub
Prvi stub je da čovjek stoji uspravno ako je u mogućnosti. Dokaz 14 je Njegov (ta’âlâ) govor:
”I pred Allâhom ponizno stojte.” 15
14 Allâhov Poslanik, sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem, je rekao Imranu Ibn Huseinu:
”Ako možeš, klanjaj stojeći, a ako ne možeš, onda sjedeći, a ako ne možeš ni sjedeći, onda ležeci na strani.”
(Bilježi Buhari), 2/482, “O skraćivanju namaza,”poglavlje” O namazu onog ko klanja sjedeći,”(Ebu-Davud, br. 951,
952, Tirmizi, br. 372), ”O namazu,”(Nesai, 3/223, 224), ”O noćnom namazu,” poglavlje ”O fadiletima namaza onoga
koji klanja sjedeći nad onim ko klanja ležeći”.
15 2:238
15
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Drugi stub
Drugi stub namaza je početni tekbir. Dokaz za to je hadîs:
”Njegova zabrana je Tekbîr a njegova dozvola je Taslîm.” 16
Poslije toga dolazi otvarajući govor koji je sunnet, a izgovara se:
”Subhânake Allâhumme
ve bi Hamdike,
ve tabâraka-smuke,
ve ta’âlâ Džadduke,
ve lâ ilâhe Gajruke.”
Značenje riječi ”Subhâneke Allâhumme”: Allâhu slobodan Si svake manjkavosti onako kako dolikuje
Tvom Veličanstvu.
Značeneje riječi ”ve bi Hamdike”: Hvaljenjem Tebe.
Značeneje riječi ”ve tabâraka-smuke”: Blagodat se postiže spominjanjem Tebe.
Značeneje riječi ”ve ta’âlâ Džedduke”: Tvoja veličina je glorifikovana.
Značeneje riječi ”ve lâ ilâha Gajruke”: Ne postoji niko ni na nebesima niti na zemlji ko ima pravo da bude
obožavan osim Tebe o Allâhu.
Zatim se Kaže;
”E’ûdhu billâhi mineš-Šejtânir-Radžîm.”
Značenje E’udhu: Utječem se i tražim zaštitu.
Billahi: kod tebe o Allâhu.
Mineš-Šejtânir-Radžîm: Od prokletog šejtana kojemu je zabranjena Allâhova milost, da mi nanese kakvo
zlo u ovom ili budućem životu.
16 Ebû Dâvûd (61). Autentičnim ga ocjenio el-Albâni u ”Sahih el-Džâmi as-Saghir” (5885)
16
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Treći stub
Učenje sure ”el-Fâtiha ” je također uslov na svim rek’âtima. Spomenuto je u hadîsu:
” Onaj koji ne prouči uvodno poglavlje Knjige, nema namaza.”17
El-Fatiha je ”umul-Kur’an ”:
”Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm”, za blagoslov i pomoć.
”el-Hamdu lillâh”, ”el-hamd ” je pohvala, a određenica ”elif i lâm ” znači da su uključene sve vrste
pohvale.
”Rabbil-’Âlemin”, Gospodar je taj koji se Obožava, Stvoritelj, Onaj koji daje opskrbu, Kralj koji
održava sva stvorenja sa milošću Svojom.
Što se tiče stvorenja ”‘alemin ”, tu spada sve osim Allâha. On je Gospodar svega.
”er-Rahmân”, Milostivi, ova milost obuhvata sva stvorenja.
”er-Rahîm”, Samilosni, ova milost obuhvata samo vjernike. Dokaz su Njegove (ta’âlâ) riječi:
” On je prema vjernicima samilostan”. 18
”Mâliki Jeumid-Din”, Vladar Sudnjeg Dana, dan obračuna. Tog dana će svi biti nagrađivani prema
svojim djelima. Ako su dobra, bit će nagrada dobra, ako su loša biče nagrada loša. Dokaz su
Njegove (ta’ala) riječi:
”A znaš li ti šta je Sudnji dan?” 19
Poslanik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) je rekao:
”Pametan je onaj koji svoju dušu obračunava i radi za ono što će doći poslije smrti, dok je
slabić onaj koji svoju dušu prepusti strastima, a nada se i priželjkuje od Allâha.“ 20
”Ijjâke na’budu ve ijjâke nesta’în”, Samo tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo. Sporazum
koji dolazi između roba i Njegova Gospodara jeste da niko nema pravo da bude obožavan osim
17 el- Buhâri (756)
18 33:43
19 82:17
20 at-Tirmizî (2577), el-Albâni ga ocjenio slabim i ”Da’if el-Džâmi as-Sagir” (4306)
17
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Njega ili da traži pomoć od nekog drugog mimo Allâha.
”Ihdina Sirâtal-Mustaqîm”, Uputi nas, ojačaj nas, ka pravom putu. A pravi put je Islâm.
Rečeno je da također može značiti ”Vjerovjesnik”, Kur’an, Istina. Poznato je da je ”pravo” nešto
što je bez vijugavosti.
”Sirâtallezîne en’amte ‘alejhim”, Na Put onih kojima si milost Svoju darovao. Dokaz je Njegov
(ta’âlâ) govor:
”Oni koji su poslušni Allâhu i Poslaniku bit će u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i
šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allâh milost svoju darovao. A kako će oni
divni drugovi biti !” 21
”Gajril-magdûbi’alejhim”, ”el-magdûbi’alejhim ”, to su jevreji koji imaju znanje, a ne rade po
njemu. Molimo Allâha da nas zaštiti od njihovog puta.
”Waled-Dâllin”, niti onih koji su zalutali, a to su krišćani jer obožavaju Gospodara bez znanja.
Molimo Allâha da nas zaštiti od njihovog puta. Dokaz značenja ed-Dâllin su Allâhove riječi:
”Reci: ”Hoćete li da vam kažemo čija djela neće nikako priznata biti, čiji će trud u životu na
ovome svjetu uzaludan biti, a koji će misliti da je dobro ono što rade?”" 22
Također kaže poslanik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem):
”Slijedićete ranije narode, pedalj po pedalj, aršin po aršin, pa čak i da uđu u gušterovu
jazbinu vi biste ih u tome slijedili.” Rekli smo: O Božiji poslaniče, da li se to misli na kršćane i
židove? A on odgovori: ”A ko drugi nego oni.” 23
U drugom hadisu stoji:
”Židovi su se podjelili na sedamdeset i jednu skupinu, kršćani su se podjelili na sedamdeset i
dvije skupine a moj ummet će se podjeliti na sedamdeset i tri skupine- sve će u Vatru osim
jedne.” Allâhov poslaniče, koja je to skupina?” On je odgovorio: ”Ona koja je na onome na
čemu sam ja i moji ashabi.” 24
21 4:69
22 18:103-104
23 Buhâri i Muslim
24Ebu Davud (4583). Autentičnim ga je ocijenio imâm el-Albâni u ”Sahih el-Džâmi as-Sagîr” (1083).
18
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Četvrti, peti ,šesti i sedmi stub namaza
Nakon toga slijedi ”Rukû’ ” (pregibanje), podizanje sa Rukûa, učiniti sedždu na sedam kostiju,
smirenost i sjedenje između dvije sedžde.Dokaz je (Allâhov Govor):
”O vjernici, rukû’ i sedždu obavljajte i Gospodaru svome ibadet činite, i dobra
djela činite da biste postigli ono što želite.” 25
Također je prenešeno od poslanika (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem):
”Naređeno mi je da činim sedždu na sedam kostiju (organa).” 26
25 22:77
26 el-Buhârî (812) i Muslim (490)
19
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Osmi i deveti stub namaza
Polahko i smireno obavljanje ovih temelja sa propisanim zadržavanjem na njima. Dokaz je hadîs
koji prenosi Ebû Hurejre o čovjeku koji nije obavio namaz kako treba. On je rekao:
”Da je neki čovjek ušao u džamiju a Poslanik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) je sjedio u
džamiji. Čovjek je klanjao a potom prišao Poslaniku (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) i
poselamio ga. Poslanik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem), je odgovorio na selam i rekao:
Vrati se i ponovo klanjaj jer ti nisi klanjao! Čovjek se vratio i ponovo klanjao kao i prvi put,
potom je došao Poslaniku (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) i poselamio ga. Poslanik (sallâ Allâhu
‘alejhi ve sellem), je odgovorio na selam i rekao: Vrati se i ponovo klanjaj jer ti nisi klanjao!
Čovjek se vratio i ponovo klanjao kao i prvi put, potom je došao Poslaniku (sallâ Allâhu
‘alejhi ve sellem) i poselamio ga. Poslanik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem), je odgovorio na
selam i rekao: Vrati se i ponovo klanjaj jer ti nisi klanjao! To se ponovilo tri puta. Trećeg puta
čovjek je rekao: Tako mi Onoga Koji te poslao sa Istinom, ja ne znam drugačije, poduči me.
Poslanik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem), reče: ”Kada ustaneš da klanjaš reci Allâhu ekber,
potom uči što ti je olakšano iz Kur’ana, potom se previj na ruku’ i smiri se, potom se digni sa
rukua’ i ispravi se, potom padni na sedždu i smiri se, potom ustani sa sedže i smiri se na
sjedenju, potom tako čini u čitavom namazu”". 27
27 el-Buhari (724) i Muslim (397).
20
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Deseti, jedanaesti i dvanaesti stub namaza
Zadnji Tešehhud je obavezni stub, koji je spomenut u hadîsu:
Prenosi se od Ibn Mes’ûda (rahimehullâh) da je rekao:
”Prije nego nam je teššehud naređen govorili smo: ‘Neka je selam Allâhu od Njegovih robova,
neka je selam na Džibrila i Mika’ila.” Pa nam je poslanik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) rekao:
”Ne govorite ‘neka je selam Allâhu od Njegovih robova’, zaista Allâh je Es-Selam (bez
mahane i nedostatka), već kada neko od vas klanja, neka kaže:
”Et-Tehijjâtu lillâhi ves-Salavâtu vet-Tajjibâtu es-Selâmu ‘alejke ejjuhen-Nebijju ve
Rahmetullâhi ve Berekâtuh.
es-Selâmu ‘alejna ve ‘alâ ‘Ibâdillâhis-Salîhîn’. Ešhhedu en lâ ilâhe illâ Allâh ve ešhedu
enne Muhammeden ‘adbuhu ve resûluh.” 28
”et -Tehijjâtu”, znači svako veličanje samo Allâhu pripada, kao Ruku’, Sedžda, vječnost i sve sa
čime se veliča Gospodar svjetova pripada samo Allâhu. Onaj koji pripiše ovo nekom dugom
mimo Allâha je mušrik i nevjernik.
”es-Salavâtu”, rečeno je da su to sve dove (molbe), također je da to znači pet dnevnih namaza.
”vet-Tajjibâtu”, Allâh je dobar i ne prima ništa osim dobre riječi i dobra djela.
”Es-Selâmu ‘alajke ejjuhen-Nebijju ve Rahmetullâhi ve Berekâtuhu“, moliš za poslanika
(sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem) za mir, milost i blagoslov. Onaj za koga se moliš se ne moli mimo
Allâha.
”Es-Selâmu alejna ve alâ Ibâdillâhi-Salîhîn”, moliš za milost, za sebe i za sve druge pravedne
robove na Nebu i na Zemlji. Mir je molitva i moli se za pravedne ali se oni ne mole mimo Allâha.
”Ešhhedu en lâ ilâhe illâ Allâh ve ešhhedu enne Muhammeden ‘adbuhu ve resuluh”. On je
Jedan i nema sudruga, svjedočiš nešto u šta si ubjeđen, da nema niko na Nebesima niti na
Zemlji ko je dostojan istinski da bude obožavan osim Allâha.
Šehadet da je Muhammed Allâhov poslanik, znači da je on rob ne obožava se te da je poslanik
koji se ne smije poreći (utjerivati u laž) već mu se mora pokoravati i mora se slijediti. Allâh ga je
počastio da bude Njegov rob i poslanik. Dokaz je Allâhov (ta’âlâ) govor:
”Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur’ân da bi svjetovima bio
opomena.” 29
28 el-Buhâri (831) i Muslim (402).
29 25:1
21
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
”Allâhumme salli ‘alâ Muhammed ve’ alâ âli Muhammed kemâ sallejte ‘alâ Ibrâhîme ve’ alâ
âli Ibrâhîme inneke Hamîdun-Medžîd. Ve bârik ‘alâ Muhammed ve’ alâ âli Muhammed kemâ
bârekte ‘alâ Ibrâhîme ve’ alâ âli Ibrâhîme inneke Hamîdun-Medžîd.”
Allâh je spustio pohvalu, blagoslov i mir Svome robu. El-Bukhârî citirao je Abûl-’Âlija u svom ”asSahîhu”: ”Allâh je spustio pohvalu, blagoslov i mir Svome robu u najuzvišenijem društvu.”
Također je spomenuto da je to milost, ali prvo mišljenje je ispravno. Kada meleci to rade isto 30
znači (istigfar) molitva za oprost, a kada ljudi to čine tada je (dova) molitva.
Što se tiče riječi ”Bârik” 31 I onoga što dolazi poslije toga, smatra se da pripada preporučenim
izjavama i djelima.
30 Dakle donose salavate na poslanika (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem).
31 Želi se kazati: ”Allâhume bârik ‘alâ Muhammed…”
22
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Četrnaesti stub namaza
Taslîm. 32
32 Predati selam na kraju namaza, prvo na desnu zatim na lijevu stranu.
23
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Obaveze (Vâdžibât)
Obaveza (Vâdžibâ) u namazu ima osam a oni su sledeći:
- Izgovoriti sve tekbire osim početnog.
- Izgovoriti ”Subhâne Rabbijel-Azîm” na Rukû´u.
- Izgovoriti ”Semi’a Allâhu limen hamideh” ako si imâm ili klanjaš samostalno.
- Izgovoriti ”Rabbenâ ve lek el-Hamd”. Ovo će izgovoriti svi.
- Izgovoriti ”Subhâne Rabbîel-A’lâ” na Sedždi.
- Izgovoriti ”Rabbi-gfir lî” između dvije Sedžde.
- Prvi Tešehhud.
- Sjedenje na tešehudu.
Što se tiče temelja, ako bi jedan od temelja izostao, nenamjerno ili namjerno, namaz je nevažeći
zbog njegovog ostavljanja.
Što se tiče obaveza, ako se desi da izostane jedna od obaveza namjerno, namaz je nevažeći, a
ukoliko se desi da izostane nenamjerno u tom slučaju treba uraditi Sahw-Sedždu 33 – a Allâh
najbolje zna. Molimo Allâha za blagoslov i mir na našeg prvaka Muhammeda, njegovu porodicu i
ashabe.
33 Imâm Muhammed bin Salih bin Usejmîn (rahimehullâh) kaže:
”Ako se dogodi da jedan od navedenih obaveza izostane namjerno namaz je nevažeći. A ako se desi da se zaboravi a
odmah nakon toga se sjeti na istoj toj poziciji (prije početka sledećeg pokreta) onda će se povratiti i obaviti tu vrstu
obaveze, ako postupi na taj način nema smetnje u tome. Dakle, ukoliko se uputi ka sledećem obredu u namazu i sjeti se
prije nego nastupi sledeće obaveza, vratit će se na prvu, obaviti je, upotpuniti namaz i na kraju obaviti Sahw-Sedždu.
Međutim, ako se dosjeti nakon što je počeo sa obavljanjem sledeće obaveze, propustio je prvu i neće se vraćati na nju.
Umjesto toga nastavit će namaz i učiniti Sahw-Sedždu prije predaje selama (Tâslim). Dokaz je to što el-Buhari i drugi
bilježe od Abdullâha bin Buhajna (radija Allâhu ‘anh) koji je rekao da je poslanik (sallâ Allâhu ‘alejhi ve sellem)
predvodio njih na podne namazu i da je obavio dva prva rekata bez da je sjedio na Tešehhudu. Shodno tome podigli su
se ljudi za njim. Kada je on bio pri završetku namaza i dok su ljudi čekali da on uradi Tâslîm, izgovorio je ”Allâhu
Ekber” istovremeno je bio u sjedećem položaju uradivši dvije Sedžde prije Tâslîma. Nakon toga je učinio Tâslim.” (elBuhari (1230) i Muslim (389)) (Rasa’il Fiqhijjah, str.35)
(el-Buhari (1230) i Muslim (389)) (Rasa’il Fiqhijjah, str.35)
24
Govoruleme.com
Šurûtu-Salâh
Muhammed bin 'Abdil-Vehâb
Prevod; Govoruleme.com
Datum; 1435 -12 Rab / 2014-02-11
25
Govoruleme.com
Download

PDF